Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi uskon sankarina

 

Olin 1990-luvun puolessa välissä Turussa pidetyssä "Toronto siunaus" seminaarissa. En ollut paikalla sen tähden, että olisin pitänyt "Toronto siunausta" Raamatullisena, vaan olin tutkimassa ja koettelemassa sen perustuksia. Ollessani kokouksessa koin hyvin voimakkaasti kuinka Pyhä Henki sanoi minulle katolinen henki tarkoittaen "Toronto siunauksen" sanansaattajien kantavan mukanaan katolisuuden vaikutusta.

Myöhemmin ymmärsin enemmän siitä mitä Jumala puhui minulle Turussa. Toronto siunaus on eräs osa ja haara, joka on saanut syntynsä 1960-luvulta Yhdysvalloissa vaikuttaneesta karismaattisesta liikkeestä, jolloin "armolahjojen" toiminta alkoi vaikuttamaan laajemmin myös Rooman katolisessa kirkossa. Karismaattinen liikehdintä katolisen kirkon sisällä ei johtanut kirkon epäraamatullisten oppien puhdistumiseen, vaan yhä edelleen karismaattiset katoliset uskovat paavin erehtymättömyyteen, Marian olevan syntien sovittaja ja sakramentissa pelastumiseen (vesikaste) jne. On sanomatta selvää ettei katolisessa kirkossa 1960-luvulla vaikuttanut henki ollut Jumalan Henki, koska Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen eikä tue ja vahvista valheita ja eksytystä, eikä jätä ihmistä valheen vangiksi, vaan johdattaa ihmisen vapaaksi valheista totuuden kautta.

Katolisen kirkon jesuiitat ovat aivoitelleet ja suunnitelleet ns. kolmannen voiman liikehdinnän, toisin sanoen karismaattisen liikkeen, joka on avoin silta kaikille protestanteille, jotka hyväksyvät karismaattisen liikkeen, jonka taustalla vaikuttaa katolinen henki ohjaten ihmisiä hyväksymään katolisuuden sekä jopa liittymään katoliseen kirkkoon. Tämän johdosta katolisen kirkon jesuiittoja on soluttautunut kaikkiin kristillisiin herätysliikkeisiin ja uskonsuuntiin sekä kirkkoihin. Pyrkimys on ekumenian kautta muodostaa maailmankirkko-liike, jota paavi johtaa.

Bill Johnson on Bethel seurakunnan johtava pastori ja Kris Vallotton on Bethelin johtavan pastorin apulaispastori. Kris Vallotton kirjoitti sivullaan 13.6.2016 tapaamisestaan paavi Franciscuksen kanssa. Kris Vallotton on mukana äärikarismaattisessa liikkeessä, jonka tausta ja juuret on jesuiittojen vaikuttamassa armolahjojen toiminnassa, jossa ei suinkaan vaikuta Pyhä Henki, vaan riivaajahenki ja kundaliinivoima. Kun luet kirjoitukseni loppuun ja tutkit sen Jumalan sanan avulla rukouksen kera, niin huomaat ja ymmärrät sen kuinka nykyinen äärikarismaattisuus on eräs osa petosta, joka johtaa katolisuuden ja paavin sekä antikristuksen syliin.

 

Sisällys:
Kutsu paavia tapaamaan
Jeesus ainoa tie taivaaseen
Hengellä täytetty
Maan porttojen ja kauhistuksien äiti
Uskon sankari
Valheen soluttautuminen

 

 

Kutsu paavia tapaamaan

Kris Vallotton kirjoitti kuinka hän sai etuoikeuden tavata paavi Franciscuksen. Kris sanoi sen ollen eräs hänen elämänsä kohokohdista. Hän totesi paavin olleen hauska, lämmin ja todella hengellinen. Kris kirjoitti hänen saaneen kutsun tavata paavia muutamien muiden pastorien kanssa, koska paavilla on syvä into uskovien väliseen ykseyteen. Tapaaminen kesti kaksi tuntia. Paavi lausui ensimmäiseksi seuraavat sanat: Meidän täytyy kutsua profeetat takaisin kirkkoon ja toivottaa heidät avosylin tervetulleeksi.

Paavin ensimmäinen lause paljasti tapaamisen tarkoituksen. Hän kosiskeli Kris Vallottonia ja muita pastoreita liittymään katoliseen kirkkoon. Ehdotus oli suora ja avoin, koska katolinen henki valheenhengen kautta on vuosia vaikuttanut äärikarismaatiikkojen sydämissä katolisuuden hyväksymistä.

Jeesus ainoa tie taivaaseen

Kris kirjoitti kuinka Mike Bickle kysyi paavilta uskoiko hän Jeesuksen olevan ainoa tie taivaaseen. Kris selventää tätä kirjoittaen, koska on olemassa sellaisia huhuja, että paavi on universalisti (kaikki pelastuvat). Silmääkään räpäyttämättä paavi vastasi: Me voimme yllättyä keitä tapaamme taivaassa, mutta ainoa tie taivaaseen on Jeesuksen Kristuksen kautta, ei ole muuta tietä taivaaseen.

Kris kirjoittaa kuinka kaikki paikalla olleet pastorit huokasivat helpotuksesta. Tässä tulee esille se kuinka ihmisiä voidaan eksyttää ja harhauttaa sanomalla jossakin kohdassa ihan oikealla tavalla pelastuksesta, mutta muissa yhteyksissä on annettu väärä lausunto pelastumisesta. Kris Valloton ja muut paikalla olleet pastorit uskoivat petokseen, koska paavin usko Jeesukseen ainoana tienä taivaaseen on sellaista, jossa myös ateistit ja kaikki jumalattomat pääsevät taivaaseen. Toisin sanoen paavi tarkoittaa, että kaikki ihmiset myös jumalattomat pelastuvat Jeesuksen kautta, vaikka heillä ei olisi uskoa Jeesukseen, niin silti Jeesus pelastaa heidät.

Ikävä kyllä monet ihmiset uskovat katolisen kirkon petosta ja valheita, koska se kyllä osaa sanoa Raamatullisen totuudenkin, mutta toisessa kohtaa vääristää sen valheen kautta. Ekumenia on tästä esimerkki. Katolinen kirkko pettää ja sokaisee jokaisen ekumeniassa mukana olevan, koska katoliset puhuvat kyllä Raamatun totuutta protestanttien seurassa, mutta omassa yhteydessään katoliset uskovat Marian sovittavan syntiset Jumalalle, sakramenttien pelastukseen (vesikaste) jne.

Paavi Franciscus kirjoitti italialaisessa La Repubblica lehdessä (11.09.2013), että Jumala antaa anteeksi niille, jotka tottelevat omaatuntoaan. Vatikaani radion nettisivun artikkeli (Paavi messussa: Kulttuurien kohtaaminen on rauhan perustus 22.5.2013) kirjoitti paavin sanoneen: Herra on luonut meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen ja antanut tämän käskyn syvälle meidän sydämiimme: Tee hyvää, älä tee pahaa. Herra on lunastanut meidät kaikki, meidät kaikki, Kristuksen veren kautta: Meidät kaikki, ei vain katolisia. Isä, kaikkiko, myös ateistit? Kyllä myös ateistit, kaikki! Tämä veri tekee meistä ensimmäisen luokan Jumalan lapsia. Me olemme luodut Jumalan kuvankaltaiseen lapseuteen ja Kristuksen veri on lunastanut meidät kaikki! Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä hyvää. Kaikille annettu käsky tehdä hyvää on kaunis polku kohti rauhaa. Jos me jokainen teemme oman osuutemme, jos teemme hyvää toisille, jos meidät tavataan tekemästä hyvää niin hitaasti lempeästi pikkuhiljaa me saavutamme kulttuurien kohtaamisen: me tarvitsemme tätä niin kovasti. Meidän tulee tehdä toisillemme hyvää. Mutta isä minä en usko, olen ateisti! Mutta tee hyvää: Me kohtaamme toisemme siellä.

Paavi uskoo Jeesuksen veren lunastavan myös ateistit, jotka eivät usko Jeesukseen. Raamattu opettaa Jeesuksen veren lunastavan vain ne ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen (Room 3:19-26). Paavi uskoo Jeesuksen olevan ainoa tie taivaaseen sillä tavalla, että Jeesuksen veri sovittaa jokaisen ihmisen, joka tekee hyvää, eikä ihmisen tarvitse tehdä parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen. Paavin opetus pelastuksesta on antikristillistä valhe-evankeliumia, joka ei johda pelastukseen, vaan kadotukseen ellei ihminen tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen.

Hengellä täytetty

Kris Vallotton kirjoitti paavin kertoneen suhteestaan Pyhään Henkeen ja kuinka hän oli kokenut Pyhän Hengen kasteen. Kris sanoi ettei paavi käyttänyt tarkalleen edellä olevia sanoja, mutta Kris sai paavin puheesta sellaisen käsityksen. Kris kertoi paavin puhuneen historian vuosisatoina tehdyistä katolisen kirkon hirvittävistä teoista ja siitä kuinka paavi pyysi heiltä anteeksi näitä kirkon syntejä.

On aivan varmaan ettei paavi voi olla Jumalan Pyhällä Hengellä täytetty, koska Pyhällä Hengellä täytetty ihminen ei opeta ja sano Jeesuksen veren lunastavan ateisteja (jumalattomia), jotka eivät halua tehdä parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen. Paavi on täytetty antikristuksen hengellä ja siksi hän eksyttää ihmisiä uskomaan valheita ja vääriä opetuksia.

Paavin anteeksipyyntö on kaunis ele, mutta senkin takana on suunnitelmallinen petos ja eksytys, eikä paavin anteeksipyyntö ole aito. Jos paavin anteeksipyyntö olisi aito, niin hänen tulisi sanoa, että vuosisatojen saatossa katolisen kirkon johdossa olleet paavit olivat erehtyväisiä, jotka ovat olleet osallisia kirkon veritekoihin. Jos paavin anteeksipyyntö olisi aito, niin sen tulisi johtaa paavin erehtymättömyys opin kumoamiseen sekä monien muiden asioiden ja opetusten kumoamiseen. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Tästä syystä paavin anteeksipyyntö on laskelmoitu ja suunniteltu sekä eräs osa petosta, jossa pyrkimyksenä on houkutella ja vietellä protestantteja hyväksymään katolisuus sekä liittymään katoliseen kirkkoon.

Maan porttojen ja kauhistuksien äiti

Kris Vallotton kirjoitti kuulleensa paljon paavista ja erityisesti paavi Franciscuksesta. Kris sanoi joidenkin ajattelevan paavin olevan antikristus ja toiset sanovat hänen olevan väärä profeetta tai uuden maailman johtaja.

Koska paavi uskoo Jeesuksen veren lunastavan myös ateistit, niin hän on  antikristuksen hengessä oleva eksyttäjä ja valhe-evankeliumin julistaja. Jos Kris tuntisi ja ymmärtäisi mitä Raamattu opettaa pelastuksesta, niin myös hän sanoisi paavin olevan antikristuksen hengessä oleva eksyttäjä.

Kris kirjoitti kuinka uskoon tultuaan hänen uskon johtajansa opettivat Rooman katolisen kirkon olevan ilmestyskirjan äiti portto. Krisin mukaan juuri niihin aikoihin Pyhä Henki päätti täyttää katoliset samalla tavalla kuin hän teki meille protestanteille ja yhtäkkiä katolinen karismaattinen uudistus näki päivänvalon. Kris kirjoitti, että sen jälkeen (viitaten katolisen karismaattisen syntyyn) oli vaikea opettaa roskaa, varsinkin kun kokouksessa vieressäsi istuva laulaa Hengessä ja hän on katolilainen.

katolinen karismaattisuus uudistus ei ole johtanut väärien oppien kumoamiseen, sillä edelleenkin katoliset uskovat Marian sovittavan syntiset Jumalalle; sakramentin pelastukseen (vesikaste); messu-uhriin, jossa Jeesus uhraa ja uhrataan joka päivä uudestaan jne. Tämän tähden katolinen karismaattisuus on osa jesuiittojen suunnitelmaa houkutella ja viekoitella protestantteja katoliseen kirkkoon. Raamatun sanan todistuksen valossa katolinen kirkko on maan porttojen äiti, sillä katolisuus alkoi heti syntyhistoriansa alusta asti omaksumaan Babylonian uskonnon opetuksia, joita se opettaa kristillisin termein, mutta sisältö ja opetus perustuu Babylonian uskonnon opetuksiin sekä osittain Raamattuun.

Kris Valloton kertoi lähettäneensä nettisivuilleen tekstiä tapaamisestaan paavi Franciscuksen kanssa ja kuinka monet eivät voineet olla avuksi, vaan sanoivat paavia helvetin omaksi. Kris sanoi, että joillekin sovinnon tekeminen uskovien kanssa maan päällä on merkki uudesta maailman järjestyksestä ja antikristuksen vallan alkamisesta.

Paavi Franciscus julistaa toista evankeliumia, valhe-evankeliumia sanoessaan Jeesuksen veren lunastavan ateistit (jumalattomat). Apostoli Paavali kirjoitti toisen evankeliumin (valhe-evankeliumi) olevan kirottuja (Gal 1:6-9), joka on sama asia kuin olla helvetin lapsi ja helvetin oma. Apostoli Paavalin ja Raamatun opetuksen mukaan paavi Franciscus julistaa valhe-evankeliumia, jonka uskomisen päämäärä on iankaikkinen kadotus. Paavin tarjoama sovinto on eräs palapelin osanen lopunajan eksytyksessä, joka johtaa antikristuksen syliin ja antikristuksen vallan alle, koska valhe-evankeliumi johtaa aina antikristillisen petoksen uhriksi.

Kris kirjoitti kuinka on vaikeaa ajatella miten proaktiivinen liikkuminen kohti rakastavaa ja puhdasta ihmisryhmää, jotka antavat toisilleen anteeksi ja sovittavat 500 vuoden jälkeen vihan ja vainon voisi johtaa saatanan vallan alle. Krisin mukaan uskonnolliset ihmiset voivat löytää ongelmia jokaisesta tilaisuudesta.

Jos Kris ihan oikeasti ymmärtäisi sen mitä Raamattu opettaa, niin hän näkisi paavin petoksen ja sen mihin se tulee johtamaan. Rooman katolinen kirkko on sen historian alusta asti ollut antikristillinen liike, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tee liittoa ja sovintoa antikristillisen lahkon ja liikkeen kanssa. Jos uskot paavin olevan Jumalan mies, niin silloin olet uskonut petoksen ja valheen ja olet antikristuksen palvelija, et Jumalan mies.

Monet ajattelevat paavin ja katolisen kirkon erehtyneen opillisesti joissakin Raamatun kohdissa, mutta he ovat siitä huolimatta kristittyjä ja uskovia kuten protestantit. Paavi uskoo Jeesuksen veren lunastavan myös ateistit ja katolinen kirkko uskoo Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Toki katoliset uskovat myös Jeesuksen sovittavan syntiset Jumalalle, mutta koska he asettavat Marian Jeesuksen rinnalle syntien sovittajaksi, niin on kyse valhe-evankeliumista, sillä Herra Jeesus on ainoa syntien Sovittaja ja Välimies Jumalan ja ihmisten välillä.

Edellä olevat paavin ja katolisen kirkon opetukset paljastavat sen ettei kyse ole enää pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan valhe-evankeliumista ja sen että niin paavi kuin katoliset (jotka uskovat kirkon virallisen opin) eivät palvele Raamatun Jumalaa, vaan sielunvihollista.  Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla osallisena epäjumalanpalveluksessa ja sanoa valhe-evankeliumin julistajien olevan Jumalan lapsia.

Kris kirjoitti kuinka häntä häiritsee se miten valikoivasti ihmiset soveltavat ja levittävät kirjoituksia. Kris kysyy kirjoituksessaan: Kuinka oikeutat vihan oksennuksen katolisia kohtaan sanoen etteivät he tuo pelastusta ihmisille, kun samalla et ota huomioon käskyä rakastaa lähimmäistäsi. Kris sanoi kuinka hänestä on hassua miten ihmiset hengellistävät toimintahäiriönsä. Kris kirjoitti, että joidenkin ihmisten tulisi äänittää omat sanomisensa ja sitten kuunnella se uudestaan, sillä he voisivat yllättyä siitä kuka todella on kutsumassa antikristusta planeetalle.

Totta kai jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa katolilaisia ja paavia lähimmäisinään, mutta kuitenkin totuuden rakkauden kautta. Kris pitää sitä hengellisenä toimintahäiriönä kun uskova ymmärtää Jumalan armosta totuuden ja sen tähden kertoo sen mikä on totuus ja mikä on valhe. Kyseessä ei ole hengellinen toimintahäiriö, vaan Jumalan Pyhän Hengen synnyttämä rakkaus totuuteen. Sen sijaan uskonnollinen toimintahäiriö, joka on sielullisuuden vallassa johdattaa ihmisen uskomaan valheita sekä johdattaa hänet hyväksymään petoksen ja eksytyksen.

Raamatun sanan todistuksen ja paavin sekä katolisen kirkon opetusten tähden on selvää, että paavi ja katolinen kirkko on valmistamassa antikristuksen ilmestymistä maan päälle. kehotan kaikkia Herran Jeesuksen opetuslapsia rukoilemaan paavin, katolisten ja Kris Vallottonin puolesta, että he pääsivät parannuksen teon kautta totuuden tuntemiseen, joka johtaa todelliseen pelastukseen ja iankaikkiseen elämään uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uskon sankari

Kris Vallotton kirjoitti kuinka Apostolien tekojen toisessa luvussa Pietari teki selväksi, että viimeisinä päivinä Jumala vuodattaa Henkensä jokaiselle. Sen jälkeen Kris toteaa: On mahdollista, että protestanttien 500-vuotis   uskonpuhdistuksen vuosipäivänä Jumala ottaa nämä kaksi ja tekee heistä jälleen yhden.

Apostolien tekojen luvussa kaksi Pietari siteeraa Jooelia, jonka kautta Jumala antoi profetian Israelin kansalle syys- ja kevätsateesta, eli Jumalan Pyhän Hengen vuodatuksesta israelilaisten sydämiin. Tätä Raamatun profetiaa monet tahot kuten äärikarismaattisissa piireissä olevat opettavat väärällä tavalla sanoen sen tarkoittavan myös pakanoita ja Hengen vuodatuksen jälkeen koko maailmaa tulee uskomaan Herraan Jeesukseen sen jälkeen kun ensin on suoritettu niin sanottu voimaevankeliointi loppuun maan päällä.

Kun tutkimme tarkasti Jooelin kirjan toisen luvun sanoman, niin syyssateen ja kevätsateen hengellinen herätys ja uudistuminen, eli Pyhän Hengen saaminen syys- ja kevätsateen kautta luvattiin vain israelilaisille. Ensimmäinen Hengen sade tapahtui helluntaipäivänä ja toinen Hengen sana tulee tapahtumaan, kun Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) lopunaikana viimeisinä päivinä tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Kun Raamattu sanoo vuodattavansa näissä Hengen sateissa Henkensä kaiken lihan päälle, niin se tarkoittaa niiden israelilaisten päälle, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen, eikä jokaisen maan päällä asuvan ihmisen päälle.

Totta kai Jumala vuodattaa ja antaa Pyhän Hengen myös niille pakanoille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ja näin on tapahtunut, mutta ei helluntaina, sillä helluntaina Pyhän Hengen saivat Jeesukseen uskovat juutalaiset Messias Jeesuksen opetuslapset (Apt 2). Tämän jälkeen Jumalan Henki vuodatettiin Samariassa (Apt 8) ja sitten pakanoille (Apt 10). Pakanoillakin on mahdollisuus saada Pyhä Henki ja Jumalan Hengen armolahjoja, mutta syys- ja kevätsateen Pyhän Hengen vuodatus ja siunaus ovat kaksi eri ajankohtaa, jolloin Jumala on luvannut vuodattaa Pyhän Henkensä israelilaisten (juutalaisten) päälle kun he uskovat Herraan Jeesukseen. Ensimmäinen Hengen sade juutalaisille tapahtui helluntaina ja toinen tulee tapahtumaan lopunaikana, viimeisinä päivinä kun juutalaisen kansan jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen (Sak 13).

Kris viittaa siihen, että Jumalalle on mahdollista yhdistää katolisuus ja protestantismi yhdeksi. Jumala ei yhdistä valhetta ja totuutta keskenään, koska sellainen sekoitus edustaa valhetta ja petosta eikä totuutta. Jos Kris ojentautuisi totuuden mukaan, niin hän ymmärtäisi ettei valhetta ja totuutta voi sekoittaa keskenään.

Kris kirjoittaa kuinka paavi Francis jälleen kerran nostaa esille saman äänen sovinnon puolesta ja kokee vihan ja hajaannuksen muurien lopulta kaatuvan. Sen jälkeen Kris jatkoi sanoen sovinnossa olevan aina mukana arvostelijoita ja panettelijoita, sillä aina tulee olemaan hengellisiä syitä minkä kautta, joku ryhmä kokee oikeutuksen hyljätä tai vähätellä toista ryhmää. Kris sanoi, että kun rakastamme ihmisiä, niin emme sano olevamme heidän kanssaan samaa mieltä, tai että pitäisimme arvossa heidän uskonjärjestelmää, sillä me sanomme arvostavamme ja rakastavamme heitä henkilöinä, toisina ihmisinä, jotka on tehty kauniin Luojamme kuvaksi.

Paavin tarjoama sovinto ja sitä kautta yhdistyminen on petos ja eksytys. Ei kukaan todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi kanna vihaa sydämessään, eikä vihaa katolilaisia, koska toisen ihmisen vihaaminen on syntiä. Ihminen on todellakin kauniin, viisaan ja rakastavan Jumalan kuva, mutta siitä huolimatta Jumalan Pyhä Henki ei yhdistä yhdeksi totuuden evankeliumin ja valhe-evankeliumin julistajia.

Paavin tarjoaman sovinnon ja ykseyden käden ojennuksen sanominen petokseksi ja eksytykseksi ei ole panettelemista, koska kukaan todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi yhdistyä sellaisten kanssa, jotka sanovat Jeesuksen veren lunastavan ateistit ja että Maria sovittaa syntiset Jumalalle. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa kaikkia lähimmäisiään myös katolilaisia, mutta ei yhdisty yhdeksi valhe-evankeliumin levittäjien kanssa.

Kris Vallotton kirjoitti lopuksi: Paavi Franciscus, kiitos että sinulla on sisua kohdata rohkeasti uskonnollinen järjestelmä ja ojentautua yli perinteiden rajojen rakastaaksesi ihmisryhmää, joitakin niistä joilla ei ole vastarakkautta sinua kohtaan. Jumala siunatkoon sinua! Sinusta on tullut yksi minun sankareistani.

Kris Vallotton pitää sankarinaan miestä, joka uskoo ja opettaa Jeesuksen veren lunastavan ateistit (jumalattomat) ja miestä, joka on kirkon päämies, jossa opetetaan Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Kris Vallotton sanoo olevansa Herran Jeesuksen opetuslapsi, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsi ei pidä sankarinaan valhe-evankeliumin julistajia, vaan Jumalaa, koska Hän on todellinen Sankari.

Valheen soluttautuminen

Jotkut jesuiitat ovat soluttautuneet protestanttisiin uskonsuuntien ja kirkkoihin. He teeskentelevät olevansa helluntailaisia ja baptisteja sekä kaikkea muuta mihin he ovat soluttautuneet. Heidän tehtävänsä on protestanttisuuden sisällä alkaa pikku hiljaa koko ajan enemmän ylistämään katolisuutta. Jossakin vaiheessa jesuiitta, joka teeskentelee esim. olevansa helluntailainen sanoo liittyvänsä katoliseen kirkkoon, koska se edustaa hänen mielestään Raamatullisinta seurakuntaa.

Tällaisen manööverin tarkoitus on saada ihmiset epävarmoiksi omasta uskostaan ja siitä että katolisuus olisi sittenkin aidoin ja kaikkein oikeimmassa oleva seurakunta. Karismaattisuus ja tällä tarkoitan äärikarismaattisuutta, eli valhehenkien aktivoimaa valheenhengen yliluonnollista toimintaa on eräs jesuiittojen työkalu, jonka kautta protestantteja pyritään houkuttelemaan ja viettelemään sekä hyväksymään katolisuus ja liittymään katoliseen kirkkoon.

Tietenkin on olemassa oikeata karismaattisuutta, eli Jumalan Pyhän Hengen armolahjojen toimintaa, mutta tällainen toiminta pitää kiinni aina Jumalan sanan totuudesta, eikä ohjaa ihmisiä uskomaan valheellisia ja vääristettyjä opetuksia Jumalan sanasta.

Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, eikä Raamatullista kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko, joka on ammentanut oppejaan Babylonian muinaisesta uskonnosta ja muista pakanauskonnoista sekä sekoittanut sekaan Raamatun oppeja. Valhe yhdistettynä joillakin totuuksilla on ja pysyy valheena, koska totuus on puhdas ja erotettu kaikista valheista.

Toki katolilainen voi pelastua, mutta silloin hänen tulee hylätä monet kirkon opit kuten Maria sovittaa syntiset Jumalalle, sakramentti pelastaa (vesikaste) jne. Kun katolilainen hylkää kirkkonsa oppeja, niin silloin katolisen kirkon opetuksen mukaan hän ei ole enää katolilainen eikä pelastavassa uskossa (kirkon uskossa).

Äärikarismaattisuuden takana vaikuttaa valheenhenki, joka pyrkii hyväksyttämään sen piirissä olevia ihmisiä hyväksymään katolilaisuutta sekä jopa liittymään katoliseen kirkkoon. Kris Vallottonin esimerkki mukaan lukien lukemattomat muut äärikarismaattisuuden esimerkit (mm. Ulf Ekman) paljastavat ja todistavat sen, että äärikarismaattisuudessa vaikuttava henki on valheenhenki, joka petoksen kautta houkuttelee ja viettelee ihmisiä katolisuudelle myönteiseksi sekä jopa liittymään katoliseen kirkkoon.

Lopuksi, puhukoon Jumalan sanan totuus niille joilla on Jumalan armosta korvat kuulla miten tulee suhtautua epäjumalanpalvelijoihin (valhe-evankeliumin julistajiin):

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

 

Linkkisuositus: Paavin videoviesti Copelandille

Petri Paavola 21.7.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
ibethel.org/leadership/ kris-kathy-vallotton
http://krisvallotton.com/popefrancis
en.radiovaticana.va/ storico/2013/05/22
independent.co.uk/news/world/pope-francis


 


 

 

 

eXTReMe Tracker