Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Pimeyden saatanallisin eksytys
              

Oikean ja väärän evankeliumin ero

 

Oikean evankeliumin alkuperä on aina Jumalan antama ja kuten on tullut aikaisemmin esille, niin Jumala antaa voitelunsa aina joko suoraan itse tai uudestisyntyneen uskovan kättenpäällepanon kautta. Jos joku sanoo saaneensa voitelua haudoista tai kuolleen ihmisen ruumiin kautta, niin kyse on väärästä voitelusta ja evankeliumista, vaikka julistaja sanoisi Jeesuksen olevan pelastuksen tie.

Väärä evankeliumi, joka kertoo Jeesuksen olevan pelastuksen tie toimii samalla tavalla kuin rotanmyrkky. Rotanmyrkyssä on oikeita ravintoaineita sekä myrkkyä, mutta myrkkyä on tappava määrä. Otan tähän muutamia esimerkkejä:

Rooman katolinen kirkko (RKK) sanoo Jeesuksen sovittavan sekä Marian sovittavan ihmiset Jumalalle. Silloin kun Jeesuksen rinnalle asetetaan toinen tai useita erilaisia pelastuksen teitä, niin on kyse eksytyksestä, vaikka RKK tuo esille myös oikean evankeliumin. Kaksi erilaista evankeliumia yhdessä on sama asia kuin eksytys ja valhe-evankeliumi. Oikea evankeliumi ei aseta Herran Jeesuksen rinnalle minkäänlaisia pelastuksen teitä, ei Mariaa, ei sakramentteja jne. koska Herran Jeesuksen sovitustyö (Jeesuksen synnitön elämä, veri, kuolema ja ylösnousemus) on ainoa pelastuksen perustus ja pelastus vastaanotetaan parannuksen teon (katumus, syntien tunnustaminen ja mielenmuutos) ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

JDS-opin julistajat sanovat Jeesuksen pelastavan, mutta he opettavat syntien sovituksen tapahtuneen helvetissä ja Jeesuksen kuoltua saatanan luonto tuli Häneen. On sanomatta selvää, että tällainen evankeliumi on valhe-evankeliumia sekä Jumalan pilkkaamista.

Sitten tulee eräs kavalimmista eksytyksistä. Eksyttäjät voivat julistavaa oikeaa evankeliumia ja monessa asiassa he tuovat esille oikeaa Raamatun opetusta, mutta he sanovat olevansa synnittömiä. Raamatun opetuksen mukaan se joka luulee ja uskoo olevansa synnitön Jeesukseen uskovana ihmisenä elää valheessa, eikä totuus ja Jumalan sana ole hänessä. Tällainen ihminen voi julistaa oikeata evankeliumia, mutta olla silti pelastuksen ulkopuolella. Jokainen joka tulee aidosti uskoon tällaisen julistajan kautta on myös vaarassa ajautua synnittömyysoppiin, jos hän jää sen julistajan seuraan ja vaikutuspiiriin.

1 Joh 1:

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.

7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Moni voi ajatella ettei sellainen voi olla pelastumaton, jos hän julistaa oikeaa evankeliumia ja on opillisesti erehtynyt uskomaan olevansa synnitön. Raamatun opetuksen mukaan hän elää valheessa eikä hänellä ole totuutta ja Jumalan sanaa, joka on sama asia kuin olla pelastuksen ulkopuolella. Ihminen joka luulee ja uskoo olevansa synnitön ei kuitenkaan ole sitä ja siksi hän ei tee parannusta synneistään eikä tule Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Tämän tähden hän on Jumalan tuomion alla, eikä ole siksi pelastavassa uskossa, koska hän tallaa ja polkee maahan Herran Jeesuksen sovitusverta luullen ja uskoen olevansa synnitön.

Silloin kun ihminen on saanut voitelun haudoilta tai kuolleen ihmisen ruumiin kautta, niin on kyse valhehenkien voitelusta siitäkin huolimatta, että he sanovat Jeesuksen olevan Jumalan pelastuksen tien. Tällaisen valheenhengen vallassa oleva ihminen ei ole pelastavassa uskossa. Jos joku ihminen tulee aidosti uskoon tällaisten eksyttäjien kokouksissa, niin hän voi silti menettää pelastuksen alkamalla noudattamaan riivaajien opetuksia sekä olemalla yhteydessä riivaajahenkiin. Tässäkin kohden moni voi sanoa, että nyt menit liian pitkälle. Raamattu on kuitenkin toista mieltä.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Edellä oleva Raamatun kohta opettaa lopunaikana tapahtuvasta uskovien luopumuksesta, jossa he vaihtavat uskonsa riivaajahenkien valheopetuksiin sekä valhevoimaan. Raamattu sanoo sen olevan mahdollista, että pelastuksen sisäpuolella oleva uskova voi luopua uskosta alkamalla noudattamaan riivaajien opetuksia sekä olemalla yhteydessä riivaajahenkiin. Ihminen voi tulla uskoon sellaisen ihmisen kokouksissa tai julistuksen kautta, jolla on hautavoitelu tai kuolleen ruumiin kautta tullut voitelu. Kun ja jos uskoon tullut ihminen alkaa uskomaan tällaisen ihmisen opetuksia sekä tavoittelee samaa voitelua, niin Raamatun opetuksen mukaan hän voi luopua uskosta (menettää pelastuksen) jos hän alkaa noudattamaan riivaajien opetuksia sekä haluaa saada itselleen esim. hautavoitelun tai kuolleen ruumiin kautta tulleen voitelun.

Tällaisessa tapauksessa on kyse siitä, että hautavoitelu ja kuolleen ruumiin voitelun omaava julistaja opettaa, että hänen kauttaan tullut voitelu on jotakin erikoista ja parempaa kuin se aikaisempi voitelu. Esimerkkinä tällaisesta väärän voitelun markkinoimisesta on David Herzog, joka opettaa kirkkauden olevan eri asia kuin voitelu ja että uskovat tarvitsevat voitelun ja armolahjojen lisäksi kirkkautta. Davidin mukaan uskovat saivat Apt:n toisessa luvun Pyhän Hengen ja kielilläpuhumisen lahjan, jonka jälkeen he aloittivat hengellisen työn. Herzogin mukaan noin pari vuotta helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen uskovat alkoivat pelätä vainoja, jonka seurauksena he pyysivät Herralta rohkeutta.

David opettaa, että koska opetuslapset pelkäsivät vainoja ja uhkailuja, niin he menivät takaisin ylähuoneeseen Apt:n neljännessä luvussa, missä he olivat olleet helluntaina ja siellä he pyysivät Herralta toista vuodatusta. Davidin opetuksen mukaan useimmat uskovat ovat saaneet vain yhden Pyhän Hengen vuodatuksen, jonka kautta voidaan puhua kielillä, parantaa sairaita ja profetoida, mutta heillä ei ole toista aaltoa ja siksi apostolit Apt:n neljännessä luvussa pyysivät toista Hengen vuodatusta. Davidin mukaan he saivat toisen aallon, joka tarkoittaa kirkkauden tasoa, joka on suurempi kuin uskon ja voitelun taso.

Raamatun opetuksen mukaan Apt:n neljännessä luvussa ei ollut kyse toisesta vuodatuksesta, toisesta aallosta tai kirkkauden tasosta, vaan siitä että sama Pyhän Hengen voima antoi rohkeutta heille, joka vuodatettiin helluntaipäivänä. Raamattu ei opeta mitään Davidin kirkkauden tason opista. Davidin kirkkauden tason oppi ja sen mukana tuleva "voitelu" on riivaajahenkien valhevoimaa, ei Jumalan voimaa, sillä David sanoo voitelunsa alkuperän tulevan kuolleen ruumiin kautta.

Jos nyt joku aito uskova haluaa Herzogin voitelua ja kun hän sitä on halukas siirtämään käsiensä kautta, niin jos joku aito uskova uskoo Herzogia ja haluaa saman voitelun, niin Raamatun sanan mukaan se on mahdollista, että hän silloin saa väärän voitelun ja lähtee noudattamaan riivaajien oppeja sekä on yhteydessä valheenhengen kanssa luullen kaiken olevan Jumalasta ja Jeesuksesta, vaikka kyseessä on eksyttäväinen valheenhenki. Hän on luopunut uskosta Jeesukseen, vaikka luulee olevansa uskossa Jeesukseen. Paavali opettaa 1 Timoteuskirjeen luvussa 4, että uskovan on mahdollista luopua uskosta ja alkaa seuraamaan riivaajahenkiä sekä uskomaan heidän valheitaan.

Edellä kuvattu tila, jossa uskova vaihtaa Jumalan voitelun saatanalliseen voiteluun (luopuu uskosta, vaikka luulee olevansa uskossa) ei tapahdu hetkessä, eikä se tapahdu siten, että eksyttäjän käsien alle mennessään ensimmäisen kerran tai ensimmäisiä kertoja luopumus tapahtuisi. Luopumus tapahtuu ensin uskovan sydämessä, jossa hän esimerkiksi sydämessään ensiksi hylkää Jumalan antaman helluntain Apt:n 2 luvun mukaan ja uskoo sen jälkeen tapahtuneen todellisen tai lisävoitelun, joka vasta johdattaisi todelliseen voimaan. Kun hän omassa sydämessään kokee muutoksen, jossa hän hylkää Raamatun totuuden ja vastaanottaa valheen, niin sen jälkeen hän johdattuu tilanteeseen, jossa hänen sisältään poistuu Pyhä Hengen voima ja todistus ja tilalle tulee valheenhenki, joka jäljittelee ja matkii Pyhää Henkeä. Luopumus tapahtui synnin kautta (uskoo synnin valheellisia opetuksia), joka vääristää Jumalan sanan totuutta.

Moni voi sanoa ettei näin voi tapahtua. 1 Timoteuskirjeen luku 4 opettaa kuitenkin, että kun uskova luopuu uskosta, niin hän alkaa noudattamaan villitseviä henkiä (kulkee heidän perässään) sekä riivaajien oppeja. Tällainen luopumus voi tapahtua, niin että ihminen luulee vielä olevansa uskossa Jeesukseen, vaikka todellisuudessa on luopunut uskosta Jeesukseen uskomalla valheita sekä luulemalla saatanallisia valheenhenkiä Jumalan Pyhäksi Hengeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaisen uskosta luopuneen ihmisen sydämessä asuisi riivaajahenki, vaan sitä että valheenhenki manipuloi ja eksyttää häntä mielenalueella sekä hänestä voi tulla valheenhengen eksytyksen kanava, jonka kautta tapahtuu valheen voimalla tehtyjä ihmeitä ja tunnustekoja. Toki tällainen luopumus voi myös johtaa riivatuksi tulemiseen, mutta kaikissa tapauksissa näin ei tapahdu.

Kun on kyse uskovasta ihmisestä ja väärän voitelun vastaanottamisesta (riivaajahengen välittäjänä toiminen), niin ensimmäiseksi sydämessä täytyy tapahtua luopumus (jota hän ei edes välttämättä tiedosta luopumukseksi vaan luulee olevansa edelleen uskossa Jeesukseen), jonka jälkeen on mahdollista vastaanottaa väärä voitelu, joka voi tapahtua eksyttäjän kättenpäällepanon kautta, haudalla hakemisen kautta, kuolleen ruumiin kautta jne. Painotan vielä sitä, että ensin tapahtuu luopumus synnin kautta sydämessä, jonka jälkeen vasta voi vastaanottaa valhehenkien voitelun ja valhevoimasta osalliseksi tuleminen voi tapahtua missä tahansa tilanteessa (myös eksyttäjän käsien alla jne.) sen jälkeen kun sydämessä on ensin tapahtunut luopumus synnin tähden.

Joku voi vieläkin sanoa ettei uskova voi luopua uskostaan tällä tavalla. Otan vielä asiaa valaisevan esimerkin. Jos jollekin uskovalle opetetaan, että Jumala voi antaa voiteluaan hautojen tai kuolleiden ruumiiden kautta ja hän alkaa etsiytymään hakemaan voitelua haudoista ja kuolleilta ruumiilta, niin hän kapinoi Jumalaa vastaan, koska Jumala ei anna voiteluaan kuolleiden ruumiiden ja hautojen kautta. Jos uskova siitä huolimatta etsiytyy hakemaan tällaista voitelua sekä haluaa uskoa näitä vääriä oppeja, joita tähän kytkeytyy, niin jonakin päivänä voi käydä niin, että Jumala sallii hänen eksyvän sellaisella tavalla, joka johtaa luopumukseen valheenhengen tavoittelun takia.

Gal 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Jos uskova ihminen ei halua nöyrtyä parannukseen, vaan ehdoin tahdoin hakeutuu haudoille ja kuolleista ruumista etsimään voitelua tai niiden käsien alle joilla on hauta tai kuolleiden ruumiiden kautta tullut voitelu, eikä usko sen olevan eksytystä, niin tällainen ihminen pilkkaa Jumalaa sanomalla riivaajahenkien valhevoimaa Jumalan voimaksi ja sen tähden hän voi ajautua niittämään sitä mitä kylvää, eli luopua uskosta Jeesukseen luullen olevansa uskossa. Jumala ei salli pilkata itseänsä yli määrän. Jumala näkee jokaisen kohdalla missä menee se raja kun on astuttu pois Jumalan armosta ja suojasta.

Eksytyksen henki ei halua sinun lukevan ja ymmärtävän Raamatusta, että uskova voi langeta uskosta alkamalla seuraamaan riivaajahenkiä sekä uskomaan heidän valheitaan. Niin pitkään kun et tätä Raamatun opetusta ymmärrä tai usko sen olevan mahdollista, niin sinulla on vaara eksyä pois uskosta sekä alkaa seuraamaan valhe-jeesusta valheenhengen pettämänä. Mutta jos tiedostat ja ymmärrät sen, niin silloin sinua on vaikeampi eksyttää tässä kohden.

Silloin kun on ja pysyy terveessä Raamatullisessa uskossa, niin kenenkään ei tarvitse pelätä sitä, että esim. jonkun eksyttäjän käsien alle erehtymisen kautta uskovaan voisi pujahtaa väärä henki. Jos aidossa uskossa oleva ihminen tietämättään menee eksyttäjän käsien alle, niin Jumalan voima Pyhässä Hengessä suojelee häntä, eikä ole sellaista vaaraa, että hän hengessään ja sydämessään saastuu riivaajahengistä.

Luuk 5:17 ¶ Ja eräänä päivänä, kun hän (Jeesus) opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

Eksytys voi paljastua monella tavalla, joista eräs on sellainen missä eksyttäjä paljastaa Jumalan enkelin parantavan hänen kauttansa. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna, vaan Herran voima, eli Jumala itse parantaa sairaita. Silloin kun on joku sanoo Jumalan enkelien parantavan ihmisiä, niin on kyse eksytyksestä ja valheenhengen voiman toiminnasta, koska Jumalan enkeleillä ei ole valtuuksia parantaa ketään.

Raamatullinen ja oikea evankeliumi sekä Pyhän Hengen johdatus ei johdata uskovia luulemaan ja uskomaan, että he ovat synnittömiä, ei johdata hakemaan voitelua haudoista tai kuolleilta ruumiilta, ei opeta Jeesuksen sovittaneen syntejä helvetissä, ei opeta Jumalan enkelien parantavan sairaita jne.

2 Tim 3:
8 Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.
9 Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.
10 ¶ Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Väärän hengen vallassa oleva eksyttäjä vastustaa aina totuutta jollakin tavalla vaikka mukana olisi oikeaa Jumalan sanaa. Hyvä tuntomerkki eksytyksen paljastumiseen on voitelun alkuperä, koska riivaajahenget haluavat eksyttää uskovia luulemaan, että Jumala antaa voitelua haudoilta ja kuolleista ruumiista. Eksyttäjä ei kuitenkaan kestä uskonkoetuksia eivätkä he edisty pidemmälle uskossa, eli eivät kasva terveen ja Raamatullisen uskon mukaisesti. Esimerkkinä tästä esim. se että jos joku eksyttäjä opettaa vuosikymmeniä olevansa synnitön, niin kyseessä ei ole enää pelkkä opillinen erehdys, vaan tietoinen valinta elää ja toimia valheenhengessä. Eksyttäjän mielettömyys tulee aina esille jotenkin ja jollakin tavalla.

Eräs eksyttäjän tuntomerkki on se, että he menevät koko ajan pitemmälle ja syvemmälle pahuudessa ja eksytyksessä. Opillisesti erehtynyt uskova joutuu aina sille paikalle, missä Jumala kehottaa häntä parannukseen sekä mielenmuutokseen, jonka seurauksena jossain kohden hän tekee parannuksen ja lähtee kulkemaan kohti oikeaa suuntaa. Eksyttäjä taas sen sijaan menee koko ajan enemmän väärään suuntaan.

Yli 20 vuoden Raamatun sanan tutkimustyön ja ilmiöiden tutkimisen ja koettelemisen tuloksena olen huomannut kuinka synnittömyysopin julistajien keskuudessa vaikuttaa ihmeitä ja tunnustekoja, mutta Raamatun sanan todistuksen mukaan ne tehdään valheenhengen voimalla.

Eräs tuntomerkki eksytyksestä on sellainen, missä yleensä eksytyksen hengessä oleva sanoo ja vaatii, että kaikkien tulee kyetä parantamaan sairaita ja tekemään voimallisia tekoja uskon kautta ja jos näin ei tapahdu, niin hän alkaa syyttämään ja moittimaan niitä fariseuksiksi ja vähäuskoisiksi jne. joiden kautta ei tapahdu voimallisia tekoja.

1 Kor 12:
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Toki Raamatulliseen uskoon ja julistukseen kuuluu myös ihmeet ja tunnusteot, mutta Raamatullinen usko ei sano eikä opeta, että uskova voi olla synnitön. Sekin tulee muistaa, ettei kaikilla uskovilla ole parantamisen armolahjaa, eikä kaikkien uskovien kautta tapahdu voimallisia tekoja. Jumalan sanan opetuksen mukaan me saamme pyrkiä pääsemään osallisiksi Jumalan armolahjoista sen kuitenkin muistaen, että kaikille ei anneta voimallisen tekojen armolahjoja, vaikka sitä kuinka pyytäisi ja rukoilisi.

Luuk 7:
26 Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’.
28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

Tässä kohden on hyvä muistaa se, että Herran Jeesuksen mukaan Johannes Kastaja oli suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmetekoa. Hän ei parantanut sairaita eikä tehnyt yhtään voimallista ihmetekoa. Mikä sai Jeesuksen sanomaan Johannes Kastajan olevan suurin vaimoista syntyneiden keskuudessa?

Raamatun opetuksen mukaan Johannes Kastajan tehtävä oli kertoa Jeesuksesta sekä sanoa Hänen olevan Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Itse koen Jeesuksen tarkoittaneen sitä, että kaikkein suurinta mitä uskova voi tehdä on kertoa Jumalan rakkauden evankeliumia Jeesuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uskova kykenee tekemään Pyhässä Hengessä kaikkein suurimman uskon teon, joka on evankeliumin kertominen Herrasta Jeesuksesta. Jumalan armo on ihmeellinen, sillä armolahjat kuten terveeksitekemisen lahjat ja voimallisten tekojen lahjat eivät mittaa uskon suuruuden tekoja, vaan evankeliumin kertominen ja jokainen voi yltää tähän. Suurimman uskon teon rima on asetettu sellaiseksi, että jokainen uskova kykenee suoriutumaan siitä Pyhän Hengen voiman kautta.

Eräs eksytyksen muoto on sellainen, missä eksyttäjä voi sanoa, ettei kukaan uskova ole oikeasti uskossa, jos hän on langennut elämään synnissä, eikä ole tehnyt siitä parannusta.

Ilm 2:

19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.

20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

Meidän uskovien tulee aina muistaa se, että parannuksen tekeminen voi olla myös joissakin tapauksissa prosessi, jossa parannusta tehdään tietyssä aikataulussa. Uskova voi langeta tekemään syntiä ja hän on edelleen uskossa, vaikka ei olisi vielä päässyt tekemään asiassa parannusta, vaan on parannuksen prosessissa, mutta prosessi on kesken, eikä synnistä ole vielä vapauduttu. Toki parannuksen prosessin tulee johtaa parannukseen, eikä kukaan voi elää vuosikausia synnissä sanoen olevansa parannuksen prosessissa, sillä tällainen toiminta osoittaa kyseessä olevan synnin himon ruokkimista ja synnissä elämistä, jossa ei ole halua todelliseen parannukseen. Jumala on ainoa, joka näkee uskovan sydämen tilan ja tietää sen kuka on tosissaan tekemässä parannusta ja kuka rakastaa syntiä ja haluaa elää synnissä. Jumala on sydänten tuntija ja sydämen aivoitusten tuomitsija. Koska Jumala antaa aikaa parannuksen tekemiseen, niin silloin myös meidän uskovien on annettava toinen toisillemme aikaa parannuksen tekoon luottaen siihen, että Jumala armahtaa ja vapauttaa uskovan synnistä parannuksen tekemisen prosessin kautta sekä tuomitsee sellaisen, joka väärinkäyttää Jumalan armoa ja parannusta.

Raamatun sanan tunteminen Pyhässä Hengessä auttaa meitä olemaan Jumalalle kuuliaisia sekä auttaa ettemme ole helposti eksytettävissä. Täydellisiä meistä ei tule, mutta terveen ja Raamatullisen uskon kasvun kautta meitä ei ole helppoa eksyttää. Raamatullisen evankeliumin tuntomerkkejä:

Room 3:

10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;

12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,

16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,

17 ja rauhan tietä he eivät tunne.

18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."

19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;

20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit

26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamattu opettaa, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ihminen ei voi omien inhimillisten hyvien tekojen kautta pelastua Jumalan valtakuntaan.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus (metanoeo - katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin ja uudella tavalla) synneistä ja uskoa Herraan Jeesukseen. Ihminen saa pelastuksen lahjaksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden (Jeesuksen synnitön elämä, kuolema, veri ja ylösnousemus). Kun ihminen Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala lukee ihmisen hyväksi Herran Jeesuksen ansiot. Näin Herra Jeesus on Välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen saa syntinsä anteeksi Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei omien inhimillisten tekojensa tähden.

Todellinen ja Raamatullinen evankeliumi kertoo ihmisen pelastuvan vain ja ainoastaan tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Millään muulla tavalla Herran Jeesuksen veri ei lunasta eikä anna syntejä anteeksi ihmisille. Pelastus ja lunastus Herran Jeesuksen veressä on Jumalan lahja, joka tulee vastaanottaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristin kautta tulee syntien anteeksiantamus, jokaiselle, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus hylätä syntejä sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

Ef 5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

Herran Jeesuksen uhri, Golgatan ristillä, veren vuodatus ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi on Jumalalle suloinen tuoksu. Tämän uhrin perusteella Herraan Jeesukseen uskoen ihminen saa syntinsä anteeksi, jonka seurauksena Jumala katsoo uskovaa ihmistä Herran Jeesuksen hyvyyden läpi ja kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan hyvyyden mittapuu on täytetty Herrassa Jeesuksessa ja uskovan hyväksi luetaan Herran Jeesuksen hyvyys. Jumala katsoo uskovia Herran Jeesuksen hyvyyden kautta, koska ihmisen inhimillinen hyvyys ei riitä pelastukseen, eikä Jumalan valtakuntaan sisälle pääsemiseen.

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker