Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Muutama esimerkki lain muutoksesta

Kuten olen tuonut esille aikaisemmin, niin yhä enemmän uskovien keskuudessa leviää väite, jonka mukaan kaikki vanhan liiton lain käskyt ja opetukset ovat  sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. Olen saanut palautetta koskien viime aikaisia kirjoituksiani, joissa olen tuonut esille, että Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö kumosi vanhan liiton sekä sai aikaan lain muutoksen. Palautteen joukossa on ollut voimakkaita kannanottoja siitä kuinka koko vanhan liiton laki olisi sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. Kun olen tutkinut palautteita ja perusteluita, joilla vedotaan siihen, että kaikki VL:n lait olisivat voimassa sellaisenaan, niin olen huomannut kuinka perustelut perustuvat väärään ymmärrykseen, josta puuttuu Pyhän Hengen antama ymmärrys. Tämän tähden ihminen järkeilee ihmisviisauden ja oman järkensä kautta päätyen väärään ymmärrykseen.

En kirjoittanut edellä olevaa pilkka mielessä tai vähätellen näitä ihmisiä, vaan kerroin rehellisen totuuden, jonka Raamatun sana todistaa todeksi. Meillä jokaisella myös minulla on vaara eksyä järjenpäätelmiin, jos emme pidä kiinni Jumalan sanan totuudesta ja anna Pyhän Hengen avata meille sitä mikä on totuus. Uskova ihminen voi vilpittömästi uskoa väärin Jumalan sanan opetusta, jos hänen mielensä on suunnattu tietylle raiteelle, niin silloin hän ei kykene näkemään totuutta ellei hän anna Pyhän Hengen avata hänelle Jumalan sanan totuutta. Väitteleminen ja riiteleminen ei auta ihmistä, joka on väärässä suunnassa, mutta sen sijaan riidan siemen entisestään vahvistaa väärää suuntaa, koska riita aktivoi ihmisen sydämessä sielullisuutta sekä lihallisuutta ja siten pitää kiinni ihmistä valheen verkossa. Rakkaus ja totuus voi ainoastaan murtaa valheen verkot. Aion tässä kirjoituksessani tuoda esille muutaman esimerkin kautta kuinka lain muutos muutti ja kumosi vanhan liiton aikaisia lakeja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Synti ja kuolemanrangaistus
Heprealaiskirjeen toinen luku ja kuolemanrangaistus
Vanhan liiton ruokasäädökset on kumottu

 

 

Synti ja kuolemanrangaistus

3 Moos 20:10 ¶ Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla.

5 Moos 4:
1 ¶ "Ja nyt, Israel, kuule ne käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan, että seuraisitte niitä, eläisitte ja ottaisitte omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, teille antaa.
2 Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.

Väärä opetus sanoo, että vanhan liiton kuolemanrangaistukset esimerkiksi haureuden synneistä ovat sellaisinaan vielä voimassa Uudessa Liitossa. Tätä väärää opetusta perustellaan muun muassa 5 Moos 4:1,2 kohdan kautta, joka sanoo etteivät israelilaiset saisi lisätä tai ottaa pois mitään niistä käskyistä, mitä Jumala on heille määrännyt, koska niitä pitää noudattaa.

Jumala sanoi etteivät israelilaiset saa lisätä mitään tai ottaa pois Jumalan käskyistä, mutta Jumala, joka on lainsäätäjä ja käskyjen saa kuitenkin itse tehdä lain muutoksen, niin kuin Hän teki Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Ihminen ei saa muuttaa Jumalan lakia eikä tehdä lain muutosta, mutta Jumalalla itsellään on oikeus lain muutoksen. Jumala on käyttänyt oikeuttaan lain muutokseen Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, ja silloin Jumalaan uskovan ihmisen on nyt uskottava Jumalaan lain muutoksen kautta, joka kumosi vanhan liiton lakijärjestyksen.

Väärän opetuksen vallassa olevat voivat sanoa, että Mooseksen laki määräsi ettei kuolemanrangaistukseen tuomittua saanut tuomita kuolemaan ilman pätevää kahden todistajan todistusta ja koska Raamattu sanoo, että uskovan tulee olla esivallalle alamainen, niin kuolemantuomiota ei voida laittaa käytäntöön, koska Suomen laki kieltää kuolemanrangaistukset. Tällä tavalla ajatteleva sanoo Mooseksen lain kuolemanrangaistuksen olevan kuitenkin edelleen voimassa, mutta jos yhteiskunnan lainsäädäntö ei salli kuolemantuomion täytäntöönpanoa, niin silloin tulee olla esivallalle alamainen.

Se on totta, että VL:n laki opetti ettei ketään voitu rangaista kuolemalla ilman todistajia, mutta Uudessa Liitossa seurakunnalla ei ole enää olllenkaan oikeutta toimeenpanna kuolemantuomioita synnin tekijöitä kohtaan.

2 Moos 19:
5 Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
6 Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille."

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että Israelin kansa oli Jumalan pappisvaltakunta, joka tarkoitti sitä, että koko Israelin kansa ja yhteiskunta oli kokonaan vanhan liiton lakijärjestyksen alaisena kuolemanrangaistuksineen. Kun Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä pappeus muuttui, niin sen myötä tapahtui myös lain muutos. Koko Israelin kansa ja yhteiskunta oli VL:n lakien alainen, mutta evankeliumin kautta kaikista kansoista vain, ne jotka uskovat Herran Jeesukseen ovat velvollisia noudattamaan Uuden Liiton uskonjärjestyksen mukaisia opetuksia ja Kristuksen Lakia.

Herran Jeesuksen veri ja kuolema poisti seurakunnalta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon, eikä Uudessa Liitossa ole ollenkaan sellaista opetusta, että seurakunnalla olisi oikeus toimeenpanna kuolemanrangaistusta haureuden syntiin langennutta uskovaa kohtaan. Tämä todistaa sen ettei VL:n aikainen laki ole enää sellaisenaan voimassa, koska lain muutos kumosi VL:n lakijärjestyksen.

5 Moos 22:
22 Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista.
23 Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan,
24 niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi.

1 Kor 5:
1 ¶ Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
2 Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne?
3 Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on
4 -sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen-
5 Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

Vanhan liiton aikana seurakunnan piti toimeenpanna sellaisen ihmisen kuolemantuomio, joka oli syyllistynyt haureuden syntiin. Tällä tavalla kuoleman kautta paha poistettiin seurakunnan keskuudesta.

Lain muutos Uuden Liiton uskonjärjestyksen opetuksen mukaisesti ei määrää haureuden synnistä kuolemantuomiota, jonka seurakunnan tulisi toimeenpanna. Haureus on edelleen syntiä Uudessa Liitossa ja lain muutoksen kautta paha poistetaan seurakunnan keskuudesta siten, että hänet tulee jättää seurakunnan ulkopuolelle, saatanan haltuun lihan turmioksi, että hän tekisi parannuksen haureuden synnistä ja voisi vielä Jumalan armosta pelastua.

Joh 8:
3 Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle
4 ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.
5 Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?"
6 Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan.
7 Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".
8 Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.
9 Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään.
10 Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"
11 Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

Väärän opetuksen ja vanhan liiton alla oleva voi sanoa, että vaikka VL:n laki määräsi haureuden synnistä kuolemantuomion, niin on olemassa tilanteita ettei kuolemantuomiota voida laittaa käytäntöön, vaikka laki kuolemanrangaistuksesta onkin vielä voimassa. He vetoavat siihen, että kirjanoppineet ja fariseukset vaativat Jeesuksen nähden, että laki määräsi aviorikoksesta kiinni otetun naisen kuolemaan, mutta koska yhtään todistajaa ei astunut esiin, niin kuolemantuomiota ei voitu laittaa käytäntöön, vaikka laki kuolemanrangaistuksesta oli voimassa.

Se on totta, että kuolemanrangaistusta haureuden syntiin syyllistymisestä ei voitu VL:n aikana laittaa käytäntöön jos ei ollut lain vaatimaa kahden todistajan todistusta syytetyn syyllisyydestä. Joh 8:3-11 tapahtui VL:n aikana ja siksi Herra Jeesus ei sallinut panna käytäntöön kuolemantuomiota, koska asialle ei ollut vaadittavia todisteita ja todistajia, jonka takia naista ei tuomittu kuolemaan, vaikka laki kuolemantuomiosta oli voimassa. Uudessa Liitossa seurakunta ei saa rangaista huorintekijää kuolemanrangaistuksella, koska lain muutos kumosi kuolemanrangaistuksen haureuden synnistä.

Uudessa Liitossa haureus on edelleen synti ja jos haureuden syntiin syyllistynyt ei tee parannusta synnistään, niin hänet tulee poistaa seurakunnan keskuudesta. Huorintekijä kuolee hengellisesti, sillä jos hän ei tee parannusta synnistään ja jatkaa haureudessa elämistä, niin hän on ajautunut ulkopuolelle pelastuksen, koska Raamatun sanan mukaan huorintekijä ei voi pelastua, ellei hän tee parannusta synnistään (1 Kor 6:9). Uuden Liiton ajassa huorintekemisestä tulee sillä tavalla kuolemantuomio, että jos huorintekijä ei tee parannusta huoruuden synnistä, niin hänet tuomitaan viimeisenä tuomiopäivänä iankaikkiseen kuolemaan (kadotus), mutta tässä Uuden Liiton ajassa seurakunnalla ei ole oikeutta toimeenpanna kuolemanrangaistusta huorintekijälle.

Mitä hyötyä olisi antaa sellaista lakia, joka käskee antamaan kuolemantuomion esimerkiksi huorintekemisestä, mutta, jota ei voisi kuitenkaan käytännössä toteuttaa. Vanhan liiton aikana huoruudesta langetettiin kuolemantuomio silloin kuin se käsiteltiin lain mukaisesti, jossa todistajien todistuksen kautta tuomio sai lainvoiman ja pantiin käytäntöön. Vanhan liiton aikana tilanteissa, joissa lainvoima ei täyttynyt, eikä syytettä haureudesta kyetty osoittamaan todeksi, niin silloin ei kuolemanrangaistusta voitu laittaa käytäntöön. Vanhan liiton aikana kuolemanrangaistus oli kuitenkin voimassa, koska koko Israelin kansa ja yhteiskunta oli sidottu ja velvoitettu noudattamaan Jumalan käskyjä.

Jumala näki edeltäpäin, että Uudessa Liitossa kuolemanrangaistuksia ei voisi laittaa ollenkaan käytäntöön, koska pakanakansojen keskuudessa tulee olemaan lainsäädäntöä, joka kieltää kuolemanrangaistukset, jonka tähden Jumalan kansakaan ei voisi sellaista tehdä. Tästäkin syystä olisi hyödytöntä säätää lakia, jota ei voisi kuitenkaan käytännössä toteuttaa. Suurin syy kuolemanrangaistuksen poistamiseen ja lain muutokseen oli kuitenkin Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö, koska Jeesus kantoi ristille syntimme ja kuoli meidän syntiemme tähden ristinpuulla.

Heprealaiskirjeen toinen luku ja kuolemanrangaistus

Väärän opetuksen vallassa oleva sanoo Mooseksen lain ja kuolemanrangaistuksen olevan voimassa Uudessa Liitossa. Tätä hän perustelee sanoen, että Hebr 10:28 opettaa Mooseksen lain ja kuolemanrangaistuksen olevan voimassa. Tällainen Raamatun tulkinta ja ymmärrys nousee järjenpäätelmistä, jota Jumalan totuuden Henki ei ohjaa. En ivaa ja pilkkaa ketään sanomalla, että väärä opetus nousee järjenpäätelmästä, ei Pyhästä Hengestä. Jokaisen väärän opetuksen alkulähde on jossakin muualla kuin Pyhässä Hengessä. Meillä jokaisella myös minulla on vaara sortua järjenpäätelmiin, jos emme rakenna uskoamme Jumalan sanan totuuden varaan.

Raamattu sanoo, että me kaikki uskovat hairahdumme monessa kohden (Jaak 3:2) ja siksi minäkin olen uskossa ollessani erehtynyt uskomaan väärin, eli sortunut uskomaan järjenpäätelmiä, mutta olen myös saanut Jumalan armosta tehdä parannusta siinä kohden, missä olen ymmärtänyt rakentaneeni uskoa väärään suuntaan. Kun tutkimme sen mitä Hebr 10:28 sekä muualla heprealaiskirjeessä opetetaan (sekä Raamatun kokonaisuus opetus), niin ymmärrämme sen ettei heprealaiskirje opeta Mooseksen lakien kuolemanrangaistuksien olevan sellaisenaan voimassa Uudessa Liitossa. 

Hebr 10:
26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

Hebr 10:26-29 ei opeta sitä, että Uudessa Liitossa olisi vielä voimassa VL:n Mooseksen lain kuolemanrangaistukset ja niiden käytännön toimeenpano. Asia ja tekstiyhteys vertaa keskenään kahta erilaista liittoa, vanhaa liittoa ja Uutta Liittoa. Liittojen vertaamisessa tulee esille kuinka VL:ssa Mooseksen lain hylkääjän piti kuolla kahden tai kolmen todistajan todistuksen kautta ja kuinka Uudessa Liitossa se, joka tallaa jalkoihinsa uskon Jeesukseen ja pitää epäpyhänä Uuden Liiton verta, pilkaten armon Henkeä, niin hän tulee samaan ankaramman rangaistuksen kuin mikä oli vanhan liiton tuomio ja rangaistus. Raamattu ei todellakaan vahvista Hebr 10:28 kohdassa VL:n kuolemanrangaistuksia, koska VL:n kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano seurakunnan toimesta on kumottu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle

Heprealaiskirjeen 10 luku tuo esille kuinka Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta vanha liitto kumottiin (Hän poistaa ensimmäisen), jonka seurauksena astui voimaan Uuden Liiton järjestys (pystyttääkseen toisen).

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.

Ne ihmiset, jotka sanovat ja opettavat vanhan liiton kumoutuneen Uuden Liiton astuessa voimaan, mutta siitä huolimatta kaikki vanhan liiton lait ja käskyt ovat voimassa sellaisenaan eivät ymmärrä sitä, että miten vanhan liiton käskyt ja lait voisivat enää olla voimassa sellaisenaan, kun uusi ja parempi Liitto kumosi vanhan liiton. Miksi Jumala kumoaisi vanhan liiton, mutta silti jättäisi voimaan kaikki vanhan liiton käskyt ja lait, sillä silloinhan vanhaa liittoa ei olisi edes kumottu, jos sen kaikki lait ja käskyt olisivat vielä voimassa sellaisenaan.

Vanha liitto kumottiin juuri sen takia, koska lakiin tuli muutos, jonka seurauksena suurin osa vanhan liiton laista kumoutuivat, eivätkä ne ole enää voimassa sellaisenaan. Jumala itse teki lakiin muutoksen Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, asettamalla voimaan paremman liiton kuin vanha liitto oli, koska Uusi Liitto perustuu Herran Jeesuksen vereen, eikä syntiuhrieläinten vereen. Kun parempi Liitto astui voimaan, niin samaan aikaa ei voi olla voimassa vanha liitto ja sen käskyjen järjestys sellaisenaan, koska jos VL:n kaikki lait olisivat vielä voimassa sellaisenaan Uudessa Liitossa, niin Uusi Liitto ei olisi parempi liitto.

Vanha liitto ei ollut huono liitto, mutta ihminen ei kykene täyttämään lakia, koska ihminen on syntinen ja vajavainen, siksi Herra Jeesus täytti lain ja asetti Uuden ja paremman Liiton, jonka kautta ihminen saa Jumalan armosta lahjaksi pelastuksen Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Kristuksen, Messias Jeesuksen kertakaikkinen ja yhden ainoan kerran suoritettu syntiuhri Hänen veressään tuo pelastuksen ja pyhittää ne, jotka uskovat Häneen.

Vanhan liiton ruokasäädökset on kumottu

Hebr 9:
6 Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan,
7 mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä.
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Väärän opetuksen alla oleva sanoo, että koska kaikki VL:n lait ovat voimassa sellaisenaan, niin silloin myös kaikki VL:n ruokasäädökset ovat voimassa sellaisenaan. Jumalan asettama lain muutos Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta kumosi VL:n ruokasäädökset, joka tarkoittaa sitä etteivät ne ole voimassa Uuden Liiton uskonjärjestyksessä.

Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta tie kaikkeinpyhimpään ei käy enää eläinuhrien veren kautta, vaan Herran Jeesuksen veren kautta, jonka merkiksi temppelin esirippu repeytyi Jumalan voimasta kahtia ylhäältä alas asti, koska Jeesuksen veri ja sovitustyö kumosi vanhan liiton ja aloitti Uuden Liiton aikakauden.

Heprealaiskirjeen 9 luku, joka on kirjoitettu juutalaisille Herran Jeesuksen opetuslapsille opettaa kuinka ruuat, juomat ja erilaiset pesot (VL:n puhdistuskasteet) olivat ainoastaan lihan sääntöinä voimassa uuden järjestyksen aikaan asti, jonka jälkeen kerrotaan kuinka Herran Jeesuksen veri avaa tien kaikkeinpyhimpään. Edellä oleva opetus tarkoittaa sitä, että Uudessa Liitossa VL:n ruokasäädökset on kumottu. Toisin sanoen vanhan liiton laki ruokasäädöksistä on kumoutunut Uuden Liiton aikakaudessa, sillä Hebr 9:10:ssa olevat sanat uuden järjestyksen aikaan asti tarkoittaa Uuden Liiton aikakautta, jossa VL:n ruokasäädökset kumoutuvat lain muutoksen takia Herran Jeesuksen veressä.

Uuden Testamentin tekstistä tulee muualtakin esille se kuinka VL:n lait ruokasäädöksistä eivät ole enää voimassa Uuden Liiton uskonjärjestyksessä ja aikakaudessa.

Kol 2:
16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta tai juhlan tai uudenkuun tai sapattien vuoksi, (Toivo Koilon UT alkutekstin mukaan)

33/38:
16 ¶ Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,

17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 "Älä tartu, älä maista, älä koske!"
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

Kolossalaiskirjeen 2 luvusta tulee myös selkeästi esille se kuinka VL:n ruokasäädökset on kumottu. Paavali kirjoitti ettei kukaan saanut tuomita Kolossan seurakuntaa syömisestä ja juomisesta, jotka asiayhteys liittää VL:n liiton järjestykseen, koska Paavali kirjoittaa myös VL:n juhlista ja niihin liittyvistä juhlasapateista, joita Uuden Liiton uskovien ei tarvitse viettää.

Hebr 13:
8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.
9 Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.
10 Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä.
11 Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkeinpyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin.
12 Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella.
13 Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin," hänen pilkkaansa kantaen;
14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.
15 Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.

Heprealaiskirje kirjoitettiin juutalaisille Herraan Jeesukseen uskoville ihmisille, mutta sen opetus koskee tietenkin myös kaikkien kansojen keskuudessa olevia Herran Jeesuksen opetuslapsia. Heprealaiskirjeen 13 luku opettaa kuinka uskovan sydämen (mieli) tulee vahvistua armosta (totuudessa) eikä ruuista (VL:n ruokasäädökset), joita noudattaneet eivät niistä hyötyneet. Edellä oleva tarkoittaa sitä ettei VL:n kansa saanut VL:n ruokasäädöksien noudattamisesta mitään hyötyä koskien sielun pelastusta, sillä ruoka ja sen syöminen tai syömättä jättäminen ei lähennä meitä Jumalaan.

Heprealaiskirjeen 13 luku opettaa kuinka Uudessa Liitossa emme saa tehdä ruuasta pelastuskysymystä, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäisenä Pappina saanut aikaan iankaikkisen pelastuksen verensä kautta. Raamatun kohdan sanoma on myös se, että on turhaa iestää itseänsä vanhan liiton ruokasäädöksiin, jotka on kumottu Uudessa Liitossa ja sen sijaan tulee keskittyä Jumalan armoon totuudessa ja asettaa pelastus Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön sekä elää kiitoksessa Jumalaa kohtaan.

Vanhan liiton aikaiset asetukset puhtaista ja saastaisista eläimistä ja niiden syömisestä ja kielloista olivat tietenkin hyödyllisiä ihmisen fyysisen terveyden kannalta. Toki myös Uudessa Liitossakin saamme syödä terveellisesti ja viisaasti välttää epäterveellistä ruokaa, mutta ruuan suhteen emme ole enää VL:n lain ruokasäädösten alla, koska Uusi Liitto on kumonnut VL:n ruokasäädökset. Kun teemme valintoja ruuan suhteen, niin emme saisi tehdä sitä VL:n lain alaisuudesta käsin, vaan Kristuksen vapaudesta käsin valitsemme sen mitä syömme tai olemme syömättä.

Room 14:
1 ¶ Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.
4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.
................
12 Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
13 Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.
14 Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää.
15 Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut.
16 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
19 Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.
21 Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.

Raamattu opettaa Roomalaiskirjeen 14 luvussa jakeessa kaksi Uuden Liiton järjestyksen mukaan kuinka voidaan uskoa, että on vapaus syödä kaikkea, mutta voi olla uskossaan heikkoja (epävarmoja mitä saa syödä), jotka välttelevät tiettyjä ruokia (esim. lihaa). Raamattu opettaa, että se joka ymmärtää saavansa syödä kaikkea ei saa kuitenkaan tuomita sitä, joka ei syö kaikkea. Raamattu opettaa myös, että se joka ei syö, ei saa tuomita sitä joka uskoo saavansa syödä kaikkea. Miksi Raamattu opettaa, että kumpikaan ei saa tuomita toinen toistaan ruoka-asiassa? Uusi Liitto kumosi Jeesuksen veressä VL:n ruokasäädökset ja siksi on vapaus syödä tai olla syömättä, eikä kukaan voi tuomita ketään, koska VL:n ruokasäädökset ovat kumottuja.

Raamattu myös opettaa, että uskossa heikomman (epävarma, kasvamaton) tähden Jumalan armosta uskossa kasvanut uskova ihminen voi luopua vapaudestaan ruoka-asioissa ja olla syömättä tiettyjä ruokia sellaisen ihmisen seurassa, josta joku voi loukkaantua ja joutua lankeemukseen. Raamattu opettaa uskon kasvusta ja kypsymisestä sekä kasvusta kohti Kristuksen mieheyttä, joka tarkoittaa sitä, että kenenkään ei ole tarkoitus jäädä kasvamattomaksi, vaan kasvaa kypsyyteen Herrassa Jeesuksessa. Kun epävarma ja kasvamaton uskova kypsyy ja kasvaa uskossa, niin hänkin ymmärtää Kristuksen vapauden ruoka-asioissa sekä sen, että VL:n ruokasäädökset on kumottu.

Minulla on vapaus Kristuksessa ruoka-asioissa, koska VL:n ruokasäädökset on kumottu, mutta Jumalan lahjoittama vapaus ei tarkoita sitä, että syön ihan mitä tahansa, sillä en syö hiiriä, etanoita jne. Kun valikoin ruokia aikomuksena pyrkiä syömään terveellisesti, niin teen sen Kristuksen lahjoittamasta vapaudesta käsin, en VL:n lain alaisuudesta käsin. Olen suuressa määrin terveellisen ruuan ystävä, sillä pyrin syömään mahdollisimman paljon puhdasta ruokaa, enkä syö kovinkaan paljoa teollisesti tuotettua ruokaa, joka on täynnä lisäaineita ja säilöntäaineita, mutta teen valintani ruuan suhteen Kristuksen vapaudesta käsin, enkä pakota muita tekemään samoja valintoja ruuan suhteen mitä itse teen.

Raamatun opetuksen mukaan Uudessa Liitossa veren syöminen ei ole sallittua, eikä sellaisen lihan, josta veri ei ole laskettu (Apt 15:29). Edellä oleva ei tietenkään kumoa sitä, että Uusi Liitto on kumonnut VL:n ruokasäädökset, niin kuin edellä monet Raamatun kohdat tuovat sen esille. Veri ei ole ihmiselle kelpaava ruokaa, eikä sitä ole edes tarkoitettu ruuaksi, sillä se on annettu ylläpitämään ihmisen ruumiin elämää sekä annettu vuodatettavaksi syntien anteeksisaamiseksi, joka täyttyi täydellisesti Herran Jeesuksen veren kautta.

(Minulta on kysytty useaan kertaan, koska Uudessa Liitossa on selkeä käsky ettei verta saa syödä eikä lihaa, josta verta ei ole laskettu, niin miten uskovan ihmisen tulisi suhtautua verensiirtoihin, onko verensiirto syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa? Verensiirrossa ei ole kyse veren syömisestä, vaan toimenpiteestä, jonka avulla voidaan pelastaa ihmishenki tai esimerkiksi leikkauksissa voidaan joutua turvautumaan verensiirtoon, jos potilas menettää paljon verta jne. Itse en näe syntinä tai vääränä verensiirtoa, koska siinä ei ole kyse veren syömisestä, vaan lääketieteellisestä toimenpiteestä, jonka avulla voidaan pelastaa ihmishenki.) - Suluissa oleva teksti on päivitys, joka on lisätty tekstiin 7.10.2018

1 Kor 2:
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Raamattu opettaa ettei Herra Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen ja Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta astui voimaan Uusi Liitto ja lain muutos, jonka mukaan Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen rakkauden laki totuudessa. Uuden Liiton uskova on kutsuttu uskonkuuliaisuuteen Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden ja totuuden kautta, mutta kukaan ei pelastu Uudessa Liitossa lain tekojen kautta, ei Kristuksen Lain noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta uskon kautta Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Olen huomannut, että jos ihmisen mieltä ja sydäntä ei ohjaa Pyhä Henki, eikä ihminen suostu uskomaan sitä miten Pyhä Henki avaa totuuden sanaa ja uskonjärjestystä Uudessa Liitossa, niin silloin ihminen ei sitä kykene ymmärtämään, vaikka se kuinka seikkaperäisesti ja tarkasti hänelle neuvottaisiin. Jos ihminen luottaa järjenpäätelmiin uskoessaan, että Uudessa Liitossa kaikki VL:n käskyt ovat voimassa sellaisenaan, eikä usko Raamatun sanan kokonaisopetusta, vaan pitää kiinni muutamista Raamatun kohdista oppinsa tueksi ja nekin ymmärtäen väärin, niin hän ei kykene näkemään totuutta, vaan jää järjenpäätelmiensä vangiksi. Jumala armahtakoon meitä kaikkia, koska olemme erehtyväisiä ja vajavaisia, mutta siitä huolimatta kutsuttu tekemään parannusta aina kun siihen aihetta on.


Petri Paavola 5.10.2018
 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

Linkkisuositukset:
http://www.kotipetripaavola.com - Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen
http://www.kotipetripaavola.com - Lain muutos Kristuksen Laki
http://www.kotipetripaavola.com - Uusi Liitto kumosi vanhan liiton


 


 

 

 

eXTReMe Tracker