Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Opetusta Pyhästä Hengestä

Uskovien keskuudessa on nykyisin todella erilaista opetusta Pyhästä Hengestä (Pyhän Hengen sinetti, Pyhän Hengen kaste, Pyhällä Hengellä täyttyminen jne.), joka aiheuttaa hämmennystä sekä monenlaisia kysymyksiä. Väärä opetus Pyhästä Hengestä johtaa uskovan elämään vääristynyttä uskon elämää. Tässä kirjoituksessa pyrin tutkimaan Raamatun sanan valossa opetusta Pyhästä Hengestä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

Kirjoitan tämän kirjoituksen siksi koska yhä uudelleen monet uskovat joutuvat tämän aiheen eteen, joista osaa opetetaan tällä alueella väärin, sillä seurauksella että heidän uskon elämänsä ajautuu täysin väärille raiteille.

Sisällys:
Vanhan ja Uuden Liiton eroavaisuudet
Pyhän Hengen vuodatus tapahtui helluntaina
Pyhän Hengen sinetti ja Hengellä täyttyminen
Kielilläpuhuminen
Apostolien teot 19 luku
Loppusanat

 

Vanhan ja Uuden Liiton eroavaisuudet

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

2 Kor 3:
4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6 ¶ joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

2 Tim 1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Raamattu opettaa, että Uusi Liitto on erilainen kuin vanha liitto. Vanhassa liitossa Pyhä Henki ei asunut ihmisten sydämissä, eli VT:n aikana uskovat eivät kokeneet uudestisyntymistä ylhäältä Pyhän Hengen kautta. Raamatun opetuksen mukaan vanhassa liitossa Pyhä henki ei tullut asumaan uskovien sydämiin, mutta Uudessa Liitossa Pyhä Henki tulee asumaan uskovien sydämiin.

Silloin kun VT:ssa on viittaus Pyhän Hengen vaikutukseen uskovan ihmisen elämässä, niin se ei tarkoita sitä, että Pyhä Henki olisi asunut hänen sydämessään, vaan sitä että Pyhä Henki vaikutti ja ohjasi hänen elämäänsä. Jumala puhui Jeremian kautta, että vasta Uudessa Liitossa Pyhä Henki tulee asumaan uskovan ihmisen sydämeen. Paavalin kirjeissä on asialle vahvistus, sillä Jumala ilmoittaa Paavalin kautta, että Uuden Liiton aikakautena Pyhä Henki tekee uskovan eläväksi, koska Jumalan Pyhä Henki asuu hänessä.

Pyhän Hengen vuodatus tapahtui helluntaina

Monet uskovat kyselevät sitä milloin Jeesuksen 12 apostolia saivat Pyhän Hengen helluntaina vai ennen sitä? Jotkut uskovat opettavat, että Jeesuksen 12 apostolia saivat Pyhän Hengen ennen helluntaita Johanneksen evankeliumin luvussa 20. Kun tutkimme koko Raamatun ilmoituksen, niin näemme hyvin selkeästi, että Jeesuksen 12 apostolia saivat Pyhän Hengen helluntaina, jolloin tapahtui lupausten mukaisesti Uuden Liiton Pyhän Hengen vuodatus, jolloin Herran Jeesuksen opetuslapset saivat Pyhän Hengen asumaan heidän sydämiinsä.

Joh 20:
21 Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät."
22 Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.
23 Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."
24 Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli.

Joh 20 luvussa opetuslapset eivät saaneet Pyhää Henkeä, eikä Pyhää Henkeä vuodatettu tässä kohdassa heidän sydämiinsä. Joh 20 luku on esikuva ja symboliikkaa siitä mitä tulee tapahtumaan helluntaipäivänä, kun Jumala tulee silloin vuodattamaan heidän sydämiinsä Pyhän Henkensä. Tuomas ei ollut edes paikalla, kun Herra Jeesus symbolisesti puhalsi Pyhän Henkensä opetuslasten päälle.

Kun tutkimme tarkasti Raamatun sanan opetusta, niin huomaamme, että Jeesuksen 12 apostolia saivat Pyhän Hengen vasta helluntaina.

Joh 15:
26 ¶ Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
27 Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Herra Jeesus sanoi apostoleille, että Hän lähettää Pyhän Henkensä heille sen jälkeen, kun Hän on mennyt pois (kuolema ja ylösnousemus Isän oikealla puolelle). Joh 20 luvussa Herra Jeesus ilmestyi opetuslapsille kuolemansa jälkeen viikon ensimmäisenä päivänä. Joh 20 luvussa Jeesus oli itse henkilökohtaisesti läsnä apostolien kanssa, mutta Hän lupasi lähettää heille Pyhän Hengen kun Hän on mennyt pois. Lähettäminen tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus ei olisi näkyvästi paikalla kun Hän lähettää Pyhän Hengen apostoleille. Joh 20 luvussa Jeesus oli näkyvästi paikalla, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole Pyhän Hengen antamisen ja saamisen ajankohta, vaan esikuvaa tulevasta Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka tulisi tapahtumaan helluntaipäivänä.

Luuk 24:
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
48 Te olette tämän todistajat.
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
50 ¶ Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.
51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
52 Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.

Luukkaan evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen kuolemansa jälkeen kolmantena päivänä, eli viikon ensimmäisenä päivänä. Herra Jeesus sanoi tässä kohdassa todella selkeästi, että Hän lähettää luvatun Pyhän Hengen, jolloin heidät puetaan voimalla korkeudesta. Herra Jeesus puhui tässä kohdassa Pyhän Hengen saamisesta, jonka he tulisivat saamaan helluntaina.

Joh 20 luku on esikuvallinen opetus tulevasta Pyhän Hengen saamisesta, sillä he eivät saaneet Pyhää Henkeä Joh 20 luvussa. Tämä tulee todella selkeästi esille Raamatun opetuksen kautta.

Apt 2:
1 ¶ Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
.....
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.

Jooel 2:
23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
....
28 ¶ Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

Apt 2 luvussa opetuslapset saivat yhtäaikaisesti sekä Pyhän Hengen että täyttyivät Pyhällä Hengellä. Helluntaina Herra Jeesus ei ollut näkyvästi läsnä ja näin helluntaipäivänä toteutui Herran Jeesuksen lupaus Pyhän Hengen lähettämisestä opetuslapsille.

Pyhän Hengen saaminen sekä Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat kaksi eri asiaa, sillä Pyhän Hengen saaminen on kerran tapahtuva asia, mutta uskova voi täyttyä Pyhällä Hengellä monta kertaa. Kirjoitan tästä vielä lisää ja tarkemmin osiossa, joka käsittelee Pyhän Hengen sinettiä ja Hengellä täyttymistä.

Helluntaina tapahtui Hengen vuodatus, eli luvatun Pyhän Hengen saaminen. Joelin kautta tullut profetia tarkoittaa Pyhän Hengen vuodatusta, jonka Herra Jumala antaa Israelin kansalle. Helluntaipäivä oli syyssade, jolloin tapahtui Uuden Liiton ensimmäinen Pyhän Hengen vuodatus. Kevätsade on Jumalan lupaama Pyhän Hengen vuodatus, joka tulee tapahtumaan tämän Uuden Liiton armotalouskauden lopussa, kun Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja.

Monet uskovat opettavat Jooelin kirjan syyssateesta ja kevätsateesta väärin, siten että kevätsade olisi maailmanlaajuinen herätys kaikkialla maailmassa kaikkien kansojen keskuudessa, mutta niin syyssade (helluntaipäivä) kuin kevätsade (lopunajan Hengen vuodatus juutalaisten kolmasosalle) tarkoittavat Hengen vuodatusta, joka tapahtuu israelilaisille (juutalaisille), ei pakanoille.

Totta kai pakanatkin pääsevät uskon kautta Herraan Jeesukseen osallisiksi Hengen vuodatuksesta kuten kävi helluntaipäivän jälkeen kun evankeliumia vietiin Pyhän Hengen voimassa pakanoille pelastukseksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Apt 2 luvun ja Jooelin kirjan 2 luvun Hengen vuodatus kaiken lihan päälle tarkoittaa kevätsateen Hengen vuodatusta, jolloin Pyhä Henki vuodatetaan kaikkien juutalaisten sydämiin, jotka ovat jääneet jäljelle (kolmasosa) lopunajan ahdistuksista, vainoista ja sodasta.

Pyhän Hengen sinetti ja Hengellä täyttyminen

Moni uskova kysyy sitä, että millä hetkellä Jumalan Pyhä Henki tulee uskovan ihmisen sydämeen nykyaikana? Tästäkin on erilaisia käsityksiä, mutta Raamattu opettaa hyvin selkeästi, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa uskoontulonsa hetkessä Pyhän Hengen sinetin, eli Pyhän Hengen asumaan sydämeensä.

Ef 1:
13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen saa uskoon tulemisen hetkessä Pyhän Hengen sinetin sydämeensä. Pyhän Hengen sinetti on sama asia kuin Pyhän Hengen saaminen:

Ef 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

2 Kor 1:22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Raamatun todistus on selkeä siitä, että Pyhän Hengen sinetti on sama asia kuin Pyhän Hengen saaminen, joka saadaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uskovien keskuudessa on myös monenlaista opetusta Pyhän Hengen kasteesta. Raamattu opettaa selkeästi Pyhän Hengen kasteen olevan sama asia kuin Pyhän Hengen saaminen:

Ef 4:
4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Efesolaiskirjeen yksi kaste tarkoittaa Pyhän Hengen kastetta sekä vesikastetta, jotka tapahtuvat yhden kerran uskovan elämässä. Jotkut opettavat ettei vesikastetta tarvita enää Uudessa Liitossa, mutta tällainen opetus on väärä ja epäraamatullinen opetus. Raamatusta tulee selkeästi esille se, että niin Pyhän Hengen kaste kuin vesikaste molemmat kuuluvat Uuteen Liittoon.

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Johannes Kastaja kastoi ihmisiä vanhan liiton puolella vedellä parannukseen, kun ihmiset olivat tunnustaneet syntinsä. Uudessa Liitossa Herra Jeesus kastaa Häneen uskovat ihmiset parannukseen Pyhällä Hengellä ja tulella. Parannus tarkoittaa syntien tunnustamista ja hylkäämistä sekä mielenmuuttumista, jossa uskova ajattelee uudella tavalla (Jumalan tahdon mukaisella tavalla).

On tietenkin selvää, että Pyhällä Hengellä kastamisessa Pyhä Henki tulee asumaan uskovan sydämeen. Täten Pyhän Hengen kaste tarkoittaa samaa asiaa kuin Pyhän Hengen saaminen. Pyhän Hengen kastaminen tapahtuu vain yhden kerran uskovan elämässä. Poikkeuksena on kuitenkin sellainen tilanne, jossa uskova luopuu elävästä Jumalasta (tällöin Pyhä Henki poistuu uskovan sydämestä), mutta Jumalan armosta tulee myöhemmin parannuksen paikalle ja sen seurauksena Jumala antaa uudestaan Pyhän Henkensä hänen sydämeensä.

Apt 1:
4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."


Luuk 24:
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

Apostolien tekojen ensimmäisen luvun opetus Pyhällä Hengellä kastamisesta on sama asia kuin Matt 3:11 sekä Luuk 24:49 lukujen opetus Pyhällä Hengellä kastamisesta, eli Pyhän Hengen saamisesta.

Pyhän Hengen kaste ei tarkoita Pyhällä Hengellä täyttymistä kuten jotkut väärin opettavat. Pyhän Hengen saaminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat eri tapahtumia, vaikka ne voivatkin tapahtua yhtä aikaa. Pyhän Hengen kaste tapahtuu kerran, mutta uskova voi täyttyä Pyhällä Hengellä monta kertaa.

Apt 4:
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

Apostolien teoissa luvussa neljä helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksen kokeneet uskovat täyttyivät tässä kohtaa uudestaan Pyhällä Hengellä. Pyhällä Hengellä täyttyminen ei siis ole sama asia kuin Pyhän Hengen kaste (Pyhän Hengen saaminen), sillä Pyhällä Hengellä täyttyminen on eri tapahtuma kuin Pyhän Hengen kaste, sillä Pyhällä Hengellä täyttyminen voi tapahtua monta kertaa uskovan elämässä.

Alkukielen merkityksen mukaan Pyhällä Hengellä täyttyminen tarkoittaa muun muassa olla täynnä Henkeä, joka tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki joka asuu uskovassa vaikuttaa hänessä esimerkiksi vahvistaen tai rohkaisten jossakin tilanteessa. Esimerkiksi Apt luvussa 4 Pyhällä Hengellä täyttymisen seurauksena uskovat saivat rohkeutta julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Ef 5:
18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
21 ¶ Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Efesolaiskirjeen viides luku opettaa jakeessa 18 täyttymään Pyhällä Hengellä ja jakeesta 19-25 kerrotaan millaisia vaikutuksia sillä on kun uskova täyttyy Pyhällä Hengellä. Näitä vaikutuksia ovat muun muassa sydämestä tulevat Raamatun sanat sekä laulut; kiitosmieli Jumalaa kohtaan kaikissa tilanteissa, terve keskinäinen uskovien välinen alamaisuus toinen toisilleen (kukaan ei pyri hallitsemaan ja kontrolloimaan, vaan kaikki uskovat kunnioittavat sanoin ja teoin toinen toisiaan); vaimot ovat Raamatullisesti miehilleen alamaisia (ei tarkoita vaimon alistamista, vaan sitä että vaimo suostuu Jumalan asettamaan järjestykseen, jossa mies on vaimon pää, niin Herra Jeesus on seurakuntansa pää); aviomies rakastaa vaimoaan, niin kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaansa.

Kuten edellä kävi ilmi, niin Pyhällä Hengellä täyttymiseen kuuluu monenlaisia asioita. Eräs Pyhällä Hengellä täyttymiseen kuuluva osa-alue on armolahjan saaminen, jonka uskova voi saada suoraan Jumalalta tai kättenpäällepanon kautta:

Apt 10:
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:

2 Tim 1:6 Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.

Monet uskovat opettavat sellaista väärää opetusta, jossa he kastavat uskoon tulleita ihmisiä, mutta sanovat etteivät he ole vielä saaneet Pyhän Hengen kastetta (tarkoittavat tällä samaa kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen), eikä Pyhä Henki ole tullut heihin koska he eivät puhu kielillä. Tämä opetus on varsin ongelmallinen sekä epäraamatullinen, sillä Raamattu opettaa, että ihminen saa Pyhän Hengen, eli kastetaan Pyhässä Hengessä heti uskoon tulemisen hetkessä.

Silloin jos opetetaan väärin Pyhän Hengen kasteesta ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä, niin sen seurauksena tätä oppia opettavat kastavat ihmisiä kuitenkin vedessä uskoon tulemisen seurauksena, mutta opettavat että heillä ei ole kuitenkaan Pyhää Henkeä vaikka ovatkin uskossa Jeesukseen, koska he eivät puhu kielillä.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Room 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

Raamattu opettaa ettei sellainen ihminen ole Herran Jeesuksen oma (armosta pelastunut Jumalan lapsi), jolla ei ole Kristuksen (Messiaan) Henkeä (Pyhä Henki). Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen saa heti uskoon tulemisen yhteydessä Pyhän Hengen asumaan sydämeensä. Raamattu todistaa tämän sanomalla, että Pyhän Hengen sinetti (Pyhän Hengen saaminen) saadaan heti kun ihminen tulee uskoon.

Kielilläpuhuminen

1 Kor 12:
28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

Kun tutkimme Raamattua, niin esimerkiksi uskoon tulleet juutalaiset helluntaina sekä pakanat Korneliuksen kodissa puhuivat kielillä täyttyessään Pyhällä Hengellä. Siitä huolimatta apostoli Paavali opettaa etteivät kaikki uskovat puhu kielillä. En usko Paavalin erehtyneen, eikä Raamattu opeta kahdesta erilaisesta kielilläpuhumisesta siten, että kaikki saavat kielet Pyhällä Hengellä täyttyessään, mutta joillakin kielet lakkaavat sen jälkeen.

Apostoli Paavalin opetus ettei kaikki puhu kielillä on sellaisessa yhteydessä missä hän opettaa, ettei kaikki ole apostoleja tai profeettoja, eikä kaikki ole opettajia tai tee voimallisia tekoja, eikä kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että kaikilla uskovilla ei ole kielilläpuhumisen lahjaa. Tällä alueella on rikottu todella pahasti uskovia, koska sellaistakin opetusta on olemassa, että sellaisella uskovalla ei ole Pyhää Henkeä, joka ei puhu kielillä. Raamattu opettaa ettei kaikilla uskovilla ole kielilläpuhumisen armolahjaa ja että jokainen uskova saa Pyhän Hengen sydämeensä asumaan uskoon tulemisen yhteydessä.

1 Kor 12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

1 Kor 12:
7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

Raamattu opettaa alkutekstin mukaan, että saamme pyrkiä pääsemään osallisiksi hyödyllisistä armolahjoista. Meidän tulee kuitenkin tyytyä siihen, että Jumala antaa armolahjoja itse kullekin oman tahtonsa mukaan. 1 Kor 12:31:ssa oleva sana parhaimmista on alkutekstissä kreitton, joka tarkoittaa parasta, hyödyllistä sekä sellaista, jonka kautta voidaan hyvin palvella.

Jumalan sanan kokonaisopetuksen valossa 1 Kor 12:31 oikeampi käännös olisi: Pyrkikää osallisiksi hyödyllisistä armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Jumalalla ei ole parempia tai huonompia armolahjoja, vaan jokainen armolahja on hyödyllinen ja hyvä siinä yhteydessä mihin sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Täten on selvää ja varmaa, että saamme pyrkiä pääsemään osallisiksi hyödyllisistä armolahjoista, eli niistä joita Jumala antaa meille, että voimme palvella seurakunnassa toisia uskovia niiden armoitusten ja lahjojen kautta, joita Jumala armostaan antaa meille.

Painotan vielä sitä, ettei Jumala anna toisille parempia ja toisille huonompia armolahjoja, sillä Jumalan lahjat ovat kaikki hyviä ja täydellisiä. On todella ikävää, että monet käännökset kääntävät 1 Kor 12:31 kohdan parhaimmista armolahjoista, ikään kuin Jumalalla olisi parempia ja huonompia lahjoja. Tämä väärä käännös ja ajatus saa uskovat tavoittelemaan vain voimatekoja, profetoimista ja sairasten parantamisen armolahjaa. Ei niiden tavoittelemisessa itsessään ole mitään väärää, mutta jos joku mitoittaa ne muita armolahjoja (Room 12 luvun armolahjoja: Palvelutehtävä, sanan opettaminen, kehottaminen, antaminen, seurakunnan johtaminen, laupeuden harjoittaminen) paremmiksi, niin silloin hän asettaa Jumalan hyvät ja täydelliset lahjat eriarvoiseen asemaan, mitä ne eivät suinkaan ole.

Apostolien teot 19 luku

Apt 19:
1 ¶ Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.
2 Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".
3 Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".
4 Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen".
5 Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.
6 Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
7 Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä.

Edellä oleva Raamatun kohta hämmentää monia uskovia sekä monet uskovat opettavat tämän kohdan väärin. Väärä opetus on sellainen, jossa opetetaan ettei näillä Efeson opetuslapsilla ollut ollenkaan Pyhää Henkeä. He perustelevat väärän opetuksensa siihen kun Paavali kysyi heiltä olivatko he saaneet Pyhän Hengen tultuaan uskoon, johon he vastasivat etteivät he olleet kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan.

Väärän opetuksen vallassa oleva lukee tämän kohdan kirjaimen mukaan, ei Hengen mukaan, eikä ymmärrä Raamatun kokonaisopetusta. Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan tarkoittaa sitä, että he eivät olleet kuulleet opetusta Pyhän Hengen armolahjoista. Tämä asia on helppo todistaa Raamatun sanan valossa oikeaksi.

Efesossa olevat opetuslapset olivat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen, mutta he olivat kastetut vedessä Johanneksen kasteella, eli Johannes oli heidät kastanut VT:n aikana silloin kun hän vielä eli, mutta sen jälkeen Uuden Liiton aikana he olivat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen. Nämä Efesossa olleet opetuslapset olivat kuulleet kyllä Pyhästä Hengestä, sillä he olivat varmasti lukeneet VT:n kirjoituksia kuten alkuseurakunnan uskovilla oli tapana lukea VT:n kirjoituksia. VT:n kirjoituksissa Psalmissa ja Jesajan kirjassa puhutaan Pyhästä Hengestä. Efeson opetuslapset olivat myös olleet tekemisissä Johannes Kastajan kanssa, joka julisti, että hänen jälkeensä tulee Hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella.

Tämä tarkoittaa sitä, että he olivat kuulleet ja tiesivät kyllä Pyhän Hengen olemassaolosta, mutta eivät olleet kuulleet eivätkä tienneet Pyhän Hengen Uuden Liiton aikaisista armolahjoista. Kuten on myös aikaisemmin käynyt ilmi, niin jokainen uskova saa Jumalan armosta Pyhän Hengen sydämeensä asumaan heti uskoon tulemisen yhteydessä. Täten Raamatun sanan todistuksen valossa on täysin varmaa, että Efeson opetuslapset tarkoittivat etteivät he olleet kuulleet Pyhän Hengen armolahjoista sanoessaan, etteivät olleet kuulleet Pyhän Hengen olevan olemassakaan.

Loppusanat

Tässä yhteydessä on syytä ottaa esille eräs tärkeä asia. Kun Jumala antaa Pyhän Hengen uskovan sydämeen uskoon tulemisen seurauksena, niin uskova saa kokonaisen Pyhän Hengen, eikä vain osia siitä. Silloin kun Jumala täyttää uskovan Pyhällä Hengellä, niin hän ei saa siinä yhteydessä lisäosia Pyhästä Hengestä, sillä uudestisyntymisessä, eli uskoon tulemisessa hän saa koko Pyhän Hengen. Pyhällä Hengellä täyttyminen ei siis ole mikään erillinen lisäosa, vaan on Pyhän Hengen jokin vaikutus  kuten rohkeuden tai vahvistuksen saaminen, armolahjan saaminen sekä Efesolaiskirjeen 5 luvun Pyhän Hengen täyteyden vaikutukset.

Se joka uskoo tai luulee että Pyhän Hengen täyteys on jokin lisäosa Pyhästä Hengestä ei ole ymmärtänyt Raamatun opetusta Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen sinetistä, Pyhän Hengen saamisesta, Pyhän Hengen kasteesta sekä Pyhällä Hengellä täyttymisestä.

Sitten vielä eräs tärkeä huomio. Väärän karismaattisuuden yhteyksissä hyvin usein opetetaan väärin Pyhän Hengen kasteesta sekä Pyhällä Hengellä täyttymisestä sekoittaen ne yhdeksi ja samaksi tapahtumaksi, jota ne eivät kuitenkaan ole. Eksyttävät henget pyrkivät tämän väärän Pyhän Hengen kasteen ja täyttymisen opetuksen kautta sekoittamaan uskovat niin, että he eivät ymmärtäisi todellista Pyhän Hengen vaikuttamaa elämää, vaan sen sijaan eläisivät valheellisten Pyhän Hengen kokemusten vallassa sekä jopa sellaisessa tilassa, että he luulisivat olevansa ilman Pyhää Henkeä, vaikka Pyhä Henki asuukin heidän sydämessään.

Jos uskot väärän opetuksen Pyhästä Hengestä, niin joudut elämään jatkuvassa ahdistuksessa sekä syyllisyyden vallassa, jossa kaivelet koko ajan sitä mikä uskossasi on pielessä. Silloin kun toimit näin, niin et keskity elämään ja kasvamaan Pyhässä Hengessä, josta sielunvihollinen suuresti riemuitsee, siksi hän pyrkii eksyttämään uskovia väärän Pyhän Hengen opetuksen kautta.

Silloin kun uskova ymmärtää väärin Pyhän Hengen kasteen sekä täyttymisen, niin se hyvin usein johtaa hänet tavoittelemaan siunauksia, voitelua ja armolahjoja, mutta ei uskossa kasvamista Pyhän Hengen pyhityselämän kautta. Edellä oleva esimerkki epäraamatullisesta Pyhän Hengen opetuksesta on hyvin yleistä äärikarismaattisissa yhteyksissä sekä sellaisissa piireissä, joissa opetetaan väärin Pyhän Hengen kasteesta ja täyttymisestä.

Harhaopit sekä väärät opetukset haluavat uskotella Jeesuksen opetuslapsille, että sinun pitää ponnistella tai ansaita Pyhä Henki jollakin tavalla tai sinulla tulisi olla jokin erityinen armolahja, että voisit saada Pyhän Hengen. Eksytys haluaa pitää uskovan erossa Pyhästä Hengestä ja uskotella että sen saamiseen tarvitaan monenlaisia erilaisia asioita, joita tavoitellessa sinä väsyt ja ajaudut umpikujaan ja pahimmassa mahdollisessa tapauksessa joku voi luopua uskosta, koska kokee ettei hän kykene saamaan Pyhää Henkeä.

Tiit 3:
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

Ef 2:
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Joh 1:
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Uskoontulo ja uudestisyntyminen ovat sama tapahtuma, joka tarkoittaa sitä että ne tapahtuvat samaan aikaan, koska kun ihminen tulee Jumalan armosta uskoon, niin hän uudestisyntyy siinä samassa hetkessä ja saa Jumalan armosta Pyhän Hengen asumaan sydämeensä.

Raamattu opettaa, että saamme pelastuksen ja luvatun Pyhän Hengen Jumalan armosta, emme vanhurskaudessa tekemiemme tekojen  kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki annetaan meille Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen (kun uskomme evankeliumin Herrasta Jeesuksesta).

Älä usko opetusta, joka pyrkii saamaan sinut ponnistelemaan joidenkin tekojen tai armolahjojen kautta, että saisit Pyhän Hengen, koska se on harhaoppia. Jumalan Pyhän Hengen osallisuus ja voima saadaan Jumalan lupauksen mukaan uskon kautta Herraan Jeesukseen ja sen saa jokainen uskova uskoon tulemisen hetkellä. Kun ihminen tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Herran Jeesuksen veri puhdistaa hänen syntinsä ja hän saa Jumalan armosta Pyhän Hengen asumaan sydämeensä.

2 Tess 2:
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

1 Piet 1:
2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Raamatun sana on armollinen ja lohdullinen, sillä Jumalan sana opettaa, että me Jeesuksen opetuslapset olemme Herran Jumalan rakastamia ja sen tähden koska Hän rakastaa meitä, niin Hän on valinnut meidät alusta alkaen pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Kaikkeen tähän Jumala on meidät kutsunut evankeliumin kautta omistaaksemme Messias, Herran Jeesuksen kirkkauden. 

Jumala ei jätä sinua pulaan, eikä sinun tarvitse olla tietämätön siitä mitä Raamattu opettaa Pyhästä Hengestä, sillä Jumalan sanan totuuden kautta Pyhässä Hengessä Hän avaa sinulle totuuden ja kasvattaa sinua Hengen pyhityksessä.

Hengen pyhitys johdattaa sinut myös kasvamaan uskossa sekä olemaan kuuliainen Jumalalle. Hengen pyhitys ja totuus tuo sinun elämääsi ulottuvuuden, jossa Herran Jeesuksen ihana sovitusveri vihmoo ja puhdistaa sydäntäsi. Hengen pyhityksen ja totuuden kautta Jumala armo ja rauha kasvaa ja lisääntyy sinun sydämessäsi.

Olkoon sydämessämme jatkuvan ylistyksen ja kiitoksen paikka siitä että Jumala on meidät pelastanut synnin ja saatanan vallasta sekä uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Herran Jeesuksen kuolleistanousemisen kautta. Jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle on Jumalan armosta varattu taivaassa oleva perintö, joka on turmeltumaton, saastumaton sekä katoamaton. Muista se että Jumalan armosta ja voimasta sinä varjellut pelastukseen Herran Jeesuksen kuoleman, veren ja ylösnousemuksen kautta.

 

Linkkisuositus: Pyhän Hengen sinetti ja kaste (Tässä vanhemmassa kirjoituksessani on paljon samoja opetuksia kuin uusimmassa kirjoituksessani. Olen vain kirjoittanut muutaman kohdan tähän uuteen kirjoitukseen tarkemmin sekä pyrkinyt ilmaisemaan asiat selkeämmin, mutta muuten opetus on ihan sama vanhan kirjoitukseni kanssa)

 

Petri Paavola 18.8.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

eXTReMe Tracker