Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Onko uskova yhtä aikaa pyhä ja syntinen?

Sain yhteydenoton Facebookin yksityisviestin kautta, jossa oli linkki saarnaan. Minuun yhteyttä ottanut uskova kirjoitti viestiin, että kuuntele! Outo oppi? Minua epäilyttää tällainen. Kun klikkasin linkin auki, niin Youtubesta avautui Oulun vapaaseurakunnan YouTube kanava ja saarnan aiheena oli pyhä vai syntinen? Pyhä vai syntinen saarnan puhui Vesa Holappa Oulun vapaaseurakunnasta.

Saan paljon yhteydenottoja, enkä millään ehdi lukemaan, katsomaan ja tutkimaan kaikkea sitä mitä minulle lähetetään. Tällä kertaa mielenkiintoni heräsi nähdessäni saarnan aiheen: Pyhä vai syntinen? Olen pitänyt tästä aiheesta ainakin yhden Raamattutunnin sekä kirjoittanut aiheesta kerran sekä maininnut tästä useamman kerran. Syy miksi koin sydämessäni, että minun tulee kirjoittaa tämä kirjoitus ja käydä läpi Vesa Holapan pitämä saarna, johtuu siitä, että hänen pitämänsä saarna oli Raamatun sanan totuuden vastainen sekä todella vakava väärä oppi.

Kirjoitukseni tarkoitus ei ole käydä henkilöön kiinni, eikä se että olisin muita parempi uskova, vaan katsoa ja tutkia sitä mikä on totuus ja mitä Jumalan sana opettaa tästä aiheesta. Jokainen opetus, joka vääristää synti ja syntisyys käsitteen on vakava väärä oppi, joka johdattaa ihmisiä pois totuudesta petoksen tielle. Pyrin kirjoittamaan tästä aiheesta kiihkottomasti, lähimmäisiäni kunnioittaen, mutta pysyen ja pitäen kiinni Jumalan sanan totuudesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Uusi identiteetti Kristuksessa
Yhtä aikaa pyhä ja syntinen
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu

 

Uusi identiteetti Kristuksessa

Holappa aloitti saarnansa tuomalla esiin uuden luomuksen ja uskovan identiteetin Kristuksessa, kuinka uskovat ovat pyhiä, mutta eivät ole syntisiä kun he ovat Kristuksessa. Samoin Holappa sanoi, että olemme kuulleet sanonnan, me olemme armahdettuja syntisiä, jota ei Holapan mukaan kuitenkaan löydy Raamatusta. Holappa myös sanoi, että Raamattu ei opeta Jumalaan uskovien ihmisten olevan syntisiä, vaan aina Raamatussa uskovia kutsutaan pyhiksi. Holappa sanoi ettei Raamatussa sanota uskovien olevan yhtä aikaa pyhiä ja syntisiä. Holappa sanoi myös, että uskovat ovat pyhiä, mutta voivat silti tehdä syntiä.

Kuunnellessani ja katsoessani Holapan saarnaa, niin koin kuinka hänellä oli aito ja vilpitön halu etsiä totuutta ja löytää totuus. Vilpittömyys ja aito halu löytää totuus ei aina tarkoita sitä, että löydämme sen mikä on totuus, vaikka vilpittömyys onkin tärkeä asia etsiessämme totuutta. Järjenpäätelmien seuraaminen ja niiden pukeminen uskoksi ja totuudeksi on sellainen vaara, joka vaanii jokaista uskovaa ihmistä. Vilpittömyydessäkin järjenpäätelmät voivat eksyttää meitä pois totuudesta. Olen itse saanut huomata kuinka olen monta kertaa uskon elämäni aikana kompastunut tai olen ollut kompastumaisillani järjenpäätelmiin, jotka vievät pois totuudesta. Järjenpäätelmät ovat lihallisuutta, sielullisuutta, joka ammentaa voimansa riivaajien viisaudesta (Jaak 3:15).

Järjenpäätelmät ja sielullisuus toimivat siten, että se valikoi itselleen sellaisia Raamatunkohtia, jotka ikään kuin näyttävät sopivan siihen oppiin, johon lihallinen mielemme haluaa uskoa. Kun tällaista valikointia tapahtuu, niin se jättää pois sellaiset Raamatunkohdat, jotka ovat sitä vastaan mihin tahdomme uskoa. Silloin kun tällaista valikointia tapahtuu, niin ihminen tukeutuu vain sellaisiin kohtiin, jotka sopivat hänen oppiinsa, mutta hän ei halua nähdä sellaisia kohtia, jotka kumoavat hänen oppinsa. Raamatun sanan totuuden ilmoitusta tulee aina ymmärtää koko ilmoituksen kautta, jolloin ristiriidat poistuvat, siten Raamatun opetus on sopusoinnussa, jolloin kaikki Raamatunkohdat samasta aiheesta muodostavat ristiriidattoman opetuksen.

Kun tutkimme Raamattua, niin näemme sieltä, että Jumalan armosta pelastuneesta uskovasta ihmisestä tulee uusi luomus Kristuksessa, hänestä tulee pyhä, mutta hän on yhä silti syntinen ihminen. Raamatussa ei ole sellaista jaetta, missä lukisi samassa lauseessa tai jakeessa, että uskova on yhtä aikaa pyhä ja syntinen, mutta Raamatussa on sellaisia kohtia eri paikoissa, missä uskovia kutsutaan pyhiksi ja syntisiksi. Käyn näitä myöhemmin läpi tarkasti Jumalan sanan kautta.

1 Tim 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.

Jaak 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme (ptaiomen - perusmuoto ptaio). Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Raamattu sanoo sen monessa kohdassa, että uskova voi langeta tekemään syntiä. Itse asiassa Raamattu sanoo, että me uskovat monessa kohdassa hairahdumme. Jaak 3:2:ssa on sana ptaio, joka tarkoittaa kompastua, langeta, rikkoa, hairahtua ja synti. Miksi Raamattu sanoo, että uskova voi langeta tekemään syntiä ja voi monessa kohdassa tehdä syntiä? Syntinen tekee syntiä. Raamatussa ei koskaan kukaan muu tee syntiä kuin syntinen, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin syntiinlankeemus, sillä syntiin langenneet enkelit ja ihmiset tekevät syntiä, koska he ovat syntisiä. Raamattu ei tunne sellaista, että joku joka ei olisi syntinen voisi silti tehdä syntiä.

Hebr 12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Vaikka Raamattu opettaa, että uskova ihminen tekee syntiä, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi Jumalan tahto ja meillä olisi uskovina lupa tehdä syntiä. Se miksi Raamattu sanoo uskovan tekevän syntiä (lankeavan tekemään syntiä) johtuu siitä että hän on syntinen. Tämä Raamatun opetus, että uskovakin on syntinen ei tietenkään anna lupaa tehdä syntiä, sillä se on sen tosiasian toteaminen mikä on uskovan ihmisen todellisuus tässä maailmassa. Toki uskova on yhtä aikaa pyhä ja syntinen, ja siksi koska hän on myös pyhä, ja Jumalan armosta pyhitetty, niin hän oppii taistelemaan syntiä vastaan ja voittamaan syntejä.

Raamattu ei missään kohdassa puhu synnistä myönteisesti, eikä anna uskovalle ihmiselle missään kohdassa lupaa tehdä syntiä. Synti on sellainen asia, jota vastaan uskovan ihmisen on taisteltava aina ja kaikkialla, koska synti rikkoo aina Jumalan tahtoa ja pyhyyttä vastaan. Uskon kasvun kautta uskova ihminen oppii voittamaan syntejä sillä tavalla, että uskon kasvun kautta hänen elämässään on koko ajan vähemmän syntiä. Synnitöntä ja täydellistä uskovasta ei tule tässä maailmanajassa, mutta hänet on kutsuttu Messias Jeesuksessa kasvamaan uskossa kohti täydellisyyttä.

2 Kor 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

Uskova on Kristuksessa uusi luomus ja vanha on kadonnut, koska uusi on tullut vanhan tilalle. Mitä tarkoittaa vanhan katoaminen kun ihminen Jumalan armosta uudestisyntyy ja hänestä tulee uusi luomus? Ennen uudestisyntymistä ihminen on synnin ja saatanan orjuudessa matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Kun ihminen uudestisyntyy, niin hänestä tulee Pyhän Hengen temppeli, koska Jumala tulee asumaan uskovan ihmisen sisimpään Pyhässä Hengessä. Kun ihminen tulee uskoon, niin saatana ei ole enää hänen isäntänsä, koska vanhan isännän tilalle on tullut uusi Isäntä, armollinen, rakastava ja totuudellinen Raamatun Jumala. Syntisestä ihmisestä tulee uusi luomus Kristuksessa ja näin kaikki se vanha, synnin ja saatanan orjuus katoavat sekä uskon elämän kautta uskova oppii myös hylkäämään ja voittamaan vanhan elämän syntejä. Asema uutena luomuksena Kristuksessa ei kuitenkaan poista ihmisen syntisyyttä, hänen syntistä luontoaan, mutta poistaa hänen syntinsä uskon kasvun kautta ja tietenkin myös jumalattomana tehdyt synnit Herran Jeesuksen ristintyön kautta.

Kun ihminen tulee Jumalan armosta uskoon (tai usko tulee häneen), niin hän saa kaikki Jumalattomana tehdyt syntinsä anteeksi ja näin nämä vanhat (synnit) katoavat eikä niitä enää ole Jumalan mielessä ja sydämessä. Kun ihminen sitten Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman ja Jumalan sanan totuuden kautta oppii uskossa kasvamaan ja siten voittamaan syntejä, niin sillä tavalla myös se mikä on vanhaa (synti) katoaa. Tutkimme seuraavaksi lisää Raamatusta, että uskova on yhtä aikaa pyhä ja syntinen.

Yhtä aikaa pyhä ja syntinen

Room 1:
5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa,
6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte:
7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

1 Kor 1:2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

Efes 1:1 ¶ Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.

Jaak 4:
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
9 Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

1 Tim 1: 15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

Raamattu opettaa siitä kuinka uskova ihminen, Jumalan armosta pelastettu ihminen on pyhä, koska hänet pyhitetään Herrassa Jeesuksessa. Raamattu opettaa uskovan ihmisen, joka on pyhä olevan myös syntinen ihminen. Jaakobin kirjeen luvussa 4 ja jakeessa 8 uskovia ihmisiä kutsutaan syntisiksi. 1 Timoteuksen kirjeen 1 luvussa Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin. Paavalin sanat syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin tarkoittaa kreikankielen kieliopin mukaan sellaista, että kun Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin, niin hän tarkoitti olevansa syntisistä suurin, sillä hetkellä kun hän kirjoitti nuo sanat. Paavali ei kirjoittanut olleensa syntisistä suurin jumalattomuuden tilassa, vaan uskovana, kun hän kirjoitti kirjeensä Timoteukselle ja sitä kautta Raamattuun ja kaikkien aikojen pyhille.

Raamattu todellakin opettaa uskovan ihmisen olevan yhtä aikaa pyhä ja syntinen. Kun tutkimme Raamatun ilmoitusta tarkemmin, niin Raamattu käyttää uskovista sanaa pyhä monta kertaa enemmän kuin syntinen. Tämä Raamatun painotus koskien sanoja pyhä ja syntinen liittyen uskovaan ihmiseen kertoo meille siitä, että meidän keskipiste ja painotus tulee olla siinä, että olemme pyhiä Herrassa Jeesuksessa ja meidät on kutsuttu pyhään elämään taistelemaan syntiä vastaan. Raamattu tuo myös sen esille, että uskova on syntinen ja jos emme tätä tiedosta ja ymmärrä, niin silloin voimme eksyä synnittömyysoppiin tai sitten ajautua sellaiseen eksymykseen ettei meidän tarvitsisi kasvaa uskossa tai taistella syntiä vastaan. Jos uskova ajattelee ettei hän ole syntinen, mutta voi kuitenkin tehdä syntiä, niin silloin olet aseeton synnille, koska et tiedosta sitä missä synti pesii ja vaikuttaa. Synti pesii ja vaikuttaa syntisen ihmisen sydämessä. Ja se tulee tietenkin ymmärtää, että vain syntinen voi tehdä syntiä.

Tämän tähden Raamattu kehottaa taistelemaan syntiä vastaan, kuolemaan synneille, kasvamaan uskossa sekä muuttumaan mielenuudistuksen kautta. Jos uskova ihminen ei olisi enää syntinen, niin hänen ei tarvitsisi enää taistella syntiä vastaan, ei kuolla pois synneistä, ei kasvaa uskossa, eikä muuttua mieleltään. Raamatun sanan mukaan Jumalan pelastus tuli syntisiä varten ja vain syntinen tarvitsee Jumalan armoa, rakkautta, totuutta kasvaakseen uskossa. Silloin kun uskova ihminen eksyy luulemaan ettei hän ole syntinen, niin hän on astunut sellaiselle alueelle, jossa saatana valehtelee ja eksyttää uskovaa ihmistä pois siitä todellisuudesta kuka hän on Jumalan lapsena tässä maailmassa. Silloin kun uskova ihminen ei ymmärrä olevansa Herrassa Jeesuksessa yhtä aikaa pyhä ja syntinen, niin hän on altis eksymään pois totuudesta, joka ajan kanssa voi johtaa synnittömyysopin hyväksymiseen, mikä on tapahtunut monille uskoville. Jos ja kun tähän järjenpäätelmään uskoo ettei ole enää syntinen uskovana, niin tämän järjenpäätelmän pettämänä ja petoksen kautta hänet eksytetään luulemaan ja uskomaan, että hän on synnitön. Tämä ei välttämättä tapahdu heti, mutta jos ja kun uskova ihminen totuttaa itsensä tähän järjenpäätelmään, niin se johtaa usein synnittömyysopin hyväksymiseen.

1 Tim 1:15. Uskollista on se sana, ja arvollista ja vastaan otettavaa, että Jeshua, Messias, on tullut maailmaan antamaan elämää syntisille, joka minä ensisijaisesti olin. Tuomas Leväsen käännös arameasta

Yllä olevan käännös on Tuomas Leväsen käännös arameasta. Jotkut vetoavat tähän arameankielen pohjalta tehtyyn käännökseen sanoen, että koska arameankielen UT käyttää sanaa olin, niin se tarkoittaa Paavalin sanoneen, että hän oli syntisistä suurin jumalattomana, mutta ei enää uskovana. Sen verran mitä olen lukenut ja tutkinut tätä Tuomas Leväsen arameankieleen pohjautuvaa UT:n tekstiä, niin olen huomannut siinä paljon eroavaisuuksia muiden arameankielen UT:n käännösten kanssa. Olen myös huomannut kuinka Leväsen arameankielen UT:n käännös on hyvin judaistinen, vaikkakin siinäkin on kuitenkin ihan hyvää ja oikeaa tekstiä liittyen UT:n tekstiin. En kuitenkaan suosittele Leväsen arameankielistä UT:a kenellekään, koska se poikkeaa huomattavasti alkuperäisistä aramean UT:n teksteistä.

Arameankielisiä Uuden Testamentin käsikirjoituksia on olemassa kolme, jotka ovat eastern, western ja harklean. Eastern on suoraan arameankielestä. Western ja harklean ovat käyttäneet kreikasta käännettyä aramean tekstiä. Etheridge ja Murdock ovat käyttäneet kreikankielistä tekstiä kääntäessään arameankielisen UT:n. Lamsa on kääntänyt suoraan arameasta. On myös olemassa Khabouris Codex, joka on arameankielinen teksti, jossa on kaikki Uuden Testamentin tekstit arameankielellä. Eastern, eli itäiset tekstit ovat suoraan arameasta käännettyjä ja Khabouris Codex on arameankielinen teksti ja nämä ovat siten luotettavimmat arameankielen UT:n tekstit. UT:n tekstit ovat alunperin käännetty hepreaksi ja arameaksi sekä varsin pian myös kreikaksi, koska evankeliumi vietiin ensin juutalaisille ja sitten varsin nopeasti myös pakanoille kreikankielellä. Kreikankielen UT:n teksti ja varsinkin Bysantin teksti on luotettava UT:n alkuteksti.

Kun tutkimme ja vertaamme Leväsen käännöksiä aramean Khabouris Codex tekstiin sekä muihin arameankielestä käännettyihin UT:n teksteihin, niin huomaamme ettei Leväsen teksti läheskään kaikessa noudata tarkasti arameankielen UT:n sanomaa.

1 Tim 1:15. Uskollista on se sana, ja arvollista ja vastaan otettavaa, että Jeshua, Messias, on tullut maailmaan antamaan elämää syntisille, joka minä ensisijaisesti olin. Tuomas Leväsen käännös arameasta

1 Timothy 1:15 - Faithful is the word, and worthy of reception that Jeshu the Meshiha came into the world to save sinners, of whom I am first. Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation

1 Timothy 1:15 - Faithful is the declaration, and worthy to be received, that Jesus the Messiah came into the world to give life to sinners, of whom I was the primary. Dr. James Murdock's English Peshitta translation

1 Timothy 1:15 - This is a trustworthy saying and worthy of all acceptation, that Jesus Christ came into the world to save sinners; of whom I am chief. Dr. George Lamsa's English Peshitta translation

1 Tim 1:15 Trustworthy is The Miltha {The Word}, and is worthy to be received: That Eshu Meshikha {Yeshua, The Anointed One} came unto the world to grant Life unto Khataye {Sinners}; of whom I am the foremost. (Khabouris codex itäinen arameankielen UT:n teksti käännettynä englanniksi)

Kuten näemme, niin itäiset tekstit Khabouris Codex ja Lamsan käännös sanovat, että Paavali on syntisistä ensimmäinen (suurin). Arameankielen luotettavimmat tekstit eivät käytä muotoa olin syntinen, vaan olen syntinen, joka on 1 Tim 1:15:n oikea muoto.

Romans 10:4 - For the end of the law is the Meshiha unto righteousness in all who believe in him.

Romans 10:4 - For Messiah is the aim of the law, for righteousness, unto every one that believeth in him.

Romans 10:4 - For Christ is the end of the law for righteousness to every one who believes.

Romans 10:4 For, Meshikha {The Anointed One} is the end of The Law, for Righteousness, unto all who Believe. (Khabouris codex itäinen arameankielen UT:n teksti käännettynä englanniksi)

Room 10:4 Sillä se, mitä se kirjoitettu sana odottaa, on hän, Messias, puhtaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Leväsen käännös

Arameankielen UT:n tekstit sanovat Room 10:4:ssä, että Messias on lain loppu tai päämäärä, vanhurskaudeksi, jokaiselle, joka uskoo. Leväsen käännös poikkeaa täysin siitä mitä arameankielen UT:n tekstit sanovat.

Acts 2:47 - praising Aloha, (and) given (to be) in favour before all the people. And our Lord added daily them who were saved into the church.

Acts 2:47 - And they praised God, and had favor with all the people. And our Lord added daily to the assembly those who became alive.

Acts 2:47 - Praising God, and finding favor with all the people. And our LORD daily increased the congregation of the church.

Acts 2:47 were giving praises unto Alaha {God}, while giving, with mercies, before all the Ama {the People}. And into The Edtha {The Assembly}, everyday, Maran {Our Lord} was adding unto those who were the Living Ones. (Khabouris codex itäinen arameankielen UT:n teksti käännettynä englanniksi)

Apt 2:47 Ja he olivat ylistämässä Jumalaa, annetussa ystävällisyydessä koko sen kansan edessä, ja meidän Herramme lisäsi joka päivä niitä, jotka saivat sen elämän seurakunnan kautta. Leväsen käännös

Kaikki arameankielen UT:n tekstit sanovat Apt 2:47:ssä, että Herra lisäsi seurakuntaan eläviksi tulleet (pelastuneet). Arameankielen UT Apt 2:47:ssä sanoo ihan samalla tavalla kuin Bysantin kreikankielen alkuteksti, että Herra lisäsi seurakuntaan pelastuneet. Raamatun opetuksen mukaan jokainen Jumalan armosta pelastettu ihminen lisätään Herran seurakuntaan uudestisyntymän kautta. Tämä on todella tärkeä ja oleellinen opetus, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala liittää pelastuneen seurakuntansa jäsenyyteen. Leväsen käännös kääntää tässäkin kohdassa väärin eikä tuo esille tämän jakeen tärkeää asiaa, joka on se kuinka Herra lisää pelastuneen seurakuntaansa. Leväsen arameankielestä käännetty UT ei ole luotettava Raamatunkäännös, vaan (ehkä) yhden miehen tekemä käännös, joka on monessa kohdin käännetty väärin, eikä noudata läheskään kaikissa kohdissa arameankielen UT:n käännöksen tekstiä. Saatan joku päivä, jos ehdin tehdä kirjoituksen, jossa vertaan laajemmin Leväsen arameankielen UT:n tekstiä muihin arameankielen UT:n teksteihin.

Kristuksen kanssa ristiinnaulittu

Gal 2:
19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Luuk 9:23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Jos ei ymmärrä oikein sitä mitä Raamattu tarkoittaa sanoessaan olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, niin silloin voi eksyä luulemaan olevansa pelkästään pyhä, mutta ei syntinen. Jos ei ymmärrä oikein sitä mitä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu tarkoittaa, niin silloin voi jopa eksyä synnittömyysoppiin, jossa ihminen luulee olevansa synnitön.

Kristus naulittiin ristille vain yhden kerran. Raamatun opettama olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu tarkoittaa uskovan ihmisen lihan kuolemista synnille, jonka tulee tapahtua, joka päivä Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan sanan totuutta noudattaen. Herra Jeesus sanoi, että se joka uskoo Häneen, niin hänen tulee kieltää itsensä (lihan kuolema synnin himoille ja haluille) joka päivä. Koska uskova joutuu joka päivä uudestaan kuolemaan lihansa himoille ja haluille (synnille), niin silloin Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ei voi tarkoittaa sitä, että uskova ihminen olisi ristiinnaulittuna Kristuksessa vain yhden ainoan kerran ja näin saavuttanut synnittömyyden ja ettei hän olisi enää syntinen.

Uskovalle ihmiselle Kristuksen kanssa ristiinnaulittuna oleminen merkitsee jokapäiväistä kilvoittelua ja taistelua syntiä vastaan. Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, joka tapahtuu Pyhän Hengen kautta Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Kristus elää meissä Pyhässä Hengessä ja kun hylkäät ja kuolet pois synnistä, niin silloin sinä elät Jumalan Pojan (Jeesuksen) uskossa, koska Pyhä Henki vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Raamattu opettaa, että uskon ja rakkauden tulee kasvaa meidän sydämissämme, ja tämä siksi, koska saamme Jumalan armosta joka päivä taistella syntiä vastaan ja lihan kuoleman kautta pääsemme uskon kasvussa eteenpäin. Kiitos Jumalalle siitä, että pelastus on Jumalan lahja ja armoa, jonka perustus on Herran Jeesuksen veressä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa.

 

Täsä kirjoituksessa käyn läpi tarkemmin ja laajemmin sitä, että uskova ei ole synnitön:

kotipetripaavola.com/ voiko uskovasta tulla synnitön

 

Petri Paavola 28.5.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/watch?v= REp8GN29UHk
aramearaamattu.online
ut-arameasta.blogspot.com/ 2017/07/roomalaiset-luvut-6-10
theholyaramaicscriptures.com/ rom-10 


 

 

 

eXTReMe Tracker