Pidä vanhurskautta voimassa

 

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.

Hebr 11:
31 Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa.
32 ¶ Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista,
33 jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat,
34 sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.

Herran Jeesuksen opetuslasten tärkein tehtävä maailmassa koskien jumalattomia ihmisiä on julistaa tai kertoa heille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, eli pelastuksen sanomaa, että iankaikkiseen kadotukseen matkalla olevat jumalattomat ihmiset katuisivat ja tunnustaisivat syntinsä Jumalalle ja uskoisivat Herraan Jeesukseen sielunsa pelastumiseksi. Pelastuksen evankeliumi on tosi kertomus Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. Sen lisäksi uskovien ihmisten on pidettävä vanhurskautta voimassa tässä maailmassa, joka tarkoittaa Jumalan tahdon mukaista uskonvaellusta sekä Jumalan tahdon kertomista jumalattomille ihmisille, joka ei tarkoita ihmisten tuomitsemista, vaan sen kertomista, mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä Jumala on ihmisen Luoja.

Matt 5:
44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

Kyse ei saa olla siitä, että me uskovina haluaisimme syyllistää jumalattomia ihmisiä synnissä elämisestä, vaan että me rakastaisimme heitä ja kertoisimme heille Jumalan pelastuksesta ja tahdosta.

Ef 5:
6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-
10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin (elegkho) niistä.
12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi kertoa, että synnin teot ovat vääriä tekoja ja vastoin Jumalan tahtoa. Ef 5:1 jakeessa oleva sana nuhdelkaakin on kreikaksi elegkho, joka tarkoittaa tuomita syylliseksi, kertoa ja osoittaa virhe (synti), osoittaa vääräksi, nuhdella.

Raamatun kokonaisopetuksen valossa meidän tulee ymmärtää oikealla tavalla Ef 5:6-13 jakeiden sanoma. Uskova ei tuomitse ihmisiä kertoessaan sitä mikä on syntiä ja Jumalan tahto, vaan hän tuo esille sen mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumalaton saa sitten itse päättää uskooko hän vai ei, ja jatkaako hän synnissä elämistä vai ei. Usein jotkut uskovat sanovat, opettavat ja ajattelevat ettei jumalattomia tarvitse muuta kuin evankelioida. Raamatun opetuksen mukaan meidän tulee (saamme Jumalan armosta) totta kai evankelioida jumalattomia ihmisiä, mutta myös kertoa synti synniksi ja se mikä on Jumalan tahto.

Esimerkiksi tässä ajassa, jossa homoudesta pyritään tekemään normaalia seksuaalisuuden muotoa olisi uskovien uskallettava sanoa sen olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Jotkut uskovatkin sanovat miksi aina nostetaan esille homouden synti, miksi ei puhuta kaikista synneistä? Se miksi on tärkeää puhua tässä ajassa homouden synnistä johtuu siitä, että homous yritetään tehdä normaaliksi (synnittömäksi) asiaksi, mutta esim. varastaminen nähdään yleisesti vääräksi asiaksi, eli synniksi Raamatun sanan opetuksen mukaan.

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Jumalan tahto on se ettei Hänen tahtoansa ja totuuttansa vääristetä ja silloin kun jumalattomat ihmiset vääristävät sen, niin meidän on sanottava ja kerrottava se mikä on oikein ja mikä on väärin. Usein me uskovat luulemme virheellisesti, että meidän tehtävä on pelkästään julistaa evankeliumia, eikä kertoa sitä mikä on Jumalan tahto koskien kaikkia asioita. Koska Raamattu sanoo Jumalan vihan ilmestyvän taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, niin meidän uskovien on kerrottava se heille. Evankeliumin julistaminen on tietenkin tärkein asia, mutta tärkeää on myös kertoa se mikä on oikein ja mikä on väärin.

Jos yhteiskunta alkaisi opettamaan varkauden olevan normaalia ja hyväksyttävää, niin meidän uskovien tulisi kertoa maailmalle sen olevan syntiä ja väärin. Samasta syystä on tärkeätä tuoda esille tässä ajassa se, että homous on synti ja Jumalan tahdon vastainen asia. Toki varkauskin on syntiä ja väärin ja sekin meidän tulee kertoa jumalattomille ihmisille.

Tämä asia tulee ymmärtää oikein ja asiat sekä sanomiset pitäisi tapahtua Jumalan johdatuksessa, silloin asiat tulee sanottua oikeaan aikaan, vaikka ne eivät siltä edes näyttäisi, niin silti johdatuksessa lausutut sanat ovat aina oikea-aikaisia. Tämän asian takia kenenkään on turha ottaa kantaaksensa ylimääräistä taakkaa, sillä uskon kasvun kautta opimme oman vastuumme Herran edessä sekä elämään johdatuksessa ja sitä kautta lausumaan sanoja jumalattomille eri tilanteissa Jumalan johdatuksen mukaan.

1 Kor 5:
9 ¶ Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa;
10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Jotkut uskovat sanovat ettei jumalattomille saa sanoa mitään muuta kuin evankeliumia, sillä on turha vaatia jumalattomilta vanhurskasta ja Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä kun ihminen tulee uskoon, niin sen jälkeen hän vasta ymmärtää sen mikä on Jumalan tahto. Edellä olevassa lausunnossa on totuutta mukana, mutta siinä on myös väärä ulottuvuus. Se on totta ettei jumalattomalta voi vaatia Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä hän voi ymmärtää Jumalan tahdon oikealla tavalla vasta sen jälkeen kun hän on tullut uskoon.

On kuitenkin Raamatullista sanoa jumalattomalle jonkin asian olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista, sillä Ef 5:6-11 mukaan jumalattomalle tulee sanoa synti synniksi. Jos ja kun sanomme synnin synniksi, niin se ei ole vaatimus jumalattomalle vanhurskaaseen elämään, vaan synnin sanominen synniksi sekä sen mikä on Jumalan tahto.  Se on siis asian väärä ulottuvuus jos sanoo ettei jumalattomille saa puhua ollenkaan synneistä, vaan julistettava aina evankeliumia.

1 Kor 5:9-13 sanoo, että jos uskova on epäjumalanpalvelija, huorintekijä, pilkkaaja,  juomari tai varas eikä halua tehdä siitä parannusta, niin seurakunnan on tällaisessa tapauksessa tuomittava hänet uskovien yhteyden ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa seurakunnalla on valta tuomita synnissä elävä uskova seurakunnan yhteyden ulkopuolelle. Tätä tarkoitti sanonta, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella. Ulkopuolella olevia jumalattomia ei meillä uskovilla ole lupa tuomita, sillä se on Jumalan tehtävä. Synnin saamme sanoa synniksi jumalattomalle, joka ei ole sama asia kuin jumalattoman tuomitseminen. 1 Kor 5:9-13 ei sano ettemmekö saisi sanoa syntiä synniksi jumalattomalle.

1 Tim 1:
8 Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään
9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,
10 haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan-
11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu.

Raamattu sanoo ettei lakia laittomuudesta (synti), jumalattomuudesta, syntisyydestä, murhaajille, haureellisessa seksisynneissä eläville, valehtelijoille ja kaikelle muulle (kaikenlainen synti) mikä on Jumalan tahtoa vastaan ole annettu vanhurskaalle, vaan jumalattomille ja syntisille ihmisille.  Tämäkin kohta todistaa sen, että meidän uskovien tulisi kertoa 1 Tim 1:8-11 mainitut synnit jumalattomille ihmisille. Koska laki synnistä on annettu jumalattomia varten, niin silloin siitä tulee myös heille kertoa. Toki tähän kuuluu myös evankeliumin julistaminen. Pelkkä synnin kertominen ei johdata ketään uskoon, vaan sen lisäksi tulee kertoa synnin tuomio, eli iankaikkinen kadotus sekä Jumalan armosta, jossa on pelastus iankaikkiseen elämään ja syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämän lisäksi meidän tulisi myös kertoa jumalattomille se mikä on syntiä ja mikä Jumalan tahto.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker