Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Palaaminen alkuperäiseen seurakunta elämään

Elämme nyt tässä hetkessä (2021 alkuvuotta) mielenkiintoisia aikoja, sillä näemme Raamatun lopunaikojen profetioiden alkavan täyttymään silmiemme edessä. Eräs asia, joka tulee täyttymään Jumalan sanan profetian mukaan on myös seurakunnan palaaminen takaisin alkuperäiseen seurakunta elämään. Tämä tarkoittaa palaamista takaisin Jumalan asettamaan seurakunta malliin. Tätä kirjoitusta vastaan tullaan hyökkäämään ankarasti tai sitten osa niistä, jotka eivät halua uskoa tätä sanomaa, haluavat vaieta tämän aiheen kuoliaaksi. On myös niitä, jotka ottavat ilolla vastaan tämän kirjoituksen sanoman. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole tuoda hajaannusta, vaan poistaa hajaannusta ja herätellä meitä uskovia palaamaan takaisin seurakunnan alkuperäiseen ykseyteen.

Olen kokenut saaneeni tämän sanoman Herralta, siksi tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera. Olen vajavainen ihminen ja siksikin sinun on syytä huolellisesti tutkia ja koetella kirjoitukseni sanoma.

 

Sisällys:
Room 11:25 pakanoiden täyteys, ei täysi luku
Pleroma sana UT:n tekstissä
Kaiken ennallistaminen
Ekumeniasta
Lopuksi ajatuksia ja näkökulmia

Room 11:25 pakanoiden täyteys, ei täysi luku

Kun tutkimme Raamattua Roomalaiskirjeen lukua 11, niin siellä on Jumalan sanan profeetallinen ilmoitus seurakunnan ennallistamisesta, eli palaamisesta takaisin seurakunnan alkuperäiseen elämään ja järjestykseen.

Room 11:
11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! (pleroma)
.........................
24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!
25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (
pleroma) on sisälle tullut,

Jae 25 alkutekstin mukaan: Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täyteys  (pleroma)  on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Room 11:12 jakeessa on sana pleroma ja tekstiyhteys puhuu siitä kuinka Israelin lankeemus on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, mutta Israelin täyteys (pleroma) tulee olemaan paljon enemmän. Mitä tarkoittaa Israelin täyteys, joka tulee olemaan paljon enemmän?

Room 11:12 kohdassa Israelin täyteydellä tarkoitetaan sitä kun he tulevat uskomaan Herraan Jeesukseen. Suurin osa juutalaisista tänä päivänä elää joko maallistuneena juutalaisena tai sitten ortodoksijuutalaisena, jossa yhdistyy kabbalismin ja VT:n usko, mutta VT:n uskoa tulkitaan paljon Raamatun sanaa vastaan olevasta perinteestä käsin. (Paavali puhuu Room 11 luvussa juutalaisista ja israelilaisista yhdistäen se samaksi asiaksi, joka Raamatun sana mukaan tarkoittaa samaa asiaa, siksi minäkin teen samoin).

Kun lopunaikana koko Israelin jäljelle jäänyt jäännös kolmasosa tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin silloin Israel (juutalaiset - israelilaiset) tulevat saavuttamaan täyteyden. Room 11:12 juutalaisten täyteys tarkoittaa palaamista Jumalan luokse, uskomaan Jumalaan, niin kuin on Jumalan tahto. Pleroma sanan päämerkitys UT:n tekstissä on täyteys ja vielä sellainen täyteys, joka on Messias Jeesuksen täyteyttä ja Jumalan vaikuttamaa täyteyttä, jossa rikkinäinen korjataan ja hajaannus sekä rikkinäisyys ennallistetaan. Tämän tulet huomaamaan jos luet kirjoitukseni siihen kohtaan asti, missä käydään läpi sitä miten ja millä tavalla pleroma sana esiintyy UT:n tekstissä.

Room 11:25 Sillä en minä tahdo salata teiltä, rakkaat veljet, tätä salaisuutta, (ettette itsellänne ylpeilisi,)että paatumus on puolittain Israelille tullut, siihenasti kuin pakanain täydellisyys (pleroma)  tulis. Biblia 1776

Room 11:25 SIllä en minä tahdo salata teildä/ rackat weljet/ tätä salaisutta/ ettet te olis ylpiät/ että paatumus on puolittain Israelille tullut/ sijhenasti cuin pacanain täyttämys (pleroma)  tulis: Raamattu 1642

Romans 11:25 For I would not, brethren, that ye should bee ignorant of this mysterie (least yee should bee wise in your owne conceits) that blindnesse in part is happened to Israel, vntill the fulnes (pleroma) of the Gentiles be come in. King James 1611 version

Room 11:25 ου γαρ θελω υμας αγνοειν αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε παρ εαυτοις φρονιμοι οτι πωρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν αχρις ου το πληρωμα (pleroma) των εθνων εισελθη Bysantin kreik. teksti

UT:n kreikankielisen alkutekstin mukaan Room 11:25 jakeessa on sana pleroma, joka ei tarkoita täyttä lukua, vaan täyteyttä. Vanha King James version vuodelta 1611 ja monet englanninkieliset Raamatut käyttävät sanaa fulness (vanh. fulnes jne.), joka tarkoittaa täyteyttä, ei täyttä lukua.

Room 11:12 Israelin täyteys tarkoitti palaamista takaisin Jumalan luokse ja Room 11:25 pakanoiden täyteys tarkoittaa myös palaamista takaisin seurakunnan ja Jumalan välisessä suhteessa sillä tavalla, että hajaannuksessa oleva seurakunta palaa takaisin alkuseurakunnan Raamatulliseen seurakunnan järjestykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että useat uskovat tulevat hylkäämään uskonsuuntien hajaannuksen, he eivät hylkää seurakuntaa, koska seurakunta koostuu Jumalan pelastamista ihmisistä. He palaavat takaisin paikkakunnan yhden seurakunnan mallin mukaiseen järjestykseen, joka alkaa pääsääntöisesti kokoontumaan kodeissa.

Kyseessä ei ole rukousryhmien tai Raamattupiirien perustaminen kodeissa, vaan seurakunnan palaaminen seurakunnan ykseyteen, jossa kokoontuminen tapahtuu pääasiassa kodeissa. Miksi kodeissa? Siksi, koska niin kuin alkuseurakuntaa vainottiin sen rakkauden ja totuuden tähden, joka heillä oli Jumalan armosta, niin samoin tulee tapahtumaan tässä lopunajassa. Koti jää lähes ainoaksi paikaksi missä vainottu seurakunta voi kokoontua.

Tämä maailma ja antikristillinen henki, joka jo nyt vaikuttaa tulee pakottamaan kaikki uskonsuunnat hyväksymään kompromisseja ja pakottaa uskonsuuntia luopumaan Jumalan sanan totuudesta sen varjolla, että jos he eivät tee niin kuin yhteiskunta sanoo, niin he eivät saa enää julkisesti kokoontua uskonsuuntina. Monet heistä uskonsuuntien sisällä olevat (ei kaikki) ovat niin kiinni omissa rakennelmissaan, titteleissään, itse hankituissa asemissaan, että he myyvät totuutta voidakseen jatkaa uskonsuuntana sen mukaan minkä he ovat itselleen valinneet. Kun he tulevat tulevina päivinä yhä enemmän suostumaan kompromisseihin, niin he luulevat olevansa totuuden puolella, vaikka ovat pois poikenneet totuudesta.

Room 11:25 jakeessa Paavali kirjoittaa profeetallisessa Hengessä, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanoiden täyteys on sisälle tullut. Tämä on profeetallinen sanoma siitä, että niiden päivien jälkeen kun pakanat tulevat Jumalan armosta saavuttamaan täyteyden uskossa, niin niiden päivien jälkeen tulee myös tapahtumaan Israelin kansan koko jäännöksen, kolmasosan pelastuminen, kun he tunnustavat syntinsä ja uskovat Jeesuksen olevan Herra, Pelastaja ja Messias.

Raamattu opettaa Sakarjan kirjan luvussa 12, että silloin kun tulee tapahtumaan kansojen hyökkäys Israeliin ja Jerusalemiin lopunajassa, niin silloin tulee tapahtumaan Israelin jäännöksen kolmannen osan kääntyminen Jumalan puoleen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Ennen tätä aikaa ja tapahtumaa on tapahtunut pakanoiden uskon täyteyden ojentautuminen.

Mitä tarkoittaa Room 11:25 pakanoiden täyteys on sisälle tullut? Se tarkoittaa sitä, että pakanauskovat ovat hajaannuksen tilassa, eivätkä ole seurakuntana ykseyden tilassa, eivät ole ykseyden sisäpuolella, vaan sen ulkopuolella, hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja niiden ulkopuolella. Se tarkoittaa sitä, että tässä lopunajassa Jumala ennallistaa seurakuntansa ja palauttaa sen alkuperäisen ykseyden tilaan, Raamatulliseen seurakunnan järjestykseen, jossa paikkakunnalla on yksi Jumalan seurakunta, joka järjestäytyy uskomaan Herraa Jeesusta seurakuntana, niin kuin Jumala on itse oman seurakuntansa asettanut elämään ja toimimaan.

Koska hajaannuksessa oleva seurakunta tulee pois hajaannuksen tilasta ja alkaa kokoontumaan ykseydestä käsin sen sisäpuolella mihin seurakunta on alunperin asetettu, niin siksi Jumalan sanan profetia käyttää sanoja pakanoiden täyteys (pleroma) on sisälle tullut. Kaikki uskovat eivät tule mukaan Jumalan työhön, jossa Hän ennallistaa seurakunnan takaisin sen alkuperäiseen ykseyden tilaan. Mutta, onneksi Jumalan armosta on niitä uskovia, jotka kuulevat ennallistamisen kutsun ja he tulevat mukaan ja saavat nähdä sen mitä siitä seuraa, kun on uskollinen Jumalalle tässä seurakunnan ennallistamisessa.

Kun tutkimme sitä millä tavalla UT:n alkuteksti käyttää sanaa pleroma, niin huomaamme, että se merkitsee sellaista, missä rikki mennyt korjataan ja tämän korjauksen kautta tulee täyteys, eli Jumalan tahto täyttyy korjaamisen, palauttamisen ja ennallistamisen kautta. Seuraavaksi tutkimme sanaa pleroma ja miten se esiintyy UT:n teksteissä.

Pleroma sana UT:n tekstissä

Pleroma sana esiintyy UT:n tekstissä 17 kertaa ja kuten tulemme näkemään, niin Raamattu ei käytä pleroma sanaa siinä merkityksessä kuin täysi luku, vaan täyteys, täyttymys, täydellisyys ja kuinka jokin täyttyessään tai tullessaan täyteen tai täyteyteen tulee korjaantumaan rikkinäisyyden tilasta.

Matt 9:16  Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku (pleroma) repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi.

Matt 9:16 jakeessa kerrotaan siitä kuinka rikkinäistä (reikäinen) ja vanhaa haurasta vaatekappaletta ei voi korjata uudella täytteellä (täytepalalla), koska se repii palasen vanhasta vaatteesta ja reikä tulee pahemmaksi. Raamatun sanan opetuksen mukaan pleroma täyteys ei korjaa rikki mennyttä vanhan kautta (uskonnolliset perinteet tai lihan mieli ja voima), vaan tulee tehdä kokonaan uudet vaatteet uudesta kankaasta, että vaate on kestävä.

Matt 9:16 jakeessa on ajatus rikkinäisen korjaamisesta pleroman kautta, mutta vanha ja hauraus ei korjaannu uuden täytepalalla, niin että vanhaan laitetaan pieni pala uudesta, vaan tarvitaan kokonaan uusi ja vanhan tulee kokonaan kuolla pois. Tämä kohta opettaa sitä, että kun Herra Jeesus tulee ja pelastaa ihmisen, niin hänestä tulee uusi luomus ja synnin rikkoma ihminen korjaantuu ja eheytyy ainoastaan Uuden Liiton uskon järjestyksen kautta Pyhässä Hengessä rakkauden ja totuuden uskolla Herraan Jeesukseen, ei vanhan liiton, ei uskonnollisten perinteiden kautta, eikä ihmisen oman voiman kautta.

Mark 2:21 Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan; muutoin uusi täytetilkku(pleroma) repii palasen vanhasta vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi.

Mark 2:21 opettaa ja kertoo saman asian kuin Matt 9:16.

Mark 8:20  "Ja kun minä mursin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle, kuinka monta vasun täyttä (pleroma) palasia te keräsitte?" He sanoivat: "Seitsemän".

Herra Jeesus puhui opetuslapsilleen tapahtumasta (Matt 15:32-37), jossa neljätuhatta miestä sekä sen lisäksi naiset ja lapset tulivat kaikki ruokituiksi, vaikka opetuslapsilla ei ollut kansalle antaa kuin seitsemän leipää ja muutamia kaloja. Kun Herra Jeesus otti seitsemän leipää ja kalat ja siunasi ne, ja antoi opetuslapsille, jotka antoivat ne kansalle syötäväksi, ja sitten kun ruuasta jääneet palaset kerättiin koreihin, niin niistä tuli seitsemän täyttä korillista.

Mark 8:20 jakeen opetuksen mukaan ruuasta jääneitä palasia oli kaiken kaikkiaan seitsemän täyttä (pleroma) korillista. Tässäkin sana pleroma tarkoitti sitä, että ihminen, jolla ei ollut mitään sai sen minkä hän tarvitsi pleroman kautta, jonka Jumala vaikutti. Puutteenalainen tuli ravituksi ja sen todistuksena oli seitsemän täyttä (pleroma) korillista leipää ja kalaa. Seitsemän on Jumalan täydellisyyden ja Jumalan täydellisten tekojen luku. Herra Jeesus teki täydellisen teon, jonka todisteeksi jäi vielä seitsemän täyttä (pleroma) korillista leipää ja kaloja.

Joh 1:
16  Ja hänen täyteydestään (pleroma) me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Herran Jeesuksen täyteys (pleroma) tuo Häneen uskovalle ihmiselle armon, pelastuksen ja mahdollisuuden pyhitykseen. Herran Jeesuksen täyteys (pleroma) eheyttää, parantaa ja korjaa synnin rikkoman ihmisen.

Room 11:12  Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! (pleroma)

Kuten on tullut aikaisemmin esille, niin tässä Israelin täyteys tarkoittaa sitä, kun he tulevat pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tässäkin kohdassa täyteys (pleroma), jonka Jumala vaikuttaa eheyttää, parantaa ja korjaa synnin rikkoman ihmisen.

Room 11:25  Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku (pleroma)  on sisälle tullut,

Tämä Raamatun kohta on jo käsitelty tässä kirjoituksessa ja siksi en enää sitä toista tässä kohtaa.

Room 13:10  Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys (pleroma).

Jumalan rakkaus täyttää lain sillä tavalla uskovan elämässä, että ihminen ei voi täyttää lakia (elää jatkuvasti synnittömästi ja täydellisesti), mutta silloin kun uskova Jumalan armosta vaeltaa totuuden rakkaudessa, niin hän elää täytetyn (pleroma) lain mukaan, jonka Herra Jeesus on täyttänyt meidän puolestamme.

Silloin kun uskova ihminen elää ja vaeltaa totuuden rakkaudessa, niin Jumalan totuuden rakkaus eheyttää ja korjaa uskovan ihmisen rikkinäistä sydäntä.

Room 15:29  ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen (pleroma) siunaus mukanani.

Kristuksen täydellinen (pleroma) siunaus johtaa myös siihen, missä ihmisen rikkinäistä sydäntä korjataan Jumalan sanan totuuden kautta Pyhän Hengen vaikuttaman Jumalan rakkauden kautta.

1 Cor 10:26 For the earth is the Lord’s, and the fulness (pleroma) thereof. King James Version 1769

1 Kor 10:26 sillä: "Herran on maa ja kaikki (pleroma), mitä siinä on".

Alkutekstin mukaan 1 Kor 10:26 Herran on maa ja sen täyteys (pleroma). Tämä maailma on Jumalan luoma ja maan täyteys on Jumalan luomaa, ja tämän maan täyteyden kautta Hän pitää huolta varsinkin niistä, jotka uskovat Häneen. Saamme jokapäiväisen leipämme (ravintomme) maan sadon kautta Jumalan asettaman täyteyden kautta. Kaikki ovat osallisia tästä yhdestä ja samasta Jumalan täyteydestä.

1 Kor 10:28 Mutta jos joku silloin teille sanois: tämä on epäjumalain uhri, niin älkäät syökö, hänen tähtensä, joka sen ilmoitti, ja omantunnon tähden. Sillä maa on Herran ja kaikki (pleroma) mitä siinä on.

1 Kor 10:28 Raamatun kohta liittyy 1 Kor 10:26 jakeeseen ja nämä jakeet puhuvat samasta asiasta koskien maan täyteyttä (pleroma), jonka kautta Herra pitää kansastaan huolta.

Gal 4:4   Mutta kun aika oli täytetty (pleroma), lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

Kun Jumalan pelastussuunnitelmassa aika tuli täyteen (pleroma), jolloin Isä lähetti Poikansa Jeesuksen maan päälle (Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa), niin sen päämäärä oli syntisen ihmisen pelastaminen ja synnin rikkoman ihmisen korjaaminen Jeesuksen täyteyden (pleroma) kautta.

Ef 1:10  siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä (pleroma) aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.

Kun Jumala yhdistää kaiken mikä on taivaassa ja maan päällä, jonka Hän aikojen täyttyessä (pleroma) aikoo toteuttaa, niin se johtaa siihen, että kun syntinen ihminen on pelastunut uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin synnin rikkoman ihmisen sydän korjaantuu Jeesuksen täyteyden (pleroma) kautta. Eräänä päivänä Jumalan pelastamat ihmiset saavat elää iankaikkista elämää Uudessa Jerusalemissa Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Ef 1:
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä (pleroma), joka kaikki kaikissa täyttää.

Isä Jumala on asettanut Jeesuksen seurakunnan pääksi ja seurakunta on Jeesuksen ruumis, ja seurakunta on Jeesuksen täyteys (pleroma), joka kaikki kaikissa täyttää. Hajaannuksessa elävä seurakunta, joka elää hajaannuksessa uskonsuuntien keskuudessa sekä niiden ulkopuolella ei elä seurakuntana Jeesuksen täyteydestä (pleroma) käsin, koska Jeesuksen täyteyteen (pleroma) ei kuulu seurakunnan hajaannus, vaan seurakunnan ykseys.

Kun seurakunta elää hajaannuksessa, niin Jeesuksen täyteys ei pääse täyttämään kaikkia siinä tarkoituksessa, missä Jeesus haluaa täyttää kansansa hyvillä lahjoillaan ja huolenpidollaan. Kun seurakunta elää hajaannuksessa, niin he eivät pääsääntöisesti rakennu kuin oman "puolueensa" jäsenten kanssa eivätkä pääsääntöisesti pidä huolta hengellisesti ja maallisesti muista kuin oman "puolueensa" jäsenistä. Tällä tavalla hajaannuksessa elävä seurakunta ei pääse osalliseksi siitä koko hengellisestä rikkaudesta, minkä Herra haluaa antaa koko seurakunnalleen seurakunnan ykseyden yhteen tulemisen kautta.

Silloin kun seurakunta elää Jeesuksen koko täyteyden sisäpuolella, niin seurakunta kokoontuu yhteen ykseyden perustalle paikkakunnillaan. Tällä tavalla ykseydestä käsin seurakunta pääsee osalliseksi kaikesta siitä hyvästä, minkä Jumala antaa toinen toisilleen, eli kaikille uskoville seurakuntansa kautta. Ykseyden perustalla oleva seurakunta voi kokoontua eri paikoissa paikkakunnallaan, mutta ykseyden perustalla oleva seurakunta ei lahkoonnu ja erottaudu toisistaan eri uskonsuuntien ja erilaisten oppien taakse, koska on vain yksi usko ja yksi seurakunta, joka on kutsuttu elämään ykseydestä käsin, joka on Jeesuksen seurakunnan täyteys (pleroma).

Jeesuksen seurakunnan täyteydessä (pleroma) eläminen paikkakunnalla ykseydestä käsin johtaa siihen, että seurakunta, eli uskovat ihmiset korjaantuvat synnin haavoistaan ja pääsevät kasvamaan uskossa eteenpäin.

Ef 3:19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä (pleroma).

Kun Jumalan armosta uskova ihminen oppii tuntemaan Kristuksen rakkautta totuudessa, niin sen tarkoitus on, että uskova tulisi täyteen Jumalan täyteydestä (pleroma). Kun uskova tulee täyteen Jumalan täyteydestä, niin Jumalan täyteys (pleroma) korjaa synnin rikkoman ihmisen ja tekee rikkinäisestä eheän.

Ef 4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden (pleroma) täyden iän määrään,

Jumalan tahto on, että Jumalan kansa, Uuden Liiton seurakunta (seurakunta on uskovat ihmiset) kasvaa ykseydestä käsin uskossa ja oppii tuntemaan Jeesuksen, ja pääsee uskossa täyteen miehuuteen, Jeesuksen täyteyden (pleroma) täyden iän määrään.

Jeesuksen täyteyden (pleroma) kautta uskovan ihmisen synnin rikkoma sydän eheytyy, parantuu ja korjaantuu.

Kol 1:19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys (pleroma) hänessä asuisi

Jeesuksen täyteyden kautta uskon kautta Häneen synnin rikkoma sydän korjaantuu ja parantuu.

Kol 2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys (pleroma) ruumiillisesti,

Herrassa Jeesuksessa asuu ja asui koko Jumaluuden täyteys (pleroma), kun Hän vaelsi ihmisenä maan päällä, ollen samalla tosi Jumala ja tosi ihminen.

Niin kuin olet omin silmin nähnyt, niin kreikankielen sana pleroma ei tarkoita täyttä lukua, vaan täyteyttä ja sitä, että rikkinäinen ja rikki mennyt korjaantuu täyttämisen ja täyteyden kautta. Tämän takia myös Room 11:25 puhuu ja opettaa siitä kuinka lopunaikana pakanoiden täyteys tulee sisälle sen jälkeen kun rikkinäisyyden tilassa oleva seurakunta palaa hajaannuksesta takaisin seurakunnan ykseyteen.

Kaiken ennallistaminen

Apt 3:21 Taivaan pitää Hänet tosin omistaa kaiken ennallistamisen aikoihin saakka, mistä Jumala on iäisyydestä asti puhunut (kaikkien) pyhäin profeettainsa suulla. Toivo Koilo Suuri Ilosanoma

Apt 3:
19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.
21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.

Toivo Koilo kääntää alkutekstin mukaan Apt 3:21 Raamatun kohdan. Herra Jeesus on nyt taivaassa Isänsä luona, Isänsä oikealla puolella. Kun Herra Jeesus tulee takaisin toisen kerran, niin se johtaa Jumalassa kuolleiden heräämiseen ja seurakunnan ylöstempaukseen, jossa Jumalan pelastamat ihmiset tulevat saamaan kirkastetun ruumiin ja he eivät enää tule kohtaamaan kuolemaa, vaan elävät ikuisesti Jumalan kanssa. Jeesuksen tulemuksen jälkeen maan päällä alkaa tuhannen vuoden kuningaskunnan aikakausi, jossa Herra Jeesus hallitsee maan päällä tuhat vuotta Jerusalemista käsin. Tässä tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa tulevat olemaan kaikki kaikkien aikojen Jumalan pelastamat ihmiset.

Herran Jeesuksen tulemuksen kautta kun Jumalassa kuolleet ja maan päältä temmattava seurakunta saa kirkastetun ruumiin, niin silloin on kaikki Jumalan pelastamat ihmiset ennallistettu takaisin siihen tilaan mikä vallitsi paratiisissa ennen syntiinlankeemusta.

Ennen Jeesuksen tulemusta myös seurakunta ennallistuu takaisin sen alkuperäiseen tilaansa, sillä seurakunta palaa takaisin alkuseurakunnan Raamatulliseen järjestykseen. Raamatussa ei ole sanaa alkuseurakunta, mutta tarkoitan alkuseurakunnalla Raamatullista seurakunta mallia, missä seurakunta kokoontuu paikkakunnillaan ykseydestä käsin.

Kun tutkimme Raamattua Vanhasta Testamentista Uuteen Testamenttiin, niin näemme molemmista kirjoista sen kuinka Jumala aina palauttaa ja ennallistaa rikki menneen eheäksi. Uuden Liiton seurakunta on hajaannuksen kautta rikkinäisessä tilassa ja ennallistamisen kautta rikkinäisyys poistuu kun seurakunta alkaa kokoontumaan ja elämään ykseydestä käsin. Tämän Jumala tekee ennen kuin Herra Jeesus palaa ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen alkaa tuhannen vuoden rauhanvaltakunnan aika, jolloin kaikki Jumalan pelastamat ihmiset ovat ennallistettu takaisin siihen tilaan, jossa kuolemalla ei ole enää valtaa ihmiseen, joka on Jumalan oma.

Jumalan toteuttama seurakunnan ennallistaminen ei tee yksilöuskovasta, eikä seurakunnasta täydellistä, mutta poistaa hajaannuksen rikkinäisyyden ja palauttaa seurakunnan siihen ykseyden järjestykseen, johon Jumala on seurakunnan alunperin asettanut.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Jos et usko siihen, että Jumala ennallistaa seurakuntansa ennen Jeesuksen toista tulemusta, niin silloin hyväksyt sen, että Jumala ei haluaisi korjata hajaannuksen tilassa olevaa rikkinäistä seurakuntaa. Minä uskon Jumalan tahdon olevan rikkinäisen eheäksi korjaaminen. Seurakunta hajaannuksen tilassa ei ole siinä tilassa, jossa sen pitäisi olla. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta hajaannuksen tilassa on korjauksen tarpeessa.

Raamattu sanoo, että Jumalan Henki on kastanut kaikki uskovat yhteen ja samaan Jumalan seurakuntaan. Jumalan Pyhä Henki ei toimi itseään vastaan eikä aiheuta hajaannusta, vaan ykseyttä. Jumalan Henki ei johdata ihmisiä kokoontumaan ja elämään hajaannuksen tilassa. Ihminen saa aikaan hajaannusta, usein riidan, vallan halun tai jonkun muun synnillisen asian kautta. Totuuden tähden tulee erottautua pois valheellisesta evankeliumista sekä harhaoppisuudesta, mutta tämä ei ole hajaannuksen aiheuttamista, vaan rakkauden totuudessa ojentautumista, että seurakunta pysyy puhtauden totuudessa ja välttyy eksytyksen kavalilta juonilta.

Jumala toki toimii hajaannuksessa olevan seurakuntansa kautta, mutta vain sen verran kun seurakunta ja sen yksilöt uskovat rakkauden totuudessa Herraan Jeesukseen. Jos vastustat Jumalan seurakunnan ennallistamisen työtä, niin silloin vastustat myös sitä, että Raamattu opettaa Jumalan Hengen kastavan kaikki uskovat ihmiset yhden ja saman seurakunnan jäsenyyteen. Jumala Henki ei kasta uskovia erilaisten hajaannuksessa olevien uskonsuuntien jäseniksi, vaan yhden Jumalan seurakunnan jäsenyyteen.

Ekumeniasta

Kirjoitan tässä vain ihan lyhyesti ekumeniasta, koska olen kirjoittanut siitä jonkin verran kotisivullani. Ihan aluksi kerron, että olen seurannut ekumenian kehitystä vuodesta 1995 lähtien. Aluksi ekumenian sanottiin olevan dialogia, eikä kenenkään tarvitse muuttua. Aluksi ekumeniaa oli kirkkojen kesken, mutta hyvin pian ekumenia siirtyi uskontojen väliseen dialogiin. Nykyään ekumenia painottaa kirkkojen näkyvää ykseyttä sekä uskontojen ykseyttä.

Maailman kirkkojen neuvoston (WCC) nettisivuilla (4.2.2021), WCC kutsui ihmiskunnan veljeyttä yhdistymään sekä saavuttamaan maailman rauhan. Tämä on askel kohti lopunajan yhtä maailmanuskontoa ja valherauhaa.

Paavi Franciscus sanoi 2016 tammikuussa, että kaikkien uskontojen edustajat ovat saman jumalan lapsia. Ekumenia ei siis ainoastaan tavoittele kirkkojen näkyvää ykseyttä, vaan myös uskontojen ykseyttä. Lopunajan antikristus tulee yhden maailmanuskonnon johtajaksi.

Kun tutkit Raamattua, niin näet kuinka saatana pyrkii matkimaan ja jäljittelemään Jumalan tekoja, mutta aina sillä tavalla, että saatanan matkiminen perustuu valheeseen ja Jumalan sanan totuuden vääristämiseen. Nyt kun Jumala on aikojen lopulla tässä lopunajassa yhdistämässä seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen ykseyden tilaan, niin saatana luo sen rinnalle oman valhejärjestelmän, ekumenian, jonka kautta saatana pyrkii yhdistämään kirkot, ekumeniassa mukana olevat uskonsuunnat ja uskonnot yhdeksi.

Ekumenia on myös todiste sille, että Jumala on asettamassa ja palauttamassa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen Raamatulliseen ykseyden tilaan, sillä saatana ekumenian kautta matkii ja jäljittelee sitä mitä Jumalan on nyt tekemässä.

Se on todella häpeällistä, että ekumenian kautta uskonnollinen ja jumalaton maailma on yhdistymässä yhdeksi, mutta Jumalan kansan enemmistö haluaa pitää kiinni hajaannuksesta ja omista kuppikunnistaan. Suurin osa uskonsuuntien jäsenistöä johtajineen myös vastustaa seurakunnan todellista ykseyttä, koska he haluavat ylläpitää itse rakentamiaan uskonsuuntiaan.

Mieti hetken sitä, että kuinka kaukana me olemme siitä mihin Jumala on kutsunut meidät seurakuntana, kun enemmistö uskovista vastustaa Jumalan asettamaa järjestystä seurakunnasta. Me kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset (myös minä) saamme tehdä tässä asiassa parannusta, että saisimme nähdä Jumalan seurakunnan sellaisena kuin sen tulisi olla Jumalan asettamana erilaisilla paikkakunnilla. Sinun ei tarvitse arvailla sitä, mitä Jumala ajattelee sellaisesta uskovasta, joka vastustaa Hänen työtänsä ja pitää ihmisen rakennelmaa parempana kuin Jumalan asetusta.

Lopuksi ajatuksia ja näkökulmia

Lopuksi tuon esille ajatuksia ja näkökulmia liittyen seurakunnan ennallistamiseen.

Seurakunnan aika ei ole ohi, mutta uskonsuuntien ja hajaannuksen aika on ohi, koska Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen tilaansa, siitäkin huolimatta, että jotkut uskovat vastustavat sitä. Seurakuntaa tarvitaan aina jokaisessa historian vaiheessa ja nyt tässä lopunajassa Jumala kokoaa hajaannuksessa olevan seurakunnan yhdeksi Jumalan asettamaan ykseyden järjestykseen.

Tässä lopunajassa ja tulevina päivinä seurakunta tulee menemään maan alle, joka tarkoittaa sitä, että seurakuntaa vainotaan eikä se voi enää toimia julkisesti uskonsuuntana, koska uskonsuunnat joutuvat tekemään valheeseen perustuvia kompromisseja voidakseen jatkaa julkisena uskonsuuntana.

Jumala on sitoutunut ennen kaikkea siihen mitä Hän on itse asettanut sanaansa ja Jumala on sitoutunut olemaan seurakuntansa kanssa kaikkina aikoina, mutta nyt tässä lopunajassa ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta Hän ennallistaa seurakuntansa takaisen sen alkuperäiseen tilaan.

Kun Jumala ennallistaa seurakuntaansa, niin samalla myös paimenuus ja moni muu asia ennallistuu Jumalan asetusten mukaisiksi. Jumalan asettamassa paimenuudessa seurakunnan työtä johtavat vanhimmat, jotka ovat kaikki yhdessä paimenia ja johtajia. Raamattu ei opeta johtavaa pastori mallia, eikä Raamattu opeta, että seurakunnassa olisi kirkkokunnanjohtajaa, senioripastoria tai hallitusta, joka vastaisi koko seurakunnan toiminnasta. Kirkkokunnanjohtaja, senioripastori, johtava pastori, johtoryhmä sekä hallitus ja sen jäsenet ovat kaikki epäraamatullisia ja Jumalan sanan vastaisia malleja seurakunnan johtamiseen. Tämä kaikki tulee jäämään pois Jumalan seurakunnasta minkä Hän ennallistaa sen alkuperäiseen tilaansa.

1 Kor 1:
10 ¶ Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.
11 Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.
12 Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta," toinen: "Minä Apolloksen," joku taas: "Minä Keefaan," joku vielä: "Minä Kristuksen".
13 Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?

On sellaista väärää opetusta, joka sanoo, että paikkakunnalla oleva yksi seurakunta voi olla täysin hajaannuksessa, koska Korinton seurakuntakin oli hajaannuksen tilassa.

Kun tutkit koko Raamatun opetusta seurakunnasta ja 1 Korinttolaiskirjeen ensimmäistä lukua, niin huomaat ettei Korintossa ollut sellaista tilannetta, että siellä olisi ollut useita erilaisia uskonsuuntia, mutta siellä oli sellainen tilanne missä yhden ykseydestä käsin toimivan paikkakunnan seurakunnan sisälle oli muodostunut riitaa, joka johti siihen, että joku oli Apolloksen puolta, joku Keefaan jne.

Paavali sanoi Korinton seurakunnan tilanteeseen, onko Kristus jaettu, tarkoittaen sillä sitä ettei Kristuksen seurakuntaa voi jakaa tai ei saa erottaa pois sen ykseydestä. Ajattele sitä kuinka voimakas nuhde se oli Paavalilta, että vaikka seurakunta ei ollut jakaantunut eri nimisiin uskonsuuntiin, vaan oli ykseydestä käsin toimiva seurakunta, niin Paavali piti sitä erittäin pahana, että ykseydessä elävän seurakunnan sisällä oli riitaa, joka johti siihen, että joku oli toisen puolta ja joku toinen jonkun toisen puolta.

Itse asiassa 1 Kor 1 luku, jos luet sen koko Raamatun opetuksen valossa torjuu voimakkaasti sellaisen ajatuksen, että yksi seurakunta ei saisi jakaantua erilaisiin puolueisiin, eikä tietenkään erilaisiin uskonsuuntiin.

Kun Jumala ennallistaa seurakuntansa, niin se tulee kokoontumaan paikkakunnalla yhtenä seurakuntana ilman erinimisiä lahkotunnuksia. Jumalan ennallistama seurakunta kokoontuu paikkakunnalla monissa eri paikoissa, eri kodeissa jne. mutta ollen silti yksi ja sama seurakunta, jota johtaa Jumalan asettamat vanhimmat ja paimenet. Alkuseurakunta kokoontui paikkakunnalla monissa eri kodeissa, mutta se oli silti yksi ja sama Jumalan seurakunta, joka ei lahkoontunut erilaisiksi uskonsuunniksi. Tämä sama tapahtuu kun Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen tilaansa nyt tässä lopunajassa.

Raamattu sanoo, että lopunaikana ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta, jotkut uskovat alkavat käyttäytymään pahan palvelijan tavoin, joka lyö kanssapalvelijoitaan. Meiän tulee pitää huoli siitä, että rakastamme ja kunnioitamme kaikkia uskovia siitäkin huolimatta, vaikka he uskovat eri tavalla seurakunnasta. Emme saa lyödä toinen toisiamme. Jos olemme eri mieltä, niin meidän tulee sävyisästi etsiä Jumalan sanan totuutta. Jokainen, joka rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa tulee kyllä näkemään sen kuinka seurakunta tulee ennallistumaan takaisin siihen mistä alkoi Uuden Liiton seurakunnan historia helluntaipäivänä, josta Apostolien tekojen luku 2 kertoo.

Sak 4:
9 "Serubbaabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet, ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne.
10 Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbaabelin kädessä?"

Tämä Jumalan aloittama seurakunnan ennallistamisen työ on jo alkanut ja me olemme nyt pienten alkujen päivissä. Sakarjan kirjan neljäs luku jakeissa 9 ja 10 kertoi Jerusalemin temppelin ennallistamisesta vanhan liiton ajassa ja siitä, että Herra saattaa temppelinsä tulemaan valmiiksi. Ja näin tapahtui.

Olemme nyt siinä vaiheessa tässä Uuden Liiton ajassa,  Jumalan seurakunnan ennallistamisen työssä, että Jumala on lähettänyt kansansa keskuuteen sanansaattajia, jotka kertovat siitä kuinka Jumala ennallistaa seurakuntansa takaisin sen alkuperäiseen tilaansa. Kuka pitää halpana pienten alkujen päiviä tässä lopunajan Herran seurakunnan ennallistamisen ajassa? Se, joka vastustaa sitä ja haluaa edelleen pysyä hajaannuksessa, ja pitää hajaannusta parempana kuin ykseyttä, joka on Jumalan asetus.

1 Kor 10:
16 Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä jotka pelastuivat. (Toivo Koilo Uusi Testamentti) - alkutekstin mukainen käännös

1 Joh 1:
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.


Herran aterian (ehtoollinen) viini kuvaa Jeesuksen verta, jonka Hän vuodatti syntien anteeksiantamukseksi ja leipä on kuva Jeesuksen ruumiista, joka kärsi meidän syntiemme tähden ristillä. Herran aterialla osallistuminen viiniin ja leipään on osallisuutta Jeesuksen vereen ja ruumiiseen. Herran Jeesus vuodatti verensä ja kuoli yhdessä ruumissaan meidän syntiemme tähden ja Jeesuksen veri syntien sovitukseksi tuo uskon kautta osallisuuden Herraan Jeesukseen sekä Jumalan yhteen seurakuntaan. Herran Jeesuksen veren ja kuoleman sekä sovituksen tähden jokainen Jumalan armosta pelastunut uskova ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan, joka on yksi. Toivo Koilo käänsi Apt 2:47 Raamatun kohdan alkutekstin mukaisesti, jonka mukaan Jumala lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa. Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse liittää pelastuneen ihmisen seurakuntansa jäseneksi, joka on ainoa tapa liittyä Jumalan seurakunnan jäseneksi. Herran Jeesuksen veren ja sovituksen ansion tähden jokainen Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen on Jumalan yhden seurakunnan jäsen, sillä Jumalalla on vain yksi seurakunta.

Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa kuinka meillä on yhteys Jumalan kanssa kun vaellamme totuudessa (kasvamme uskossa ja totuudessa). Jumalan sana tuo esille, että jos me uskovian vaellamme valkeudessa (uskon kasvun kautta), niin kuin Jumala on valkeudessa, niin uskovilla ihmisillä on yhteys keskenään (sekä tietysti Jumalan kanssa), jolloin Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Herran Jeesuksen veren tarkoituksena on syntien anteeksiantamuksen ja armosta pelastumisen lisäksi tuoda yhteys (ykseys) Jumalan seurakunnalle, eli Jumalan armosta pelastamille ihmisille. Voimme jokainen kysyä itseltämme, että kuinka paljon arvostamme Herran Jeesuksen sovitusverta, jos emme tavoittele seurakunnan ykseyttä, emmekä halua elää ykseydestä käsin, vaan sen sijaan tyydymme elämään häpeällisessä hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja yhteisöissä. Olemme iloinneet Herran Jeesuksen veren kautta tulevasta syntien anteeksiantamuksesta ja pelastuksesta, mutta emme ole tavoitelleet ja iloinneet seurakunnan jakamatonta ykseyttä, johon Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö myöskin meidät kutsuu. On varmasti aika alkaa arvostamaan Herran Jeesuksen verta myös seurakunnan ykseyden puolesta.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia,

Herran Jeesuksen veri on kaiken alku, koska ilman Jeesuksen verta ja syntiuhria ei olisi olemassa iankaikkista syntien anteeksiantamusta, armosta pelastumista, uskoa Herraan Jeesukseen, pyhityselämää ja Uuden Liiton yhtä Jumalan seurakuntaa ja sen ykseyttä. Herran Jeesuksen veri on perusta, jonka päälle seurakunnan ykseys rakentuu ja Pyhä Henki toteuttaa ja saa aikaan seurakunnan ykseyden käytännön kokoontumisen ja elämän, mutta ilman Jeesuksen sovitusverta ei olisi olemassa Uuden Liiton seurakunnan ykseyttä. Me saamme kiittää Herraa Jeesusta, Hänen verestään ja pelastuksestaan, Jumalan suuresta armosta.

 


 

Petri Paavola 10.2.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
oikoumene.org/ on international day of human fraternity wcc calls to unite in our shared humanity

kotipetripaavola.com/ paavi puhuu kaarmeen suulla

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker