Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Oppi kasteista

Aika ajoin uskovien keskuudessa nousee esille opetusta monista erilaisista kasteista. Eräs tällainen variaatio on että kaste Moosekseen pilvessä ja meressä, kaste Pyhässä Hengessä ja vedessä, tulikaste (kaste tulessa) ja kärsimyksen kaste ovat kaikki eri kasteita, joilla Jumala kastaa uskovan ihmisen eri vaiheissa, että hän pääsisi eteenpäin uskontiellä.

 

Raamatun opetus Uudessa Liitossa on selkeä siitä, että on vain yksi kaste, ei monia erilaisia kasteita. Käyn lyhyesti läpi Raamatun opetuksen yhdestä kasteesta. Tutki ja koettele opetukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Yksi kaste
Kaste pilvessä ja meressä
Kaste Pyhässä Hengessä ja tulessa
Kärsimyksen kaste
Pyhällä Hengellä täyttyminen
Oppia kasteista
Uudestisyntyminen

 

 

 

Yksi kaste

Ef 4:

4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;

5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;

6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Raamattu opettaa yhdestä kasteesta, joka tarkoittaa Uuden Liiton (UL) Pyhän Hengen kastetta ja vesikastetta.

Vesikaste on myös symbolinen esikuva Pyhän Hengen kasteesta, koska vesi ei voi antaa sinulle voimaa synneistä kuolemiseen, eikä antaa sinulle voimaa vaeltaa uudessa elämässä, mutta esikuvallisesti se opettaa siitä, sillä vain Pyhä Henki voi antaa sinulle voiman synneistä kuolemiseen sekä antaa sinulle voiman vaeltaa uudessa elämässä uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Tästä syystä Raamattu opettaa Uudessa Liitossa yhdestä kasteesta, joka on kaste Pyhässä Hengessä ja kaste vedessä.

Kaste pilvessa ja meressä

1 Kor 10:1,2 Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä.

Tämä oli vanhan liiton puolella tapahtunut tapahtuma, joka on esikuvaa Uuden Liiton kasteesta ja sen järjestyksestä. Uudessa Liitossa kastetaan ensin Pyhällä Hengellä (uudestisyntymisen - uskoon tulemisen yhteydessä) ja sen jälkeen kastetaan vedessä.

Pilvessä kastaminen oli esikuvaa Uuden Liiton Pyhän Hengen kasteesta. Israelin kansa seurasi Jumalan pilveä erämaassa, eli he olivat tällä tavalla osallisia Jumalan johdatuksesta, joka tapahtuu Pyhässä Hengessä Uuden Liiton aikakaudessa. Israelin kansa seurasi ensin pilveä, jonka jälkeen he saivat kasteen meressä ylitettyään punaisen meren. Tämä oli esikuvallinen tapahtuma Uuden Liiton järjestyksen mukaan, eli ensin kaste Pyhässä Hengessä ja sitten kaste vedessä.

Uudessa Liitossa ei ole mitään erityistä pilveen kastamista, vaan kaste Pyhässä Hengessä, sillä kaste pilveen oli esikuvallinen opetus Uuden Liiton Pyhän Hengen kasteesta, osallisuudesta Pyhään Henkeen, jonka avulla kykenemme kulkemaan Jumalan johdatuksessa, kuten Israelin kansa pystyi  pilveä seuraamalla kulkemaan Jumalan johdatuksessa.

Kaste Pyhässä Hengessä ja tulessa

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Hän (Jeesus) kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa tarkoittaa yhtä kastetta, joka puhdistaa meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta. Tuleen kastaminen ei siis tarkoita ylimääräistä kastetta Pyhän Hengen kasteen lisäksi, vaan Pyhän Hengen puhdistavaa vaikutusta:

Ilm 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

Kun Jumala Pyhän Hengen työn ja Jumalan sanan totuuden kautta puhdistaa uskovan sydäntä, niin se johtaa hänet parannuksen paikalle hylkäämään syntejä sekä mielenmuutokseen ja uskon kasvuun. Pyhä Henki Jumalan sanan kautta antaa voiman parannuksen teolle sekä sydämen ja mielenmuutokselle. Tästä syystä Johannes Kastaja sanoi Herran Jeesuksen kastavan Pyhällä Hengellä ja tulella, mutta että hän itse kastoi vain vedellä parannukseen. Johanneksen kasteen vesi ei antanut voimaa parannukseen, vaan ne kastettiin vedessä, jotka tekivät parannuksen, siksi Johannes sanoi kastavansa parannukseen vedellä, jota ei saa ymmärtää väärin, että vedellä olisi ollut voima muuttaa ihmisiä.

Kärsimyksen kaste

Raamatussa ei ole sellaista opetusta, että Pyhän Hengen kasteen lisäksi pitäisi vielä saada kärsimyksen kaste. Raamattu opettaa että kun saamme Pyhän Hengen kasteen Jumalan armosta, niin Pyhän Hengen vaikutuksen kautta saamme tulla osallisiksi Jeesuksen kärsimyksistä:

2 Kor 1:5 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.

Opetus ylimääräisistä kasteista sotkee ja sekoittaa uskovien pään sekä johtaa heitä pois terveestä uskon kasvusta tavoittelemaan asioita mitä ei ole olemassa (ei ylimääräisiä kasteita Uudessa Liitossa Pyhän Hengen ja vesikasteen lisäksi), sillä Pyhän Hengen kasteen seuraamuksia ja vaikutuksia ovat tulen kautta puhdistuminen sekä osallisuus Jeesuksen kärsimyksiin.

Opetus erilaisista vääristä kasteista, joilla uskovan tulisi täyttyä Uuden Liiton ajassa, esimerkiksi sellaisista kasteista mistä kirjoitan tässä kirjoituksessa on osoitus joko ettei ymmärrä Raamatun sanan opetusta tai mielen sekavuudesta. Tätä en kirjoita pilkka tai iva mielessä, sillä rakastan kaikkia lähimmäisiäni, mutta tällainen väärä opetus on todella haitallista, sillä se saa ihmisen tavoittelemaan asioita, joita ei ole oikeasti olemassa.

Jos joku eksyy seuraamaan tätä opetusta, niin sen seurauksena henkivallat eksyttää häntä pois Raamatullisesta uskon kasvun prosessista ja mielenmuutoksesta, tavoittelemaan pikaratkaisua uskon elämänsä ongelmiin. Elämä Pyhässä Hengessä on ratkaisu kaikkiin ongelmiin, sillä terveen uskon kasvun kautta opimme vaeltamaan uskossa sekä voittamaan ja vastustamaan synnin kiusauksia. Uskonelämä ei ole yhtä kuin pikaratkaisu jokaiseen ongelmaan, koska usko on kasvua, jossa ajan kanssa päästään koko ajan uskossa eteenpäin aina syvemmälle ja syvemmälle juurtuen Herrassa Jeesuksessa Jumalan armosta.

Pyhällä Hengellä täyttyminen

Apt 4:
26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.’
27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

Pyhällä Hengellä täyttyminen ei ole "tulikaste", eikä Pyhän Hengen saamisen ajankohta, vaikka Pyhällä Hengellä täyttyminen ja Pyhän Hengen saaminen voivatkin tapahtua samanaikaisesti. Pyhän Hengen kaste tapahtuu yhden kerran uskoon tulemisen yhteydessä, mutta uskova voi täyttyä Pyhällä Hengellä monta kertaa.

Apostolien tekojen luvusta neljä tulee hyvin esille se kuinka helluntain Pyhän Hengen vuodatuksen kokeneet opetuslapset täyttyivät uudestaan Pyhällä Hengellä, koska he tarvitsivat rohkeutta julistaakseen evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jolloin Jumala täytti heidät Pyhällä Hengellä, jonka seurauksena he puhuivat rohkeasti evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. 

Oppia kasteista

Hebr 6:

1 ¶ Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,

2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.

3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.

Se miksi tuossa kohtaa on alkutekstinkin mukaan kaste monikoissa tarkoittaa sitä, että alkuseurakunnassakin oli uskovia, joita ei ollut kastettu kuin Johanneksen kasteella, mutta se ei riittänyt Uudessa Liitossa alkuseurakunnan aikana, vaan tulee ottaa kaste Herran Jeesuksen nimessä. Ihminen voi opettaa monella eri tavalla, mutta Raamattu opettaa siitä vain yhdellä tavalla. Tämäkään Raamatun kohta ei opeta montaa eri kastetta, koska on vain yksi kaste Pyhässä Hengessä ja vedessä.

Uudestisyntyminen

Vielä sellainen lisähuomautus, että VL:n aikana ei ollut mahdollisuutta uudestisyntyä ylhäältä, eli saada Pyhän Hengen sinettiä sydämeen ja Pyhää Henkeä asumaan sydämeen, mutta UL:ssa tämä tapahtuu jokaiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Jer 31:

31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.

33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

 

Jeremian kautta Herra Jumala sanoo selvästi, että tuleva Uusi Liitto on erilainen kuin vanha liitto, sillä Uudessa Liitossa Jumala laittaa ja kirjoittaa lakinsa heidän sisimpäänsä. Tämä tarkoittaa sitä kun ihminen Uuden Liiton aikakaudessa uudestisyntyy, eli tulee Jumalan armosta uskoon, niin Pyhä Henki tulee asumaan hänen sydämeensä.


 

Linkkisuosituksia:
http://www.kotipetripaavola.com/opetustapyhastahengesta.html

http://www.kotipetripaavola.com/Raamatunopetusvesikasteesta.html

http://www.kotipetripaavola.com/seurakunnanennallistaminen.html

http://www.kotipetripaavola.com/Jumalantahdonmukainenusko.html

 Petri Paavola 29.8.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

eXTReMe Tracker