Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Avaa nettikirjan pdf-versio (tulostusversio)

Nettikirja:
Näky lopunajan eksytyksestä
ja Jumalan kutsu parannukseen

 

Vuonna 1994 Richard Smith sanoi saaneensa näyn Jumalalta. Kun tutkimme ja koettelemme näkyä lähes 20 vuotta sen antamisen jälkeen, niin pystymme täydellä varmuudella näkemään sen olleen Jumalan antama. Smithin näky oli annettu koskemaan Englantia, mutta koska näky kertoi Toronto "herätyksestä" sekä sen jälkeen nousevista uusista eksytyksen aalloista, jotka nousevat samasta eksytyksen happopilvestä kuin Toronto "herätys", niin näky kosketti koko maailmaa ja siten myös Suomea. Olen itse lukenut Richard Smithin näyn melko pian sen jälkeen kun se julkaistiin 1990- luvun keskivaiheilla. Koin jo silloin näyn olevan Jumalasta ja vuodet näyn antamisen jälkeen aina tähän päivään asti ovat vahvistaneet näyn olleen Jumalasta. Näky kertoo lopunajan eksytyksestä, jonka kautta riivaajahenget pyrkivät eksyttämään Jumalan seurakuntaa.

Smithin näky on ollut usein mielessäni ja olen sitä lukenut aina silloin tällöin. David Herzogin (väärä profeetta ja eksyttäjä) 2013 joulukuun Suomen kokouskiertueen aikana Herra laski sydämelleni kirjoittaa miksi osa eksytyksen vastaanottaneista uskovista ei kykene näkemään ja tunnistamaan eksytystä. Sain myös sydämelleni kirjoittaa miten opimme tunnistamaan eksytyksen. Sydämelleni laskettiin myös ne eksyksissä olevat uskovat, jotka voivat vielä tehdä parannuksen ja löytää tien takaisin todelliseen Raamatulliseen uskoon. Jos olit mukana Toronto "herätyksessä" ja olet vielä mukana sen jälkeen vaikuttaneissa eksytyksen aalloissa, niin Herra Jumala haluaa puhua sinulle. Sinulla on vielä armon aikaa jäljellä ja voit tehdä parannuksen ennen kuin antikristus ilmestyy, joka on kaikkien maan päällä esiintyvien eksytysten takana.

Pahuutta täynnä oleva antikristus tulee yhdistämään kaikki yhdeksi; eri uskonnot, New-Age ihmiset ja okkultistit, jumalattomat ihmiset sekä riivaajahenkien valhevoiman kautta eksytetyt uskovat, jotka ovat eksytyksen tähden vaihtaneet Jumalan voiman riivaajien valhevoimaan. Jos olet eksynyt mukaan valhevoiman kautta tapahtuvaan eksytykseen, jossa hyväksikäytetään Jeesuksen nimeä, niin sinulla on vielä mahdollisuus tehdä parannus ja palata takaisin Raamatulliseen uskoon. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksessa viipyen. Jumala armossaan tarjoaa sinulle mahdollisuuden parannuksen tekoon, sillä Hän antaa sinulle tilaisuuden nähdä ja tunnistaa eksytys ja valhe sekä Jumalan voima ja totuus. Älä paaduta sydäntäsi, vaan nöyrry parannukseen.

On kyse Jumalan suuresta armosta, pitkämielisyydestä ja rakkaudesta uskovaa ihmistä kohtaan, joka on eksynyt tässä lopunajassa uskomaan ja tukemaan riivaajahenkien valhevoiman toimintaa. Olen ollut Jumalan edessä tämän asian kanssa usean vuoden ajan. Nyt on tullut aika kirjoittaa se mitä Jumala on laskenut sydämelleni.  Sanoma on elänyt sydämessäni kauan aikaa odottaen päivää, jolloin Jumala auttaa minua tuomaan sen esille. Pyydän sinua uudestaan tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksessa viipyen. En pidä itseäni täydellisenä, enkä ole täydellinen, enkä tule täydelliseksi tässä ajassa sen tähden sinun on myös syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni.

Lopunaikana nousee paljon vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Toiset heistä on helppo tunnistaa, mutta toisia on vaikeampi tunnistaa. Jos Jumalan armosta tunnet Jumalaa ja Hänen sanaansa Pyhässä Hengessä, niin silloin voit tunnistaa "taitavankin" eksytyksen. Jumalan tuntemisen päämäärä on oppia tuntemaan Isä Jumala, Herran Jeesuksen kautta sekä Hänen sanansa Pyhässä Hengessä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on tuoda esille kuinka kavalasti eksytys toimii, se näyttäytyy ikään kuin oikean näköisenä, mutta on silti väärää ja eksytystä.

Eksytyksen metsästäminen tai eksytyksen tunteminen ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsen päämäärä, vaan Jumalan (Isän ja Pojan) tunteminen Pyhässä Hengessä, Hänen sanansa tunteminen, Hänen rakkautensa tunteminen, Hänen armonsa tunteminen, Hänen totuutensa tunteminen, Hänen pyhyytensä tunteminen, se on kaikkein tärkeintä.

Eksytyksen paljastaminen on myös tärkeää, mutta ei kaikkein tärkeintä. Koska lopunaikana nousee koko ajan lisää eksytyksiä ja eksyttäjiä, niin siksi on tärkeätä paljastaa eksytys, eksyttäjät, eksytyksen luonne ja sen kavala opetus. Kehotan sinua juurtumaan Herraan Jeesukseen ja Raamatun sanaan, jonka keskipiste on pelastus ja elämä Pyhässä Hengessä Herrassa Jeesuksessa sekä Isän Jumalan tunteminen. Tämä kirjoitus lopunajan eksytyksistä on hyvä lukea, että voit ymmärtää kuinka kavalia eksytykset voivat olla, mutta kaikkein tärkeintä on, että luet Raamattua ja annat Jumalan Pyhän Hengen kautta valaista sinulle Hänen rakkautensa, armonsa ja totuutensa Herrassa Jeesuksessa.

Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään eksytystä, vaan myös sitä mitä Raamattu opettaa monista erilaisista asioista ja kuinka opit uskomaan Herraan Jeesukseen Raamatullisella tavalla sekä pelastuksen evankeliumin. Olen kokenut voimakkaasti sydämessäni, että Jumala on antanut minulle tässä kirjoituksessa olevat varoituksen sanat, kehotuksen sanat, kutsun parannukseen, anteeksiantamuksen ja armon sanat sekä kutsun seurakunnan ennallistamiseen. Siksi kehotan sinua kolmannen kerran tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni sanoman Jumalan sanan valossa rukouksessa viipyen, sillä on kyse elämästä ja kuolemasta.
 

Sisällys:
Syövyttävä happopilvi
Neljä ryhmää
Juopumus ja kontrollin menettäminen
Pelko ja epävarmuus
Kevyt hellevarustus ei anna suojaa
Eksytyksen paha vaikutus
Haavoittuneiden hoitaminen
Älkää jokaista henkeä uskoko
Jyvien erotteleminen akanoista
Kompromissi ja rakkaus valheeseen
Suuri luopumus
Puhdistus ja seurakunnan ennallistaminen
Päätöksenteon aika

 

 

Syövyttävä happopilviRichard Smith syövyttävä happopilvi:

 

"Torstaiaamuna 29.09.1994 juuri, kun olin aikeissa ryhtyä erinäisiin tutkimustöihin, sain epätavallisen selkeän ja yksityiskohtaisen näyn. Tätä päivää oli edeltänyt ajanjakso, jolloin olin raskautetuin mielin vuodattanut sydäntäni rukouksissa seurakunnan tilan tähden Jeesukselle, taivaalliselle asianajajallemme. Näin suoraan edessäni

suuren, mustan ja sykkivän pilven, joka kantoi mukanaan paljon nokea ja muita saasteita. Sen rikinkatkuinen löyhkä paljasti, että kyseessä ei ollut mikään luonnollinen pilvi vaan juuri senkaltainen syövyttävä `happopilvi', joka syntyy kemiallisen laitoksen tai öljynjalostamon räjähdyksestä. Oman liikevoimansa kuljettamana tämä happopilvi nopeasti suuntasi kulkunsa kohti vedetöntä erämaatasankoa, joka sijaitsi muutaman kallioisen vuoren alapuolella. Tasankoa täytti monenlaiset kansantyypit, joiden ymmärsin edustavan Englannin kristittyä väestönosaa. Useimmat olivat tavanomaista valkoista anglo-saksista väestöä, mutta joukossa oli myös eri etnisten vähemmistöjenkin edustajia. He kuvastivat Englannin siirtolaisväestöä."
 

Richard Smith oli pitemmän aikaa vuodattanut sydäntään Herralle Jeesukselle seurakunnan tilan tähden. Jumala vastasi Richardin sydämen tuskaan antamalla hänelle selkeän ja yksityiskohtaisen näyn, joka tulisi koskettamaan ei vain Englantia, vaan koko maailmaa. Richard näki näyssä suuren, mustan ja sykkivän pilven, joka levitti ympäristöön nokea ja muita saasteita. Kyseessä oli syövyttävä rikiltä haiseva happopilvi.

Jumalan puheella on aina selkeä merkitys ja tarkoitus. Rikkohappo on syövyttävää ainetta, joka on öljymäinen neste. Rikkihaposta vapautuu myrkyllisiä kaasuja, jonka tähden sen vaikutus on voimakkaasti syövyttävää. Rikkihappo ei syty itsestään tuleen, mutta kun se joutuu kosketuksiin muiden aineiden kanssa, niin se voi syttyä tuleen. Kuuma rikkihappo on vaarallista ihmisen silmille ja hengitysteille. Rikkihappo voi aiheuttaa vakavan silmävaurion sekä syövyttää ihoa aiheuttaen erittäin tuskallisia haavoja.

Itse asiassa Jumala puhui Smithin näyn kautta, että eksytys jäljittelee Jumalan Pyhää Henkeä. Syövyttävän eksytyksen happopilven voimavaikutukset aiheuttavat hengellistä sokeutumista sekä iskevät ihmisen sydämeen kipeitä ja tuskallisia haavoja, joista parantuminen vie aikaa. Eksytykseen sekoitetaan oikeata ja väärää, että se menisi paremmin läpi, siksi siinä on öljyn (Pyhä Henki) tuntua, mutta se on riivaajahenkien valhevoimaa, jonka tarkoitus on tuhota sinut saatanallisen syövyttävän hapon kautta.

Valhevoiman avulla tehtyjen tunnustekojen ja ihmeiden tarkoitus on eksyttää niin jumalattomia kuin uskovia ihmisiä luulemaan, että kyseessä on Jumalan teot ja voima. Kun uskova uskoo eksytyksen ja vastaanottaa happopilven kosketuksen, niin riivaajahenget sokaisevat valheenvoiman kautta uskovan hengellisen näkökyvyn sekä haavoittaa hänen sydäntään, niin että hän eksyy uskomaan eksytyksessä esiintyviä valhevoiman tekoja ja oppeja Jumalan voimaksi sekä Raamatun opetukseksi.

Richard Smith sai Jumalalta näyn Toronto "herätyksestä" ja sen jälkeen tulevista eksytyksen aalloista. Kyseessä on vakava asia, sillä moni uskova on saanut tartunnan riivaajahenkien valhevoimasta siten etteivät he kykene tunnistamaan ja ymmärtämään olevansa saatanan eksyttämiä ja pettämiä.

Happopilvi suuntasi kulkunsa nopeasti kohti vedetöntä erämaatasankoa, joka tarkoittaa uskovia, jotka vaeltavat erämaassa ilman tervettä yhteyttä Jumalaan tai sellaisia uskovia, jotka haluavat lisää voimaa haluten olla erikoisia Jumalan voideltuja.

Silloin kun uskovalla ei ole terve suhde Jumalaan, niin hän kokee olevansa kuin vedetön erämaa, jonka tähden hänet on helppo eksyttää vastaanottamaan voitelu, joka ratkaisee pikaisesti kaikki hänen ongelmansa. Ihminen joka on epätoivoinen ja epäterveessä uskossa on yleensä sellainen joka tarttuu kuin kala koukkuun nähdessään houkuttelevan syötin. Kun tällaiselle ihmiselle tarjotaan pikaista ratkaisua ja "supervoitelua", jonka kautta hän ei ole enää tavallinen ihminen, vaan uskon supermies tai nainen, jonka kautta Jumala tulee tekemään uusia ja voimakkaampia asioita kuin milloinkaan ennen historiassa. Siksi hän täydellä innolla heittäytyy mukaan eksytykseen luullen sitä Jumalan työksi.

Jos sinä et tunne Raamatun opetusta, etkä ymmärrä sitä, vaikka niin olet luullut, niin eksyt helposti etkä kykene erottamaan eksyttäväistä valheenvoimaa. Riivaajahenget valehtelevat sinulle eksytyksen kautta puhuen sydämeesi: Eikö olekin ihanaa, kun sinun ei tarvitse enää odottaa eikä kasvaa, sillä supervoitelun kautta kaikki ongelmasi ratkeavat ja sinä saat hallita luomakuntaa uskosi ja voitelusi kautta. Sinä juovut valheen viinistä ja luulet, että sinulle avautuu jopa mahdollisuus matkustaa Jumalan kolmanteen taivaaseen aina silloin kun sitä haluat. Jos etenet koko ajan syvemmälle eksytyksessä luullen, että sinulla on aivan erityinen "kirkkauden voitelu", joka on kuitenkin saatanallista petosta, niin riivaajahenget alkavat näyttämään sinulle valhenäkyjä.

Loppujen lopuksi et saa supervoitelua, etkä pääse ongelmistasi eroon, vaan saat lisää ongelmia ja vaikeuksia elämääsi. Olet kuin alkoholisti, joka on voimantunnossaan päihtymyksen keskellä, mutta alkoholismin orjuudessa alkoholistin elämän täyttävät yhä suuremmat ongelmat ja vaikeudet. Mitä enemmän alkoholisti käyttää päihteitä sitä pahempi olotila hänellä on sydämessään.

Kun kuherruskuukausi on ohi valheenvoiman kanssa, niin sen tuhovaikutukset alkavat näkymään elämässäsi. Sokeudut entistä enemmän ja sydämesi ylpeys saa sinut puolustamaan kaikkia järjettömiä, outoja ja valheellisia opetuksia, joita luulet Raamatun opetuksiksi. Tässä tilassa hoet itsellesi ja muille, että Jumalan voima saa aikaan kaikki eläimelliset ja järjettömät ilmiöt, joita esiintyy seurakunnassa, jonka jäsen olet.

Jumala tarjoaa sinulle rakkaudessaan ja armossaan mahdollisuutta tehdä parannus ja hylätä eksytys. Jumalan todellinen armo, rakkaus ja totuus Pyhän Hengen voimassa hoitaa haavasi kuntoon, sillä Hänen armonsa tähden, Hän haluaa auttaa sinua. Kun kuulet Hänen äänensä ja kutsunsa astua ulos eksytyksestä, niin ota se vastaan ja tule ulos eksytyksestä ja Jumala antaa sinulle hengellisen näkökyvyn ja hoitaa sydämesi haavat kuntoon.

Sinä joka olet aina halunnut Jumalan voimaa vain siksi, että saisit olla supervoideltu jota muut tulisivat kuuntelemaan ja katselemaan kuinka suuria tekoja Jumala tekee kauttasi, niin olet jo valmiiksi ylpeyden ja vääryyden vallassa. Eksyttävän happopilven on helppo eksyttää sinut, koska olet koko ajan halunnut olla supervoideltu ja hyvin erityinen Jumalan palvelija, jonka kautta tapahtuisi suuria ihmeitä.

Ajattelet sydämessäsi, että nyt minulle on tarjolla voimaa ja ylivertainen voitelu, jonka kautta pääsen parrasvaloihin julistamaan Jumalan sanaa, sillä tätähän olen koko ajan toivonut ja odottanut. Ylpeytesi ja vääryytesi tähden sinun silmäsi sokeutuvat ja sydämesi saastuu entisestään ottaessasi vastaan saastuttavan happopilven eksytyksen.

Sinä olet saarnaaja, pastori tai evankelista, joka olet sydämen ylpeydessäsi odottanut sitä päivää kun pääset parrasvaloihin ja saat kuuluisuutta. Ylpeyden toiveesi ja halusi on täyttynyt ja siksi valheenvoima toimii kauttasi. Sen tähden opetat monia harhaoppeja luullen sitä kaikkea Jumalan työksi. Happopilven myrkyt sokeuttivat silmäsi ja turruttivat mielesi hengellisen haureuden juoppoudella, siksi et näe sitä eksytystä minkä vallassa olet.

Ylpeytesi tähden et ymmärrä Jumalan sanan totuutta, siksi et tunnista Jumalan voimaa ja sen tähden vastaanotit valhehengen valhevoiman vaikutuksen. Kierrät ympäri maata ehkä ulkomaita myöten pukeutuneena valheelliseen nöyryyteen, vaikka sydämesi ylpeys ja korska sekä valhe on sinun voimanlähteesi.

Olet valheenvoiman sokaisema ja tunnusteot ja ihmeet, joita kauttasi tapahtuu ovat riivaajahenkien aikaansaamia sekä osin ihmisen sielullisia ja lihallisia reaktiota. Et ota vastaan varoituksia, koska olet varma siitä että kauttasi tapahtuneet ihmeet ovat Jumalasta. Siksi uhkailet Jumalan tuomiolla niitä uskovia, jotka totuudessa ja rakkaudessa tuovat sinulle varoituksen sanan.

Eksytyksen happopilvi on sokeuttanut ja saastuttanut sinut niin ettet näe sitä mikä on totuus. Siksi jatkat yhä edelleen eksytyksen saastan levittämistä. Jos pysähdyt ja pyydät Herraa Jeesusta näyttämään sinulle mikä on totuus, niin Hän avaa sinulle totuuden ja paljastaa sinulle eksytyksen missä olet mukana.

Jumala haluaa näyttää sinulle kuinka Herraan Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa. Sinun ainoa toivosi on tehdä parannus ja luopua ylpeydestä sekä tutkia Jumalan sanaa, sillä sitä kautta Jumala pelastaa sinut eksytyksen kavalista juonista. Jumala kykenee auttamaan sinua vastaanottamaan oikean hengellisen näkökyvyn sekä puhdistamaan sydämesi ylpeydestä ja eksytyksen kavalista valheista.

Seurakunnan johto- ja vastuutehtävissä olleiden uskovien on usein vaikeampaa tehdä parannus, koska he eturintamassa ollen johtivat "joukkonsa" surman suuhun ja eksytyksen kavaliin juoniin Toronto "uudistuksessa" tai sen jälkeen tulevissa eksytyksen aalloissa. Monen on vaikea tunnustaa olleensa väärässä, koska he ovat ylpeyden ja väärän oikeaoppisuuden hengen vallassa. Tunnusta ylpeytesi ja Jumala antaa sinulle armon ja johtaa sinut takaisin Raamatulliseen uskoon.

Toronto "uudistuksen" tai sen jälkeen tulevien eksytyksen aaltojen jäljiltä, jotkut seurakuntien johtohenkilöt ovat tehneet parannusta tai tekemässä parannusta, mutta he ovat suuren häpeän ja syyllisyyden vallassa. He ovat päässeet tai pääsemässä eroon eksytyksen kavalista juonista ja vääristä opeista ja vaikutuksista, mutta saatana on sitonut heidät syytöstensä kautta suuren häpeän ja syyllisyyden valtaan.

Häpeän ja syyllisyyden kautta saatana on sitonut heidät vielä eksytykseen, vaikka he ovat irtisanoutuneet sen opeista ja vaikutuksista. Niin pitkään kun annat saatanan sitoa sinua tuntemaan häpeää ja syyllisyyttä, koska eksyit eksytyksen kavaliin juoniin, niin et ole täysin vapaa eksytyksestä. Kun olet katunut ja tehnyt parannuksen sekä sanoutunut irti eksytyksen kavalista juonista, niin Herra Jeesus on antanut sinulle syntisi anteeksi, eikä niitä ole enää olemassa Jumalan ajatuksissa.

Hyväksy Jumalan anteeksiantamus ja hylkää häpeä ja syyllisyys sydämestäsi, niin pääset irti viimeisistäkin eksytyksen rippeistä, joiden kautta saatana sitoo sinua. Älä ajattele mainettasi tai mitä muut sanovat ja ajattelevat, vaan hyväksy Jumalan anteeksiantamus. Muista myös se ettei Jumalaa rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi syyllistä sinua menneillä asioilla, vaan hän iloitsee sydämessään siitä, että olet saanut armon Jumalan silmissä, sillä Jumala on antanut sinulle syntisi anteeksi, joita olet katunut ja joista olet tehnyt parannuksen.

Eräs tärkeä asia on syytä tuoda esille sinulle, joka koet olevasi huono tai heikko uskovainen. Olet ehkä ahdistunut siitä että pääsetkö perille kun lopunaika on täynnä toinen toistaan kavalampia eksytyksiä. Raamatun sana sanoo Jumalan olevan väkevä niissä, jotka ovat itsessään heikkoja. Raamatun sana sanoo Jumalan voiman tulevan täydelliseksi ihmisessä hänen heikkoutensa kautta. Apostoli Paavali sanoi, että kun hän on heikko, silloin hän on väkevä, koska Jumalan voima asuu hänessä.

Mitä Raamatun opettama heikkous tarkoittaa, jonka kautta Jumala on väkevä? Silloin kun ymmärrät ettet voi voittaa syntiä omassa lihassasi, vaan tarvitset sen voittamiseksi Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko. Silloin kun ymmärrät ettet kykene vaeltamaan täällä maan päällä Jumalan tahdon mukaisesti, vaan tarvitset siihen Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin silloin olet heikko.

Jumalan voima vaikuttaa ja auttaa heikkoja ihmisiä, jotka eivät ole omavanhurskaita, vaan turvautuvat kaikessa Jumalan apuun ja voimaan. Jumalan Pyhän Hengen eräs tehtävä on pitää uskova heikkouden tilassa, että hän turvautuisi kaikesta sydämestään Jumalaan. Sinun ei tarvitse olla uskon supermies tai nainen, vaan päinvastoin silloin kun olet heikko, niin Jumala on sinun väkevyytesi. Jumala ei kuule omavanhurskaita eikä uskon "supermiehiä", vaan pieniä ja heikkoja ihmisiä, joiden ainoa toivo on Herrassa Jeesuksessa.

Sinun käy hyvin kun vain pysyt uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, Herra Jeesus auttaa sinua uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu opettaa. Sinulla ei tarvitse olla mitään muuta kuin halu pysyä Herrassa Jeesuksessa ja Hän auttaa sinut perille kasvattaen sinua uskossa juurtumaan Häneen. Heikon ihmisen asema Jumalan edessä on siunattu tila, koska Jumala on väkevä vain heikoissa ja kasvattaa uskossa vain niitä uskovaisia, jotka ovat itsessään heikkoja luottaen ainoastaan Jumalan voimaan ja apuun.

Muista se että Herran Jeesuksen sovitusveren tähden sinä olet pelastettu, et omien tekojesi tähden. Heikko uskova tekee kaiken Jumalan armosta ja Jumalan voimasta, jolloin uskon teot eivät nouse ihmisen lihasta, vaan Jumalan Pyhän Hengen voiman kautta. Ole turvallisella mielellä, sillä Jumala johdattaa sinut perille taivaan kotiin, kun haluat pysyä Hänessä, Häneen uskoen Raamatun sanan mukaisesti.

Richard Smithin sai näyn, joka puhui Englannin seurakunnista, mutta koska Toronto "herätys" ja sen jälkeen tulevat eksytyksen aallot ovat olleet maailmanlaajuisia, niin näky koskee koko maailmaa ja siten myös Suomea. Jos olet ollut mukana Toronto "herätyksessä" sekä sen jälkeen tulleissa eksytyksissä, niin Jumala haluaa auttaa sinua ja avata silmäsi näkemään totuus, että pelastuisit valheenvoiman kynsistä, joka lopulta tuhoaa sinut iankaikkisesti.

Neljä ryhmää


Richard Smith syövyttävä happopilvi
:

 

Lähemmin tarkastellessani pystyin näkemään, että tämä suuri yhteen kokoontunut joukko jakautui neljään pääryhmään. Ensimmäinen niistä oli kaikkein lähimpänä pilveen nähden, ja mitä ilmeisimmin oli joutumassa sen vaikutuspiiriin. Tätä erityistä ryhmää voidaan kuvata sanalla "päihtyneet". Heidän takanaan läheisesti yhteen limittyneenä olivat toinen ja kolmas ryhmä: näitä vastaavasti kuvataan sanoilla`pelokkaat' ja `vihaiset'. Edelleen hieman taempana pienen matkan päässä oli pienempi ryhmä, joka vuorostaan tunnetaan nimellä `valmistautuneet'. Yksi asia oli kuitenkin ilmeistä: happopilvi oli tulossa kaikkien neljän ryhmän ihmisten päälle huolimatta siitä,

halusivatko he sitä vai eivät.
 

Richard Smith näki näyssä suuren yhteen kokoontuneen joukon, jossa oli neljä erilaista ryhmää. Lähimpänä eksyttävää happopilveä oli ryhmä, jota kuvattiin sanalla päihtyneet.

Päihtyneet kuvaavat sellaisia uskovia, jotka eivät valvo tilaansa, eivätkä ole uskossa raittiita, siksi he ovat kuin päihtyneet. Jos et lue Jumalan sanaa, vaan ahmit kaikenlaista epäraamatullista kirjallisuutta, etkä koettele sen sisältöä Jumalan sanalla, niin hengelliset aistisi turtuvat ja sinä tulet juovuksiin kaikesta valheesta ja eksytyksestä.

Kun Toronto "herätys" sekä sitä seuraavat eksytyksen aallot tulivat eteesi, niin sinulla ei ollut mahdollisuutta tunnistaa niitä eksytyksiksi, koska et ollut harjaantunut uskossa Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, että olisit kyennyt tunnistamaan eksytyksen.

Olit jo valmiiksi päihtynyt kaikesta epäterveestä ja epäraamatullisesta opetuksesta, joka oli turruttanut aistisi hengellisen haureuden eli juoppouden tilaan, koska olit antanut sydämesi saastua riivaajahenkien valheiden kautta. Kun eksyttävä saastepilvi tuli luoksesi, niin se imaisi sinut mukaansa, koska olit jo valmiiksi sokea sekä sydämessäsi juovuksissa valheenopeista ja vaikutuksista.

Jos olisit valvonut tilaasi ja ollut uskossa raitis, niin olisit rukouksessa lukenut Raamattua ja uskonut Herraan Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa. Jos sinun sydämesi pukuna olisi ollut Jumalan todellinen uskon ja rakkauden haarniska sekä pelastuksen toivo kypäränäsi suojaamassa sydäntäsi, niin et olisi koskaan päihtynyt valheista, harhaopeista ja valheenvoimasta etkä eksynyt eksytyksen kavaliin juoniin.

Sinulla on kuitenkin vielä mahdollisuus. Ota Raamattu käteesi (alkutekstille uskollinen käännös) ja aloita sen lukeminen rukouksessa ja pyydä Jumalaa avaamaan sinulle Hänen totuutensa. Likaista ja kuraista vettä täynnä oleva lasi ei puhdistu muuten kuin kaatamalla kuravesi kokonaan pois, jonka jälkeen lasin voi pestä ja täyttää puhtaalla vedellä.

Raamattu opettaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen (Herra Jeesus) sanan kautta. Kadotukselta pelastava usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta, mutta myös uskoa kasvattava usko syntyy ja vahvistuu Jumalan sanan kautta. Hävitä kodistasi eksyttäjien kirjat ja tutki ja lue ainoastaan Jumalan sanaa (Raamattu), niin sen seurauksena selviät päihtymyksestäsi ja pääset Jumalan armosta raittiiseen ja Raamatulliseen uskoon.

Jumala johdattaa sinua uskovien yhteyteen, jotka eivät ole mukana eksytyksen aalloissa. Heidän kanssaan saat oppia lisää terveestä ja Raamatullisesta uskosta. Näin opit tutkimaan Raamattua sekä lukemaan vain sellaisia hengellisiä kirjoja tai kirjoituksia, jotka perustuvat Jumalan sanan totuuteen.

Sinun tulee kuitenkin lukea pääasiassa Raamattua, koska se on Jumalan ilmoitus sinulle, jossa on ilmoitettu täydellisesti Jumalan sanan totuus. Raamatussa on kaikki mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen (uskossa kasvamiseen ja elämiseen), joka konkretisoituu käytännön elämäksi sydämessäsi Pyhän Hengen voiman kautta.

Seuraava ryhmä näyssä olivat pelokkaat ja vihaiset ollen läheisesti limittyneenä toisiinsa. Pelokas on sellainen, jonka sydän ei ole uskossa juurtunut Herraan Jeesukseen. Pelokas haluaa uskoa Jeesukseen, mutta koska hän ei ole juurtunut uskossa Herraan Jeesukseen, niin hän pelkää ja on epävarma uskossaan. Pelon ja epävarmuuden tähden happopilvi nieli sinut, koska et ollut varma onko se Jumalasta, etkä ollut juurtunut Herraan Jeesukseen, niin valhe petti sinut ja veti sinut mukaansa eksytykseen.

Saastaisen happopilven valheenvoimalla julistaneet eksyttäjät uhkailivat ihmisiä sanoen Jumalan tuomitsevan ne, jotka uskaltavat kritisoida tai puhua vastaan tätä "herätystä". Koska sinä olit pelokas ja epävarma etkä juurtunut Herraan Jeesukseen, niin antauduit saastaiselle happopilvelle luullen sitä Jumalan työksi, jonka tähden happopilvi imaisi sinut mukaansa eksytyksen kavaliin juoniin.

Usein pelokas on sellainen, joka on epävarma pelastuksestaan, sillä hän on kuin tuuliviiri, joka kokee olevansa tänään uskossa ja huomenna on jo epävarma pelastuksestaan. Hän on kuin karusellissa pyörien epävarmuuden tilassa kokien olevansa välillä pelastettu ja välillä epävarma pelastuksestaan.

Eksytyksen kontrolloiva ja uhkaileva henki käyttää tätä hyväkseen koittaen uskotella pelokkaalle, että hän on pelastettu vain kun hän uskoo valheenhengen oppeja ja voimavaikutuksia. Jos hän ei usko valheenhenkeä, niin valheenhenki uhkailee, että hän joutuu kadotukseen. Jos tunnistit itsesi, niin Jumala haluaa vapauttaa sinut, koska Hän rakastaa sinua.

Sinulla on mahdollisuus vielä pelastautua pois eksytyksestä. Jumalan sana opettaa, että kaikki henget, sanan julistus sekä voimavaikutukset tulee koetella ja tutkia Jumalan sanan kautta. Älä usko eksytystä ja uhkauksia, vaan ota Raamattu käteesi ja rukouksessa tutki ja lue sitä ja Jumala avaa sinulle Hänen totuutensa, jonka kautta kykenet tunnistamaan eksytyksen ja tekemään parannuksen ja hylkäämään eksytyksen kavalat juonet.

Valheenhenki uhkailee ja vääristää Jumalan sanan opetuksen ja syyttää sinua uskonnollisuuden hengen vallassa olevaksi, jos uskallat tutkia ja koetella sitä. Valheenhenki syyttää sinua että teet Pyhän Hengen pilkan, jos olet eri mieltä, etkä hyväksy eksytystä "Jumalan teoksi".

Raamatun sanan opetuksen mukaan jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen velvollisuus ja etuoikeus on tutkia ja koetella kaikki mitä seurakunnassa tapahtuu, jonka sanotaan olevan Jumalasta. Raamattu sanoo monen väärän hengen ja profeetan pyrkivän eksyttämään Herran Jeesuksen opetuslapsia valheenvoimalla tehtyjen tunnustekojen ja ihmeiden kautta.

Sinulla on oikeus tutkia ja koetella kaikki mitä seurakunnassa tapahtuu, etkä sinä tee Pyhän Hengen pilkkaa, sillä Pyhän Hengen pilkka on sellainen, jossa uskova on luopunut uskosta ja tietoisesti sekä julkisesti herjaa Herraa Jeesusta ja Hänen sovitusvertaan (sovitustyö). Tällainen uskova on jo luopunut uskostaan eikä enää edes halua tehdä parannusta ja tulla takaisin Jumalan luokse, koska hän on paaduttanut sydämensä.

Herra Jeesus haluaa poistaa sydämessäsi asuvan pelon ja täyttää sinut voimallaan Pyhässä Hengessä, jolloin kaikki pelko ja epävarmuus väistyy pois sydämestäsi. Saat myös kokea olevasi pelastettu Jumalan armosta, ei tekojesi kautta, vaan yksin Jumalan armosta, Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta.

Seuraava ryhmä oli vihaiset, jotka tajusivat että kaikki ei ole kohdallaan ja ehkä kyseessä on eksytys, eikä Jumalan voima. Vihaisten ongelma oli siinä, että he oman voimansa kautta vastustivat eksyttävää happopilveä, jonka seurauksena happopilvi imaisi heidät mukaansa eksytyksen kavaliin juoniin.

Vihaiset eivät olleet tarpeeksi juurtuneet uskon kautta Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena monet uskovat, jotka aluksi ymmärsivät ettei kyseessä ole Jumalan voima eksyivät kuitenkin mukaan eksytykseen, koska he eivät tunteneet tarpeeksi Raamatun sanan opetusta eikä Jumalan Pyhän Hengen voimavaikutuksia.

Valhe pääsi pettämään heidät valheellisen ja vääristetyn opetuksen kautta. Koska he eivät tunteneet tarpeeksi Jumalan sanaa, vaan ikään kuin sinne päin, mutta ei kuitenkaan oikein. Sen tähden valhe pääsi pettämään heidät ja he uskoivat valheen, jolloin eksytyksen happopilvi imaisi heidät mukaansa eksytyksen kavaliin juoniin.

Silloin kun käyt vastustamaan ja taistelemaan riivaajahenkiä vastaan omassa voimassasi, etkä tunne tarpeeksi Jumalan sanan opetusta, niin potkiessasi ja lyödessäsi eksytyksen happopilveä se imaisee sinut mukaansa. Jumalan sanan totuuteen uskominen ja Pyhän Hengen vaikutus sydämessä Raamatun opetuksen mukaisesti on ainoa mahdollisuus, jolloin emme eksy eksytykseen kavaliin juoniin, vaan tunnistamme ja hylkäämme ne.

Richard Smithin näyssä neljäs ryhmä, eli valmistautuneet olivat taaempana pienen matkan päässä happopilvestä. Valmistautuneet uskovat olivat Jumalan armosta varustautuneet Jumalan sanan totuudella eläen Pyhän Hengen voimasta sen uskon määrään mukaan mihin itse kukin oli Jumalan armosta saanut kasvaa.

Näyssä eksytyksen happopilvi kuitenkin pyrki imaisemaan mukaansa myös uskossaan valmistautuneet. Lopunajan eksytys riivaajahenkien voimasta on röyhkeä, sillä se ei kunnioita sinua, vaikka olisit Jumalan armosta kuinka hyvin varustautunut uskossa totuuteen ja Herraan Jeesukseen.

Muistan kuinka Toronto "herätys" tuli Suomeen ja ensimmäisen kerran se markkinoitiin isolla massatapahtumalla Jyväskylässä 1990- luvun puolivälissä. Olin siellä paikalla tutkimassa ja koettelemassa tätä ilmiötä Jumalan sanalla. Minulle jäi hyvin epävarma olo ja suuresti epäilin tätä "herätystä" eksytykseksi.

1990- luvun puolessa välissä oli Turussa kaksipäiväinen Toronto seminaari, jossa puhujina Pohjois-Amerikasta oli muistaakseni ainakin Marc Dupont Toronto vineyard seurakunnasta. Olin mukana koko kaksipäiväisen seminaarin ajan koettelen ilmiöitä Jumalan sanan kautta Pyhässä Hengessä. Turussa Herra paljasti minulle kuinka karmeasta eksytyksestä oli kyse.

Toisen päivän seminaarin aikana oli yleinen kokous käynnissä, jossa pyydettiin ja rukoiltiin Pyhää Henkeä paikalle. Kun Marc sanoi Pyhän Hengen saapuneen paikalle, niin tunsin kuinka edessäni oli näkymätön voima, joka halusi koskettaa minua, että vastaanottaisin sitä voitelua, jota näkymätön voima tarjosi minulle ja kaikille salissa olleille.

Tunsin kuinka horjahdin voiman liikkuessa kohti minua, jolloin sanoin Hengessäni: Väisty saatana Herran Jeesuksen nimessä. Röyhkeä voima väistyi edestäni ja tuon näkymättömän voiman vaikutus ja läsnäolo lakkasi ja hävisi edestäni.

Kun "Pyhä Henki" oli tullut, niin monet ihmiset alkoivat käyttäytyä oudosti. Nykivät liikkeet, nauru sekä eläinäänet täyttivät kokoussalin. Olin kokouksen takaosassa ja siten näin kaiken mitä edessäni tapahtui. Näin kuinka eräs mies nousi ilmaan noin 30-70 cm:n korkeudelle lattiasta ja hänet paiskattiin voimalla takaseinään. Riivaajahenget tarttuivat häneen kiinni paiskaten hänet seinään.

Marc Dupont rukoili ja katsoi tähän mieheen ja käski "Pyhää Henkeä" koskettamaan miestä, antamaan lisää kosketusta. Tämän seurauksena mies alkoi tekemään nykiviä liikkeitä sekä päästelemään eläinääniä.

Kun katselin näitä tapahtumia ja olin rukouksessa, niin minulle sanottiin sanat: Valhe muuttaa Jumalan kuvan kaltaisuuden eläinten kuvan kaltaisuuteen. Kun kuulin sanat Hengessä sydämessäni, niin heti muistin roomalaiskirjeen opetuksen, jossa on vahvistus siitä mitä sydämelleni sanottiin.

Koin puheen jatkuvan sydämessäni, sillä minulle sanottiin valheen hengen tekevän ihmisestä eläimen kaltaisen, mutta Jumalan Pyhän Hengen tekevän ihmisestä Jumalan kuvan kaltaisen. Olin täysin varma sydämessäni, että oli kyse eksytyksestä.

Kun kokouksessa oli menossa sekasorto, niin sydämelleni sanottiin seuraavat sanat: Katolisuuden henki. Ihmettelin kovasti noita sanoja. Muutama vuosi Turun kokouksen jälkeen sain selville, että eräs johtava Toronto uudistuksen vaikuttaja John Wimber opetti neitsyt Marian kautta tapahtuvien ihmeiden olevan samaa voimaa kuin mitä tapahtuu Jeesuksen kautta.

Nyt tiesin ja ymmärsin mitä tarkoitti katolisuuden henki. Enemmin tai myöhemmin saastuttava ja eksyttävä happopilvi sokaisee sellaisella tavalla ihmisen, että hän ajautuu mukaan valheelliseen ekumeniaan ja sitä kautta suoraan antikristuksen syliin.

Olin Jyväskylän ja Turun tapahtumien aikaan nuori uskovainen, sillä Jumala oli armossaan pelastunut minut vuonna 1991. Olin siihen aikaan mukana vapaaseurakunnan työssä. Yritin puhua monille uskoville mitä olin kokenut ja mitä Herra oli puhunut minulle. Suurin osa uskovista ei ottanut minua todesta, vaan sanoi minun erehtyneen. Koin ja näin kuinka uskon nuoruuteni tähden he eivät ottaneet minua todesta, vaan uskoivat pastoreita ja kirkon johtoa, jotka olivat ottaneet vastaan tämän "voitelun". Oli muutamia, jotka uskoivat minua, mutta vain harva uskalsi tuoda sen julkisesti esille.

Muistan kuinka eräs vapaakirkon saarnamies, joka vaikutti Pohjois-Amerikassa sanoi minulle kuinka hän tunnisti Toronto "herätyksen" ongelmat. Sen seurauksena hän päätti kirjoittaa vapaaseurakunnan johdolle kirjeen. Mutta kun hän kuuli johdon hyväksyneen Toronto "herätyksen", niin hän päätti repiä kirjeen ja sanoi ettei ole ketään vastaan eikä kenenkään puolella päättäen julistaa Kristusta ja olla puuttumatta millään tavalla Toronto "herätykseen".

Monet uskovat sortuivat samaan syntiin kun edellä kuvaamani saarnamies. He tiesivät sydämessään Toronto "herätyksen" olevan eksytystä, mutta he eivät oman asemansa tähden uskaltaneet siihen millään tavalla puuttua. He hylkäsivät vartiopaikkansa ihmiskunnian ja pelon tähden. Jumala ei voi varustaa ja toimia sellaisen uskovan kautta, joka ihmiskunnian ja pelon tähden sulkee suunsa eksytyksen edessä, joka johtaa uskovia iankaikkiseen kuolemanvaaraan.

Jos suljit suusi Toronto "herätyksen" aikana, vaikka tiesit sen olevan eksytystä ja väärää opetusta, niin kadu syntiäsi ja tee parannus, niin Jumala armahtaa sinua ja varustaa ja toimii kauttasi yhä voimallisemmin. Jos et kadu etkä tee parannusta, niin seuraavan eksytyksen aallon tullessa suljet taas suusi ja sitä kautta osallistut eksytykseen sallimalla sen eksyttää Jumalalle rakkaita kallisarvoisia sieluja, jotka Herra Jeesus on verellään ja kuolemallaan lunastanut ja pelastanut iankaikkiseen elämään ja yhteyteen Jumalan kanssa.

Kun Jumala puhui minulle Toronto "herätyksen" eksytyksestä, niin samalla Hän puhui minulle kuten monille muillekin lopunajassa tapahtuvasta seurakunnan ennalleen asettamisesta, jossa Jumala ennallistaa seurakuntansa alkuseurakunnan alkuperäiseen Raamatulliseen uskoon. Toronto "herätys" ja sitä seuraavat eksytyksen aallot pyrkivät saamaan uskovaisia luulemaan näitä eksytyksen valhevoimalla tehtyjä tunnustekoja ja ihmeitä Jumalan työksi, alkuseurakunnan uskon totuuden ja voiman palauttamiseksi seurakunnalle. Sitä ne eivät suinkaan ole, sillä Jumalan työ alkuseurakunnan Raamatulliseen uskoon tapahtuu Jumalan totuuden, pyhyyden, rakkauden ja armon kautta Pyhän Hengen voimassa.

En ole kertonut edellä olevia 1990- luvun puolessa välissä tapahtuneita tapahtumia, siksi että olisin katkera tai haluaisin kostaa tietyille ihmisille. Katkeruus ja kostaminen ovat syntiä ja syntiä emme saa tehdä, siksi ei ole kyse katkeruudesta tai kostosta, vaan siitä että Jumala haluaa puhdistaa seurakuntansa siitä saastutuksesta, joka alkoi Toronto "uudistuksen" kautta jatkuen aina näihin päiviin asti uusien eksytysten aaltojen viedessä eksytystä yhä syvemmälle synnin kavaliin juoniin.

Minulla ei ole varaa nousta kenenkään yläpuolelle, sillä olen itsekin langennut tekemään syntiä ja vääriä valintoja uskon elämässäni. Mutta jokaisesta synnistä ja väärästä valinnasta olen saanut Jumalan armosta tehdä parannusta. Tästä on juuri kyse, sillä jos emme tee parannusta synneistämme ja vääristä valinnoistamme, niin opimme toimimaan väärin ja teemme niin jatkossakin. Siksi meidän on tehtävä parannusta ja hylättävä tekemämme synnit ja väärät valinnat ettemme toistasi niitä enää.

Siksi Jumala kutsuu niitä uskovia katumaan ja tekemään parannusta, jotka ovat vääryyden vallassa yhä tänäkin päivänä eksytysten aaltojen takia, jonka seurauksena he ovat tehneet syntiä ja vääriä valintoja. Sen tähden on tehtävä parannus, että pääsee uskossa eteenpäin ja oppii tunnistamaan seuraavat eksytykset ja ennen kaikkea Jumalan rakkauden, pyhyyden, armon ja totuuden.

Minulla on paljon hyviä uskon ystäviä vapaaseurakunnan piireissä, eikä kaikki siellä eksyneet mukaan Toronto "herätys" eksytykseen, vaan he uskalsivat julkisesti nousta sitä vastaan menettäen johdon luottamuksen, mutta he saavat Jumalalta palkkion uskollisuudestaan Hänelle, koska he eivät mielistelleet ihmisiä eivätkä pelänneet oman asemansa menettämistä sekä epäsuosioon joutumista.

Rakastan lähimmäisen rakkaudella kaikkia uskovia myös niitä joiden kanssa olen joutunut hankalaan asemaan sanoessani Toronto "uudistusta" sekä sen jälkeisiä tiettyjä "herätyksiä ja uudistuksia" eksytyksiksi. Tärkeintä on se että Jumala haluaa pelastaa sinut ulos eksytyksestä, joka tulee johtamaan lopulta antikristuksen syliin ja iankaikkiseen kadotukseen. Yhdyn sydämestäni Jumalan tahtoon ja haluun ja siksi kehotan sinua ottamaan vakavasti kirjoitukseni ja tutkimaan ja koettelemaan sen Jumalan sanan valossa.

Koska Toronto "uudistus" oli vain alku laajemmille eksytyksen aalloille, niin sen tähden jokainen joka on joutunut sen vaikutuksille alttiiksi tekemättä siitä parannusta on enemmän kuin vaarassa vastaanottaa seuraavat eksytyksen aallot. Kyse on siis vakavasta asiasta, sillä uskovien sokeus tulee lisääntymään mitä enemmän he ovat  mukana näissä eksytyksen aalloissa. Sen tähden minä kirjoitan tätä kirjoitusta Jumalan kehotuksesta, että sinä joka olet mukana eksytyksen kavalissa pauloissa voisit tehdä parannuksen ja löytää tien takaisin todelliseen Jumalan voimaan ja totuuteen.

Kirjoitan myös siksi, että ne jotka eivät ole mukana eksytyksen kavalissa juonissa eivät eksyisi, sillä lopunajan eksytys haluaa eksyttää sinut siitä huolimatta, ettet halua eksyä. Lopunajassa riivaajahenget tuovat koko ajan uusia eksytyksiä uskovien eteen pyrkien murtamaan vastarinnan, että totuudessa vaeltavat uskovat kuitenkin lopulta eksyisivät. He kokeilevat koko ajan uusia menetelmiä ja taktikoita saadakseen sinut eksytettyä. Siksi pysy Jumalan sanan totuudessa ja usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa sinun elämässäsi, niin ettet eksy. Kun uskot Herraan Jeesukseen Raamatullisesti, niin  saat kasvaa uskossa ja rakastut koko ajan syvällisemmin Herraan Jeesukseen ja Isä Jumalaan.

Toronto "herätys" ja sitä seuranneet eksytyksen aallot ovat koskettaneet koko Suomen hengellistä kenttää, sillä lähes kaikissa kirkkokunnissa, herätysliikkeissä sekä uskovien yhteisöissä oli niitä jotka olivat sen puolella ja osa sitä vastaan. Parannuksen paikka on siis monilla uskovilla, onneksi monet ovat jo tehneet parannuksen näistä asioista.

Toronto "herätyksen" aikana valmistautuneet eivät olleet muita parempia, vaan he olivat valmistautuneita ja varustautuneita Jumalan armosta uskomalla Raamatun totuutta. Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voimassa eläen he rakensivat elämänsä uskon kautta Jumalan sanan totuuden varaan.

Juopumus ja kontrollin menettäminen


Richard Smith syövyttävä happopilvi
:

 

Tällä kohtaa panin merkille, että tämä pilvi lähestyi lännen suunnalta. Reaktiona tähän pilveen ensimmäinen ryhmä nauroi, karkeloi ja lauloi. Muutamat ryhmästä lojuivat maassa joko kontallaan tai pitkällään ja päästelivät monenlaisia eläimellisiä ääniä. Jotkut olivat niin haltioituneita, että muodostivat jopa tanssikulkueen, joka sitten congan tahdissa keinuen kiemurteli suoraan pilveen. Tämän kaiken alkaessa tapahtua tajusin heidän virheensä. Jo valmiiksi päihtyneenä niistä näkymättömistä kaasuista, jotka erittyivät pilven etureunasta, tämä ryhmä virheellisesti otaksui, että saastepilvi oli virvoittavan sateen pilvi, joka edusti Jumalan läsnäoloa. He eivät onnistuneet huomaamaan, mikä sen todellinen luonne oli.
 

Kun Toronto "herätyksen" eksytyksen saastainen happopilvi tuli, niin jo valmiiksi päihtyneet uskovat, eli sellaiset jotka olivat saastuttaneet sydämensä väärillä opeilla ja valhevoimalla ottivat sen iloiten vastaan.

Valheenvoima sai heidät nauramaan niin sanottua "pyhää naurua", joka on todellisuudessa pakonomainen ja hillitsemätön tila, jossa riivaajahengen valheenvoima vaikuttaa ihmisessä pakottavan tarpeen nauraa hillittömästi. Mitä enemmän ihminen uskoo valheenhenkeä sen enemmän valheenhenki kykenee vaikuttamaan ihmisessä. Tämän tähden joidenkin Toronto "siunauksen" vallassa olleiden ihmisten kautta pystyi kuulemaan saatanallisen naurun, ikään kuin saatana olisi nauranut pilkkaavasti ja ivallisesti heidän kauttansa.

Osa päihtyneistä alkoi karkeloimaan, eli tanssimaan hengessä. Kun luet Raamattua helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksesta alkaen ilmestyskirjan loppuun saakka, niin missään kohdassa ei ole opetusta hengessä tanssimisesta Jumalalle. Yksikään apostoli tai Uuden Liiton uskova ei Raamatun sivuilla harrastanut hengessä tanssimista Jumalalle.  Sinun ja minun tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa (Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti).

Valheenhenki herättää ja vahvistaa hengessä tanssimisen sekä "pyhän naurun" kautta ihmisen lihassa asuvaa sielullisuutta. Raamattu sanoo sielullisuuden olevan riivaajien viisautta. Saastuttavan happopilven valheenvoima sai ihmiset laulamaan ylistyslauluja, joiden kautta ihmisiä manipuloitiin tilaan, jossa heillä ei ollut kontrollia, eikä Pyhän Hengen vaikuttamaa arvioivaa, tutkivaa ja koettelevaa mielenlaatua.

Ylistyslauluissa itsessään ei ole mitään väärää, mutta silloin kun valheenhenki toimii kapellimestarina eikä Jumalan Pyhä Henki, niin ihminen manipuloidaan sielulliseen tunnetilaan, jonka kautta riivaajien valheenvoima eksyttää heitä antaen heille kokemuksia ja tunnetiloja, jotka perustuvat petokseen ja valheeseen.

Richard Smithille annetussa näyssä valheenhengestä päihtyneet ihmiset makasivat maassa ja osa heistä päästeli eläimellisiä ääniä. Olen nähnyt itsekin samanlaisia ilmiöitä Toronto "herätyksessä". Jotkut röhkivät kuin siat, toiset hirnuivat kuin hevoset, joku kiekui kuin kukko tai kaakatti kuin kana, jotkut karjuivat kuin leijonat jne.

Valheenhenki valehteli ihmisille, että koska Jeesus on Juudaan leijona, niin nyt Hän haluaa karjua kansansa kautta kuin voittoisa leijona. Raamattu puhuu Juudaan heimosta verraten sitä nuoreen leijonaan ja Herra Jeesus on lihansa puolesta Juudaan heimosta. Ei varmasti ole väärin käyttää kielikuvan kautta Jeesusta Juudaan leijonana, mutta jos sanotaan Jeesuksen tai Pyhän Hengen karjuvan uskovissa kuin Juudaan leijona (leijonan karjunta), niin silloin on kyse eksytyksestä.

Jumalan Pyhä Henki muuttaa ja vaikuttaa uskovassa kasvua kohti Jumalan kuvankaltaisuutta. Raamatun opetuksen mukaan valhe muuttaa Jumalan kuvan kaltaisuuden eläinten kuvan kaltaisuudeksi. On täysin varmaa ettei Pyhä Henki vaikuta uskovissa leijonan karjuntaa eikä mitään muita eläinääniä tai eläimellistä käytöstä. Valhe ja eksytys mielellään eksyttää ihmisen käyttäytymään kuin eläin ja ääntelemään kuin eläimet. Valheenvoimasta päihtynyt ihminen ei ymmärrä, että kyseessä on eksytys, vaan hän koko sydämensä innolla voi kaakattaa kuin kana tai röhkiä kuin sika luullen sitä Jumalan työksi.

Koska nämä uskovat olivat jo valmiiksi päihtyneitä vääristä opeista sekä valheenvoiman vaikutuksista, niin he olivat eturintamassa ja ottivat kaiken iloiten vastaan eksytyksen saastaisesta lähteestä. He eivät edes halunneet koetella asioita, koska hengellinen haureustila, eli päihtyminen vääryyden lähteistä oli turruttanut heidät. Sen tähden he iloiten vastaanottivat Toronto "siunauksen" päihtyäkseen yhä lisää haureuden viinistä.

Eksytys markkinoi ulkomailla 1990- luvun puolessa välissä näitä tilaisuuksia  pyhän hengen illoiksi, jossa saarnaaja baarimikot kehottivat kansaa tulemaan pyhän hengen baariin juomaan ja juopumaan pyhästä hengestä. Eksyttäjät opettivat, että Jumala haluaisi kaikkien uskovien olevan jatkuvassa juopumuksen tilassa pyhästä hengestä. Ylistysmusiikki oli eräs keino, jonka avulla kansaa valmistettiin vastaanottamaan juopumus, joka auttaisi pääsemään transsitilaan.

Toronto "siunauksen" eksyttäjät tulivat Suomeen opettamaan pyhän hengen juopumista, jonka perusta olisi apostolien tekojen toisessa luvussa. Eksyttäjät sanoivat, että koska kansa kysyi Pietarilta helluntaipäivänä olivatko opetuslapset juovuksissa, niin se tarkoittaa sitä että he käyttäytyivät kuin juopuneet pyhän hengen laskeutuessa ja täyttäessä heidän sydämensä. Eksyttäjät sanoivat opetuslasten olleen juovuksissa "Pyhästä Hengestä".

Opetuslapset eivät olleet juovuksissa eivätkä käyttäytyneet kuin juopuneet Pyhän Hengen täyttäessä heidän sydämensä helluntaipäivänä. Paikalla olleet ihmiset eivät kyenneet ymmärtämään sitä, että kieliä oppimattomina opetuslapset kykenivät puhumaan  eri kansojen kielillä Jumalaa ylistäen. Tästä syystä he sanoivat olivatko opetuslapset juovuksissa, ei siksi että opetuslapset olisivat käyttäytyneet juopuneiden tavoin, vaan siksi koska paikalla olleet jumalattomat eivät kyenneet millään ymmärtämään sitä mitä he kuulivat ja näkivät.

Raamatun kokonaisopetusta tutkimalla näemme ja ymmärrämme ettei Jumalan Pyhä Henki vaikuta synnillisiä asioita ja vaikutuksia uskovassa ihmisessä. Juopumustila on syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa. On siten täysin varmaa ja kiistatonta ettei Pyhä Henki vaikuta uskovassa ihmisessä juopumuksen kaltaista tilaa. Samoin on täysin varmaa ettei Jumalan Pyhä Henki puhu ja opeta ihmisiä juopumaan Hengestä.

Riivaajahenget eksytyksen kautta vääristävät aina Jumalan tahdon ja sen tähden he valehtelevat ihmisille, että he voisivat juopua Jumalan Hengestä. Aina silloin kun joku saarnaaja tai julistaja puhuu ja opettaa Hengessä juopumuksesta niin on kyse eksytyksestä ja saastaisen hengen toiminnasta. Jumalan Pyhä Henki ei opeta eikä vaikuta Hengessä juopumisen ilmiöitä ja vaikutuksia, sillä ne ovat aina valheenhengen manifestaatioita.

Pelko ja epävarmuus


Richard Smith syövyttävä happopilvi
:

 

Seuraava uskovaisten ryhmä kyllä näki, mistä pilvi koostui, mutta joutui sitten paniikkiin. Jotkut juoksivat karkuun ja kompastelivat saaden itsensä pökerryksiin, kun toiset taas jähmettyivät paikoilleen pälyillen puolelta toiselle. Kuten ensimmäisen ryhmän kävi, myös heidät pilvi nielaisi. Heidän perustava virheensä oli joutua pakokauhun valtaan, kun he huomasivat pilven pahuuden.
 

Richard Smithin näyssä oli uskovia, jotka ymmärsivät happopilven ja pahuuden eksytyksen, mutta paniikin tähden eksytys nielaisi heidät mukaansa. He eivät turvautuneet Jumalan voimaan, vaan antoivat sydämensä joutua pelon ja pakokauhun valtaan pyrkien omassa voimassaan pakenemaan eksytystä. He eivät siinä onnistuneet, koska ihminen ei kykene omassa voimassaan vastustamaan ja voittamaan riivaajahenkien valhevoimaa. Heidän olisi pitänyt uskossa turvautua Herraan Jeesukseen ja Jumalan voimaan, että he olisivat välttyneet eksytyksen kavalista juonista.

Koen noiden uskovien olleen sellaisia, joiden pelastuksen ja uskon varmuus ei ollut juurtunut Herraan Jeesukseen. He olivat epävarmoja ja pelokkaita ja siksi valheenhenki petti heidät eksytyksen valheilla. Osa heistä väitteli Toronto "uudistuksen" kannattajien kanssa, mutta koska he eivät tunteneet Raamattua ja Jumalan voimaa, niin siksi he uskoivat eksytyksen valheelliset ja vääristetyt opetukset.

Riivaajahenget käyttävät hyväkseen  pelkoa ja paniikkia, jonka turvin he uhkailevat ja pelottelevat uskovia, jotka ovat epävarmoja ja pelon vallassa. Tämän seurauksena pelokas uskova hyväksyy valheen, koska hän ei ole vielä oppinut tuntemaan armon ja rakkauden Jumalaa, joka ei pakota ja uhkailemalla pelottele uskovia uskomaan Häneen.

Raamattu opettaa saatanan vangitsevan ihmisen synnin orjuuteen eli synnin pakkotyöhön, jossa ihminen on pakotettu olemaan synnin orja. Raamatun opetuksen mukaan pakottaminen, painostaminen ja uhkaileminen on saatanan työtä ja tekoja. Raamattu opettaa Jumalan vaikuttavan tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä, että hänen elämässään tapahtuisi Jumalan hyvä tahto.

Pyhän Hengen työ on vapaaehtoista, joka perustuu vapaaseen valintaan ja haluun palvella ja uskoa Jumalaa. Jos olet ollut mukana sellaisessa seurakunnassa, jossa henki painostaa, uhkailee ja pakottaa sinua, niin  olet mukana eksytyksessä. Petos ja eksytys voi myös aluksi lähestyä sinua herrasmiehen elkein, mutta ääni muuttuu kellossa kun vastaanotat eksytyksen hengen.

Richard Smithin näyssä osa uskovista juoksi karkuun eksytyksen happopilveä ja karkuun juostessaan he kompastelivat ja menivät pökerryksiin. Eksyttävä saastainen happopilvi imaisi heidätkin mukaansa. Koin ja näin kuinka Toronto "uudistuksen" julistajat ja kannattajat rummuttivat sanomaansa jatkuvasti niitä vastaan, jotka eivät sitä hyväksyneet. He hyökkäsivät vastustajia vastaan syyttäen heitä  fariseuksiksi, uskonnollisuuden hengen vallassa oleviksi, herätyksen sammuttajiksi, tekopyhiksi ja milloin milläkin negatiivisella ilmauksella.

Silloin kun uskova on pelokas ja epävarma, ja kompasteluun (epävarma mitä Raamattu opettaa) taipuvainen, niin jatkuva hyökkäys ja syyllistäminen saa hänen päänsä pyörälle ja hän joutuu pökerryksiin, jonka seurauksena pelon ja epävarmuuden tähden hän antaa periksi ja vastaanottaa eksytyksen ja valheen.

Puolelta toiselle pälyilevät, jotka jähmettyivät paikoilleen olivat suurelta osin sellaisia uskovia, jotka eivät olleet juurtuneet uskossa Herraan Jeesukseen, vaan he peesasivat niitä, joihin he luottivat. Toisin sanoen, he luottivat ystäviensä olevan oikeassa ja terveessä uskossa, koska heillä ei ollut omaa henkilökohtaista uskon varmuutta.

Monet pälyilijät jähmettyivät siksi paikoilleen, koska he näkivät kuinka heidän ystävänsä jakaantuivat kahtia Toronto "siunauksen" takia, toiset hyväksyivät sen ja jotkut muut torjuivat sen. He menivät tolaltaan jähmettyen paikoilleen, koska he eivät enää tienneet mihin uskoa. Pelko, epävarmuus sekä juurtumattomuus Herraan Jeesukseen ohjasi heidät vastaanottamaan valheen.

Toronto "herätys" oli salakavala petos ja eksytys, koska se painosti ja uhkaili ihmisiä, mutta pyrki myös salaa ujuttautumaan ihmisten sydämiin. Toronto "herätyksen" seurakunnissa kiersi (tietyssä herätysliikkeessä) herätysliikkeen johdon kirjeitä, joissa kehotettiin seurakunnan pastoreita sekä työntekijöitä varovasti viemään seurakunnassa eteenpäin Toronto "uudistusta". Joissakin seurakunnissa Toronto "uudistus" oli niin varovaista ja salaista ettei seurakunta edes tiennyt edellä mainittujen kirjeiden olemassaolosta.

Riivaajahenkien toiminta on röyhkeätä ja salakavalaa, sillä se pyrkii valloittamaan uskovien sydämet salaisesti, niin etteivät he edes itse tiedä siitä mitään. Salaisen työn tarkoitus ja päämäärä on muokata pikkuhiljaa uskovan sydän vastaanottamaan yhä enemmän valheellisia opetuksia sekä valheenhengen toimintaa. Tällaista salakavalaa salaista manipulointia ei voi välttää mitenkään muuten kuin että henkilökohtaisesti rukoillen tutkii Jumalan sanaa sekä koettelee kaiken opetuksen Jumalan sanan valossa, jota seurakunnassa annetaan.

Jos tunnistit itsesi ja olit mukana salaisessa operaatiossa, jonka tarkoituksena oli myrkyttää uskovien mielet Toronto "herätyksen" kautta, niin olet Jumalan tuomion alla ja sinun täytyy tehdä siitä sydämessäsi parannus, vaikka siitä on aikaa jo vuosia. Jos et tee parannusta, niin huomaamattasi jatkat samanlaisia kieroja keinoja, joiden kautta pyrit tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Jumalan valtakunnan työtä ei voi tehdä kierojen ja väärien keinojen ja toimintatapojen kautta, siksi sinun tulee tehdä asiassa parannus ellet jo ole tehnyt sitä.

Jos teet parannuksen tässä asiassa, niin tulet huomaamaan kuinka Jumalan siunaus laskeutuu elämääsi ja pääset takaisin Jumalan viheriäisille niityille ja keitaille, jossa Raamatun sanan väärentämätön ja puhdas ravinto virvoittaa sielusi Pyhän Hengen uudistaessa sisintäsi antaen sinulle voimaa vaeltaa uskossa Jumalan tahdon mukaan.

Sinä joka olit salaisen manipulaation uhri ja olet huomaamattasi pikkuhiljaa omaksunut Toronto "uudistuksen" harhaoppeja, niin sinunkin tulee tehdä parannus. Ymmärrän sen että moni uskova voi vihastua ja katkeroitua ymmärtäessään, että seurakunnassa heidän tietämättään salaisesti pyrittiin opettamaan ja ohjaamaan heitä uskomaan Toronto "uudistuksen" harhaoppien mukaisesti. Muista kuitenkin se että katkeruus on syntiä Jumalan edessä.

Älä vastaanota katkeruutta sydämeesi, vaan anna Pyhän Hengen kuolettaa pois kaikki katkeruuden tunteet sydämestäsi. Anna Jumalan Pyhän Hengen osoittaa sinulle missä kohden sinua on harhautettu ja missä kohden sinun tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa.

Sinä joka olet tunnistat itsesi joistakin edellä olevista kuvauksista ja koet olleesi mukana Toronto "uudistuksessa" jollakin tavalla sekä olet yhä vielä sen vaikutusvallassa, niin älä häpeä tehdä parannusta. Älä ajattele mitä muut ihmiset ajattelevat ja sanovat, vaan ajattele sitä mitä mitä Jumala sanoo ja ajattelee. Jumala antaa sinulle voiman parannukseen ja poistaa kaikki häpeän tunteet sydämestäsi.

Hävitä harhaoppiset kirjat kirjahyllystäsi ja aloita lukemaan Raamattua säännöllisesti viipyen rukouksessa ja pyydä Jumalaa avaamaan sinulle Hänen tahtoansa. Rukoile itsellesi tervettä Raamatun totuuteen pitäytyvää seurakunta tai uskovien yhteyttä, sillä uskovan ei ole hyvä olla yksin. Jumala on tarkoittanut seurakunta yhteyden ja nimenomaan oman paikkakunnan seurakunta yhteyden, mutta joissakin tilanteissa Jumalan Pyhä Henki voi johdattaa sinut vähäksi aikaa myös paikkakuntasi ulkopuolelle. Joskus voi olla niin että paikkakuntasi yhteydet ovat epäterveitä tai Jumala haluaa varustaa ja vyöttää sinut totuudella joidenkin ihmisten kautta, jotka ovat juurtuneet syvälle Jumalan sanan totuuteen sekä Pyhän Hengen vaikuttamaan elämään.

Jumalan sanan totuus ja Pyhän Hengen aito voimavaikutus puhdistaa sydämesi kaikesta eksytyksen saastasta mihin ikinä oletkaan ollut osallisena. Jumala on rakastava Isä, joka rakastaa sinua ja siksi Hän on kuin lammaspaimen, joka hakee laumastaan eksyneen lampaan olkoon eksynyt vaikka missä ja kuinka eksyksissä tahansa. Jos annat Hänen auttaa sinua ja hoitaa sydämesi haavat kuntoon, niin Hän tekee sen. Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä kun tunnustamme syntimme ja teemme niistä parannusta.

Herran Jeesuksen veripesu puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun Jumala luo uutta sinun sydämessäsi sekä pyyhkii pois meidän rikkomuksemme ja erheemme, niin Jumala ei enää muista sinun syntejäsi. Jumalalle niitä ei ole enää olemassa, sillä ne eivät enää astu Jumalan ajatuksiin, eikä Hän enää muista syntejäsi. Älä sinäkään enää syyllistä itseäsi ja kaivele anteeksiannettuja syntejä, joita ei ole enää olemassa Jumalan mielessä ja ajatuksissa.

Eräs este ja vihollisen eksytys on uskovan syyllistäminen kun hän aikoo tehdä tai tekee parannuksen. Pahuuden henkivallat muistuttavat sinua synnistä minkä olet tehnyt. Riivaajahenget muistuttavat ja syyttävät sinua synnistä, jonka Jumala on kuitenkin antanut sinulle anteeksi, kun olet tehnyt siitä parannuksen. Riivaajahenget painostavat sinua ja syyttävät ettet ole saanut syntiäsi anteeksi, vaikka todellisuudessa syntisi on annettu anteeksi, kun olet sitä katunut ja tehnyt parannuksen. Usko syntisi anteeksi annetuiksi parannuksen tehtyäsi, äläkä kuuntele saatanan syytöksiä, niin saat kokea ja elää Jumalan armossa ja anteeksiantamuksessa.

Miksi riivaajahenget painostavat ja syyttävät sinua eivätkä jätä sinua rauhaan? Silloin kun sinä teet parannuksen, vaikka eksytyksen kavalista harhaopeista, joita olet uskonut, niin saatana ei jätä sinua rauhaan eikä haluaisi päästää sinua otteestaan, siksi hän painostaa ja syyttää sinua. Jos olet päässyt vapaaksi harhaopista tai jostakin muusta kavalasta eksytyksestä tai synnistä, niin ehkä et pysty antamaan itsellesi anteeksi ja eksyt syyttämään itseäsi ja elämään itsesyytöksen vallassa.

Tällä tavalla saatana toimii, sillä hän haluaisi pitää ihmisen kiinni jossakin eksytyksessä ja synnin ansassa eikä halua päästää häntä vapaaksi. Siksi hän syyttää uskovia. Ehkä seuraava esimerkki auttaa sinua turvautumaan uskon kautta Herran Jeesukseen ja Hänen apuunsa.

Pahan saatanan toimintatapa on sellainen missä hän houkuttelee ja eksyttää uskovan tekemään syntiä. Kun Jumala paljastaa synnin ja haluaa auttaa uskovan siitä vapaaksi, niin saatana alkaa syyttämään uskovaa siitä että hän on tehnyt väärin eikä voi saada syntiään anteeksi. Jos joku käskee sinua tekemään väärän teon ja sen jälkeen alkaa syyttämään sinua ja sanoo ettet saa koskaan anteeksi väärää tekoasi, niin haluaisitko olla sellaisen kaveri? Et tietenkään haluaisi olla.

Paha saatana toimii siten, että hän käskee tekemään pahaa ja sanoo sen jälkeen ettet saa sitä ikinä anteeksi. Raamattu opettaa, että uskovan tulee olla Jumalalle alamainen, eli uskoa Häneen, jolloin saatana joutuu väistymään kavalien juoniensa kanssa sinun elämästäsi. Herra Jeesus käski saatanaa väistymään, kun hän kuiskutteli ajatuksiaan Jeesukselle. Sinullakin on oikeus käskeä saatanaa väistymään, kun hän syyttää sinua tai kuiskii korvaasi syntisiä ajatuksia.

Jos ymmärrät, että sinulla on oikeus olla kuuntelematta saatanan syytöksiä ja valheita sekä käskeä häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä, niin hän joutuu väistymään ja pakenemaan. Raamatun opetuksen mukaan uskovalla ei saa olla mitään tekemistä saatanan kanssa, siksi kun tunnistat hänen kuiskivan korvaasi valheita, niin käske hänen väistyä Herran Jeesuksen nimessä ja hän joutuu väistymään ja pakenemaan. Paha saatana pakenee vain ajaksi mutta yrittää tulla aina uudestaan kuiskimaan valheitaan, siksi heti kun hän lähestyy, käske häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä, niin hän joutuu väistymään ja pakenemaan.

Usko Jumalaa ja sitä mitä Hän sanassaan tarkoittaa ja sanoo ja toimi sen mukaisesti, niin silloin saatana joutuu pakenemaan ja väistymään. Muista kuitenkin, että kun olet uskossa kuuliainen Jumalalle aina sen mukaan mihin saakka olet saanut Jumalan armosta kasvaa uskontiellä, niin olet Jumalan suojeluksessa.

Kevyt hellevarustus ei anna suojaa


Richard Smith syövyttävä happopilvi
:

 

Samanaikaisesti kun tämä tapahtui kolmas uskovaisten ryhmä, joka myös oli nähnyt pilven olevan uhka, asettuivat seisomaan sen eteen heristäen nyrkkejään sille ja päästellen erilaisia vihaisia ääniä. Jotkut potkivat pilveä jaloillaan. Edellisen kahden ryhmän tavoin nämäkin olivat pukeutuneet kevyisiin ja ilmaviin helleasusteisiin. Heidän virheensä oli yrittää taistella pilveä vastaan omassa voimassa. Sen seurauksena hekin tulivat niellyksi pilveen.
 

Richard Smithin näyssä kolmas ryhmä uskovia oli nähnyt pilven olevan uhka, jonka seurauksena he asettuivat seisomaan happopilven eteen vihaisesti heristellen sille nyrkkejään. Jotkut heistä potkivat jaloillaan happopilveä. Näyssä heillä oli kevyet ja ilmavat helleasut kuten kahdella edelliselläkin ryhmällä oli ollut. Näyn mukaan he taistelivat happopilveä vastaan omassa voimassaan, jonka tähden happopilvi nielaisi heidät mukanaan eksytyksen kavaliin juoniin.

Koen ja näin Toronto "uudistuksessa" sekä sen jälkeisissä eksytyksen aaltojen vyöryissä kuinka monet nuoret uskovat, joilla ei ollut vielä Raamatun sanan tuntemusta kävivät innokkaasti taistelemaan eksytystä vastaan. Osa heistä ehkä oli lukenut paljonkin hengellistä kirjallisuutta, mutta he eivät olleet vielä kunnolla juurtuneet Jumalan sanan totuuteen. He vaelsivat hyvin kevyissä hengellisissä varustuksissa. Heillä oli intoa taistella valhetta ja eksytystä vastaan, mutta koska heillä ei ollut kunnon varustuksia hengelliseen sodankäyntiin, niin vihollisen voima nujersi ja eksytti heidät vastaanottamaan happopilven saastuttavan eksytyksen.

Ajattele jos harjaantumaton alle 10-vuotiaiden poikapainisarjan pikkupoika yrittäisi painia miesten sarjan painijaa vastaan, niin pikkupojalla ei olisi mitään mahdollisuuksia kokenutta ja voimakasta miespainijaa vastaan. Harjaantumattomalle uskovalle kävi siten, että kun hän taisteli eksytystä vastaan, niin valheenvoima huijasi häntä väärennetyn ja vääristetyn sanan opetuksen ja valheenvoimalla tehtyjen tunnustekojen ja ihmeiden kautta vastaanottamaan eksytyksen.

Silloin kun olet vasta uskontien alussa tai uskossa harjaantumaton käymään hengellistä sodankäyntiä, niin vihollinen hämää, huijaa ja nujertaa sinut valheenvoimalla. Sinun paikkasi on pysyä seurakunnan yhteydessä ja antaa Jumalan kouluttamien ja varustamien uskovien käydä hengellistä sodankäyntiä, sillä he kykenevät paljastamaan eksytyksen sekä karkottamaan valheenvoiman Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voiman kautta.

Seurakunnan paimenilla ja vastuu henkilöillä sekä uskossa kauemmin olleilla on vastuu nuorista uskovista, eikä heitä saa päästää hengelliseen sodankäyntiin, jota he eivät kykene vielä käymään. Heitä tulee neuvoa, opettaa ja ohjata sekä varustaa, mutta ei päästää harjaantumattomina hengelliselle sotakentälle, jossa he voivat haavoittua kuolettavasti. Kuolettavasti haavoittumisella tarkoitan sitä, että he voivat eksyä uskomaan valhehenkiä, joiden tarkoitus ja pyrkimys on johdattaa heidät iankaikkiseen kadotukseen.

Seurakunnan johtajien vastuu on todella suuri. Ikävä kyllä monet (ei kaikki) seurakunnan johtajat (paimenet eli vanhimmat) Toronto "siunauksen" aikana eivät välittäneet lampaistaan eivätkä ymmärtäneet sitä, että nuoren uskovan taistelu vihollisen voimaa ja eksytystä vastaan ei ehkä pääty kovinkaan hyvin ja on suuri vaara, että hän haavoittuu kuolettavasti. Onneksi oli myös valveutuneita paimenia, jotka pitivät huolta seurakunnasta paljastaen eksytyksen ja sitä kautta suojasivat seurakunnan uskovia eksytykseltä.

Ketkään vastuulliset armeijan johtajat ja upseerit eivät lähetä harjaantumattomia poikasia vihollisen aseiden ruuaksi varmaan kuolemaan. Seurakunnan paimenten tulee oppia ottamaan vastuunsa jos he ovat saaneet Jumalalta kutsun paimenuuteen. Jumalan hengellisessä "armeijassa" Herra ei lähetä harjaantumattomia uskovia saatanan joukkoja vastaan ennen kuin hänet on koulutettu ja hän on harjaantunut taistelemaan voittoisasti Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voimassa.

Jos sinulla on paimenen kutsu ja olet mukana seurakunnan työssä, niin älä lähetä, äläkä salli sellaisten uskovien mennä taistelemaan eksytyksiä ja valhehenkiä vastaan, joita Jumala ei ole varustanut tällaiseen sodankäyntiin, koska he ovat silloin hengellisen kuoleman vaarassa. Jos olit harjaantumaton uskova ja tunnistit sen että eksyit Toronto "uudistukseen" tai sen jälkeen tulleisiin eksytyksen aaltoihin, etkä ole vielä tehnyt parannusta tai päässyt vapaaksi eksytyksen kahleista, niin te parannus ja sanoudu irti sekä hylkää yhteys, jonka perustana on eksytys. Jumala johdattaa sinut totuutta rakastavien uskovien yhteyteen.

Jos olet tällä hetkellä nuori uskossasi tai uskossa harjaantumaton ja olet vihainen eksytykselle, jonka tiedät varmasti olevan eksytystä, niin älä lähde yksin sitä vastaan taistelemaan. Sinulle voi käydä tosi huonosti. Anna harjaantuneiden uskovien käydä hengellistä sotaa ja pyri sinä uskossa rakentumaan ja juurtumaan Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaan Pyhän Hengen voiman kautta. Sitten eräänä päivänä, kun olet Jumalan armosta harjaantunut, niin Herra lähettää sinut hengelliselle sotakentälle taisteluun pimeyttä vastaan, jolloin osaat paljastaa pimeyden kaikki kavalat eksytykset Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voiman kautta.

Eräs ongelma uskovien keskuudessa on se kun heti uskotaan jonkun kautta tullut näky ja profetia ikään kuin ne olisivat aina automaattisesti Jumalan antamia. Monet profetiat ja näyt voivat olla riivaajahenkien antamia tai sielullisen uskovan itse keksimiä näkyjä tai profetioita. Sen tähden Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken mikä tapahtuu seurakunnassa. Myös näyt ja profetiat tulee koetella, eikä ole viisasta heti uskoa niihin. Aika tulee näyttämään olivatko ne Jumalasta vai ei.

Valheprofeettojen kautta tulleet näyt ja profetiat voivat myös toteutua, vaikka ne ovat tulleet valheenhengeltä. Kun opit tunnistamaan valheprofeetan Raamatun sanan opetuksen kautta, niin sinun ei tarvitse uskoa eikä edes kuunnella heitä. Jumala antaa näkyjä ja profetioita seurakunnalle ja ne tulevat aina toteutumaan, niin kuin ne on julistettu tai näytetty seurakunnalle.

Olen huomannut erään asian, josta on tärkeätä tuoda esille muutama sananen. Monet kauemmin uskossa olleet uskovat ihmiset Toronto "uudistuksen" aikana jollakin tavalla ymmärsivät Toronto "herätyksen" olevan eksytys. Eksytyksen happopilvi pääsi kuitenkin eksyttämään heidät ja he eksyivät uskomaan sen olevan Jumalan työtä.

Heidän joukossaan oli uskovia, jotka olivat mukana hengellisessä työssä ja jotkut heistä olivat olleet uskossa jopa useita kymmeniä vuosia, jotkut jopa yli kaksikymmentäkin vuotta jne. Heidän kohdallaan huomasin yhden yhteisen piirteen. He olivat innokkaita lukemaan hengellisiä kirjoja. Jotkut heistä lukivat todella paljon hengellisiä kirjoja, mutta he lukivat todella vähän Raamattua.

He lukivat pääsääntöisesti hengellisiä kirjoja ja suhdeluku hengellisten kirjojen ja Raamatun lukemisen välillä oli sellainen että he lukivat 70-90 prosenttia enemmän hengellisiä kirjoja kuin Raamattua. Huomasin hengellisten kirjojen ohjaavan heidän käsitystään siitä mitä Raamattu sanoi, eikä se mitä Raamattu oikeasti opettaa.

Kun he kuuntelivat ja lukivat Toronto "siunaus" saarnaajien ja opettajien kirjoja, niin heidän sydämessään ei ollut Raamattuun perustuvaa uskoa, vaan hengellisten kirjojen tulkintoja siitä mitä Raamattu opettaa. Koska he eivät tunteneet Raamatun opetusta, niin siksi he eksyivät ja ottivat vastaan eksytyksen. He olivat tottuneet uskomaan sen mitä toisen ihmisen tulkinta sanoi Raamatusta oli se sitten oikea tai väärä. Heillä ei ollut mahdollisuutta torjua eksytystä, vaikka he aluksi sitä epäilivät ja vastustivat, mutta kun he joutuivat tekemisiin kirjojen kanssa, joiden tulkinta puolsi Toronto "uudistuksen" harhaoppeja, niin he eksyivät vastaanottamaan valheen, koska heidän sydämensä oli juurtunut ihmisten tulkintoihin Raamatusta, mutta ei Raamatun sanan opetukseen.

Monet heistä luulivat olevansa pitkällä uskossa, mutta heidän uskonsa olikin riippuvainen ihmisten tulkinnoista, ei Raamatun sanan todellisesta opetuksesta. Osa heistä saattoi olla ylpeitä ja ottaa kunniaa muiden tulkinnoista, joista muodostui heidän hengellinen identiteettinsä ja uskonsa. Koska heidän uskonsa perustui toisen ihmisen tulkintaan, ei henkilökohtaiseen uskoon Raamatun sanan totuuden mukaisesti, niin heillä ei ollut mahdollisuutta selvitä eksytyksestä, vaan eksytys petti heidät.

Jos tunnistit olevasi sellainen joka lukee paljon hengellisiä kirjoja, mutta vähän Raamatun sanaa, niin koettele perustuuko uskosi hengellisten kirjojen tulkintoihin vai Raamatun sanan opetukseen. Jos uskallat antautua koeteltavaksi, niin Jumalan Pyhä Henki paljastaa sinulle tilanteesi ja johdattaa sinut parannukseen jos siihen on aihetta. Sen jälkeen kun ymmärrät uskosi perustuvan enemmän hengellisten kirjojen ja saarnaajien tulkintoihin kuin Raamatun sanan opetukseen, niin pystyt näkemään mahdollisen eksytyksen, jossa olet mukana.

Tietenkin on olemassa hyviä hengellisiä kirjoja, mutta niitä on paljon vähemmän olemassa kuin epäterveitä ja täynnä harhaoppeja sekä vääriä opetuksia olevia kirjoja. Ei ole väärin lukea hyvää hengellistä kirjaa, jos tietää kirjan olevan varmasti hyvä ja Raamatullinen. Hyvä hengellinen kirjakin tulee alistaa Raamatun sanan alle ja siksi sinun tulisi tutkia ja koetella kirjan sanoma Raamatun sanan valossa.

Kun olin aivan uskontieni alussa, niin luin paljon hengellisiä kirjoja. Pääni meni pyörälle ja sekaisin monista erilaisista opeista ja käsityksistä. Kirjojen sanoma oli ristiriidassa keskenään ja uskoin aina sitä kirjaa mitä olin juuri lukemassa. Olin todella ahdistunut. Eräänä päivän koin kuinka Jumala puhui minulle hyvin voimakkaasti ja selkeästi. Minulle sanottiin että lue Raamattua viiden vuoden ajan, äläkä lue sinä aikana mitään muita kirjoja kuin pelkästään Raamattua.

Aloin lukemaan Raamattua päivittäin enkä lukenut viiteen vuoteen mitään muuta kirjaa kuin Raamattua. Mitä enemmän luin Raamattua rukouksessa pyytäen Jumalaa avaamaan minulle Hänen sanaansa kysellen, että mitä tämä tarkoittaa tai mitä tuo kohta tarkoittaa, niin huomasin että pikkuhiljaa ristiriidat hävisivät sydämestäni ja aloin ymmärtämään mitä Raamattu opettaa.

En ole sen viiden vuoden Raamattu projektin jälkeen lukenut kovin montaa hengellistä kirjaa. Jokaisen kirjan jonka olen lukenut sen jälkeen olen koetellut ja tutkinut Jumalan sanan kautta. Samoin kaiken sanan opetuksen ja julistuksen, jonka olen kuullut seurakunnassa pyrin tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanalla. En väheksy ketään uskovaista, enkä nouse kenenkään yläpuolelle, mutta Raamattu on Jumalan Itsensä kirjoittama kirja sinulle ja minulle, joka on täydellinen opetuksessaan, sen tähden pyrin päivittäin rakentumaan siitä.

Raamatun sanan aarreaitta on loputon ja ääretön, sillä emme pysty ammentamaan sitä täysin tyhjäksi tässä ajassa. Jumalan sana elää ja puhuu sekä opettaa meitä koko ajan syvällisemmin aina sen mukaan missä uskon kasvuvaiheessa olemme. Jumalan sana avautuu meille koko ajan yhä syvällisemmin. Meille uskoville pitäisi olla päivänselvää, että lukemamme päivittäisen hengellisen annoksen tulisi olla 90 prosenttisesti Raamatusta ja loput 10 tai 5 prosenttia voimme lukea muista hyvistä hengellisistä kirjoista. En tietenkään pakota ketään tähän, mutta suosittelen sitä sinulle ja itse aion noudattaa sitä niin pitkään kun saan maan päällä vaeltaa Jumalan armosta.

Miksi on hyvä lukea ja tutkia Raamattua päivittäin? Raamatun sana kertoo meille sen miksi olisi hyvä ja tärkeä joka päivä rukouksessa tutkia Jumalan sanaa. Herra Jeesus sanoi ihmisen eksyvän, jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Jos et tunne Jumalan sanan opetusta, niin et kykene tunnistamaan Jumalan Hengen tekoja, etkä tunnista vääriä ja eksyttäväisiä harhaoppeja.

Silloin kun tunnet ja ymmärrät mitä Raamattu opettaa, niin harhaopit ja väärät opetukset eivät pysty eksyttämään sinua. Kun tiedät mitä Raamattu opettaa, niin kykenet ymmärtämään millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii, etkä eksy uskomaan riivaajahenkien valhevoiman eksytyksiä Jumalan voimaksi ja teoiksi. Raamatun sanan tunteminen ja ymmärtäminen on siten erittäin tärkeää, sillä se on sinulle elinehto elääksesi ja kasvaaksesi uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Raamattu opettaa kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Raamatun opetuksen mukaisesti.

Nyt ymmärrät myös sen miksi sinun tulisi rukouksessa tutkia ja lukea Raamattua paljon enemmän kuin hengellisiä kirjoja. Tietenkin on olemassa hyviä hengellisiä kirjoja, mutta nekin tulee koetella ja tutkia Raamatun sanan valossa.

Eksyttäjät kuten Toronto "herätyksen" saarnaajat sanoivat, että kaikkea ei ole kirjoitettu Raamattuun siitä miten ja millä tavalla Jumala toimii. Koska Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka jälkeen elävän veden (Pyhä Henki) virtaavat eteenpäin meidän sydämessämme, niin se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala on sitoutunut toimimaan, niin kuin Raamattu opettaa.

Jumala voisi toimia niin kuin Hän itse tahtoo pyhyydessään ja totuudessaan, mutta koska ihminen ei voi tietää onko kyse Jumalasta vai ei, niin siksi Jumala on antanut Raamatun sanan opetuksen, jonka mukaan Hän toimii ja vaikuttaa. Jumala on antanut meille Raamatun sanan Pyhän Hengen lisäksi, ettemme eksyisi. Jos Jumala toimisi vastoin sanansa ilmoitusta, niin silloin emme voisi koskaan tietää varmuudella, että onko kyseessä Jumala vai joku muu henki.

Siksi Jumala on itse sitoutunut toimimaan Raamatun sanan opetuksen mukaan, ettemme eksyisi ja pystyisimme tunnistamaan Hänen tekonsa. Tämän tähden Jeesus sanoi, että meidän tulee uskoa Häneen, niin kuin Raamattu opettaa.

Toronto "herätyksen" eksytys toimi siten, että ensin julistettiin sanoma, jossa Raamatun sanan opetus vääristettiin. Vääristetyn opetuksen kautta puolusteltiin outoja, epäterveitä ja saatanallisia ilmiöitä, joita alkoi tapahtua julistuksen jälkeen. Jos et tuntenut Raamatun opetusta, niin hyvin todennäköisesti eksyit mukaan Toronto "herätykseen". Kun "herätystä" markkinoitiin kovalla kiireellä ympäri Suomea, niin samalla seurakuntien kirjamyyntipisteissä myytiin Toronto "herätyksen" julistajien kirjoja.

Jos et ollut säännöllisesti lukenut Raamattua, vaan olit tottunut lukemaan hengellisiä kirjoja ja uskomaan niiden tulkintoja, niin sinulla ei ollut mahdollisuutta selviytyä eksytyksestä, vaan se nielaisi sinut mukaansa. Eksytys pyrkii pitämään ihmisen pois Raamatun todellisesta opetuksesta tarjoten rinnalle oman vääristetyn versionsa Raamatun sanasta.

On siis todella tärkeä lukea ja ymmärtää mitä Raamattu opettaa. Raamattu näyttää kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii ja Jumalan Pyhä Henki toimii Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Kun ymmärrät ja tiedät edellä olevan opetuksen, niin sinua on todella vaikea eksyttää, etkä eksykään koska tiedät mitä Raamattu opettaa ja kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii.

Eksytys sanoo aina, että Raamattuun ei ole kirjoitettu kaikkea mitä Jumala voi tehdä ja millä tavalla Hän toimii. Eksytys myös vääristää Raamatun opetusta irrottamalla jakeita asiayhteydestään antaen niille uuden ja vääristetyn merkityksen. Kerron seuraavaksi asiaa valaisevan esimerkin, jota esim. Toronto "herätyksen" eksyttäjäsaarnaajat opettivat.

Raamattu sanoo Jumalan vaikuttaneen kuningas Saulissa siten, että hän riisui vaatteensa maaten pitkän aikaan alasti muiden ihmisten nähden. Eksytys irrottaa jakeen asiayhteydestään ja sanoo Jumalan toimivan välillä oudolla tavalla kun hän siunaa ja voitelee ja siksi sinun ei kannata välittää, vaikka näet tai koet kummallisia ja outoja asioita. Eksytys sanoo, että älä välitä mitä muut sanovat, vaan ota vastaan "voitelu" ja anna sen vaikuttaa.

Kun tutkimme Raamatusta kuningas Saulin tapahtuman asiayhteydessään, niin näemme Saulin olleen aikeissa mennä surmaamaan Daavidia. Jumala esti tämän ja vaikutti siten, että Saul riisui itsensä alastomaksi. Kyseessä oli Jumalan tuomio, jonka kautta Hän esti Daavidin surmaamisen. Jumala ei siunannut ja voidellut Saulia oudolla tavalla, vaan tuomitsi hänet oudon tavan kautta.

Toronto "herätyksen" eksyttäjäsaarnaajat markkinoivat uutta voitelua ja uutta voimaa sekä uutta ymmärrystä vanhan ja perinteisen ymmärryksen tilalle. Heidän markkinoimansa uusi voitelu, uusi voima ja uusi ymmärrys olivat valheenvoiman voitelua ja valheeseen perustuvaa eksyttäväistä ymmärrystä.

Silloin kun ymmärrät Raamattua ja tutkit asioita ja tapahtumia asiayhteydessään, niin et eksy, vaan sen sijaan kykenet tunnistamaan eksytyksen. Raamattu opettaa, että Herraan Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena elävän vedet (Pyhä Henki) virrat virtailet eteenpäin sinun sydämessäsi. Kun uskot Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin et eksy, vaan saat kasvaa uskossa Jumalan armosta oppien ymmärtämään sitä mikä on Jumalan tahto.

Eksytyksen paha vaikutus


Richard Smith syövyttävä happopilvi:

 

Tämän jälkeen, pilven syötyä jokaisen näistä kolmesta ryhmästä, tuli hiljaisuus, jota seurasi korvia vihlovia tuskanhuutoja, jonka jälkeen uudelleen hiljaisuus. Tämän keskeytti vain outo välillä taukoava valitus tai pulputtava kurlausääni, joka kovasti muistutti minua ensimmäisen maailmansodan aikaisesta kaasuhyökkäyksestä.
 

Typen ja rikin oksideja päätyy ilmakehään luonnon ja ihmisen toiminnan seurauksena, esimerkiksi energiantuotannon, teollisuuden (fossiiliset polttoaineet) ja liikenteen päästöistä sekä tulivuorenpurkauksista. Typen ja rikin dioksidit reagoivat yläilmakehässä otsonin kanssa, jolloin muodostuu rikki- ja typpitrioksideja, jotka joutuessaan kosketuksiin veden kanssa muuttuvat rikki- ja typpihapoksi, jolloin syntyy ns. happosade.

Happosade, eli hapan sadevesi aiheuttavat vesisateen, joka tarkoittaa sitä, että vesipisaroihin yhdistyneet myrkyt yhdessä veden kanssa satavat maan päälle. Happosade tuhoaa sienirihmastoja ja puiden hentoja juuria, havupuut tippuvat neulasiaan, lehtipuista voi tippua lehtiä, vaurioittaa puunkuoria, estää puunkasvua, vahingoittaa maaperäeliöitä, vesistöjen happamoitumisen seurauksena happosade voi aiheuttaa jopa aikuisen kalan kuoleman.

Happosateella on syövyttävä vaikutus ja se voi jopa syövyttää autonmaalipintoja, rakennusten pintoja, rautatien kiskoja, lentokoneita sekä terässiltoja. Happosade aiheuttaa myös ongelmia ihmisille, sillä se voi myötävaikuttaa ongelmia sydämen ja keuhkojen alueille (keuhkotulehdus). Happosade voi myös vaikuttaa ja altistaa astmaan sairastumisen.

Happosade yhdessä veden ja myrkkyjen kautta karmealla tavalla tuhoaa ja vaurioittaa maata ja vesistöjä. Richard Smithin näyssä syövyttävä happopilvi oli rikin katkuinen. Kun vertaamme luonnollista happosadetta Smithin näkyyn ja sen seurauksiin, niin näemme millaisia seurauksia eksytys saa aikaan.

Happosateessa on puhdasta vettä sekä myrkkyjä, jotka yhdessä muodostavat vahingollisen sekä tappavan yhdistelmän. Eksytys toimii samalla tavalla sekoittaen yhteen oikeata ja väärää, mutta väärän osuus on niin suuri, että eksytys on vahingollinen ja tappava. Eksytyksessä mukana olevat oikeat ainekset eivät pysty pelastamaan ihmistä, joka vastaanottaa eksytyksen, koska eksytyksessä mukana olevan väärän (myrkky) annos on niin suuri että se tuhoaa ihmisen, joka vastaanottaa eksytyksen.

Eksytys esittelee itsensä virvoittavana hengen sateena, mutta kylvää ympäristöönsä kuolettavaa myrkkyä. Luonnollinen happosade tuhoaa puiden hentoja juuria, havupuut tippuvat neulasiaan, lehtipuut tiputtavat lehtiään, puunjuuret vaurioituvat sekä esteen puiden kasvua. Jumala antoi tarkan näyn eksyttävästä happopilvestä sillä samalla tavalla kuin luonnollinen happosade aiheuttaa ongelmia puille, niin eksytys tekee ihan samalla tavalla ihmisille.

Luonnollinen happosade tuhoaa puiden hentoja juuria ja eksytys aina ensimmäiseksi pyrkii eksyttämään ja tuhoamaan uskovat, jotka eivät ole vielä juurtuneet Herraan Jeesukseen. Sen tähden pitemmän aikaa uskossa olleilla uskovilla on vastuu auttaa nuoria uskovia eksymästä valhevoiman kautta tulevaan eksytykseen. 

Luonnollinen happosade saa aikaan puunkuoren vaurioitumista, neulasien ja lehtien tippumista. Silloin kun puunkuori vaurioituu, niin puu altis sairastumaan taudeille, jotka voivat saada aikaan vakavia seurauksia, jopa puun kuoleman (pystyyn lahoaminen). Samalla tavalla eksytys pyrkii toimimaan, sillä se pyrkii murtamaan uskovan vastarinnan, puolustuksen ja suojakilvet. Kun vastustus on murrettu valhevoiman ihmeiden ja oppien kautta, niin uskovalle käy kuten pystyyn lahonneelle puulle. Valhevoiman vaikutus ja väärä oppi tuhoaa uskovan, niin että terve uskonelämä hiipuu pois koko ajan enemmän hänen sydämestään ja tilalle tulee valhe, joka tulee lopulta aiheuttamaan hengellisen kuoleman.

Luonnollisen happosateen myrkyt estävät puita kasvamasta, jolloin ne jäävät kitukasvuiseksi ja ovat siten keskenkasvuisina alttiimpia kohtaamaan ennenaikaisen kuoleman. Eksytys toimii samalla tavalla sillä se pyrkii estämään uskovan hengellisen kasvun (Raamatullinen usko), korvaten sen valheenvoimalla ja väärillä opeilla, joka tyrehdyttää ja pysäyttää Raamatullisen uskon kasvun.

Luonnollinen happosade happamoittaa vesistöjä, jonka seurauksena jopa aikuiset kalat voivat kuolla. Kala elää turvallisesti vesiympäristössään, mutta happosateen myrkkyjen laskeutuessa veteen, veden luonnollinen koostumus muuttuu ja sen seurauksena monet veden eläväiset vahingoittuvat ja osa niistä kuolee.

Eksytys toimii samalla tavalla. Kun eksyttävästä happopilvestä sataa myrkkyjä uskovan sydämeen, niin hän luulee olevansa koko ajan turvassa eläen ja uskoen Herraan Jeesukseen. Valhevoima ja väärä oppi muuttaa uskon olemusta siten, että uskova luulee koko ajan elävänsä totuudessa, vaikka hän elää valheessa ja harhassa. Valheenvoima ja väärä oppi muuttaa uskovan "teologian" ja ymmärryksen siten että hän luulee valhetta totuudeksi ja valheenvoimaa Jumalan voimaksi.

Luonnollinen happosade aiheuttaa ongelmia ihmisille sillä se voi myötävaikuttaa ongelmia sydämen ja keuhkojen alueille (keuhkotulehdus). Happosade voi myös vaikuttaa ja altistaa astmaan sairastumisen.

Eksytys pyrkii nimenomaan myrkyttämään uskovan sydämen (mieli ja ajatukset) niin ettei hän enää tunnista totuutta, vaan pitää valhetta "totuutena". Raamattu kehottaa uskovaista yli kaiken varjelemaan sydäntänsä, sillä sieltä elämä lähtee. Tämän tähden on tärkeä täyttää sydän (mieli ja ajatukset) Raamatun sanan opetuksella.

Keuhkojen kautta ihminen kykenee hengittämään ja luonnollista hengitystä voi verrata rukoukseen, joka ylläpitää hengellistä elämää yhdessä Raamatun sanan lukemisen kautta. Eksytyksen kautta riivaajahenget pyrkivät sammuttamaan ja tuhoamaan uskovan rukouselämän sillä tavalla, että kun uskova pitää valheenhenkeä Pyhänä Henkenä ja kohdistaa hänelle kaikki rukoukset, niin hän uskoo riivaajahenkiä, ei Jumalaa, vaikka hän luulee uskovansa Jumalaan.

Valheenhenki tekee ihmeitä ja opettaa uskovaa valheen kautta, jolloin uskova saa vahvistuksen sydämelleen ja luulee kyseessä olevan Jumalan voima, vaikka kyseessä on valheenhenki. Uskova kuitenkin luulee valheenhenkeä Jumalaksi ja kohdistaa rukouksensa valheenhengelle, jolloin oikea rukouselämä Jumalaa kohtaan on sammutettu. Ihmiselle on näin syntynyt suhde riivaajahengen kanssa, joka aktiivisesti johdattaa ihmistä valheen kautta kohti iankaikkista tuhoa ja kadotusta.

Ainoa suoja eksytyksen happopilveä vastaan on usko, jossa uskotaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, sillä vain silloin voit tunnistaa eksytyksen kun tiedät ja ymmärrät mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Syövyttävän happopilven eksytys esittelee itsensä hyväntekijänä, joka tuo uuden "voitelun" ja sellaisen "supervoitelun", jonka avulla voit tehdä ihmeitä sekä uudistua niin että kaikki ongelmasi tulevat ratkeamaan.  Eksytystä voi kuvata myös rotanmyrkyn kautta, koska eksytys toimii samalla tavalla kuin rotanmyrkky.

Rotanmyrkyssä on mukana hyviä ja oikeita ravinteita, joiden tarkoitus on saada rotta haistamaan ruuantuoksu. Kun rotta on tunnistanut "ruuan" ja aloittaa aterioimisen, niin mukana oleva myrkyn määrä tappaa rotan. Eksytys sekoittaa aina oikeata ja väärää keskenään, koska sillä tavalla saadaan ihmiset eksymään. Oikea aine väärän joukossa eksyttää ne joiden aistit eivät ole harjaantuneet erottamaan oikeaa ja väärää toisistaan.

Rotanmyrkkyyn on sekoitettu oikeata ruokaa sekä sen verran myrkkyä, että rotta kuolee siihen. Eksytys toimii samalla tavalla, sillä eksytyksessä on mukana oikeata Raamatun opetusta, mutta myös väärää ja valheita. Eksytyksessä oikean ja väärän annostelun suhde on aina sellainen, ettei oikea aines kykene pelastamaan ihmistä, vaan väärä aines aina tuhoaa hänet, eli eksyttää pois uskosta, johtaen hengelliseen kuolemaan sekä myös joskus ennenaikaiseen ruumiilliseen kuolemaan.

Alussa eksytyksen vaikutukset voivat tuntua virvoittavilta sekä antaa sinulle uutta energiaa sekä tarmoa. Mutta koska on kyse eksytyksestä, niin alat sokeutumaan hengellisesti koko ajan enemmän. Uskot koko ajan yhä enemmän kaikenlaisia vääriä opetuksia sekä antaudut valheenvoiman vaikutuksille.

Eksytys toimii kuin alkoholi, sillä se alussa kohottaa itsetuntoasi, mutta lopulta se tuo sinulle karmean krapulan. Monet Toronto "uudistuksen" vastaanottaneista uskovista alkoivat kärsiä sydämessään tuskasta ja kivusta, eikä luvattua uudistusta tullutkaan. Raamatun luku ja rukous elämä hiipuivat. Elämä ei tuntunut enää mielekkäältä. Tämän seurauksena jotkut heistä tekivät itsemurhan. On todella surullista sanoa tämä, mutta joidenkin uskovien elämä päättyi itsemurhaan, koska he saastuivat saatanallisesta hengestä, jonka ainoa tehtävä ja päämäärä on tuhota ihminen iankaikkisesti.

Monet jotka ottivat vastaan Toronto "uudistuksen" tai sen jälkeiset eksytyksen aallot ajautuivat valheen pettämänä haureuden henkeen, jonka seurauksena he alkoivat harrastamaan synnillisiä seksisuhteita. Aviorikokset ja haureus johtivat monet uskovat avioeroon. Uudistus ja supervoima oli saatanallinen petos, joka johti heidät saastaisuuteen sekä synnin orjiksi.

Eksytys lupasi parantaa sairaita ja sairauksia. Jotkut kokivat parantumisen, mutta saattoivat sairastua myöhemmin johonkin muuhun vakavaan, jopa kuolemaan johtavaan sairauteen. Monet Toronto "uudistuksessa" "voitelun" tai "kosketuksen" saaneet sairastuivat äkillisesti vakaviinkin sairauksiin. Koska kyseessä oli eksytys ja valhe, niin valheen aikataulun mukaisesti aluksi ihmiset kokivat "ihania asioita", mutta lopulta valhe iski täydellä tuhovoimalla runnellen joitakin sairauksilla ja taudeilla.

Pohjois-Amerikassa sekä Suomessa Toronto "uudistuksen" tai sen jälkeen tulleiden eksytyksen vastaanottaneissa oli sellaisia uskovia, jotka saastainen eksytyksen henki eksytti homouteen ja lesbouteen. Saastainen eksytyksen henki johdatti homouteen myös tunnettuja saarnaajia ja hengellisiä johtajia.

Edellä olevien synnin ja pahuuden hedelmien olisi pitänyt herättää monet näkemään Toronto "uudistuksen" sekä sen jälkeisten eksytyksen aaltojen petos ja pahuus. Toronto "uudistus" sekä sen jälkeen tulevat eksytyksen aallot lupaavat uskoville supervoitelua, joka olisi suurempi kuin alkuseurakunnan uskovilla oli sekä voit tehdä jopa Jeesusta suurempia tekoja.

Jos uskova saisi tällaisen supervoitelun, niin miksi hän alkaisi harrastamaan homoutta tai hylkäisi aviopuolisonsa huoruuden tähden? Todellisuudessa Toronto "uudistuksessa" ja sen jälkeen tulevissa eksytyksen aalloissa ihmiset vastaanottavat saatanallisen kundalivoiman, joka on käärmevoimaa, eli riivaajahenkien valheenvoimaa.

Raamatun opetuksen mukaan kun Herra Jeesus sanoi, että Häneen uskovat voivat tehdä suurempiakin tekoja kuin Hän, niin se tarkoitti laajempia tekoja, ei voimassa suurempia tekoja. Alkutekstin mukaan sanan suurempia merkitys on myös laajempia. Raamattu itse todistaa, että on kyse laajemmista teoista, ei suuremmista teoista.

Herra Jeesus sanoi ja opetti, että palvelija ei voi olla herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että luotu ihminen ei voi edes Pyhän Hengen voimassa tehdä suurempia tekoja kuin Herra Jeesus teki ja tekee. Koko Raamatun opetuksen valossa sekä alkutekstiin perustuen oli kyse laajemmista teoista, sillä kun uskovat kaikkina aikoina Jumalan armosta ja voimasta uskovat Herraan Jeesukseen, niin on kyse laajemmista teoista kuin Jeesuksen aikana.

Itämaisissa uskonnoissa, hindulaisuudessa, kundalini-kulteissa uskonnollinen guru asettaa kätensä shaktipat ihmisten päähän otsan alueelle siirtäen kundalinivoimaa ja energiaa rukoiltavaan ihmiseen, joka yleensä kaatuu voiman koskettamana taaksepäin. Sanskriitin sana shaktipat tarkoittaa shaktin siirtämistä feminiininen selkärangan alaosaan. Shaktipat on muinainen menetelmä, jonka kautta herätetään ja aktivoidaan kundalini lyhyimmässä mahdollisessa ajassa. Monissa tapauksissa shaktipatin kautta kundalinivoima saadaan toimimaan välittömästi ja joissakin tapauksissa se voi viedä enemmän aikaa. Kundalininvoiman herättäminen voi olla joskus vaarallista, sillä ihminen ei välttämättä kestä sen vaikutusta.

Kun tutkimme kundalinivoiman vaikutuksia, niin näemme kuinka samanlaisia ilmiöitä tapahtui Toronto "uudistuksessa" sekä sen jälkeen vaikuttaneissa eksytyksen aalloissa.

Kundalinivoiman vaikutuksia ovat suunnaton "rakkauden" kokemus, tunteiden liikutus, maahan kaatuminen taaksepäin, eläinten tavoin äänteleminen, hillitön ilo ja nauru, itkeminen, vapiseminen, nykiminen, kouristelu ja erilaisia pakkoliikkeitä. Edellä mainitut manifestaatiot (kundalinivoiman ilmenemismuodot) aktivoituvat ja aloittavat kundalinivoiman vaikutuksen ihmisessä näiden ilmiöiden kautta.

Raamattu opettaa Pyhän Hengen muuttavan ja vaikuttavan uskovassa ihmisessä Jumalan kuvan kaltaista toimintaa, eli Jumalan ominaisuuksia kuten esim. rakkautta, totuutta, rauhaa, Raamatun totuuden mukaista uskoa, itsehillintää sekä Jumalan tahdon mukaisia ajatuksia ja tekoja. Toronto "uudistuksen" voiman eräs tuntomerkki oli eläinäänien päästeleminen. Raamatun sanan mukaan valheen vaikutusta on Jumalan kirkkauden ja vaikutuksen muuttaminen eläinten kaltaisuuteen ja siksi eläinäänien päästeleminen on riivaajahenkien vaikutusta, ei Jumalan voiman vaikutusta.

Raamatun sanan todistuksen valossa Toronto "uudistuksen" eläinäänet olivat riivaajahenkien vaikuttamia ilmiöitä. Kiistaton tosiasia on, että Toronto "uudistuksen" voima ei ollut Jumalan Pyhän Hengen voimaa, vaan kundalinivoimaa, eli riivaajahenkien vaikutusta. Osa eläinäänistä Toronto "uudistuksessa" ei kuitenkaan johtunut kundalinivoimasta, vaan ihmisen sielullisuudesta. Jotkut ihmiset sielullisesti matkivat eläinääniä, koska he halusivat kokea voimaa ja antautuivat tunteidensa valtaan päästäen sielullisuuden irti sydämessään.

Toronto "uudistuksen" ja kundalinivoiman vaikutuksia ovat myös erilaiset pakkoliikkeet, kouristelu sekä nykivät liikkeet. Raamatun sanan todistuksen valossa riivaajahenget repivät ja kouristelevat ihmisiä, jota voidaan myös kuvata sanoilla pakkoliikkeet sekä nykivät liikkeet. Raamattu ei missään kohtaa opeta, että Jumalan Pyhä Henki aiheuttaisi ihmiselle holtittomia pakkoliikkeitä. Raamatun sanan todistuksen valossa Toronto "uudistuksessa" tapahtuneet erilaiset pakkoliikkeet, kouristelut ja nykivät liikkeet sekä kehon vääntelyt olivat kundalinivoiman vaikutusta, ei Jumalan Pyhän Hengen vaikutusta.

Osa Toronto uudistuksen ilmiöistä oli ihmisen sielullisuudesta nousevia, joiden taustalla oli ihmisen voimakas toive ja halu kohdata Jumala. Osa sielullisista ilmiöistä johtui rikkinäisen ihmisen reaktiosta, synnyttäen paineen hänen mieleensä, koska hän ei kehdannut olla ilman kokemuksia, joita väitettiin Jumalan teoiksi. Osa sielullisista ilmiöistä johtui siitä, että ihminen näytteli ja matki niitä, koska ei halunnut antaa ympärillä oleville ihmisille sitä kuvaa, että hän olisi jäänyt ilman Jumalan kosketusta.

Olen kysynyt joiltakin ihmisiltä, jotka kaatuivat ja kokivat näitä ilmiöitä, että miksi he kaatuivat ja mitä he kokivat. Osa heistä sanoi kaatuneensa tahallisesti sekä näytelleensä tiettyjä ilmiöitä, koska muiden maatessa lattialla ja erilaisten ilmiöiden vaikutusten tähden he eivät kehdanneet jäädä seisomaan rukousjonoon.

Kundalinigurut ovat harjoituttaneet itseään kundalinivoiman hallitsemisessa, niin että he voivat aloittaa sekä lopettaa kundalinivoiman aktivoimisen. Kundalivoiman kautta gurut parantavat mm. erilaisia sairauksia. Kundalingurujen mukaan kundalinivoima on herättyään voimakas ja se on pysyvä tila. Gurujen mukaan aktivointi loppuu ajan kanssa, mutta kundalinivoiman herääminen ei poistu koskaan. Aktivoinnin ja heräämisen kautta pyritään avaamaan ihmisen tietoisuus ja tajunta ylittämään ihmisen viiden aistin tietoisuuden.

Toronto "uudistuksessa" ja sen jälkeisissä eksytyksen aalloissa eksyttäjät ovat toimineet kundalinivoiman kautta saastuttaen uskovien sydämiä, jotka ovat vastaanottaneet valheen voitelun. Silloin kun uskova on avannut mielensä ja sydämensä kundalinivoimalle luullen sitä Jumalan voimaksi, niin valheen voima on pettänyt ja sokaissut hänet, niin ettei hän enää erota mikä on totuus. Tämän tähden hän etenee koko ajan syvemmälle eksytykseen uskoen valheita, jotka ovat Raamatun totuutta vastaan.

Monet eksyttäjäsaarnaajat hakevat voitelua haudoilta ja kuolleilta ruumiilta opettaen sen olevan Raamatullista. Raamatun sanan mukaan on kyse riivaajahengistä, kun ollaan tekemisissä kuolleiden kanssa, sillä ihminen ei saa olla yhteydessä kuolleisiin, eikä hakea heiltä tai heistä voitelua. 

Eksyttäjät pyrkivät harhauttamaan ja eksyttämään uskovia ottamaan vastaan "voitelua" miehiltä ja naisilta, jotka ovat hakeneet "voitelunsa* haudoilta tai kuolleilta ihmisiltä sanoen, että koska Jumala nosti miehen kuolleista Elisan luiden kautta, niin haudoilta tai kuolleilta haettu "voitelu" on ihan raamatullista.

Kun otat Raamatun käteesi ja avaat sieltä kohdan missä kuollut mies heräsi henkiin, kun hänet heitettiin Elisan hautaan, niin huomaat ja ymmärrät kuinka eksytys paljastuu. Tutkiessasi Raamattua näet ja ymmärrät, että mies oli jo kuollut eikä hän etsinyt Jumalan voimaa tai voitelua kuolleista tai haudasta, vaan hänet heitettiin Elisan hautaan. Elisan luissa ei ollut voimaa, vaan Jumalalla on voima ja valta herättää kuolleet eloon. Jumala päätti herättää kuolleen tällä tavalla eloon, mutta kyse ei ollut voitelun siirtämisestä, eikä voitelun hakemisesta haudalta tai kuolleelta ihmiseltä.

Raamattu kieltää yhteydet vainajien henkiin, eikä Jumala anna voiteluansa kuolleiden ihmisten ruumiiden tai hautojen kautta. VT:ssa tai UT:ssa, ei ole sellaista opetusta, että uskovien tulisi rukoilla voitelua kuolleiden haudoilla ja vastaanottaa voitelua kuolleiden ruumiiden kautta, sillä sellainen on riivaajahenkiin yhtymistä. Raamatun sanan todistuksen valossa on kiistatonta, että kuolleiden ruumiiden kautta tai haudoilta haettu "voitelu" on riivaajahenkien voimaa, jonka kautta ihmisiä eksytetään ja saastutetaan.

Jos sinä olet saanut "voitelun" tai "kosketuksen" eksyttäjän kautta, jonka voima perustuu riivaajahenkien voimaan (kuolleiden ruumiiden kautta tai haudoilta haettu "voitelu") niin tee parannus ja pyydä Jumalaa puhdistamaan sinut valheenhengen vaikutuksesta, niin Hän vapauttaa ja puhdistaa sinut kaikesta valheenhengen saastutuksesta.

Itämaiset kundalinigurut sanovat, että kundalinivoimaa täytyy päivittäin harjoittaa osatakseen käyttää sitä turvallisesti. Gurujen mukaan kundalinivoiman huolimaton käyttäminen voi tehdä ihmisen hulluksi tai johtaa sairaalahoitoon. Kundalinivoima voi aiheuttaa vainoharhoja, kipuja, äärimmäisiä pelontunteita, hillitöntä iloa ja naurua, ekstaasin kokemisen.

Gurut sanovat kundalivoiman olevan jumalallinen voima. Kundalinigurut sanovat, että kundliinin herättäminen ilman gurua on todella vaarallista, sillä väärin herätetyn kundaliinivoiman vaarallisia seurauksia ovat muun muassa mielen sekavuus, päänsärkyä ja raskas tunne päässä, psykoosi, voimakkaat mielialan vaihtelut, epilepsia tai muita kehon pakkoliikkeitä, stressi, masennus, epäsäännöllinen hengitys, moraaliton käytös, vapina, kipuja eri sakrojen alueilla, ja hermostuneisuus.

Jos olet ollut mukana Toronto "uudistuksessa" tai sen jälkeen vaikuttaneissa eksytyksen aalloissa ja olet kokenut tai koet edellä kuvattuja asioita, niin ne nousevat valhehengen vaikutuksesta, jonka kosketuksiin antauduit eksyttäjien käsien kautta. Kun teet parannuksen ja sanoudut irti valheesta ja eksytyksestä, niin Herra Jeesus vapauttaa ja puhdistaa sinut kaikesta eksytyksen saastutuksesta.

Itämaiset kundalinigurut sanovat kundalinivoiman antavan joillekin kyvyn parantaa sairauksia ja selvännäkemisen lahjan jne. Seurakunnissa kiertävät eksyttäjäsaarnaajat "profetoivat" ihmisille ja "parantavat" sairaita saatanan valhevoiman kautta. He jakavat "voiteluaan" eteenpäin, eli he siirtävät kundalivoimaa ihmisiin, joiden puolesta he rukoilevat. Tällä tavalla saatanallinen valhevoima pyrkii saastuttamaan ja eksyttämään ihmisiä.

Itämaisten kundalinigurujen mukaan kundalinivoiman takana on älykäs ja ajatteleva voima ja ihmisen tulee täysin antautua ja sallia voiman vaikuttavan hänessä, että kundalinivoima voisi täysin vaikuttaa ihmisessä. Kundalinigurujen mukaan kundalinivoiman vaikutukset riippuvat myös vastaanottajan kyvystä antautua voiman vaikutuksille.

Seurakunnissa kiertävät eksyttäjäsaarnaajat (Toronto ja sen jälkeen tulevat eksytyksen aallot) painottivat koko ajan voimakkaasti kuinka tälle uudelle "voitelulle" tulee antautua, eikä sitä saa koetella tai kritisoida millään tavalla. Nämä eksyttäjät sanovat ettei tätä voitelua saa vastustaa, sillä sen vastustaminen on Jumalan työn vastustamista ja vain tekopyhät fariseukset ja kirjanoppineet uskaltavat vastustaa Jumalan työtä.

Itse asiassa kyse oli eksytyksestä ja kundalinivoiman siirtämisestä ihmisiin, ei Jumalan Pyhän Hengen työstä. Jos vastustit Toronto "herätyksen" tai sen jälkeen tulleiden eksytyksen aaltojen valhevoiman voitelua, niin et saastunut siitä. Jos uskoit kyseessä olevan Jumalan voiman ja vastaanotit tätä "voitelua", niin se pystyi vaikuttamaan sinussa paljon tai vähän sen mukaan kuinka annoit sen vaikuttaa sinussa.

Joissakin tapauksissa kundalinivoima on  sokeuttanut uskovan täysin sokeaksi, niin että hänestä on tullut valhevoiman airut ja saastaisen voitelun eteenpäin siirtäjä. Jotkut ovat voineet saada myös sisäänsä riivaajahenkiä saastaisen hengen vallatessa heidät. Tällaisessa tapauksessa on kyse siitä, että uskova on tiedostamattaan hylännyt uskon Herraan Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla, vaikka hän luulee yhä olevansa Raamatullisessa uskossa. Hän on luopunut uskosta Jeesukseen vaihtamalla uskonsa uuteen voiteluun, joka on riivaajien valhevoimaa opettaen hänet uskomaan kaikenlaisia vääriä opetuksia.

Raamatun opetuksen mukaan Herraan Jeesukseen uskovaan ihmisen sisimpään ei voi mennä riivaajahenget asumaan, koska uskova on syntynyt uudesti ylhäältä Pyhän Hengen voimasta. Mutta jos uskova antautuu eksytykselle siten, että hän vaihtaa voiman, eli hylkää uskon Herraan Jeesukseen sekä Pyhän Hengen vaikutuksen korvaten sen valhevoimalla ja väärillä opeilla, niin hän on luopunut uskosta Jeesukseen, vaikka luulee olevansa uskossa ja siksi riivaajahenget voivat vallata hänen sisimpänsä.

Tällainen ihminen ei kykene enää ymmärtämään tilaansa, siksi vain Jumalan Pyhä Henki voi paljastaa uskovalle, jolla on armoitus ajaa ulos riivaajahenkiä, että kyseessä on riivaajahengen vallassa oleva ihminen. Jumala voi vapauttaa tällaisen ihmisen riivaajahenkien vallasta, jos hän näkee, että ihminen on sen jälkeen halukas uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Muista kuitenkin se ettei uudestisyntyneen uskovan sisimmässä voi asua riivaajahenkiä. Herran Jeesuksen opetuslapsista ei voi ajaa ulos riivaajahenkiä, koska heissä asuu Jumalan Pyhä Henki. Edellä oli kyse tapauksesta, jossa saatana on eksyttänyt uskovan hylkäämään uskonsa vaihtaen sen kokonaan saatanalliseen valheeseen ja voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että älä mene ajamaan riivaajia ulos uudestisyntyneistä Herran Jeesuksen opetuslapsista, koska heissä ei asu riivaajahenkiä, vaan Jumalan Pyhä Henki.

Eräs eksytyksen tuntomerkki on väärä opetus, jonka mukaan uudestisyntyneessä uskovassa voisi asua riivaajahenkiä. Riivaajahenget haluavat saada uskovat tekemään Jumalan tahdon mukaisia asioita, siksi he myös eksyttävät uskovia ajamaan toisistaan ulos riivaajia, vaikka heissä ei edes ole riivaajahenkiä. Älä eksy tähän saatanalliseen eksytykseen, sillä Jumalan Pyhä Henki ja riivaajahenki eivät voi asua yhtä aikaa samassa asunnossa.

Ihminen joka otti vastaan Toronto "siunauksen" tai sen jälkeen vaikuttaneet eksytyksen aallot siten, että hän siirtää "voiteluaan" eteenpäin sairaita parantaen, profetoiden tai jollakin muulla tavalla toimii tämän uuden "voitelun" voimalla (valhevoimaa), ei Jumalan voimassa, niin sinun tulee tehdä parannus ja sanoutua irti tämän valheenhengen vaikutuksista. Jumala vapauttaa ja puhdistaa sinun sydämesi saastaisen hengen vaikutuksista, kun teet parannuksen ja hylkäät valheen voitelun vaikutukset. Hylkää valheenvoiman lahjat, sillä ne ovat saatanasta, eivät Jumalasta. Jumala voi antaa sinulle aitoja armolahjoja ja antaakin kaikille Jeesuksen opetuslapsille armolahjoja oman tahtonsa mukaisesti.

Sinä joka olet saastuttanut mielesi Toronto "siunauksessa" tai sen jälkeen vaikuttaneissa  eksytyksen aalloissa siten, ettei kauttasi tapahdu kundalinivoiman vaikutuksia (ihmeet, merkit, profetiat), mutta olet uskonut heidän valheellisia opetuksiaan, niin sinun tulee tehdä parannus ja hylätä kaikki väärä opetus sydämestäsi ja Jumala vapauttaa ja puhdistaa sinun sydämesi saastaisen hengen eksyttävistä opeista.

Ihmisessä voi vaikuttaa kundalinivoima vain niin vähän tai paljon kun hän sallii sen vaikuttavan. On tietenkin selvää, että kun menee tietyn rajan yli, niin ihminen ei pysty enää mitenkään vaikuttamaan siihen miten ja millä tavalla kundalinivoima vaikuttaa hänessä. On sanomatta selvää, että riivaajahenget pyrkivät koko ajan lisäämään vaikutustaan pyrkien lopulta tuhomaan ihmisen iankaikkisesti.

Itämaisten kundalinigurujen mukaan kundalinivoima on kuin miljoonan watin sähkövirta, jota ihmisen keho kestää korkeimmillaan 100 watin kerta annoksen. Siksi gurut sanovat, että ihmisen tulee harjoituttaa mieltänsä ja kehoa, että hän kykenee vastaanottamaan 100 watin määrän voimaa tai jopa yli sen. Kundalinigurut sanovat kundalinivoiman olevan fyysinen, psyykkinen, tunneperäinen ja hengellinen sekä jumalallinen parantava voima ja universumin sensuaalinen energia.

Raamattu ei opeta Jumalan voiman olevan kuin sähkövirtaa, mutta kundalinivoima on kuin sähkövirtaa. Tästä syystä eksyttäjät puhuvat kuinka sähkövirta iski heihin ja he saivat voitelua ja tunsivat voiman ja kosketuksen, koska kyseessä on kundalinivoima.  Älä mene sellaisen ihmisen käsien alle, jonka kautta välittyy sähkövirtaa, sillä kyse on valheenvoimasta. Jos olet kokenut kauttasi tapahtuvan sähkövirta "voitelua", niin hylkää se ja tee parannus, niin Jumala vapauttaa ja puhdistaa sinut saastaisen hengen vaikutuksista.

Itämaisten kundalinigurujen mukaan ihmisessä alkaa tapahtua spontaanisia liikkeitä kun kundalivoima on herätetty. Kundalinivoiman vaikutus saa aikaan erilaisia ilmiöitä ihmisissä kuten, vapinaa, nykimisliikkeitä, kiemurtelua, holtitonta erilaisiin asentoihin vääntäytymistä, eläinääniä (esim. leijonan karjuntaa) ja hallitsematonta naurua.

Kundalinigurujen mukaan kundalinivoiman nousemisessa tapahtuu niin fyysisiä kuin psyykkisiä näkyviä merkkejä. Kehon vapina, tärinä, pakkoliikeet ja nykimiset edeltävät sähkövirran ja lämmön tunnetta. Kun kundalinivoima vaikuttaa niin ihminen voi kuulla sisäisiä ääniä, voi tulla huimauksen tai pyörrytyksen tunnetta päähän, kirkkaan valon näkemistä, kihelmöintiä iholla, ihminen voi saada näkyjä jumaluusolennoista, ihmisen silmät voivat pyöriä päässä ylös alas tai sivulle, keho nykii eteen ja taaksepäin, mieli tyhjentyy, hillitöntä naurua tai itkua, ihminen voi spontaanisti hokea jotakin mantraa tai laulaa sekä kuulla ääniä ja ihminen saattaa puhua kielillä.

Silloin kun Toronton "herätys" tuli Suomeen, niin heidän kokouksissaan näin monia edellä kuvattuja kundalinivoiman vaikutuksia. Seurakuntia koskettaneissa eksytyksen aalloissa saatanallinen valhevoimaa antaa näkyjä, voi vaikuttaa kielilläpuhumista, saa ihmiset nauramaan hillittömästi sekä saa heidät vapisemaan, tärisemään sekä suorittamaan pakkoliikkeiden kaltaisia nykiviä liikkeitä jne.

Olen huomannut erään vakavan ongelman seurakunnan keskellä, joka ei koske kaikkia, mutta joitakin se koskee. Kun seurakunnissa valheenhenget ovat melskanneet tuhoa tehden, niin monet uskovat torjuvat kaiken mitä seurakunnissa tapahtuu myös Jumalan aitojen armolahjojen toiminnan. Jumala toimii Pyhän Hengen kautta myös tänä päivänä parantaen sairaita, antaen näkyjä ja profetioita seurakunnalle, vaikuttaen kielilläpuhumista, pelastaa ihmisiä evankeliumin kautta, pyhittää ja uudistaa uskovia uskossa jne.

Silloin kun sinä tunnet ja ymmärrät Raamatun opetuksen, niin opit myös tunnistamaan miten ja milloin Jumalan Pyhä Henki toimii. Älä anna eksytyksen hengen eksyttää sinua epäuskoon ja epäluuloon Jumalan aitoja armolahjoja kohtaan. Raamattu kehottaa anomaan ja pyytämään armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi. Pyydä ja ano uskossa ei oman kunnian tähden, vaan Jumalan kunnian ja tahdon kirkastumiseksi armolahjoja ja Hän antaa ajallaan itse kullekin juuri ne armolahjat, joita Hän oman tahtonsa mukaan jakaa seurakunnan jäsenille.

Itämaiset kundaliniguurt puhuvat kundalinivoiman olevan myös seksuaalisen rakkauden voima. Jotkut kundalinigurut ovat kokeneet kundalinivoiman kautta jopa seksuaalisia kokemuksia. Gurujen mukaan kundalinivoima voi vahvistaa ihmisen seksuaalisia haluja tai vähentää niitä.

Kun on kyseessä valhevoima, joka vaikuttaa ja vahvistaa ihmisen seksuaalisia haluja, niin on sanomatta selvää, että se vaikuttaa ihmisen sydämessä haureuden henkeä, eli seksuaalisia synnin himoja. Sen tähden moni Toronto "voitelun" tai sen jälkeisen eksytyksen aallon "voitelun" vastaanottanut sai sydämeensä haureuden hengen, joka johti aviorikoksiin sekä avioeroihin. Joidenkin sinkkujen kohdalla se johti esiaviollisen seksin harrastamiseen.

Riivaajahenkien saatanallinen kundalinivoima sai aikaan joissakin uskovissa homoseksuaalisuudelle avautumisen, jotka vastaanottivat valheenhengen voitelun. He olivat heteroita, mutta kun kundalinivoima voimakkaasti kosketti heitä seksuaalisella haureuden hengellä, niin he avautuivat harjoittamaan homoseksuaalisuutta.

Sinä joka olet vastaanottanut tämän valheellisen voitelun ja olet langennut seksuaalisiin synteihin tekemällä aviorikoksen, sinkkuna harrastanut esiaviollista seksiä, eksyit harjoittamaan homoseksuaalisuutta tai jotakin muuta seksisyntiä tai olet langennut harjoittamaan masturbaatiota ja katselemaan pornoa, niin kadu syntejäsi ja tee niistä parannus Jumalan voiman avulla, niin Jumala vapauttaa ja puhdistaa sydämesi haureuden ja himon hengestä.

Itämaisten kundalinigurujen mukaan kundalinivoima voi aiheuttaa myös seuraavia vaikutuksia mielen sekavuutta, keskittymisvaikeuksia, spontaaneja transsitiloja, mystisiä kokemuksia joista jotkut voivat johtaa jopa psykoosiin, oman egon suuruuden tunnetta, ekstaasin kokeminen jossa on suunnatonta iloa ja rakkautta sekä rauhaa, ruumista poistumiskokemuksia, entisen elämän muistoja (jälleensyntyminen) ja astraalimatkoja. Kundalinigurut sanovat kundalinivoliman herättävän tietoisuuden aurasta ja sakroista, johdattaa yhteyteen henkioppaiden kanssa sisäisten äänien ja unien sekä näkyjen kautta ja aktivoi lahjoja parantaa erilaisia sairauksia.

Toronto "siunauksen" sekä sen jälkeen tulleiden eksytyksen aaltojen saarnaajat opettivat "voitelun" kautta olevan mahdollista päästä transsitilaan. Transsitila on hypnoosin omainen tila, jossa ihmisen mieli ja ajatukset irtaantuvat todellisuudesta, jolloin ihminen voi kokea erilaisia henkisiä kokemuksia. Shamaanit vaipuessaan transsiin voivat transsitilassa matkata näkyvästä maailmasta näkymättömään maailmaan, joka on riivaajien näkymätön "valtakunta".

Transsitilan kokeminen on riivaajahenkien vaikutusta, ei Jumalan Pyhän Hengen työtä. Kundalinivoiman kautta ilmestyneet "enkelit" tai "pyhä henki" ovat riivaajahenkiä "henkioppaita", jotka ovat tekeytyneet valkeuden enkeleiksi eksyttääkseen ihmisiä valheen kautta. Kundalinivoima vaikuttaa myös oman egon suuruuden tunnetta, siksi monet valhesaarnaajat, jotka toimivat valhevoiman kautta eivät tyydy mihinkään, vaan he alati paisuvan egon ja valheen petoksen kautta luulevat olevansa erikoisvoideltuja, jotka voivat matkustaa Jumalan kolmanteen taivaaseen kuuntelemaan minkälaisia viestejä heidän täytyy tuoda alas maan päälle Jumalan valtaistuimelta.

Raamatun sanan opetuksen mukaan synnin lankeemuksen ruumiissa ihminen ei voi käydä Jumalan taivaassa ja palata sieltä kertomaan viestiä ja sanomaa, koska taivaassa ei voi olla minkäänlaista synnin vaikutusta. Raamatun sana paljastaa sen että näiden eksyttäjien "taivasmatkat" ovat okkultistien hyvin tuntemia astraalimatkoja, eli riivaajahenkien antamia valhenäkyjä ja kokemuksia.

Kundalinivoiman vaikutuksia ihmisessä on myös suunnattoman ilon, rakkauden ja rauhan kokeminen. Seurakunnissa kiertävät eksyttäjät saavat kundalivoiman kautta ihmiset kokemaan valherauhaa ja valherakkautta. Kun ihminen vastaanottaa kundalinivoimaa luulleen sitä Jumalan voimaksi, niin se antaa aluksi valheellisia rauhan, ilon ja rakkauden kokemuksia, mutta jatkuessaan se johdattaa ihmisen kokemaan mielessään sekavuutta ja keskittymisvaikeuksia.

Lopunajan eksytys ja kundalinivoima ruokkii ihmisen sielullisuutta ja lihallisuutta koskettaen voimakkaasti ihmisen tunteita. Sen tähden sellainen uskova, joka ei ole kasvanut uskossaan ja juurtunut Herraan Jeesukseen on vielä hyvin sielullinen ja lihallinen ja siksi hän eksyy helposti sellaiseen toimintaan mukaan, jossa ruokitaan ihmisen sielullisia tunnetiloja. Sielullinen ihminen on tunteidensa vietävissä, eikä hän siksi kykene erottamaan sitä mikä on Raamatun totuus ja mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta. Sen tähden eksytys on keskittynyt ruokkimaan ihmisen sielullisuutta ja tunnetiloja.

Raamatullinen usko ei perustu ihmisen tunteisiin, vaan Jumalan sanan totuuteen sekä Pyhän Hengen voimaan. Tunteissa ei ole mitään pahaa, sillä ne on Jumala luomia ja tarkoittamia asioita ihmiselle. Jumala ei tehnyt ihmisestä tunteetonta robottia eikä usko Jumalaankaan tee ihmisestä kylmää robottia, vaan ihmisen, joka iloitsee ja riemuitsee Jumalan pelastuksesta ja läsnäolosta.

Tunteet eivät saa ohjata uskovan elämää, vaan Jumalan sana sekä johdatus Pyhän Hengen kautta. Silloin kun on kyse Raamatullisesta uskosta, niin uskova kokee monenlaisia tunteita, mutta ne eivät ohjaa häntä käyttäytymään hallitsemattomasti tekemään Jumalan tahdon vastaisia asioita.

Toronto "herätys" ja sen jälkeen tulleet eksytyksen aallot johdattivat ihmisen kokemaan voimakkaita tunteita, jotka johtivat holtittomaan ja hillittömään käytökseen, jolloin ihminen ei enää pystynyt käyttäytymään hillitysti ja Jumalan tahdon mukaisesti. Kun hän antautui "voitelulle", niin riivaajahenget riepottivat ja kieputtivat häntä pakkoliikkeitä tehden holtittomasti sinne tänne. Valhehengen antamat tunnekokemukset sumentavat ihmisen hengellistä ymmärrystä pikkuhiljaa sokeuttaen häntä yhä enemmän, niin ettei hän enää lopulta kykene erottamaan mikä on oikeata ja väärää.

Valhevoitelu levittää kultapölyä sekä voi antaa kultahampaita ihmisille. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala ei levittele ihmisten eteen kultapölyä, eikä anna kultahampaita, sillä antaessaan uuden hampaan Hän antaa tilalle samanlaisen hampaan kuin minkä on tehnyt luomisessa, eli luonnollisen hampaan. Jumala ei luo uutta hammasta kullasta, koska Hän on rakentanut luomisen perusteella hampaan hammasluusta. Jos Jumala antaisi jollekin ihmiselle uuden hampaan, niin Hän tekisi sen hammasluusta luomisen perusteella. Riivaajahenget eksyttävät ihmisiä kultaihmeillä, koska ihmisten sydämet ovat kiinni rikkauksissa ja mammonassa.

Happopilven kautta tuleva valhevoima ja eksytys käyttää hyväkseen monenlaisia harhaoppeja, joiden kautta se pyrkii eksyttämään uskovia ihmisiä. Eräs tällainen eksytys on sellainen, jonka kautta opetetaan, että vasta sen jälkeen kun uskovat on temmattu pois maan päältä, niin ilmestyy antikristus ja eksytykset alkavat toimimaan maan päällä valhevoiman tunnustekojen ja ihmeiden kautta.

Apostoli Johannes opetti, että jo hänen aikanaan oli ilmaantunut monia antikristuksia pyrkien eksyttämään uskovia. Lopunaikana viimeisinä päivinä ilmestyy viimeinen ja lopullinen antikristus johdattaen häneen uskovat iankaikkiseen kadotukseen. Raamatun sanan mukaan eksytyksiä ja saatanan valhetekoja on ollut alusta asti, mutta ne tulevat lisääntymään viimeisinä päivinä. Raamattu ei opeta eksytysten tulevan vasta ylöstempauksen jälkeen, vaan ne tapahtuvat jo ennen ylöstempausta.

Valhe ja eksytys opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan salaisesti, jolloin uskovat temmataan ylös tuuliin ja pilviin, jonka jälkeen vasta ilmestyy antikristus, eksytys ja valheenvoiman kautta tehdyt tunnusteot ja ihmeet. Happopilven eksytys käyttää hyväkseen edellä olevaa harhaoppia, koska saatana haluaa peittää valheen jälkensä, niin siksi hän on valehdellut ihmisille ylöstempauksen väärän ajankohdan etteivät ihmiset ymmärtäisi sitä, että he ovat tekemisessä saatanallisen valhevoiman kanssa, eikä Jumalan voiman kanssa.

Raamatun opetuksen mukaan eksytys ja valheenvoiman tunnusteot sekä ihmeet esiintyvät maan päällä lisääntyen voimakkaasti viimeisinä päivinä valmistaakseen antikristuksen tuloa maan päälle.  Raamattu opettaa, että ensin ilmestyy antikristus, joka määrätyn ajan eksyttää maan päällä asuvaisia saattaen heidät palvomaan ja kumartamaan häntä. Antikristuksen ilmaantumisen jälkeen tulee Herra Jeesus, jonka tulemus on julkinen, jonka kaikki sukukunnat maan päällä näkevät. Silloin tapahtuu seurakunnan ylöstempaaminen tuuliin ja pilviin tämän armotalouskauden loppumetreillä.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan seurakunta on maan päällä vihan aikana, antikristuksen vihan aikana, mutta Jumala suojelee kansaansa eikä antikristus kykene voittamaan eikä eksyttämään Jumalan seurakuntaa, joka uskoo Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, niin kuin Raamattu opettaa, koska he vaeltavat Pyhän Hengen voimassa.

Jos uskot väärää ylöstempauksen ajankohtaa, niin silloin olet herkempi uskomaan myös happopilvestä purkautuvia saastaisten riivaajahenkien oppeja ja valhevoiman manifestaatioita. Silloin voit luulla, että todellakin ei täällä voi olla vielä antikristillistä eksytystä, vaikka juuri sitä happopilvi edustaa kaikessa pahuudessaan. On tärkeätä ymmärtää Raamatullisen ylöstempauksen ajankohta, koska silloin ei eksy luulemaan happopilven saastaa Jumalan työksi ja näkee selkeästi kuinka antikristillinen pahuuden happopilvi levittää saastaansa maan päälle.

Happopilvestä josta tuli Toronto "herätys" ja sitä ennen olleet ja sen jälkeen vaikuttaneet eksytyksen aallot ovat nostaneet esille karmean harhaopin, josta on syytä mainita muutama sananen. On kyse synnittömyysopista.

Apostoli Johannes opettaa kirjeessään jo uskossa oleville, että jos he lankeavat tekemään syntiä, mutta tekevät siitä parannuksen, niin Herran Jeesuksen veri puhdistaa heidät kaikesta synnistä. Johanneksen kirje opettaa, ettei uskova voi elää synnittömästi. Koko UT:n kokonaisopetuksen valossa on selvää, ettei kukaan uskova kykene elämään täydellisesti ja synnittömästi täällä maan päällä.

Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään, että jos joku uskova sanoo, ettei hän ole tehnyt syntiä (tarkoittaen uskovaisena), niin hän on eksynyt ja elää valheessa, eikä hänellä ole Jumalan sanaa. Eksytyksen henki eksyttää uskovan luulemaan, että hän on täydellinen ja voi elää synnittömästi.

Kyseessä on todella paha harhaoppi, koska silloin kun uskova luulee olevansa täydellinen ja synnitön, niin hän on eksynyt ja paisunut ylpeyden syntiin ja moniin muihin synteihin. Kun hän luulee olevansa synnitön, niin hän ei tuo ylpeyden syntiään, eikä muitakaan syntejään Herran Jeesuksen sovitusveren pestäväksi. Hän hylkii ja karttelee Herran Jeesuksen sovitustyötä joka ei ainoastaan sovita jumalattomuudessa tehtyjä syntejä, vaan myös ne synnit joihin ihminen lankeaa uskovaisena.

Tällainen uskova on iankaikkisen kuolemanvaaran uhan alla, koska hän ylenkatsoo Herran Jeesuksen sovitusveren ja ikävä kyllä hän ei edes ymmärrä halveksivansa Jeesuksen verta. Synnittömyysopin tausta on opissa, joka opettaa ihmisestä tulevan uskon kautta Jeesuksen pikkujumala tai jumala. Synnittömyysoppi on todella paha harhaoppi, sillä ihminen ylentää siinä itsensä Jumalan vertaiseksi, koska hän luulee olevansa kuin Jumala, joka on täydellinen ja synnitön.

Raamatun opetuksen mukaan kenestäkään uskovasta ei tule täydellistä tässä ajassa. Se ei tarkoita lupaa synnissä elämiseen ja sen harjoittamiseen. Uskovan tulee pyrkiä Jumalan voiman avulla taistelemaan ja voittamaan syntejä ja niin tapahtuu koko ajan enimmässä määrin uskon kasvun kautta. Jumala antaa myös voiman päästä irti kokonaan monista synneistä kuten esim. päihderiippuvuuksista ja haureellisesta seksistä jne., mutta siitä huolimatta uskovasta ei tule täydellistä ja synnitöntä tässä ajassa.

Eräs eksytyksen merkki on Pyhän Hengen rukoileminen, jossa Pyhää Henkeä pyydetään saapumaan paikalle tekemään ihmeitä ja koskettamaan ihmisiä. Meidän ei tarvitse pyytää Pyhää Henkeä saapumaan meidän luoksemme, koska Hän asuu uskovan sydämessä ja on jo paikalla kutsumatta. Voimme tietenkin pyytää Jumalaa toimimaan Pyhän Henkensä kautta, mutta se on eri asia kuin kutsua Hänet paikalle.

Kun eksyttäjät kutsuvat Pyhää Henkeä paikalle, niin itse asiassa he aktivoivat riivaajahenkien toiminnan. Okkultiikassa ja riivaajahenkien toiminnassa on erittäin tärkeä tehdä tiettyjä valmisteluja, että riivaajahenget alkavat vaikuttamaan. Tämän eksyttäjä tekee kutsumalla "Pyhän Hengen" paikalle.

Herra Jeesus opettaa Raamatussa, että Isä Jumalaa tulee rukoilla Jeesuksen nimessä. Kun tutkimme Raamattua, niin UT:ssa kaikki Jeesuksen opetuslapset Uuden Liiton aikakautena rukoilivat Jumalaa Herran Jeesuksen nimessä, ei Pyhän Hengen nimessä. Raamatun opetuksen mukaan Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Herraa Jeesusta, ei itseään.  Raamatun opetuksen valossa emme saa rukoilla Pyhää Henkeä, vaan isä Jumalaa, Herran Jeesuksen nimessä.

Ymmärrän sen, että uskossaan nuori on voinut rukoilla Pyhää Henkeä, koska hän ei vielä tunne Raamatun opetusta. Jumala on kyllä kuullut tällaiset rukoukset, mutta Hän haluaa opettaa ja kasvattaa meidät uskomaan Häneen, Hänen tahtonsa mukaisesti. Siksi meidän tulee rukoilla Isä Jumalaa, Herran Jeesuksen nimessä, ei Pyhän Hengen nimeen.

Eksyttäjät, jotka rukoilevat "Pyhää Henkeä" toimivat vastoin Jumalan sanan opetusta ja "Pyhä Henki", joka vastaa heidän rukouksiinsa on todellisuudessa eksyttäväinen riivaajahenki, ei Jumalan Pyhä Henki.

On todella tärkeätä ymmärtää Jumalan sanan tutkimisen tärkeys. Silloin kun ymmärrät mitä Jumalan sana opettaa, niin et eksy mukaan eksytyksen kavaliin juoniin. Eräs iso ongelma on se kun monissa uskovien yhteyksissä uskovat on johdonmukaisesti totutettu luottamaan "supersaarnaajien" saarnojen ja kirjojen opetuksiin, jotka perustuvat suurelta osin eksytykseen ja valheisiin.

Monet uskovat lukevat näitä kirjoja ja kuuntelevat saarnoja, eivätkä ollenkaan koettele niitä Raamatun sanan kautta, vaan uskovat niihin, koska he luottavat "supersaarnaajilla" olevan Jumalan "voitelu", vaikka todellisuudessa heillä on valheen voitelu.

Jos sinä olet vastaanottanut valhevoitelun, niin se pyrkii sekoittamaan ja sokeuttamaan mielesi sekä vaikuttamaan keskittymisvaikeuksia, niin ettet enää kykene ymmärtämään Raamatun sanan opetusta, vaikka sitä lukisit. Toronto "siunauksen" ja sen jälkeen tulleet eksytyksen aallot ovat sokeuttaneet "voitelun" saanen mielen ja ymmärryksen, niin ettei hän enää ymmärrä mitä Raamattu opettaa, vaan hän uskoo valheita ja vääriä opetuksia, joiden kautta Raamatun sanan opetusta vääristellään.

Mitä enemmän olet antanut mielesi saastua valhevoitelun valheilla, niin sen vähemmän enää kykenet ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa. Siksi esimerkiksi valheenvoitelusta tartutuksen saanut ei ymmärrä ettei Jumala anna voiteluansa haudoilta tai kuolleiden ruumiiden kautta, vaan luulee Jumalan toimivan niin. Miten tällainen ihminen saadaan näkemään totuus? Hänen puolestaan tulee rukoilla (joskus paastota) sekä tuoda esille Jumalan johdatuksessa Jumalan sanan totuus, sillä myös uskoa kasvattava usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta.

Jos olet tunnistanut olevasi eksyksissä ja saaneesi tartunnan valhevoitelusta, niin kadu ja tunnusta syntisi Jumalalle, niin Hän vapauttaa ja puhdistaa sinut kaikesta saastaisen hengen vaikutuksista ja valheista. Herran Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen omantunnon palvelemaan elävää Jumalaa, kun hän tunnusta syntinsä ja tekee parannuksen. Jumala on armon Jumala, mutta Jumalan armo ei tue eikä kannatta syntiä ja valhetta, vaan vapauttaa ihmisen kaikista synnin teoista ja vääryydestä, eli johdattaa tekemään parannusta sekä kasvattaa uskovaa elämään jumalisesti, vanhurskaasti ja Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa.

Haavoittuneiden hoitaminen


Richard Smith syövyttävä happopilvi:

 

Neljännen ryhmän uskovaiset kuitenkin valmistautuivat kohtaamaan uhkaa, jonka pilvi muodosti. Suurella kiireellä he sonnustautuivat kemiallisiin suojapukuihin, kaasunaamareihin ja vankkoihin suojakypäriin, joissa oli kirkas lamppu niinkuin kaivosmiehen kypärässä. Lampun (joka kuvaa Pyhän Hengen valoa) takana lähellä kypärän päälakea oli kirkkaanpunainen läiskä. Välittömästi ymmärsin sen symboloivan Jeesuksen Kristuksen verta. Hänen merkkinsä oli tämän ryhmän yllä. Kyljillään heillä oli hihnoilla kiinnitettynä valkoiset punaisella ristillä merkityt ensiapulaukut. Niissä säilytettiin laajaa valikoimaa lääketieteellisiä apuvälineitä niiden uskovaisten

auttamiseksi, joita pilvi oli polttanut. Oikeassa kädessä he kantoivat

lujarakenteisia läpinäkyviä mellakkakilpiä, kun taas vasemmassa

kädessään he kantoivat erityyppisiä aseita. Ne olivat mitä ilmeisimmin suunniteltu taisteluun niitä tyypiltään erilaisia henkivaltoja vastaan, jotka asustavat pilvessä. Yht`äkkiä Jumalan oman ajoituksen mukaisesti he muodostivat rivin, liittivät kilpensä yhteen ja marssivat hallitussa tahdissa suoraan pilveen. Mitä ilmeisimmin Herra itse johdatti heitä tekemään näin. Oli myös selvää, että heidät oli kutsuttu työskentelemään läheisesti toistensa yhteydessä. (Huomautus: myöhemmin Richardille näytettiin, että tämän ryhmän strategiana oli edetä Herran käskystä, taistella kestäväisesti, pelastaa ja hoivata joitakin haavoittuneita ja sitten pysyä aloillaan odottaen seuraavaa etenemiskehoitusta.) "
 

Raamatun Jumala on armahtava ja rakastava Jumala, sillä Hän ei aio jättää eksytettyjä uskovia saatanallisen petoksen vankeuteen, vaan Hän pyrkii pelastamaan sieltä jokaisen pois joka on vielä pelastettavissa. Ihminen voi ajatella, että eksytetyn sietäisi hävetä, mutta pysyköön siellä koska on halunnut uskoa valhetta. Jumala ei kuitenkaan ajattele kuten ihminen ajattelee. Herra Jumala on päättänyt pelastaa eksyksiin joutuneet ja asettaa heidät takaisin Raamatullisen uskon perustukselle uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa.

Jumala kutsuu auttamaan eksytyksen uhreja. Hän kutsuu sinua ja minua, jotka emme ole eksyneet Jumalan armosta tähän eksytykseen (Toronto "uudistus" ja sen jälkeiset eksytyksen aallot) sekä niitä uskovia, jotka eksyivät siihen mutta ovat tehneet parannuksen ja ovat jo toipuneet sekä eheytyneet valheen aiheuttamasta sokeudesta ja saastasta. Jumala on joko sinua varustamassa tai jo varustanut auttamaan eksyksissä olevia tulemaan ulos eksytyksestä.

Lopunajan seurakunnan uskovien hengellinen työ on haastavaa, sillä seurakunnan tulee samanaikaisesti julistaa pelastuksen evankeliumia, rakentua henkilökohtaisesti uskossa Raamatun totuuden mukaisesti Pyhässä Hengessä sekä tulee olla uskollinen sille kutsulle ja palvelutehtävälle johon Jumala on sinut kutsunut ja olla auttamassa eksytettyjä pois eksytyksestä takaisin Raamatulliseen uskoon.

Herra Jeesus opetti vertauksen ja kertoi millainen Isä Jumala on. Jeesus kertoi vertauksen sadasta lampaasta, josta yksi eksyi erämaahan. Jeesuksen mukaan kadonnutta lammasta on mentävä etsimään ja kun kadonnut lammas löytyy, niin hän asettaa nääntyneen lampaan hartioillensa ja iloitsevana ja riemuitsevana hän kantaa lampaan takaisin laumaansa.

Herra Jeesus jatkoi vertausta sanomalla, että kadonneen lampaan löytänyt kutsui ystävänsä ja naapurinsa iloitsemaan hänen kanssaan, koska hän oli löytänyt kadonneen lampaan. Sen jälkeen Jeesus sanoi, että samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.

Kun kirjoitan tätä kohtaa, niin sydämeni murtui Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta, sillä Herra Jeesus toi vertauksen kautta esille sen, ettei Jumala hylkää eksyksissä olevaa uskovaa, vaan Hän menee etsimään hänet ja kutsuu rakkaudessaan parannuksen kautta hänet takaisin luokseen. Jumala ei halua jättää eksyksissä olevaa uskovaa vihollisen armoille raadeltavaksi ja tuhottavaksi kaikella synnin kauheuksilla, vaan Hän on päättänyt tehdä kaikkensa tuodakseen eksyneen takaisin Hänen sekä Raamatullisen seurakunnan yhteyteen.

Edellä oleva vertaus tarkoittaa sitä, että Jumala on päättänyt etsiä Toronto "herätykseen" ja sen jälkeisiin eksytyksen aaltoihin eksyneet uskovat ja tuoda heidät takaisin Raamatulliseen uskoon ja Jumalan sekä seurakunnan yhteyteen. Jumala on todellakin hyvä, armahtava ja rakastava Jumala. Richard Smithin näyssä Jumala etsii ja auttaa eksyneitä takaisin Raamatulliseen uskoon. Raamatun sanassa oleva kadonnut lammas vertaus vahvisti sydämelleni, että Jumala todellakin aikoo etsiä ja auttaa eksyneitä palaamaan takaisin.

Jumala kutsuu tähän työhön sellaisia uskovia, joita Hän on kouluttanut ja varustanut tunnistamaan eksytyksiä Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voiman kautta. Nämä uskovat joutuvat kohtaamaan riivaajahenget ja heidän rajun hyökkäyksen, koska uskovat tulevat Jumalan voimassa auttamaan eksytettyjä löytämään tien takaisin kotiin pois vihollisen leiristä. Riivaajahenget eivät halua helpolla luopua saalistaan, mutta Jumalan voiman edessä vihollisen voimat murtuvat ja ne eksytetyt, jotka ovat vielä pelastettavissa saadaan pelastettua ja ohjattua turvaan Isä Jumalan hellään hoitoon.

Auttajat liikkuvat eksytettyjä kohti Jumalan sanan totuudella ja Pyhän Hengen kirkkauden voimalla sisimmässään Herran Jeesuksen veren todistuksen merkki. Heillä on Jumalan antama armoitus ja kykyä kohdata eksyksissä olevat ja Jumalan sanan ja Pyhän Hengen voiman kautta eksyksissä olevien ihmisten sydämissä alkaa eheytyminen ja parantuminen saatanan kavalista juonista sen jälkeen kun he ovat tunnistaneet tilansa ja tehneet parannuksen. Jumalan voimasta riivaajahenget joutuvat jättämään uhrinsa paeten pois Jumalan läsnäolon voimaa.

Älkää jokaista henkeä uskoko


Richard Smith syövyttävä happopilvi:

 

Hieman tämän näyn aiheuttamien johtopäätösten säikähdyttämänä ryhdyin tietoisesti mielessäni soveltamaan 1 Joh 4:1-3. Yksinkertaisen suorasukaisesti kysyin: `henki, joka toit tämän kuvauksen elävästi mieleeni, tunnustatko suoraan, että Jeesus on Kristus, lihaan tullut?' ”Kyllä, avoimesti tunnustan, että Jeesus on Kristus, lihaan tullut”. ”Hyvä, entäpä miten suhtaudut vereen, jonka hän vuodatti ristillä?” ”Veren kautta on syntien anteeksiantamus. Se on suoja pahuutta vastaan aivan kuten karitsan veri ovenpäällisessä ja pihtipielissä suojeli israelilaisia minun tuomioltani, joka kohtasi Egyptin esikoisia”. ”Hyvä, ryhdytään nyt yhteiseen neuvonpitoon ja keskustellaan järkevästi. Käymättä läpi uudelleen kaikkia

yksityiskohtia, mitä aiemmin minulle paljastit, lähettäisitkö, Abba

Isä, Pyhän Henkesi nyt saattamaan loppuun tämän näyn tulkitsemisen?"
 

Richard Smithin näkemä näky on Jumalasta se on jokaisen nähtävissä, joka uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Koen että henkien koettelemisesta on syytä kirjoittaa muutama sananen, sillä henkien koettelemisessa on muutamia asioita, jotka on tärkeä tietää ja ymmärtää.

Monet uskovat toimivat siten, että he kysyvät hengeltä tunnustaako se Jeesuksen olevan Herra? Kun henki sanoo ja vastaa tunnustan, niin uskova luulee, että kyseessä on aina automaattisesti Jumalan Henki. He sanovat, että koska Raamatun mukaan kukaan joka puhuu Jumalan Hengessä ei voi sanoa Jeesus olkoon kirottu tai ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä, niin aina silloin kun henki sanoo Jeesus on Herra, niin on kyse Pyhästä Hengestä. Asia ei kuitenkaan ole aina niin.

Jokainen ihminen voi sanoa Jeesuksen olevan Herra, sillä jopa jumalaton pappi kirkossa joutuu sanomaan sen usein työnsä puolesta. Raamatun sanan mukaan Herra Jeesus opetti, että moni sanoo Häntä Herraksi ja että he olivat tehneet monia voimallisia tekoja ja ajaneet riivaajia ulos Jeesuksen nimen kautta, mutta Herra Jeesus ei tuntenut heitä omikseen.

Ei se riitä, että henki sanoo Jeesusta Herraksi, sillä jumalaton pappikin voi sanoa Jeesusta Herraksi. Raamatun sanan mukaan juutalaiset (eivät uskossa Jeesukseen) loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä. Ylipappi Skeuaan seitsemän poikaa oli näiden loitsijoiden joukossa. Kun nämä seitsemän poikaa loitsivat Jeesuksen nimeä, niin eräässä miehessä ollut paha henki, eli riivaajahenki sanoi riivatun miehen kautta tuntevansa Jeesuksen, eli Herran Jeesuksen, jonka jälkeen riivaajahenki hyökkäsi näiden seitsemän pojan kimppuun voittaen heidät  toisen toisensa perään, runnellen heitä niin että he alastomina ja haavoitettuina joutuivat pakenemaan.

Jos sanot hengelle tunnistaako hän Jeesuksen Herraksi tai uskooko hän Jeesuksen olevan Herra, niin hän voi sanoa Jeesuksen olevan Herra ja siten eksyttää sinua. Jeesus tulee Herraksi ja on Herra vasta silloin kun ihmisen sydämessä asuu Pyhä Henki ja sen jälkeen hän voi sanoa Pyhässä Hengessä Jeesusta Herraksi, koska Jeesus on hänen Herransa.

Herra Jeesus opetti, että väärän profeetan (joka toimii valhehengen voimalla) voi tunnistaa hänen hedelmistään. Eksytys tai henki voi sanoa sinulle Jeesuksen olevan Herra, kuten Toronto "siunauksen" ja sen jälkeisten eksytyksen aaltojen väärät profeetat julistivat, sillä he sanovat Jeesuksen olevan Herra, mutta sanovat sen valheenhengessä. Heidän hedelmänsä kuitenkin paljastavat heidät eksyttäjiksi, jotka toimivat valheen voimalla.

Älä usko kaikkea mitä kuulet eli pelkkiä eksyttäviä sanoja, sillä vasta hedelmä paljastaa sen mistä lähteestä jokin asia on. Älä jää keskustelemaan henkien kanssa, vaan käske niitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä, niin ne joutuvat pakenemaan, etkä sinä eksy. Hyvä hedelmä tekee aina Jumalan tahdon mukaisia asioita, jossa sanat ja opetus on Raamatun totuuden mukaisia ja Pyhä Henki toimii aina Raamatun sanan mukaisesti.

Jos tapahtuu niin, että erehdyt kokemattomuutesi tähden käskemään Jumalan Pyhää Henkeä väistymään luullessasi Häntä valheenhengeksi, niin siinä ei tapahdu vahinkoa, sillä Jumalan Henki ymmärtää sinun harjaantumattomuutesi ja kokemattomuutesi, eikä Hän väisty ja säikähdä sitä. Mutta jos kyseessä olikin riivaajahenki, niin hän joutuu väistymään, kun sanot ja käsket häntä väistymään Herran Jeesuksen nimessä.

Silloin kun olet kokematon ja harjaantumaton tai vaikka olisit kuinka kypsä uskossa, niin sinä et saa jäädä keskustelemaan henkien kanssa, sillä ne pyrkivät valehtelemaan ja eksyttämään. Siksi Raamattu opettaa, että kun tunnistamme henkivallat, niin meidän tulee käskeä niitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä. Uskovilla ei ole mitään tekemistä saatanan kanssa ja meidän täytyy pysyä hänestä kokonaan erossa.

Raamatun opetus henkien koettelemisesta tarkoittaa enemmänkin hedelmien koettelemista kuin sanojen kautta koettelemista. Jos kysyt esim. Toronto "herätyksen" ja sen jälkeisten eksytyksen aaltojen eksyttäjiltä, jotka toimivat valheenhengessä, että tunnustavatko he Jeesuksen Messiaaksi, lihaan tulleeksi, niin valheenhenki saa heidät sanomaan kyllä. Tätä on myös tapahtunut, sillä monet valheenhengen kautta toimivat julistajat puhuvat ja opettavat Jeesuksen olevan lihaksi tullut Messias.

Mitä tarkoittaa älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan; sekä jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Jumalan sanan kokonaisopetuksen valossa näemme sen hedelmän mitä henki julistaa ja puhuu. Jos joku henki eksyttäjän toimesta tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, lihaan tulleeksi, mutta sanoo saaneensa voitelunsa kuolleen ruumista, niin on kyse valheen hengestä. Jos joku henki vaikuttaa Toronto "siunauksen" kaltaisia manifestaatioita, niin on kyse valheen hengestä.

Kun Raamattu opettaa, että meidän tulee koetella henget, niin se on yhdistetty ja kytketty väärien profeettojen toimintaan. Raamattu ei opeta eikä ohjaa sinua käymään keskustelua ja vuoropuhelua saatanan ja riivaajahenkien kanssa, koska ne olemuksellaan saastuttavat ihmisiä ja uskovien täytyy pysyä heistä kokonaan täysin erossa. Jos alat koettelemaan ja keskustelemaan riivaajahenkien kanssa, niin he valehtelevat sinulle koko ajan pyrkien eksyttämään sinua. Meidän tulee koetella henget väärien profeettojen kautta ja jos joku henki lähestyy meitä, niin meidän tulee käskeä sitä väistymään Herran Jeesuksen nimessä.

Siellä missä tapahtuu Jumalan tahto Raamatun sanan totuuden opetuksen mukaan, niin siellä on myös Pyhän Hengen voima. Eksytys haluaa saattaa sinut tekemisiin hinnalla millä hyvänsä riivaajahenkien kanssa, siksi sinun täytyy ymmärtää mitä Raamatullinen koetteleminen tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita.

Silloin kun Jumala varustaa jonkun uskovan henkien erottamisen armolahjalla, niin silloin ei edes tarvitse aina erikseen koetella henkiä, vaan Jumala paljastaa tämän armolahjan kautta sen mistä hengestä on kysymys. Raamatun opettamisen armolahjan kautta kyetään myös tunnistamaan eksytys ja väärän hengen toiminta. Sitten erittäin tärkeä asia, joka meidän tulisi ymmärtää ja sisäistää. Jokainen uskova voi oppia tunnistamaan eksytyksen hengen toiminnan, jos hän tutkii ja lukee säännöllisesti Raamattua sydämestään totuutta etsien.

Jyvien erotteleminen akanoista


Richard Smith syövyttävä happopilvi:

 

Edelleenkin täysin halliten sen, mitä tapahtui, talletin hitaasti

muistiini, mitä Pyhä Henki puhui. Synnyttäen suuresti terästyneen

mielentilan, joka samalla auttoi älyllisiä toimintojani, Pyhä Henki

antoi minulle seuraavan selityksen:

 

Happopilvi ei kuvaa ainoastaan sitä, mikä nyt tunnetaan

Toronto-ilmiönä, vaan myös kaikkea sitä, mitä nousee tuosta

vaikutuksesta. Toronto-ilmiö on kuvainnollisesti sanottuna pilven

etureuna. Se avaa tietä sitäkin kärjistyneemmille paholaisen

manifestaatioille. Lyhyesti sanottuna `Toronto' voidaan käsittää

pikemminkin jonkun alkuna kuin itse päämääränä. Se, että pilvi liikkui omalla liikevoimallaan, on osoitus siitä, että henki, jota voi

luonnehtia vain vieraaksi ja vihamieliseksi, asui siinä. Kyseessä on

pilvessä asuvien muiden henkien johtava henki. Kaiken lisäksi tämä

vieras henki on saanut Jumalalta luvan koetella tämän maan uskovaisten uskollisuutta. Jyrkässä jakautumisprosessissa, joka tulee aiheuttamaan monia haavoja, käy todella ilmi, ketkä seurakunnassa seisovat Jeesuksen seurassa, ketkä eivät. Jotkut niistä, jotka kuuluvat kolmeen ensimmäiseen ryhmään, tulevat saamaan vielä muutaman mahdollisuuden tehdä parannus. Lyhyen hetken ajan tulee olemaan tilaisuus päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa.
 

 

Happopilvi ei kuvannut ainoastaan Toronto "herätystä", vaan se oli pilven etureuna ja yksi osa isomman kokonaisuuden käsittävästä eksytyksestä. Happopilvi synnyttää Toronto "herätyksen" jälkeen uusia eksytyksen aaltoja, jotka tulevat olemaan koko ajan eksytyksessään röyhkeämpiä saatanan hengen manifestaatioita. Raamattu sanoo Jumalan sallivan väkevän eksytyksen kohtaavan maanpiiriä ja Jumalan seurakuntaa lopunaikana, jonka kautta tapahtuu myös ihmeitä ja tunnustekoja saatanan valhevoiman vaikutuksesta.

 

Toronto "uudistus" ja samasta happopilvestä nousevat eksytykset ovat osa isoa ja laajaa eksytystä, jonka Jumala sallii nousevan lopunaikana eksyttämään maan päällä asuvaisia. Samoin New-Agen, okkultiikan ja muiden uskontojen sisällä alkaa tapahtumaan myöskin saatanallisia ihmeitä ja tunnustekoja. Nuo molemmat edellä kuvatut eksytykset ovat samaa eksytyksen aaltoa, joiden kautta samat riivaajahenget eksyttävät erilaisissa ryhmissä ja uskomuksissa olevia ihmisiä. Kaikki huipentuu siihen kun antikristus ilmestyy ja ottaa valtaansa kaikki maan päällä eksytetyt ihmiset.

 

Siksi Raamatussa sanotaan tulkaa ulos siitä (Babylon) minun kansani, koska lopunaikana saatanallisen eksytyksen sisäpuolella erilaisissa yhteyksissä on vielä sellaisia uskovia, jotka ovat Jumalan lapsia, mutta eksyksissä. Siksi Jumala etsii jokaisen kadonneen lampaan, joka suostuu tekemään parannuksen ja Hän tuo heidät takaisin uskon kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan.

 

Jumala seuloo seurakunnasta akanat pois ja puhdistaa seurakunnasta pois kaiken saastan, epäuskon ja valheen, siksi Jumala sallii väkevän eksytyksen, että kaikki kelvottomat ja valhetta rakastavat ihmiset erotetaan siitä pois, sillä Jumalan valtakunta on vain niitä varten, jotka totuudessa ja rakkaudessa uskovat ja rakastavat Jumalaa.

 

Herra Jeesus sanoi, että Jumala puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa uskolliset taivaalliseen aittaan, mutta akanat hän polttaa sammumattomassa tulessa. Herra Jeesus sanoi, että hyvien ja kelvottomien erotteleminen tulee tapahtumaan  maailman lopussa, eli viimeisinä päivinä.

 

Viskimen avulla eroteltiin jyvät akanoista. Akanat ovat jyvistä irronneita tyhjiä kuoria. Tuulisena päivänä viskimellä heitettiin ilmaan jyvät ja akanat, jolloin jyvät tippuivat viskojan jalkojen juureen, mutta tyhjät kuoret lensivät tuulen mukana kauas pois. Jyvät edustavat vertauskuvallisesti uskovia, jotka ovat olleet kuuliaisia Jumalalle ja rakastaneet Häntä totuudessa ja rakkaudessa Pyhän Hengen voimassa. Akanat kuvaavat jumalattomia ihmisiä ja uskovia, jotka olivat eksyneet pois totuudesta rakentaessaan uskonsa valheen ja eksytysten varaan.

 

Valheeseen  rakastunut ihminen on kuin tyhjä akanan kuori, jota tuuli heittelee ja riepottelee minne tahtoo. Koska hänessä ei ole Pyhän Hengen hedelmää, vaikka hän voi luulla olevansa uskossa, niin hän ei ole Hyvän Paimenen jalkojen juuressa, vaan valheeseen rakastuneena eksytysten tuulten puhaltaessa liikkuu sinne mihin tuuli hänet puhaltaa. Jyvä taas on sellainen uskova, joka uskoo ja rakastaa Herraa Jeesusta teossa ja totuudessa ja seuraa Hyvää Paimenta viettäen aikansa Hyvän Paimenen jalkojen juuressa.

 

Koska Jumala on armahtava, rakastava ja anteeksiantava Jumala, niin Hän etsii ja antaa vielä tilaisuuden eksyksissä oleville parannuksen tekemiseen ja takaisin palaamiseen Jumalan luokse. Ne jotka eivät tee parannusta joutuvat oman valintansa tähden antikristuksen syliin ja lopulta he päätyvät iankaikkiseen kadotukseen.

Kompromissi ja rakkaus valheeseen


Richard Smith syövyttävä happopilvi:

 

Tasainen vedetön erämaa kuvaa Englannin yhteiskuntaa, josta Pyhä Henki on erkaantunut. Tämä voi koskea muitakin Brittein saarten alueita, vaikkakin sen ensisijainen merkitys on Englanti. Merkittävä huomio on myös se, että jos Jumalan kansa olisi ollut kallioisten vuorten huipulla (mikä tarkoittaa hakeutumista Jumalan läsnäoloon ja läheisyyteen), he olisivat välttyneet happopilven vaikutuksilta. Heidän sijaintinsa avoimella erämaatasangolla on saattanut heidät toivottoman haavoittuviksi korroosion vaikutuksille. Toisin sanoen, koska he ovat siellä, missä Jeesus Kristus ei halua heidän olevan, seurakunnalta on riistetty monia

hengellisiä puolustuskeinoja. Sen sijaan, että mitenkään pukisi ylleen Jumalan koko sota-asua, tällä joukolla on löysät, keveät kesäasusteet. Edelleen autiomaassa oleminen on saanut monet uskovaiset etsimään lievitystä janoonsa vääristä hengellisistä lähteistä. Tämä on yksi syy, miksi ensimmäinen ryhmä tervehti pilveä niin suurella innostuksella. Se näytti tarjoavan helpon tavan täyttää heidän tarpeensa. Kuten aiemmin todettiin, tasangolla olevat ihmiset olivat uskovaisia, pääasiassa karismaattis-evankelikaalisia uskovaisia, mutta heidän joukossaan oli myös melkoinen joukko perinteisistä kirkkokunnista. Juuri he pistivät silmään papillisine

lipereineen, kaapuineen ja itsetietoisine ilmeineen. Oli selvää, että tällä pilvellä tulee olemaan laajalle ulottuvat vaikutukset. Kuten näystä itsestään selvästi erottui, ne neljä ryhmää kuvaavat neljää mahdollista reaktiota happopilveen. Ainoastaan viimeinen niistä oli

käsillä olevaan tilanteeseen nähden ajantasalla. Erityisesti ne, jotka jähmettyivät paikoilleen pälyillen kahteen suuntaan, edustavat kristittyjä johtajia, jotka yrittivät hakea soveltuvaa diplomaattista ratkaisua tilanteeseen, joka oli itseasiassa mahdoton. Ei ollut mitenkään yllättävää, että useimmat heidän seuraajistaan

hylkäsivät heidät pian ja jättivät heidät yksikseen pilven

nieltäväksi. Tässä yhteydessä koen Pyhän Hengen sanovan selvästi, `kavahtakaa ihmistekoisia kompromisseja Toronto-ilmiön käsittelyssä'. Seurakuntaa kohtaa ensisijaisesti hengellinen eikä kultturellinen tai psykologinen ongelma. Tarvitaan hengellisiä aseita

sen käsittelemiseen.
 

 

Koska kyseessä oli Toronto "siunaus" ja sen jälkeiset eksytykset, niin se koskettaa koko maailmaa myös Suomea. Jos uskova on Jumalan läsnäolossa ja elää Pyhän Hengen voiman avulla totuutta noudattaen rakkaudessa vyöttäytyen koko Jumalan sota-asu, niin hän ei eksy happopilven levittämiin valheisiin ja eksytyksiin.

 

Happopilven saasteen oli helppo nielaista mukaansa sellainen uskova, joka perusti uskonsa epäraamatullisten hengellisten kirjojen ja saarnaajien opetuksiin. Heidän sota-asunsa oli lihallinen ja valheen varaan rakennettu, siksi happopilvi helposti imaisi heidät mukaansa. Koska he olivat pukeutuneet kevyisiin hellevarustuksiin, niin he eivät kyenneet tunnistamaan eksytystä.

 

He olivat hengellisesti erämaassa epäuskonsa tähden ymmärtämättä sitä ja siitä syystä he huusivat ja janosivat Jumalaa, mutta halusivat täyttää janonsa ei Jumalan tahdon mukaisesti, vaan vääristä lähteistä ja saastuneista kaivoista. He halusivat pikaisen ratkaisun ongelmiinsa, eivätkä halunneet kasvaa ja odottaa kärsivällisesti Jumalan antamaa ja vaikuttamaa uskon kasvua.

 

Koska he halusivat kaiken nyt ja heti, niin saatana valehteli heille, että uuden "voitelun ja vuodatuksen" kautta ei tarvitse enää kasvaa uskossa, vaan voit saada kaiken heti sekä sen lisäksi vielä saat bonuksena kaupan päälle supervoitelun, joka tekee sinusta aivan erityisen "voidellun" uskovan. Siksi he innolla tervehtivät tätä uutta "voitelua" joka olisi "parempi" kuin helluntain Pyhän Hengen vuodatus. Kyse ei kuitenkaan ollut paremmasta "voitelusta", vaan saatanallisesta eksytyksestä, jonka kautta saatana pyrkii tuhoamaan ihmisiä, joita Jumala rakastaa.

 

Toronto "herätys" ja sen jälkeiset eksytyksen aallot koskettivat koko Kristuksen (Messiaan) ruumista. Monet seurakunnan johtajat ja paimenet epäilivät Toronto "herätystä" jähmettyen paikoilleen tehden kompromisseja. He eivät puhuneet tätä "uudistusta" vastaan eivätkä varoittaneet siitä, vaikka aavistivat jonkin olevan pielessä. He alkoivat tekemään yhteistyötä eksyttäjien kanssa, sillä suuret kansanjoukot toivat paljon rahaa seurakunnan rahakirstuun, joka saattoi olla ennen "siunauksen aaltoa" tyhjillään. Sen tähden he myös sokaistuivat.

 

Monet seurakuntien johtajat toimiessaan väärin Toronto "uudistuksen" aikana tekemättä siitä parannusta sokaistuivat valheen pettämänä, joka johdatti heidät etsimään lisää omaa kunniaansa sekä pyrkimään haalimaan itselleen lisää valtaa seurakunnassa. Sokeutensa tähden he kokevat muiden uskovien olevan uhka heidän asemalleen. Siksi he pelkäävät oman kunniansa ja asemansa tähden ja pyrkivät painamaan niitä uskovia alas, joiden he kokevat olevan uhka omalle asemalleen.

 

Jos olet seurakunnan johtotehtävissä ja olet toiminut edellä kuvatun mukaisesti, niin sinun tulee tehdä heti siitä parannus, sillä oman kunnian ja vallan hakeminen ovat syntiä, joista tulee tehdä parannus. Ellet tee näistä asioista parannusta, niin joudut Jumalan tuomioistuimen eteen tuomittavaksi viimeisenä päivänä. Tee siis pikaisesti parannus ja laita äkkiä asiasi kuntoon Jumalan kanssa.

 

Seurakuntien sisällä olleet valveutuneet uskovat jättivät eksytyksen vallassa olevat seurakunnat, joillekin kävi hyvin ja he löysivät pian Jumalan johdatuksessa uuden terveen ja raitishenkisen seurakunta ja uskovien yhteyden. Jotkut seurakuntansa jättäneet ja eksytyksen takia katkeroituneet uskovat ajautuivat seurakuntien ja uskonelämän ulkopuolelle ja haaksirikkoisina he luopuivat uskosta ja palasivat maailmaan.

 

Jos tunnistit itsesi ja olit Toronto "uudistuksen" aikana seurakunnan johtotehtävissä ja sallit sen saastuttaa seurakuntasi, etkä ole asiasta vieläkään tehnyt parannusta, niin sinun pitää tehdä parannus, sillä parannuksen tekemisen jälkeen vasta voit saada syntisi anteeksi. Jos taas olet se joka hylkäsi uskonsa pettymyksen ja katkeruuden kautta, niin muista se ettei Jumala sinua pettänyt, vaan saatana ja valheen sokaisemat uskovat ihmiset. Jumala kehottaa sinua tekemään parannuksen katkeruudesta ja palaamaan takaisin Jumalan luokse, niin saat syntisi anteeksi.

 

Monet uskovat tekivät ja ovat tehneet Toronto "uudistuksen" sekä sen jälkeen tulleiden eksytyksen aaltojen kanssa kompromissin, pyrkien ottamaan vastaan sen mikä on hyvää. He sanovat nähneensä tiettyjä ongelmia, mutta pyrkivänsä ottamaan vastaan vain sen mikä on hyvää.

 

Ongelmana on se että he eivät näe "voitelun" lähteen olevan lähtöisin riivaajahengiltä. Silloin kun riivaajahenget ovat lähde, josta pulppuaa eksytyksen tähden oikeata ja väärää, niin uskovat eivät saa ammentaa tällaisesta saastuneesta lähteestä, koska sen takana ovat riivaajahenget ja eksytys.

Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovat eivät saa olla yhtä aikaa osallisia Herran ja riivaajien maljasta, sillä se herättää Herran kiivauden, eli tuo Jumalan tuomion uskovan elämään, joka sekoittaa Herran pöytään riivaajien valhevoimaa ja opetuksia.

Ihmiset ja tahot, jotka kutsuvat, kannattavat tai jollakin tavalla edesauttavat väärien profeettojen kautta tapahtuvaa eksytystä, luullen sitä Jumalan työksi ovat osallisia riivaajahenkien kautta tapahtuvasta eksytyksestä. Jos et tee parannusta heidän kannattamisesta tai eksytyksen edesauttamisesta, niin joudut Jumalan tuomion alaiseksi. Jos olet ottanut vastaan väärien profeettojen kautta tapahtuvaa "voitelua" tai kosketusta jne. niin tee parannus, koska muuten sinäkin voit tulla kanavaksi, jonka kautta riivaajahenget eksyttävät ihmisiä maan päällä.

Jos et tee parannusta, etkä tunnista eksytystä, niin sinulle käy siten, että pikkuhiljaa alat sokeutumaan ja valheenhenki eksyttää sinua uskomaan vääriä oppeja, joiden luulet olevan Jumalan sanan totuutta. Silloin kun olet eksynyt uskomaan vääriä oppeja Jumalan sanan totuudeksi, niin sydämessäsi on syntynyt rakkaus valheeseen, jota luulet rakkaudeksi totuuteen. On siis kysymys erittäin vakavasta asiasta, siksi tutki ja koettele uskon perustuksesi Jumalan sanan opetuksen kautta.

Suuri luopumus


Richard Smith syövyttävä happopilvi:
 

Tämän neljännen, ja ainoan todella Jumalan tahdossa toimivan ryhmän rooli oli kaksitahoinen. Ensiksi sen täytyi käyttää sille annettuja hengellisiä aseita hyökätessään pilvessä olevia henkivaltoja vastaan. Toiseksi sen tuli auttaa kuntoutumaan niitä kolmen ensimmäisen ryhmän uskovaisia, jotka olivat loukkaantuneet pilvessä. On hyvin valitettavaa, että jotkut uskovaiset heidän täytyy sivuuttaa, koska he joko kieltäytyvät hoidosta tai ovat niin sekavassa tilassa, että heitä on mahdoton käsitellä. Kaikki uskovaiset eivät

suinkaan selviydy pilven kohtaamisesta. Jotkut hylkäävät uskonsa, toiset taas kokevat pysyvän fyysisen ja henkisen vammautumisen. On joitakin, jotka jopa menettävät henkensä siinä.
 

 

Jumala haluaa pelastaa ja auttaa eksyksissä olevia pääsemään pois siitä kavalasta eksytyksestä, jossa he ovat. Ikävä ja valitettava tosiasia on se, ettei kaikki happopilven saastalla eksytetyt halua tehdä parannusta, koska he ovat ylpeitä eivätkä myönnä olevansa väärässä ja eksyksissä. He ovat joko ylpeitä ja kieltäytyvät tekemästä parannusta tai sitten he ovat menneet niin sekaisin tai ylittäneet rajan, jota ei olisi saanut ylittää etteivät he enää kykene tekemään parannusta.

 

On todella ikävää ja surullista, että happopilven saasteet myrkyttävät jotkut uskovat luopumaan ja hylkäämään uskonsa Jeesukseen. Jotkut kokevat fyysisen tai henkisen vammautumisen happopilvestä ja jotkut jopa menettävät henkensä ja kuolevat riivaajahenkien käsittelyssä. Ymmärrät varmaan että tilanne on vakava, sillä Toronton "siunauksen" jälkeen tuhoava ja tappava happopilvi on levittänyt maan päälle uusia eksytyksen aaltoja lisäten tappavaa ja huumaavaa eksytyksen annosta.

 

Onneksi rakastava, armahtava ja anteeksiantava Jumala tarjoaa kuitenkin niille uskoville vielä parannuksen mahdollisuutta, jotka vielä loppumetreillä kykenevät tekemään parannuksen. Kiitos Jumalalle, Hänen pitkämielisyydestänsä ja anteeksiantavaisuudestaan. Sinä uskova joka olet kutsuttu työhön mukaan kun Jumala kutsuu uskovia parannukseen pois eksytyksen kavalista juonista, älä pelkää henkivaltoja, koska Jumala varustaa sinut tähän työhön, sillä se on kallisarvoinen ja tärkeä tehtävä.

 

Raamatun opetuksen mukaan viimeisinä päivinä monet uskovat luopuvat uskosta villitsevien riivaajahenkien eksytyksen takia. Uskosta luopuneet uskovat mieltyvät valhevoiman tunnustekoihin ja ihmeisiin ja riivaajien vääriin opetuksiin, siksi he luopuvat uskosta. Raamatun profetiallisen sanan mukaan luopumus on suuri ja laaja, joka tarkoittaa sitä, että uskosta luopuneista suuri osa ei kykene enää tekemään parannusta, eivätkä he ole enää pelastettavissa. Siitä huolimatta, että suurta osaa uskostaan luopuneita ei voi enää pelastaa takaisin Jumalan yhteyteen, niin Jumala kuitenkin pelastaa sen pienen joukon eksyneistä, jotka kykenevät vielä tekemään parannuksen.

 

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala sallii väkevän eksytyksen tulemuksen saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät he ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Raamatun sanan mukaan kaikki sellaiset ihmiset tuomitaan, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyivät vääryyteen.

 

Eksytyksen kautta jyvät seulotaan akanoista ja valheisiin mielistyneet joutuvat tuomittaviksi. Jos olet eksynyt happopilven kavalin juoniin ja eksytyksiin, niin olet hengellisessä kuolemanvaarassa. Jos kykenet ymmärtämään, että olet eksynyt happopilven kavaliin juoniin ja eksytyksiin, niin tee välittömästi parannus ja hylkää kaikki kontaktit ja yhteydet eksyttäviin asioihin ja tahoihin.
 

Lopunajassa eksytyksen kavaliin juoniin joutuneiden uskovien keskuudessa on siis kuitenkin pieni joukko niitä, jotka voivat vielä tehdä parannuksen. Sydämelleni laskettiin tuhlaajanpojan tarina, joka puhuu siitä miten uskostaan luopunut ja eksynyt voi palata takaisin Isän yhteyteen.

 

Tuhlaajapoika sai oman osansa isänsä omaisuudesta, joka tarkoittaa sitä hengellistä perintöä Herrassa Jeesuksessa mikä hänellä oli. Tuhlaajapoika ei kuitenkaan arvostanut perintöään ja omaisuuttansa, vaan jätti isänsä kodin ja matkusti kaukaiseen maahan, jossa hän hävitti omaisuutensa eläen siellä irstaasti. Hän ei tyytynyt siihen mitä hänellä oli, vaan hän halusi enemmän. Hän halusi kokea jotakin uutta. Sama ongelma on lopunajan eksyksissä olevilla uskovilla. He eivät tyydy siihen mitä heillä on, vaan he haluavat jotakin uutta. Riivaajahenget eksyttävät heidät vastaanottamaan uuden "voitelun", joka on kuitenkin saatanallinen valhe ja eksytys. Kun he eivät tyytyneet siihen mitä heillä oli Herrassa Jeesuksessa, niin he vastaanottivat valhevoitelun, joka eksytti heidät irstauteen ja valheeseen.

 

Kun tuhlaajapoika oli tuhlannut kaiken isän omaisuuden, niin hänen tuli nälkä ja hän alkoi kärsimään puutetta. Samalla tavalla tapahtuu lopunajan eksyksissä oleville uskoville, sillä kun he uskovat valhevoiteluun, niin Jumalan antama oikea usko vaikuttaa heissä vielä, mutta pikkuhiljaa Raamatullinen usko heikkenee ja hiipuu valhevoiman sokeuttaessa heitä. Heille käy lopulta, niin että oikeasta uskosta ei ole jäljellä kuin rippeitä jos sitäkään ja lopulta valhevoiman täydellä teholla vaikuttaessa heidän sydämessään he kärsivät ja nälissään odottavat uuden "voitelun" nostavan heidät superuskon tasolle.

 

Näin ei kuitenkaan käy, koska he uskoivat valhetta ja siksi valhevoima pikkuhiljaa näännyttää heidät. Supervoiman sijasta he kärsivät ja ovat ahdistuneita. Tuhlaajapoika joutui kaitsemaan sikoja, mutta hänellä oli kova nälkä. Hän oli kuolemassa nälkään, sillä hän ei saanut syödä sitä ruokaa mitä siat söivät. Tuhlaajapoika tajusi virheensä ja meni itseensä ja teki parannuksen sanoen isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.

 

Kun tuhlaajapoika teki parannusta ja oli vielä kaukana isästä, niin hänen isänsä näki hänet ja armahti hänet. Raamattu sanoo isän juosseen tuhlaajapoikaa vastaan langeten hänen kaulaansa suudellen häntä hellästi. Tuhlaajapoika sanoi isälleen, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.

 

Isää iloitsi pojan paluusta pukien hänet parhaisiin vaatteisiin. Isä iloitsi siitä kun hänen kadonnut ja "kuollut" poikansa oli jälleen löytynyt ja virkosi eloon.

 

Lopunajassa jotkut eksyneet uskovat ovat harhautuneet kauas pois Raamatullisesta uskosta. Riivaajahenkien petoksen pettämänä he ovat kuolemassa hengellisesti, sillä uusi "voitelu" ei tuonutkaan supervoimaa, vaan on johtamassa heitä hengelliseen kuolemaan. Jotkut heistä tajuavat virheensä ja ymmärtävät, etteivät he ole enää Raamatullisessa uskossa, vaan vaeltavat eksytyksen kavalilla teillä.

 

Tämän seurauksena he menevät itseensä ja tekevät parannuksen, koska he ymmärsivät tehneensä syntiä Jumalaa vastaan. Monet heistä kokevat etteivät he kelpaa enää omistamaan koko Jumalan lapseutta. Siksi he ajattelevat, että jospa saisin Jumalan valtakunnasta edes rengin tai adoptiolapsen paikan. He häpeävät tekojaan ja kantavat sydämessään syyllisyyttä syntiensä tähden.

 

Silloin kun olet tehnyt parannuksen, niin Jumala on armahtanut ja antanut sinulle syntisi anteeksi, eikä Hän enää muista sinun syntejäsi. Hän iloiten rientää sinua vastaan sulkien sinut syliinsä, koska Hän rakastaa sinua koko olemuksellaan iankaikkisen rakkauden kautta. Jumala iloitsee ja riemuitsee sinusta, koska olit eksyksissä kulkemassa kuoleman tiellä kohti iankaikkista tuhoa ja kadotusta, mutta nyt parannuksen kautta Jumalan voimasta olet vironnut eloon ja palannut takaisin Jumalan luokse. Jumala ja taivaan enkelit riemuitsevat yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Jumalan taivaassa on ilo ja riemu siitä kun sinä olet tehnyt parannuksen. Vastaanota koko Jumalan anteeksiantamus sekä Jumalan lapseus, sillä sinulle on varattu taivaassa perintönä koko Jumalan lasten kirkkaus.

 

Sinä joka et Jumalan armosta ole eksynyt lopunajan eksytyksiin, niin älä lankea tuhlaajapojan veljen syntiin, joka oli närkästynyt tuhlaajapojan kotiin paluusta. Iloitse yhdessä Jumalan kanssa siitä kun kadonnut ja eksynyt lammas tekee parannuksen ja pääsee takaisin kotiin isä Jumalan hyvään ja hellään huolenpitoon.

Puhdistus ja seurakunnan ennallistaminen


Richard Smith syövyttävä happopilvi:
 

Aloin ymmärtää, että happopilvi oli myös Jumalan tuomion pilvi, jonka täytyy käydä seurakunnan yli, kunnes pahuus voimallisesti poistetaan siitä. Vasta happopilven tehtyä työnsä on seurakunta puhdistunut niin, että se voi vastaanottaa Jumalan läsnäolon pilven. Tämä pilvi vuorostaan saa aikaan syvempää puhdistautumista ja paljon kaivatun herätyksen. Tämän toisen pilven tulemisen aika ei ole kuitenkaan vielä. Kaikki toiveet välittömästä herätyksestä ovat siten ennenaikaisia. Kokonaisuutena ottaen tämä tarkoittaa sitä, että Toronto-ilmiö ei edusta virvoitusten aikaa, vaan ehkä pikemmin ensimmäistä tämän maan seurakuntia koskevaa erittäin ankaraa tuomion vaihetta.
 

 

Eksytyksen happopilvi on myös Jumalan tuomion pilvi, joka käy seurakunnan ylitse poistaen pahuuden ja vilpin seurakunnasta, eli vilpilliset ja valheelliset uskovat poistetaan sitä kautta seurakunnasta. Eksytyksen happopilvi valehtelee uskoville myös sen, että happopilvi palauttaa seurakunnan alkuseurakunnan voimaan antaen enemmän voimaa kuin mitä alkuseurakunnalla oli. Toronto "herätys" ja sen jälkeiset eksytyksen aallot julistavat valheenvoimalla paluuta takaisin apostolien tekoihin ja Jumalan voiman ilmestymiseen maan päälle. Kyseessä on kuitenkin saatanallinen valhe ja petos.

 

Kun eksytyksen tuulet puhaltelevat maan päällä, niin Jumalan seurakunnan sisällä on pieni joukko uskovia, jotka ovat saaneet Jumalalta kutsun palata takaisin alkuseurakunnan Raamatulliseen uskoon. Herra Jeesus ennallistaa lopunaikana seurakuntansa puhdistaen ja palauttaen sen takaisin alkuperäiseen Raamatulliseen uskoon, josta saamme lukea apostolien teoista sekä Uuden Testamentin kirjeistä.

 

Kun Jumala on saanut puhdistettua läsnäolonsa kautta seurakuntansa lopunaikana, niin silloin seurakunta nousee Jumalan voimassa elämään uudelleen apostolien tekojen mukaista uskoa. Jumalan läsnäolo tarkoittaa Pyhän Hengen vaikutusta totuudessa ja rakkaudessa, joka johdattaa uskovat ihmiset uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tämän seurauksena uskovat hylkäävät uskonnolliset perinteet ja ihmisopit sekä kaikki valheelliset opetukset, jotka rasittavat Jumalan seurakuntaa.

 

Herra Jeesus ennallistaa seurakuntansa asettaen seurakunnan järjestyksen täysin vastaamaan alkuseurakunnan järjestystä. Ennalleenasettamisessa ensin tulee esille Jumalan kutsumat ja varustamat apostolit, sitten profeetat, opettajien kautta opetus, voimalliset teot Pyhässä Hengessä, armolahjat mm. sairasten parantuminen, avustaminen ja tukeminen, Raamatullinen paikallisseurakunnan johtaminen vanhempien kautta sekä tietysti evankeliumin julistaminen jumalattomille.

 

Jumalan kirkkauden läsnäolo ennalleenasettamisessa johdattaa seurakunnan alkuperäiseen ykseyden tilaan ilman erilaisia kirkkokunta- ja herätysliiketunnuksia. Todellinen Pyhän Hengen voima saattaa aina seurakunnan ykseyden tilaan, eikä pidä seurakuntaa hajaannuksen tilassa. Kaikki uskovat ihmiset, jotka haluavat pitää kiinni herätysliiketunnuksistaan ja vastustavat Jumalan vaikuttamaa seurakunnan ennallistamista tulevat eksymään ja saastumaan happopilven erilaisiin eksytyksen ilmenemismuotoihin.

 

Lopunajassa seurakunnan ennallistamisessa Jumala tulee voimallisesti toimimaan niiden kautta, joita on pilkattu, koska he ovat julkisesti vastustaneet eksytyksen aaltoja. Jumala tulee nostamaan myös esille sellaisia uskovia, joita Jumala on valmistanut ikään kuin salassa, jotka eivät ole mitään ihmisten silmissä. Jumala on varustanut heidät pitämään yllä Jumalan sanan totuutta Pyhässä Hengessä.

 

Jumalan lopunajan työ seurakunnassa ei tule kuitenkaan pyörimään kenenkään saarnaajan tai ihmisen ympärillä, koska sen keskipiste on Herra Jeesus. Ennallistamisen kautta vaikuttava Pyhän Hengen voima kirkastaa uskovien kautta Herraa Jeesusta. Uskovien sydämet valtaa Jumalan rakkaus, armo ja totuus. Jumalan pyhyyden edessä ja vaikutuspiirissä ennallistettu seurakunta ei toimi enää lihallisesti ja sielullisesti, sillä sen keskipiste on kirkkauden Jumala, uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voimassa.

 

Jumalan seurakunnan ennallistamisesta on olemassa monenlaisia valhevariaatiota, joista eräs on happopilven variaatio valhevoiman ja ekumenian kautta. Seurakunnan sisällä on myös monenlaisia valhevariaatioita seurakunnan ennallistamisesta, joita on mm. eksytys palaamaan takaisin vanhan liiton järjestyksen mukaiseen uskoon, jossa on kyllä mukana Jeesus, mutta myös vanhan liiton järjestys joko kokonaan tai osittain. Sitten on seurakunnan valhevariaatiota yhden miehen tai useamman miehen ja naisen johtamina hyvin erilaisine oppeineen. Kuitenkaan missään edellä luetellussa variaatiossa ei ole kyse Jumalan seurakunnan ennallistamisesta, vaan valheentyöstä ja eksytyksestä.

 

Jumalan lopunajan seurakunnan ennallistaminen palauttaa seurakunnan uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tämän seurauksena Pyhän Hengen voima alkaa toimia samalla tavalla kuin apostolien teoissa. Jos et halua eksyä, vaan haluat liittyä Jumalan seurakunnan ennallistamiseen, niin tutki ja lue Raamattua, koska siellä ainoastaan on opetus Raamatullisesta uskosta, jonka Jumala vaikuttaa.  Herra Jeesus tulee myös antamaan monille henkilökohtaisen kutsun seurakunnan ennallistamisen työhön, jota vastustetaan, mutta lopulta vastustajat joutuvat häviölle, koska Jumala palauttaa seurakunnalle alkuperäisen uskon Herraan Jeesukseen sekä Pyhän Hengen voiman.

 

Lopunajan seurakunnan ennallistaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko maailma tulee uskoon, sillä Raamatun opetuksen mukaan suuri osa lopunajan ihmisistä ei ota vastaan pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Ennalleenasetettu seurakunta siitä huolimatta julistaa tässä maailmassa pelastuksen evankeliumia, joka saavuttaa kuitenkin monien ihmisten sydämet sielujen pelastumiseksi.

 

Toronto ja sen jälkeiset eksytyksen aallot ovat iso osa eksytystä joka johdattaa siihen uskovat ihmiset suoraan antikristuksen syliin. Eksyttäjät puhuvat suuresta lopunajan maailmanlaajuisesta herätyksestä joka on valheherätys johdattaen ihmiset suoraan antikristuksen syliin. Koko maailma ei tule lopunajassa uskomaan Jeesukseen, niin kuin eksytys väittää, mutta koko maailman ihmiset paitsi Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset tulevat uskomaan ja palvomaan antikristusta.

 

Toronto "herätyksen" sekä samasta happopilvestä tulevat muut eksytyksen aallot johdattavat siihen uskovat ihmiset antikristillisen eksytyksen kautta suoraa päätä kadotukseen. Kyse on karmeasta eksytyksestä, missä ihminen luullessaan menevänsä taivaaseen päätyy iankaikkiseen kadotukseen, ellei hän tee parannusta ja käänny pois eksytyksestä palaamalla takaisin Jumalan luokse.

 

Toronto "herätystä" seurasivat Lakelandin ja Pensacolan eksytykset sekä monet muut eksytykset ja eksyttäjät. En nimeä tässä erikseen eksyttäjiä, koska niitä on niin paljon, mutta Raamatun sanaan uskomalla kykenet tunnistamaan eksytyksen, niin ettet eksy niihin mukaan.

 

Eksyttävä happopilvi ja sen takana olevat riivaajahenget vaikuttavat New-Age piireissä, okkultiikassa, kaikissa uskonnoissa ja erilaisissa uskomuksissa, aatesuunnissa, monissa kirkoissa, ekumeniassa, salaseuroissa, vapaamuurareissa, illuminaateissa, jesuiitoissa ja katolisessa kirkossa sekä Toronto "voitelussa" ja kaikissa sen jälkeen esiinnousseissa eksytyksen aalloissa, joissa hyväksikäytetään Jeesuksen nimeä valhevoiman tunnustekojen ja ihmeiden kautta. Riivaajahenget yhdistävät kaikki edellä mainitut ryhmittymät yhdeksi, jolloin he kaikki yhdessä palvovat ja kumartavat antikristusta. Edellä mainittujen ryhmien uskomukset, henkisyys, voima ja voitelu on riivaajahenkien valhevoimaa ja siksi he kaikki lopulta yhdistyvät yhdeksi antikristusta palvoen.

 

Lopunajassa eksytyksen väärä evankeliumi ja Jumalan aito ja oikea evankeliumi ovat yhtä aikaa maan päällä vaikuttamassa ja ihmiset tulevat tekemään valintoja näiden kahden sanoman välillä uskovatko he valheen evankeliumia vai Jumalan pelastuksen evankeliumia. Jumalan seurakunta julistaa loppuun saakka pelastuksen evankeliumia aina siihen päivään saakka kunnes Herra Jeesus tulee takaisin.

 

Lopunajan ennalleenasetetun seurakunnan keskipiste on Isä Jumala ja Herra Jeesus. Ennalleenasetetun seurakunnan julistuksen, opetuksen ja elämän keskipiste on Herran Jeesuksen sovitusveressä; ristiinnaulitussa, mutta ylösnousseessa Herrassa Jeesuksessa. Ennalleenasetettu seurakunta uskoo Pyhässä Hengessä Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, mutta opit eivät nouse keskipisteeksi, vaan usko Herraan Jeesukseen, jonka kautta opetuksen keskipiste ja ydin on tasapainossa ja oikealla paikallaan.

Päätöksenteon aika


Richard Smith syövyttävä happopilvi:
 

Hyvin todellisella tavalla Jumalan omien joukot annetaan saatanan haltuun lihan turmioksi. Vain ne, jotka ovat uskollisia Herralle kaikessa, välttyvät tältä tuomiolta, vaikkakin he saattavat kohdata ahdinkoa sen seurauksissa. Neljännen ryhmän haasteena on pysyä lujasti yhdessä, eikä toimia eristyneinä yksilöinä. Lopuksi uskon, että Pyhä Henki haastaa sinut, joka luet tätä dokumenttia, päättämään, mihin ryhmään kuulut, joko päihtyneisiin, pelokkaisiin, vihaisiin tai valmistautuneisiin. Suuri pahuus tulee kohtaamaan monia seurakuntia tässä maassa. On vain vähän aikaa tehdä tämä päätös.
 

 

Kun olet lukenut kirjoitustani tähän asti, niin olet tullut siihen pisteeseen, jossa on aika tehdä päätöksiä. Jos olet kuullut Jumalan Pyhän Hengen äänen sekä varmistunut kirjoitukseni olevan Raamatun sanan opetuksen mukainen ja kuulut johonkin kirjoituksessa mainittuun ryhmään tai jokin osa kirjoitusta on koskettanut sinua, niin että olet tunnistanut itsesi, niin tee parannus ja toimi sen mukaisesti mikä on Jumalan tahto sinun suhteesi.

 

Jos tunnistit olevasi eksyneiden auttaja tai kutsuttu seurakunnan ennallistamisen työhön, niin Jumala varustaa sinua ja kun Hän lähettää sinut, niin mene Jumalan armossa ja voimassa ja ole uskollinen siinä mitä Jumala avaa ja antaa sinulle.

 

Olen tarkoituksellisesti jättänyt kirjoituksestani pois viitteet tekstissäni oleviin Raamatun jakeisiin. Syynä tähän on se että sinä ottaisit omaan käteesi Raamatun, Jumalan sanan ja etsisit tekstissäni olevat jakeet Raamatusta rukouksessa tutkien ja koetellen kirjoitukseni. Tarkoitus on saada sinut tutustumaan ja tutkimaan Raamattua. Koen hyvin voimakkaasti Jumalan kehottavan, niin sinua kuin minua rukouksen kera tutkimaan ja lukemaan Raamattua päivittäin, koska siellä ainoastaan on koko totuus ja Jumalan sanan täydellinen ilmoitus. Kirjoitukseni tarkoitus on synnyttää halu ja kaipaus Raamatun lukemiseen sekä Jumalan rakastamiseen, joka johtaa uskon tekojen tekemiseen Jumalan Pyhän Hengen voiman avulla.

 

Olen myös kirjoittanut sen minkä Jumala laski sydämelleni alkaen vuodesta 1995 jatkuen tähän päivään asti. Sinun tehtäväsi on koetella ja tutkia kirjoitukseni Jumalan sanan todistuksen avulla. Jumala siunatkoon sinua kaikella hyvällä ja taivaallisella Herran Jeesuksen kautta.

 

Kirjoitan vielä tähän lopuksi muutamia ajatuksia sinulle, joka et ole uskossa Herraan Jeesukseen, etkä ole pelastettu. Raamatun sanan mukaan kaikki ihmiset ovat Jumalan kirkkautta vailla, koska he ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, eläen moninaisten syntien siteissä ja orjuudessa. Herra Jeesus eli täydellisen elämän ollen täysin kuuliainen Isälleen. Herra Jeesus meni sinun puolestasi kuolemaan Golgatan keskimmäiselle ristille sovittamaan sinun syntisi, ettet joutuisi iankaikkiseen kadotukseen, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen saisit vastaanottaa pelastuksen, syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän.

 

Herra Jeesus otti päällensä sinulle kuuluvan rangaistuksen (iankaikkinen kadotus) menemällä vapaaehtoisesti kuolemaan ristille sinun syntiesi tähden, vuodattaen pyhän verensä syntien anteeksisaamiseksi.

 

Jos tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot sydämessäsi Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja, niin Hänen sovitusverensä puhdistaa kaikki sinun syntisi tuoden sinulle syntien anteeksiantamuksen, Pyhän Hengen asumaan sinun sydämeesi ja iankaikkisen elämän sekä yhteyden Isä Jumalaan.

 

Petri Paavola 11.12.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Richard Smith: Syövyttävä happopilvi

ttl.fi/ova/rikkiha
geography.about.com


Ps. Kirjoitustani saa levittää ja kopioida ilman lupaani, muuttamatta sen alkuperäistä sisältöä.

 

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:
 


 

 

 

eXTReMe Tracker