Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Palautetta MOT ohjelmasta ja farmakeia sanasta

Olen saanut paljon monenlaista palautetta YLE:n MOT ohjelmasta, tekemästäni MOT ohjelma videosta, jossa oli koko MOT ohjelman puoli tuntia kestävä haastatteluosuus. Olen saanut myös paljon palautetta farmakeia sanasta. Palautetta on tullut kaikesta edellä olevasta niin negatiivista kuin positiivistakin. Palautetta on annettu e-mailin kautta, puhelimen kautta ja facebookin kautta jne. Kirjoitan eräästä asiasta, joka nousi sydämelleni, kun olen ollut tekemisissä minulle annettujen palautteiden kanssa. Tämä palaute ja näkökulma sekä kysymys on niin hyvä, että siihen ei voi olla vastaamatta. Palaute ja kysymys kuuluu; miksi koronarokote olisi Ilmestyskirjan kuvaama lääkemyrkky, jos farmakeia sana tarkoittaisi lääkemyrkkyä, niin miksi aikaisemmat rokotteet eivät ole lääkemyrkkyjä, millä perusteella koronarokote olisi Ilmestyskirjan lääkemyrkky?

Käsittelen tässä kirjoituksessa ainoastaan tuota yhtä palautetta ja kysymystä ja siihen liittyviä jatkokysymyksiä. Se miksi en nyt ainakaan tässä käsittele enempää palautteen kysymyksiä, johtuu siitä, että moniin kysymyksiin ja palautteisiin olen jo vastannut siinä pitemmässä MOT ohjelmassa, jonka tein ja myös useissa kirjoituksissani ja puheissani. Nyt käsittelyssä olevaan palautteeseen ja kysymykseen löytyy myös vastaus puheistani ja kirjoituksistani, mutta ei ehkä niin selkeästi kuin sen pitäisi olla. Siksi pyrin nyt tuomaan tämän esille niin selkeästi kuin kykenen ja osaan tehdä sen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Ilm 18:
1 ¶ Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan.
2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.
3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta."
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
......................
23 Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää sulhasen eikä morsiamen ääntä. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun lääkemyrkyllä (farmakeia) eksytettiin kaikki kansat. (Alkutekstin mukainen jae)

Ilmestyskirjan 18 luku kertoo lopunajasta ja tarkalleen ottaen siitä ajasta kun antikristillinen uusi maailmanjärjestys on ottanut täyden vallan maan päällä. Babylonin valhehenki on kaikenlaisilla synneillä ja väärillä asioilla eksyttänyt kaikki kansakunnat ja sen johtajat lopunajassa, ja niin kansat kuin johtajat ovat eksyneet Babylonin saastaisten riivaajahenkien petokseen ja valheeseen lopunaikana.

Jos kerran Ilmestyskirja 18 luku puhuu lopunajasta ja antikristuksen aikakaudesta, niin miten voit sanoa, että koronarokote olisi Ilmestyskirjan lääkemyrkky, koska antikristus ei ole vielä antikristuksena hallitsemassa maan päällä?

Ilm 18:23 sanoo, että maan mahtavat kauppiaat (vaikutusvaltaisia, rikkaita jne.) ovat mukana eksyttämässä kaikkia kansoja maan päällä. Bill Gates on maan mahtava kauppias ja hän on mukana rokotebisneksessä ja on sanonut, että kaikki maailman ihmiset tulee rokottaa koronarokotteella. Koronarokotteesta kaavaillaan vuosittaista rokotetta, jonka ainesosat voivat muuttua, mutta idea ja ajatus on sama. Nyt emme ole vielä antikristuksen ajassa, mutta olemme lähellä sitä aikaa kun antikristus astuu esiin antikristuksena. Nämä koronarokotteet ja niiden tulevat versiot ja mahdollisia muita rokotteita, jotka nousevat tämän "pandemian" takia vuosittaisiksi rokotteiksi ovat suoraa jatkumoa siihen aikaan kun antikristus astuu esille ja nämä rokotukset tulevat kenties jatkumaan vielä antikristuksen aikana.

Näin koronarokotteella on yhteys Ilmestyskirjan 18 lukuun, koska nykyisen maailmanajan tapahtumat myös laajemmassa mittakaavassa kuin koronavirus ja koronarokote näyttävät meille, että Raamatun lopunajan profetiat ovat koko ajan enenevässä määrin täyttymässä.

Noituus liittyy kyllä farmakeia sanaan sillä tavalla, että noituutta harjoittaneet ihmiset (muinaiset uskonnot, okkultiikka) käyttivät lääkeaineita (kasvit, yrtit) parantamiseen, ihmisten (vihollinen, vastustaja) myrkyttämiseen ja tappamiseen. Näiden lääkinnällisten kasvien ja yrttien kautta noituuden harjoittaja pääsi transsin (huumaava vaikutus) kaltaiseen tilaan ollen sillä tavalla yhteydessä henkimaailmaan (riivaajahenkiin). Tällä tavalla noituus voidaan yhdistää farmakeia sanaan, mutta sen päämerkitys on lääkkeiden käyttö ja myrkynsekoitus. Ilm 18:23 kohta tuleekin ymmärtää siten, että farmakeiaa (lääkemyrkkyä) kauppaavat maan mahtavat harjoittavat noituutta, eli ovat tekemisissä ja yhteydessä riivaajahenkien kanssa.

Bill Gates (maan mahtava kauppamies) ja moni muu hänen kaltaisensa on yhteydessä riivaajahenkiin. Esimerkiksi Bill Gates meditaation ja okkultiikan kautta, ja samoin he ovat tekemisissä nykyisen rokoteteollisuuden kanssa. Tämä sopii täydellisesti Ilm 18:23 kohtaan ja todistaa sen, että he ovat teoillaan ja toimillaan jo osallisina tästä profetiasta riivaajahenkien ohjauksessa eksyttäen rokotteidensa kautta koko maailmaa.

Menemättä enempää sen syvällisemmin farmakeia sanan alkuperään (lähdelinkissä tarkempi selvitys), niin tuon lyhyesti esille, että klassisen kreikankielen farmakeia tarkoittaa joko parantavaa tai haitallista ja myrkyllistä lääkettä. Tämä tulee myös esille siinä kun klassisen kreikankielen sanat ovat tulleet muille kielille ikään kuin translitterointina, jossa kreikankielen sana muuttaa vähän muotoaan, mutta sen alkuperäinen kirjoitusmuoto on näkyvissä toisessa kielessä. Farmakeia (pharmakeia) on englanniksi pharmacy lääkkeidenvalmistustaito, apteekki, suomeksi farmasia apteekkitaito, apteekkiala; lääkkeiden valmistus-, säilytys- ja jakeluoppi. Farmakologia on lääkeaineoppi; lääkeaineiden valmistusta, käyttöä, vaiheita elimistössä ja vaikutuksia tutkiva lääketieteen ala.

Se tietenkin ratkaisee eniten mitä farmakeia sana on tarkoittanut klassisessa kreikassa. Silläkin on kuitenkin tiettyä painoarvoa, että näemme nykyään eri kielissä kreikankielen sanaa muistattavia sanoja kuten pharamacy ja farmasia, jotka muistuttavat farmakeia sanaa. Klassisessa kreikankielessä on kaksi sanaa, farmakon ja farmakeia, jotka tarkoittavat lääkettä, mutta UT kreikankielinen sana ei käytä kertakaan farmakon sanaa, mutta käyttää kolme kertaa sanaa farmakeia.

Uuden Testamentin kreikankieli käyttää Apostolien teoissa sanoja mageuo ja mageia tarkoittamaan noituutta ja noituuden harjoittamista. Itse näen sen kuinka Uusi Testamentti on tehnyt eron näiden kahden sanan välille mageia ja farmakeia. Mageia on noituuden harjoittamista, olla osallisena noituudessa, olla yhteydessä riivaajahenkiin. Farmakeia on sellaista noituuden harjoittamista, joka tapahtuu lääkinnällisen aineen kautta, jota voidaan käyttää parantavana tai haitallisena ja myrkyllisenä sekä farmakeian kautta voidaan olla huumaavan lääkeaineen kautta transsin kaltaisessa tilassa ja olla tällä tavalla yhteydessä riivaajahenkiin. Muinaisen maailman uskonnoissa ja okkultiikassa oli yleistä käyttää farmakeiaa noituuden harjoittamisessa edellä olevien asioiden tavoin.

Joku voisi sanoa, että Ilmestyskirjan farmakeia ei voi olla lääkemyrkky, koska Raamattu puhuu opillisesta eksytyksestä ja riivaajien eksytyksen hengestä, eikä lääke tai mikään aine voi olla eksytys.

Kun katsomme Ilmestyskirjan 18 lukua, niin siinä nämä maan mahtavat kauppiaat ovat tekemisissä Babylonin saastaisen riivaajahengen kanssa (esim. Bill Gates - mindfulness meditaatio yhteys henkioppaisiin, eli riivaajahenkiin) ja he eksyttävät kaikkia kansoja maailmanlaajuisesti, niin kuin Ilm 18:23 sanoo, ja nämä, jotka kauppaavat tätä lääkemyrkkyä (koronarokote), niin he sanovat sen olevan parantava lääke, mutta todellisuudessa se rikkoo ihmisen immuunijärjestelmän aiheuttaen sairauksia ihmisille sekä joillekin jopa kuoleman. Eikö sellainen ole eksytys (petos), jossa sanotaan, että tämä lääke (aine) parantaa sinut, vaikka todellisuudessa se rikkoo immuunijärjestelmää, eikä paranna, vaan rikkoo aiheuttaen sairauksia ja kuolemaa? Tietenkin tällainen on petos ja eksytys.

Sitten tähän eksytykseen liittyy vielä se, että tämä farmakeia lääkemyrkky ja sitä kaupittelevat henkilöt ovat yhdistetty Babylon saastaisten riivaajahenkien haureuden vihan viinin eksyttävään henkeen, jolla koko maailmaa eksytetään. Tällä tavalla tämä lääkemyrkky ei ole yksistään eksytys, vaan sen sisältämä valhe ja se kuinka sitä kauppaavat henkilöt ovat tekemisissä pahuuden henkivaltojen kanssa.

Tähän petokseen liittyy myös Raamatun opetuksen väärin käyttäminen kun esimerkiksi jumalattomuuden syntejä suosivat luterilaisen kirkon piispat vetoavat Raamattuun kehottaen olemaan esivallalle alamaisia ja ottamaan tämän rokotteen. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee olla esivallalle alamainen silloin kun esivalta noudattaa Jumalan tahtoa. Jos esivalta rikkoo Jumalan tahtoa vastaan tai kehottaa olemaan osallisena sellaisessa asiassa mikä on ihmiselle haitallista ja vaarallista, niin uskovan ei ole pakko tällaisessa tilanteessa noudattaa esivallan määräyksiä.

Milloinkaan ennen historiassa ei ole tapahtunut sellaista, kun tämän koronavirus "pandemian" aikana, että rikkaat kauppamiehet (maan mahtavat) ovat mukana maailmanlaajuisessa rokotusohjelmassa, jossa todella voimakkaasti kaikkia kansoja pyritään manipuloimaan rokotteen ottamiseen. Laitoin pandemian heittomerkkeihin siksi, koska vaikka ihmisiä on sairastunut tähän virukseen, niin monien lääkealan huippuammattilaisten mukaan kyseessä ei ole kuitenkaan pandemia, koska tähän mennessä maailman väestöstä yli 99% on selvinnyt tästä taudista kuolematta siihen.

En vähättele tätä koronavirusta ja siihen sairastuneita, mutta monien huippuammattilaisten mukaan kyseessä ei ole pandemia ja yhteiskuntien toimet ovat olleet ylimitoitettuja, joka on lisännyt monenlaista ahdinkoa: yrityksiä kaatuu, valtioiden velat kasvavat, ylimitoitetut toimenpiteet ovat lisänneet mielenterveysongelmia ja ahdistusta.

Minä en vastusta lääketiedettä, vaan arvostan sitä kaikkea hyvää mitä lääketieteessä on, josta minäkin olen saanut apua ja hyötyä monta kertaa. Minun huolenaiheeni ja vastustus on tätä koronarokotetta kohtaan. Painotan ja alleviivaan vielä sitä, että en kritisoi lääketiedettä ja sen saavutuksia kokonaisuudessaan, vaan tätä koronavirusta ja siihen liittyvää rokotetta, jotka ovat osa uuden maailmanjärjestyksen antikristillistä eksytystä.

Moni lääketieteen huippuammattilainen on uskaltanut sanoa, että Covid-19 virus on ihmisen manipuloima laboratoriossa, jossa eläimestä peräisin olevaan virukseen on lisätty ainesosia, jotka eivät siihen luonnollisesti kuulu. Lääketieteen huippuammattilaisissa on myös ollut sellaisia ulostuloja, että koronavirus on manipuloitu, jonka varjolla on kehitetty ihmiselle vaarallinen koronarokote. Tämän koronavirus "pandemian" aikana useampi korkeassa tai merkittävässä asemassa ollut henkilö on sanonut, että nyt pitäisi muodostaa uusi maailmanjärjestys ratkaisemaan tämä ongelma.

Tämä kaikki on yhtä ja samaa asiaa, eli eksytystä ja petosta, joka on nyt vielä sellaisessa välivaiheessa, mutta nämä asiat ja tilanteet ovat etukäteen suunniteltuja, jotka tulevat enemmin tai myöhemmin johtamaan uuteen maailmanjärjestykseen, joka kontrolloi ja hallitsee ihmisten elämää tulevan pedon merkin kautta. Koronarokote ei ole pedon merkki, mutta tämän maailmanlaajuisen rokotteen kautta ihmiskuntaa ollaan viemässä lähemmäs uutta antikristillistä maailmanjärjestystä. Tälläkin tavalla koronarokote liittyy Ilm 18:23 opetukseen.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa ja seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan ahdistuksen jälkeen (suuren ahdistuksen). Silloin jos ei jostakin syystä ymmärrä sitä, että seurakunta käy maan päällä läpi suuren ahdistuksen (Jumalan täydellisen rakkauden kohteina), niin ei kykene ymmärtämään sitä, että me elämme jo antikristillistä aikaa ja antikristus on astumassa näyttämölle (me odotamme Herraa Jeesusta). Jos näin on, että eskatologiaa (oppi maailman viimeisistä tapahtumista Raamatun sanan valossa) ei ymmärrä Raamatun sanan opetuksen mukaisesti, niin silloin voi olla niin, että ei ymmärrä sitä kuinka meidän tuntemamme menneen ajan monessa kohdin turvallinen lääketiede on nyt monessa kohden yhdistynyt lopunajan antikristillisen hengen kanssa.

Jos emme ymmärrä oikein Raamatun opettamia lopunaikaan liittyviä asioita, niin meillä on suuri vaara luottaa yhteiskuntaan ja lääketieteeseen siinä kohdin missä he ohjaavat ihmisiä hyväksymään antikristillistä agendaa. Eräs tällainen on koronarokote, joka tulee saamaan enemmin tai myöhemmin paljon pahaa aikaa (sairauksia ja jopa kuolemia liittyen tähän piikkiin, koronarokotepiikki kuolema voi tapahtua vasta pitkän ajan päästä sen seurauksena kun rokote rikkoo ihmisen immuunijärjestelmää). Moni sanoo, että kuka ottaa silloin vastuun jos ihmiset eivät ota rokotetta ja tulee ongelmia? Minä kysyn, että kuka ottaa silloin vastuun, jos rokote vielä pitkänkin ajan päästä tekee tuhoa? Kun kerran 99% ihmisistä on selvinnyt Covid-19 viruksesta, niin tämän tulisi olla vastaus siihen, että vaatimus koronarokotteen ottamiseen on täysin perusteeton.

Se miten ymmärtää lopunajat, niin se ei saa olla astinlauta toisen lyömiseen, koska meidät on Herran Jeesuksen opetuslapsina kutsuttu rakastamaan toisiamme totuudessa. On oikeus sanoa, että Jumalan sanan perusteella ymmärtää toisen erehtyneen, mutta asia ei saa mennä henkilökohtaisuuksiin. Ei varmastikaan enää mene kovinkaan montaa vuotta siihen kun tämä asia ratkeaa, että jääkö seurakunta suureen ahdistukseen vai ei. Asiat etenevät nyt maailmassa sellaisella vauhdilla, että tulemme tämän asian näkemään ja se on selvää, että moni joutuu pettymään, kun huomaa ettei asiat mennetkään sillä tavalla kuin uskoi ja odotti.

Riippumatta siitä uskooko seurakunnan olevan ahdistuksen ajassa tai ei, niin Raamatun sanan mukaan meidät tulisi tunnistaa siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Nyt olisi todella tärkeää vaalia tätä keskinäistä rakkautta, vaikka ymmärrämmekin joitakin Raamatun opetuksia eri tavalla. Jos emme kykene keskinäiseen rakkauteen, vaan hyökkäämme toisiamme vastaan ja lyömme toisiamme, niin meissä ole Jumalan vaikuttamaa totuuden rakkautta, vaan lihallista kiivautta ja oikeassa olemisen pätemisen tarvetta.

Eräs ikävä asia on sellainen missä Herran Jeesuksen opetuslapset ovat nousseet toisiaan vastaan sen mukaan miten tähän koronavirus asiaan ja rokotteeseen suhtaudutaan, toinen pitää sitä luonnollisena asiana sekä turvallisena rokotteena, mutta toinen ihmisen manipulaationa ja vaarallisena rokotteena. Tämäkään ei saisi jakaa seurakuntaa, vaan keskinäisen rakkauden tulisi kukoistaa siitäkin huolimatta miten suhtautuu koronavirukseen ja koronarokotteeseen.

Herra Jeesus on meidät verensä ja sovitustyönsä kautta pelastanut iankaikkiseen elämään, antanut syntimme anteeksi, kutsunut pyhitykseen totuuden rakkaudessa, kutsunut rakastamaan toinen toisiamme, ei lyömään toinen toisiamme. Eri mieltä voimme ja saamme olla ja sävyisyyden Hengessä kohdata toinen toisiamme pyrkiessämme elämään totuudessa ja etsiessämme totuutta, mutta emme saa tulla toistemme vihamiehiksi, koska silloin emme ole enää Herran asialla, vaan riidanhengen kautta osallisia sen toisen hengen vaikutukseen ja toimintaan. Saakoon Herran Henki vaikuttaa meissä nöyrtymistä toinen toisemme kunnioittamiseen ja rakastamiseen totuudessa, koska siihenkin myös meidät on kutsuttu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

 

Petri Paavola 22.12.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Ilmestyskirja 18:23 farmakeia lääkemyrkky
 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker