Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi Franciscuscuksen puhe:
Jeesuksen veri lunastaa myös ateistit

Vatikaani radion nettisivun artikkeli (Paavi messussa: Kulttuurien kohtaaminen on rauhan perustus 22.5.2013) kirjoitti paavi sanoneen, saarnassaan että hyvän tekeminen on periaate, joka yhdistää koko ihmiskuntaa, yli erilaisten ideologien ja uskontojen, luoden kulttuurien kohtaamisen, joka on rauhan perustus.

Käyn läpi tässä kirjoituksessa paavin saarnaa, jota vertaan Raamatun opetukseen. Tutkimalla paavin saarnan sisältöä huomaamme sen olevan pahasti vastoin Herran Jeesuksen ja Raamatun opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta ja avulla.
 

Sisällys:
Hyvän tekeminen
Luominen ja Jumalan pilkka
Paavi opettaa Jeesuksen veren lunastavan ateistit
Ekumenia
Todellinen evankeliumi


Hyvän tekeminen

Vatikaani radion artikkelin mukaan paavi Franciscus sanoi saarnassaan: Heidän sanoneen jos hän ei ole yksi meistä, hän ei voi tehdä hyvää, jos hän ei ole meidän puolellamme, hän ei voi tehdä hyvää. Jeesus oikaisi heitä sanoen: Älä estä häntä, anna hänen tehdä hyvää. Paavi Franciscus sanoi saarnassaan meidän olevan suvaitsemattomia, sulkeutuneita. Paavi jatkoi sanoen omistaen totuuden ja ollen vakuuttuneita, että ne joilla ei ole totuutta, eivät voisi tehdä hyvää, oli väärin. Paavi Franciscuscuksen mukaan Jeesus laajensi näköpiiriä. Franciscus sanoi että mahdollisuus hyvän tekemiseen - joka meillä kaikilla on - on luomisessa.

Paavi Franciscus toi esille, että ihmiset jotka kokevat yksin omistavansa totuuden ovat sulkeutuneita ja suvaitsemattomia. Paavin mukaan jokainen ihminen voi tehdä hyvää.

Se on totta, että jokainen ihminen voi tehdä hyvän teon esimerkiksi auttaa hädässä olevaa, antaen omastaan niille joilla ei ole jne. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä joitakin inhimillisiä hyviä tekoja.

Kukaan ihminen ei kuitenkaan voi pelastua Jumalan valtakuntaan omien hyvien tekojensa kautta. Paavi ei ymmärrä Raamatun sanan opetusta Jumalan armon, rakkauden ja totuuden hyvyydestä, jonka kautta ihminen voi vain pelastua Jumalan valtakuntaan. Paavi Franciscus sekoittaa inhimillisen hyvyyden Jumalan hyvyyteen. Ihmisen inhimillinen hyvyys on täysin eri asia kuin Jumalan hyvyys.

Mark 10:18 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.

Jumalan hyvyyden mittapuuta ja kriteereitä ei kukaan ihminen pysty milloinkaan täyttämään, sillä jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on vailla Jumalan kirkkautta. Inhimillinen hyvyys ei riitä Jumalan valtakunnan sisäpuolelle pääsemiseen. Ihminen voi tehdä hyviä inhimillisiä tekoja, mutta kukaan ihminen ei voi koskaan omilla hyvillä teoilla täyttää Jumalan hyvyyden mittapuuta. Sen tähden Raamatun näkökulmasta ei kukaan ihminen ole hyvä, sillä vain Jumala yksin on hyvä.

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamattu opettaa, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ihminen ei voi omien inhimillisten hyvien tekojen kautta pelastua Jumalan valtakuntaan.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus (metanoeo - katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin ja uudella tavalla) synneistä ja uskoa Herraan Jeesukseen. Ihminen saa pelastuksen lahjaksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden (Jeesuksen kuolema, veri ja ylösnousemus). Kun ihminen Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala lukee ihmisen hyväksi Herran Jeesuksen ansiot. Näin Herra Jeesus on Välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen saa syntinsä anteeksi Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei omien inhimillisten tekojensa tähden.

Luominen ja Jumalan pilkka

Paavi Franciscus sanoi: Herra loi meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen ja me olemme Herran kuvia ja Hän tekee hyvää ja meillä kaikilla on tämä käsky sydämessä: tee hyvää älä tee pahaa. Meille kaikille. Mutta isä, tämä ei ole katolinen. Hän ei voi tehdä hyvää. Kyllä hän voi, hänen täytyy tehdä. Ei voi vain täytyy tehdä. Koska hänen sisimmässään on tämä käsky. Sen sijaan, tämä pois sulkeminen, joka kuvittelee ulkopuolella olevien, kaikkien etteivät he voi tehdä hyvää, on muuri joka johtaa sotaan ja siihen jota jotkut ihmiset ovat tehneet kautta historian: Jumalan nimissä tappamiseen. Jotta voimme tappaa Jumalan nimessä. Ja se on yksinkertaisesti Jumalan pilkkaa. Jos sanot että voit tappaa Jumalan nimessä, niin se on Jumalan pilkkaa.

Paavi Franciscus uskoo, että koska Jumala on luonut ihmisen, niin sen perusteella ihminen olisi kykenevä tekemään Jumalalle kelpaavia hyviä tekoja. Paavi sanoi, että luomisen perusteella jokaisen ihmisen sydämessä on käsky tee hyvää, älä tee pahaa.

Paavi opettaa vastoin Jumalan sanaa, sillä Raamattu opettaa että paratiisissa syntiinlankeemuksen seurauksena ihmiseltä katosi kyky tehdä hyvää Jumalan mittapuun mukaan. Raamatun opetuksen mukaan syntiinlankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset ovat synnin alla ja sen tähden kukaan ihminen ei kykene tekemään hyvää Jumalan mittapuun mukaan. Siksi ihmisen tulisi tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, koska muuten hän ei voi pelastua ja saada syntejään anteeksi.

Paavi Franciscus sanoi saarnassaan, että Jumalan nimissä tappaminen on Jumalan pilkkaa. Rooman katolinen kirkko on vainonnut ihmisiä ja sen kautta tappanut olemassaolonsa jälkeen useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Katolinen kirkko uskoo myös ns. puolustussotaan, jonka kautta katolisilla on Jumalan nimessä oikeus tappaa ihmisiä. Paavin puhe on suurta tekopyhyyttä, sillä katolisen kirkon verinen historia ihmisten tappamisten kautta todistaa paavia ja koko katolista kirkkoa vastaan, että se on olemassaolonsa aikana kauhealla tavalla pilkannut Jumalaa tappaessaan useita kymmeniä miljoonia ihmisiä.

Paavi opettaa Jeesuksen veren lunastavan ateistit

Paavi jatkoi puhettaan: Sen sijaan, Herra on luonut meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen ja antanut tämän käskyn syvälle meidän sydämiimme: Tee hyvää, älä tee pahaa. Herra on lunastanut meidät kaikki, meidät kaikki, Kristuksen veren kautta: Meidät kaikki, ei vain katolisia. Isä, kaikkiko, myös ateistit? Kyllä myös ateistit, kaikki! Tämä veri tekee meistä ensimmäisen luokan Jumalan lapsia. Me olemme luodut Jumalan kuvankaltaiseen lapseuteen ja Kristuksen veri on lunastanut meidät kaikki! Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä hyvää.  Kaikille annettu käsky tehdä hyvää on kaunis polku kohti rauhaa. Jos me jokainen teemme oman osuutemme, jos teemme hyvää toisille, jos meidät tavataan tekemästä hyvää niin hitaasti lempeästi pikkuhiljaa me saavutamme kulttuurien kohtaamisen: me tarvitsemme tätä niin kovasti. Meidän tulee tehdä toisillemme hyvää. Mutta isä minä en usko, olen ateisti! Mutta tee hyvää: Me kohtaamme toisemme siellä.

Paavi Franciscus opettaa Jeesuksen veren lunastavan myös ateistit, eli myös ihmiset jotka eivät usko, eivätkä halua uskoa Herraan Jeesukseen ja Raamattuun. Paavin opetus on antikristuksen oppia, sillä kukaan ihminen ei voi pelastua ilman parannuksen tekemistä ja uskoa Herraan Jeesukseen:

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen veri lunastaa vain ne ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ja vaeltavat uskon kuuliaisuudessa Pyhän Hengen voiman avulla:

Room 3:25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Paavin saarna ja opetus ateistien pelastumisesta Jeesuksen veren kautta on Jumalan pilkkaa sekä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön häpäisemistä ja pilkkaamista. Ateistit eivät usko Herraan Jeesukseen eivätkä Raamattuun ja siksi Herran Jeesuksen veri ei lunasta heitä. Ateistin täytyy tehdä parannus ja hylätä ateismi sekä uskoa Herraan Jeesukseen, että hän voisi pelastua.

Paavin puheen vanhakatoliset (oikeaoppisia katolisia) puolustajat voivat koittaa selitellä, ettei paavi suinkaan tarkoittanut Jeesuksen kuolleen ja sovittaneen ateisteja, vaan että Jumala armo ja pelastus on heitäkin varten, jos he vastaanottavat pelastuksen Kristuksessa.

Edellä oleva puolustelu on turhaa, sillä paavi sanoi aivan selvästi, että Jeesuksen veri sovittaa kaikki myös ateistit. Paavi Franciscus ei siis sanonut, että Jeesuksen veri sovittaa jos he ottavat vastaan pelastuksen, vaan että Jeesuksen veri on sovittanut ateistit. Paavin "evankeliumi" on väärä evankeliumi ja paha harhaoppi.

Vatikaanin tiedote

Torstaina 23.5 vatikaanin tiedottaja Thomas Rosica antoi selittävän tiedotteen paavin lausunnosta koskien pelastusta. Rosica sanoi: Ihmiset jotka ovat tietoisia katolisesta kirkosta eivät voi pelastua jos he kieltäytyvät tulemasta kirkon sisäpuolelle tai eivät halua pysyä kirkossa.

Thomas Rosica jatkoi tiedotteessa näin: Jokainen mies tai nainen olkoon heidän tilanteensa mikä tahansa voi pelastua. Jokainen ei-kristitty voi vastata tähän Hengen pelastavaan kutsuun. Ketään ei suljeta pois pelastuksesta perisynnin tähden.

Rosica jatkoi tiedotteessa: Franciscuksella ei ollut tarkoituksenaan aiheuttaa teologista väittelyä pelastuksen luonteesta.

Vatikaani toimii katolisen kirkon ekumeenisen luonteen mukaisesti. Vatikaani koittaa rauhoitella katolisia sanoen ja tarkoittaen, että katoliset eivät voisi pelastua ilman katolista kirkkoa ja uskoa. Kun vatikaani koittaa mielistellä kaikkia, niin se joutuu ristiriitaan omien lausuntojensa kanssa. Jos on olemassa joku ryhmä ihmisiä (katoliset), joka pelastuu vain katolisen kirkon kautta, niin se tarkoittaa ettei katolisen kirkon ulkopuolella ole pelastusta.

Vatikaani tiedottaa, että siitä huolimatta kuitenkin kaikki ihmiset voivat pelastua vastaamalla hengen pelastavaan kutsuun. Näin vatikaani on kaikille kaikkea ja se koittaa sen tehdä, niin että kaikki voivat olla tyytyväisiä, niin katoliset kuin ei-katoliset, eri uskontojen edustajat ja ateistit jne.

Vatikaani ei siis kumonnut paavin lausuntoa, että Jeesuksen veri on lunastanut luomisen perusteella kaikki, myös ateistitkin. Vatikaani tähdensi sitä, että ateistikaan ei voi pelastua ilman Jeesuksen verta ja lunastusta, joka sovittaa ja lunastaa pelkästään luomisen perusteella. Vatikaanin "evankeliumi" on väärä ja valheellinen evankeliumi, jonka kautta vatikaani eksyttää ihmisiä pois Raamatullisesta pelastuksesta uskon kautta Herraa Jeesukseen.

Katolisia puheenvuoroja

Konservatiivinen katolinen pastori John Zuhlsdorf kirjoitti blogissaan Franciscuksen tarkoittavan, että mitä tahansa armoa ateisteille tarjotaan (että he voisivat pelastua), niin ne ovat Kristukselta. Zuhldorfin mukaan paavi toi esille pelastuksen tulevan vain Kristuksen uhrin kautta, eikä hän tarkoittanut kuten jotkut luulevat, että voi pelastua ja päästä taivaaseen ilman Kristusta.

Amerikkalaisen katolisen yliopiston apulaisprofessori Chad Pecknold sanoi, paavi antoi lausuntonsa Saint Rita juhlan aikana, joka on katolisten mahdottomien asioiden suojeluspyhimys. Lausunto ateisteista osoittaa että jopa ateisteilla on pyhimys, Pecknold sanoi. Pecknold jatkoi sanoen; mukaan lukien koko ihmiskunta, erikoisesti tämä päivä, muistuttaa että tällä tavalla lähes kaikki on kutsuttu. Pecknold sanoen että (paavin puheen) painotus evankeliumin lunastavan kaikki, mukaanlukien ateistit on kirkon opetus, joka on objektiivinen tosiasia, joka on kirkon usko.

Nykyinen paavillinen ja katolinen teologia opettaa, että Kristuksen uhrin kautta kaikki ihmiset pelastuvat riippumatta mitä uskontoa he edustavat tai onko hän ateisti. Vatikaani sekä katoliset teologit opettavat, että vaikka ihminen uskoo mihin tahansa tai on uskomatta Jeesukseen, niin Jeesuksen sovitusuhri lunastaa ja pelastaa kaikki ihmiset. Tällä tavalla he sanovat ja tarkoittavat, ettei kukaan ihminen voi pelastua ilman Kristuksen uhria. Paavin ja katolisen kirkon oma todistus todistaa vatikaanin olevan antikristuksen kirkko.

Ekumenia

Vatikaaniradion artikkelin mukaan hyvän tekeminen ei ole paavin mukaan uskon asia, se on velvollisuus, henkilöllisyystodistus, jonka Isämme on antanut meille kaikille, koska Hän on tehnyt meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen ja Hän tekee aina hyvää.

Vatikaaniradion artikkelin mukaan paavi Franciscus rukoili lopuksi näin:  Tänään on (juhla) Santa Rita, mahdottomien asioiden suojeluspyhimys. Pyytäkäämme häneltä (Santa Rita) tätä armoa, tätä armoa että kaikki, kaikki, kaikki ihmiset tekisivät hyvää ja että me kohtaisimme toinen toisemme tässä teossa, joka on luomisen teko, sama kuin Isän luominen. Perheen teko, koska olemme kaikki Jumalan lapsia, kaikki meistä, kaikki meistä" Ja Jumala rakastaa meitä, kaikkia meitä! Suokoon Santa Rita meille tämän armon, joka näyttää melkein mahdottomalta. Amen.

Paavi julistaa ekumeniaa, eli ekumeenista valheellista sanomaa, jonka mukaan kaikki maailman ihmiset (eri uskonnoista, ateistit jne.) ovat Jumalan lapsia ja pelastettuja.

Olen kirjoituksessani edellä käynyt läpi Raamatullisen pelastuksen, jonka sisäpuolelle kuuluvat vain ne, jotka ovat tehneet parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Paavi ja Rooman katolinen kirkko on ekumenian pääarkkitehti ja paavi hyväksyy ja julistaa valheellista sanomaa, että kaikki maailman ihmiset ovat Jumalan lapsia ja pelastettuja luomisen perusteella. Tämän tähden jokaisen uskovan, joka on jollakin tavalla mukana jäsenenä ekumeniassa tulisi vetäytyä pois ekumenian eksytyksestä. Paavi Franciscus puhuu antikristuksen suulla ja eksyttää maan päällä asuvaisia ihmisiä valheellisen "evankeliuminsa" kautta.

Paavi Franciscus on jesuiitta ja jesuiittojen päämäärä on 2000-luvulla saada aikaan uusi maailmanjärjestys, jonka kautta kaikki uskonnot, aatteet ja ideologiat tulevat uuden maailmanjärjestyksen sisäpuolella, jossa kaikki ihmiset kaikkialla riippumatta uskonnosta tai ideologiasta ovat yhden ja saman jumalan lapsia.

Jesuiittojen tavoitteen päämäärän esteenä on ollut Herran Jeesuksen lunastustyö, mutta jesuiittojen uuden maailmanjärjestyksen teologian kautta paavi julistaa harhaoppia, jonka kautta Jeesuksen veren lunastaa kaikki ihmiset luomisen perusteella. Tällä tavalla paavi poistaa ja kumoaa Raamatullisen ristin sovitustyön, joka luetaan vain niiden ihmisten hyväksi, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen.

Ilm 13:
8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat (proskyneo) sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
........
11 ¶ Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
.....
18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Antikristus julistaa kaikkien ihmisten pelastumista vastoin Raamatun sanan totuutta. Ilmestyskirjan 13 luku kertoo antikristillisestä antikristuksen toiminnasta. Ilm 13:8:ssa oleva kreikankielen proskyneo sana tarkoittaa palvomista sekä osoittaa kunnioitusta. Raamatun sanan todistuksen mukaan ainoastaan Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset eivät palvo eivätkä kunnioita antikristusta, mutta sen sijaan koko muu maailma ihailee palvoo ja kunnioittaa antikristusta.

Koska antikristus hyväksyy kaikki uskonnot ja ideologiat, niin kaikkien uskontojen edustajat sekä erilaiset ideologiat ja ateistit kykenevät kunnioittamaan antikristusta, koska antikristus valehtelee, että kaikki ihmiset eri uskonnoista ja ideologioista ovat kaikki saman jumalan lapsia. Paavi on toiminut juuri täsmälleen samalla tavalla ja siksi esimerkiksi ateistit kykenevät kunnioittamaan paavia, joka puhuu ja opettaa antikristuksen suulla.

Antikristus julistaa vastoin Raamatun totuutta ja nimenomaan päinvastoin mitä Raamattu opettaa. Siksi antikristus julistaa kaikkien ihmisten pelastuvan ja että Jeesuksen veri lunastaa kaikki ihmiset riippumatta uskonnosta ja ideologiasta. Antikristus kumoaa Raamatullisen lunastustyön, joka perustuu Herran Jeesuksen veriuhriin pelastukseksi kaikille niille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa.

Paavi on toiminut ja puhunut antikristuksen suulla julistaen väärää lunastusoppia kaikkien ihmisten pelastumisesta. Paavi on kumonnut Raamatullisen lunastusopin. Raamattu opettaa monista antikristuksista sekä ilmoittaa pedon luvun olevan 666.

Katolinen kirkko opettaa paavin olevan Jumalan Pojan viransijainen (maan päällä), eli Vicarivs Filii Dei, jonka lukuarvo on 666. Paavin lausunnot sekä hänen "arvonimensä" todistavat paavin toimivan antikristuksen hengessä. Alla on Vicarivs Filii Dei nimen lukuarvo 666 latinaksi, eli katolisen kirkon virallisella kirkkokielellä.

 

V

5

I

1

C

100

A

0

R

0

I

1

V

5

S

0

 

 

F

0

I

1

L

50

I

1

I

1

 

 

D

500

E

0

I

1

 

 

Luku-arvo
 

6 6 6

Jotkut katoliset väittävät, että paavin arvonimi ei ole Vicarivs Filii Dei, mutta katoliset lähteet todistavat kiistatta, että katolinen kirkko uskoo paavin olevan Vicarivs Filii Dei (666), Jumalan Pojan viransijainen.

Katolinen julkaisu (A Catholic Weekly, Our Sunday Visitor, "Bureau of information," Huntington, Indiana, U.S., April 18, 1915.) kirjoitti: Ennen kuin Jeesus nousi taivaaseen, niin Hän nimitti Pietarin toimimaan Hänen edustajanaa. Pietarin kuolemasta asti miehet, jotka seurasivat Pietarin virkaa Rooman piispana tunnustettiin kirkon pääksi. Tästä johtuen Rooman piispalle, kirkon päänä annettiin titteli Kristuksen sijainen.

Marraskuussa 15, 1914 Our Sunday Visitor katolinen julkaisu ilmoitti, että Rooman paavin titteli on Vicarius Filii Dei (Vicarivs Filii Dei).

Paavin arvonimestä voidaan kiistattomasti laskea pedon luku. Raamatun todistuksen sekä paavin ja katolisen kirkon todistuksen perusteella on kiistatonta, että paavi puhuu ja toimii antikristuksen suulla.

Todellinen evankeliumi

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Todellinen ja Raamatullinen evankeliumi kertoo ihmisen pelastuvan vain ja ainoastaan tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Millään muulla tavalla Herran Jeesuksen veri ei lunasta eikä anna syntejä anteeksi ihmisille. Pelastus ja lunastus Herran Jeesuksen veressä on Jumalan lahja, joka tulee vastaanottaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus hylätä syntejä sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

Ef 5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

Herran Jeesuksen uhri, Golgatan ristillä, veren vuodatus ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi on Jumalalle suloinen tuoksu. Tämän uhrin perusteella Herraan Jeesukseen uskoen ihminen saa syntinsä anteeksi, jonka seurauksena Jumala katsoo uskovaa ihmistä Herran Jeesuksen hyvyyden läpi ja kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan hyvyyden mittapuu on täytetty Herrassa Jeesuksessa ja uskovan hyväksi luetaan Herran Jeesuksen hyvyys. Jumala katsoo uskovia Herran Jeesuksen hyvyyden kautta, koska ihmisen inhimillinen hyvyys ei riitä pelastukseen, eikä Jumalan valtakuntaan sisälle pääsemiseen.

Tämä päivä voi olla pelastuksen päivä. Jos tunnustat syntisi Raamatun Jumalalle ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi ja saat osaksesi Jumalan lapseuden sekä pääsyn Jumalan armon, rakkauden ja totuuden valtakuntaan.


Linkkisuositukset:
Jesuiitat ja uusi maailmanjärjestys
Todellinen ristin sanoma ja Jeesuksen veren voima
Petri Paavola 24.5.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
radiovaticana.va
religion.blogs.cnn.com

 

 

 

 

eXTReMe Tracker