Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Opetusta Jumalan ihmiseksi tulemisesta

Raamatussa Jumala kertoo sen kuinka Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa. Jumalan ihmiseksi tulemisen kertomus Raamatussa on laajempi kuin se mistä yleisesti puhumme, kun sanomme Jeesuksen syntyneen neitseestä, ja Sanan (Jumala) tulleen lihaksi (ihmiseksi). Jumalan ihmiseksi tuleminen Messias Jeesuksessa sisältää todella syvällisen sanoman ihmeestä, johon liittyy kolme Jumalan ihmettä, josta kirjoitan tässä kirjoituksessani. Tämä kirjoitus on kirjoitettu erityisesti juutalaisille, mutta toki tämä kirjoitus soveltuu kaikille ihmisille pelastuksen vastaanottamiseksi sekä uskonelämän rakentumiseksi syvempään Jumalan tuntemiseen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Vaimon siemen ja todistus Messiaasta
Herra ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille
Iisakin yliluonnollinen syntymä ja ihme
Messias syntyy neitseestä - Messiaan Jumalallinen alkuperä
Loppusanat

 

Vaimon siemen ja todistus Messiaasta

1 Moos 3:15 Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän (Hu) on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Raamattu Kansalle

Gen 3:15 I will plant hatred between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He (Hu) will strike you in the head, and you will strike him in the heel.' Aryeh Moshe Eliyahu Kaplan - The Living Torah

 1 Moos 3:15:ssa oleva hepreankielen sana hu on jakeessa maskuliinimuodossa, tarkoittaen sitä kuinka vaimon siemen on mieshenkilö, joka tulee murskaamaan saatanan vallan. 1 Moos 3:15 on profetia Messias Jeesuksesta, joka tulee murskaamaan käärmeen (saatanan vallan) ristinkuolemansa kautta. 1 Moos 3:15 puhuu vaimon siemenestä, miehestä, joka murskaa käärmeen pään (vallan). Raamatun mukaan on vain yksi ja ainoa ihminen, mies, joka kykenee murskaamaan saatanan vallan ja Hän on Messias Jeesus lihaksi (ihmiseksi) tullut Jumala.

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
...............
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
...............
17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

John 1:1 Bereshis (in the Beginning) was the Dvar Hashem [YESHAYAH 55:11; BERESHIS 1:3], and the Dvar Hashem was agav (along with, etzel, Mishle 8:30;30:4) Hashem, and the Dvar Hashem was nothing less, by nature, than Elohim! [Psa 56:11(10); Yn 17:5; Rev. 19:13 i.e., the Ma’amar Memra] Orthodox Jewish Bible - OJB

Messias Jeesus on Jumalan Sana, joka oli alussa Jumalan luona ja Sana (Messias Jeesus) on Jumala. Raamattu sanoo (Joh 1:17) kuinka Sana (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi) Messias Jeesuksessa. Miksi Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa? Miksi armo ja totuus tuli Jeesuksen kautta?

Hebr 2:
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
10 ¶ Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä";
13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!"
14 ¶ Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,
15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.

Room 5:
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -

Raamattu opettaa synnin tulleen maailmaan ihmisen kautta ja sitä kautta maailmaan tuli kuolema kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja näin Jeesus sekä Jumalana että ihmisenä sai aikaan iankaikkisen syntien sovituksen. Koska ihminen on langennut syntiin, jonka seurauksena synti ja kuolema tuli maailmaan, niin ihmisen kautta tuli poistaa kuoleman ja synnin tuomio. Tämän tähden Jumala tuli ihmiseksi Messias Jeesuksessa, poistaen kuoleman ja synnin tuomion, kuolemalla ihmisenä sovittaen monien synnit, tuoden syntien anteeksiantamuksen kaikille niille, jotka uskovat Häneen ja Hänen vereensä.

Isaiah 53:
1 O Lord, who has believed our report? and to whom has the arm of the Lord been revealed?
2 We brought a report as of a child before him; he is as a root in a thirsty land: he has no form nor comeliness; and we saw him, but he had no form nor beauty.
3 But his form was ignoble, and inferior to that of the children of men; he was a man in suffering, and acquainted with the bearing of sickness, for his face is turned from us: he was dishonoured, and not esteemed.
4 He bears our sins, and is pained for us: yet we accounted him to be in trouble, and in suffering, and in affliction.
5 But he was wounded on account of our sins, and was bruised because of our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and by his bruises we were healed.
6 All we as sheep have gone astray; every one has gone astray in his way; and the Lord gave him up for our sins.
7 And he, because of his affliction, opens not his mouth: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is dumb, so he opens not his mouth.
8 In his humiliation his judgment was taken away: who shall declare his generation? for his life is taken away from the earth: because of the iniquities of my people he was led to death.
9 And I will give the wicked for his burial, and the rich for his death; for he practised no iniquity, nor craft with his mouth.
10 The Lord also is pleased to purge him from his stroke. If ye can give an offering for sin, your soul shall see a long-lived seed:
11 the Lord also is pleased to take away from the travail of his soul, to shew him light, and to form him with understanding; to justify the just one who serves many well; and he shall bear their sins.
12 Therefore he shall inherit many, and he shall divide the spoils of the mighty; because his soul was delivered to death: and he was numbered among the transgressors; and he bore the sins of many, and was delivered because of their iniquities. Brenton Septuagint

Juutalaiset rabbit ovat kääntäneet Raamatun vanhan testamentin hepreasta kreikkaan, Septuaginta nimisenä käännöksenä pari sataa vuotta ennen Messias Jeesuksen syntymää maan päälle. Juutalaiset käänsivät Septuagintan aikakautena kun kukaan ei tiennyt vielä mitään Messias Jeesuksesta. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:4 jakeessa kreikankielen hamartia sanaa, joka tarkoittaa syntiä. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:4 jakeen alkuosan: Hän kantoi syntimme. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:5 jakeessa kreikankielen anomia sanaa, joka tarkoittaa laittomuutta, rikkoa lakia vastaan. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:5 jakeen alkuosan: Hän oli haavoitettu meidän syntiemme tähden.

Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:6 jakeessa kreikankielen hamartia sanaa, joka tarkoittaa syntiä. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:6 jakeen loppuosan: Herra antoi Hänet meidän syntiemme tähden. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:8 jakeessa kreikankielen anomia sanaa, joka tarkoittaa laittomuutta, rikkoa lakia vastaan. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:8 jakeen loppuosan: Hänen elämänsä otettiin pois maan päältä, minun kansani rikkomusten (rikkoa Jumalan lakia vastaan) tähden Hänet vietiin kuolemaan. Juutalaiset rabbit käyttivät Jes 53:12 jakeessa kreikankielen hamartia sanaa, joka tarkoittaa syntiä. Juutalaiset rabbit käänsivät Jes 53:12 jakeen loppuosasta: Hän kantoi monien synnit.

Juutalaiset rabbit ymmärsivät Septuagintan tekstin kautta, että joku kantoi Israelin kansan synnit, joku kuoli Israelin kansan syntien tähden. Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää, uskoo ja tietää Messias Jeesuksen olevan Jesaja 53 luvun kärsivä palvelija, joka kantoi monien synnit ja kuoli ihmisten syntien tähden, että ihmiset saisivat syntinsä anteeksi ja yhteyden Jumalaan uskon kautta Messias Jeesuksessa.

Jesaja 53 luvun sanotaan olevan synagogien paha omatunto. Juutalaiset rabbit sanovat Jesaja 53 luvun kärsivän palvelijan olevan Israelin kansa, mutta kokonainen kansa ei voi kuolla kansan syntien tähden. Juutalaisista lähteistä löytyy kuitenkin mainintoja, jotka sanovat Jesaja 53 luvun kärsivän palvelijan olevan Messias.

Talmud Sanhedrin 98b:ssa sanotaan, että mikä on Messiaan nimi? Sama Talmudin kohta sanoo myöhemmässä kohdassa Messiaasta näin: Rabbi Yehuda HaNasi on hänen nimensä, niin kuin on mainittu: hän kantoi meidän sairautemme ja kipumme ja me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana (Jes 53:4).

Talmud Sanhedrin 98b viittaa suoraan Jesaja 53 lukuun jakeeseen 4 kun sanotaan kuka on Messias. Talmud Sanhedrin 98b:ssa sanotaan Jesaja 53:4:n kertovan Messiaasta.

Juutalaisten teksti Midrash Tanchuma, Toldot Siman 14:2 sanoo Messiaasta, että hän on se, joka tulee taivaan pilvissä, niin kuin ihmisen poika (Dan 7:13). Kun tutkimme Raamattua, niin näemme, että Messias Jeesus on Ihmisen Poika, joka menee Isänsä luokse, Hänen oikealle puolellensa sen jälkeen kun Hän sovittanut synnit ristillä ja noussut kuolleista.

Dan 7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Raamattu sanoo Ihmisen Pojan, Messiaan tulevan Vanhaikäisen eteen luokse ja Messiaalle annettiin valta ja valtakunta, joka ei häviä.

Mark 14:
61 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"
62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".

Ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta oliko Hän Kristus (Messias), sen Ylistetyn Poika. Jeesus vastasi sanoen olen ja jatkoi sanoen, että te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman (Jumalan) oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Raamatusta näemme, että ylimmäinen pappi uskoi Raamatun ilmoittaman Messiaan olevan Jumalan Poika, koska hän kysyi: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?" Ylimmäisen papin kysymys todistaa sen, että juutalaisten kirjanoppineiden keskuudessa oli sellainen ymmärrys ja käsitys, että Messias on Jumalan Poika. Tämä tulee myös esille juutalaisesta Zohar tekstistä:

Zohar: "it is the Son, of Whom it is written, 'Kiss the Son'; Thou art the Son, the faithful shepherd; of Thee it is said, 'Kiss the Son.' Tho Thou art the Governor of the universe, the Head of Israel, the Lord of the ministering angels, the Son of the Highest, the Son of the Holy and blessed One, yea the very Shechinah." Part 3, folio 307, Amsterdam edition

Juutalainen teos Zohar sanoo, että on kirjoitettu. "antakaa suuta Pojalle" (Psa 2:12), joka on Korkeimman Poika (Jumalan Poika). Psalmi 2:7 sanoo alkutekstin mukaan, että sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä minä toin sinut esiin. Apt 13:32-34 puhuu Jeesuksen kuolleista herättämisestä ja sanoo sen viittaavaan Psalmin lukuun 2. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Messias ja Jumalan Poika.

Apt 1:
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

Herra Jeesus nousi Isänsä oikealle puolelle taivaan pilvessä Apt 1:9-11 kohdassa, josta Hän oli jo aikaisemmin sanonut, Mark 14:62. Jeesus on myös tuleva takaisin taivaan pilvessä, silloin kun Hän tulee toisen kerran takaisin noutamaan morsiamensa Hänen luoksensa ylöstempauksen kautta. Raamattu todistaa Jeesuksen olevan Messias, joka on ainoa tie Isä Jumalan luokse (Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.).

Herra ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille

1 Moos 18:
1 ¶ Ja Herra (
Jhvh) ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan.
2 Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan
.................
8 Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka hän oli valmistuttanut, ja pani ne heidän eteensä; itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he söivät.
9 ¶ Ja he kysyivät häneltä: "Missä vaimosi Saara on?" Hän vastasi: "Tuolla majassa".
10 Ja hän sanoi: "Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika". Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa.
11 Mutta Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niinkuin naisten tavallisesti on.
12 Sentähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: "Heräisikö minussa, näin kuihduttuani, vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha."
13 Mutta Herra
(Jhvh) sanoi Aabrahamille: "Miksi Saara nauroi ajatellen: ‘Synnyttäisinkö minä todella, minä, joka olen näin vanha?’
.................
17 Ja Herra
(Jhvh) sanoi: "Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä?
18 Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi.
19 Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut."
.................
33 Ja Herra
(Jhvh) lähti pois, senjälkeen kuin hän oli lakannut puhumasta Aabrahamin kanssa, ja Aabraham palasi kotiinsa.

1 Moos 19:
1 ¶ Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa.
2 Ja hän sanoi: "Oi herrani (Adonai), poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne." He sanoivat: "Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle".

1 Moos 18 luku kertoo kuinka Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille. Raamattu sanoo, että Herra (Jhvh) ja kaksi enkeliä ilmestyivät Aabrahamille Mamren tammistossa. Herra (Jhvh) ja kaksi enkeliä söivät voita, maitoa sekä vasikkaa, jotka laitettiin heidän eteensä. Herra (Jhvh) otti ihmisen hahmon yliluonnollisesti ilman minkäänlaista syntymistä naisen kautta. Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille noin 2000 vuotta ennen kuin Messias Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi maan päälle.

Raamatusta näemme, kuinka kolme miestä, jotka ilmestyivät Aabrahamille olivat Herra (Jhvh) ja kaksi enkeliä. Herrasta käytetään sanaa JHVH ja kahdesta enkelistä sanaa Adonai. Raamattu käyttää eri sanoja Herrasta ja enkeleistä tässä yhteydessä siksi, että kykenemme näkemään ja ymmärtämään, että kyseessä oli Herra (Jhvh) ja kaksi enkeliä.

Mitä varten Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille? Herra (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille, koska Herra (Jhvh) tuli ilmoittamaan Aabrahamille, että Jumalan lupaama lupaus jälkeläisen syntymästä, jossa kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuksi tulisi syntymään pian, tarkoittaen sillä Iisakia, mutta lopulta se luvattu siemen oli ja on Messias Jeesus.

Gal 3:16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka on Kristus.

Raamattu opettaa, että Aabrahamille luvattu siemen, jossa kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuksi tarkoittaa Messias Jeesusta. Herra (Jhvh) ilmestyi Aabrahamille kertoen luvatun jälkeläisen syntymästä, josta on syntyvä luvattu siemen, Messias, Jumalan Poika, jossa Jumala tulee ihmiseksi. Herra (Jhvh) tuli ihmiseksi ja otti ihmisen muodon ja hahmon kertoessaan Aabrahamin jälkeläisen syntymästä, jonka siemenestä kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi.

Herran (Jhvh) ihmiseksi tuleminen Aabrahamille ennakoi jo edeltä sitä, että Aabrahamin siemen, Messias, Jumalan Poika, jossa kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi tulee myös ilmestymään ihmisenä maan päällä, niin kuin itse Herrakin (Jhvh) ilmestyi maan päälle ihmisenä ilmoittaessaan sanomansa Aabrahamille.

Joh 6:46 Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Joh 8:
56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."
57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"
58 Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Herra Jeesus sanoi, ettei kukaan ihminen ole nähnytc Isä Jumalaa, sillä ainoastaan Hän, joka on Jumalasta on nähnyt Isän. Jeesus on Jumalasta, koska Hän on Jumalan Poika ja lihaksi tullut Jumala. Se ettei kukaan ihminen ole voinut nähdä Isä Jumalaa tarkoittaa sitä, että Aabrahamille ilmestynyt Herra (Jhvh) oli Jeesus, sillä 1 Kor 10:1-4 sanoo Messias Jeesuksen olleen israelilaisten kanssa erämaassa ja Hän, Jeesus oli se Herra, joka ilmestyi Aabrahamille. Raamattu todistaa tämän, sillä Jeesus sanoi Aabrahamin riemuinneen kun hän näki Jeesuksen päivän ja iloitsi siitä. Milloin Aabraham näki Jeesuksen päivän ja iloitsi? Silloin kun Jeesus Herrana (Jhvh) ilmestyi ihmisen hahmossa Aabrahamille Mamren tammistossa.

Iisakin yliluonnollinen syntymä ja ihme

1 Moos 18:
11 Mutta Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niinkuin naisten tavallisesti on.
12 Sentähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: "Heräisikö minussa, näin kuihduttuani, vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha."
13 Mutta Herra sanoi Aabrahamille: "Miksi Saara nauroi ajatellen: ‘Synnyttäisinkö minä todella, minä, joka olen näin vanha?’

1 Moos 17:17 Aabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään: "Voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää?"

1 Moos 21:
1 ¶ Ja Herra piti Saarasta huolen, niinkuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niinkuin oli puhunut.
2 Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
3 Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi.
4 Ja Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän ollessa kahdeksan päivän vanha, niinkuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä.
5 Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle.

1 Moos 22:
17 minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.
18 Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

Gal 3:16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka on Kristus.

Raamattu sanoo Saaran olleen jo vanha ja siinä iässä ettei hän voi enää synnyttää. Jumalan lupaus Aabrahamille kuitenkin toteutui ja Saara synnytti Iisakin yhdeksänkymmenen vuoden vanhana. Iisakin syntyminen oli yliluonnollinen ihme. Aabrahamille luvattu jälkeläinen Iisak, josta tulee syntymään Messias syntyi yliluonnollisen ihmeen kautta.

Messias syntyy neitseestä - Messiaan Jumalallinen alkuperä

Olemme jo aikaisemmin katselleet lyhyesti sitä kuinka Raamattu opettaa Jumalan tulleen lihaksi (ihmiseksi) Messias Jeesuksessa. Nyt katselemme tätä asiaa syvällisemmin ja näemme sen kuinka jo vanhassa testamentissa on profetia Messiaan syntymisestä neitsyen kautta.

Miika 5:2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä (motsa'ah) on muinaisuudesta, iankaikkisista (olam) ajoista (mimei - perusmuoto jom).

Miika 5:1 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Raamattu Kansalle

Matt 2:
3 Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.
4 Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.
5 He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:
6 ‘Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’."

Vanhan testamentin Miikan kirja kertoo kuinka Israelille on tuleva hallitsija, jonka alkuperä on iankaikkisuudessa ja Hän tulee nousemaan Betlehem Efratasta. Efrata on myös Betlehemin toinen nimi. Matteuksen evankeliumin toisesta luvusta tulee esille se kuinka juutalaisen kansan ylipapit ja kirjanoppineet sanoivat Herodekselle Messiaan syntyvän Juudean Betlehemissä, jonka jälkeen he siteerasivat Miika 5:1 (5:2). Matt 2:3-6 kertoo meille kuinka juutalaisuudessa on ymmärretty ja uskottu Messiaan tulevan Betlehemistä. Miika 5:1 (5:2) sanoo tämän Hallitsijan (Messiaan) alkuperän olevan iankaikkisuudessa.

Erittäin tunnettu ja arvostettu juutalainen rabbi David Kimchi (Radak) on sanonut Miika 5:1 (5:2) seuraavasti:

“It will be said in the Messianic age that his ‘origins are from old, from ancient times…from Bethlehem,’ means that he will be of the house of David, because there is a long period of time between David and the Messiah-King; and he is El (God), which is how he is ‘from old, from ancient times.’”

Rabbi Kimchi uskoi Messiaan tulevan Betlehemistä ja että Hän on Jumala. On todella mielenkiintoista, että rabbi Kimchi uskoi Messiaan olevan Jumala, joka tarkoittaa sitä etteivät Herran Jeesuksen opetuslapset ole ainoita, jotka uskovat Messias Jeesuksen Jumaluuteen, vaan on ollut myös juutalainen arvostettu rabbi David Kimchi, joka uskoi Messiaan olevan Jumala.

Kun ja jos tutkimme tarkemmin Miika 5:1 (5:2) Raamatun kohtaa, niin se sanoo Bethelemistä nousevan Hallitsijan alkuperän olevan iankaikkisissa ajoissa (päivissä). Tämä tarkoittaa samaa asiaa kuin että Betlehemistä nouseva Hallitsija on Jumala, sillä Hänen alkuperänsä on iankaikkinen, aina ja iankaikkisesti olemassa ollut Jumala.

Varsinkin juutalaiset sanovat ettei Jesaja 7:14:ssa oleva hepreankielen sana almah tarkoita neitsyttä, vaan nuorta neitoa, sillä vain betulah sana tarkoittaa neitsyttä. Sanoessaan näin he pyrkivät kumoamaan sen ettei Jeesus olisi syntynyt neitseestä. Kun tutkimme Raamattua ja juutalaisten rabbien tekemää kreikankielistä Septuaginta käännöstä, niin tulemme näkemään kuinka Jesaja 7:14 tarkoittaa neitsyttä. Vertaamalla hepreankielen sanoja betulah, almah ja kreikankielen sanaa parthenos ja kuinka Raamattu käyttää näitä sanoja, niin näemme Jesaja 7:14:ssa olevan almah sanan tarkoittavan neitsyttä ja nuorta naimatonta naista. Raamatun juutalaisuudessa nuoren naisen tuli olla neitsyt, eli seksuaalisesti puhdas ja koskematon.

Gen 24:16 η δε παρθενος (parthenos) ην καλη τη οψει σφοδρα παρθενος (parthenos) ην ανηρ ουκ εγνω αυτην καταβασα δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη

וְ·הַֽ·נַּעֲרָ֗ טֹבַ֤ת מַרְאֶה֙ מְאֹ֔ד בְּתוּלָ֕ה וְ·אִ֖ישׁ לֹ֣א יְדָעָ֑·הּ וַ·תֵּ֣רֶד הָ·עַ֔יְנָ·ה וַ·תְּמַלֵּ֥א כַדָּ֖·הּ וַ·תָּֽעַל׃

1 Moos 24:
15 Tuskin hän oli lakannut puhumasta, niin tuli siihen Rebekka, joka oli Aabrahamin veljen Naahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan, Betuelin, tytär; ja hänellä oli vesiastia olallaan.
16 Ja tyttö oli (na'arah) näöltään hyvin ihana, neitsyt (betulah - בְּתוּלָ֕ה), johon ei mies ollut koskenut. Ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös.

1 Moos 24:15,16 Raamatun kohdat sanovat Rebekan olevan neitsyt ja Septuaginta käyttää kreikankielen sanaa parthenos ja hepreankieli sanaa betulah. Kreikankielen sana parthenos tarkoittaa neitsyttä, nuorta tyttöä, joka on seksuaalisesti koskematon.

Septuaginta käännös on tehty Egyptin Alexandriassa pari vuosisataa ennen Jeesuksen syntymää. Septuaginta käännöksen hepreasta kreikkaan ovat kääntäneet 70 juutalaista Raamatun kääntäjää ja Tooran asiantuntijaa. Juutalaisten keskuudessa on tarina, jonka mukaan 70 Septuagintan kääntäjää käänsivät itse kukin käännöstä omissa oloissaan itsenäisesti ja kun kaikki 70 käännöstä tuotiin yhteen, niin huomattiin, että kaikki käännökset olivat keskenään identtisiä (täsmälleen samanlaisia). Juutalaiset uskovat, että kun Septuaginta kääntäjät itse kukin käänsivät omissa oloissaan itsenäisesti identtiset käännökset, niin se tarkoittaa sitä, että se oli totisesti Jumalan sanaa, eikä ihmisen omaa ilmoitusta ja järkeilyä.

Gen 24:43 ιδου εγω εφεστηκα επι της πηγης του υδατος και αι θυγατερες των ανθρωπων της πολεως εξελευσονται υδρευσασθαι υδωρ και εσται η παρθενος (parthenos) η αν εγω ειπω ποτισον με μικρον υδωρ εκ της υδριας σου

נֵּ֛ה אָנֹכִ֥י נִצָּ֖ב עַל־ עֵ֣ין הַ·מָּ֑יִם וְ·הָיָ֤ה הָֽ·עַלְמָה֙ הַ·יֹּצֵ֣את לִ·שְׁאֹ֔ב וְ·אָמַרְתִּ֣י אֵלֶ֔י·הָ הַשְׁקִֽי·נִי־ נָ֥א מְעַט־ מַ֖יִם מִ·כַּדֵּֽ·ךְ

1 Moos 24:
43 salli tapahtua niin, että se neitonen (Ha-Almah -
הָֽ·עַלְמָה֙), joka minun seisoessani tässä vesilähteellä tulee ammentamaan vettä ja sanoessani hänelle: ‘Anna minun juoda vähän vettä astiastasi’,

..............
45 Tuskin olin lakannut näin puhumasta itsekseni, niin katso, Rebekka tuli sinne, vesiastia olallansa, astui alas lähteelle ja ammensi. Ja minä sanoin hänelle: ‘Anna minun juoda’.

1 Moos 24:16 kohdassa hepreankieli käytti Rebekasta sanaa betulah, mutta 1 Moos 24:43 hepreankielen Raamattu käyttää Rebekasta sanaa almah. Nämä Raamatun kohdat todistavat sen, että myös almah sana tarkoittaa neitsyttä, nuorta naista, joka on seksuaalisesti puhdas ja koskematon.

Joel 1:8 Lament like a virgin (betulah - בְתוּלָ֥ה) girded with sackcloth for the husband (ba'al) of her youth. Jewish Publication Society Bible - JPS

Joel 1:8 Lament—like a maiden (betulah - בְתוּלָ֥ה) girt with sackcloth For the husband (ba'al) of her youth! The Israel Bible

Yoel 1:8 Lament like a betulah girded with sackcloth for the ba’al (husband) of her youth. Orthodox Jewish Bible

8 אֱלִ֕י כִּ·בְתוּלָ֥ה חֲגֻֽרַת־ שַׂ֖ק עַל־ בַּ֥עַל נְעוּרֶֽי·

Jooel 1:8 ¶ Valita niinkuin neitsyt (betulah - בְתוּלָ֥ה), joka on vyöttäytynyt säkkiin nuoruutensa yljän tähden.

Juutalainen hepreankielen Raamattu käyttää sanaa betulah Jooel 1:8:ssa tarkoittamaan nuorta naista, joka murehtii hänen nuoruutensa aviomiestä. Hepreankielinen Raamattu ei käytä betulah sanaa aina tarkoittamaan neitsyttä, kuten Jooel 1:8 todistaa tämän.

Suomenkielinen 33/38 kääntää Jooel 1:8 lopun väärin käyttäen sanaa ylkä (sulhanen), joka tarkoittaisi sitä, että tämä nainen olisi tosiaankin neitsyt. Hepreankielen sana ba'al tarkoittaa aviomiestä, ei sulhasta. Kaksi juutalaista Raamattua erittäin arvostettu JPS käännös ja ortodoksi juutalaisten the Israel Bible käännös kääntävät betulah sanan englanninkielisellä virgin sanalla, joka tarkoittaa neitsyttä. Samoin JPS ja the Israel Bible molemmat kääntävät hepreankielen sanan ba'al englanninkielen sanalla husband, joka tarkoittaa aviomiestä.

Orthodox Jewish Bible Raamattu, jonka on tehnyt amerikkalainen messiaaninen juutalainen Phillip E. Goble käyttää myös sanoja betulah ja ba'al käännöksessään koskien Jooel 1:8 Raamatun kohtaa.

Isa 7:14 Therefore the L-rd Himself shall give you a sign (א֑וֹת): behold, the young woman (הָ·עַלְמָ֗ה) shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. Jewish Publication Society Bible - JPS

Isaiah 7:14 Therefore Adonai Himself will give you a sign (א֑וֹת): Behold, the virgin (הָ·עַלְמָ֗ה) will conceive. When she is giving birth to a son, she will call his name Immanuel. Tree of Life Version (TLV) - The Messianic Jewish Family Bible Society

Yeshayah 7:14 Therefore Hashem Himself shall give you an ot (sign); Hinei, HaAlmah (הָ·עַלְמָ֗ה) (the unmarried young virgin) shall conceive, and bear Ben, and shall call Shmo Immanu El (G-d is with us) Orthodox Jewish Bible -OJB

Isa 7:14 δια τουτο δωσει κυριος αυτος υμιν σημειον (semeion - ihme, ihmemerkki, merkki) ιδου η παρθενος (parthenos - (הָ·עַלְמָ֗ה)) εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσεις το ονομα αυτου εμμανουηλ

14 לָ֠כֵן יִתֵּ֨ן אֲדֹנָ֥·י ה֛וּא לָ·כֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָ·עַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְ·יֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְ·קָרָ֥את שְׁמ֖·וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin (א֑וֹת): Katso, neitsyt (הָ·עַלְמָ֗ה) tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Juutalaisten JPS englanninkielinen Raamatunkäännös kääntää almah (Ha-Almah - הָ·עַלְמָ֗ה) sanan sanalla young woman (nuori nainen), sillä he eivät halua uskoa Messias Jeesukseen ja että Hän olisi syntynyt neitseestä.

Se mikä on todella merkittävää on se, että juutalaisten hepreasta kreikkaan kääntämä Septuaginta käänsi almah sanan tarkoittamaan neitsyttä (parthenos). Muutama sata vuotta ennen Messias Jeesuksen lihaksi (ihmiseksi) tulemista juutalaiset rabbit ymmärsivät almah sanan tarkoittavan neitsyttä.

Jesaja 7:14 jae vahvistaa almah sanan tarkoittavan neitsyttä, sillä hepreankielen sana oth (א֑וֹת) tarkoittaa myös ihmettä ja ihmemerkki. Se ei ole ihme, jos nuori nainen synnyttää pojan, mutta se on ihme. kun neitsyt synnyttää pojan. Septuagintan kaikki70 juutalaista rabbia ja kääntäjää olivat yksimielisiä ja ymmärsivät almah sanan tarkoittavan neitsyttä, sillä se on todellinen ihme kun neitsyt synnyttää. Täten voimme täydellä varmuudella uskoa sen, että Jesaja 7:14 tarkoittaa neitsyen tulevan raskaaksi ja synnyttävän Pojan, joka nimi on Immanu-El (Jumala meidän kanssamme).

Luuk 1:
26 ¶ Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,
27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.
28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."
29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Raamattu Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa vahvistaa sen, että Jeesus, Korkeimman Poika, Jumalan Poika syntyi neitsyestä maan päälle.

Loppusanat

Jumalan ihmiseksi tuleminen Messias Jeesuksessa oli todella mielenkiintoinen prosessi. Herra tuli vanhan liiton aikana ihmiseksi ottamalla yliluonnollisen ihmeen kautta ihmisen muodon. Kun Herra otti ihmisen muodon, niin Hän ihmisen hahmossa ilmoitti Aabrahamille, että hänelle on syntyvä jälkeläinen, josta Raamattu sanoo tulevan Messiaan, joka tulee olemaan siunauksena kaikille kansakunnille maan päällä. Herra tuli ihmiseksi kertoessaan Messiaan (Herran) tulevan syntymään maan päälle Aabrahamin siemenen kautta. Tämä oli ikään kuin esikuva ja esimakua Messiaan (Jumalan) tulemisesta ihmiseksi. 

Sitten kun Aabrahamille syntyi luvattu jälkeläinen ja siemen, niin se syntyi yliluonnollisen ihmeen kautta, kun 90-vuotias Saara, jonka elimistö ei olisi luonnollisesti kyennyt tulemaan raskaaksi lähes satavuotiaan miehen kautta, niin se ihme kuitenkin tapahtui. Tämän jälkeen kun aika oli täytetty, niin Messias Jeesus syntyi yliluonnollisen ihmeen kautta neitsyestä.

2 Kor 13:1 Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava.

Jumala teki kaksi yliluonnollista ihmettä liittyen Jumalan ihmiseksi tulemiseen, kun Hän ilmoitti Messiaan syntymisestä ja tulemisesta maan päälle, joka tapahtui yliluonnollisesti neitsyen kautta, joka kolmantena todistuksena sinetöi lupauksen sen tullessaan täytetyksi ja toteutuessaan, kun Messias Jeesus syntyi maan päälle (Jumala tuli ihmiseksi). 
 

 

Petri Paavola 31.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Hebrew Interpolated Study Bible
Septuaginta
Aleppo Codex
Westminister Leningrad Codex

Rabbi vs. the Bible Isaiah 53 the nation of Israel or the Messiah? 


 

 

 

eXTReMe Tracker