Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Moraalin rappio ja väärät valinnat

Irja Askola puolusti 14.3.2014 Helsingin sanomien Internet TV Studio kulmapöytä ohjelmassa "tasa-arvoista" avioliittolakia. HS:n nettitv:ssä Askolaa haastattelivat Heli Suominen ja Marko Junkkari.

Irja Askolan lausunnot Raamatun ja Jeesuksen opetuksista olivat virheellisiä sekä valheellisia. Herra Jeesus puuttui voimakkaasti ihmisten harhauttamiseen valheellisten perinnäissääntöjen kautta, paljastaen väärät opetukset, Hän myös kertoi sen mikä on Jumalan tahto ja Jumalan sanan totuus. Tarkoitukseni ei ole nousta kenenkään yläpuolelle tai tuomita ketään, vaan tuoda esille se mitä Raamattu ja Herra Jeesus opettaa. Tutki, koettele ja puntaroi kirjoitukseni Raamatun sanan valossa.

Käsittelen kirjoituksessani todella vakavia asioita ja mitä siitä seuraa kun yhteiskunta hyväksyy tietyt asiat. Kirjoitukseni ei ole todellakaan hyökkäys ketään vastaan, vaan perustuu todellisiin tosiasioihin ja siihen kuinka negatiivisia seurauksia alkaa tapahtumaan yhteiskunnassa sen jälkeen kun asioita sallitaan, jotka eivät ole luonnollisia ja ihmisille sopivia.

 

Sisällys:
Yhdenvertaisuuden vaatimus
Massachusettsin homoliittojen negatiiviset vaikutukset
Homouden tunkeutuminen kouluopetukseen
Homokirjallisuutta lapsille
Koulukirjastot täynnä homokirjallisuutta
Liike-elämän muutokset
Homouden hyväksyminen muuttaa lainsäädännön
Homoavioliitot muuttavat adoptiokäytännöt
Homoavioliitot muuttavat sairaalan ja terveydenhuollon
Homoavioliitot ja vaino Raamatullisia seurakuntia kohtaan
Homoaktivismi pyrkii muuttamaan koko yhteiskunnan
Homoavioliittojen laillistaminen johtaa kaikenlaisen luonnottomuuden hyväksymiseen
Pedofilian vaatimukset
Hollannin malli ja sen seuraamukset
Homoseksuaalisen elämäntavan vertaaminen heteroseksuaaliseen elämäntapaan
Raiskaustapaukset
Herran Jeesuksen opetuslapsi on ihmisoikeuksien puolella
Jumala rakastaa ihmisiä, mutta ei syntiä
Jumalan rakkaus, armo ja oikeudenmukaisuus
Askola siunaa syntiä
Tiedämme mitä homoavioliitoista seuraa
Jumala ei siunaa syntiä
Raamattu on mainio kirja
Opittu väärä tapa, ei luonnollinen asia

 

Yhdenvertaisuuden vaatimus

Heli Suominen kysyi Askolalta pitäisikö eduskunnan hyväksyä laki "tasa-arvoisesta" avioliittolaista. Askola vastasi, että kansanedustajien tulee säätää lakeja, jotka kohtelevat yhdenvertaisesti kansalaisia ja jos tällä hetkellä yli puolet kansalaisista kokee nykyisen avioliittolain olevan epäoikeudenmukainen, niin kansanedustajien täytyy kuulla se viesti.

Ihan aluksi haluan sanoa sen, että homoseksuaalit ovat minun lähimmäisiäni, joita kunnioitan ja rakastan lähimmäisinäni. Lähimmäisen rakastamiseen ei kuitenkaan kuulu se, että on pakko olla kaikista asioista samaa mieltä.

Yhdenvertaisuuden vaatimus enemmistön puoltaessa homoseksuaalien "avioliittoa" ei ole kestävä peruste homoseksuaalien "avioliitolle". Jos jossakin vaiheessa yhteiskunnan enemmistö puoltaa pedofilian tai ihmisen ja eläimen välisen seksin laillistamista, niin se ei ainakaan vielä nyky-yhteiskunnassa menisi läpi. Mikä estää sen ettei nykyihmiset salli pedofilian ja ihmisen sekä eläimen välisen seksin laillistamista?

Edellä olevaan kysymykseen on helppo vastata, sillä pedofilia ja ihmisen sekä eläimen välinen seksi on luonnotonta ja siten väärin sekä syntiä. Samoin myös homoseksuaalien "avioliitto" ja "avioelämä" on luonnotonta, väärin ja syntiä. Millä perusteella homoseksuaalisuus on luonnotonta? Jumala loi miehen ja naisen sekä asetti seksuaalisuuden ja avioelämän miehen ja naisen välille, siksi homoseksuaalisuus on syntiä ja luonnotonta seksuaalisuutta.

Massachusettsin homoliittojen negatiiviset vaikutukset

Monet ihmiset suuttuvat kun joku sanoo homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Samoin he pitävät sitä tuomitsemisena sekä suvaitsemattomuutena. Synti saa aina aikaan tuhoa, vääryyttä sekä negatiivisia vaikutuksia. Otan seuraavaksi esille Amerikan Massachusettsissa laillistetun homoavioliiton negatiivisia vaikutuksia, sillä ne kertovat karulla tavalla mitä siitä seuraa kun homoavioliitot laillistetaan. Samoin se kertoo sen ettei homoavioliitot ole tehneet ihmisistä yhdenvertaisia, sillä homoutta vastustavia ihmisiä ei ole kohdeltu yhdenvertaisina, vaan toisen luokan kansalaisina. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole nostattaa kapinaa tai syrjintää homoseksuaaleja vastaan, vaan tuoda esille se mitä siitä seuraa, jos luonnoton asia saa yhteiskunnan hyväksynnän.

Massachusettsissa homoavioliitot laillistettiin vuonna 2004 ja sen jälkeen homoavioliittoja on käytetty Massachusettsissa aseena, jonka mukaan kaikkia ihmisiä pyritään pakottamaan hyväksymään homoseksuaalisuus. Homoseksualismin hyväksymisen vaatimukset ovat muuttuneet koko ajan radikaalimmiksi.

Mitä tasavertaisuutta se sellainen on, jossa ihmisiä pakotetaan hyväksymään asioita, joita he pitävät väärinä ja luonnottomina? Jos homoavioliittojen laillistaminen Suomessa menee läpi, niin kuin tulee käymään, niin silloin myös Suomessa jossakin vaiheessa aletaan ihmisiä pakkokeinojen kautta painostamaan hyväksymään homoseksuaalisuuden.

18. marraskuuta Massachusettsin korkein oikeus ilmoitti päätöksenään, että homoavioliittojen kielto oli perustuslain vastainen. Tämän seurauksena puolen vuoden päästä alettiin järjestämään homohäitä, suuren yleisön vastuksesta huolimatta. Tämä oli vasta alkua sille miten homoavioliitot ulottivat lonkeronsa jokaiseen yhteiskunnan rakenteeseen.

Homouden tunkeutuminen kouluopetukseen

Melkein heti välittömästi tuomioistuimen päätöksestä asiat alkoivat muuttua osavaltion lukioissa. Joulukuun 2003 alusta asti alettiin järjestää koulujen yhteisiä tapahtumia homoavioliittojen kunniaksi. Koulun oppilaille jaettiin maanlaajuisten homojärjestöjen kirjallisuutta, jossa kerrottiin, että homoavioliittoja pitää tästedes pitää normaalina osana yhteiskuntaa.

Gay and Lesbian Advocates and Defenders- lakimiesjärjestö jakoi koulussa oppilaille avioliiton myyttejä romuttavaa esitettä. Esitteen mukaan yksi myyteistä on että avioliiton tarkoitus olisi jälkeläisten saaminen. Toinen myytti on se että lapsella olisi parempi olla isän ja äidin kasvattaessa hänet. Parin kuukauden kuluttua sama asia levitettiin ylä-asteelle. Osa-valtion kouluissa alkoi kiertämään näyttely nimeltään "rakkaus muodostaa perheen", jonka tarkoituksen oli tehdä homoavioliitoista arkipäiväinen asia nuorten mielissä ja ajatuksissa.

Sen jälkeen kun Suomessa hyväksytään homoavioliitot, niin enemmin tai myöhemmin homopropaganda valtaa Suomen koulut pakkosyöttäen homoseksuaalisuutta lasten ja nuorten sydämiin.

Syyskuussa 2004 eräs Brooklynissä toimiva 8. luokan opettaja kertoi NPR-radiokanavan haastattelussa, että homoavioliittopäätöksen myötä hänelle oli tullut mahdolliseksi opettaa luokalleen homoseksuaalisuutta. Hän totesi, mitä siitä sehän on nyt laillista. Koska se oli laillista, niin hän kykeni opettamaan homoseksuaalisuudesta oppilaille.

Seuraavan vuonna homoseksuaalisuuden opetus tuli alakoulujen opetussuunnitelmaan. Lasten vanhempia, jotka eivät hyväksyneet homoseksuaalisuuden opetusta alakoulussa kohdeltiin avoimen vihamielisesti. Homouden puolestapuhujat puhuvat suvaitsevaisuudesta, mutta tässä tapauksessa he eivät itse suvaitse toisinajattelijoita, vaan ovat heitä kohtaan vihamielisiä.

Homokirjallisuutta lapsille

Lexingtonissa esikoululaisille jaettiin kuvakirjaa nimeltään ketä perheeseen kuuluu, jossa lapsille kerrottiin, että samaa sukupuolta olevat parit ovat ihan tavallisia perheitä, aivan niin kuin heidän omat vanhempansakin. Tavalliseen ja luonnolliseen perheeseen kuuluvat isä, äiti ja lapset, sillä jokaisella lapsella tulisi olla oikeus biologiseen isään ja äitiin ja ainoa poikkeus tästä on avioeron tai puolison kuoleman kautta yksinhuoltajuus tai adoptio sellaisessa tapauksessa, jossa mies ja nainen eivät kykene saamaan biologisia jälkeläisiä. Kaksi miestä tai kaksi naista vanhempina ei ole luonnollista eikä biologian mukaista vanhemmuutta, vaan luonnonvastainen vaihtoehto.

Kirja keskittyi esittelemään esikoululaisille kahden äidin ja isän perheitä. David Parker oli yksi lasten vanhemmista ja hän vaati saada asiasta ilmoituksen etukäteen sekä oikeuden ottaa oma poikansa pois tästä opetuksesta. Sen sijaan, että yhteistyöhön olisi suostuttu kouluviranomaiset vangituttivat Davidin, jonka seurauksena hän joutui viettämään yhden yön putkassa. Tämä tapaus suututti vanhempia kaikkialla osavaltiossa, mutta siitä huolimatta kouluviranomaiset eivät perääntyneet asiassa.

Homoavioliittojen salliminen johti siihen, että mies joka ei pidä homoutta luonnollisena ja halusi sen tähden ottaa poikansa pois homoseksuaalisuutta käsittelevästä opetuksesta vangittiin mielipiteensä vuoksi. Homoavioliiton hyväksyminen tulee johtamaan tulevaisuudessa sellaisten ihmisten vangitsemiseen ja rankaisemiseen, jotka eivät pidä homoutta luonnollisena seksuaalisuutena. Tämä tulee tapahtumaan myös Suomessa, sillä kun homoudesta tehdään ihmisoikeus kysymys, niin silloin sellainen ihminen rikkoo lakia vastaan, koska hän ei pidä homoutta luonnollisena asiana, niin siksi hänet voidaan vangita ja rangaista sen tähden. Suvaitsevaisuus unohdetaan, koska homoseksuaalisuus tulee määrittelemään sen mikä on hyväksyttävää ja suvaitsevaisuutta, mutta homouden luonnottomana pitämistä ei suvaita, vaan siitä rangaistaan. Homoavioliitot eivät tuoneet yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, vaan vainon toisinajattelijoita kohtaan.

Olen saanut myöhemmin tiedon siitä, että Davidin käytös olisi myös ollut epäasiallista, jonka seurauksena hän joutui viettämään yhden yön putkassa. Jos tämä on totta, niin totta kai paheksun epäasiallista käytöstä, enkä tietenkään tue sellaista käyttäytymistä, jossa lähimmäisiä ei kunnioiteta.

Seuraavana vuonna saman koulun tokaluokkalaisille luettiin kirjaa kahdesta miehestä, jotka rakastuivat toisiinsa ja menivät naimisiin. Kirjan lopussa on kuva kun nämä miehet suutelevat keskenään. Kun erään lapsen vanhemmat valittivat tästä, niin koulusta ilmoitettiin ettei koululla ole velvollisuutta ilmoittaa asiasta etukäteen lasten vanhemmille, eikä vanhemmilla ole lupaa ottaa lapsiaan pois koulun opetuksesta.

Muutamat lasten vanhimmista nostivat kanteen liittovaltion tuomioistuimessa kaupunkia ja koulutoimea vastaan. Muut vanhemmat osoittivat tukensa tälle kanteelle, mutta vuonna 2007 liittovaltion tuomarien neuvosto päätti, että koska homoavioliitot ovat laillisia Massachusettsissa, niin koulujen velvollisuus on opettaa lapsille homoavioliittojen olevan normaaleja, eikä koulujen tarvitse ilmoittaa opetuksistaan etukäteen lasten vanhemmille, eikä vanhemmilla ole oikeutta ottaa lapsia pois koulun opetuksesta. Oikeuden päätöksen mukaan homoseksuaalisuuden hyväksyminen on nykyään kansalaisvelvollisuus.

Onko se yhdenvertaista, jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta olla asioista eri mieltä? Se eii tietenkään ole yhdenvertaisuutta jos joillakin ihmisillä ei ole oikeutta olla eri mieltä siitä ettei homoseksuaalisuus ole luonnollista seksuaalisuutta.

Koulukirjastot täynnä homokirjallisuutta

Massachusettsissa myös koulukirjastot ovat muuttuneet radikaalisti aina alakoulusta lukioon asti. Kirjastoihin on tullut kirjoja, jossa homoavioliitot esitellään normaalina. Kirja nimeltään "seurustelun tasa-arvo" alkoi ilmestymään kaikkialla osavaltion koulukirjastoissa, joka suitsuttaa Massachusettsin homoliittoja. Kirjan toimitti kouluihin eräs Amerikan suurimmista homojärjestöistä. Kirjan mukaan homoavioliittojen hyväksyminen oli kansalaisoikeustaistelun suuri voitto. Homoaktivistiopettajat alkoivat ripustamaan luokkiensa seinälle kumppaniensa kuvia ja he alkoivat ottamaan kumppaneitaan mukaan koulun tapahtumiin. Koulujen oppilaita on myös painostettu kaikin keinoin homoliittojen kannattajiksi. Koulut jopa houkuttelivat oppilaitaan ottamaan osaa Pride-kulkueisiin, jossa he kantoivat mm. homoliittoja kannattavia banderolleja ja muuta vastaavaa materiaalia.

Homoliikkeen päämäärä on muokata lasten ja nuorten sydämet homoudelle myönteiseksi. Homoseksuaaliopettajien kumppanien kuvien luokkien seinälle ripustaminen on todella voimakasta manipulaatiota, jonka ainoa päämäärä on saada lapset ja nuoret homoudelle myönteisiksi. Tällainen toiminta on osoitus siitä kuinka homoaktivistit ja homoliike ei kaihda mitään keinoja saadakseen asiansa ajettua läpi ihmisten sydämiin.

Liike-elämän muutokset

Massachusettsissa lakimuutos homoavioliittojen hyväksymisestä vaikutti odottamattomilla tavoilla myös liike-elämään. Kaikkien Massachusettsissa myönnettyjen vakuutuksien on myös nykyisin katettava homopuolisot mm. sairausvakuutus, autovakuutus, henkivakuutus mukaan lukien kaikki vakuutukset.

Massachusettsissa kaikkien yritysten myöntämien etujen ja toimintojen on huomioitava homoavioparit sekä työntekijöiden että asiakkaiden osalta. Työntekijä voidaan erottaa jos hän arvostelee homoavioliittoja uskonnollisista syistä. Vuonna 2009 erään Bostonilaisen yrityksen työntekijä erotettiin, kun hän oli työtoverinsa kysyessä asiasta sanonut vastustavansa homoavioliittoja. Tapaus päätyi paikallisiin TV-uutisiin asti. Irtisanomisen perusteena oli työntekijän epäasiallinen lausunto, koska Massachusettsissa samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat laillisia.

Massachusettsissa häätapahtumien järjestäjiltä edellytetään, että he ovat homoparien käytettävissä. Häävalokuvaajien, tilojen vuokraajien, pitopalveluiden ym. on suostuttava tarjoamaan palveluitaan myös homopareille. Muussa tapauksessa he voivat saada syytteen syrjinnästä. Homoaktivistit testaavat usein miten yritykset suhtautuvat homoihin. Aktivistit menevät mm. baareihin ja ravintoloihin, jossa he suutelevat ja hyväilevät toisiaan julkisesti, saadakseen selville onko yritys homomyönteinen tai ei. Jos yritys ei ole homomyönteinen, niin yritys voi saada sakon tai muun sanktion.

Massachusettsissa myös lakiasiantoimistot ja oikeusjärjestelmä ovat kärsineet. Massachusettsin lakimiestutkinnossa juristikokelailta kysytään nykyisin myös heidän homoavioliittolainsäädännön tuntemusta. Vuonna 2007 eräs Bostonilainen juristi reputti tutkinnon, koska hän kieltäytyi vastaamasta homoliittoja koskevaan kysymykseen. Osavaltion asianajotoimistossa toimivat juristit joutuvat yhä useammin osallistumaan homoliittojen perheoikeutta käsitteleviin kysymyksiin. Homoliittoja koskevat erityiskysymykset ovat nykyisin erottamaton osa koko osavaltion oikeusjärjestelmää. Osavaltion perheoikeusistuinten johdossa toimii lisäksi useita homoseksuaalisia tuomareita.

Homoavioliitot rajoittavat ihmisten sanan- ja uskonnonvapautta, joka tarkoittaa sitä, että yhdenvertaisuutta ei ole enää olemassa sen jälkeen kun homoavioliitot laillistetaan. Ihmiset voivat menettää työpaikkansa jos he eivät hyväksy homoutta. Homoaktivistit tekevät tarkoituksellista provokaatiota etsiäkseen ihmisiä, jotka eivät hyväksy homoutta ja kun he ovat saaneet sen selville, niin painostus ja kaikenlaisen uhkailun ja ukaasin kautta ihmisiä pyritään painostamaan hyväksymään homoseksuaalisuuden.

Homouden hyväksyminen muuttaa lainsäädännön

Lähes välittömästi sen jälkeen, kun homoliitot laillistettiin Massachusettsissa, alkoivat uudistukset lähtien lainsäädäntötalosta, leviten kaikkialle osavaltion hallintoon. Yksi ensimmäisistä häkellyttävistä muutoksista koski avioliittolomaketta, jossa ei enää lue mies ja nainen, vaan osapuoli A ja osapuoli B. Osavaltion rauhantuomarit määrättiin pyydettäessä vihkimään homopareja, vailla mahdollisuutta kieltäytyä omantunnonsyistä. Jotkut rauhantuomarit erosivat virasta, koska he eivät suostuneet vihkimään homopareja.

Massachusettsissa on syntynyt pelon ilmapiiri, jossa poliitikot hallinnon millään tasolla eivät uskalla asettua vastustamaan homoliikettä sen jälkeen kun homoavioliitot astuivat voimaan. Viranhaltijat pelkäävät, että heitä syytettäisiin vapauksien rajoittamisesta. Tämä pelko on levinnyt kaikkialle ja tehnyt mahdottomaksi keskustella järkevästi mistään homoseksuaalisuuteen liittyvästä asiasta. Samoin kaikkialla Massachusettsissa perinteisten perhe-arvojen kannattajat kokevat, että heitä pelotellaan hiljaisiksi. Lukematon määrä politiikkoja ja ehdokkaita on viime vuosina osallistunut Gay Pride-kulkueisiin. Bostonissa jokavuotisen Gay Pride-viikon aluksi kaupunginvaltuutetut kokoontuvat kaupungintalon edustalle osoittamaan kunnioitusta homoliikkeen sateenkaarilipulle. Lippu liehuu koko viikon ajan kaupungintalon yllä. myös konservatiivisina pidetyt republikaanit ovat antaneet periksi. Vuonna 2009 Massachusettsin republikaanipuolueen puheenjohtaja kertoi erään homolehden haastattelussa, ettei puolue enää jatkossa vastusta homoseksuaalien tavoitteita kuten homoavioliittoja. Nykyisin myös osa republikaaneista osallistuu Pride-kulkueisiin. Kaikki tämä on vaikuttanut tavattomasti osavaltion hallintoon.

Yhdenvertaiseen yhteiskuntaan kuuluu oikeus pidättäytyä tietyistä asioista omantunnonsyistä. Sen jälkeen kun homoavioliitot laillistetaan, niin ihmiset menettävät oikeutensa vedota omantunnonsyihin, eikä ihmiset ole enää yhdenvertaisessa asemassa, sillä kaikkien ihmisten pitää hyväksyä homoseksuaalisuus ja jos sitä ei hyväksy, niin ihmiset menettävät työpaikkansa, saavat sakkorangaistuksia tai tuomitaan vankeuteen. Raamatun sanaan ja Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset eivät pysty hyväksymään homoseksuaalisuutta, koska se on Raamatun mukaan syntiä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunta rankaisee heitä erottamalla työpaikoistaan, antamalla sakkorangaistuksia sekä tuomitsemalla vankilaan.

Homoavioliitot muuttavat adoptiokäytännöt

Alle vuoden sisällä homoavioliittojen laillistamisesta Massachusettsissa osavaltion adoptio- ja lastensuojelutyöntekijät joutuivat käymään läpi laajan aivopesuohjelman, joka käsitteli sateenkaarinuorten erityiskysymyksiä. Koulutuksen järjesti radikaali National Gay and Lesbian Task Force -järjestö. Koulutuksen pääpaino oli siinä, että lasten kanssa työskentelevien on opittava ymmärtämään, että homo- ja transseksuaalisuus on normaalia.

Sen jälkeen kun homoavioliitot hyväksytään, niin se johtaa myös kaiken muun luonnottomuuden hyväksymiseen kuten transseksuaalisuuden jne.

Vuonna 2006 Massachusettsin sosiaalihallitus nimitti vuoden vanhimmiksi homoparin. Miehet olivat adoptoineet osavaltion viranomaisten kautta lapsen vastoin biologisten vanhempien tahtoa, mikäli uutisiin on uskominen. Seuraavana päivänä siitä kun adoptio oli astunut voimaan, viranomaiset ehdottivat heille toisenkin lapsen adoptoimista. Julkisin varoin toimiva Massachusettsin adoptiopalvelukeskus, jonka logossa on kuvattuna miespari lapsen kanssa, on tukenut sateenkaariperheiden muodostamista. Se järjestää adoptiokutsuja, joihin homoparit voivat osallistua.

Kun homoavioliitot laillistetaan, niin vanhempien tahtoa ei enää kunnioiteta adoptiotapauksissa. Yhdenvertaisuus ei toteudu, koska homoseksuaalisuuden hyväksyminen jyrää allensa jokaisen tahon, joka ei sitä hyväksy.

Massachusettsin syntymätodistukset on uudistettu. Niissä ei enää lue äiti ja isä, vaan äiti / vanhempi 1 ja isä /vanhempi 2. Syntymätodistukseen voidaan merkitä lapsen vanhemmiksi kaksi miestä tai kaksi naista. Adoptoiva homopari voi jälkikäteen muuttaa lapsen syntymätodistuksen. Adoptiojärjestöt ovat ilmoittaneet, että nykyisin yli 40% adoptiosta tapahtuu homopareille. Epävirallisten tietojen mukaan monet adoptiojärjestöt ovat alkaneet suosia homopareja heteroparien kustannuksella, ja vielä suurempia muutoksia on luvassa.

15 toukokuuta 2013 eräs Massachusettsin lapsi- ja perheviraston edustaja kertoi Bostonin lakimiesliiton neuvottelukunnalle, että he karsivat adoptio- ja sijaisvanhemmiksi haluavien joukosta kaikki, jotka eivät sitoudu ehdoitta hyväksymään ja tukemaan heidän huostaansa annetun lapsen itsemääriteltyä seksuaali-identiteettiä.

Homoavioliitot muuttavat sairaalan ja terveydenhuollon

Massachusettsissa homoavioliittolain vaikutukset näkyvät myös sairaaloissa ja terveydenhuollossa. Julkinen terveydenhuolto on muuttunut huomattavasti. Vuonna 2007 Massachusettsin terveysviraston ylijohtaja, joka itse on miehen kanssa naimissa oleva mies, julisti suurelle joukolle lukiolaisia ja yläkoululaisia osavaltion tuella järjestetyssä Nuoriso Pride -tapahtumassa, että on upeaa olla homo ja että hän tekee kaiken voitavansa, että HIV-testejä on kaikkien homojen saatavilla. Kuitenkin avioliittoluvan ehtona ollut pakollinen sukupuolitestaus kumottiin viisi kuukautta homoliittojen laillistamisen jälkeen kuvernööri Mitt Romneyn hiljaisella hyväksynnällä, vaikka osavaltion homomiesten keskuudessa kuppa ja muut sukupuolitartunnat olivat samaan aikaan kasvussa  Massachusettsissa terveysviraston mukaan.

Massachusettsissa homosuhteiden laillistamisen vanavedessä radikaalit uudistukset ovat kuitenkin jatkuneet. Massachusettsin terveysviraston nykyinen virallinen linja on, että homosuhteisiin liittyvät epätavalliset ja usein kammottavat taudit eivät ole julkiselle terveydenhuollolle ongelma. Terveydenhuoltohenkilöstö ei saa leimata eikä varoittaa homosuhteista, vaan sen sijaan homojen terveydenhuoltoon tulee panostaa enemmän.

Massachusettsissa outoa on se, että myös sairaalat ovat rajusti radikalisoituneet. Seksuaalivähemmistöjen tarpeisiin vastaamisen varjolla lähes kaikki Bostonin keskeiset sairaalat ovat alkaneet aktiivisesti tukea homoliikettä. Ne ovat alkaneet osallistua mm. Gay Pride -kulkueisiin sekä järjestää homotapahtumia ja homojen terveyttä käsitteleviä seminaareja. Tämä on yksi huolestuttavimmista muutoksista. Kuinka pitkällä oikein ollaan? Beth Israel Deaconess -sairaala Bostonissa on Harvardiin yhteydessä oleva suuri sairaala. Vuonna 2011 eräs sairaalan johtavista lääkäreistä vastusti sairaalan osallistumista Gay Pride -tapahtumiin. Hän esitti myös huolensa homoseksuaalisuuteen liittyvistä terveysriskeistä. Tämän vuoksi sairaalan johto uhkasi irtisanoa hänet, vedoten siihen, että homoliitot ovat laillisia ja että hänen lausuntonsa edustivat häirintää ja syrjintää.

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia. CDC:n julkaisun mukaan homoseksuaali ja biseksuaali miehillä on 17-kertainen riski sairastua peräaukonsyöpään kuin miehillä, jotka harrastavat seksiä vain naisten kanssa. Homoseksuaalit ovat siis vaarassa sairastua syöpään papilloomaviruksen kautta paljon todennäköisemmin kuin heteromiehet. CDC:n julkaisun mukaan miehillä, joiden immuunijärjestelmän vastustuskyky on heikentynyt esim. HIV:n takia sairastuvat muita miehiä todennäköisemmin peräaukonsyöpään. Miehillä joilla on HIV tartunta saavat myös muita helpommin vaikeasti hoidettavia syyliä sukupuolielinten alueille. Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

CDC: julkaisun mukaan on kiistaton tosiasia, että homoseksin harjoittamisen kautta riski sairastua papilloomaviruksen kautta erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksin kautta. Itse asiassa CDC:n julkaisun mukaan homoseksin kautta esim. peräaukonsyövän riski kasvaa 17 kertaiseksi verrattuna heteroseksiin. Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin. On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden. Homoseksuaalisuuden hyväksyminen ja leviäminen johtaa vakaviin terveyshaittoihin. Tämä on tosiasia, joka perustuu puolueettomaan ja luotettavaan tutkimukseen.

Massachusettsissa homopariväkivalta on ryöpsähtänyt epidemian tavoin että sille on nykyisin oma momenttinsa osavaltion budjetissa. Vaikka sen ehkäisemiseen käytetään vuosittain miljoonia dollareita, niin tilanne on äitynyt niin pahaksi, että liittovaltion suureksi osaksi kustantamaa homosuhdepariväkivaltaa käsittelevää materiaalia levitetään homoseksuaalien yleisötapahtumissa, myös lapsille, jotka osallistuvat Nuoriso Pride -tapahtumiin.

Homoseksuaalien keskuudessa on paljon keskinäistä väkivaltaa, jota luonnottomuus synnyttää, koska todellinen ja hellä rakkaus voi toteutua vain miehen ja naisen välillä. Koska homoudesta puuttuu luonnollinen ja hellä rakkaus, niin sen tähden he ajautuvat suhteissaan väkivaltaan. Tästäkin tosiasiasta vaietaan julkisesti.

Räikein osoitus siitä kuinka pahasti julkinen terveydenhuolto voi ajautua hakoteille on kirjanen nimeltään pieni musta kirja, jota jaettiin teini-ikäisille Brooklinen lukiossa vapunaattona 2005. Sen laativat yhdessä Massachusettsin terveysvirasto, Bostonin kaupungin terveystoimi, sekä eräät homoliikettä lähellä olevat järjestöt. Se muun muassa neuvoo pojille miten seksiakteja voi suorittaa toisten poikien kanssa "turvallisesti", kuten esim. suoraa toimintaa, imemiset ja nielemiset, pissaleikit, nyrkittäminen (nyrkin työntäminen toisen anukseen) ja seksilelujen käyttö. Kirjasessa on myös luettelo Bostonissa olevista baareista, joissa nuoret miehet voivat tavata ja harrastaa homoseksiä ja irtoseksiä. Kirjasen mukaan oikeus solmia avioliitto on yksi tärkeimmistä haasteista, joita homot nykyisin kohtaavat alueella jossa on hyvä elää homona. Kirjasessa on myös terveysviranomaisten ohjeita nuorille, kuten: Sinulla on oikeus nauttia seksistä (homoseksistä) ilman häpeää tai leimautumisen pelkoa sekä sinulla on oikeus mieltymystesi mukaisiin välineisiin, joita käyttämällä seksi on turvallisempaa. Kirja on niin härski ja iljettävä, että kun se sanoma ja viesti paljastettiin medialle, niin osavaltion silloinen kuvernööri Mitt Romney yritti kiistä hallintonsa osallisuuden kirjaseen.

Edellä olevasta tulee selkeästi esille se kuinka luonnotonta homoseksuaalisuus on ja kuinka se turmelee ihmisiä.

Homoavioliitot ja vaino Raamatullisia seurakuntia kohtaan

Massachusettsissa myös seurakunnat ovat saaneet osansa muutoksista. Homoaktivistit ovat häiriköineet ja uhkailleet monia seurakuntia ja uskonyhteisöjä. Mikä tahansa seurakunta tai uskonyhteisö, joka uskaltaa kyseenalaistaa homoliitot, vaikka vain omissa kokoontumisissaan, saattaa joutua systemaattisen ilkivallan ja kiusanteon kohteeksi. Vuonna 2005 Tremont Temple Baptisti-seurakunta Bostonin keskustassa piti hengellisen konferenssin homoseksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Paikalle saapui yli sata homoaktivistia, jotka yrittivät hyökätä seurakunnan tiloihin megafonien kanssa rivoja iskulauseita huudellen. Paikalle tarvittiin Bostonin mellakkapoliisi pitämään heidät ulkopuolella seurakunnan tilojen. Vuonna 2006 saman seurakunnan tiloissa järjestettiin perinteistä avioliittoa puolustava tilaisuus, joka televisioitiin. Homoaktivistit kantoivat seurakunnan tilojen ulkopuolella kylttejä, joissa luki iskulauseita homoavioliittojen puolesta. Homoaktivistit huutelivat ja ivasivat ihmisiä, jotka menivät sisälle tai ulos seurakunnan tiloista.

Vuonna 2013 homoaktivistit ottivat maalitaulukseen pastori Scott Livelyn, joka oli saarnoissaan ja kirjoituksissaan vastustanut homoliikettä. Lively oli avannut Springfieldin köyhällä alueella kristillisen kahvilan ja kokoustilan. Joukko Occupy-liikkeen homoaktivisteja tuli paikalle ja terrorisoi tiloissa olevia ihmisiä. Paikalle hälytetyt poliisit eivät nostaneet syytteitä mellakoitsijoita vastaan. Monien mielestä poliisi oli homoaktivistien puolella. Silloin kun viralliset tahot asettuvat tukemaan homoutta, niin homoliikkeen mellakoita ja sabotaasitekoja "ihmisoikeuksien" puolesta voidaan katsoa läpi sormien.

Raamatun sanan profetia käy toteen, sillä Raamattu sanoo, että kun lopun aikana synnin laittomuus saavuttaa täyden mittansa, niin Herran Jeesuksen opetuslapsia aletaan vainoamaan. Jumala kyllä pitää huolen omistaan ja tulee tuomitsemaan kaiken synnin ja kapinan Jumalaa vastaan.

Homoaktivismi pyrkii muuttamaan koko yhteiskunnan

Tämän lisäksi tulee kaikki muu, mihin homoliitot johtavat sekä lasten kohdalla että yhteiskunnassa laajemminkin. Homoliikkeen suunnitelmat ovat odottaneet valmiina monien vuosien ajan. Homoliittojen laillistaminen oli vain alkusysäys niiden toteuttamiselle. Vuonna 2003, jo ennen kuin homoliitot Massachusettsissa laillistettiin, Bostonin huomattava Gay & Lesbian Advocates & Defenders -lakimiesryhmät jakoivat esitettä eräässä homotapahtumassa, jossa esitellään heidän pitkän linjan strategiansa. Esitteessä tuotiin esille lakien muuttaminen, asenteiden muuttaminen, ihmiselämien muuttaminen homoudelle myönteiseksi. Homoliikkeen pitkän linjan strategian ensimmäisenä on homoavioliittojen laillistaminen ja seuraavia kohteita ovat sateenkaarinuoret, partiojärjestö, HIV:n diskriminointi, transseksuaalien oikeudet, poliisi ja järjestyksenvalvonta, maahanmuuttajat, puolustusvoimat jne.

Massachusettsissa homoliikkeelle homoavioliitot olivat vain alkupiste. Samaan aikaan homoliike jatkaa aggressiivista kampanjointiaan homoseksuaalisuuden edistämiseksi kouluissa ja tulokset ovat pelottavia. Hallituksen osavaltion lukioissa tekemän selvityksen mukaan itsensä homoseksuaaliseksi määrittelevien ja homosuhteita kokeilleiden nuorten osuus kasvoi noin 50% vuodesta 2005 vuoten 2009.

Homoaktivistien päämäärä on tehdä homoudesta yleisempää kuin heteroseksuaalisuus. Kun luet ajatuksella läpi edellisen kappaleen, niin huomaat sen kuinka homoliike pyrkii tekemään lapsista homoseksuaaleja propagandansa kautta.

Homoavioliittojen laillistaminen johtaa kaikenlaisen luonnottomuuden hyväksymiseen

Mitä on tulossa? Tällä hetkellä kuuma aihe Massachusettsissa on seksuaalisten rajojen ylittäminen ja rajoja ylitettiin joka suuntaan. Moniavioisuus ei ole enää eksoottinen ilmiö, vaan sitä ajetaan läpi kaikkialla. Havaijin kuvernööri myönsi äskettäin, että jos homoavioliitot hyväksytään Havaijilla, homoliikkeen seuraava veto on todennäköisesti oikeusjuttu moniavioisuuden puolesta.

Massachusettsissa homoliike pyrkii myös arkipäiväistämään sadomasokismin. Lähes jokaisessa Gay Pride -kulkueessa on nykyään osuus, jossa esitellään nahka-asuja ja väkivaltaista seksiä. Transvetismi oli vielä vähän aikaa sitten marginaali-ilmiö. Mutta nyt hallituksen ylintä johtoa myöten suitsutetaan "transihmisten oikeuksia" ajavaa kansanliikettä. Enää ei riitä, että miehet pukeutuvat naisiksi. Nyt he hakeutuvat hoitoihin "näyttääkseen" naisilta ja marssivat kaduilla transihmisten oikeuksien puolesta. Jatkuvasti kuitenkin törmäämme siihen, että liikkeen pääkohde ovat lapset.

Massachusettsissa identtisistä kaksospojista toinen päätti, että hänestä tulee tyttö. Bostonin lastensairaalassa on perustettu sukupuolenvaihtoklinikan esimurrosikäisille lapsille. Hormoneilla ja lääkkeillä viivästytetään murrosikää ja pituuskasvua, että "sukupuolen vaihtaminen" onnistuisi myöhemmin paremmin leikkauksilla. Media hehkutti tätä toimintaa.

Massachusettsin opetushallitus antoi osavaltion kaikille kouluille määräyksen, jonka mukaan pojat, jotka päättävät pukeutua tytöiksi, saavat käyttää tyttöjen vessoja, urheilla tyttöjen joukkueissa ja heitä tulee kutsua tyttöjen nimillä, eikä heidän vanhemmilleen saa edes ilmoittaa asiasta. Jos muut oppilaat tai opettajat eivät suostu tähän, heitä rangaistaan tai heidät määrätään suvaitsevaisuuskoulutukseen. Tällainen on Massachusettsin uusi maailma homoliittojen vaikutuksesta. Homoaktivistit yrittävät saada homoavioliitot laillisiksi myös muissa Amerikan osavaltioissa. Kun sukupuolineutraali avioliitto saa jalkansa oven väliin yhteiskunta alkaa lain voimalla pakottaa ihmisiä ruotuun, eli hyväksymään homouden ja kaiken muun luonnottomuuden mitä siitä on seurannut. Oikeuslaitos radikalisoituu ja muuttuu hyökkääväksi ja poliitikot sulkevat peloissaan suunsa ja kun homoliitot tulevat hyväksytyiksi, muutkin luonnottoman seksuaalisen käyttäytymisen raja-aidat tulevat kaatumaan. Puhutaan kansalaisoikeuksista ja tasa-arvosta, mutta samaan aikaan monet todelliset kansalaisoikeudet alkavat kadota ja perinteisten arvojen kannattajista tehdään lain edessä kakkosluokan kansalaisia. Homoliittojen ajamisessa on tosiasiassa kyse siitä, että sillä haetaan homoseksuaalisuudelle julkista hyväksyntää ja kansalaiset pakotetaan hyväksymään se vastoin tahtoaan, samoin kuin koko sosiaalinen ja poliittinen järjestelmä ja liike-elämä. 

Irja Askola hyväksyy homoliitot ja puhuu yhdenvertaisuudesta, mutta Massachusettsin osavaltion homoavioliittojen hyväksymisen seuraukset tuovat karulla ja rajulla tavalla esille sen, että sen jälkeen kaikenlainen luonnottomuus ja tuhoisa käyttäytyminen lisääntyvät. Samoin osa ihmisistä menettää ihmisoikeudet, koska he eivät hyväksy sitä kaikkea luonnottomuutta, joka lähtee liikkeelle homoavioliittojen hyväksymisestä. Moni voi sanoa, että se tapahtuu vain Amerikassa, mutta ei Suomessa. Jos Suomen tilanne ja kehitys luonnottomien asioiden hyväksymiseen jatkuu, niin kuin näyttää ilmeiseltä, niin lähes kaikki mitä tapahtui Massachusettsissa tulee myös tapahtumaan Suomessa.

Ainoa asia, joka voi estää tämän kehityksen olisi sellainen tilanne, jos esimerkiksi Venäjä miehittäisi Suomen, niin se pysäyttäisi luonnottomuuden kehityksen Suomessa. Jumala sallima tuomio Suomelle voisi olla vaikka Venäjän miehitys, jonka tarkoituksena olisi saada Suomen kansa tekemään parannusta ja uskomaan Raamatun Jumalaan Herran Jeesuksen kautta. Tätä en tietenkään toivo, mutta Jumala voi sallia miehittäjän tulevan valloittajana lyömään ylpeän kansakunnan alas polvilleen nöyrtymään ja etsimään Jumalaa sekä pelastusta Herrassa Jeesuksessa.

Pedofilian vaatimukset

Homojen oikeuksien liikkeen historioitsija ja homoaktivisti David Thorstad väittää, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys. Thorstad on kirjoittanut (David Thorstad, "Man/Boy Love and the American Gay Movement," Journal of Homosexuality 20 (1990): s.253) kirjassaan, että poikarakastajat olivat mukana homoliikkeen alkuaikana ja heidän läsnäoloaan suvaittiin.

 

Homoyhteisön uutisjulkaisussa sen avajaispainoksessa vuodelta 1979 oli homojen vapautusliikkeen lausunto mies ja poika rakkaudesta, joka esitti homojen vapautuksen lopullisen päämäärän olevan saavutus, joka mahdollistaa kaikille seksuaalisen vapauden, ei vain samoja oikeuksia lesboille ja homomiehille, vaan myös seksuaalisen ilmaisun vapauden nuorille ja lapsille.

 

David Thorstad siteerasi Jim Kepneriä (International Gay and Lesbian

Archives kuraattori Los Angelesissa): Asia jonka olen halunnut tuoda esille on että jos me hylkäämme poikarakastajat tänä päivänä keskuudestamme, niin meidän tulee lopettaa vetoaminen antiikin kreikkalaisiin sekä myös kuten Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Walt Whitman, Horatio Alger, ja Shakespeare. Meidän on parasta lakata pitämästä heitä osana perintöämme, ellemme laajenna käsitystä siitä mitä tarkoittaa olla homo tänä päivänä. (David Thorstad, "Man/Boy Love and the American Gay Movement," Journal of Homosexuality 20 (1990): s.266)

Steve Baldwin teki tutkimuksen vuodelta 2002, jonka julkaisi Regent University Law Review. Tutkimuksen nimi on Raportti: Pedofilia yleisempää "homojen" keskuudessa. Baldwinin tutkimuksen tarkoitusena oli paljastaa homoseksuaalisen kulttuurin "pimeä puoli". Tutkimus päätyi lopputulokseen, jonka mukaan lasten seksuaalista ahdistelua ja pedofiliaa esiintyy huomattavasti enemmän homoseksuaalien kuin heteroiden keskuudessa, kun tietokanta otantana on henkeä kohti tilasto väestöstä. Steve Baldwin toi esille artikkelissaan ”Lasten seksuaalinen ahdistelu ja homoseksuaalinen liike” ("Child Molestation and the Homosexual Movement"), että todistusaineisto tukee musertavalla tavalla käsitystä, että homoseksuaalisuuden seksuaaliseen poikkeavuuteen sisältyy häiriöitä, joilla on karmeat seuraukset kulttuurillemme.  Baldwinin mukaan on todella vaikeaa ilmaista homokulttuurin pimeää puolta näyttämättä karkealta. Baldwin on todella huolestunut asiasta, sillä on sitä mieltä, että homoseksuaalinen käyttäytyminen uhkaa läntisen sivistyksen ja sivilisaation perustuksia ja nimenomaan ydinperhettä.

Homoseksuaaleilla ja homoseksuaalisilla pedofiileillä on monenlaisia taipumuksia seksuaalisuuden alueella, jotka ovat täysin ristiriidassa luonnollisen seksuaalisuuden kanssa. Nämä monenlaiset taipumukset myös johdattavat monia homoseksuaaleja pedofiileiksi, jossa seksuaalinen kiinnostuksen kohde on poikalapsi tai nuori poika rakastajatar. Monessa tapauksessa homoseksuaalien runsas valikoima seksikäyttäytymiselle voi olla yritys peitellä pedofiliaa.

Tutkijoiden tiedossa on ollut pitkään, että pedofiileillä on runsas seksikäyttäytymisen valikoima, jonka tarkoituksena on vetää huomio pois viehätyksestä pedofilian harrastamiseen. Tutkimus seksuaalirikollista julkaisussa International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology:n mukaan lapsen seksuaaliset hyväksikäyttäjät pystyvät hyvin usein toimimaan huomaamatta koska he eivät lokeroidu tiettyyn stereotypiaan. (Krisin A. Danni, et al., "An Analysis of Predicators of Child Sex Offender Types Using Presentence Investigation Reports," International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 44  2000)

Pohjois-Amerikan mies-poika rakkaus yhdistys (North American Man-Boy Love Association - NAMBLA), on avoimesti kannattanut aikuisen ja lapsen välistä seksiä. 1985 NAMBLA pääsi New York's council of Lesbian and Gay Organizations sekä International Gay Association (nykyisin  International Lesbian and Gay Association - ILGA) yhdistysten jäseneksi. 1990-luvun puolivälissä ILGA, NAMBLA ja muutama muu pedofiilijärjestö menetti oikeutensa toimia kansalaisjärjestönä YK:ssa. (George Archibald, "U.N. Group Keeps Ban on Gay Lobby," Washington Times May 1, 2002)

Pedofiliaa lailliseksi vaativat tahot ovat täysin sokeita terveelle seksuaalikäyttäytymiselle sekä moraalikäsitykselle. Kun ihminen on valinnut seksuaalisen epäluonnottomuuden, niin se hyvin helposti vääristyy lisää. Tästä vaarallisena ja ikävänä esimerkkinä tiettyjen homoaktivistien pedofilian laillistamisen vaatimukset.

Edesmennyt runoilija Allen Ginsberg sanoi, että homoseksuaalisuuden ja pedofilian välillä on saumaton yhteys. Elämänkerta kirjoittaja Raymond-Jean Frontain kirjoitti Ginsbergin yhteyksistä NAMBLA:aan (Ginsberg oli North American Man/Boy Love Association jäsen) sekä Ginsbergin teoksissa olevista viittauksista anaaliseksiin sekä pederastiaan (miehen ja pojan seksisuhde). (Raymond-Jean Frontain, "The Works of Allen Ginsberg," Journal of Homosexuality 34 (1997): 109.)

Ginsberg oli eräs homoseksuaali kirjoittajista, joka otti esille homoyhteisöissä viehtymyksen pedofiliaan. Mary Eberstadt kirjoitti the Weekly Standard julkaisussa kuinka kielto harjoittaa seksiä lasten kanssa rappeuttaa.

Lesbo kolumnisti Paula Martinac on kirjoittanut homoseksuaalien sanomalehdessä Washington Bladessa: Aikuis-lapsi seksiä on pidetty tärkeänä aspektina homokulttuurissa. ... Kun jotkut homomiehet kunnioittavat aikuis-lapsi seksiä niin he samanaikaisesti julistavat etteivät he ole pedofiilejä ...  (Paula Martinac, "Mixed Messages on Pedophilia Need to be Clarified, Unified," Washington Blade  March 15, 2002)

Homoliikkeen parissa olevat pedofiliaa korottavat ja ihannoivat teokset ovat julkea osoitus siitä kuinka näiden teosten kautta koitetaan manipuloida ja muuttaa ihmisen terve seksuaalisuuskäsitys vääristyneeseen suuntaan.

Eräs laajimmista USA:n homosivustoista Queer Resource Directory (www.qrd.org), linkittää sivullaan lähes jokaisen amerikkalaisen homoseksuaalisen ryhmän ja yhteisön, mukaan lukien NAMBLA:n (North American Man-Boy Love Association) sekä muita homoyhteisöjä, jotka ovat keskittäneet seksuaalisen kohteensa nuoriin. Merkittävää on se, että Queer Resource Directory sivusto on eräs laajimmista USA:n homosivustoista. Linkitys useille pedofilia homoliikkeen sivuille on osoitus siitä, että homoseksuaalien keskuudessa pedofilia saa laajaa kannatusta. Tämä todistaa sen, että homoseksuaalisuudella on läheinen yhteys pedofiliaan.

Monet amerikkalaisen homoliikkeiden johtohahmot ja vaikuttajat kannattavat NAMBLA:aa ja sen tavoitteita. Homokirjailijat ja johtajat kuten Allen Ginsberg, Gayle Rubin, Larry Kramer (perustaja ACT-UP), Pat Califia, Jane Rule, Michael Kearns ja Michel Foucault ovat kirjoittaneet suosiollisesti niin NAMBLA.sta kuin miehen ja pojan välisestä suhteesta (seksuaalinen suhde). Harry Hay joka on tärkeä hahmo USA:n homoliikkeessä kutsui 1993 NAMBLA:n jäseniä marssimaan hänen kanssaan "March on Washington" homoparaatiin. Hay marssi 1986 Los Angelesin homoparaatissa pukeuton paitaan, jossa luki teksti: NAMBLA walks with me - NAMBLA kävelee kanssani. Kiistaton tosiasia on, että monet homoseksuaalit ovat kiinnostuneita miehen ja pojan välisestä seksuaalisesta suhteesta.

Tunnettu edesmennyt homoaktivisti Frank Kameny kannatti miehen ja pojan (pedofilia) välisen seksin laillistamista. Frank Kameny kannatti myös ihmisen ja eläimen välisen seksin laillistamista. Koska homoseksuaalisuus on luonnotonta ja seksuaalinen vääristymä, niin siksi monet (ei kaikki) homoseksuaalit hyväksyvät ja harrastavat pedofiliaa sekä seksuaalista eläimiin sekaantumista.

Johtavat homoseksuaaliset sanomalehti- ja lehtijulkaisut kuten Advocate, Edge, Metroline, The Guide ja The San Francisco Sentinel ovat julkaisseet pro-NAMBLA artikkeleita ja kolumneja sekä ottaneet hyväksyvästi kantaa NAMBLA:aan sekä seksiin lasten kanssa. Ed Hougen The Guide lehdestä on todennut NAMBLA:an olevan kiinnostunut nuorten ihmisten oikeudesta seksuaalisuutensa. Hougen sanoi olevansa iloinen NAMBLA:n rohkeudesta. Itse asiassa NAMBLA:an tavoite on saada miehen ja pojan välinen seksisuhde lailliseksi. Ed Hougen tietää tämän, joten hän kannattaa aikuisen ja lapsen välistä seksuaalista suhdetta.

The San Francisco Sentinel on ollut kommenteissaan suorasukaisempi, sillä lehden mukaan NAMBLA:n asema seksiin nähden ei ole järjetön, vaan epäsuosittua, sillä kun 14-vuotias homopoika ehdottaa miehelle seksiä, niin hän tekee sen siksi, että haluaa seksiä miehen kanssa. Tällaisten kommenttien tarkoituksena on koittaa tehdä pojan ja miehen välisestä seksistä hyväksyttyä. Taktiikkana käytetään tunteisiin vetoamista; jos poika haluaa.

Homoliikkeen päämäärä on pedofilian salliminen. Silloin kun yhteiskunta ottaa askeleen, joka sallii homoavioliitot, niin homoliike on askeleen lähempänä lopullista tavoitettaan, joka on miehen ja pojan (lapsen) (pedofilia) välisen seksin hyväksyminen. Moni voi ajatella ettei yllä oleva pidä paikkaansa, mutta ikävä kyllä se on totta ja siitä on myös lisätodisteena se mitä Hollannissa on tapahtunut sen jälkeen kun siellä hyväksyttiin homoavioliitot.

Hollannin malli ja sen seuraamukset

Hollanti 19.12.2000 hyväksyi homo- ja lesboavioliitot adoptio-oikeuksineen. Kun tämä askel oli otettu, niin homoliikkeen vaikutuksesta otettiin seuraavia askeleita.

 

Vuonna 2006 Hollannin oikeusistuin päätti ettei pedofiilien muodostaman puolueen  toimintaa voi kieltää lailla. Veljellisen rakkauden vapauden ja monimuotoisuuden puolueen (PNVD)  tavoitteena on muun muassa alentaa alaikäisyyden rajaa seksuaalisuhteissa kuudestatoista kahteentoista ikävuoteen sekä laillistaa lapsipornografia ja eläimiin sekaantuminen.

 

Hollanin oikeus totesi lausunnossaan: "Sananvapauden, kokoontumisen vapauden ja järjestäytymisen vapauden tulisi olla demokraattisen oikeuskäsityksen perusteita. Myös PNVD:llä on oikeus näihin vapauksiin".

PNVD on aiheuttanut Hollannissa suurta närää. Mielipidetiedustelujen mukaan 82 prosenttia hollantilaisista toivoo hallituksen puuttuvan puolueen toimintaan. Lasten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat vastustaneet PNVD:tä perustelunaan muun muassa, että puolue polkee lasten oikeuksia ja että sen ajatusmaailma on uhkaa demokraattisen valtion perusteita. PNVD lakkautettiin vuonna 2010, mutta ajatuksia pedofilian hyväksymisestä ei ole torjuttu

Hollannissa pedofiliaa kannattavalla puolueella on oikeus sananvapauteen ja yhteiskunnan oikeuslaitos suvaitsee heitä. Tässä nykyisessä maailmantilanteessa yhä enemmän Raamatun sanan totuuteen uskovien ihmisten sananvapautta rajoitetaan ja yhä enenevässä määrin heidän uskonvakaumustaan ei suvaita. Silloin kun synnin laittomuus täysin sairastuttaa yhteiskunnat, niin se alkaa yhä enenevässä määrin hyväksymään ja suvaitsemaan erilaisia synnin perversioita ja samaan aikaan Raamatun totuuteen uskovien ihmisten sananvapautta rajoitetaan, eikä heidän uskonvakaumustaan kunnioiteta eikä suvaita.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, että lopunaikana koko maailma alkaa vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Joka kerta kun Raamatun sanan totuuteen uskovia ihmisiä rajoitetaan sananvapaudessa erilaisissa yhteyksissä, heitä ei suvaita, eikä kunnioiteta, niin se on alkusoittoa vainoille, jotka kohdistuvat Herran Jeesuksen opetuslapsiin lopunaikana.

Hollanti oli ensimmäinen valtio maailmassa, joka salli homoavioliitot. Tämän jälkeen kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että pedofiilipuolue on "oikeus" toimia Hollannissa. Pedofilian lisäksi PNVD haluaisi laillistaa lapsipornografian ja eläimiin sekaantumisen. Homouden salliminen johtaa aina myös muuhun luonnottomaan seksuaaliseen toimintaan kuten yllä oleva esimerkki todistaa.

Moni sanoo, ettei näin voi käydä Suomessa. On kuitenkin varmaa, että sen jälkeen kun Suomessa hyväksytään homoavioliitot, niin se tulee johtamaan yhä kieroutuneisiin seksuaalisuuden vaatimuksiin kuten pedofilian sekä ihmisen ja eläimen välisen seksin vaatimuksiin. Koska yhteiskunnissa moraalia ajetaan alas nopeaa vauhtia, niin ennen pitkää myös edellä olevat seksin kieroutumat tullaan hyväksymään Suomessa.

Homoseksuaalisen elämäntavan vertaaminen heteroseksuaaliseen elämäntapaan

Homoaktivistit ottavat mielellään esille heteroseksuaalisuudessa esiintyviä ongelmia kuten avioerot jne. Homoaktivistien päämäärä ja tavoite on pyrkiä tuomaan esille kuinka "hyvä" elämäntapa homoseksuaalisuus on. Homoaktivistit pyrkivät antamaan sellaisen viestin, että homoseksuaalisuus olisi parempi elämäntapa kuin heteroseksuaalisuus. Totuus on kuitenkin aivan muuta kuin mitä homoaktivistit väittävät.

Timothy J. Daileyn tutkimus (Center for Marriage and Family Studies) osoittaa, että homoseksuaalien parisuhteen kesto, säädyttömyys ja lukuisat seksisuhteet, omistautuminen parisuhteeseen, terveysriskit ja parisuhdeväkivalta ovat radikaalisti erilaisia kuin heterosuhteissa.

Parisuhteen kesto

Seta ry:n Outi Hannulan mukaan vuonna 2011 rekisteröityjä parisuhteita purkautui ennätysmäärä. Naisparit erosivat enemmän kuin miehet. Tiedotteen mukaan rekisteröityjen parisuhteiden purkautumisia on tullut vuosi vuodelta yhä enemmän.

National Center for Health Statistics tutkimuksen mukaan heteroparien ensimmäisinä solmitut avioliitot kestävät 66 prosenttisesti kymmenen vuotta tai kauemmin, 50 prosenttia avioliitoista kestää 20 vuotta tai kauemmin.

Vuosina 2003-2004 Gay/Lesbian Consumer Online Censuksen mukaan (tutkimus tehtiin 7862:sta homoseksuaalista) vain 15 prosenttia homosuhteista kesti 12 vuotta tai kauemmin, 5 prosenttia homosuhteista kesti yli 20 vuotta.

Chicagon yliopiston sosiologisti Edward Laumann sanoo, että tyypillinen kaupunkilaishomon parisuhde kestää lyhyen aikaa, usein alle puoli vuotta. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan homosuhteen vakiokesto on puolitoista vuotta. M. Pollak on tehnyt tutkimuksen miesten välisestä homoseksuaalisuudesta länsimaissa. Pollakin mukaan vain muutamat homosuhteet kestivät yli kaksi vuotta sekä että monet homoseksuaalit sanoivat olleensa lyhyissä suhteissa satojen miesten kanssa. M. Saghir ja E. Robins tekivät tutkimuksen miesten ja naisten homoseksuaalisuudesta, jonka mukaan miesparien keskimääräisen suhteen kesto on noin kaksi tai kolme vuotta.

Homoseksuaalisen suhteiden lyhyt kesto kertoo meille sen, että kyseessä ei ole luonnollinen rakkaus, vaan vääristynyt seksuaalisuus, joka johtaa jatkuvaan uuden seksiparin etsimiseen. Kyseessä on vääristynyt himo, jonka tähden homomies etsii jatkuvasti uutta seksisuhdetta. Monet entiset homomiehet vahvistavat tämän sanomalla, että homoudessa ei ole kyse rakkaudesta, vaan vääristyneestä himosta, jota yritetään täyttää mahdollisimman monen seksikumppanin kanssa.

Edellä olevat lauseet eivät ole tarkoitettu homoseksuaalien lyömiseen, vaan ne ovat tosiasioita, jonka monet ex-homot myöntävät todeksi. Homoaktivistien luoma kuva todellisesta rakkaudesta on harhautus ja illuusio, jonka avulla he pyrkivät muuttamaan ihmiset homoseksuaalisuudelle myönteiseksi. On tietenkin päivänselvää, että vain heterosuhteessa ihminen pystyy kokemaan todellisen rakkauden ja sitoutumisen toiseen ihmiseen.

Parisuhteen ulkopuoliset seksisuhteet

Kun tutkimme ja vertaamme homoseksuaalien ja heteroparien harrastamia syrjähyppyjä ja parisuhteen ulkopuolisia seksikumppaneita, niin huomaamme niiden välillä selkeän eron.

884 heteromiehen ja 1288 heteronaisen kohdalla tehty tutkimus toi esille 77% miehistä ja 88% naisista olivat pysyneet aviopuolisoilleen uskollisina koko avioliittonsa ajan. (Michael W. Wiederman, "Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey," Journal of Sex Research 34 (1997): 170.)

1997 tehdyn tutkimuksen mukaan Amerikassa 75% heteromiehillä ja 85% heteronaisilla ei ole ollut avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita. (E. O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago:University of Chicago Press, 1994 ): 216.)

Tutkimukset osoittavat, että mieshomoseksuaaleilla on satoja seksikumppaneita koko elämänsä aikana. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan homomiehillä on keskimäärin kahdeksan homosuhdetta per vuosi.

Bellin ja Weinbergin tutkimuksen mukaan 43%:lla valkoihoisella homomiehellä oli yli 500 seksikumppania ja 28%:lla oli yli tuhat seksikumppania. (A. P. Bell and M. S. Weinberg, Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women (New York: Simon and Schuster, 1978), pp. 308, 309; See also A. P. Bell, M. S. Weinberg, and S. K. Hammersmith, Sexual Preference (Bloomington: Indiana University Press, 1981)

Homoseksuaalisessa parisuhteessa elävien kesken sitoutuminen kumppaniin eroaa radikaalisti heteroseksuaalisessa suhteessa olevien kesken.

Kanadalaisen tutkimuksen mukaan 25 prosenttia homomiehistä, jotka olivat olleet homosuhteessa yhden vuoden ajan harrastivat samanaikaisesti irtosuhteita. Barry Adamsin mukaan homokulttuuri sallii homoparien etsivän erilaisia seksisuhteita, joissa voi toteuttaa himojaan. (Ryan Lee, "Gay Couples Likely to Try Non-monogamy, Study Shows," Washington Blade (August 22, 2003): 18)

Monet homoparit elävät parisuhteessa, joka sallii heille kolmesta viiteen parisuhteen ulkopuolista seksikumppania per vuosi. (David H. Demo, et al., editors, Handbook of Family Diversity (New York:Oxford University Press, 2000): 73)

Homoseksuaalien tavoittelema oikeus homoavioliittoon ei ole heille niin merkityksellinen sitoutumisen kannalta, vaan he haluavat muuttaa lainsäädännön ja tehdä homoudesta "normaalia" seksikäyttäytymistä. Homoseksuaalien keskuudessa sitoutumattomuus ja parisuhteen ulkopuoliset suhteet ovat paljon yleisimpiä kuin heteroiden keskuudessa. Vääristynyt seksuaalisuus ja himo sekä kykenemättömyys todelliseen rakkauteen ajaa homoseksuaaleja jatkuvasti uusiin seksisuhteisiin. Tilastot ja todellisuus osoittavat edellä olevan lauseen olevan totta. Kyse ei siis ole kenenkään lyömisestä, hylkimisestä tai rasismista, vaan tosiasioista.

Terveysriskit

Homoseksuaalinen käytös lisää vakavia terveysriskejä. Tutkimukset ja todisteet osoittavat, että homomiesten ja lesbojen seksisuhteiden kautta on suurempi vaara sairastua terveyttä uhkaaviin tauteihin kuin heteroaviosuhteissa.

Homomiesten keskuudessa anaali- ja oraaliyhdynnät lisäävät suuresti riskiä sairastua moniin erilaisiin seksitauteihin kuten esim. AIDS:iin. Englantilaisen tutkimuksen mukaan vaaralliset seksiaktit tapahtuvat kaikissa homosuhteissa ja tämä uhka ja vaara koskee myös parisuhteissa eläviä homoseksuaaleja. (G. J. Hart et al., "Risk Behaviour, Anti-HIV and Anti-Hepatitis B Core Prevalence in Clinic and Non-clinic Samples of Gay Men in England, 1991-1992," AIDS (July 1993): 863-869, cited in "Homosexual Marriage: The Next Demand," Position Analysis paper by Colorado for Family Values, May 1994.)

Amsterdamissa tehty tutkimus osoittaa, että HIV:iin sairastui enemmän homomiehiä, jotka olivat parisuhteessa kuin satunnaisissa suhteissa. (Maria Xiridou, et al, "The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amsterdam," AIDS 17 (2003): 1031)

Hollannissa tehty tutkimus osoittaa, että 67% HIV-positiivisista miehistä iältään 30 tai sen alle saivat tartunnan homoparisuhteen kautta. (Jon Garbo, "More Young Gay Men are Contracting HIV from Steady Partners," GayHealth (July 25, 2001)

Edellä oleva tarkoittaa tietenkin sitä, että myös satunnaisten homosuhteiden kautta homomiehiä sairastuu HIV:iin, mutta parisuhteiden kautta enemmän, koska parisuhteessa ei välttämättä pyritä "turvaseksiin", koska kumppani on jo entuudestaan tuttu.

Olettamus, että lesbojen keskuudessa on vähäinen riski saada tartunta seksitaudista on väärä. Lesbojen keskuudessa on myös terveysriskejä, sillä lesbojen keskuudessa on raportoitu lukemattomia määriä seksikontakteista homoseksuaalisten ja bi-seksuaalisten miesten kanssa. ("Sexually Transmitted Infections," 347)

THL:n nettijulkaisun mukaan (2012) HIV on homomiesten kansantauti. Julkaisu tuo esille, että suurin osa HIV-tartunnoista tarttuu seksin kautta. THL:n mukaan HIV ei pysy kurissa ehkäisyn avulla ja HIV-infektio riski heteroiden keskuudessa on vähäinen. Seksuaalivähemmistöön kuuluvilla on korkea riski saada HIV-tartunta. THL:n julkaisun mukaan homomiesten keskuudessa HIV on hyvin yleinen kansantauti koko Euroopan alueella. Julkaisussa sanottiin, että koska infektio on krooninen, niin HIV:n esiintyvyys homomiesten keskuudessa tulee pysymään korkeana vuosikymmenien ajan.

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for DiseaseControl and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia. Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

CDC:n julkaisun mukaan stdfact-hpv-and-men on kiistaton tosiasia, että homoseksin harjoittamisen kautta riski sairastua papilloomaviruksen kautta erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksin kautta. Itse asiassa CDC:n julkaisun mukaan homoseksin kautta esim. peräaukonsyövän riski kasvaa 17 kertaiseksi verrattuna heteroseksiin. Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin.

On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden. Ainoa keino suojautua papilloomaviruksen aiheuttamilta vakavilta vaaroilta on Raamatullinen pysyvä parisuhde, eli avioliitto miehen ja naisen välillä. Raamattu, Jumalan sana antaa tässäkin asiassa parhaimmat ohjeet, joiden tarkoitus on suojella ihmisen fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia.

On selvää, että kun elää heteroparisuhteessa uskollisena aviopuolisolleen, niin seksitautiin sairastumisen mahdollisuus on olematon. Kiistattomien tosiasioiden valossa on selvää, että homoseksuaalinen elämäntapa on suuri uhka ja riski sairastua seksitauteihin, joista osa on tappavia. Homomiesten keskuudessa ei edes pysyvä parisuhde estä riskiä sairastua seksitauteihin. Ainoa varma keino välttyä seksitaudeilta on elää pysyvässä heteroparisuhteessa.

Homoudesta syntyy yhteiskunnalle merkittävä lasku terveydenhoitokuluina. Näille rahoille olisi varmasti enemmän todellista käyttöä esim. lastensairauksien hoitojen kulujen kattamisessa sekä näitä rahoja voitaisiin käyttää moniin muihin todella tärkeisiin kohteisiin koskien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. On todella surullista, että yhteiskunnat hyväksyvät asioita, jotka ovat vastoin luonnonjärjestystä. Hyväksyessään nämä asiat yhteiskunnat joutuvat maksamaan pitkän pennin siitä aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista. Kenenkään on turha kuvitella, että pyrin tahallisesti loukkaamaan homoseksuaaleja, sillä sitä en tee vaan tuon esille selkeät tosiasiat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisten tiedossa.

Psykiatriset ongelmat

Tutkimuksien mukaan homomiehillä ja lesboilla on suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen, huumeiden käyttöön sekä itsemurha yrityksiin. Tämä käy ilmi Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa homoseksuaalisuus, lesbous ja bi-seksuaalisuus on yleisesti hyväksyttyä. Hollannin tutkimukset osoittavat sen että homoseksuaalisuuden yleisestä hyväksymisestä huolimatta homoseksuaaleilla on masennusta sekä itsemurha yrityksiä. Tässä valossa on nähtävä ettei ole perusteltua täysin väittää, että homouden vastustaminen ("homofobia") synnyttäisi masennusta ja itsemurha riskiä.

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt. (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Näyttää selvästi siltä myös tutkimusten valossa, että homoseksuaalien henkiset ongelmat kuten masennus, ahdistus ja itsemurha riski johtuvat luonnottomasta ja vääristyneestä seksuaalisesta suuntautumisesta. Edellä oleva lausuntoni ei ole pilkkaava, homoja syrjivä tai rasistinen, vaan se perustuu tutkimukseen ja todelliseen näyttöön, joka on tehty maassa, jossa ei ole "homofobiaa". On siis perusteltua sanoa, että suuri osa homoseksuaaleista elää onnetonta elämää homoseksuaalisen taipumuksensa tähden.

Opettajien seksuaalinen hyväksikäyttö oppilaita kohtaan

Family Research Institute nettijulkaisun mukaan vuosilta 1980-2006 tehty tutkimus opettajien seksuaalisesta hyväksikäytöstä oppilaita kohtaan kertoo karua kieltä homoseksuaaliopettajista. Oppilaita seksuaalisesti hyväksikäyttäneitä opettajia verrattuna hetero-opettajiin Irlannissa paljastaa, että 63% opettajista oli homoseksuaaleja, Uudessa Seelannissa luku oli 62%, Kanadassa luku oli 60%, Skotlannissa luku oli 48%, Australiassa 47%, koko Euroopassa luku oli 71% ja Afrikassa luku oli 13%.

Tutkimuksen mukaan homoseksuaaliopettajat hyväksikäyttivät  seksuaalisesti eniten oppilaita ja naispuoliset hetero-opettajat hyväksikäyttivät seksuaalisesti kaikkein vähiten oppilaitaan. Tämän tiedon julkitulon tähden on turha syyttää tai puhua homofobiasta, rasismista tai homojen syrjinnästä, sillä tieto perustuu tutkittuun tulokseen.

Edellä olevan tutkimuksen valossa on erittäin huolestuttavaa, että homoseksuaalisuutta aletaan markkinoimaan esikouluissa ja kouluissa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jokainen homoseksuaaliopettaja käyttää seksuaalisesti hyväkseen ala-ikäisiä lapsia, mutta sen tutkimus kertoo, että homoseksuaaliopettajien joukossa on suuri joukko homoja, jotka pyrkivät ja käyttävät seksuaalisesti hyväkseen lapsia. 

Parisuhdeväkivalta

Tutkimukset osoittavat, että homomiesten ja lesbojen keskuudessa on paljon parisuhdeväkivaltaa.

Journal of Social Service Research tutkimuksen mukaan hiukan yli puolet lesboista (1099 haastateltiin) ovat sanoneet kokeneensa väkivaltaa lesborakastajansa kautta. Väkivaltaa esiintyi sanallisen, henkisen ja fyysisen väkivallan alueilla. (Gwat Yong Lie and Sabrina Gentlewarrier, "Intimate Violence in Lesbian Relationships: Discussion of SurveyFindings and Practice Implications," Journal of Social Service Research 15 (1991): 46)

Kirjan tutkimuksen mukaan nimeltään Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence homomiesten kesken tapahtuu puolet enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heterosuhteissa. (D. Island and P. Letellier, Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence (New York: Haworth Press, 1991): 14)

Amerikan oikeusministeriön tutkimusten mukaan homomiesten ja lesbojen parisuhteissa tapahtuu paljon enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heterosuhteissa.

Tutkimuksen mukaan homoseksuaalisten parisuhteissa 39% tapauksissa raportoitiin, että he ovat tulleet parisuhteessaan raiskatuksi, heitä vastaan on hyökätty fyysisesti sekä heitä on kohdeltu väärällä tavalla. Heterosuhteissa vastaava luku oli 21,7%. ("Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence," U.S. Department of Justice: Office of Justice Programs (July, 2000): 30)

Kiistattomien tutkimusten valossa homoseksuaalien parisuhteissa esiintyy paljon enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heteroparisuhteissa. Mistä tällainen käytös johtuu? Koska homoseksuaalisuudessa ei ole todellista rakkautta ja sitoutumista, niin sen tähden heidän keskuudessaan esiintyy niin paljon parisuhdeväkivaltaa. Luonnottomuus ja vääristymä purkautuu helpommin väkivaltana, koska sen elementit ovat himo ja itsekkyys, ei aito rakkaus.

Johtopäätös

Homoseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisen elämäntapojen vertaaminen keskenään perustui kiistattomiin ja puolueettomiin tutkimuksiin ja havaintoihin, jotka osoittavat homoseksuaalisuuden olevan ihmisille monella tavalla haitallista. Kyse ei siis ole homoseksuaalien syrjinnästä tai halveksumisesta, vaan tosiasioihin perustuvista tutkimuksista. Kaiken edellä tutkitun tiedon valossa on perusteltua sanoa, että homoseksuaalisuus ei ole luonnollista, vaan seksuaalinen vääristymä, joka aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja haittoja homoseksuaalisille ihmisille. Homoseksuaalisia ihmisiä ei tule lyödä tai syrjiä, vaan pyrkiä auttamaan heitä näkemään kuinka homoseksuaalisuus on todellakin luonnoton valinta ja kuinka paljon erilaisia ongelmia se tuo heidän elämäänsä.

Raiskaustapaukset

Kun yhteiskunnat hyväksyvät homouden harjoittamisen, niin sen seurauksena tapahtuu monenlaisia ikäviä asioita. Tuon esille seuraavaksi muutamia homomiesten raiskaustapauksia, joita on lukematon määrä, mutta tuon esille niistä vain muutamia.

Amerikassa Washington Times raportoi, että puolustusministeriön arvioiden mukaan USA:n armeijassa tapahtuu vuosittain 19000 seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta vain noin 17% tapauksista raportoidaan. 2010 oli armeijassa käytettiin seksuaalisesti hyväksi 8600 naista ja 10700 miestä. 

Tutkimusten mukaan USAN:n armeijan homoseksuaaliset raiskaukset tapahtuivat suu- ja oraaliseksin, esineiden, masturbaation sekä muunlaisten hyväksikäyttämisen kautta. Tutkimuksessa tuli myös esille, että myös heteromiehet joutuivat säännöllisesti raiskauksen kohteeksi.

Tutkimuksessa tuodaan esille epäilys, että onko näin suuret homoseksuaaliset raiskaukset sen syytä, että USA:n kouluissa on avoimesti tuotu esille homoseksuaalisuutta. Tutkimuksen homoraiskaus traumatisoi uhrin sekä voi olla armeijassa tehtyjen itsemurhien eräs voimakas syy, sillä viime vuosina USA:n armeijassa miesten itsemurhat ovat lisääntyneet. Samoin armeijassa on lisääntynyt kostamisen tarkoituksessa tehty väkivalta.

Syitä itsemurhan lisääntymiselle on etsitty Irakin ja Afganistanin sodista, mutta kuitenkin tiedot vahvistavat, että raiskauksen uhri on hyvin altis tekemään itsemurhan, sillä raiskauksen uhrit usein yrittävät tai tekevät itsemurhan.

Luvut kertovat, että USA:n armeijassa tapahtuu enemmän homoseksuaalisia hyväksikäyttöjä kuin heteroseksuaalisia hyväksikäyttöjä. Tutkimus toi myös sen esille ettei homoseksuaaleille riitä homoja vastaan tehdyt raiskaukset, vaan homomiehet hyvin mielellään ja usein haluavat raiskata heteromiehiä. Hyvin usein homoseksuaalit sanovat, että "homofobian" takia jotkut homomiehet tekevät itsemurhan, mutta totuus on myös se, että homoraiskauksen uhrit tekevät myös itsemurhia. Jokainen itsemurha on kauhistuttava teko ja iso menetys koko yhteiskunnalle.

Vuonna 2012 kolmetoista pariisilaista palomiestä pidätettiin epäiltynä raiskauksesta sekä avunannosta raiskaukseen. Raiskaukseen liittyi myös seksuaalista pahoinpitelyä.

Entiset homoseksuaalit ovat vahvistaneet, että homokulttuurin kuuluu kiinteänä osana väkivaltaisuus. Edellä olevasta tapauksesta tulee esille väkivalta raiskauksen aikana.

Vuonna 2012 Ruotsin Växjössä miesjoukko raiskasi 17-vuotiaan nuoren miehen. Viisi tai kuusi miestä yllätti nuorukaisen kun hän oli menossa kotiinsa. Samana vuonna puistoon nukahtanut mies raiskattiin Tukholmassa. Uhri joutui raiskauksen takia sairaalahoitoon.

Vuonna 2011 14-vuotias poika raiskattiin ja pahoinpideltiin Oulussa. Kaksi miestä suorittivat nuorukaisen raiskaamisen ja pahoinpitelyn.

Vuonna 2009 mies raiskasi miehen Viialassa houkuttelemalla häntä sovittuun tapaamispaikkaan. Raiskaaja oli netin kautta tekeytynyt naiseksi saaden hänet houkuteltua ansaan, jonka jälkeen hän raiskasi uhrinsa sitoen uhrin käsiin ja jalkoihin käsiraudat.

Kaikki edellä olevat tapaukset kertovat karua kieltä siitä mitä homoseksuaalisuuden hyväksyminen on saanut aikaan. Heteromiehetkään eivät saa olla enää rauhassa, sillä heistä on tullut joillekin homomiehille raiskauksen kohteita. Samoin jotkut homomiehet pyrkivät raiskaamaan nuoria poikia. Osa raiskauksista tehdään joukkoraiskauksena. Väkivaltaa esiintyy myös suuressa osassa homoseksuaalien suorittamissa raiskauksissa. Raiskausten väkivaltainen luonne johtuu homokulttuurissa vallitsevasta väkivaltaisesta kulttuurista. Koska homoseksuaalisuus ei ole luonnollista, niin se pyrkii purkautumaan ulos väkivaltaisuutena.

Myös homomiehen suorittama miehen raiskaaminen on rikos. Homoseksuaalisuuden hyväksyminen on lisännyt seksuaalirikosten määrää. Niin miehen kuin naisen raiskaaminen on kauhistuttava rikos. Edelleen huomautan siitä etten halveksu, panettele tai syrji homoseksuaaleja, sillä homomiesten keskuudessa tehdyt raiskaukset ovat tilastollisia tosiasioita sekä esillä olevat tapaukset ovat todellsia tapahtumia.

Herran Jeesuksen opetuslapsi on ihmisoikeuksien puolella

Helsingin sanomien Internet TV Studio kulmapöytä ohjelmassa Askola sanoi ajattelevansa, että kristityn tehtävä ensisijaisesti ja humaanin ihmisen tehtävä olisi huolehtia siitä että kun lakipykäliä säädetään tai organisaatiorakenteita tai budjetteja ettei puhuta pelkästään laista, numeroista, vaan nimenomaan liitytään jonkun ihmisen ja hänen läheistensä elämään, jättämällä tunnejälki siihen. Askola jatkoi tähän, että hänestä kristityn tehtävä on pitää ihmisen puolta, olla ihmisoikeuksien puolella ja olla kaikkea hylkytuomioita ja luokittelua vastaan.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa hyväksyä syntiä, koska synti tuhoaa ihmisen ja yhteiskunnat. Herran Jeesuksen opetuslapsi on ihmisoikeuksien puolella, mutta synnillä ja syntitavoilla ei ole mitään tekemistä todellisten ihmisoikeuksien kanssa, koska synti tuhoaa ihmisen ja yhteiskunnat.

Kuten edellä on käynyt ilmi, niin homoavioliitot tuovat eriarvoisuuden ja luokittelun yhteiskuntaan sekä sen seurauksena kaikenlainen kieroutunut seksuaalisuus lisääntyy (vaatimukset pedofilian ja ihmisen sekä eläimen välisen seksin laillistamiseen). Tämä johtuu siitä, että synnin olemus on sellainen, että se rikkoo ja tuhoaa kaiken mihin se koskee. Tämän tähden Massachusettsissa vallitsee sekasorto ja kaaos, josta kaikki ihmiset kärsivät. Siellä nimenomaan uudisteltujen lakien kautta on saatu aikaan eriarvoisuus sekä vääryyden salliminen.

Jumala rakastaa ihmisiä, mutta ei syntiä

Heli Suominen kysyi Askolalta jos pitää valita vedotaanko Raamattuun vai ihmiseen ja ihmisyyteen, niin onko ihminen se keskiö. Askola vastasi sanoen ettei valintaa tarvitse tehdä sillä kun lukee Raamattua, niin Jeesuksen käytöksestä johtopäätökseni on, että ihmisen puolustaminen tulee keskiöön, koko kristinuskon idea on, että Jumala rakastaa ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä.

Raamatun keskiö on Jumalan rakkaus ja pelastussuunnitelma ihmisiä varten Herran Jeesuksen kautta. Herra Jeesus puolustaa ihmisiä Jumalan sanan totuuden kautta, mutta tuomitsee synnin, myös homoseksuaalisuuden. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, mutta ei hyväksy syntiä, vaan kehottaa tekemään siitä parannuksen.

Jumalan rakkaus, armo ja oikeudenmukaisuus

Heli Suominen kysyi, että samaan aikaan julkisessa keskustelussa Suomessa ja monessa muussakin maassa Raamattu otetaan esiin silloin kun puolustetaan hyvinkin konservatiivisia kantoja, monet kristillisiksi profiloituneet puolueet ovat aika konservatiivisia, oikeistolaisiakin puolueita ja sinunkin puheestasi kuultaa se traditio, että Jeesus oli varmaan enemmän radikaali vasemmistolainen, niin miten selität sen, että kun julkisuudessa yhdistetään uskonto ja politiikka, niin silloin puhutaan yleensä perinteellisesti aika konservatiivisista kannoista.

Irja Askola vastasi sanoen surevansa jos Raamattu tulee minkään yksittäisen puolueen tai ideologian käyteaineeksi tai lyömäaseeksi, sitähän näemme kansainvälisissä konflikteissa. Askola jatkoi sanomalla, että hänen mielestään Raamatun idea on rakkauden, armon ja oikeudenmukaisuuden idea ja että rakkauden, armon ja oikeudenmukaisuuden idea voi toteutua, niin se ottaa eri aikakausina ikään kuin erilaiset vaatteet ympärilleen.

Herra Jeesus oli aikansa radikaali siinä mielessä, että Hän paljasti aikansa hengellisten johtajien väärät opetukset sekä Hän julisti tuomion ihmisten synnin hyväksymiselle. Irja Askola opettaa homoudesta vastoin Jumalan sanan opetusta. Raamatun mukaan piispa (episkopos) tarkoittaa seurakunnan kaitsijaa, eli kyseessä on sama tehtävä kuin vanhimman tehtävä. Raamatun opetuksen mukaan ryhmä miehiä, jotka ovat vanhimpia johtavat paikallista seurakuntaa. Kyse ei ole naisten alistamisesta, vaan Jumalan tahdosta ja asetuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Askolalla ei ole Jumalan antamia valtuuksia hoitaa piispan tointa, vaan ne valtuudet hän on saanut luterilaisen kirkon instituutiolta, joka on luopunut Jumalan sanan totuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan ja Herran seurakunnan edessä Askolalla ei ole minkäänlaisia valtuuksia tai auktoriteettia opetuksensa tueksi.

Jumalan rakkaus, armo ja oikeudenmukaisuus toimii aina totuuden kautta, eikä se koskaan tue syntiä millään tavalla ja se on aina muuttumaton silloinkin kun vanhasta liitosta siirryttiin Uuteen Liittoon. Suomen luterilainen kirkko on viimeisinä vuosikymmeninä peesannut yhteiskunnan arvoja ja niitä muutoksia mitä yhteiskunnassa on tehty ja tätä samaa riettauden ja synnin polkua myös Askola tukee, koska hän peesaa synnin korvasyyhyn alaisuudessa olevaa opetusta.

Askola siunaa syntiä

Heli Suominen kysyi sanoen, että Suomessa keskustelu on muuttunut aika nopeasti ja miten sinun saamasi palaute on muuttunut, kesäkuussa 2013 siunasit lähetystyöhön lähtevän miesparin, joka eli rekisteröidyssä parisuhteessa ja palaute oli aika rankkaa, entä sinun viimeaikaiset facebook keskustelut, onko palautteen sävy muuttunut.

Askola vastasi sanomalla on, se on hiljentynyt tai selkeästi keskustelukulttuuri, toinen toistemme kantojemme ymmärtäminen ja kuuleminen on lisääntynyt, ja tässä avioliittolain muutoksen keskustelussa on tärkeätä, että kirkko tekee tilaa keskustelulle eikä tuomiokirveitten ja pilkkakirveitten heittämiselle ja kirkkoon mahtuu keskustelua ja kirkon tehtävä on myös tuoda ihmisten kokonaisia elämäntarinoita framille.

Askolan "siunaama" homopari lähetystyöhön oli Askolan oma "siunaus", ei Jumalan siunaus, koska Jumala tuomitsee homouden.

Tiedämme mitä homoavioliitoista seuraa

Marko Junkkari kysyi Askolalta, että mitä nyt tapahtuu jos tämä kansalaisaloite avioliittolain muuttamisesta menee läpi eduskunnassa ja hyväksytään, joka ei kuitenkaan tarkoita sitä, että seuraavana päivänä vietetään kirkkohäitä. Junkkari jatkoi sanomalla mitä tapahtuu kirkossa miten päätöksenteko prosessi etenee jos tämä laki hyväksytään.

Askola vastasi sanoen ettei sitä kukaan vielä tiedä, jos laki hyväksytään, jota pidän todennäköisenä se liittää meitä länsieurooppalaiseen lainsäädäntö traditioon tämä lakialoite ei millään lailla ota kantaa siihen miten kirkko toimii ja meidän on otettava siitä tilanteesta koppi ja katsoa että minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Askola jatkoi sanoen, että yksi mahdollisuus on että kaikki avioliitot solmitaan maistraatissa, niin kuin monessa eurooppalaisessa maassa tehdään ja sitten voidaan viettää kirkkohäitä tai hääjuhlaa tai antaa siunaus hääparille kirkossa jos he niin toivovat ja jos kirkon vihkimisoikeus säilyy niin siinä on erilaisia polkuja. Askola jatkoi tähän sanomalla odottavansa mielenkiintoisia keskusteluja.

Kuten edellä on käynyt ilmi niin tiedämme mitä siitä seuraa kun homoavioliitot laillistetaan. Massachusettsin ja Hollanin esimerkit ovat erittäin negatiivisia signaaleja yhteiskunnalle siitä mitä kaikkea tulee tapahtumaan, kun homoavioliitot laillistetaan.

Homoliike pyrkii muuttamaan ihmisten käsitykset jatkuvan emotionaalisen ehdollistamisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisen tunnemaailma muutetaan myönteiseksi homoudelle, niin hän ei tarvitse enää perusteluita tai faktoja, sillä hänen myönteisestä tunteesta tulee hänelle totuus, vaikka se olisi ristiriidassa todellisen totuuden kanssa. Suunnitelmallinen manipulointi käyttää hyväkseen aina ihmisen tunteita. Jos ihmisen tunteet voitetaan oman asian ajamiseen, niin mitkään seikat ja faktat eivät enää uppoa ihmisen sydämeen, koska häntä johdatellaan tunteiden kautta, ei rationaalisuuden kautta, joka perustuu faktoihin.

Homoliikkeen tarkoituksena on poistaa ristiriidat sekä homoseksuaalisuuden luonnottomuus, niin että liikkeen propagandistinen manipulaatio mitätöi kaikki kielteiset käsitykset homoudesta. Tällä tavalla homoliike omien sanojensa mukaisesti on onnistunut sotkemaan asiat ja manipuloiva asioiden ehdollistaminen johdattaa ihmiset lopulta tuntemaan myönteisiä tuntemuksia homoseksualismia kohtaan.

Homoliikkeen päämäärä täyttyy siinä kun ihmisen tunnemaailma on saatu johdateltua tilaan, jossa hän näkee homoseksuaalit uhreina. Tämän seurauksena homoliike saa ihmiset tuntemaan vihaa ja negatiivisia kohteita niitä kohtaan, jotka pitävät tai uskovat homouden olevan luonnotonta. Tämän päämärän täyttyessä homoliikkeen eräs päämäärä täyttyy, joka on vastustajien täydellinen eliminointi. Homoliike käyttää samaa tunteisiin vetoavaa taktiikkaa ajaessaan aikuisen ja lapsen välistä seksisuhteen laillistamista. Totuus vääristetään ja tilalle asetetaan vääryys, joka saadaan hyväksytyksi tunnetasolla. Kun ihmisen tunnemaailma on saatu puolelle, niin hän ei kykene erottamaan oikeaa ja väärää, sillä tunteesta tulee hänelle oikeuden mittari, vaikka se olisi todellisuudessa väärin.

Homoliikkeen maailmanvalloitus lähti aikanaan USA:sta, jonka seurauksena sen tavoitteet ovat ulottuneet lähes koko maailmaan myös Suomeen. Amerikan homoliikettä vastustettiin aluksi, mutta kun liike ja homous hyväksyttiin, niin sen seurauksena homous on pikkuhiljaa hyväksytty melkein kaikkialla maailmassa. Amerikassa homoseksuaalien keskuudessa pedofilian hyväksyntä on laaja-alaista ja heidän tavoitteensa on tehdä siitä maailmanlaajuisesti hyväksyttävää. 1950-60 luvulla Amerikassa ja Suomessa pidettiin homoseksuaalisuutta epäluonnollisena, eikä voitu edes kuvitella, että se hyväksyttäisiin normaaliksi seksuaalisen muodoksi. Niin on kuitenkin käynyt, että homoseksuaalisuus on sallittu ja hyväksytty. Seuraava tavoite homoliikkeillä on miehen ja pojan seksuaalisen suhteen laillistaminen. Suomeen nämä vaatimukset tulevat jälkijunassa, mutta on aivan varmaa, että tätä asiaa tullaan ehdottamaan ja vaatimaan myös Suomessa. Suomessakin seksuaalimoraali laskee koko ajan alemmas, joten voi olla vain ajan kysymys kun miehen ja pojan välinen seksisuhde tulee koko ajan hyväksytymmäksi.

Jumala ei siunaa syntiä

Marko Junkkari kysyi Askolalta osaako hän yhtään arvioida tai arvata aikataulua, että kuinka monta vuotta tässä menee. Junkkari viittasi tässä homo-ja lesboparien avioliiton hyväksymiseen ja vihkimiseen kirkossa.

Askola vastasi sanoen kirkon olevan aika hidas muuttamaan omaa lainsäädäntöään, sillä lainsäädännön polku on aika hidas, eikä se ole nopea vauhti eduskunnassakaan. Askola jatkoi sanoen lähtevänsä joka tapauksessa siitä ja näkevänsä sen kehityksen kirkossa, että jos ajatellaan homoseksuaalisuuden olleen lainsäädännöllisesti sekä rikos että sairaus ja se on luokiteltu synniksi, niin nyt mielestäni kirkossa merkittävä osa ihmisiä selkeästi sanoo homoseksuaaleilla olevan täysi olemassaolon oikeus kirkossa ja myös kirkon työntekijänä, eikä seksuaalista suuntautumista tai kumppaninsa kanssa elämistä tarvitse  salata tai hävetä. Askola jatkoi sanoen, että  se on hänestä tärkeätä ja silloin kun tämä asenneilmasto lähtee muuttumaan, niin sitten askel kerrallaan käytännöt löytyvät, sellaiset käytännöt jotka tukevat myös ihmisten pysyviä kiinteitä parisuhteita ja eihän se ole heteroilta pois jos ihmiset saa lainsäädännöllisen tuen ja myöskin Jumalan siunauksen onpa se sitten yhteisen sukunimen muodossa ja siihen on monta tapaa antaa symboleja siitä että ihmiset ovat hyväksyttyjä.

Jumala ei siunaa homoavioliittoja. Askola erehtyy tässä pahan kerran. Askolan kaltaiset ihmiset ovat vetämässä Jumalan tuomiota Suomen kansan ylle. Jumala tarjoaa Askolalle mahdollisuutta parannuksen tekemiseen sekä kaikille, jotka hyväksyvät ja levittävät synnin "ilosanomaa".

Raamattu on mainio kirja

Markko Junkkari sanoi, että vielä on kysyttävä se koska aikaisemmin viitattiin Raamatun olevan mainio kirja, sillä sieltä pystyy löytämään perustelun ihan mille tahansa kannalle, kun valikoi oikeita kohtia.

Raamatusta ei pysty löytämään mille kannalle tahansa perusteluita, koska Raamattu on Jumalan sanaa, joka on totuus. Junkkarin kannanotto paljastaa sen kuinka tietämätön on sellainen ihminen, joka ei usko Raamatun Jumalaan, Herran Jeesuksen kautta. Raamatusta ei pysty löytymään perusteluita millekään muulle kuin sille mikä on totuus, Jumalan tahto (pelastus Herrassa Jeesuksessa) sekä mikä on synti, josta tulisi tehdä parannus.

Marko Junkkari luki ohjelman lopuksi sitaatin vuorisaarnasta vuoden 1992 käännöksestä: Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?

Hän varmaankin halusi näpäyttää joitakin ihmisiä ja luulen, että niitä ihmisiä, jotka sanovat homouden olevan syntiä. Vuorisaarnan pätkä puhui tekopyhistä ihmisistä ja tekopyhä on juuri sellainen, joka vääristää Jumalan sanan opetuksen, perustaen tekopyhän elämänsä vääristetyn Raamatun sanan opetuksen varaan.

Herra Jeesus nimitti kirjanoppineita ja fariseuksia kyykäärmeensikiöiksi, koska he olivat vääristäneet Jumalan sanan opetuksen hyväksikäyttäen omaa asemaansa sen vääristämisessä. Herra Jeesus kohdisti voimakkaimmat sanansa niille ihmisille, jotka vääristivät Jumalan sanan opetuksen. Herran Jeesuksen sanat pätevät yhä tässä nykyisessä ajassa, jossa uskonnolliset johtajat ja vaikuttajat vääristävät Raamatun sanan opetuksen.

Silloin kun puhutaan homoseksuaalisuudesta ja synnistä

Opittu väärä tapa, ei luonnollinen asia

Bill: Luin kiinnostavan asiantuntijan tekemän tutkimuksen, jossa hän oli tehnyt kyselyn saadakseen selville, miten moni aktiivi homoseksuaali ajatteli syntyneensä tällaiseksi. Kahdeksankymmentäviisi prosenttia haastatelluista koki, että homoseksuaalisuus oli opittu käyttäytymismuoto, joka aiheutui kodin varhaisesta tuhoisasta vaikutuksesta ja toisen ihmisen kohdistamasta viettelyksestä. Kun nykyään tapaan homoseksuaalin ensimmäinen kysymykseni yleensä on: ”Kuka sytytti sinut tähän?” Kaikki voivat antaa vastauksen kysymykseeni. Sitten kysyn: ”Mitä sinulle ja seksuaalisuudellesi olisi tapahtunut, ellei tiesi olisi leikannut setäsi elämää? Tai jos serkkusi ei olisi ilmestynyt elämääsi? Tai jos isäpuoltasi ei olisi ollut? Miten olisi voinut käydä?” Silloin kellot alkavat soida. He sanovat: ”Ehkä, ehkä, ehkä.” Bill Hybels: Kristityt seksihullussa kulttuurissa (Christians in a Sex Crazed Culture), s. 132

Homoseksuaalisuus ei ole luonnollista, eikä ihmisen geeneissä. Yllä oleva teksti todistaa sen, että myös suurin osa homoseksuaaleista myöntää, että homoseksuaalisuus on opittu käyttäytymismuoto, joka on aiheutunut jonkun miehen viettelyksen ja hyväksikäytön takia tai kodin ilmapiirin tuhoisasta vaikutuksesta.

Eräs ikävä ja traaginen piirre homoseksuaalisessa pedofiliassa on, että miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi poikia johdattavat heidän uhrinsa homoseksuaalisuuteen sekä pedofiliaan. Todisteet osoittavat, että suuri osa homoseksuaaleista ja pedofiileistä ovat joutuneet lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Eräs huomattava löydös tutkimuksessa oli, että 46 prosenttia homomiehistä ja 22 prosenttia lesboista raportoivat kokeneensa itse seksuaalisen hyväksikäytön lapsena saman sukupuolen seksirikoksen uhrina. Kontrastina on että vain 7 prosenttia heteromiehistä ja yksi prosentti heteronaisista raportoi tulleensa hyväksikäytetyksi lapsena saman sukupuolen toimesta. (Marie, E. Tomeo et al., "Comparative Data of Childhood and Adolescence Molestation in Heterosexual and Homosexual Persons," Archives of Sexual Behavior 30  2001)

Vuonna 2001 Marie E.Tomeo haastatteli tutkimusryhmänsä kanssa 267 miestä ja naista, jotka osallistuivat Gay Pride -tapahtumaan. Homomiehistä 49,2% ja lesboista 42,5% oli kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä alle 16-vuotiaana. 45,5% homomiehistä oli joutunut miehen hyväksikäyttämäksi. Naiset olivat joutuneet hyväksikäytön uhriksi keskimäärin 13-vuotiaana ja miehet 11- vuotiaana. 68% homomiehistä ja 38% lesboista leimasi itsensä homoseksuaaliksi hyväksikäytön jälkeen.

David Finkelhor on tunnettu lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkija, joka on todennut tutkimuksissaan, että ne pojat, jotka olivat olleet miehen seksuaalisen hyväksikäytön uhreina olivat itse aikuisiässä neljä kertaa useammin homosuhteissa kuin pojat, joilla ei ole ollut samanlaista kokemusta. Sen lisäksi nuoret pojat ovat kertoneet homoseksuaalisuutensa johtuvan siitä, että mies on käyttänyt heitä lapsena seksuaalisesti hyväkseen. (Watkins and Bentovim, s. 316)

Journal of Child Psychiatryn mukaan seksuaalisen hyväksikäytön kokeneilla pojilla on taipumus toistaa oma kokemuksensa siten että hänestä tulee hyökkääjä ja joku toinen on uhri. (Watkins, p. 319.) Watkinsin mukaan useat tutkimukset vahvistavat, että 19-61 prosenttisesti miespuoliset seksuaaliset hyväksikäyttäjät ovat joutuneet itse hyväksikäytön uhreiksi.

Monet tutkimukset vahvistavat sen, että osa homoseksuaaleista valitsee homouden samaa sukupuolta olevan seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen. Meidän tulee ymmärtää se, että homoseksuaali on uhri, joka tarvitsee apua. Häntä ei tule lyödä tai hyljeksiä, vaan rakastaa lähimmäisenä sekä hänelle tulee kertoa totuus, ettei homous ole luonnollista, vaan luonnoton valinta.

Raamatun opetus on selvä ja kiistaton, sanoen homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden harjoittamisen muoto. Millä tavalla sinun tulee suhtautua homoseksuaaliseen ihmiseen? Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaaleja tulee rakastaa lähimmäisinään.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa vihata, eikä kohdella homoseksuaaleja negatiivisella tavalla, sillä jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas ja tärkeä, myös homoseksuaali. Jumalan tahto on kuitenkin, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen synneistään, olkoon se sitten homoseksuaalisuus, katkeruus, kateus, tai ahneus.

Usein kuulen sanat “älä tuomitse ettei sinua tuomita”, kun joku tuo esille, että homoseksuaalisuus on syntiä. Raamatun opetus “älä tuomitse ettei sinua tuomita” tarkoittaa sitä, että jos ihminen itse tekee samoja tekoja tai jotakin muuta syntiä, mistä hän ei halua tehdä parannusta, niin hänet tuomitaan omien syntiensä mukaan. On syntiä syyttää ja tuomita muita, jos on itse haluton tekemään parannusta omista synneistään.

Herra Jeesus sanoi, ettei saa tuomita näön mukaan, vaan tuomitse oikea tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäistä ei saa arvioida väärin perustein, vaan tulee antaa oikea ja totuuden mukainen arvio ja lausunto. Koska Raamattu opettaa kiistattomasti homouden olevan syntiä, niin sen sanominen synniksi ei ole väärin, vaan totuuden mukainen lausunto.

On olemassa sanonta, joka on Raamatun opetuksen mukainen: Rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta, äläkä tue syntiä. Kun on kyse homoseksuaalista ja homoudesta, niin Raamatun ehdoton opetus on, että rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinäsi, mutta älä hyväksy homouden syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee aina hyväksyä ehdottomasti jokainen ihminen, mutta syntiä hän ei saa hyväksyä, sillä synti tuhoaa ja turmelee aina sen joka syntiä harjoittaa.

Monet sanovat, että kuka voi tuomita kahden miehen tai kahden naisen välisen seksuaalisen rakkauden? Jumala on luonut miehen ja naisen ja asettanut seksuaalisuuden heidän välilleen pysyvään parisuhteeseen (avioliitto). Jumala loi miehen ja naisen sukupuolielimet erilaisiksi, mutta täydellisen sopiviksi miehen ja naisen välisen seksuaalisen rakkauden ilmaisuun. Luonnottomuus ei ole kykenevä ilmaisemaan Jumalan luomaa ja tarkoittamaa rakkautta, seksuaalista rakkautta.

Jumala tuomitsee homoseksuaalisuuden harjoittamisen, koska Hän tarkoitti seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen. Vain Jumalalla on tekijänoikeudet ihmisen Luojana tahtonsa ilmaisemiseen, siitä kuinka ihmisen tulisi käyttäytyä ja harjoittaa seksuaalisuuden kaunista lahjaa. Mielestäni ihmisen, joka on luotu Jumalan tahdosta, tulisi hyväksyä Jumalan tahto sekä Jumalan tekijänoikeudet. Kyse on Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan sekä iankaikkisesta valinnasta. Valitse viisaasti ja usko Raamatun Jumalaa, Herran Jeesuksen kautta.

Hyvin usein homoseksuaalisuus liitetään yhteen ihmisoikeus kysymyksen kanssa. Jos ihmiset haluavat puolustaa ihmisoikeuksia, niin lapsen surmaaminen abortin kautta kohtuun on todellinen ihmisoikeus kysymys, sillä naisen kohtu on paikka ihmiselämän synnylle ja jokaisella lapsella tulisi olla oikeus syntyä tähän maailmaan. Sinä joka haluat keskittyä ihmisoikeuskysymyksiin, miksi et taistelisi todellista vääryyttä vastaan, jonka kautta Suomessakin vuosittain n. 10 000 lasta surmataan abortin kautta. Heidän oikeutensa tulisi sinua kiinnostaa, sillä on kyse oikeudesta syntyä tähän maailmaan.

Mikä on ratkaisu oikean ja todellisten arvojen mukaiseen ihmiselämään? Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Sen tähden Jumala lähetti Poikansa Herran Jeesukseen maailmaan, joka kuoli meidän syntiemme tähden, että uskon kautta Häneen saisimme syntimme anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään. Pelastus Herrassa Jeesuksessa on ihmisen elämän tärkein päämäärä, joka asettaa kaikki arvot kohdalleen ja tuo todellisen rauhan ihmisten sydämiin.

Ps. Jumala haluaa, että julistamme pelastuksen evankeliumia jumalattomalle maailmalle. Synti pitää sanoa synniksi, mutta tarkoitus ei ole muuttaa yhteiskuntaa, vaan julistaa yksilöille pelastuksen evankeliumia. Raamattu profetoi täyden laittomuuden valtaan pääsyn lopunaikana vähän ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta. Emme kykene poistamaan ja tekemään tyhjäksi laittomuuden valtaan pääsyä, mutta voimme julistaa pelastuksen evankeliumia jumalattomille, että he pelastuisivat. Jos vastustat laittomuutta, mutta et rukoile jumalattomien puolesta ja kerro heille pelastuksen evankeliumia, niin laittomuuden vastustamisesi on hyödytöntä, koska laittomuus saa täyden vallan, siksi keskity kertomaan jumalattomille pelastuksen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Linkkisuositus:
Homous ei ole geneettinen ominaisuus

 
Petri Paavola 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Tekstissä esiintyvät lähteet
hs.fi/politiikka
youtube.com

finnqueer.net
frc.org
statistics-financial-hiv-aids
ejssb.org
thl.fi
helsinginuutiset.fi
watchdogwire.com
uusisuomi.fi
rahmispossu.ne
iltalehti.fi´
iltasanomat.fi/1288367520532
iltasanomat.fi/1288339690584


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker