Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Missä hengessä olet vaeltanut?

Olen viime aikoina kokenut voimakkaasti, että katolisuuden harhoista ja väärästä evankeliumista ja ekumeniasta on pitänyt kirjoittaa, koska todella monet uskovat eivät tiedä mitä katolisuus ja ekumenia ihan oikeasti edustavat. 10.11.2017 sain sydämelleni voimakkaasti sanat: Missä hengessä olet vaeltanut? Koin myös sen, että edellä olevat sanat on tarkoitettu sellaisille uskoville ihmisille, jotka ovat olleet uskossa 1980-luvulta tähän nykyhetkeen tai tulleet uskoon jossakin kohden edellä mainittua ajanjaksoa ja ovat toimineet ja toimivat seurakunnassa tai muissa uskonyhteisöissä johtotehtävissä tai ovat julkisuudessa toimivia kristillisiä vaikuttajia. Koin myös sydämelläni, että minun piti kirjoittaa tämä kirjoitus sen tähden, että monien uskovien sydämet voisivat avautua näkemään sen missä ajassamme elämme ja kuinka Jumalaan uskova ihminenkin voi olla sokea pahuudelle, joka on pukeutunut hyvyyden valhekaapuun. Jumala on armollinen ja kutsuu meitä parannukseen sekä vaeltamaan uskossa Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen. Kirjoitan tämän kirjoituksen aralla tunnolla ja pienenä sekä vajavaisena ihmisenä en ketään toista parempana, en kenenkään yläpuolelle nousten, sillä olen pieni ja erehtyväinen ihminen ihan samalla tavalla kuin me kaikki olemme. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jumalan armosta tulin uskoon (tai usko tuli minuun) keväällä 1991. Vuosina 1995-97 koin Herran puhuvan minulle voimakkaasti ekumenian eksytyksestä ja petoksesta sekä samoihin aikoihin koin sydämessäni, että minun tuli tutkia ja selvittää mitä katolinen kirkko opettaa ja edustaa. Sain selville katolisen kirkon opettavan muun muassa seuraavia harhaoppeja, jotka ovat toista evankeliumia: Maria sovittaa syntiset Jumalalle; ehtoollisen (eukaristia) messu-uhri on voimakkain sovitus uhri; jotkut ihmiset joutuvat kuollessaan kiirastuleen, jossa heidät pyhitetään, että he pääsevät taivaaseen, sillä kiirastuli on puhdistuksen tuli syntejä varten. Katolisen kirkon harhaoppeja olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta edellä olevat opetukset riittävät todistamaan ettei katolisuudessa ole kyse pelkistä opillisista erehdyksistä, vaan väärästä evankeliumista ja sanomasta, joka johdattaa siihen uskovat ihmiset iankaikkiseen kadotukseen. Katolinen kirkko opettaa, että kirkkonsa jäsenten on uskottava kaikki minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi on se sitten kirjoitettu Raamattuun tai ei. Katolisen kirkon opetuksen mukaan kirkon jäsenen on uskottava koko kirkon opetus tai muuten ei voi pelastua. On sanomatta selvää, että katolisuus ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä lahkoa.

Katolinen kirkko opettaa, että jokaisen Raamatun Jumalaan uskovan ihmisen tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon sekä uskon kautta saavuttaa katolinen ykseys. Jokainen kristillinen taho, joka on mukana ekumeniassa on osallisena katolisen kirkon ekumenian petoksessa, jossa katolisten pyrkimys on saada muut hyväksymään katolisuus sekä ohjata heidät katoliseen ykseyteen, eli toisin sanoen pyrkivät tekemään heistä katolilaisia. Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) kertoo sivuillaan ekumenian tarkoituksen ja päämäärän olevan edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. On sanomatta selvää, ettei kukaan todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla mukana Suomen ekumeenisessa neuvostossa, eikä tukea tai suositella SEN:in toimintaa muille uskoville. Ekumenia on petos ja saatanallinen eksytys, joka perustuu väärään opetukseen uskovien ykseydestä. Herra Jeesus opetti Johanneksen evankeliumin 17:ssa luvussa opetuslasten ykseyden perustuvan totuuden pyhitykseen. Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti Jumalan armosta vain totuuden pyhityksessä elävät Jeesuksen todelliset opetuslapset voivat muodostaa seurakunnan ykseyden. Todelliseen opetuslasten ykseyteen eivät kuulu epäjumalanpalvelijat, jota katolinen kirkko edustaa.

Valhe pyrkii ekumenian kautta saamaan aikaan valheellisen yhteyden, mutta Jumala on ennallistamassa seurakuntaansa todelliseen ykseyteen ja tämän työn Herra on jo aloittanut ja tulee saattamaan päätökseen siitäkin huolimatta, että monet uskovat vastustavat tätä Herran työtä. Kun Jumala ennallistaa seurakuntansa sen alkuperäiseen tilaansa, eli ykseyden tilaan pois hajaannuksen tilasta, niin Jumala itse asettaa palvelijansa seurakuntaansa palvelutehtäviin, johon Herra antaa itse kullekin armoituksen, kyvyn sekä aidon ja todellisen voitelun.

Todella monet hengelliset johtajat ja erilaisten uskonsuuntien ja herätysliikkeiden paimenet (vanhimmat) ja kristilliset vaikuttajat Suomessa eivät tiedä ja ymmärrä katolisen kirkon edustavan antikristillistä lahkoa ja ekumenian olevan saatanallinen petos. He eivät ole kuulleet Jumalan Hengen ääntä ja varoitusta koskien katolisuutta ja ekumeniaa, vaikka katolisuuden vaikutus ja ekumenian petos vaikuttaa todella voimakkaasti tässä nykyisessä ajassa ja on vaikuttanut jo useita vuosia ja turmellut monien uskon. Miksi he eivät ole kuulleet Jumalan ääntä ja varoitusta? Missä hengessä he ovat vaeltaneet? He eivät ole kuulleet Jumalan ääntä ja varoitusta, koska he eivät ole vaeltaneet Pyhässä Hengessä, vaan uskonnollisuuden hengessä ja tässä hengessä he ovat rakennelleet uskonnollisia rakenteita.

Jos he olisivat vaeltaneet todella Pyhässä Hengessä, niin he olisivat kuulleet Jumalan äänen ja varoituksen, jonka seurauksena he olisivat julkisesti paljastaneet katolisuuden ja ekumenian petoksen ja eksytyksen. Koska he ovat olleet hiljaa ja sokeina petokselle, niin osa heistä on mukana ekumeniassa ja osa heistä uskoo katolisuuden olevan aitoa ja Raamatullista kristinuskoa. Tämän hiljaisuuden ja sokeuden tähden nämä johtajat ovat eksyttäneet opetuslapsia uskomaan katolisuuden ja ekumenian olevan Jumalasta. Näin on monien usko turmeltunut. Jos nämä johtajat eivät tee parannusta ja tunnusta syntiään koskien katolisuutta ja ekumeniaa, niin Jumala tulee tuomitsemaan heidät, sillä Jumala on aina tuominnut sellaiset hengelliset johtajat, jotka ovat johdattaneet lauman suden suuhun ja raadeltavaksi, eli johdattaneet lauman kavaliin eksytyksen pauloihin.

Katolisuuden ja ekumenian hyväksyneiden hengellisten johtajien ja erilaisten uskonsuuntien ja herätysliikkeiden paimenten (vanhimmat) tulisi tehdä parannus ja hylätä ekumenian kannattaminen sekä sanoa totuus katolisen kirkon väärästä evankeliumista ja heidän tulee vetäytyä pois ekumeniasta ja vetää joukkonsa pois ekumenian eksytyksestä. Jos he jäävät kannattamaan ekumeniaa eivätkä kerro totuutta katolisen kirkon väärästä evankeliumista, niin Jumala tulee tuomitsemaan heidät. Koska he ovat julkisesti sitoutuneet ekumenian ja katolisuuden petokseen, niin heidän tulee tehdä julkinen parannus. Jumala on aina tuominnut ja tulee tuomitsemaan sellaiset paimenet, jotka ovat johdattaneet seurakunnan eksytyksen kavaliin juoniin. Jumala armahtaa sellaisen uskovan ihmisen, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä. Jumala odottaa sinulta julkista parannusta.

Osa hengellisistä johtajista ja erilaisten uskonsuuntien sekä herätysliikkeiden paimenista (vanhimmat) ja kristillisistä vaikuttajista, jotka eivät ole kuulleet Pyhän Hengen ääntä ja varoitusta koskien katolisuutta ja ekumeniaa eivät ole kuulleet Jumalan ääntä sen tähden, koska he eivät ole Jumalan valitsemia ja asettamia johtajia, vaan he ovat joko itse itsensä asettaneet johtajiksi tai ihmiset ovat lihan mukaan asettaneet heidät johtajiksi. Tämän tähden he ovat keskittyneet kuuntelemaan lihan ääntä, koska heillä ei ole edellytyksiä ja Jumalan valtuuksia toimia paimenina Jumalan seurakunnassa. Jumala haluaa, että jokainen väärä paimen tunnistaisi tilansa ja luopuisi väärästä johtajuudesta sekä tekisi parannusta ja nöyrtyisi siihen tehtävään, jonka Jumala on varannut heitä varten.

Jotkut hengelliset johtajat ja erilaisten uskonsuuntien ja herätysliikkeiden paimenet (vanhimmat) ja kristilliset vaikuttajat Suomessa ovat ymmärtäneet katolisuuden ja ekumenian eksytyksen ja petoksen, mutta he ovat ihmispelon tähden olleet hiljaa eivätkä uskaltaneet tuoda esille totuutta. Missä hengessä nämä johtajat ovat vaeltaneet? Osittain Pyhässä Hengessä, mutta he ovat myös kuunnelleet ja uskoneet pahaa henkeä, joka on saanut heidän suunsa sulkeutumaan ihmispelon tähden. Näiden johtajien ihmispelon tähden monet uskovat eivät ole saaneet kuulla totuutta katolisuudesta ja ekumeniasta, jonka tähden he suhtautuvat myönteisesti katolisuuteen ja ekumeniaan eivätkä ymmärrä katolisuuden ja ekumenian olevan eksytys ja petos. Jos nämä johtajat ja kristilliset vaikuttajat eivät tee parannusta ja uskalla julkisesti kertoa totuutta katolisuudesta ja ekumeniasta, niin Jumala ottaa heiltä pois paimenuuden sekä sallii heidän sokeutuvan ja ajautuvan uskossaan karille. Jumala kuitenkin pitkämielisyydessään ja rakkaudessaan kutsuu näitä johtajia tekemään julkisesti parannusta ja tuomaan esille totuuden. Osa näistä paimenista ei ole enää Herran paimenuuden alaisena, vaan lihan paimenuudessa, joka kuuntelee pääosin lihan ääntä ja toimii sen mukaan. Näidenkin paimenten ainoa toivo on rehellinen parannus Jumalan edessä.

Katolisuus ja ekumenia edustaa kuolemanvaaraa, koska katolisuus ja ekumenia on antikristillinen tie, joka johtaa iankaikkiseen kadotukseen jokaisen, joka uskoo katolisuuden ja ekumenian olevan Jumalasta. Miksi uskallan kirjoittaa näin suoraan? Palaa kirjoitukseni alkuun ja lue sieltä uudestaan katolisen kirkon monet erilaiset pelastustiet, eli väärä evankeliumi ja jos uskot Jumalan sanan totuutta, niin silloin ymmärrät, että Jumalan luokse pääsee vain sellainen ihminen, joka Jumalan armosta uskoo Herran Jeesuksen olevan ainoa pelastustie Jumalan luokse. Katolisella kirkolla on monia erilaisia pelastuksenteitä sekä monta erilaista väärää evankeliumia ja Raamatun sanan mukaan kukaan ihminen ei voi pelastua väärän evankeliumin kautta.

Kiitos Herralle, sillä uskovien keskuudessa on sellaisia uskovia sekä myös paimenia, jotka ovat alusta asti nähneet katolisuuden ja ekumenian petoksen. He ovat myös Jumalan armosta uskaltaneet tuoda esille totuuden ja paljastaa valheen, vaikka heidän kimppuunsa on käyty ja heitä on paneteltu ja heistä on puhuttu valhetta. Tunnen monia tällaisia uskovia, jotka ovat kuulleet Jumalan äänen ja varoituksen koskien katolisuutta ja ekumeniaa. Miksi he ovat kuulleet Jumalan Pyhän Hengen äänen? Siksi koska he ovat Jumalan armosta rakastaneet Jumalaa ja totuutta, eivätkä he ole pelänneet ihmisiä, vaikka heistä on puhuttu pahaa ja heidät on pyritty vaientamaan. Nämä totuutta rakastavat veljet sekä myös sisaret Herrassa Jeesuksessa eivät koe olevansa muita parempia, eivätkä nosta itseään muiden yläpuolelle, vaan sen sijaan Jumalan armosta he pelkäävät Herraa (lue - kunnioittavat Herraa) ja haluavat pysyä Jumalan rakkaudessa ja totuudessa, vaikka se usein on tie, jota vähemmistö kulkee saaden osaksensa pilkkaa ja ivaa, mutta sen tien päätepysäkki on Jumalan armosta osallisuus iankaikkiseen elämään sekä Jumalan armosta he saavat Jumalan lasten ikuisen perintöosan Uudessa Jerusalemissa.

Jos olet tehnyt hengellistä työtä johtajan (vanhimmat - Raamatun paimenuus) ominaisuudessa viimeiset vuosikymmenet tai jonkin aikaa etkä ole kuullut Jumalan ääntä ja varoitusta koskien katolisuutta ja ekumeniaa, niin kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan uskosi perustukset, sillä nimenomaan Herra ensiksi haluaa puhua paimenille, että he voisivat ohjata ja opettaa Herran laumaa oikeaan suuntaan. Jos et ole kuullut Herran ääntä tässä asiassa ja olet toiminut seurakunnassa paimenuudessa, niin et ole ollut Herran neuvottelussa, vaan olet toiminut lihan mukaan uskonnollisuudesta käsin, sillä Herra ei jätä puhumatta tällaisesta petoksesta yhdellekään todelliselle paimenelle, koska tämä petos sokeuttaa ja johdattaa siihen uskovat ja eksyvät iankaikkiseen vahinkoon. Jumala ei halua, että sokeat paimenet johdattavat lauman susien raadeltaviksi ja uskon haaksirikkoon. Tämä on todella vakava asia. Jos olet toiminut paimenuudessa etkä kuullut Herran ääntä koskien katolisuutta ja ekumeniaa, niin tarkista uskosi suunta sekä antaudu Herran neuvotteluun parannusta tehden.

Jumalan Pyhä Henki on puhunut viime vuosikymmeninä voimakkaasti katolisuuden sekä ekumenian eksytyksestä ja petoksesta, sillä sen kautta ihmisiä eksytetään iankaikkiseen kadotukseen. On kyse todella vakavasta asiasta.  Jos olemme Jumalan armosta vaeltaneet Pyhässä Hengessä, niin olemme kuulleet Jumalan äänen ja varoituksen katolisuuden ja ekumenian petoksesta. Emme kuitenkaan keskity petokseen, vaan paljastamme ja varoitamme siitä, mutta keskitymme Herraan Jeesukseen ja Jumalan rakkauteen totuudessa. Rakkauden totuus johtaa uskon kuuliaisuuteen ja Herran pelkoon (Jumalan kunnioittaminen), jonka seurauksena Jumalan armosta uskova saa tuoda esille Jumalan tahtoa ja totuutta aina sen verran mihin saakka hän on kyennyt uskossaan kasvamaan Jumalan armosta sekä oppinut kuulemaan Jumalan ääntä.

Raamattu sanoo ihmispelon asettavan paulan ja ansan ihmisen elämään sekä ihmiskunniaa etsivän ihmisen päätyvän vahinkoon, jopa iankaikkiseen vahinkoon. Ihminen, joka etsii elämässään ihmiskunniaa tai pelkää enemmän ihmistä kuin Jumalaa ei kykene kuulemaan Jumalan ääntä. Vain sellainen uskova kykenee kuulemaan Jumalan ääntä, joka kunnioittaa Jumalaa ja on valmis tekemään sen mitä Herra tahtoo hänen tekevän. Kukaan meistä itsessään ei ole hyvä eikä kykene kuulemaan Jumalan ääntä, sillä se on Jumalan teko, että voimme kuulla Hänen äänensä. Jumalan äänen kuulemisen oppiminen ei ole lihalle mieluisaa, sillä jos haluamme kuulla ja oppia tuntemaan Jumalaa yhä syvällisemmin, niin meidän tulee antaa Pyhän Hengen kuolettaa meidän lihamme synnin himoille ja haluille. Pyhä Henki johdattaa meidät pois tavoittelemasta ihmiskunniaa. Pyhä Henki johdattaa meidät hylkäämään ihmisviisauden. Pyhä Henki johdattaa meidät rakastamaan Jumalaa, totuutta ja lähimmäisiämme. Kukaan ihminen, joka kuulee Jumalan ääntä ei voi ottaa siitä ansiota itselleen, koska kaikki kunnia ja ansio kuuluu Herralle, ei ihmiselle.

Tiedän ja ymmärrän sen kuinka pieni, heikko, avuton ja vajavainen olen uskovana ihmisenä. En ole ketään muita parempi, eikä minulla ole mitään omaa ansiota Jumalan edessä, vaan sen sijaan olen syntinen ihminen (Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin, vaikka oli uskossa Jumalaan), mutta Jumalan armosta armahdettu ja pelastunut sekä saan tehdä parannusta omassa elämässäni Jumalan armosta. Olen saanut tämän kirjoituksen aiheen sydämelleni todella voimakkaasti ja siksi en uskalla olla kirjoittamatta ja puhumatta, koska olen Jumalalle vastuussa siitä mitä Hän puhuu minulle ja käskee minua puhumaan ja kirjoittamaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera kirjoitanko Jumalan Hengessä vai lihan ja sielullisuuden vallassa. Toivon mukaan et kompastu minun henkilööni, vaan voisit tutkia ja koetella sanomaa Raamatun sanan kautta rukoillen sitä mikä on totuus. Minä olen erehtyväinen, pieni ja avuton ihminen, mutta Jumala on täydellinen ja Hänen sanassaan on totuus. Kiitos Herralle Herrasta Jeesuksesta, joka kärsi vuodattaen verensä ristinpuulla ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi ylös Isän oikealle puolelle.

 


Petri Paavola 11.11.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1611
Katolinen katekismus 1953
Katolinen katekismus 2005

ekumenia.fi

Video ekumenia ja teologinen eksytys 26 min:

https://youtu.be/0oBEF2ujmTs

Lopunajan ekumeeninen eksytys ja Raamatun totuus:

https://youtu.be/lnrje2zXAZg

 

 

 

 

eXTReMe Tracker