Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Olenko vihamiehesi kun puhun sinulle totuutta?

Raamattu opettaa kuinka suuri luopumus uskosta tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä ajassa, joka edeltää Herran Jeesuksen toista tulemusta. Jo useamman vuoden ajan uskovien keskuudessa on alkanut vaikuttamaan hyvin voimakasta vihamielisyyttä sekä jopa vihaa toisia uskovia kohtaan. Uskovan ihmisen sydämessä vaikuttava viha ja vihamielisyys on osallisuutta lopunajan uskosta luopumiseen. Raamattu kehottaa ja opettaa kuinka Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi rakastaa toinen toisiaan, sillä Herra Jeesus sanoi: "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Tämä kirjoitukseni ei koske henkilökohtaisesti minua pelkästään, vaan monia uskon sisaria ja veljiä, jotka saavat lyöntejä, ivaa ja paheksuntaa sen takia, että he Jumalan armosta rakastavat totuudessa Herraa Jeesusta sen uskon kasvun määrän mukaan mihin saakka he ovat saaneet Jumalan armosta uskossa kasvaa. Tämä on vakava ja ikävä aihe kirjoittaa eikä kyse ole siitä, että minä tai joku luulee olevansa täydellinen ja muita parempi. En ole täydellinen, enkä tule täydelliseksi tässä ajassa, enkä ole muita uskovia parempi. Olen vajavainen, heikko ja pieni ihminen, mutta minulla on Jumalan lapsena, armosta pelastettuna oikeus tuoda esille ikäviäkin epäkohtia meidän uskovien toimintaan liittyen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Gal 1:
1 ¶ Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.

Gal 4:
16 Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden?
17 ¶ Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.

1 Kor 11:25 Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".

Apostoli Paavali kirjoitti Galatian maakunnassa oleville paikkakuntien Jumalan seurakunnille, ei yhdelle paikallisseurakunnalle opetuskirjeen. Galatian maakunnassa uskovien keskuudessa oli judaistista vaikutusta, jossa Herran Jeesuksen opetuslapsia pyrittiin ohjaamaan vanhan liiton alaisuuteen, vaikka emme ole vanhan liiton alaisia, vaan Uuden Liiton alaisia Herran Jeesuksen veressä.

Niin kuin alkuseurakunnan aikana oli niitä, jotka pyrkivät eksyttämään uskovia pois totuudesta vanhan liiton ikeen alle, niin myös tänä päivänä on käynnissä sama asetelma. Myös tänä päivänä on sellaisia ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi itseään kutsuvia, jotka pyrkivät viemään uskovia vanhan liiton ikeen alle.

Paavali sanoi Galatian seurakunnille, että nämä vanhan liiton lainkiivailijat tahtovat eristää uskovia, jonka ymmärrän, niin että he pyrkivät eristämään uskovia pois seurakunnan yhteydestä sekä Jumalan sanan totuudesta. Ja kun he tällä tavalla pyrkivät eristämään, niin he pyrkivät ohjaamaan uskovia pois totuudesta, niin että nämä totuudesta pois langenneet uskovat intoilisivat (alkutekstin mukaan kiivailevat), eli kiivailisivat vanhan liiton säädösten puolesta.

Tämä sama kiivaus ja tuomiohenki näkyy myös tämän päivän vanhan liiton lainkiivailijoiden toiminnassa. He käyvät kaikella uskonnollisuuden ja lihan voimalla niiden kimppuun, jotka haluavat elää uskossa Herrassa Jeesuksessa Uudessa ja paremmassa Liitossa, koska Uusi Liitto Herran Jeesuksen veressä kumosi vanhan liiton järjestyksen, joka ei ole enää voimassa.

Kun Galatiassa oli sekaannusta koskien vanhan liiton säädöksiä, niin Paavali sanoi heille: "Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että puhun teille totuuden?

Niin kuin oli Paavalin aikana, niin on nyt myös tänä päivänä, että kun joku puhuu totuutta valheen varassa oleville, niin valhe, liha ja uskonnollisuus pitää totuuden puhujaa vihamiehenään, alkaen inhoamaan ja vihaamaan totuuden puhujaa.

Apt 15:
1 ¶ Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: "Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua".
............................
5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".
...........................
10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
11 Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

Kun Paavali oli Antiokiassa, niin sinne tuli vanhan liiton lainkiivailijoita, jotka yrittivät saada Antiokian seurakunnan vanhan liiton ikeen alle. Nämä vanhan liiton lainkiivailijat menivät niin pitkälle, että he sanoivat elleivät Antiokian uskovat ympärileikkauta itseään, niin kuin Mooses on säätänyt, niin ette voi pelastua.

Toisin sanoen nämä judaistit vanhan liiton lainkiivailijat tuomitsivat Antiokian uskovat "pelastumattomiksi" sen takia, koska he eivät noudattaneet vanhan liiton säädöksiä, vaan elivät Uuden Liiton uskon järjestyksen mukaan. Jotkut nykypäivän judaistiset vanhan liiton lainkiivailijat esittävät tämän saman syytöksen ja vaatimuksen Herran Jeesuksen opetuslapsille, jotka vaeltavat uskon vapaudessa Uuden Liiton uskon järjestyksen mukaan.

Itse asiassa kirjoitukseni käsittelee sitä kuinka, jotkut uskovat erilaisten oppien ja uskomusten kautta julistavat Jumalan armosta pelastettuja uskovia "pelastumattomiksi", koska he eivät suostu uskomaan ja noudattamaan heidän tuomitsijoidensa oppeja ja uskomuksia.

Hebr 8:6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

Apt 15 luvussa tuotiin selkeästi esille, että pelastus ei tule vanhan liiton säädösten noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Emme ole enää vanhan liiton säädösten ja järjestyksen alaisuudessa, vaan paremman Liiton, Uuden Liiton alaisuudessa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jes 42:6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

Apt 13:
47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."
48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

2 Kor 3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

Jumala on asettanut Herran Jeesuksen myös pakanoille valkeudeksi ja pelastukseksi Uuden Liiton uskon järjestyksen mukaan Herran Jeesuksen veressä. Apostoli Paavali opetti Jumalan sanaa Korinton seurakunnalle sanoen Jumalan tehneen meidät (kaikki uskovat) olemaan kykeneviä Uuden Liiton palvelijoita, ei kirjaimen mukaan, vaan Hengen, koska olemme saaneet syntyä uudesti Jumalan Hengestä, kun olemme katuen tunnustaneet syntimme ja uskoneet Herraan Jeesukseen.

Paavali opettaa, että uskossa Herraan Jeesukseen elämme nyt Uudessa Liitossa, joka on Herra Jeesuksen veressä asetettu voimaan. Sanokoon kuka tahansa, mitä tahansa ja vaikka kuinka uhkailee, syyttää ja tuomitsee sinut "pelastumattomaksi", jos et noudata vanhan liiton säädöksiä, niin olet silti pelastettu Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ollessa lunastus sinun synneistäsi, kun olet katuen tunnustanut syntisi Jumalalle. Vanha liitto säädöksineen ei ole enää voimassa, koska Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta saamme elää uskossa paremmassa Liitossa, Uudessa Liitossa, amen, kiitos Herralle.

Uskovien keskuudessa vesikaste on myös kiistan aiheena ja jotkut uskovat ihmiset toimivat siten, että jos et usko juuri niin he sanovat ja opettavat vesikasteesta, niin jotkut heistä voivat jopa sanoa sinulle ettet voi pelastua jos et usko vesikasteesta niin kuin me opetamme.

Tässäkin näyttää siltä, että jotkut vesikasteesta väärin opettavat (ei kaikki) alkavat pitämään vihamiehinään niitä, jotka puhuvat totuutta vesikasteeseen liittyen.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Raamattu ei opeta vesikastetta pelastuksen ehtona, vaan pelastuksen seuraamuksena. Tämän takia kukaan ei saisi tuomita ketään Jumalan armosta pelastettua uskovaa pelastumattomaksi vesikasteen takia, koska pelastumme yksin armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Matt 24:
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
............
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
..........
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

1 Tess 4:17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Uskovien keskuudessa on myös kiistaa ja riitaa Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Kiistaa käydään pääasiassa siitä, että tapahtuuko Herran Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus ennen vai jälkeen antikristuksen ilmestymisen ja suuren ahdistuksen päivien.

Jotkut uskovat sanovat ja opettavat, että jos et usko Jeesuksen toisen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen ajankohtaan niin kuin me opetamme, niin et tule pääsemään mukaan ylöstempaukseen silloin kun se tapahtuu, jos elät silloin maan päällä. Tällainen näkemys, että ei pääse mukaan ylöstempaukseen, jos ei usko siitä niin kuin joku toinen uskoo on röyhkeän itsekästä väärää opetusta.

Jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka on Jumalan armosta pelastavassa uskossa maan päällä Jeesuksen tullessa pääsee mukaan ylöstempaukseen riippumatta siitä uskooko hän siihen tuleeko Jeesus ja ylöstempaus ennen vai jälkeen antikristuksen ilmestymisen. Mehän emme odota antikristuksen tuloa, vaan Herran Jeesuksen toista tulemusta.

Tässäkin asiassa koskien Herran Jeesuksen toista tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta niin näyttää siltä, että jotkut (ei kaikki) siitä väärin opettavat alkavat pitämään vihamiehinään niitä, jotka puhuvat totuutta koskien Herran Jeesuksen toista tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta.

Raamatussa Herra Jeesus sanoo, että Hänen toinen tulemisensa tapahtuu suuren ahdistuksen päivien jälkeen, jolloin Ihmisen Poika (Messias Jeesus) tulee taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja sitten kuuluu suuren pasuunan ääni, koska maan päällä oleva seurakunta temmataan Jeesusta vastaan yläilmoihin.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
..........................
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Uskovien keskuudessa on ollut myös Uuden Liiton aika alusta asti kiistaa ja riitaa Jumaluusopista. Jotkut uskovat sanovat, että jos et usko Jumaluusoppia täsmälleen niin kuin me sanomme, niin olet harhaoppinen etkä voi pelastua.

Raamatun sanan mukaan meidän tulee uskoa, että Jumala tuli lihaksi (Jumala tuli ihmiseksi) Herrassa Jeesuksessa ja kun uskomme, että Jeesus on Herra, eli Jumala, jonka Isä on nostanut kuolleista, niin pelastumme Jumalan armosta. Raamatun opetuksen mukaan se riittää pelastukseen, että uskomme Jeesuksen olevan Herra, eli Jumala. Jos uskot Jeesuksen olevan Herra, eli Jumala ja olet katuen tunnustanut syntisi Jumalalle ja olet Jumalan armosta uudestisyntynyt, niin sinä pelastut.

Tässäkin asiassa näyttää siltä, että ne, jotka (ei kaikki) opettavat väärin Jumaluusopista alkavat pitämään niitä vihamiehinään, jotka puhuvat totuutta koskien Jumaluusoppia.

Joh 13:35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Jos ymmärrät tässä esiin tulleita Raamatun opetuksia oikein tai väärin ja pidät niitä uskon sisaria ja veljiä vihamiehinäsi, jotka ymmärtävät näitä opetuksia eri tavalla kuin sinä, niin et vaella Jumalan rakkauden totuudessa, vaan lihassa. Meidän uskovien tulee rakastaa toinen toisiamme huolimatta siitä vaikka emme opillisesti ymmärtäisi kaikkea samalla tavalla. Meillä tulee olla keskinäinen rakkaus, koska Herran Jeesuksen mukaan siitä meidät tunnetaan Hänen opetuslapsikseen.

Vääriin oppeihin tulee puuttua, mutta sävyisyyden Hengessä ja ymmärtäen sen, että olemme kaikki vajavaisia. Jos kuitenkin toimit niin, että sanot jollekin uskon sisarelle ja veljelle, jonka Jumala on armossaan pelastunut ettei hän voi pelastua, jos ei usko jotakin opillista asiaa samalla tavalla kuin sinä (joka ei vääristä pelastuksen tietä), niin sinä olet itse vaarassa ajautua pelastumattomuuteen ellet tee parannusta, koska tuomitset ihmisen, jonka Jumala on armossaan pelastanut.

 

 

Petri Paavola 29.8.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker