Nature

Tutkikaa, mikä on otollista Herralle Ef 5:10

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta | SaulusMedia | Petri - Youtube 

Nature

Tällä sivulla on pdf-muotoon tallennettuja kirjoituksia,
joita on helpompi lukea netissä tai tulostaa paperille

Jeesus on vanhan liiton juhlien täyttymys
Jos emme ymmärrä vanhan liiton esikuvia, niin emme kykene ymmärtämään todella syvällisesti Uuden Liiton sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Vanhan liiton esikuvat Messias Jeesuksesta auttavat meitä ymmärtämään syvällisemmin Uuden Liiton sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Tämän tähden olen kokenut sydämessäni kirjoittaa vanhan liiton juhlien esikuvista, jotka ovat esikuvia Messias Jeesuksesta, Hänen pelastuksestaan ja Hänen tehtävistään. Toivon ja rukoilen, että tämä nettikirja saisi olla johdattamassa edes yhden ihmisen pelastukseen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa sekä runsaasti rakentaa uskoa Herran Jeesuksen opetuslasten sydämissä. Koen tämän kirjoituksen olevan tähän mennessä tärkein kirjoitukseni ja opetukseni Herrasta Jeesuksesta.

Näky lopunajan eksytyksestä
Vuonna 1994 Richard Smith sanoi saaneensa näyn Jumalalta. Kun tutkimme ja koettelemme näkyä lähes 20 vuotta sen antamisen jälkeen, niin pystymme täydellä varmuudella näkemään sen olleen Jumalan antama. Smithin näky oli annettu koskemaan Englantia, mutta koska näky kertoi Toronto "herätyksestä" sekä sen jälkeen nousevista uusista eksytyksen aalloista, jotka nousevat samasta eksytyksen happopilvestä kuin Toronto "herätys", niin näky kosketti koko maailmaa ja siten myös Suomea. Olen itse lukenut Richard Smithin näyn melko pian sen jälkeen kun se julkaistiin 1990- luvun keskivaiheilla. Koin jo silloin näyn olevan Jumalasta ja vuodet näyn antamisen jälkeen aina tähän päivään asti ovat vahvistaneet näyn olleen Jumalasta. Näky kertoo lopunajan eksytyksestä, jonka kautta riivaajahenget pyrkivät eksyttämään Jumalan seurakuntaa.

Jerusalemin temppelin alkuperäinen sijainti
Perinne ja traditio opettaa Jerusalemin temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla ja kuinka roomalaisten Antonian linnoitus oli vain pieni uloke Temppelin vieressä. Tutkimalla Raamatun sanaa ja juutalaisen historioitsija Josefuksen tekstejä tulemme ymmärtämään, että roomalaisten Antonian linnoitus sijaitsi temppelivuoren huipulla ja Jerusalemin temppeli oli alempana vuoren rinteellä. Tämä on todella tärkeä asia. Perinne ja traditio on sijoittanut Jerusalemin temppelin väärään kohtaan ja jos uskot perinnettä, niin et voi nähdä totuutta Jerusalemin linnoituksen oikeasta sijainnista, joka löytyy Jumalan sanasta sekä historian todistuksesta.

Ristiriita ja petos
Yhteiskunnassa vaikuttavien asioiden, ilmiöiden ja ihmisten taustalla on monenlaisia motiiveja ja vaikutuksia. Jotkut motiiveista ja vaikutuksista ovat avoimesti kaikkien nähtävissä kun taas toisten motiivit ja vaikutukset eivät ole yleisesti tiedossa ja ovat hyvin salaperäisiä sekä jopa valheen ja petoksen vääristämiä. Otan esille kirjoituksessani erään vääristymän sekä petoksen tien, joka esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivon mukaan sinulla on rehellinen ja avoin sydän, koska vain siten voit erottaa petoksen ja sen miksi ja miten petos tulee tapahtumaan. Tämä aihe on ollut sydämessäni voimakkaana useamman kuukauden ajan. Tutki ja koettele kirjoitukseni.

 

Matt 28:19 historian tulkintaa Raamatun totuus
Olen itse kirjoittanut ja puhunut Matt 28:19 kohdasta Raamatun kokonaisopetuksen valossa, joka on kaikista tärkein näkökulma siihen miten Matt 28:19 tulisi ymmärtää. Tällä kertaa tuon esille sitä miten historian saatossa Matt 28:19 on ymmärretty. Matt 28:19 jaetta ei ole ymmärretty samalla tavalla, vaan siitä on erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja. Tätä tutkimme, mutta samalla asetan Raamatun ilmoituksen historian tulkinnan yläpuolelle.

Muinaisten juutalaisten rabbien opetuksia ja Jumalan sanan totuus
Olen kirjoittanut vuosien varrella monia kirjoituksia kotisivulleni juutalaisuudesta ja Raamatun opetuksista. Keräsin yhteen muutamia kirjoituksiani aiheesta ja tein niistä pdf-muotoisen nettikirjan. Tämä aihe on todella mielenkiintoinen, koska menneinä aikoina, muinaiset rabbit ovat opettaneet Messiaan olevan pelastus, jonka kautta Israelin kansa tulee samaan pelastuksen synneistään Messiaan veren kautta. Messias Jeesuksen kuoleman jälkeen juutalaisten rabbien opetus tietyistä Raamatun kohdista on muuttunut, koska nämä Raamatun kohdat viittaavat todella voimakkaasti Herraan Jeesukseen. Rabbit ovat muuttaneet muinaisia käsityksiä, tulkintoja ja opetuksia koskien Raamatun Messias kohtia, koska ne näyttävät viittaavaan liian voimakkaasti Jeesukseen ja tämän syyn tähden juutalaisten rabbien opetus on muuttunut siitä mitä se on ollut muinaisina aikoina. Tutkimus rabbien muinaiseen historiaan ja Raamatun sanan muuttumaton todistus todistaa kiistattomasti, että Jeesus (Jeshua) on Messias. Nettikirjassa on myös muuta mielenkiintoista mm. Danielin kirjan 70 vuosiviikon tutkiskelua hepreankielen valossa, joka avaa meille Danielin kirjan 9 lukua juuri siihen suuntaan kuin se pitäisi ymmärtää ja uskoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Danielin kirjan profetia 70 vuosiviikosta
Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetiasta ja sen tulkinnasta on käyty kiivasta väittelyä uskovien keskuudessa lähes koko Uuden Liiton historian aikakauden. Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetia puhuu 490 vuoden pituisesta ajanjaksosta, joka jakaantuu kolmeen aikajaksoon: 49 vuotta, 434 vuotta ja 7 vuotta.

Martti Lutherin juutalaisviha oli holokaustin perusta
Olen vuosien varrella kirjoittanut lyhyesti Martti (Martin) Lutherin juutalaisvihasta ja hänen kirjoittamastaan kirjasta Juutalaisista ja heidän valheistaan. Tässä kirjoituksessani perehdyn tarkemmin ja syvällisemmin Lutherin juutalaisvihaan ja siihen mitä se on saanut aikaan ja vaikuttanut maailmassa hänen kuolemansa jälkeen. Kirjoituksessani käyn läpi Lutherin kirjasta Juutalaisista ja heidän valheistaan sellaisia kohtia, joista tulee esille Lutherin kammottava juutalaisviha. Lutherin juutalaisviha on myötävaikuttanut 1930-1940 lukujen juutalaisvihaan, holokaustiin ja juutalaisten kansanmurhaan. Tuon esille myös sitä miten monet natsit suhtautuivat Lutheriin ja kuinka Lutherin juutalaisvastaisen kirjan sanoma oli natsien innoittajana holokaustin hirveyksille. Toki natsien juutalaisvihan ja holokaustin taustalla oli muutakin kuin vain Lutherin juutalaisvihan kirjan ajatusten kannattaminen, mutta tässä kirjoituksessa keskityn vain Lutherin vaikutukseen liittyen natsien suorittaman holokaustin motiiveihin. Minulla ei ole mitään henkilökohtaista kaunaa tai vihaa Lutheria tai luterilaista kirkkoa kohtaan, vaan tarkastelen asioita siitä näkökulmasta käsin miten ne ovat ihan oikeasti tapahtuneet. Suomen maassa ja luterilaisen kirkon sisällä on vieläkin sellaisia ihmisiä, jotka eivät usko Lutherin harjoittaneen juutalaisvihaa, ja siksi he pitävät tällaisia puheita Lutheria pilkkaavina ja vääristelevinä, vaikka Lutherin juutalaisviha oli ikävää ja kauhistuttavaa todellisuutta. Tämä kirjoitus on todella ajankohtainen, koska nyt tällä hetkellä maailmassa on alkanut taas voimakas juutalaisviha ja antisemitismin nousu. Antisemitismi ja juutalaisviha ja keneen tahansa ihmisryhmään kohdistuva inho ja viha on äärimmäistä pahuutta, jolle ihmisen ei pitäisi antaa yhtään tilaa sydämessään.

Holokausti ja antisemitismin valheet
Nykyaikana yhä useampi ihminen on eksynyt luulemaan ettei juutalaisten kansanmurhaa (holokausti) olisi tapahtunut. Jotkut ihmiset vähättelevät holokaustia sanoen ettei sitä ole tapahtunut siinä laajuudessaan miten historian dokumentit ovat sen esittäneet. Holokaustin kieltäjät esittävät valtavan määrän valheeseen perustuvaa tietoa, jonka kautta he koittavat kumota juutalaisten kansanmurhan toisen maailmansodan aikana. Holokaustin kieltäjien väitteiden kumoamiseen ei tarvita kilometrien pituisia kirjoituksia. Tästä syystä tuon esille muutaman todisteen, jotka kumoavat täydellisesti holokaustin kieltäjien väitteet.

eXTReMe Tracker