Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Nooan seitsemän lakia ja kuolemantuomio

Ortodoksijuutalaisuus opettaa siitä kuinka seitsemän Nooan lakia ovat pakanoita varten ja juutalaisten tulee uskoa Tooran 613 lakiin. Jerusalemissa suoritettiin Sanhedrinin ja 70 kansakunnan toimesta konferenssi, jonka pääteema oli Nooan liiton uudistaminen pakanoille, johon kuului torstaina 26. päivä syyskuuta suoritettu eläinuhri (polttouhri) Öljymäellä, jonka suoritti pakanaedustaja. Raamattu ei tietenkään opeta mitään Nooan liiton uudistamisesta pakanoille lopunaikana, koska elämme Uuden Liiton aikaa, jossa niin juutalaisten kuin pakanoiden tulee uskoa Herraan Jeesukseen sielunsa pelastukseksi. Ortodoksijuutalaisuuden opetuksen mukaan jos pakana, joka on juutalaisen auktoriteetin alaisuudessa ei noudata Nooan seitsemää lakia, niin hänelle täytyy määrätä kuolemantuomio.

Kun tutkimme lisää Nooan seitsemään lakiin liittyviä ortodoksijuutalaisuuden käsityksiä, niin huomaamme kuinka se on lopunajan ekumeenisen uuden maailmanjärjestyksen airut, joka kuitenkin hyväksyy Islamin uskon harjoittamisen sekä katolisen kirkon harjoittaman uskon. Ortodoksijuutalaisuuden seitsemän lakia ja siihen liittyvä kuolemantuomio ei siis koske muslimeita, eikä katolisen kirkon ja sitä myötäileviä kirkollisia perinteitä. Sain sydämelleni kirjoittaa tästä, koska tämä paljastaa lopunajan antikristillisiä suunnitelmia sekä samalla kutsuu Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä hylkäämään kirkollisia perinteitä (väärä oppi), jotka antikristillinen maailmanjärjestys hyväksyy. En ole kirjoittanut tätä kirjoitusta riita mielessä, enkä aikomuksena aiheuttaa hajaannusta ja puoluehenkeä, vaan että pitäisimme kiinni totuudesta ja uskoisimme Herraan Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaisesti.

Saatan joku päivä kirjoittaa lisää seitsemästä Nooan laista ja ortodoksijuutalaisuuden aikomuksista, mutta nyt tässä kirjoituksessa pyrin kirjoittamaan lyhyesti tästä kuolemantuomiosta ja siitä miksi Herran Jeesuksen opetuslasten tulee hylätä tietty katolisen kirkon opettama traditio. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Nooan seitsemän lakia ja 70 kansakuntaa
Väärä kolminaisuusoppi ja oikea opetus Jumalan kolmiyhteisyydestä

 

 

Nooan seitsemän lakia ja 70 kansakuntaa

Ortodoksijuutalaisuuden kehittämät seitsemän Nooan lakia ovat: Älä murhaa, älä varasta, älä palvo epäjumalia. älä ole seksuaalisesti haureellinen, älä syö elävää eläintä, älä kiroa Jumalaa, perusta oikeusistuimia ja tuo lainrikkojat oikeuteen.

Edellä olevista seitsemästä Nooan laista erilaiset juutalaiset lähteet voivat käyttää hiukan erilaisia sanoja, mutta käskyjen sanoma on sama.

Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala teki liiton koko ihmiskunnan kanssa, Nooan ja hänen jälkeläistensä kanssa (mukaan lukien myös eläinkunta) ettei Jumala enää koskaan hukuta vedellä kaikkea lihaa (ihmiset, eläimet). Sateenkaari taivaalla on tämän liiton merkkinä ja muistona. Tämä on se Nooan kanssa tehty liitto, joka on edelleen voimassa.

Kuten alussa jo kirjoitin, niin Raamattu ei opeta, että Jumala uudistaisi lopunaikana pakanoiden kanssa Nooan liiton, jonka kautta heidän tulisi uskoa Raamatun Jumalaan, koska Herran Jeesuksen kautta on tullut voimaan Uusi Liitto, eikä Jumala enää palaa pelastushistoriansa liitoissa taaksepäin.

Ortodoksijuutalaisten itse keksimä Nooan liitto ja sen uudistaminen pakanoiden kanssa on kehitetty sitä varten, koska ortodoksijuutalaisuus ei usko Jeesuksen olevan Messias, vaan he odottavat vieläkin messiasta, jonka tulisi hallita maailmassa ja tehdä koko maailma itselleen alamaiseksi. Tästä syystä ortodoksijuutalaisuus on kehitellyt seitsemän Nooan liiton lakia.

Chabad-Lubavitch Media Center, jonka eräs osasto on chabad.org sivusto kertoo Nooan seitsemästä laista seuraavasti: Joka ei halua hyljätä epäjumalan palvelusta kahdentoista kuukauden jälkeen, niin hänet tulee teloittaa. Samoin, sopimusta ei voi tehdä kaupungin kanssa, joka haluaa hyväksyä rauhanomaisen sopimuksen, kunnes he kieltävät epäjumalanpalveluksen, tuhoavat heidän epäjumalanpalvelus paikkansa, ja hyväksyvät seitsemän maailmanlaajuista lakia Nooan jälkeläisille. Sillä jokainen pakana, joka ei hyväksy näitä käskyjä täytyy teloittaa, jos hän on kiistattoman auktoriteettimme alaisuudessa.

Silloin kun pakana hyväksyy seitsemän Nooan lain noudattamisen, niin hänen tulee noudattaa näitä lakeja kuolemanrangaistuksen uhalla. Ortodoksijuutalaisuus ei hyväksy epäjumalanpalvontaa, vaan määrää siitä kuolemanrangaistuksen. Ortodoksijuutalaisten arvostama Talmud Sanhedrin 59a puhuu myös Nooan seitsemästä laista pakanoille.

Juutalaisen uskon eräs suurimmista nettisivustoista Pohjois-Amerikassa nimeltään myjewishlearning.com kirjoittaa seuraavasti epäjumalanpalveluksen kiellosta: Kielto epäjumalanpalvelusta vastaan viittaa erityisesti epäjumalanpalveluksen palvontaan, mutta ei uskomuksiin. Juutalaisten myöhempien sukupolvien täytyi määritellä olivatko vallitsevat uskonnolliset kulttuurit, jossa he elivät epäjumalanpalvelusta. Koska Islam on tiukasti yksijumalainen, niin muslimeita on aina pidetty nooalaisina. Koska myöhemmällä keski-ajalla juutalaiset ovat tunnustaneet, että kristillinen kolminaisuusoppi ei ole sama kuin epäjumalanpalvelus ja siksi heidätkin tunnustetaan nooalaisiksi.

Edellä oleva paljastaa sen kuinka seitsemän Nooan lain noudattaminen ja siihen hyväksytyt uskomukset ovat sama asia kuin ekumenia. Islamin uskon edustajat hyväksytään nooalaisiksi. Samoin katolisen kirkon kolminaisoppiin uskovat ihmiset hyväksytään nooalaisiksi. Kirjoitan tästä myöhemmin lisää.

Raamattu opettaa, että Nooan poikien Seemin Haamin ja Jaafetin jälkeläisiä oli seitsemänkymmentä, josta vedenpaisumuksen jälkeen kaikki kansat ovat polveutuneet. 70 kansankunnan oppi yhdistettynä seitsemään Nooan lakiin tarkoittaa sitä, että kaikki nykyiset pakanakansat ovat polveutuneet näistä 70 kansakunnasta ja siten kaikki kansat maan päällä voivat olla mukana Nooan seitsemässä laissa, jos he sitoutuvat noudattamaan niitä.

Väärä kolminaisuusoppi ja oikea opetus Jumalan kolmiyhteisyydestä

Katolinen kirkko opettaa, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä Kaikkivaltiaita ja yhtä suuria, ja joka ei tätä oppia usko, niin hän ei voi kirkon mukaan pelastua, sillä tämä on katolinen usko. Katolinen kirkko opettaa kolminaisuusoppinsa tueksi sellaista opetusta, jonka mukaan kirkko sanoo, että Isä on suurempi kuin ihmiseksi tullut Jeesus, koska Jeesuksen ihmisyys on luomakuntaa, mutta Jumaluudessa Jeesus on yhtä suuri Isänsä kanssa. Edellä oleva katolinen kolminaisuusoppi on väärä opetus.

Raamatun opetus on seuraavanlainen:

Joh 14:28 ¶ Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Joh 8:18 Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt."

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Joh 12:49 Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Raamatun opetuksen mukaan Isä on Jeesusta suurempi, ei siksi, että Isä olisi Jeesusta suurempi sen tähden ja vain silloin kun Jeesus vaelsi ihmisenä maan päällä, vaan sen tähden, että Isä, joka lähetti Poikansa on Lähettäjänä Lähetettyä suurempi. Raamattu opettaa, että lähettäjä on lähetettyä suurempi. Raamattu sanoo ja opettaa, että Isä lähetti Jeesuksen taivaasta maan päälle, ei tekemään omaa tahtoaan, vaan Isän tahdon. Raamatun sana todistaa, että Isä on myös taivaassa ja aina Jeesusta suurempi. Tämä ei tee Jeesuksesta pienempää Jumalaa, koska kyse on hierarkiasta Jumaluudessa, jossa Isä on Pojan pää. Samalla tavalla ihminen, miehenä ja naisena on Jumalan kuva, mutta vaikka mies on vaimon pää, niin vaimo ei ole vähemmän ihminen kuin mies, vaan he ovat molemmat yhtä paljon tosi ihmisiä.

Raamattu opettaa, että Pyhä Henki on alamainen Jeesukselle ja Isälle, koska Pyhä Henki (Totuuden Henki) ottaa siitä mikä on Jeesuksen omaa. Näin Raamattu opettaa, että Raamatun yhdessä Jumalassa ja siinä olevassa kolmiyhteisyydessä on hierarkkinen järjestys, jossa Isä on Pojan pää ja Pyhä Henki on alamainen Isälle ja Pojalle. Herra Jeesus on tietenkin myös Kaikkivaltias Jumala, mutta ei suhteessa Isäänsä, vaan suhteessa luotuihinsa.

Raamatun sanan todistuksen mukaan katolisen kirkon kolminaisuusoppi on väärä opetus, koska se opettaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria, joka on vastoin Raamatun sanan totuutta, jonka voit nähdä yllä olevista Raamatun kohdista.

Ortodoksijuutalaisuuden seitsemän Nooan lakia hyväksyy kristillisen kolminaisuusopin, jolla tarkoitetaan katolisen kirkon opettamaa kolminaisuusoppia. Antikristillinen henki hyväksyy katolisen kirkon mukaisen opin Jumalasta, mutta ei Raamatun sanan totuuden mukaista opetusta Jumalasta, jossa Jeesus on Isälleen alamainen. Jokainen, joka haluaa elää jumalisesti Herrassa Jeesuksessa joutuu vainottavaksi, mutta se joka uskoo ja pitää kiinni katolisen kirkon perinteistä välttää vainon, koska antikristillinen henki on kirkon perinteen synnyttäjä ja alkulähde.

Nooan seitsemän lain kuolemantuomion vaatimus sekä katolisen kirkon oppi, jonka mukaan ihminen ei voi pelastua, jos ei usko kirkon kolminaisuusoppia ovat molemmat antikristillisen hengen tuotoksia ja ne molemmat vainoavat todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia totuuden tähden. Nooan seitsemän lakia ortodoksijuutalaisuuden mukaan julistavat kuolemantuomiota totuuden mukaiselle uskolle Herraan Jeesukseen. Samalla tavalla myös katolisen kirkon antikristillinen henki julistaa peräti iankaikkisen kuolemantuomion sille, joka ei usko katolisen kirkon kolminaisuusoppia. Nämä yhdessä ekumenian hengessä toinen toisensa hyväksyen tulevat vainomaan todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia ja uhkaavat heitä kuolemantuomiolla. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei pelästy kuolemantuomiota, koska kuolema Herrassa on voitto Jumalan sanan opetuksen mukaan.

Mikä vaara siinä on että uskoo Jeesuksen olevan yhtä suuri ja Kaikkivaltias kuin Isä? Kun antikristus ilmestyy maan päälle, niin hän voi sanoa, että hän on "kaikkivaltias jumala ja kristuksen toinen tulemus". Kun ja jos antikristus sanoo tämän, niin silloin hän voi käskeä ihmisiä uskomaan asioita, joita Raamattu ei opeta, ja hän voi vedota siihen, että koska olen kaikkivaltias, niin sinun tulee uskoa minuun, vaikka tätä ei olekaan Raamatussa.

Raamattu opettaa, että lopunaikana kaikki kansat alkavat vihaamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia, Jeesuksen nimen tähden (uskominen totuuteen). Ortodoksijuutalaisuuden Nooan seitsemän lakia ja katolisen kirkon oppi ovat sitä samaa henkeä, joka vihaa ja vainoaa Herran Jeesuksen opetuslapsia lopunajassa. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee vetäytyä pois kannattamasta kolmannen temppelin rakentamista ja käyttöönottamista sekä kannattamasta katolisen kirkon oppeja. Kolmannen temppelin rakentaminen on kytketty seitsemän Nooan lain hyväksymiseen, mutta tästä saatan kirjoittaa tulevina päivinä lisää.

Tiedän sen että moni vilpitön Jumalan armosta pelastettu uskova on opetettu väärin kannattamaan katolisen kirkon opetuksen mukaista kolminaisuusoppia, joka on antikristillinen opetus, jonka myös todistaa se, että antikristillinen ortodoksijuutalaisuus hyväksyy katolisen kirkon kolminaisuusopin osana nooalaista uskoa. Jumala haluaa, että sinä joka olet uskonut katolisen kirkon mukaisen opetuksen Jumalan kolminaisuudesta hylkäisit sen, koska se on antikristillinen ja epäraamatullinen opetus. Kannattamalla ja uskomalla katolista kolminaisuusoppia osallistuu antikristillisen toiminnan ja hengen kannattamiseen ja tukemiseen. Siksi Jumala haluaa, että sinä hyväksyt ja uskot Raamatun opettamaan Jumaluuteen, jossa Isä on Jeesusta suurempi, koska Isä lähetti Jeesuksen maan päälle tekemään Isänsä tahdon.

Tiedän sen, että jotkut antikristillisen hengen vaikutusta imeneet ihmiset, jotka kannattavat katolisen kirkon kolminaisuusoppia käyvät rajuun hyökkäykseen minua vastaan, mutta elän heitä kohtaan anteeksiantamuksessa. Kun sanoin, että ihmiset, jotka ovat antikristuksen hengessä, jotka uskovat katolisen kirkon kolminaisuusoppiin, niin tarkoitan sillä sitä, että he ovat siinä määrin antikristillisen hengen vaikutusta imeneet, kuin missä kohdin uskovat katolisen kirkon vääriä oppeja, mutta toki monet näistä Jeesuksen omista ovat pelastuneessa tilassa, mutta osin harhautuneet uskomaan antikristillisiä oppeja. Kukaan meistä uskovista ei ole täydellisiä ja meillä kaikilla on omia sokeita pisteitä, joista Jumala haluaa meidän tekevän parannusta.

Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Edellä oleva Ilmestyskirjan kohta suuresta Babylonista ulos lähtemisestä voidaan minun mielestäni ymmärtää kahdellakin eri tavalla. Siten, että joku on Babylonin sisäpuolella jäsenenä tai sydämessään kannattaa Babylonian oppeja. Suuri Babylon tarkoittaa tässä lopunajan valheuskontoa (myös ekumeniaa), jota myös katolinen kirkko edustaa. Silloin kun ja jos uskot katolisen kirkon kolminaisuusoppia, niin olet siltä osin "hovikelpoinen" lopunajan antikristilliseen uuteen maailmanjärjestykseen. Uskomalla ja kannattamalla suuren porton oppeja olet hänen synteihinsä osallinen ja siksi Jumala kehottaa sinua parannukseen, jos sydämessäsi uskot joihinkin porton oppeihin. Siksi Jumala kutsuu sinua hylkäämään  (tulemaan ulos Babylonista) katolisen kirkon antikristillisen kolminaisuusopin ja kehottaa sinua uskomaan Raamatun opettamaan Jumalaan, jossa Jeesus on Isälleen alamainen, koska Isä on myös taivaassa Jeesusta suurempi.

Matt 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Nämä asiat voivat paljastua karmealla tavalla sinä päivänä, kun antikristus ilmestyy vaatien uskoa häneen, kun hän sanoo olevansa messiaan toinen tulemus ja kaikkivaltias jumala, johon tulee uskoa kaikessa siinä mitä hän opettaa, vaikka sitä et voi löytää Raamatusta. Seurakunta tulee olemaan maan päällä ja näkemään antikristuksen ilmestymisen ja voi sitä, joka on tässä kohden opettanut ettei seurakunta näe antikristusta. Toki tällainen uskova pelastuu Jumalan armosta, niin kuin kaikki muutkin, mutta voi sitä sydämen tuskaa, kun hän huomaa olleensa väärässä ja hänen takiaan monet uskovat ovat valmistautumattomina antikristuksen ajassa. Tällainen uskova kyllä pelastuu armosta, mutta lopunajassa monien uskovien on vaikea enää luottaa häneen. Tätä osaa en toivo kenellekään, vaan toivon ja rukoilen, että he voisivat tehdä parannuksen ennen kuin antikristus ilmestyy.

Herra Jeesus sanoi (Matt 28:20) olevansa opetuslastensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti, koska seurakunta on loppuun asti maan päällä ja Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat tämän aikakauden lopussa. Seurakunta nostetaan tuuliin ja pilviin Herran Jeesuksen tulemuksessa, jonka jälkeen Jeesus tuhoaa maan päällä olevan antikristuksen. Seurakunta ei ole enää maan päällä silloin kun Jumala vuodattaa viimeisen vihansa maan päälle.

Koska Herra Jeesus sanoi olevansa maailman loppuun asti joka päivä opetuslastensa kanssa, niin silloin ei voi tulla sellaista aikaa mitä väärä opetus sanoo, että seurakunnan tempauksen jälkeen Pyhä Henki poistuu vähäksi aikaa maailmasta ja palaa sitten pelastamaan juutalaisen kansan. Raamatussa Herra Jeesus lupasi olla joka päivä (Pyhässä Hengessä Jeesus on meissä) opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, joka tarkoittaa sitä ettei Pyhä Henki poistu maan päältä jossakin vaiheessa ja sitten tule takaisin, koska Jeesus asuu opetuslapsissaan Pyhässä Hengessä ollen heissä maailman loppuun asti.

Jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi (minäkin) odottaa vain ja ainoastaan Herran Jeesuksen tulemusta, sillä me pelastumme Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansiosta.

 

Petri Paavola 9.10.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
aish.com/ Seven_Laws_of_Noah
noahide.org/ noahide-laws-sources
chabad.org/library/ jewish/ Melachim-uMilchamot-Chapter-8
myjewishlearning.com/ article/ the-noahide-laws
kotipetripaavola.com/ lahetetty ei ole lahettajaansa suurempi
groups.google.com/forum/ !topic/ weltanschauung
britannica.com/ topic/ Noahide-Laws 


 

 

 

eXTReMe Tracker