Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta

Miksi en kasva uskossa? Miksi uskonelämäni epäonnistuu? Miksi en ymmärrä mitä Raamattu opettaa? Mikä on syynä ettei Jumala puhu minulle ja auta minua? Edellä olevat kysymykset ovat sellaisia kysymyksiä, joita moni uskova ihminen kyselee itseltään, muilta uskovilta ja Jumalalta. Osa kysymyksen esittäjistä kokee etteivät he ole saaneet vastauksia kysymyksiinsä.

Pyrin tässä kirjoituksessani vastaamaan edellä oleviin kysymyksiin tietyistä näkökohdista käsin. Tämän alueen ongelmat ovat sen verran moninaisia, että tässä kirjoituksessani käyn läpi tätä ongelmaa vain tietyistä näkökulmista käsin. Kirjoitukseni lopussa on lista linkeistä, joissa on lisää näkökulmia ongelman ratkaisemiseen. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Sisällys:
Lihan kuolema
Tutki mikä on Jumalan tahto
Älä ajattele itsestäsi enempää kuin ajatella sopii
Linkkejä uskossa kasvamiseen
 

Lihan kuolema

Moni uskova kipuilee sydämessään miksi hän ei kohtaa Jumalaa ja miksi Jumala ei puhu hänelle tai miksi hän ei pääse eteenpäin uskon elämässään. Tuon esille yhden näkökulman, joka voi olla syy siihen ettet pääse uskossa eteenpäin. Muista se että syitä tähän voi olla useita, mutta keskityn tässä kirjoituksessa erääseen näkökulmaan, jonka olen havainnut olevan monen uskovan ongelma silloin kun on kyse siitä miksi uskova ei pääse eteenpäin uskon elämässään. Roomalaiskirjeen 12 luvun kolme ensimmäistä jaetta auttavat meitä ymmärtämään millä tavalla pääsemme uskon elämässä eteenpäin sekä löydämme Jumalan armosta elämäämme Jumalan tahdon mukaisia ajatuksia sekä tekoja.

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Edellä oleva Raamatun kohta kertoo meille millä tavalla uskova voi kohdata Jumalan ja päästä eteenpäin uskon elämässään. Ensimmäinen asia on itsensä antaminen eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on hengellistä palvelua ja Jumalan palvontaa.

Room 12:1 oleva järjellinen sana on kreikaksi logikos, joka tarkoittaa järkevää koskien puhetta ja puhumista sekä hengellistä kun on kyse sielusta, eli ihmisestä. Raamattu sanoo ettei ihminen saa nojautua omaan ymmärrykseen sekä järjen päätelmät tulee hylätä. Täten Room 12:1 oleva logikos sana tarkoittaa hengellistä, ei järjellistä. Jumalan vaikuttama hengellinen elämä on järkevää, mutta ei ihmisen järjestä nousevaa.

Monen uskovan ongelma on yrittää ymmärtää Jumalan sanaa oman ymmärryksen ja järjen kautta. Raamatun sana sanoo, että hengelliset on tutkittava hengellisesti, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee ymmärtämään Raamatun sanaa vain sen mukaan mitä Pyhä Henki on avannut hänelle. Jumalan Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä ja haluaa puhua meille ja opettaa meitä.

Pyri kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä. Uskon elämän alussa kykenet ymmärtämään Raamatun sanan opetusta vähemmän, mutta uskon kasvun kautta opit ymmärtämään sitä koko ajan enemmän. Seurakunnan yhteys on paikka missä saat kasvaa, eli Raamatun totuuteen pitäytyvä uskovien yhteys on tärkeää, jossa saat oppia ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa erilaisista asioista koskien uskon kasvua sekä uskon elämää.

Itsensä antaminen eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on hengellistä palvelua ja Jumalan palvontaa tarkoittaa sitä että suostut kuolemaan lihallesi. Tämä tarkoittaa sitä että suostut hylkäämään syntejä aina sen mukaan kun Jumala antaa sinulle voimaa hylätä syntejä, sillä sinulla ei ole itsessäsi voimaa kuolla pois (hylätä) synneistä.

Raamattu opettaa, että Jumalan Henki hallitsee uskovaa ihmistä lihan kuoleman kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että hengellistä elämää sekä ojentautumista Jumalan tahdon mukaan ei ole ilman lihan kuolemaa. Raamattu opettaa, että se joka lihassa kärsii se lakkaa synnistä. Tämä tarkoittaa sitä että kun suostut kuolemaan lihan synnin himoille ja haluille, niin lihan mielesi kärsii koska se rakastaa syntiä, mutta jos suostut kuolemaan lihan himoille ja synneille, niin kärsimyksen kautta kuolet pois syntiä tekemästä.

Joka lihassa kärsii lakkaa syntiä tekemästä ei tarkoita sitä, että uskovasta tulee täydellinen ja ettei hän enää lankea tekemään syntiä, vaan sitä että kun synnin himot ja halut jossakin tilanteessa nousevat sydämellesi, niin lihassa kärsimisen kautta sinulla on mahdollisuus voittaa sen hetkinen synnin kiusaus, mutta et suinkaan ole vielä tullut täydelliseksi.

Raamattu opettaa että sinun ei tarvitse kärsiä ja kuolla synnin himoille ja haluille omassa voimassasi, vaan Pyhä Henki sinun sydämessäsi vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä ja auttaa sinua kärsimään lihassa sekä kuolemaan synnin himoille ja haluille.

Se kuitenkin on totta, että syntiä ei voi kokonaan voittaa ilman lihan kuolemista. Kun Jumala on eheyttänyt ja vahvistanut sinua niin joissakin tilanteissa sinun ei aina tarvitse kärsiä lihassa voittaaksesi syntiä, sillä kun Jumala Herrassa Jeesuksessa on vahvistanut ja kasvattanut sinua, niin Pyhän Hengen voiman kautta kykenet myös hylkäämään syntejä ilman kärsimystä silloin kun näet, että synti koittaa punoa verkkojaan sydämeesi.

Tämän ajan ongelma on se ettei sanomaa lihan kuolemasta opeteta kovinkaan paljon, vaan sen sijaan opetus pyörii sen ympärillä mitä kaikkea Jumala haluaa antaa sinulle ja miten omistat uskossa voittoisan elämän. Lihan kuolemisesta kuitenkin harvoin opetetaan, jonka kautta ainoastaan on mahdollista ottaa vastaan kaikki se hyvä, jota Jumala antaa meille. Voittoisaa elämääkään Herrassa Jeesuksessa ei voi omistaa ellei ensin uskovan sydämessä tapahdu  lihan kuolemista synnin himoille ja haluille Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Jos uskova ei suostu kuolemaan ja kärsimään lihassa synnin himoille ja haluille, niin hän ei pääse eteenpäin uskonelämässään, vaan jää lihallisuuden ja sielullisuuden vankilaan, eli synnin orjuuteen. Herran Jeesuksen ristinkuoleman esimerkin mukaan tapahtuu osallisuus ylösnousemuksen voimaan. Herra Jeesus kärsi ristillä kuoleman tuskia ja kun Hän kuoli, niin Hän kolmantena päivänä nousi ylös Isän oikealle puolelle. Pyhän Hengen voimaa ja sen vaikutusta ei voi kokea ilman lihan kärsimystä ja kuolemaa. Tämä on tämän ajan iso ongelma, sillä nykyään julistetaan ja opetetaan liian paljon Jeesuksesta joka antaa kyllä voiman ja vallan sinulle tehdä yhtä ja toista, mutta kolikon toinen puoli unohtuu, eli ilman lihasi kärsimystä ja kuolemaa lihan haluille ja synneille ei voi omistaa Pyhän Hengen voimaa.

Ristin sanoma Herran Jeesuksen verestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joka haastaa meitä opetuslapseuden tielle ei tapahdu ilman lihan kärsimystä ja kuolemaa, joka on Pyhän Hengen työ sellaisen ihmisen sydämessä, joka tahtoo ja haluaa kuolla synnin himoille ja haluille. Herra Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo Hänen perässään kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon Jeesusta.

Itsensä kieltäminen ja jokapäiväisen ristin ottaminen merkitsee synnin himoille ja haluille kuolemista päivittäin aina sen mukaan miten synnin himot ja halut pyrkivät vaikuttamaan sydämissämme. Pyhä Henki uskovan sydämessä vaikuttaa, vahvistaa ja auttaa meitä kuolemaan synneille, vastustamaan syntiä sekä hylkäämään syntejä. Jumala tietää ja näkee ettei sinulla ole voimia ja mahdollisuuksia synnin himojen ja halujen vastustamiseen ja koska Hän rakastaa sinua, niin Hän on antanut sinulle Pyhän Hengen voimaksi sydämeesi, jonka kautta opit kuolemaan synneille, vastustamaan syntejä sekä hylkäämään syntejä.

Monet uskovat eivät pääse uskon elämässä eteenpäin, koska he yrittävät itse parannella itseään. Jotkut voivat teoriantasolla tietää paljonkin siitä mitä Raamattu opettaa, mutta he eivät kuitenkaan itse ojentaudu Raamatun sanan opetuksen mukaan. Jotkut heistä voivat hanakasti neuvoa ja tuomita muita siitä miten uskossa tulisi elää, mutta he eivät kuitenkaan itse ojentaudu niin kuin Raamattu opettaa. Tämä johtuu monista syistä, sillä jokaisella on omat henkilökohtaiset haavansa sekä rikkinäisyyttä.

Se miksi sitä ojentautumista ei omassa elämässä tapahdu johtuu myös usein siitä, että uskova yrittää parannella itseään omassa voimassaan, mutta hän ei ymmärrä miten lihan kuolema tapahtuu tai hän ei suostu kuolemaan synnin himoille ja haluille. Alla oleva jaejakso antaa tähän ongelmaan vastauksen.

Ef 4:

22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,

23 ja uudistua mielenne hengeltä

24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Ef 4:23:ssa on kyse uudistumisesta, jonka Henki (Pyhä Henki) vaikuttaa uskovan mielessä (ajatukset). Uudistua on jakeessa 23 kreikan kieliopissa prees.pass.inf. joka tarkoittaa sitä, että uskovan mieli on kohde, jonka Henki uudistaa. Uudistus ei siis ole lähtöisin lihasta, eli ihminen ei itse uudista ja parantele itseään, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta hän saa ymmärryksen, kyvyn ja voiman uudistua, eli kasvaa ja ojentautua käytännössä Jumalan tahdon mukaan.

Ef 4:23 menee alkutekstin mukaisesti siten että uudistukoon mielenne Hengessä, koska Pyhä Henki uudistaa uskovan mielen, sillä uskova ei kykene uudistumaan itseään omassa voimassaan. Uskovan tulee kuitenkin suostua Pyhän Hengen vaikutukseen sydämessään ja suostua Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistukseen sekä ojentautua sen mukaisesti.

Koko jaejakso tulee ymmärtää niin että vanhan ihmisen pois paneminen tarkoittaa lihan kuolemaa synnin haluille ja himoille, jossa uskova vaelsi jumalattomana ollessaan synnin turmellessa ja pettäessä häntä. Uskovan tulee antaa Pyhän Hengen uudistaa hänen mielensä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, jolloin lihan kuoleman kautta hän saa voiman hylätä synnin himot ja halut sekä ojentautua uskossa Jumalan tahdon mukaan. Uuden ihmisen päälle pukeminen tarkoittaa sitä, että uskova suostuu käytännössä ojentautumaan Jumalan tahdon mukaan. Ojentautuminen tapahtuu Pyhän Hengen voimavaikutuksen avulla.

Otan esimerkin hyvin yleisestä synnistä uskovien keskuudessa, joka on kateus. Kun Jumala paljastaa sinulle sydämessäsi olevan kateuden, niin Hän Pyhän Hengen kautta alkaa vaikuttamaan sinussa tahtomista ja tekemistä, että vapautuisit kateellisuudesta. Kun tulet sille paikalle, että hylkäät kateellisuuden, niin se on Pyhän Hengen vaikuttama työ sinussa. Kateutta et voi hylätä omassa voimassasi, vaan ainoastaan Pyhän Hengen voiman kautta. Kun sinulle näytetään sydämessä oleva kateus, niin Jumala antaa sinulle voimaa kuolla pois kateuden synnistä. Raamattu opettaa, että kun uskova ihminen kärsii lihassa, niin sen kautta hän lakkaa tekemästä syntiä.

Lihassa kärsimisen kautta tapahtuu lihalle kuoleminen. Lihalle kuoleminen tarkoittaa ettei uskova elä synnin halujen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Pyhä Henki vaikuttaa siten että uskova tulee tietoiseksi synnistä, josta tulee tehdä parannus. Kun Pyhä Henki paljastaa kateuden synnin ja uskova ymmärtää, että hän ei saa olla kateellinen, niin uskova ihminen kärsii lihassa, koska hänen lihansa haluaisi tehdä syntiä ja olla kateellinen, mutta Pyhä Henki osoittaa kateuden olevan syntiä, jota ei saisi tehdä.

Kun uskovan ihmisen sydämessä alkaa tapahtua lihan kuoleman prosessi, niin se alkaa ymmärryksenä, että tästä synnistä on tehtävä parannus, joka johtaa lihassa kärsimiseen, koska liha haluaisi tehdä syntiä, jota uskova ei kuitenkaan saisi tehdä.

Lihassa kärsimistä voi myös kuvata käsitteellä kipuilu, jonka seurauksena ihmisen sydämeen tulee terve kiputila synnin tähden. Otan tähän kohtaan asiaa selventävän esimerkin. Kun ihmisen iholle on syntynyt haava, jossa on likaa ja bakteereita jne. niin sen seurauksena haavaan voidellaan puhdistusainetta, joka kirvelee, mutta johtaa lopulta haavan parantumiseen.

Pyhän Hengen synnyttämä ja vaikuttama lihan kärsimys on siis tervettä kipua, joka tulee johtamaan synnistä vapautumiseen. Lihan kärsimys johtaa uskovan siihen tilaan, jossa hän Pyhän Hengen voiman avulla kykenee kuolemaan synnille, eli pääsemään eroon synnistä. Silloin kun ihminen ei ole enää kateellinen toisille ihmisille, niin hän on kuollut kateuden synnille. Kateuden synti voi myös nostaa uudestaan päätään ja silloin on uudestaan tehtävä parannus ja kuoltava lihalle, eli kateuden synnille.

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsi kuolee synnin himoille ja haluille, niin se vapauttaa hänet elämään Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti. Kun uskova Jumalan armosta ja avulla kuolee kateuden synnille, niin sen jälkeen hän elää Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti lähimmäisiään rakastaen, ei enää kadehtien, vaan iloiten siitä hyvästä, mitä Jumala on tehnyt lähimmäisen elämässä tai mitä hyvää Jumala on antanut lähimmäiselleen. Näin Herran Jeesuksen opetuslapsi on tehnyt mielenmuutoksen ja ajattelee ja toimii uudella Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Näin on tapahtunut koko parannuksenteon prosessi, johtaen lihan kuoleman kautta Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Yksi suurin ongelma uskovien synnissä elämiselle on väärä opetus, joka ei johdata uskovaa parannuksen paikalle, jossa lihan tulee kuolla synnille. Parannuksen tekeminen ja lihan kuolemisen prosessi kuuluvat yhteen, sillä ilman tarvetta parannukseen, kukaan ei voi kuolla oman lihansa synnin haluille ja himoille, eikä ilman lihan kuolemista voi tehdä parannusta. Tämän opetuksen laiminlyönti on etupäässä seurakunnan opettajien vastuulla ja jos tätä opetusta laiminlyödään, niin synnin pistokkaat saavat yhä enemmän tilaa kasvaa Jumalan seurakunnassa.

Uskon elämä ei tietenkään ole pelkkää kärsimystä ja lihan kuolemaa, vaan iloa, rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Silloin kun suostut Jumalan tahtoon ja annat Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä, niin saat kokea iloa rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen työn päämäärä ei ole kärsimys itsessään, vaan kärsimyksen kautta pääset osalliseksi iloon, rauhaan ja vanhurskauteen. Mitä enemmän annat Pyhän Hengen vaikuttaa sydämessäsi, niin sitä enemmän ja syvällisemmin pääset kokemaan iloa, rauhaa ja vanhurskautta.

Jumala rakastaa sinua äärettömän paljon, siksi Hän auttaa sinua kukistamaan synnin himot ja halut, koska synti tuhoaa ihmisen. Esimerkkini auttaa sinua ymmärtämään Jumalan rakkauden luonnetta. Silloin kun pieni lapsi satuttaa itsensä saaden haavan iholleen, johon lika ja bakteerit pesiytyvät tekemään tuhojansa, niin lapsen äiti tai isä puhdistaa haavan puhdistusaineen avulla. Puhdistusaine kirvelee, mutta tappaa bakteerit sekä auttaa ihoa parantumaan. Kun lapsen haava on parantunut, niin voi sitä elämän iloa ja riemua kun lapsi saa taas temmeltää terveenä leikkien ilman ikävää haavan aiheuttamaa kipua.

Samalla tavalla Herra Jeesus toimii, sillä Pyhän Hengen työ lihan kuolemisen kautta on kuin puhdistusaine haavassa, joka kyllä kirvelee, mutta ei vahingoita, vaan puhdistaa sekä tappaa synnin pöpöt ja bakteerit. Tämän kaiken Herra Jeesus tekee sinussa Pyhän Hengen kautta, koska Hän rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella.

Anteeksiantamattomuus ja katkeruus ovat eräitä suurimpia esteitä miksi uskova ei pääse oikealla tavalla eteenpäin uskonelämässään. Raamatussa Herra Jeesus sanoo, että jos me annamme anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Anteeksiantamattomuuden eräs yleisin syy on se kun joku tai jotkut ovat tehneet meitä kohtaan väärin (syntiä). Meidän tulee antaa anteeksi meitä kohtaan tehty vääryys, koska muuten itse ajaudumme katkeruuden syntiin, joka estää uskonkasvun. Eräs asia on kuitenkin syytä muistaa. Silloin kun joku ihminen on ihan oikeasti joutunut kohtaamaan vääryyttä ja painotus on pelkästään, siinä että ihmisen tulee antaa anteeksi kokemansa vääryys, eikä vääryyden kokeneelle ihmiselle sanota, että häntä kohtaan on tehty syntiä ja vääryyttä, niin ihminen sydämessään ei välttämättä pääse vapaaksi katkeruudesta.

Hän voi kokea, että hänen tulee kyllä antaa anteeksi, mutta häntä kohtaan tehtyä vääryyttä ja syntiä ei kukaan tuomitse vääräksi. Totta kai meidän tuotava se esille, että häntä kohtaan tehty vääryys on syntiä, josta väärintekijän on tehtävä parannus, että hän saisi anteeksi Jumalalta väärät tekonsa.

Varsinkin silloin on kysymys nuoresta tai kypsymättömästä uskovasta, niin meidän täytyy tuoda esille se kuinka häntä kohtaan tehty vääryys on syntiä, että hänen olisi helpompaa ojentautua anteeksiantamukseen sekä antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet häntä vastaan syntiä.

Silloin kun uskova on harjaantunut sekä kypsynyt uskossaan, niin hänen on helpompi ottaa askeleita anteeksiantamuksessa, sillä hän tietää, että Jumala tuomitsee kaiken vääryyden. Harjaantunut uskova ei enää katsele asioita siitä näkökulmasta käsin, että minua kohtaan on tehty vääryyttä, sillä hän tietää sen ja siksi hän haluaa antaa anteeksi väärintekijälle, koska hän ei ole keskittynyt itsensä puolustamiseen, vaan toteuttamaan Jumalan tahtoa.

Nuori ja kypsymätön uskova ei vielä kykene ensin etsimään Jumalan tahtoa, vaan hän puolustaa itseään, koska hänen keskipisteensä ei ole vielä täysin Herrassa Jeesuksessa. Siksi on tärkeää, että osaamme kohdata hänet hänen kasvuvaiheensa kautta ja sanoa, että häntä kohtaan tehty vääryys on syntiä, sillä hän ei vielä osaa etsiä ensin Jumalan tahtoa. Kun hän kasvaa uskossa, niin hän oppii hylkäämään lihansa puolustamisen ja kuolemaan lihallensa sekä etsimään kaikessa ensin Jumalan tahtoa.

Meidän kaikkien on hyvä muistaa se, että jos meitä kohtaan on tehty syntiä ja vääryyttä ja kun annamme anteeksi väärintekijälle, niin hän ei ole kuitenkaan saanut syntiään anteeksi Jumalalta, vaan ainoastaan meidän anteeksiantomme. Silloin kun väärintekijä katuu ja tekee parannuksen vääryydestään ja synnistään, niin vasta sen jälkeen Jumala antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi.

Se miksi meidän tulee antaa anteeksi väärintekijälle johtuu siitä, että anteeksiantamus suojaa ja varjelee meidän sydämemme katkeruuden synniltä. Anteeksiantamus on Jumalan lahja ihmisen sydämelle, joka suojaa hänen sydämensä synnin tuhoisilta voimilta. Katkeruus myrkyttää ja tuhoaa ihmisen sisimmän ja anteeksiantamus Pyhässä Hengessä on ihana suoja tätä tuhoisaa syntiä vastaan.

Joissakin tapauksissa anteeksiantamus on prosessi, joka kestää oman aikansa. Olen huomannut, että kun joku tekee väärin jotakin kohtaan ja kun hänet on opetettu antamaan anteeksi, niin hän antaa anteeksi suunsa kautta sanallisesti, mutta ei sydämessään. Jos et ole antanut sydämestäsi anteeksi ja sanot suullasi, että olet antanut anteeksi, niin silloin valehtelet ja teet syntiä. Raamattu opettaa, että anteeksiantamuksen tulee ensin tapahtua sydämessä ennen kuin se voidaan sanoa sanoina. Siksi anteeksiantaminen on usein prosessi, koska se tapahtuu sydämentasolla, ei huulten tasolla.

Jos joku on anteeksiantamuksen prosessissa, eli sydämessään Jumalan armosta lähestyy anteeksiantamusta, niin missään nimessä emme saa syyllistää häntä tai pakottaa häntä anteeksiantamukseen, vaan olla tukemassa, rohkaisemassa ja auttamassa anteeksiantamukseen. Muistaen sen, että hän on hyväksynyt ottaa askeleita eteenpäin anteeksiantamisen tiellä. Joskus asiat ovat vaikeita sekä kipeitä ja syvät haavat paranevat ajan kanssa.

Tutki mikä on Jumalan tahto

Monet uskovat eivät pääse uskonelämässään eteenpäin koska he eivät noudata elämässään Room 12:2:n neuvoa ja opetusta. Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi tutkia Jumalan sanasta (Raamattu) sitä mikä on Jumalan tahto, hyvää, otollista ja täydellistä.

Raamattu sanoo, että jos uskova ei tutki Jumalan tahtoa (Raamatusta), niin hänen mielensä ei uudistu eikä hän voi muuttua, vaan hän mukautuu maailmanajan mukaan tarkoittaen mukautumista lihalliseen ja sielulliseen elämään, joka tarkoittaa synnin himojen ja halujen mukaan elämistä.

Jos uskova kuuntelee saarnoja seurakunnan keskellä, jotka voivat olla ihan hyviäkin (uskovien keskuudessa on paljon hyvää opetusta), niin se ei kuitenkaan riitä pelkästään uskon kasvun rakennusaineeksi, sillä kaikki mitä meille opetetaan täytyy tutkia ja koetella Raamatun sanan avulla, että onko se Jumalasta vai ei. Jos luet Raamattua niin sekään ei vielä riitä, koska siinä on vasta toinen puoli uskon kasvun mielen uudistumisessa, sillä Raamattu opettaa sinua ei pelkästään lukemaan, vaan myös tutkimaan sen mitä sinä luet Raamatusta. Tutkiminen tarkoittaa rukouksen kera lukemista, jossa käytät aikaasi Raamatun lukemiseen ja käyt Raamatusta läpi asiakokonaisuuksia ettet perusta uskoasi yhden jakeen varaan. Tutkimiseen kuuluu myös vuoropuhelu ja keskustelu Jumalan kanssa. Sinä saat kysyä Herralta Jeesukselta, että mitä tämä jae tai jaekokonaisuus tarkoittaa ja Hän vastaa sinulle ajallaan.

Silloin kun luet ja tutkit Raamatun sanaa, niin silloin sinulla on kolikon molemmat puolet käytössä, niin se johtaa sinut uskon kasvuun, jossa sinun mielesi uudistuu oppien ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia. Raamatun sanasta (Room 12:2) voimme nähdä selkeästi, että uskovan muuttuminen sekä mielen uudistus ei tapahdu ilman henkilökohtaista Raamatun tutkimista. Silloin kun tutkit Jumalan sanaa, niin Jumala sana alkaa uskossa sulautumaan sinun sydämeesi ja muuttaa ja uudistaa sinun mielesi, niin että kykenet käytännössä Pyhässä Hengessä ojentautumaan Jumalan sanan opetuksen mukaisesti.

Asiaa valaiseva esimerkki auttaa meitä ymmärtämään miksi tarvitsemme Raamatun tutkimista ja miksi pelkkä opetusten kuunteleminen tai Raamatun lukeminen ilman tutkimista ei riitä muuttumiseen ja mielen uudistumiseen.

Kun ravintovalmentaja pitää luennon terveellisistä ruuista ja ravintoaineista, niin jos pelkästään kuuntelet luennon tai luet ravintovalmentajan ohjeet ja neuvot, niin se ei auta sinua saavuttamaan terveyttä terveellisten ruokien ja ravintoaineiden kautta. Sinun tulee syödä terveellisiä ruokia ja ravintoaineita, jolloin hyödyt niistä, koska kun pureskelet ja nielet terveysruokaa, niin se ohjautuu elimistöösi sulautuen ja vaikuttaen hyviä terveysvaikutuksia elimistössäsi.

Samalla tavalla toimii Raamatun tutkiminen, sillä se toimii samalla tavalla kuin terveellisen ruuan syöminen. Kun tutkit Raamattua, niin Jumalan sana alkaa uskossa sulautumaan sydämeesi ja sitä kautta kun olet itse henkilökohtaisesti tutkinut ja kunnolla pureskellut ja nauttinut terveellisen Jumalan sanan aterian, niin se muuttaa ja uudistaa sinun mielesi.

Tämän tähden Raamattu painottaa Jumalan sanan tutkimisen tärkeyttä, sillä jos et tutki, vaan kuuntelet sanaa tai luet sitä kuin sanomalehteä, niin se ei johda sinua muuttumaan eikä mielesi pääse uudistumaan.

Uskovan ihmisen elämässä mielenmuutosta ei siis voi tapahtua ilman henkilökohtaista Raamatun sanan tutkimista. Henkilökohtaisen Raamatun sanan tutkimisen puuttumisen tähden monet uskovat eivät pääse kasvamaan uskossa eteenpäin. Aloita Raamatun tutkiminen sekä ole siinä rukouksessa ja Herra Jeesus Pyhässä Hengessä opettaa sinua tutkimaan Raamattua sekä uudistaa mielesi. Kun näin teet, niin Herra Jeesus opettaa sinua kasvamaan uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti sekä Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta.

Eräs iso ongelma uskovien keskuudessa on hengellisten kirjojen lukeminen, joka liian usein tapahtuu siten, että uskova lukiessaan uskoo lähes kaiken mitä hän kirjasta lukee. Hän ei tutki ja koettele kirjan sanomaa Raamatun avulla. On paljon hyviä hengellisiä kirjoja, mutta enemmän on hengellisiä kirjoja, joissa on epätervettä ja epäraamatullista opetusta. Jos emme tutki ja koettele hengellisen kirjan sanomaa Raamatun avulla, niin silloin imemme itseemme kaiken sen epäterveen opetuksen, jota kirjoissa voi olla. Tätä tapahtuu liian usein uskovien keskuudessa.

En tietenkään vastusta hengellisten kirjojen lukemista, sillä on olemassa hyviä hengellisiä kirjoja, mutta kaikkien kirjojen sanoma ja opetus tulee koetella Raamatun sanan avulla. Suosittelen kuitenkin sellaista ohjetta ja neuvoa, että uskovien tulisi lukea paljon enemmän Raamattua kuin hengellisiä kirjoja. Raamattu on ainoa erehtymätön Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle ja siksi uskovien tulisi lukea sitä paljon enemmän kuin muita kirjoja.

Älä ajattele itsestäsi enempää kuin ajatella sopii

Monen uskovan ongelma on se, että hän ajattelee itsestään enemmän kuin mitä ajatella sopii. Tarkoitan tällä sitä, että uskova voi hairahtua luulemaan, että hän on kasvaneempi uskossa kuin mitä hän oikeasti on. Silloin kun uskova on paisunut luulleen itsestään liikoja, niin hän ei pääse uskon tiellä eteenpäin, vaan hän pettää itseään, eläen petoksen keskellä.

Jos olet paisunut ja tunnistit itsesi ja kun teet parannuksen ja suostut ajattelemaan itsestäsi sen mukaan missä kasvuvaiheessa olet, niin alat pääsemään eteenpäin uskontiellä.

Eräs näkökulma on tuotava esille tässä kohden. Monet uskovat voivat myös ajatella itsestään niin ettei heistä ole mihinkään, sillä edes Jumala ei voi heitä auttaa ja tällä asenteella he sulkevat sydämestään terveen uskon kasvun sekä Jumalan mahdollisuudet. Silloin kun koet ja uskot ettei Jumalakaan voi auttaa sinua, niin olet oman tahdon ja voiman tiellä, jonka kulkeminen johtaa yhä suurempaan epätoivoon ja ahdistukseen. Sinun tulee ymmärtää mitä terve ja Raamatullinen heikkous on.

Eräs tärkeä asia on syytä tuoda esille sinulle, joka koet olevasi huono tai heikko uskovainen. Olet ehkä ahdistunut siitä että pääsetkö perille kun lopunaika on täynnä toinen toistaan kavalampia eksytyksiä. Raamatun sana sanoo Jumalan olevan väkevä niissä, jotka ovat itsessään heikkoja. Raamatun sana sanoo Jumalan voiman tulevan täydelliseksi ihmisessä hänen heikkoutensa kautta. Apostoli Paavali sanoi, että kun hän on heikko, silloin hän on väkevä, koska Jumalan voima asuu hänessä.

Mitä Raamatun opettama heikkous tarkoittaa, jonka kautta Jumala on väkevä? Silloin kun ymmärrät ettet voi voittaa syntiä omassa lihassasi, vaan tarvitset sen voittamiseksi Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko. Silloin kun ymmärrät ettet kykene vaeltamaan täällä maan päällä Jumalan tahdon mukaisesti, vaan tarvitset siihen Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko.

Jumalan voima vaikuttaa ja auttaa heikkoja ihmisiä, jotka eivät ole omavanhurskaita, vaan turvautuvat kaikessa Jumalan apuun ja voimaan. Jumalan Pyhän Hengen eräs tehtävä on pitää uskova heikkouden tilassa, että hän turvautuisi kaikesta sydämestään Jumalaan. Sinun ei tarvitse olla uskon supermies tai nainen, vaan päinvastoin silloin kun olet heikko, niin Jumala on sinun väkevyytesi. Jumala ei kuule omavanhurskaita eikä uskon "supermiehiä", vaan pieniä ja heikkoja ihmisiä, joiden ainoa toivo on Herrassa Jeesuksessa.

Sinun käy hyvin kun vain pysyt uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, Herra Jeesus auttaa sinua uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu opettaa. Sinulla ei tarvitse olla mitään muuta kuin halu pysyä Herrassa Jeesuksessa ja Hän auttaa sinut perille kasvattaen sinua uskossa juurtumaan Häneen. Heikon ihmisen asema Jumalan edessä on siunattu tila, koska Jumala on väkevä vain heikoissa ja kasvattaa uskossa vain niitä uskovaisia, jotka ovat itsessään heikkoja luottaen ainoastaan Jumalan voimaan ja apuun.

Muista se että Herran Jeesuksen sovitusveren tähden sinä olet pelastettu, et omien tekojesi tähden. Heikko uskova tekee kaiken Jumalan armosta ja Jumalan voimasta, jolloin uskon teot eivät nouse ihmisen lihasta, vaan Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta. Ole turvallisella mielellä, sillä Jumala johdattaa sinut perille taivaan kotiin, kun haluat pysyä Hänessä, Häneen uskoen Raamatun sanan mukaisesti.

Linkkejä uskossa kasvamiseen

Jos et saanut vastauksia kysymyksiisi kirjoituksestani, niin seuraavista kirjoituksista voi löytyä vastaus kysymyksiisi:

Jumalan tahdon mukainen usko
Usko Herraan Jeesukseen
Rakkauden kaksoiskäsky
Savenvalaja
Kasva uskossa
Henkivalta eksytys ja Jumalan armo
Näkökulmia uskossa kasvamisesta
Vapaudu epäterveestä uskosta
Kasvaminen Jeesukseen totuutta noudattaen rakkaudessa

Haluan sanoa sinulle, että Jumalalla on sinulle vastaus ja tavalla tai toisella Hän tulee kohtaamaan sinua kun haluat koko sydämestäsi etsiä Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan.

Olen jättänyt tarkoituksellisesti pois monien Raamatun kohtien viitteet sen tähden, että sinä ottaisit omaan käteesi Raamatun ja tutkisit ja koettelisit kirjoitukseni, sillä siinä samalla sinä opit Raamatullista tutkimista ja asioiden koettelemista. Siunatkoon Isä Jumala sinua, Herrassa Jeesuksessa Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan sanan mukaisesti.


Petri Paavola toukokuu 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker