Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mitä tutkimukset sanovat älylaitteiden säteilystä?
Onko älypuhelimen säteily haitallista ihmisille?

Olen kerännyt tähän kirjoitukseen viisi erilaista suomentamaani englanninkielistä artikkelia, jotka tuovat esille tutkimuksiin perustuen tietoa älypuhelinten säteilystä ja onko se haitallista tai vaarallista ihmisille. Kun luet tämän kirjoitukseni, niin on todella tärkeää ymmärtää, että suurin osa tämän kirjoituksen tiedoista perustuvat tutkittuun tieteelliseen tietoon, eikä minun tai kenenkään muun "maallikon" näkemyksiin. Tämä kirjoitus on pitkä, koska se sisältää viisi artikkelia aiheesta. Jokaisen artikkelin lopussa on linkki alkuperäiseen englanninkieliseen tekstiin. samat linkit löytyvät myös kirjoitukseni lopusta. Kehotan jokaista lukijaa lukemaan artikkelit huolellisesti läpi, koska ne sisältävät äärimmäisen tärkeää tietoa liittyen älylaitteiden säteilyyn.

 

Sisällys:
Alkusanat
Matkapuhelinten säteily on haitallista, mutta vain harva haluaa uskoa sitä
Epämiellyttävä totuus syövästä ja matkapuhelimista
Sähkömagneettiset kentät ja kansanterveys: matkapuhelimet
Uudet tutkimukset yhdistävät matkapuhelinsäteilyn syöpään
Tieteellinen kehitys - Langattomat puhelimet ja aivosyöpä: tieteen nykytila
Loppusanat -tutkimusten kaksi eri puolta puolueettomuus ja puolueellisuus

 

Alkusanat

Kun ja jos luet kaikki viisi artikkelia huolella läpi, niin tulet huomaamaan ja ymmärtämään, että älypuhelinten säteily on ihmisille vaarallista. Ei kuitenkaan tarvitse mennä paniikkiin ja pelkotiloihin, koska voit oppia käyttämään älypuhelintasi turvallisesti. Ensimmäisen artikkelin (Matkapuhelinten säteily on haitallista, mutta vain harva haluaa uskoa sitä) loppupuolella on ohjeita ja neuvoja älypuhelimen turvalliseen käyttämiseen.

Matkapuhelinten säteily on haitallista, mutta vain harva haluaa uskoa sitä

Yhteenveto: Matkapuhelinsäteily lisää useiden biologisten ja terveydellisten häiriöiden, kuten glioomien ja akustisen neurooman aivosyövän, riskiä. Tutkijat keskustelevat siitä, miten matkapuhelinsäteilyn riskiä voidaan vähentää.

Lähde: UC Berkeley

Joel Moskowitz, UC Berkeleyn kansanterveystieteen laitoksen tutkija ja Berkeleyn perhe- ja yhteisöterveyskeskuksen johtaja, on yli kymmenen vuoden ajan pyrkinyt todistamaan, että matkapuhelinten säteily on vaarallista. Hänen mukaansa useimmat ihmiset eivät kuitenkaan halua kuulla sitä.

"Ihmiset ovat riippuvaisia älypuhelimistaan", Moskowitz sanoi. "Käytämme niitä nykyään kaikkeen, ja monin tavoin tarvitsemme niitä toimiaksemme jokapäiväisessä elämässämme. Luulen, että ajatus siitä, että ne mahdollisesti vahingoittavat terveyttämme, on joillekin ihmisille liikaa."

Siitä lähtien, kun matkapuhelimet tulivat markkinoille vuonna 1983, ne ovat kehittyneet kömpelöistä laitteista, joissa oli huono kuuluvuus, nykyisiin tyylikkäisiin, monitoimisiin älypuhelimiin. Vaikka lähes kaikki amerikkalaiset aikuiset käyttävät nykyään kännyköitä, monet tutkimukset viittaavat siihen, että niiden pitkäaikainen käyttö aiheuttaa terveysriskejä niiden aiheuttaman säteilyn vuoksi, Moskowitz sanoo.

"Useimmat hallitukset sääntelevät matkapuhelimia, matkapuhelinmastoja ja muita langattomia laitteita", Moskowitz sanoi. "Hallituksemme kuitenkin lopetti radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutusten tutkimuksen rahoittamisen 1990-luvulla."

Hänen mukaansa sen jälkeen tutkimukset ovat osoittaneet, että matkapuhelinten ja muiden langattomien laitteiden käyttöön liittyy merkittäviä haitallisia biologisia ja terveydellisiä vaikutuksia, kuten aivosyöpää. Ja nyt, hänen mukaansa viidennen sukupolven matkapuhelinteknologian, niin sanotun 5G:n, myötä on vielä suurempi syy huoleen.

Berkeley News keskusteli Moskowitzin kanssa matkapuhelinsäteilyn terveysriskeistä, siitä, miksi aihe on niin kiistanalainen ja mitä voimme odottaa 5G:n käyttöönoton myötä.

Berkeley News: News: Meidän pitäisi mielestäni käsitellä etukäteen sitä, miten kiistanalainen tämä tutkimus on. Jotkut tutkijat ovat sanoneet, että nämä havainnot ovat vailla pohjaa ja että ei ole riittävästi todisteita siitä, että kännykän säteily on terveydellemme haitallista. Miten vastaatte siihen?

Joel Moskowitz: Ensinnäkin vain harvat tutkijat tässä maassa voivat puhua asiantuntevasti langattoman teknologian terveysvaikutuksista. En siis ole yllättynyt siitä, että ihmiset ovat skeptisiä, mutta se ei tarkoita, etteivätkö tulokset olisi päteviä.

Suuri syy siihen, ettei radiotaajuussäteilylle altistumisen terveysriskejä ole tutkittu enempää, on se, että Yhdysvaltain hallitus lopetti tämän tutkimuksen rahoittamisen 1990-luvulla, lukuun ottamatta National Institute of Environmental Health Sciencesin kansallisen toksikologisen ohjelman vuonna 2018 julkaisemaa 30 miljoonan dollarin jyrsijätutkimusta, jossa löydettiin "selviä todisteita" matkapuhelinsäteilyn karsinogeenisuudesta.

Vuonna 1996 liittovaltion viestintäkomissio FCC (Federal Communications Commission) hyväksyi altistumisohjeet, joilla rajoitettiin radiotaajuussäteilylle altistumisen voimakkuutta. Näiden ohjeiden tarkoituksena oli estää kudosten merkittävä kuumeneminen lyhytaikaisen radiotaajuussäteilylle altistumisen seurauksena, ei suojella meitä pitkäaikaiselta altistumiselta matalille tasoille moduloidulle eli pulssitetulle radiotaajuussäteilylle, jota kännykät, langattomat puhelimet ja muut langattomat laitteet, kuten Wi-Fi, tuottavat.

Vuodesta 1990 lähtien julkaistujen tutkimusten enemmistön mukaan pitkäaikainen altistuminen radiotaajuussäteilylle aiheuttaa kuitenkin haitallisia biologisia ja terveydellisiä vaikutuksia, kuten DNA-vaurioita.

Yli 250 tutkijaa, jotka ovat julkaisseet yli 2 000 artikkelia ja kirjettä ammattilehdissä langattomien laitteiden, myös matkapuhelinten, tuottamien ionisoimattomien sähkömagneettisten kenttien biologisista ja terveysvaikutuksista, on allekirjoittanut kansainvälisen EMF Scientist Appeal -tiedemiesten vetoomuksen, jossa vaaditaan terveysvaroituksia ja tiukempia altistumisrajoja. Monet tutkijat ovat siis samaa mieltä siitä, että tämä säteily on terveydellemme haitallista.

Kuulin sinun puhuvan kännykkäsäteilyn terveysriskeistä ensimmäisen kerran Berkeleyssä vuonna 2019, mutta olet tehnyt tätä tutkimusta vuodesta 2009 lähtien. Mikä sai sinut jatkamaan tätä tutkimusta?

Itse asiassa päädyin tälle alalle sattumalta. Viimeisten 40 vuoden aikana suurin osa tutkimuksestani on keskittynyt tupakkaan liittyvien sairauksien ehkäisyyn. Kiinnostuin matkapuhelinten säteilystä ensimmäisen kerran vuonna 2008, kun tohtori Seung-Kwon Myung, Etelä-Korean kansallisen syöpäkeskuksen tutkijalääkäri, tuli viettämään vuoden perhe- ja yhteisöterveyskeskuksessa. Hän oli mukana tupakoinnin lopettamishankkeissamme, ja teimme hänen ja hänen kollegoidensa kanssa yhteistyötä kahden kirjallisuuskatsauksen parissa, joista toinen käsitteli matkapuhelinten käytön aiheuttamaa kasvainriskiä.

Tuolloin olin skeptinen sen suhteen, että matkapuhelimen säteily voisi olla haitallista. Koska kuitenkin epäilin, että kännykän säteily voisi aiheuttaa syöpää, perehdyin kirjallisuuteen, joka käsitteli kännyköiden ja muiden langattomien laitteiden lähettämän matalan intensiteetin mikroaaltosäteilyn biologisia vaikutuksia.

Luettuani monia eläintoksikologisia tutkimuksia, joissa todettiin, että tämä säteily voi lisätä oksidatiivista stressiä - vapaita radikaaleja, stressiproteiineja ja DNA-vaurioita - tulin yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että se, mitä havaitsimme ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa, oli todellakin todellinen riski.

Kun Myung ja hänen kollegansa vierailivat Center for Family and Community Health -keskuksessa, tarkastelitte tapaus-verrokkitutkimuksia, joissa tutkittiin matkapuhelimen käytön ja kasvainriskin välistä yhteyttä. Mitä löysitte?

Journal of Clinical Oncology -lehdessä vuonna 2009 julkaistussa katsauksessamme todettiin, että kännykän runsas käyttö oli yhteydessä aivosyövän lisääntyneeseen esiintyvyyteen, erityisesti tutkimuksissa, joissa käytettiin laadukkaampia menetelmiä, ja tutkimuksissa, joissa ei ollut televiestintäalan rahoitusta.

Viime vuonna päivitimme katsauksemme, joka julkaistiin International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä, 46 tapaus-verrokkitutkimuksen meta-analyysin perusteella - kaksi kertaa enemmän tutkimuksia kuin vuoden 2009 katsauksessa - ja saimme samanlaisia tuloksia. Tärkein johtopäätöksemme nykyisestä katsauksesta on se, että noin 1 000 tunnin elinikäinen matkapuhelimen käyttö eli noin 17 minuuttia päivässä 10 vuoden aikana liittyy tilastollisesti merkitsevään 60 prosentin lisäykseen aivosyövän esiintyvyydessä.
Miksi hallitus lopetti tämäntyyppisen tutkimuksen rahoittamisen?

Toimittaja Norm Alsterin Harvardin yliopiston Center for Ethics -yksikössä vuosina 2014-15 suorittaman apurahansa aikana kirjoittaman monografian Captured Agency mukaan televiestintäalalla on lähes täydellinen määräysvalta FCC:ssä. FCC:n jäsenistön ja televiestintäalan korkean tason henkilöiden välillä on ollut pyörivä ovi, joka on jatkunut jo parin vuosikymmenen ajan.

Ala käyttää vuosittain noin 100 miljoonaa dollaria kongressin lobbaamiseen. CTIA, joka on suurin televiestinnän lobbausryhmä, käyttää vuosittain 12,5 miljoonaa dollaria 70 lobbaajan palkkaamiseen. Yhden heidän tiedottajansa mukaan lobbaajat tapaavat noin 500 kertaa vuodessa FCC:n kanssa lobbatakseen eri asioista. Koko ala käyttää vuosittain 132 miljoonaa dollaria lobbaukseen ja antaa 18 miljoonaa dollaria poliittisia avustuksia kongressin jäsenille ja muille liittovaltion tasolla toimiville tahoille.

Televiestintäalan vaikutusvalta FCC:ssä, kuten kuvailet, muistuttaa minua tupakkateollisuudesta ja sen mainosvallasta, jolla oli valtaa vähätellä savukkeiden polttamisen riskejä.

Kyllä, televiestintäteollisuuden ja tupakkateollisuuden toimet ovat hyvin samankaltaisia markkinoinnissa ja yleisölle suunnatun viestinnän valvonnassa. Tupakkayhtiöt palkkasivat 1940-luvulla lääkäreitä ja hammaslääkäreitä tukemaan tuotteitaan vähentääkseen kansanterveydellistä huolta tupakoinnin riskeistä. CTIA käyttää tällä hetkellä akateemista ydinfyysikkoa vakuuttamaan päätöksentekijöille, että mikroaaltosäteily on turvallista. Televiestintäteollisuus ei ainoastaan käytä tupakkateollisuuden pelikirjaa, vaan se on taloudellisesti ja poliittisesti voimakkaampi kuin Big Tobacco koskaan oli. Tänä vuonna televiestintäteollisuus käyttää maailmanlaajuisesti yli 18 miljardia dollaria matkapuhelinteknologian mainontaan.

Mainitsitte, että matkapuhelimissa ja muissa langattomissa laitteissa käytetään moduloitua eli pulssitettua radiotaajuussäteilyä. Voitteko selittää, miten matkapuhelimet ja muut langattomat laitteet toimivat ja miten niiden lähettämä säteily eroaa muiden kodinkoneiden, kuten mikroaaltouunin, säteilystä?

Kun soitat puhelun, sinulla on periaatteessa radio ja lähetin. Se lähettää signaalin lähimpään matkapuhelinmastoon. Jokaisella matkapuhelinmastolla on niin sanottu maantieteellinen solu, jossa se voi olla yhteydessä kyseisellä maantieteellisellä alueella tai solussa oleviin matkapuhelimiin.

Sitten kyseinen matkapuhelinmasto on yhteydessä kytkinasemaan, joka etsii sen, kenelle yrität soittaa, ja muodostaa yhteyden kuparikaapelilla tai valokuidulla tai monissa tapauksissa langattomalla yhteydellä mikroaaltosäteilyn kautta langattomaan tukiasemaan. Sitten yhteyspiste joko kommunikoi suoraan kuparijohtojen kautta lankapuhelimen kautta tai, jos soitat toiseen matkapuhelimeen, se lähettää signaalin matkapuhelinmastoon, joka sijaitsee vastaanottajan solussa, ja niin edelleen.

Ero on siinä, millaista mikroaaltosäteilyä kukin laite lähettää. Matkapuhelimissa, Wi-Fissä ja Bluetoothissa on tiedonkeruukomponentti. Aallot moduloidaan ja pulssitetaan aivan eri tavalla kuin mikroaaltouunissa.

Mitä terveysvaikutuksia liittyy erityisesti pitkäaikaiseen altistumiseen langattomien laitteiden lähettämälle matalan tason moduloidulle radiotaajuussäteilylle?

Monet biologit ja sähkömagneettisen kentän tutkijat uskovat, että langattomien laitteiden modulointi tekee energiasta biologisesti aktiivisempaa, mikä häiritsee solumekanismejamme, esimerkiksi avaa kalsiumkanavia ja sallii kalsiumin virrata soluun ja solun sisällä oleviin mitokondrioihin, mikä häiritsee solujen luonnollisia prosesseja ja johtaa stressiproteiinien ja vapaiden radikaalien syntyyn ja mahdollisesti DNA-vaurioihin. Ja toisissa tapauksissa se voi johtaa solukuolemaan.

Maailman terveysjärjestön kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli vuonna 2001 biologisten ja epidemiologisten tutkimusten perusteella matalataajuiset kentät "mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi". Vuonna 2011 IARC luokitteli radiotaajuisen säteilyn "mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi ihmiselle" matkapuhelinsäteilyä ja ihmisten aivokasvainriskiä koskevien tutkimusten perusteella. Tällä hetkellä meillä on huomattavasti enemmän näyttöä, joka oikeuttaisi vahvempaan luokitukseen.

Viimeisimpänä, 1. maaliskuuta 2021, julkaistiin Centers for Disease Control and Prevention -keskuksen kansallisen ympäristöterveyskeskuksen entisen johtajan raportti, jossa todettiin, että on "suuri todennäköisyys", että matkapuhelinten lähettämä radiotaajuinen säteily aiheuttaa glioomia ja akustisia neuromia, kahdenlaisia aivokasvaimia.

Puhutaan viidennen sukupolven matkapuhelinteknologiasta, joka tunnetaan nimellä 5G ja joka on jo saatavilla rajoitetuilla alueilla eri puolilla Yhdysvaltoja. Mitä se tarkoittaa matkapuhelinten käyttäjille ja mitä muutoksia se tuo mukanaan?

Tässä teknologiassa käytetään ensimmäistä kertaa mikroaaltojen lisäksi millimetriaaltoja, jotka ovat paljon korkeammalla taajuudella kuin 3G:n ja 4G:n käyttämät mikroaallot. Millimetriaallot eivät pääse kulkemaan kovin kauas, ja sumu tai sade, puut ja rakennusmateriaalit estävät niiden kulun, joten teollisuus arvioi tarvitsevansa 800 000 uutta matkapuhelinantennipaikkaa.

Kussakin näistä paikoista voi olla eri matkapuhelinoperaattoreiden soluantenneja, ja kussakin näistä antenneista voi olla mikroantenneja, jotka koostuvat kymmenistä tai jopa sadoista pienistä antenneista. Seuraavien vuosien aikana Yhdysvalloissa otetaan käyttöön noin 2,5 kertaa enemmän antennisivustoja kuin nykyisin on käytössä, elleivät langattoman verkon turvallisuuden puolustajat ja heidän edustajansa kongressissa tai oikeuslaitoksessa pysäytä tätä.

Miten millimetriaallot eroavat mikroaalloista sen suhteen, miten ne vaikuttavat kehoomme ja ympäristöön?

Millimetriaaltojen säteily absorboituu suurelta osin ihoon, hikirauhasiin, ääreishermoihin, silmiin ja kiveksiin, mikä perustuu millimetriaalloista tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi tämä säteily voi aiheuttaa yliherkkyyttä ja biokemiallisia muutoksia immuunijärjestelmässä ja verenkiertoelimistössä - sydämessä, maksassa, munuaisissa ja aivoissa.

Millimetriaallot voivat myös vahingoittaa hyönteisiä ja edistää lääkkeille vastustuskykyisten taudinaiheuttajien kasvua, joten sillä on todennäköisesti laajoja ympäristövaikutuksia näiden soluantennipaikkojen ympärillä oleviin mikroympäristöihin.
Mitä yksinkertaisia asioita jokainen meistä voi tehdä vähentääkseen matkapuhelinten ja muiden langattomien laitteiden säteilystä aiheutuvien haittojen riskiä?

Ensinnäkin, minimoi matkapuhelinten tai langattomien puhelinten käyttö - käytä lankapuhelinta aina kun mahdollista. Jos käytät matkapuhelinta, sammuta Wi-Fi ja Bluetooth, jos et käytä niitä. Kun olet kuitenkin Wi-Fi-reitittimen lähellä, sinun olisi parempi käyttää kännykkääsi Wi-Fi-verkossa ja kytkeä matkapuhelinverkko pois päältä, koska tällöin säteilyaltistus on todennäköisesti pienempi kuin matkapuhelinverkon käytössä.

Toiseksi, etäisyys on ystäväsi. Jos kännykkä pidetään 10 tuuman päässä vartalosta verrattuna yhden tuuman kymmenesosaan, altistuminen vähenee 10 000-kertaisesti. Pidä siis puhelimesi kaukana päästäsi ja vartalostasi. Säilytä puhelinta käsilaukussa tai repussa. Jos sinun on pakko laittaa se taskuun, laita se lentokonetilaan. Lähetä tekstiviestejä, käytä langallisia kuulokkeita tai kaiutinpuhelinta puheluihin. Älä nuku puhelin pään vieressä - sammuta se tai laita se toiseen huoneeseen.

Kolmanneksi käytä puhelinta vain silloin, kun signaali on vahva. Matkapuhelimet on ohjelmoitu lisäämään säteilyä, kun signaali on heikko, eli kun puhelimessa näkyy yksi tai kaksi palkkia. Älä käytä puhelinta esimerkiksi hississä tai autossa, sillä metallirakenteet häiritsevät signaalia.

Kannustan ihmisiä myös tutustumaan yli 150 paikallisryhmään, jotka ovat liittyneet Americans for Responsible Technology -järjestöön ja jotka pyrkivät valistamaan poliittisia päättäjiä ja kehottavat heitä hyväksymään matkapuhelinmastoja koskevia säännöksiä ja altistumisrajoja, jotka suojaavat meitä ja ympäristöä langattoman säteilyn aiheuttamilta haitoilta.

neurosciencenews.com/ cellphone radiation brain cancer

Epämiellyttävä totuus syövästä ja matkapuhelimista

Väitteet kännyköiden haitallisuudesta terveydellemme hylätään - mutta johtuuko tämä siitä, että alan toimijat ovat kyseenalaistaneet tutkimukset, jotka osoittavat yhteyden syövän syntymiseen?

Tämän vuoden maaliskuun 28. päivänä Yhdysvaltojen hallituksen tekemän merkittävän tutkimuksen tieteellisessä vertaisarvioinnissa todettiin, että on "selvää näyttöä" siitä, että matkapuhelinten säteily aiheuttaa syöpää, erityisesti rotilla esiintyvää sydänkudossyöpää, joka on liian harvinaista selitettäväksi satunnaisuutena.

Yksitoista riippumatonta tiedemiestä vietti kolme päivää Research Triangle Parkissa, Pohjois-Carolinassa, keskustellakseen tutkimuksesta, jonka teki Yhdysvaltain terveysministeriön kansallinen toksikologinen ohjelma ja joka on yksi suurimmista matkapuhelinsäteilyn terveysvaikutuksista tehdyistä tutkimuksista. NTP:n tutkijat olivat altistaneet tuhansia rottia ja hiiriä (joiden biologinen samankaltaisuus ihmisten kanssa tekee niistä käyttökelpoisia ihmisten terveysriskien indikaattoreita) säteilyannoksille, jotka vastasivat keskimääräisen matkapuhelimen käyttäjän elinikäistä altistusta.

Vertaisarviointiin osallistuneet tutkijat korottivat toistuvasti NTP:n tutkijoiden ja henkilökunnan tutkimukselle antamia luottamustasoja, mikä ruokki kriitikoiden epäilyjä siitä, että NTP:n johto oli yrittänyt vähätellä tuloksia. Näin ollen vertaisarvioinnissa todettiin myös "jonkin verran näyttöä" - astetta vähemmän kuin "selkeää näyttöä" - aivojen ja lisämunuaisten syövästä.

Yksikään suuri uutisjärjestö Yhdysvalloissa tai Euroopassa ei uutisoinut tästä tieteellisestä uutisesta. Mutta matkapuhelinten turvallisuutta koskeva uutisointi on jo pitkään heijastanut langattoman teollisuuden näkemyksiä. Teollisuus on jo neljännesvuosisadan ajan järjestänyt maailmanlaajuista PR-kampanjaa, jonka tarkoituksena on johtaa harhaan paitsi toimittajia myös kuluttajia ja poliittisia päättäjiä matkapuhelinten säteilyä koskevasta todellisesta tieteellisestä tiedosta. Langattomat suuryritykset ovatkin lainanneet samaa strategiaa ja taktiikkaa, jota tupakkayhtiöt ja öljy-yhtiöt ovat käyttäneet huijatakseen yleisöä tupakoinnin ja ilmastonmuutoksen riskeistä. Kuten tupakka- ja öljy-alan kollegansa, myös langattoman teollisuuden toimitusjohtajat valehtelivat yleisölle, vaikka heidän omat tutkijansa varoittivat yksityisesti, että heidän tuotteensa voivat olla vaarallisia erityisesti lapsille.

Ulkopuoliset epäilivät alusta alkaen, että George Carlo oli teollisuuden valkopesun keulakuva. Cellular Telecommunications and Internet Associationin (CTIA) puheenjohtaja Tom Wheeler valitsi Carlon ratkaisemaan suhdekriisin, joka uhkasi tukahduttaa hänen aloittelevan toimialansa. Tämä tapahtui vuonna 1993, jolloin Yhdysvalloissa oli vain kuusi matkapuhelinliittymää jokaista sataa aikuista kohti, mutta alan johtajat ennustivat kukoistavaa tulevaisuutta.

Matkapuhelimet oli päästetty Yhdysvaltain markkinoille jo vuosikymmen aiemmin ilman minkäänlaisia valtion turvallisuustestejä. Nyt joillakin asiakkailla ja alan työntekijöillä todettiin syöpä. Tammikuussa 1993 David Reynard haastoi NEC America -yhtiön oikeuteen väittäen, että hänen vaimonsa NEC-puhelin oli aiheuttanut tämän kuolemaan johtaneen aivokasvaimen. Reynardin esiinnyttyä kansallisessa televisiossa tarina sai jalansijaa. Kongressin alivaliokunta ilmoitti tutkinnasta, sijoittajat alkoivat myydä matkapuhelinosakkeita, ja Wheeler ja CTIA ryhtyivät toimiin.

Viikkoa myöhemmin Wheeler ilmoitti, että hänen toimialansa maksaisi kattavan tutkimusohjelman. Wheeler sanoi toimittajille, että matkapuhelimet ovat jo nyt turvallisia; uusi tutkimus vain "vahvistaisi uudelleen olemassa olevien tutkimusten tulokset".

Carlo vaikutti hyvältä vedolta Wheelerin tehtävän täyttämiseksi. Epidemiologi, jolla on oikeustieteen tutkinto, oli tehnyt tutkimuksia muille kiistanalaisille teollisuudenaloille. Dow Corningin rahoittaman tutkimuksen jälkeen Carlo oli todennut, että rintaimplantit aiheuttavat vain vähäisiä terveysriskejä. Kemianteollisuuden rahoituksella hän oli päätellyt, että pienet dioksiinipitoisuudet, Agent Orange -skandaalin taustalla oleva kemikaali, eivät olleet vaarallisia. Vuonna 1995 Carlo alkoi johtaa teollisuuden rahoittamaa Wireless Technology Research -hanketta (WTR), jonka 28,5 miljoonan dollarin budjetti teki siitä tähän mennessä parhaiten rahoitetun matkapuhelinten turvallisuutta koskevan tutkimuksen.

Carlo ja Wheeler joutuivat kuitenkin lopulta kiivaasti vastakkain WTR:n tuloksista, jotka Carlo esitteli alan johtajille 9. helmikuuta 1999. Siihen mennessä WTR oli teettänyt yli 50 alkuperäistutkimusta ja tarkastellut monia muita tutkimuksia. Nämä tutkimukset herättivät "vakavia kysymyksiä" puhelinten turvallisuudesta, Carlo kertoi CTIA:n johtokunnan suljetussa kokouksessa, johon kuului 32 alan johtavan yrityksen, kuten Applen, AT&T:n ja Motorolan, toimitusjohtajia tai ylimpiä virkamiehiä.

Carlo lähetti 7. lokakuuta 1999 jokaiselle alan johtajalle kirjeen, jossa hän toisti, että WTR:n tutkimuksissa oli todettu seuraavaa: "harvinaisten neuroepiteelikasvainten riski aivojen ulkopuolella oli yli kaksinkertaistunut... matkapuhelimen käyttäjillä"; "pään oikealla puolella esiintyvien aivokasvainten ja puhelimen käytön oikealla puolella päätä" välillä oli ilmeinen korrelaatio; ja "puhelimen antennista tulevan säteilyn kyky aiheuttaa toiminnallisia geneettisiä vaurioita [oli] ehdottomasti positiivinen".

Carlo kehotti toimitusjohtajia toimimaan oikein: antamaan kuluttajille "tiedot, joita he tarvitsevat voidakseen tehdä tietoon perustuvan päätöksen siitä, kuinka suuren osan tästä tuntemattomasta riskistä he haluavat ottaa kantaakseen", varsinkin kun jotkut alan toimijat olivat "toistuvasti ja valheellisesti väittäneet, että langattomat puhelimet ovat turvallisia kaikille kuluttajille, myös lapsille".

Seuraavana päivänä raivostunut Wheeler alkoi julkisesti haukkua Carloa tiedotusvälineille. Wheeler kertoi toimitusjohtajien kanssa jakamassaan kirjeessä Carlolle, että CTIA oli "varma siitä, että ette ole koskaan toimittanut CTIA:lle mainitsemiasi tutkimuksia", mikä oli ilmeinen yritys suojella teollisuutta vastuulta oikeudenkäynneissä, jotka olivat johtaneet Carlon palkkaamiseen. Wheeler syytti lisäksi, että tutkimuksia ei ollut julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä, mikä herätti epäilyksiä niiden pätevyydestä. Hänen taktiikkansa hälvensi kiistaa, vaikka Carlo oli itse asiassa toistuvasti tiedottanut Wheelerille ja muille alan johtaville virkamiehille tutkimuksista, jotka olivat todellakin käyneet läpi vertaisarvioinnin ja jotka julkaistaisiin pian. Seuraavina vuosina lukuisat muut tutkijat Yhdysvalloissa ja eri puolilla maailmaa toistaisivat WTR:n havainnot. Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli vuonna 2011 matkapuhelinsäteilyn "mahdolliseksi" syöpää aiheuttavaksi tekijäksi, ja Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Israelin hallitukset varoittivat lapsia matkapuhelimen käytöstä. Teollisuuden propagandakampanja kuitenkin hälventää huolta riittävästi, sillä nykyään kolmella neljästä aikuisesta maailmassa on matkapuhelin, mikä tekee langattomasta teollisuudesta yhden maailman suurimmista.Yritysten propagandakampanjoiden keskeinen strateginen oivallus on, että tietyn teollisuudenalan ei tarvitse voittaa tieteellistä väittelyä turvallisuudesta voittaakseen - sen on vain pidettävä väittely käynnissä. Väitteen ylläpitäminen on voitto teollisuudelle, koska näennäinen epävarmuus auttaa rauhoittamaan asiakkaita, torjumaan viranomaismääräyksiä ja estämään oikeudenkäynnit, jotka saattaisivat nipistää voittoja.

Keskeistä tieteellisen väittelyn ylläpitämisessä on saada se näyttämään siltä, että kaikki tiedemiehet eivät ole samaa mieltä. Tätä tarkoitusta varten langaton teollisuus on tupakka- ja fossiilisten polttoaineiden teollisuuden tavoin "sotinut" tiedettä vastaan, kuten Motorolan sisäisessä muistiossa vuonna 1994 sanottiin. Tieteen sotapelaamiseen kuuluu sekä hyökkäys- että puolustuspelaaminen - teollisuuden kannalta myönteisten tutkimusten rahoittaminen ja sellaisten tutkimusten vastustaminen, jotka herättävät epäilyksiä; teollisuuden kannalta myönteisten asiantuntijoiden asettaminen neuvoa-antaviin elimiin, kuten Maailman terveysjärjestöön, ja sellaisten tutkijoiden mustamaalaaminen, joiden näkemykset poikkeavat teollisuuden näkemyksistä.

Ystävällisten tutkimusten rahoittaminen on ollut ehkä tärkein taktiikka, koska se antaa vaikutelman, että tiedeyhteisö on todella jakautunut. Kun tutkimukset ovat yhdistäneet langattoman säteilyn syöpään tai geneettisiin vaurioihin - kuten Carlon WTR-tutkimus vuonna 1999, WHO:n Interphone-tutkimus vuonna 2010 ja Yhdysvaltain hallituksen NTP-tutkimus aiemmin tänä vuonna - teollisuus voi osoittaa tarkasti, että muut tutkimukset ovat eri mieltä.

Lähempi tarkastelu paljastaa teollisuuden kädenväännön. Kun Washingtonin yliopiston biotekniikan professori Henry Lai analysoi 326 turvallisuuteen liittyvää tutkimusta, jotka oli tehty vuosina 1990-2006, hän havaitsi, että 44 prosentissa tutkimuksista matkapuhelinsäteilyllä ei havaittu olevan biologisia vaikutuksia ja 56 prosentissa taas havaittiin. Kun Lai kuitenkin luokitteli tutkimukset uudelleen niiden rahoituslähteiden mukaan, kuva muuttui: 67 prosenttia riippumattomasti rahoitetuista tutkimuksista havaitsi biologisen vaikutuksen, kun taas teollisuuden rahoittamista tutkimuksista vain 28 prosenttia. Lain havainnot toistettiin Environmental Health Perspectives -lehdessä vuonna 2007 julkaistussa analyysissä, jossa todettiin, että teollisuuden rahoittamissa tutkimuksissa oli kaksi ja puoli kertaa pienempi todennäköisyys havaita terveysvaikutuksia kuin riippumattomissa tutkimuksissa.

Yksi keskeinen toimija ei ole antanut langattomuutta suosivien tutkimusten vaikuttaa: vakuutusala. Tätä juttua varten tekemämme raportin aikana emme löytäneet yhtään vakuutusyhtiötä, joka olisi myynyt tuotevastuuvakuutusta, joka kattaisi matkapuhelinsäteilyn. "Miksi haluaisimme tehdä niin?" eräs johtaja kysyi naureskellen ja viittasi sitten yli kahteen tusinaan langattomia yhtiöitä vastaan vireillä olevaan oikeusjuttuun, joissa vaaditaan yhteensä 1,9 miljardin dollarin vahingonkorvauksia.

Turvallisuuskysymyksen neutralisoiminen on avannut teollisuudenalalle oven kaikkein suurimmalle palkinnolle: ehdotetulle yhteiskunnan muutokselle, jota kutsutaan esineiden internetiksi (Internet of Things). Esineiden internet, jota kehutaan jättimäiseksi talouskasvun moottoriksi, ei ainoastaan yhdistä ihmisiä älypuhelimiensa ja tietokoneidensa välityksellä, vaan se yhdistää nämä laitteet myös asiakkaiden ajoneuvoihin ja laitteisiin, jopa vauvan vaippoihin - ja kaikki tämä nopeammin kuin tällä hetkellä voidaan saavuttaa.

Vetoomuksessa on kuitenkin juju: esineiden internet edellyttää nykyisen 4G-teknologian täydentämistä 5G-teknologialla, mikä "lisää massiivisesti" väestön säteilyaltistusta. Vetoomuksen on allekirjoittanut 236 tiedemiestä ympäri maailmaa, jotka ovat julkaisseet yli 2000 vertaisarvioitua tutkimusta ja jotka edustavat "merkittävää osaa säteilytutkimuksen alalla toimivista uskotuista tiedemiehistä", kuten vetoomuksen levittämisessä auttanut Kalifornian yliopiston Berkeleyn perhe- ja yhteisöterveyskeskuksen (Center for Family and Community Health) johtaja Joel Moskowitz toteaa. Matkapuhelinten tavoin 5G-teknologia on kuitenkin tulossa markkinoille ilman ennakkoturvallisuustestejä.

Lopullisen todisteen puuttuminen siitä, että teknologia on haitallista, ei tarkoita, että teknologia on turvallista, mutta langaton teollisuus on onnistunut myymään tämän loogisen harhaluulon maailmalle. Lopputulos on se, että viimeisten 30 vuoden aikana miljardeille ihmisille ympäri maailmaa on tehty kansanterveydellinen koe: käytä matkapuhelinta tänään ja selvitä myöhemmin, aiheuttaako se geneettisiä vaurioita tai syöpää. Samaan aikaan teollisuus on estänyt tieteellisen tiedon täydellisen ymmärtämisen, ja uutisorganisaatiot eivät ole tiedottaneet yleisölle siitä, mitä tutkijat todella ajattelevat. Toisin sanoen tämä kansanterveyskokeilu on toteutettu ilman koehenkilöiden tietoon perustuvaa suostumusta, vaikka teollisuus pitää peukalonsa vaa'alla.

theguardian.com/ technology/ 2018/jul/14/ mobile phones cancer inconvenient truths

Sähkömagneettiset kentät ja kansanterveys: matkapuhelimet

Tärkeimmät tiedot

Matkapuhelinten käyttö on kaikkialla läsnä, arviolta 6,9 miljardia liittymää maailmanlaajuisesti.
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos on luokitellut matkapuhelinten tuottamat sähkömagneettiset kentät ihmiselle mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi.
Parhaillaan tehdään tutkimuksia matkapuhelimen käytön mahdollisten pitkäaikaisvaikutusten tarkemmaksi arvioimiseksi.
WHO tekee virallisen riskinarvioinnin kaikista tutkituista radiotaajuuskentille altistumisen aiheuttamista terveysvaikutuksista vuoteen 2016 mennessä.

Matkapuhelimet ovat nykyään olennainen osa nykyaikaista televiestintää. Monissa maissa yli puolet väestöstä käyttää matkapuhelimia, ja markkinat kasvavat nopeasti. Vuonna 2014 maailmassa oli arviolta 6,9 miljardia liittymää. Joissakin osissa maailmaa matkapuhelimet ovat luotettavimpia tai ainoita saatavilla olevia puhelimia.

Koska matkapuhelinten käyttäjien määrä on suuri, on tärkeää tutkia, ymmärtää ja seurata mahdollisia kansanterveysvaikutuksia.

Matkapuhelimet viestivät lähettämällä radioaaltoja tukiasemiksi kutsuttujen kiinteiden antennien verkon kautta. Radiotaajuusaallot ovat sähkömagneettisia kenttiä, ja toisin kuin ionisoiva säteily, kuten röntgen- tai gammasäteily, ne eivät voi rikkoa kemiallisia sidoksia eivätkä aiheuttaa ionisaatiota ihmiskehossa.

Altistustasot

Matkapuhelimet ovat pienitehoisia radiotaajuuslähettimiä, jotka toimivat 450-2700 MHz:n taajuuksilla ja joiden huipputeho on 0,1-2 wattia. Matkapuhelin lähettää tehoa vain silloin, kun se on päällä. Teho (ja siten käyttäjän altistuminen radiotaajuuksille) laskee nopeasti etäisyyden kasvaessa luurista. Henkilö, joka käyttää matkapuhelinta 30-40 cm:n etäisyydellä vartalostaan - esimerkiksi tekstiviestejä kirjoittaessaan, Internetiä käyttäessään tai "hands free" -laitetta käyttäessään - altistuu näin ollen paljon vähemmän radiotaajuisille kentille kuin henkilö, joka pitää luuria päätään vasten.

Sen lisäksi, että käytetään handsfree-laitteita, jotka pitävät matkapuhelimet kaukana päästä ja vartalosta puhelujen aikana, altistumista vähennetään myös rajoittamalla puheluiden määrää ja pituutta. Myös puhelimen käyttö alueilla, joilla on hyvä kuuluvuus, vähentää altistumista, koska silloin puhelin voi lähettää pienemmällä teholla. Kaupallisten laitteiden käytön radiotaajuusaltistuksen vähentämiseksi ei ole osoitettu olevan tehokasta.

Matkapuhelimet on usein kielletty sairaaloissa ja lentokoneissa, koska radiotaajuussignaalit voivat häiritä tiettyjä sähkölääketieteellisiä laitteita ja navigointijärjestelmiä.

Onko sillä terveysvaikutuksia?

Kahden viime vuosikymmenen aikana on tehty lukuisia tutkimuksia sen arvioimiseksi, aiheuttavatko matkapuhelimet mahdollisia terveysriskejä. Tähän mennessä ei ole todettu, että matkapuhelimen käyttö aiheuttaisi haitallisia terveysvaikutuksia.

Lyhytaikaiset vaikutukset

Kudoksen kuumeneminen on tärkein radiotaajuisen energian ja ihmiskehon välinen vuorovaikutusmekanismi. Matkapuhelimissa käytetyillä taajuuksilla suurin osa energiasta absorboituu ihoon ja muihin pinnallisiin kudoksiin, jolloin aivojen tai muiden elinten lämpötilan nousu on vähäistä.

Useissa tutkimuksissa on tutkittu radiotaajuuskenttien vaikutuksia vapaaehtoisten aivojen sähköiseen toimintaan, kognitiivisiin toimintoihin, uneen, sykkeeseen ja verenpaineeseen. Tähän mennessä tehdyt tutkimukset eivät viittaa johdonmukaiseen näyttöön siitä, että altistuminen radiotaajuisille kentille, jotka ovat alle kudosten kuumenemista aiheuttavien tasojen, aiheuttaisi haitallisia terveysvaikutuksia. Tutkimukset eivät myöskään ole pystyneet tukemaan syy-yhteyttä sähkömagneettisille kentille altistumisen ja itse raportoitujen oireiden eli "sähkömagneettisen yliherkkyyden" välillä.

Pitkäaikaisvaikutukset

Epidemiologisissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu radiotaajuusaltistumisen mahdollisia pitkän aikavälin riskejä, on useimmiten etsitty yhteyttä aivokasvainten ja matkapuhelimen käytön välillä. Koska monet syövät ovat kuitenkin havaittavissa vasta useita vuosia kasvaimeen johtaneen vuorovaikutuksen jälkeen ja koska matkapuhelimia käytettiin laajalti vasta 1990-luvun alussa, epidemiologisissa tutkimuksissa voidaan tällä hetkellä arvioida vain niitä syöpiä, jotka ilmenevät lyhyemmällä aikavälillä. Eläinkokeiden tulokset osoittavat kuitenkin johdonmukaisesti, että pitkäaikainen altistuminen radiotaajuuskentille ei lisää syöpäriskiä.

Useita laajoja monikansallisia epidemiologisia tutkimuksia on saatu päätökseen tai on meneillään, mukaan luettuina tapaus-verrokkitutkimukset ja prospektiiviset kohorttitutkimukset, joissa tutkitaan useita aikuisten terveyteen liittyviä päätetapahtumia. Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) koordinoimassa suurimmassa tähän mennessä tehdyssä aikuisia koskevassa retrospektiivisessä tapaus-verrokkitutkimuksessa Interphone selvitettiin, onko matkapuhelinten käytön ja aikuisten pään ja kaulan alueen syöpien välillä yhteyksiä.

Tutkimukseen osallistuneista 13 maasta kerättyjen tietojen kansainvälisessä yhdistetyssä analyysissä ei havaittu, että yli 10 vuotta kestänyt matkapuhelimen käyttö lisäisi gliooman tai meningeooman riskiä. On joitakin viitteitä siitä, että gliooman riski on lisääntynyt niillä, jotka ilmoittivat, että 10 prosenttia eniten kännykän kumulatiivisia käyttötunteja oli käyttänyt, vaikka riskin lisääntyminen ei ollut johdonmukainen suuntaus käytön keston kasvaessa. Tutkijat päättelivät, että vääristymät ja virheet rajoittavat näiden johtopäätösten voimakkuutta ja estävät kausaalisen tulkinnan.

Suurelta osin näiden tietojen perusteella IARC on luokitellut radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät ihmiselle mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi (ryhmä 2B). Tätä luokkaa käytetään silloin, kun syy-yhteyttä pidetään uskottavana, mutta kun sattumaa, harhaa tai sekaannusta ei voida sulkea pois kohtuullisella varmuudella.

Vaikka aivokasvainten lisääntynyttä riskiä ei ole vahvistettu, matkapuhelinten lisääntyvä käyttö ja matkapuhelinten käyttöä yli 15 vuoden ajalta koskevien tietojen puuttuminen edellyttävät lisätutkimuksia matkapuhelinten käytöstä ja aivosyöpäriskistä. Koska matkapuhelimen käyttö on viime aikoina yleistynyt nuorempien ihmisten keskuudessa, jolloin altistuminen voi kestää pidempään, WHO on edistänyt tätä ryhmää koskevien lisätutkimusten tekemistä. Parhaillaan on käynnissä useita tutkimuksia, joissa tutkitaan mahdollisia terveysvaikutuksia lapsilla ja nuorilla.

Altistumisen raja-arvoja koskevat ohjeet

Matkapuhelinten käyttäjien radiotaajuusaltistumisen raja-arvot ilmoitetaan SAR-arvona (Specific Absorption Rate), joka on radiotaajuisen energian absorboitumisnopeus kehon massayksikköä kohti. Tällä hetkellä kaksi kansainvälistä elintä 1, 2 on laatinut altistumisohjeita työntekijöille ja väestölle, lukuun ottamatta potilaita, jotka ovat lääketieteellisessä diagnoosissa tai hoidossa. Nämä ohjeet perustuvat käytettävissä olevan tieteellisen näytön yksityiskohtaiseen arviointiin.

WHO:n vastaus

Yleisön ja hallitusten huolestuneisuuden vuoksi WHO perusti vuonna 1996 kansainvälisen sähkömagneettisia kenttiä koskevan hankkeen (International Electromagnetic Fields (EMF) Project) arvioimaan tieteellistä näyttöä sähkömagneettisten kenttien mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista. WHO tekee vuoteen 2016 mennessä virallisen riskinarvioinnin kaikista tutkituista radiotaajuuskentille altistumisen aiheuttamista terveysvaikutuksista. Lisäksi, kuten edellä todettiin, WHO:n erityisvirasto IARC (International Agency for Research on Cancer) on toukokuussa 2011 tarkastellut radiotaajuisten kenttien, kuten matkapuhelinten aiheuttamien kenttien, syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

WHO myös määrittelee ja edistää radiotaajuuskenttiä ja terveyttä koskevia tutkimuspainopisteitä täyttääkseen tietämyksen puutteita tutkimusohjelmissaan.

WHO kehittää julkista tiedotusmateriaalia ja edistää tutkijoiden, hallitusten, teollisuuden ja yleisön välistä vuoropuhelua, jotta matkapuhelinten mahdollisia haitallisia terveysriskejä ymmärrettäisiin paremmin.

who.int/ news room/ fact sheets/ detail/ electromagnetic fields and public health mobile-phones

Uudet tutkimukset yhdistävät matkapuhelinsäteilyn syöpään

Tutkijat vaativat suurempaa varovaisuutta, mutta epäilijät sanovat, että rottakokeista saadut todisteet eivät ole vakuuttavia.

Aiheuttaako matkapuhelinsäteily syöpää? Uudet tutkimukset osoittavat korrelaatiota laboratoriorotilla, mutta todisteet eivät välttämättä ratkaise meneillään olevia kiistoja syy-yhteydestä tai siitä, ilmeneekö vaikutuksia ihmisillä.

Ionisoiva säteily, jota lähteet, kuten röntgenlaitteet ja aurinko, lähettävät, lisää syöpäriskiä pilkkomalla elimistön molekyylejä. Ionisoimattomalla radiotaajuussäteilyllä, jota matkapuhelimet ja muut langattomat laitteet lähettävät, on kuitenkin vain yksi tunnettu biologinen vaikutus: se kykenee lämmittämään kudosta jännittämällä sen molekyylejä.

Tutkimuksissa esitetyt todisteet osoittavat kuitenkin, että pitkäaikainen altistuminen jopa hyvin alhaiselle RF-säteilylle, ehkäpä muiden tuntemattomien mekanismien kuin kuumentamisen kautta, altistaa rotat harvinaiselle kasvaimelle, jota kutsutaan schwannooma-nimiseksi kasvaimeksi ja joka vaikuttaa Schwannin soluiksi kutsuttuun hermosolutyyppiin (hermosolu).

Tutkimukset ovat huomattavia kokonsa vuoksi. National Toxicology Programin tutkijat, joka on National Institutes of Healthin alainen liittovaltion virastojen välinen ryhmä, testasivat 3 000 rottaa ja hiirtä molemmista sukupuolista kahden vuoden ajan - tämä on suurin jyrsijöiden radiosäteilyä ja syöpää koskeva tutkimus, joka on koskaan tehty Yhdysvalloissa. Eurooppalaiset tutkijat italialaisessa Ramazzini-instituutissa olivat yhtä kunnianhimoisia; tuoreessa tutkimuksessaan he tutkivat radiosäteilyn vaikutuksia melkein 2 500 rottaan sikiövaiheesta kuolemaan asti.

Huomionarvoista on myös se, että tutkimuksissa arvioitiin säteilyaltistusta eri tavoin. NTP tutki "lähikentän" altistusta, joka vastaa suunnilleen sitä, miten ihmiset altistuvat matkapuhelimia käyttäessään. Ramazzinin tutkijat tarkastelivat "kaukokentän" altistusta, joka vastaa suunnilleen langatonta RF-säteilyä, joka pommittaa meitä kaikkialta ympäriltämme, mukaan lukien langattomat laitteet, kuten tabletit ja kannettavat tietokoneet. Silti he saivat aikaan vertailukelpoisia tuloksia: Molemmissa tutkimuksissa urosrotille (mutta ei hiirille tai naaraspuolisille eläimille) kehittyi sydämen schwannoomia tilastollisesti enemmän kuin vertailueläimille, jotka eivät altistuneet.

Kaiken kaikkiaan tulokset "vahvistavat, että RF-säteilylle altistumisella on biologisia vaikutuksia" rotilla, joista osa "liittyy karsinogeneesiin", sanoo Jon Samet, ennaltaehkäisevän lääketieteen professori ja Coloradon kansanterveyskoulun dekaani, joka ei osallistunut kumpaankaan tutkimukseen. Samet varoitti kuitenkin, että vielä ei ole selvillä, onko langaton teknologia yhtä vaarallista ihmisille. Sydänskannoomat ovat nimittäin ihmisillä erittäin harvinaisia; lääketieteellisessä kirjallisuudessa on dokumentoitu vain kourallinen tapauksia.


Kun matkapuhelimet ja muut langattomat laitteet on kytketty päälle, ne lähettävät jatkuvasti radiosäteilyä, vaikka niitä ei käytettäisikään aktiivisesti, koska ne ovat aina yhteydessä matkapuhelinmastoihin. Annoksen voimakkuus vähenee, kun etäisyys kehosta kasvaa, ja saavuttaa maksimin, kun laitteita käytetään pään vieressä puhelujen aikana tai kehon edessä tekstiviestejä kirjoittaessa tai twiittaillessa.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston pyynnöstä 10 vuotta sitten käynnistetyssä NTP-tutkimuksessa annosteltiin rotille ja hiirille molemmille sukupuolille RF-säteilyä joko 1,5, 3 tai 6 wattia säteilyä ruumiinpainokiloa kohti eli W/kg. Pienin annos on suunnilleen sama kuin liittovaltion viestintäkomission asettama raja-arvo matkapuhelinten aiheuttamalle yleisöaltistukselle, joka on 1,6 wattia W/kg. Eläimiä altistettiin yhdeksän tuntia päivässä kahden vuoden ajan (noin rotan keskimääräinen elinikä), ja altistusta lisättiin tasaisesti eläinten kasvaessa, joten absorboituneet annokset ruumiinpainoyksikköä kohti pysyivät ajan mittaan vakiona.

Alun perin vuonna 2016 julkisuuteen tulleet 25 miljoonan dollarin tutkimuksen tulokset olivat toistaiseksi vakuuttavin todiste siitä, että RF-energia voi olla yhteydessä syöpään laboratoriojyrsijöillä. Vahvin löydös yhdisti RF:n urosrottien sydänskannoomiin, mutta tutkijat raportoivat myös kohonneista lymfooma- ja eturauhassyöpätapauksista sekä eturauhasen, ihon, keuhkojen, maksan ja aivojen syövistä altistuneilla eläimillä. Näiden syöpien määrät kasvoivat annosten kasvaessa, mutta todisteet niiden yhdistämisestä nimenomaan matkapuhelinsäteilyyn olivat siihen verrattuna heikot, eivätkä tutkijat voineet sulkea pois sitä, että syöpien määrä olisi voinut lisääntyä muusta syystä kuin radiosäteilylle altistumisen vuoksi. Paradoksaalista kyllä, säteilyä saaneet eläimet elivät myös pidempään kuin altistumattomat vertailulajit. Ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva paneeli tarkasteli tutkimustuloksia kolmipäiväisessä kokouksessa, joka päättyi 28. maaliskuuta. He totesivat, että oli "selvää näyttöä" siitä, että radiosäteily on yhteydessä sydänskannoomiin, ja "jonkin verran näyttöä" siitä, että se on yhteydessä aivojen glioomiin. NTP:n tehtävänä on nyt joko hyväksyä tai hylätä tarkastajien päätelmät. Lopullista raporttia odotetaan useiden kuukausien kuluessa.

Ramazzinin tutkimuksessa testattiin vain rottia, ja siinä testattiin kolmea annosta, jotka ilmaistiin eläimen kehoon osuvan säteilyn määränä: joko 5, 25 tai 50 volttia metriä kohti. Altistusmittaukset poikkesivat näin ollen NTP-tutkimuksessa lasketuista absorboituneista annoksista. Ramazzinin tutkijat muuntivat mittaustulokset myös W/kg:ksi osoittaakseen, miten annoksia verrattiin FCC:n ja kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojelukomission asettamiin matkapuhelinten ja matkapuhelinmastojen radiotaajuusrajoihin; annokset olivat jopa 1 000 kertaa pienempiä. Altistukset alkoivat, kun rotat olivat sikiöitä, ja ne jatkuivat 19 tuntia päivässä, kunnes eläimet kuolivat luonnollisista syistä.

Kuten NTP:n tutkimuksessa, Ramazzinin tutkijat havaitsivat urosrotilla tilastollisesti kohonneita sydänskannoomia suurimmalla annoksella. Heillä oli myös heikompia havaintoja, jotka yhdistivät RF-altistuksen aivojen gliasolujen syöpään, mutta nämä havainnot koskivat vain naaraita. NTP:n tutkimuksen suunnitellut, eläkkeellä oleva NTP:n toksikologi Ronald Melnick sanoo, että johdonmukaisuus näiden kahden tutkimuksen välillä on tärkeää, koska "tieteen toistettavuus lisää luottamustamme havaittuihin tuloksiin".

Miksi Schwannin ja gliasolut näyttävät olevan matkapuhelinsäteilyn kohteita, ei ole selvää. Albanyn yliopiston S.U.N.Y.:n terveys- ja ympäristöinstituuttia johtava lääkäri David Carpenter selittää, että näiden solujen tarkoitus on eristää hermosäikeitä koko kehossa. Nämä ovat sähköisiä järjestelmiä, joten se voi olla jonkinlainen tekijä, hän kirjoitti sähköpostitse. "Mutta tämä on vain spekulaatiota."

Muutamissa epidemiologisissa tutkimuksissa on raportoitu kallon sisällä olevien kasvainten korkeammista määristä ihmisillä, jotka käyttävät matkapuhelimia paljon 10 vuoden ajan tai pidempään. Erityistä huolta aiheuttavat hyvänlaatuiset Schwannin solukasvaimet, akustiset neuroomat, jotka vaikuttavat hermosoluihin, jotka yhdistävät sisäkorvan ja aivojen sisällä olevat rakenteet. Nämä kasvaimet voivat joissakin tapauksissa kehittyä ajan myötä pahanlaatuiseksi syöväksi. Toisissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole löydetty todisteita akustisista neuroomeista tai aivokasvaimista kännykän ahkerilla käyttäjillä.

Samet lisää, että nyt suuri haaste olisi biologisesti relevantin yhteyden luominen akustisten neuromojen ja muiden ihmisten aivoissa esiintyvien gliakasvainten sekä rottien sydämissä esiintyvien Schwannin kasvainten välille. "Mekanismi on epävarma", hän sanoo. "On paljon tietoa, jota meidän on vielä täytettävä."

Vuodesta 2011 lähtien Maailman terveysjärjestön alainen kansainvälinen syöpäjärjestö IARC (International Agency on Cancer) on luokitellut RF-säteilyn ryhmään 2B kuuluvaksi "mahdolliseksi" ihmisen syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Ramazzini-instituutin tutkimusjohtajan ja tutkimuksen pääkirjoittajan Fiorella Belpoggin mukaan IARC:n olisi uusien eläimillä tehtyjen havaintojen ja rajallisen epidemiologisen näytön perusteella harkittava RF-säteilyn luokittelun muuttamista "todennäköiseksi" syöpää aiheuttavaksi ihmiselle. Vaikka vaara olisi vähäinen, miljardeja ihmisiä altistuu, hän sanoo ja viittaa langattomien liittymien arvioituun määrään maailmanlaajuisesti. IARC:n tiedottaja Véronique Terrasse sanoo, että uudelleenarviointi voi tapahtua sen jälkeen, kun NTP on antanut lopullisen raporttinsa.

Stephen Chanock, joka johtaa kansallisen syöpäinstituutin syöpäepidemiologian ja -genetiikan osastoa, on kuitenkin edelleen skeptinen. Instituutin ja muiden organisaatioiden syöpäseuranta ei ole vielä osoittanut aivokasvainten lisääntymistä väestössä, hän sanoo. Hyvänlaatuisten aivokasvainten, kuten akustisten neuromojen, seurannan aloittivat vuonna 2004 tutkijat instituutin Surveillance, Epidemiology and End Results -ohjelmassa, joka seuraa ja julkaisee tilastoja syövän esiintyvyydestä. Chanockin tiedottajan mukaan akustisen neurooman tiedot "eivät ole kertyneet siinä määrin, että voisimme sanoa niistä jotain mielekästä".

Kysyttäessä, voisiko aivosyövän pitkä latenssiaika selittää, miksi korkeampia lukuja väestössä ei ole vielä ilmennyt, Chanock sanoo: "Matkapuhelimia on ollut olemassa jo pitkään. Emme missään nimessä hylkää todisteita, ja Ramazzinin tutkimus herättää mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta se on otettava huomioon muiden raporttien kanssa, ja tämä on vielä kesken."

Epidemiologiset tutkimukset, joissa on tutkittu matkapuhelinten käyttötapoja ja ihmisten syöpäriskiä, ovat tuottaneet ristiriitaisia tuloksia. Joihinkin tutkimuksiin osallistui ihmisiä, joilla oli jo kasvaimia, joilla epäillään olevan yhteyksiä RF-säteilyyn, kuten glioomia, akustisia neuromia ja sylkirauhaskasvaimia. Tutkijat vertasivat syöpäpotilaiden itse ilmoittamia matkapuhelimen käyttötottumuksia muihin ihmisiin, joilla ei ollut samoja sairauksia. Muissa tutkimuksissa ihmiset otettiin mukaan, kun he olivat vielä terveitä, ja sitten heitä seurattiin ajan mittaan, jotta voitiin nähdä, liittyivätkö uudet syöpädiagnoosit heidän matkapuhelinten käyttötapoihinsa. Kaikissa epidemiologisissa tutkimuksissa on kuitenkin huolestuttavia rajoituksia, kuten se, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt eivät useinkaan ilmoita kännykänkäyttötottumuksiaan tarkasti kyselylomakkeissa.

FDA:n laite- ja säteilyturvakeskuksen johtaja Jeffrey Shuren kirjoitti 2. helmikuuta antamassaan lausunnossa, että NTP:n tutkimuksen tuloksista huolimatta radiotaajuussäteilylle altistumista ja ihmisen syöpää koskeva yhdistetty näyttö, jota on nyt tehty satoja tutkimuksia, on antanut meille varmuuden siitä, että matkapuhelinsäteilyä koskevat nykyiset turvallisuusrajat ovat edelleen hyväksyttäviä kansanterveyden suojelemiseksi." Chonock sanoo, että Ramazzinin tutkimuksesta saadut todisteet eivät hänen mielestään muuta tätä päätelmää. "Olemme edelleen samaa mieltä FDA:n lausunnon kanssa", hän sanoo.

scientificamerican.com/ article/ new studies link cell phone radiation with cancer

Tieteellinen kehitys - Langattomat puhelimet ja aivosyöpä: tieteen nykytila

Konteksti: Viimeaikaisissa tutkimuksissa esiin tulleiden perusteltujen turvallisuuskysymysten vuoksi väitteitä absoluuttisesta turvallisuudesta ei kuitenkaan voida enää tukea.

Tavoite: Tämän asiakirjan tavoitteena on esitellä perusterveydenhuollon tarjoajille tuoreimmat tutkimustulokset langattomien puhelinten käytön mahdollisista vaikutuksista ihmisten terveyteen. Esitellään tutkimustuloksia Wireless Technology Research (WTR) -ohjelmasta, joka on seitsemän vuoden ja 27 miljoonan dollarin mittainen, langattoman teollisuuden rahoittama hanke Yhdysvalloissa ja joka on tähän mennessä maailman kattavin tätä asiaa käsittelevä tutkimustoiminta. Esitetään tieteellisesti perusteltuja suosituksia kuluttajille suunnatuista toimista ja tulevasta tutkimuksesta.

Tietolähteet: WTR-ohjelman puitteissa tehdyt alkuperäiset tutkimukset sekä muu asiaankuuluva tutkimus eri puolilta maailmaa.

Tutkimusten valinta: Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto vertaisarvioiduista in vitro- ja in vivo -laboratoriotutkimuksista ja vertaisarvioiduista epidemiologisista tutkimuksista, joita on tuettu WTR-ohjelmasta, sekä yhteenveto muusta asiaan liittyvästä työstä.

Tietojen poiminta: Esitetään vain vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia, pääasiassa WTR:n tukemia tutkimuksia. Lisäksi esitellään WTR:n kirjallisuuden seurantaohjelman tulokset, joiden avulla tunnistettiin muita asiaankuuluvia toksikologisia ja epidemiologisia tutkimuksia, jotka ovat käynnissä. Nämä tutkimukset esitetään sen perusteella, miten hyödyllisiä ne ovat kuluttajille annettavien toimenpidesuositusten kannalta.

Tietojen synteesi: Langattomien puhelinten vaikutuksia kansanterveyteen koskevan tieteellisen tietämyksen nykytilanne on seuraava: laboratoriotutkimukset näyttävät vahvistaneen, että langattomien puhelinten antennien radiotaajuussäteily ei riitä aiheuttamaan DNA:n rikkoutumista; sama säteily näyttää kuitenkin aiheuttavan geneettisiä vaurioita ihmisveressä mikrotumakkeiden muodostumisen kautta mitattuna. WTR-kohorttitutkimuksessa havaittiin aivosyöpäkuolleisuuden lisääntyminen käsikäyttöisten matkapuhelinten käyttäjien keskuudessa verrattuna autopuhelinten käyttäjiin, vaikkakaan ei tilastollisesti merkitsevästi. Toisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä lisäys neuroepiteeliperäisten aivokasvainten riskissä matkapuhelimen käyttäjien keskuudessa.

Päätelmät: Tällä hetkellä on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että uusien tieteellisten tutkimusten kansanterveydellisiä vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti ja avoimesti ja että niistä ja niistä johdetuista toimenpidevaihtoehdoista tiedotetaan niille, joita asia mahdollisesti koskee.

medscape.com/ viewarticle/ 408066

Loppusanat -tutkimusten kaksi eri puolta puolueettomuus ja puolueellisuus

Kun ja jos luit läpi huolellisesti kaikki viisi artikkelia, niin huomasit, että tutkimukset älypuhelinten turvallisuudesta ovat jakaantuneet kahteen eri ryhmään: Älypuhelin teollisuuden rahoittamat tutkimukset eivät näe älypuhelimissa säteilyvaaroja, mutta riippumattomat tutkimukset sanovat älypuhelinten säteilyn olevan ihmisen terveydelle vaarallisia.

Silloin kun on oma etu kyseessä, eli älypuhelin teollisuuden rahoittamat tutkimukset, niin on selvää, että tällaiset tutkimukset ovat puolueellisia eikä sellaiseen tutkimukseen voi ihan oikeasti luottaa. Sama oli aikoinaan tupakkateollisuuden rahoittamat tutkimukset, jotka eivät nähneet tupakanpoltossa mitään vaaroja. Nyt tänä päivänä tiedämme sen, että tupakan polttaminen on todella vahingollista ihmiselle.

Riippumattomat tutkimukset lähes pääosin ovat tuoneet esille sen, että älypuhelinten säteily on ihmiselle vaarallista. Historia on aina jälkikäteen osoittanut, että riippumattomat tutkimukset ovat olleet luotettavampia kuin sellaiset tutkimukset, jotka on tehnyt tutkittavan kohteen teollisuudenala. Askelmerkit ovat nyt sellaisia, että painoarvoiset tutkimukset kertovat meille älypuhelinten vaaroista. Nyt kun tiedämme, osaamme myös suojautua vaaroilta paremmin. Emme varmastikaan pääse kokonaan pakoon älylaitteiden ja radiotaajuuksien haitallisesta säteilystä, mutta opimme suojautumaan siltä, ettemme ole sille koko aikaa alttiina.

 

 

Petri Paavola 4.7.2023

Lähteet:
neurosciencenews.com/ cellphone radiation brain cancer
theguardian.com/ technology/ 2018/jul/14/ mobile phones cancer inconvenient truths
who.int/ news room/ fact sheets/ detail/ electromagnetic fields and public health mobile-phones
scientificamerican.com/ article/ new studies link cell phone radiation with cancer
medscape.com/ viewarticle/ 408066

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker