Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Pimeyden saatanallisin eksytys

 

Monet uskovat ajattelevat ja opettavat etteivät riivaajahenkien (valheenhenget)  vallassa olevat eksyttäjät voi julistaa evankeliumia tai sanoa evankeliumin olevan totuus. Tämä on pimeyden saatanallisin eksytys, sillä Raamatun mukaan valheenhengessä oleva eksyttäjä voi sanoa evankeliumin olevan totuus. Jos luulemme ettei valheenhengen voimassa toimiva eksyttäjä voi julistaa evankeliumia, niin silloin olemme itse vaarassa eksyä, sillä Raamatun opetuksen mukaan tietäjähengen vallassa oleva nainen seurasi Paavalia ja hänen kanssaan olevia uskovia huutaen ja sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. jotka julistavat teille pelastuksen tien. Raamatun opetuksen mukaan valheenhengen vallassa oleva eksyttäjä voi sanoa evankeliumin olevan pelastuksen tie.

Käyn kirjoituksessani läpi tätä aihetta muutamien näkökulmien kautta, esimerkiksi siten että mistä tiedämme eksyttäjän olevan eksyttäjä, vaikka hän sanoisi evankeliumin olevan totta ja pelastuksen tie. Raamattu paljastaa meille sen millä tavalla opimme erottamaan valheenhengen ja Jumalan Hengen toiminnan kun on kyseessä evankeliumin julistaminen. Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään eksytystä, vaan myös Raamatun sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Tietäjähenget ja pelastuksen tie
Valheen voimalla tunnustekoja ja ihmeitä
Raamatullinen suhtautuminen syntiin
Oikean ja väärän evankeliumin ero

 

 

Tietäjähenget ja pelastuksen tie

Apt 16:
16 ¶ Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.
17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".
18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

Raamattu sanoo tietäjähengen vallassa olleen naisen huutaen ja sanoneen Paavalin seurueineen julistavan pelastuksen tietä. Nainen oli epäjumalanpalvelija, jonka kautta saatanallinen tietäjähenki vaikutti ja siitä huolimatta hän sanoi totuuden siitä, että Paavali seurueineen julisti pelastuksen tietä (evankeliumia Herrasta Jeesuksesta).

On väärin ja todella vaarallista ajatella ettei väärän hengen vallassa oleva eksyttäjä kykenisi sanomaan Jeesuksen olevan pelastuksen tie. Jos ajattelee ettei väärän hengen vallassa oleva eksyttäjä kykene sanomaan Jeesuksen olevan pelastuksen tie, niin silloin voi joku päivä eksyä mukaan sellaiseen toimintaan, missä valheenhengen voimalla sanotaan Jeesuksen olevan pelastuksen tie ja näin jos mahdollista on jopa uskovakin eksynyt mukaan valhehenkien saatanalliseen toimintaan.

Koska tietäjähengen vallassa oleva nainen kykeni sanomaan Paavalin seurueineen olevan korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat pelastuksen tietä (evankeliumia Jeesuksesta), niin sekin on mahdollista, että joku eksyttäjä valheenhengen vallassa tuo esille evankeliumia Jeesuksesta. Moni on ajatellut ettei se ole mahdollista, sillä saatana ei halua kenenkään pelastuvan. Raamatun sanan todistuksen mukaan se on kuitenkin mahdollista, että saatana vahvistaa evankeliumin Jeesuksesta, mutta aina tällaisessa tapauksessa aina jollakin tavalla ihminen johdetaan harhaan ja pelastuksen ulkopuolelle.

Mistä voidaan tunnistaa väärän hengen vallassa oleva eksyttäjä? Voitelun alkuperä paljastaa ettei ole kyseessä Jumalan Pyhä Henki sekä väärän hengen kautta tuleva eksytys sekoittaa totuuden ja valheen, eli yleensä sanoo yhtä aikaa jotakin sellaista, jossa pelastus on voimassa Jeesuksen kautta sekä esim. Marian kautta jne. Tällä tavalla pelastus on tehty tyhjäksi, sillä Jeesus ja Maria eivät voi yhtä aikaa toimia pelastajina. Eräs eksytys on myös sellainen, missä valheenhenki voi tunnustaa Jeesuksen olevan Pelastaja, mutta valheenhenki johdattaa uskovan uskomaan ja luulemaan, että hän on synnitön. Raamatun opetuksen mukaan sellainen ihminen, joka uskoo että hän ei tee syntiä ja on synnitön elää ilman totuutta eikä hänellä ole Jumalan sanaa, vaikka hän kuinka muuten puhuisi ja sanoisi oikeita asioita. Tästä lisää myöhemmin.

Eksytyksen henki joka julistaa oikeaakin eksyttää uhrinsa uskomaan vastoin Raamatun totuutta sillä tavalla, ettei hän enää voi olla pelastavassa uskossa, vaikka hän  itse niin luulee. Tai sitten hän sortuu Jeesuksen rinnalla julistamaan muita pelastusteitä tai voi jopa kieltää kokonaan Jeesuksen sovitustyön.

Esimerkiksi ns. JDS-opin kautta Jeesuksen sovitustyö kumotaan siten, että JDS-opin mukaan Jeesukseen tuli saatanan luonto ja Jeesus sovitti synnit vasta helvetissä, eikä Jeesuksen fyysinen kuolema ristillä sovittanut syntejä, vaan vasta hengellisen kuoleman jälkeen Jeesus sovitti synnit helvetissä. On sanomatta selvää, että JDS-oppi on saatanallinen oppi eikä kukaan sellainen ihminen voi pelastua, joka uskoo edellä olevaan JDS-oppiin.

3 Moos 20:
5 niin minä itse käännän kasvoni sitä miestä vastaan ja hänen sukuansa vastaan; hänet ja kaikki, jotka häntä seuraten ovat lähteneet haureudessa kulkemaan Molokin jäljessä, minä hävitän heidän kansastansa.
6 Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.
7 Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Raamatun opetuksen mukaan vainaja- ja tietäjähenkien seuraaminen (sekä olemalla heidän valhevoiman ja väärän opetuksen levittäjä) on hengellistä haureutta, jonka kautta ihmiset saastuvat valheenhengistä.

Mark 5:
2 Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.
3 Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;
4 sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään.
5 Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.

Eräs selkeä tuntomerkki tietäjähengen väärästä alkuperästä on mieltymys kuolleiden hautoihin, hakeminen voitelua haudoilta sekä kuolleita ruumiilta. Tänä päivänä äärikarismaattisissa piireissä on julistajia, jotka tunnustavat avoimesti hakevansa "Jumalan voitelua" haudoilta ja kuolleilta ruumiilta. Jotkut heistä jopa makaavat haudoilla hakien sillä tavalla "voitelua".

Apt 10:
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

Apt 5:12 Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä.

Aina silloin kun on kyse haudan tai kuolleen ihmisen kautta tulevasta voitelusta, niin kyseessä on eksytys. Raamatun opetuksen mukaan Jumala antaa Häneen uskoville ihmisille Pyhän Henkensä ja voiman  sekä voitelun ja tekee tunnusteot ja ihmeet aina itse henkilökohtaisesti suoraan tai käsienpäälle panon kautta (uudestisyntyneen uskovan käsien päällepano). Jumala ei koskaan anna voiteluansa kuolleiden ihmisten eikä hautojen kautta, koska Hän on sanassaan (Raamattu) ilmoittanut ja kieltänyt yhteydet kuolleisiin ihmisiin. Riivaajahenget ovat erikoistuneet toimimaan ja aktivoimaan valhevoimaansa kuolleiden ihmisten, hautojen, pyhäinjäännösten ja materian kautta.

2 Aik 33:6 Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi Ben-Hinnomin laaksossa, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja velhoutta ja hankki itsellensä vainaja- ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.

Väärän hengen (tietäjähengen) vallassa oleva eksyttäjä ennustaa (selvännäkijä matkii profetiaa) sekä harjoittaa noituutta valheenhengen voimalla.

Valheen voimalla tunnustekoja ja ihmeitä

Matt 7:
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet (propheteuo) ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

2 Tess 2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Silloin kun ihminen uskoo valheita, niin saatana on monissa tapauksissa hyvin halukas vahvistamaan valheita valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Valheenhenki käyttää myös Jeesuksen nimeä tehdessään valheen voimalla erilaisia asioita, joiden tarkoituksena on eksyttää ihmisiä luulemaan kyseessä olevan Raamatun Jumala ja Herra Jeesus. Valheenhenki voi Jeesuksen kautta "profetoida", järjestää riivaajien ulosajonäytöksen (hämäys ja bluffi), tehdä voimallisia tekoja kuten parantaa sairauksia sekä sanoa Jeesuksen olevan Jumalan pelastuksen tien (evankeliumi).

1 Joh 1:

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.

7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

Raamattu tuo monessa kohtaa esille, että uskova ihminen voi langeta tekemään syntiä. Eräs tällainen kohta on Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa, jonka mukaan uskova tekee Jumalasta valehtelijan eikä Jumalan sana ole hänessä jos hän uskoo olevansa synnitön. 1 Joh 1:6-10 ja koko tekstiyhteys tuo esille sen, että on kyse uskovasta, joka voi tehdä syntiä uskovana ollessaan. 1 Joh 2:1 vahvistaa sen, että uskova ihminen voi uskovaisena langeta tekemään syntiä.

Raamatun opetuksen valossa synnittömyysoppiin (hänestä on tullut synnitön) uskova ihminen tekee itsestään valehtelijan, jolla ei ole totuutta ja Jumalan sanaa. Synnittömyysopin julistaminen ja opettaminen ei ole ainoastaan inhimillinen opillinen erehdys, vaan asia joka asettaa synnittömyysoppia julistavan asemaan, jossa hän on valehtelija, jolla ei ole totuutta ja Jumalan sanaa ja näin sanoo Jumalan sanan todistus. Silloin kun ihminen uskoo olevansa synnitön, niin hän ei tuo syntejään Herran Jeesuksen veren puhdistettavaksi eikä suostu tekemään parannusta synneistään. Tämän tähden tällainen ihminen elää ilman Jumalan sanan totuutta valheen varassa ja siksi hän on ulkopuolella pelastuksen, koska hän ei tuo syntejään Jeesuksen puhdistettaviksi, vaan ne ovat synteinä todistamassa hänet syylliseksi Jumalan edessä, sillä Jumala ei anna armoansa valheen ja synnin päälle.

Äärikarismaattisissa piireissä ja uskonsana-liikkeessä on monia ihmisiä ja julistajia jotka uskovat olevansa synnittömiä. Heidän kauttansa tapahtuu ihmeitä mm. sairaita paranee jne. Koska he elävät valheessa ilman totuutta ja Jumalan sanaa uskoessaan olevansa synnittömiä, niin sen tähden heidän kauttansa tapahtuvat tunnusteot ja ihmeet on tehty valheen kaikella voimalla.

Synnittömyysopista on olemassa erilaisia versioita, joista eräs on sellainen missä uskotaan että uskovan on mahdollista saavuttaa tässä nykyisessä maailmanajassa synnittömyyden tila, jossa hän on sillä tavalla synnitön ettei hän enää tee tietoista syntiä. Tämän opetuksen mukaan uskova voi langeta tekemään syntiä, mutta hän voi myös saavuttaa tilan, jossa hän ei enää koskaan lankea tekemään tietoista syntiä. Tämän opetuksen päämäärä on pyrkiä olemaan täysin synnitön ja tämä koko opetus tekee siitä valheen, koska uskovasta ei voi tulla synnitöntä tässä maailmanajassa.

Jos sanoo, että uskova voi langeta tekemään syntiä sekä ettei meidän tarvitse koskaan langeta tekemään syntiä, koska voimme saavuttaa synnittömyyden tilan, niin jälkimmäinen tekee kokonaisuudesta väärän ja valheellisen opetuksen, koska Raamatun opetuksen mukaan ei ole mahdollista elää uskovana lankeamatta syntiin:

Jaak 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme (ptaio). Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Ptaio tarkoittaa virhe, virheen tekeminen, synnin tekeminen. Se on jo vakava harhaoppi, jos sanoo sen olevan mahdollista, että voi elää lankeamatta tekemään syntiä, sillä Raamatun opetuksen mukaan meistä ei tule täydellisiä ja jos lankeamme ja teemme parannusta, niin Jumala antaa syntimme anteeksi.

1 Joh 2:

1 ¶ Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Tässä on kyse synnin tekemisestä, jonka tiedostaa sillä kuinka emme voisi olla siitä tietoisia, jos teemme syntiä ja meillä on Jeesus Puolustajana ja Hän antaa synnit anteeksi, kun teemme niistä parannusta. Jos olisi kyse tiedostamattomasta synnistä ja Raamattu opettaisi, ettei uskova voi enää tehdä tietoista syntiä, niin eikö tässä pitäisikin lukea, jos joku tekee tietämättään syntiä? Kyllä pitäisi. Mutta koska on kyse tietoisesta synnin tekemisestä, niin siksi siinä ei ole sanaa tiedostamaton.

Opetus, että uskovana voi elää tekemättä tietoista syntiä on synnittömyysopin eräs versio ja vaikka samaan aikaan sanoisi uskovan voivan langeta tekemään syntiä, niin se on silti harhaoppi siltä osalta ettemme kykene uskovina elämään tekemättä syntiä. Tällainen opetus on synnittömyysopin sovellus, jossa pidetään sitä mahdollisena, vaikka joku lankeaisikin. Tämä johtaa myös synnittömyyden tavoittelemiseen, koska jos tähän oppiin uskova ihminen ei pyrkisi synnittömäksi, niin hän olisi ristiriidassa oppinsa kanssa.

Raamattu tuo esille ettemme tule täydelliseksi (synnitön), mutta saamme kasvaa sitä kohden:

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Emme pyri tulemaan täydellisiksi ja synnittömiksi tässä ajassa, vaan kasvamaan uskossa koko ajan enemmän Jumalan tuntemisessa. Silloin kun ja jos pyrkii synnittömäksi tässä ajassa, niin silloin rakentaa valheen varaan, ei Raamatun sanan totuuden varaan.

Raamatullinen suhtautuminen syntiin

Raamatun kokonaisopetuksen valossa Raamattu ei opeta sellaista että on mahdollista saavuttaa synnittömyyden tila, siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta, sillä kasvussa oleva ei ole saavuttanut täydellisyyttä (synnittömyys), vaan kasvaa sitä kohti kuitenkaan saavuttamatta sitä tässä ajassa.

Raamatullisen seurakunnan opetukseen kuuluu, että meidän uskovien tulee karttaa syntiä sekä pyrkiä voittamaan synnin kiusaukset ja tehdä parannus synneistä, jos joku on langennut tekemään tai elämään synnissä. On ihan oikein pyrkiä pysymään erossa synnistä, mutta harha ja valhe astuu mukaan siinä vaiheessa, kun joku opettaa että synnittömyyden tila on mahdollista saavuttaa tai että uskova on synnitön. Voimme elää vapaana synnistä aina sen mukaan mihin asti Jumala on meitä kasvattanut ja mihin saakka olemme suostuneet kasvamaan, mutta täysin synnittömiä meistä ei tule koskaan.

Ymmärrän monen halun puhtaaseen uskon elämään Herrassa Jeesuksessa, mutta olkoon meidän halumme ja uskomme Raamatun sanan opetuksen mukaista, koska muuten eksymme ja harhaudumme.

On ihan oikein opettaa ja kannustaa uskovia hylkäämään syntejä sekä oppia voittamaan synnin kiusauksia. Harhaksi ja valheeksi opetus muuttuu siinä vaiheessa kun opetetaan, että voi saavuttaa synnittömän tilan tai tulla synnittömäksi ja olla synnitön. Raamattu opettaa, että uskon elämä on kasvua kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä ettemme voi tulla täydellisiksi, niin kauan kun me saamme elää uskossa kasvaen täällä maan päällä. Siksi Paavali opetti ettei hän ole tullut täydelliseksi, vaan hän rientää sitä kohti, eli kasvaa sitä kohti.

Synnittömyysopin opetus ei ole Raamatun mukaista opetusta. Se avaa ovia vihollishengen toiminnalle oman kunnian ja ylpeyden kautta, sillä Raamatun kokonaisopetuksen valossa uskovalla ei ole mahdollisuutta elää tässä maailmassa lankeamatta syntiin tai elää täysin synnittömänä. Uskonsana-liike sekä äärikarismaattisuus ovat harhautuneet pois Raamatun totuudesta, siksi valheenhenki vaikuttaa näissä piireissä tehden erilaisia manifestaatiota mm. sairaita paranee ja voimallisia tekoja tapahtuu, mutta tekijänä on vihollisen riivaajahenget.

Silloin kun uskotellaan, että uskova voi olla synnitön, niin on kyse ylpeydestä ja Raamatun mukaan siitä, että ihminen elää valheessa, eikä hänessä ole totuutta ja Jumalan sanaa. Vihollisella on monia eksytyspaketteja. Täysin Raamatun vastaisia opetuksia sekä sitten sellaisia eksytyksiä, missä voidaan puhua ihan oikeistakin asioista, mutta voiman lähde tulee valheenhengeltä, jossa myös opetetaan tiettyjä vääriä ja vahingollisia opetuksia sekä ihmisten ylpeyden kautta vihollishenget saavat polttoainetta valhevoiman tunnusteoille ja ihmeille. Synnittömyysoppi on sellainen polttoaine, joka avaa oven vihollishengille.

Monet uskovat eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet uskon lahjaa ja Herran Jeesuksen opetuslapseutta. Moni ei ymmärrä olevansa Jumalan armosta vanhurskautettu, jolla on Pyhän Hengen voiman kautta mahdollisuus vapautua synneistä. Monet uskovat katsovat liiaksi itseensä ja omaan lihaansa, jonka seurauksena he kantavat syyllisyyttä ja häpeää sydämessään. Heidän katseensa on omassa lihassa, siksi he eivät kykene uskossa ojentautumaan Pyhän Hengen voimassa voittoisaan elämään, jossa synnit murtuvat sydämestä ja synnin kiusaukset kyetään voittamaan.

Jotkut uskovat hellivät omia syntejään sydämessään, siksi he eivät voi kokea Pyhän Hengen voiman kautta syntien kukistumista. Kun ymmärrät, että sinun tulee tehdä parannus synneistä sekä kuolla lihan synnin himoille sekä haluille ja että sinulla on mahdollisuus voittaa synti Pyhän Hengen voiman kautta, niin opit Jumalan armosta ja voimasta voittamaan syntejä.

Jumala on luvannut vapauttaa meitä synneistä ja sen hän totisesti tekee kun uskossa kasvaen Jumalaa rakastaen ja totuutta noudattaen haluamme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja Jumalan tahdon tekemisessä. Voit voittaa syntejä, esimerkiksi juoppouden synnin siten ettet koskaan enää lankea juomaan (humaltumaan) alkoholia. Et ole kuitenkaan tullut täydelliseksi, sillä on muita alueita, joissa voit langeta. Muista myös se etteivät juomarit voi periä Jumalan valtakuntaa. Et voi leikkiä synnin kanssa, sillä synnillä on tuhovoima, joka johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen.

Terve ja Raamatullinen opetus opettaa, että meidän tulee karttaa ja vältellä syntejä sekä olla valmiita kuolemaan (lihan kuolema) pois synneistä Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Se tulee kuitenkin muistaa ettei meistä tule synnittömiä tässä ajassa. Emme saa kuitenkaan tukea syntiä millään tavoin, vaan meidän tulee joka päivä kasvaa uskossa ja Pyhän Hengen voiman avulla torjua ja voittaa synnin kiusauksia aina sen mukaan mihin olemme uskossa kasvaneet Jumalan armosta.

Uskon sen että joku voi ihan vilpittömästi hairahtua uskomaan sen, että uskova voi saavuttaa tilan, jossa hän ei enää tee syntiä. Mutta tämän jälkeen Jumala itse aktiivisesti haluaa ohjata tällaisen uskovan pois hairahduksen tieltä. Jos ja kun hän ei halua tehdä parannusta ja uskoo synnittömyysoppiin, niin silloin tilanne muuttuu erittäin vakavaksi.

Hän tulee syyllistymään kahdenlaisen synnin tekemiseen. Ensimmäinen synti on uskoa, että uskovalle on mahdollista saavuttaa synnittömyyden tila. Hän voi kuitenkin uskoa, ettei hän ole vielä sitä itse saavuttanut, mutta että se on mahdollista. Synti on siinä, että on mahdollista olla synnitön, sillä se on valhe, koska uskova ei voi saavuttaa tässä ajassa synnittömyyden tilaa. On myös ylpeyttä luulla synnittömyyden olevan mahdollista tässä ajassa.

Toinen synti tulee siinä vaiheessa mukaan kuvaan, kun hän luulee olevansa synnitön, eli saavuttaneensa synnittömän tilan. Tässä vaiheessa hän tallaa ja polkee jatkuvasti Herran Jeesuksen sovitusverta, koska hän ei tuo Jeesuksen luokse ylpeyden syntiään ja muita syntejään. Hän elää täydessä valheessa, eikä Jumalan sanan totuus ole hänessä, joka tarkoittaa sitä, että hän on Jumalan tuomion alla.

Jotkut voivat hairahtua tähän harhaoppiin vilpittömästi, koska heillä voi olla ihan oikea halu elää Jumalan sanan totuuden mukaan, eivätkä he haluaisi elää synnin petoksen vallan alla. Emme saa missään suhteessa ja kohden suosia syntiä, vaan siitä tulee tehdä aina parannus. Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa sekä Herran Jeesuksen sovitustyötä ymmärtämällä kykenemme ymmärtämään ettei Raamattu ole ristiriidassa itsensä kanssa ja se kehottaa meitä kasvamaan sekä hylkäämään syntejä, mutta tuo myös samalla esille ettei kenestäkään uskovasta voi tulla täydellistä tässä ajassa, siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta. Silloin kun oikealla tavalla ymmärtää, etten voi tulla synnittömäksi ja täydelliseksi tässä ajassa, niin se vaikuttaa meissä halua kasvaa joka päivä sekä tehdä parannusta silloin kun siihen on aihetta.

Synnittömyysopin vallassa oleva ihminen tarvitsee apua, emmekä me (minä mukaan lukien) aina onnistu siinä parhaalla mahdollisella tavalla kun pyrimme heitä auttamaan. Ylpeää ihmistä on vaikea auttaa, koska hän on koko ajan sinun yläpuolellasi halveksuen sinua. Onneksi Jumalalla on keinonsa sekä hän voi auttaa meitä auttamaan niitä, jotka ovat kiinni synnittömyysopissa. Ihmisten arkielämän keskellä on kaikkein parhaimmat mahdollisuudet rakkaudella ja totuudella olla auttamassa heitä.

Synnittömyysopin vallassa oleva ei ole enää armontilassa, vaan vaatimusten vanki ja uhri. Hän sanoo olevansa vapaa suullaan, mutta sydämessään hän elää jatkuvan täydellisyyden paineen vaatimusten alla. Jumalan rakkaus ja totuus murtaa ylpeän ja kovan sydämen. Jeesus näytti meille esimerkkiä ristillä kuolleessaan, kun Hän viattomana kärsi puolestamme. Rakkaus voi murtaa kovankin sydämen sekä vapauttaa taakoittuneen ihmisen. Tässä on meille kaikille oppia ja opetusta sekä käytännön sovellutuksia siitä millä tavalla voisimme olla auttamassa eksymyksen tilassa olevaa uskovaa pois synnittömyysopin kavalista juonista. Jumalan sen työn tekee, mutta käyttää siinä työssä myös Herran Jeesuksen opetuslapsia.

On syytä ottaa esille täydellisyydestä eräs tärkeä ja Raamatullinen näkökulma.

Jaak 1:
2 ¶ Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.
5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Kiusaus ja koetus ei ole sama asia kun synnin tekeminen, sillä synti muuttuu synniksi vasta sen jälkeen kun uskova alkaa tekemään sitä syntiä mitä kiusaus kehottaa tekemään. Koetuksissa ja kiusauksissa Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä kestäväisyyttä ja kärsivällisyyttä ja sen seurauksena kun ja jos uskova antautuu ja suostuu Pyhän Hengen työlle, niin hän Jumalan armosta voittaa kiusauksen ja koetuksen, joka tuottaa täydellisen teon.

Täydellisen teon tuottaminen tarkoittaa sitä, ettei uskova lankea tekemään syntiä, vaan ojentautuu uskossa toimimaan totuuden mukaisesti ja vanhurskaasti ja siten hän Jumalan armosta Pyhän Hengen voimassa (ei omassa voimassaan) kykenee tekemään täydellisen teon. Kiusaus voi kehottaa olemaan katkera jollekin lähimmäiselle, mutta kun hän Pyhän Hengen vaikutuksesta ja voimasta ei lankea katkeruuteen, vaan antaa anteeksi sekä rakastaa lähimmäistään, niin anteeksiantamus ja lähimmäisen rakastaminen on se täydellinen teko, koska se on Jumalan teko uskovan sydämessä.

Matt 5:43 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

Uskova voi siis tehdä täydellisiä tekoja, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänestä voisi tulla täydellinen ja synnitön tässä ajassa. Tämä on tärkeä ymmärtää, koska silloin sinulle avautuu oikealla tavalla se mitä Herra Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 43. Uskova voi tehdä Pyhässä Hengessä täydellisiä tekoja, niin kuin Jumalakin tekee täydellisiä tekoja, mutta Raamatun opetuksen mukaan kenestäkään uskovasta ihmisestä ei voi tulla synnittömiä tässä ajassa:

Jaak 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Jotkut uskovat ovat eksyneet sellaiseen vahingolliseen käsitykseen sekä väärään opetukseen ettei uskovalle anneta aikaa parannuksen tekemiseen, vaan hänen tulisi aina ja heti tehdä parannus langetessaan syntiin.

Ilm 2:
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

Jumalan sanan ymmärtämiseen ei läheskään aina tarvita alkukielen kieliopin tuntemusta, mutta tietyissä kohdissa alkukielen kielioppi selventää ja tarkentaa sitä mitä Raamattu opettaa.

Ilmestyskirjan luvussa 2 jakeessa 21 aikaa parannuksen tekoon (metanoeo), parannus sana on kreikankielen aoristin, aktiivin, konjunktiivi. Konjunktiivi tarkoittaa asiaa joka tapahtuu tai voi tapahtua ja koska kyse oli ajan antamisesta parannukseen, niin siksi se oli konjunktiivissa, koska Jumala antoi aikaa parannuksen tekemiseen.

Jakeessa 22 on kyse seurakunnan uskovista, jotka olivat langenneet tekemään huorin Iisebelin vaikutuksesta. Jakeessa 22 oleva sana parannusta on aoristin, aktiivin, konjunktiivissa, eli samassa aikamuodossa kuin jakeessa 21, joka tarkoittaa Jumalan antaneen aikaa myös seurakunnalle tehdä parannusta huoruudesta sekä epäjumalille uhraamisesta.

Tämän kohdan kautta voimme ymmärtää ettei Iisebel ollut uskova ihminen, mutta se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä etteikö Herra antaisi uskoville aikaa parannuksen tekemiseen, sillä jakeen 22 mukaan Herra antaa aikaa myös uskoville parannuksen tekemiseen ja siksi uskossa ei ole lankeamisen hetkelläkään kyse on ja off uskosta, vaan koko ajan uskosta, johon mahtuu myös lankeemuksia, joista tehdään parannusta sen ajan ja aikataulun puitteissa, jotka Jumala päättää ja antaa meille.

Luuk 17:3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.

Luuk 17:3:ssa on 33/38 käännöksessä sana katuu mutta siinä on kreikaksi sana katuu (perusmuoto metanoeo), joka on aoristin, aktiivin, konjunktiivi. Tässäkin kohdassa on kyse siitä, että uskovalle annetaan aikaa tehdä parannusta.

Väärä opetus johtaa ihmisen uskomaan ettei uskovalle anneta aikaa tehdä parannusta, vaan hänen täytyisi heti tehdä parannus joka asiasta missä hän on langennut syntiin. Otan kauhistuttavan esimerkin, jonka pitäisi herättää tässä kohden hylkäämään valheen ja väärän opetuksen, eli sen ettei uskovalle annettaisi aikaa tehdä parannusta.

Jos joku tappaisi minun lapseni ja minä joutuisin katkeruuden valtaan, niin minä ja tappaja olisimme molemmat syyllistyneet syntiin. Minun kohdallani Jumala haluaisi poistaa katkeruuden sydämestäni, mutta varmasti antaisi minulle aikaa hylätä katkeruuteni, sillä olinhan kokenut kauhistuttavan vääryyden sekä menettänyt lapseni. Joudumme elämässämme tekemisiin sellaistenkin asioiden kanssa, jossa Jumala antaa meille aikaa tehdä parannusta.

Valheenhenki ei halua sinun uskovan totuutta ajan antamisesta parannuksen teon yhteydessä, koska hän haluaa syyllistää ja kiusata sinua ja sitä hän tekee mm. sanomalla ettei uskovalle anneta aikaa tehdä parannusta. Jos sinä uskot tämän valheen, niin silloin elät syyllisyyden vallassa.

Raamatun opetuksen mukaan synti on aina vakava asia ja Jumala haluaa vapauttaa meidät synnistä parannuksen teon kautta, koska synti tuhoaa ja rikkoo kaiken mihin synti koskettaa ja minkä se ottaa valtaansa. Todellinen Jumalan lapsi ei leikittele synnillä, vaan haluaa päästä siitä eroon mahdollisimman nopeasti ja joskus se tapahtuu heti kun ymmärtää tehneensä syntiä, mutta joissakin tapauksissa parannuksen tekeminen on prosessi, jossa Jumala antaa meille aikaa tehdä parannusta ja silloin kun Hän antaa siihen aikaa, niin Hän vaikuttaa meidän sydämissämme, että se johtaa Hänen aikataulunsa mukaisesti parannuksen tekemiseen. Parannuksen prosessia, eli ajan antamista parannuksen tekemiseen ei saa käyttää keppihevosena siihen ettei haluakaan tehdä parannusta, vaan hyväksikäyttää sitä sanoen olevansa prosessissa, vaikka ei edes halua tehdä parannusta. Jumala näkee ja tuomitsee tällaisen ihmisen, siksi ei kannata edes yrittää kieroilla, vaan meidän tulee elää rehellisesti ja totuudellisesti Jumalan edessä.

Oikean ja väärän evankeliumin ero

Oikean evankeliumin alkuperä on aina Jumalan antama ja kuten on tullut aikaisemmin esille, niin Jumala antaa voitelunsa aina joko suoraan itse tai uudestisyntyneen uskovan kättenpäällepanon kautta. Jos joku sanoo saaneensa voitelua haudoista tai kuolleen ihmisen ruumiin kautta, niin kyse on väärästä voitelusta ja evankeliumista, vaikka julistaja sanoisi Jeesuksen olevan pelastuksen tie.

Väärä evankeliumi, joka kertoo Jeesuksen olevan pelastuksen tie toimii samalla tavalla kuin rotanmyrkky. Rotanmyrkyssä on oikeita ravintoaineita sekä myrkkyä, mutta myrkkyä on tappava määrä. Otan tähän muutamia esimerkkejä:

Rooman katolinen kirkko (RKK) sanoo Jeesuksen sovittavan sekä Marian sovittavan ihmiset Jumalalle. Silloin kun Jeesuksen rinnalle asetetaan toinen tai useita erilaisia pelastuksen teitä, niin on kyse eksytyksestä, vaikka RKK tuo esille myös oikean evankeliumin. Kaksi erilaista evankeliumia yhdessä on sama asia kuin eksytys ja valhe-evankeliumi. Oikea evankeliumi ei aseta Herran Jeesuksen rinnalle minkäänlaisia pelastuksen teitä, ei Mariaa, ei sakramentteja jne. koska Herran Jeesuksen sovitustyö (Jeesuksen synnitön elämä, veri, kuolema ja ylösnousemus) on ainoa pelastuksen perustus ja pelastus vastaanotetaan parannuksen teon (katumus, syntien tunnustaminen ja mielenmuutos) ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

JDS-opin julistajat sanovat Jeesuksen pelastavan, mutta he opettavat syntien sovituksen tapahtuneen helvetissä ja Jeesuksen kuoltua saatanan luonto tuli Häneen. On sanomatta selvää, että tällainen evankeliumi on valhe-evankeliumia sekä Jumalan pilkkaamista.

Sitten tulee eräs kavalimmista eksytyksistä. Eksyttäjät voivat julistavaa oikeaa evankeliumia ja monessa asiassa he tuovat esille oikeaa Raamatun opetusta, mutta he sanovat olevansa synnittömiä. Raamatun opetuksen mukaan se joka luulee ja uskoo olevansa synnitön Jeesukseen uskovana ihmisenä elää valheessa, eikä totuus ja Jumalan sana ole hänessä. Tällainen ihminen voi julistaa oikeata evankeliumia, mutta olla silti pelastuksen ulkopuolella. Jokainen joka tulee aidosti uskoon tällaisen julistajan kautta on myös vaarassa ajautua synnittömyysoppiin, jos hän jää sen julistajan seuraan ja vaikutuspiiriin.

1 Joh 1:

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.

7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Moni voi ajatella ettei sellainen voi olla pelastumaton, jos hän julistaa oikeaa evankeliumia ja on opillisesti erehtynyt uskomaan olevansa synnitön. Raamatun opetuksen mukaan hän elää valheessa eikä hänellä ole totuutta ja Jumalan sanaa, joka on sama asia kuin olla pelastuksen ulkopuolella. Ihminen joka luulee ja uskoo olevansa synnitön ei kuitenkaan ole sitä ja siksi hän ei tee parannusta synneistään eikä tule Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Tämän tähden hän on Jumalan tuomion alla, eikä ole siksi pelastavassa uskossa, koska hän tallaa ja polkee maahan Herran Jeesuksen sovitusverta luullen ja uskoen olevansa synnitön.

Silloin kun ihminen on saanut voitelun haudoilta tai kuolleen ihmisen ruumiin kautta, niin on kyse valhehenkien voitelusta siitäkin huolimatta, että he sanovat Jeesuksen olevan Jumalan pelastuksen tien. Tällaisen valheenhengen vallassa oleva ihminen ei ole pelastavassa uskossa. Jos joku ihminen tulee aidosti uskoon tällaisten eksyttäjien kokouksissa, niin hän voi silti menettää pelastuksen alkamalla noudattamaan riivaajien opetuksia sekä olemalla yhteydessä riivaajahenkiin. Tässäkin kohden moni voi sanoa, että nyt menit liian pitkälle. Raamattu on kuitenkin toista mieltä.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Edellä oleva Raamatun kohta opettaa lopunaikana tapahtuvasta uskovien luopumuksesta, jossa he vaihtavat uskonsa riivaajahenkien valheopetuksiin sekä valhevoimaan. Raamattu sanoo sen olevan mahdollista, että pelastuksen sisäpuolella oleva uskova voi luopua uskosta alkamalla noudattamaan riivaajien opetuksia sekä olemalla yhteydessä riivaajahenkiin. Ihminen voi tulla uskoon sellaisen ihmisen kokouksissa tai julistuksen kautta, jolla on hautavoitelu tai kuolleen ruumiin kautta tullut voitelu. Kun ja jos uskoon tullut ihminen alkaa uskomaan tällaisen ihmisen opetuksia sekä tavoittelee samaa voitelua, niin Raamatun opetuksen mukaan hän voi luopua uskosta (menettää pelastuksen) jos hän alkaa noudattamaan riivaajien opetuksia sekä haluaa saada itselleen esim. hautavoitelun tai kuolleen ruumiin kautta tulleen voitelun.

Tällaisessa tapauksessa on kyse siitä, että hautavoitelu ja kuolleen ruumiin voitelun omaava julistaja opettaa, että hänen kauttaan tullut voitelu on jotakin erikoista ja parempaa kuin se aikaisempi voitelu. Esimerkkinä tällaisesta väärän voitelun markkinoimisesta on David Herzog, joka opettaa kirkkauden olevan eri asia kuin voitelu ja että uskovat tarvitsevat voitelun ja armolahjojen lisäksi kirkkautta. Davidin mukaan uskovat saivat Apt:n toisessa luvun Pyhän Hengen ja kielilläpuhumisen lahjan, jonka jälkeen he aloittivat hengellisen työn. Herzogin mukaan noin pari vuotta helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen uskovat alkoivat pelätä vainoja, jonka seurauksena he pyysivät Herralta rohkeutta.

David opettaa, että koska opetuslapset pelkäsivät vainoja ja uhkailuja, niin he menivät takaisin ylähuoneeseen Apt:n neljännessä luvussa, missä he olivat olleet helluntaina ja siellä he pyysivät Herralta toista vuodatusta. Davidin opetuksen mukaan useimmat uskovat ovat saaneet vain yhden Pyhän Hengen vuodatuksen, jonka kautta voidaan puhua kielillä, parantaa sairaita ja profetoida, mutta heillä ei ole toista aaltoa ja siksi apostolit Apt:n neljännessä luvussa pyysivät toista Hengen vuodatusta. Davidin mukaan he saivat toisen aallon, joka tarkoittaa kirkkauden tasoa, joka on suurempi kuin uskon ja voitelun taso.

Raamatun opetuksen mukaan Apt:n neljännessä luvussa ei ollut kyse toisesta vuodatuksesta, toisesta aallosta tai kirkkauden tasosta, vaan siitä että sama Pyhän Hengen voima antoi rohkeutta heille, joka vuodatettiin helluntaipäivänä. Raamattu ei opeta mitään Davidin kirkkauden tason opista. Davidin kirkkauden tason oppi ja sen mukana tuleva "voitelu" on riivaajahenkien valhevoimaa, ei Jumalan voimaa, sillä David sanoo voitelunsa alkuperän tulevan kuolleen ruumiin kautta.

Jos nyt joku aito uskova haluaa Herzogin voitelua ja kun hän sitä on halukas siirtämään käsiensä kautta, niin jos joku aito uskova uskoo Herzogia ja haluaa saman voitelun, niin Raamatun sanan mukaan se on mahdollista, että hän silloin saa väärän voitelun ja lähtee noudattamaan riivaajien oppeja sekä on yhteydessä valheenhengen kanssa luullen kaiken olevan Jumalasta ja Jeesuksesta, vaikka kyseessä on eksyttäväinen valheenhenki. Hän on luopunut uskosta Jeesukseen, vaikka luulee olevansa uskossa Jeesukseen. Paavali opettaa 1 Timoteuskirjeen luvussa 4, että uskovan on mahdollista luopua uskosta ja alkaa seuraamaan riivaajahenkiä sekä uskomaan heidän valheitaan.

Edellä kuvattu tila, jossa uskova vaihtaa Jumalan voitelun saatanalliseen voiteluun (luopuu uskosta, vaikka luulee olevansa uskossa) ei tapahdu hetkessä, eikä se tapahdu siten, että eksyttäjän käsien alle mennessään ensimmäisen kerran tai ensimmäisiä kertoja luopumus tapahtuisi. Luopumus tapahtuu ensin uskovan sydämessä, jossa hän esimerkiksi sydämessään ensiksi hylkää Jumalan antaman helluntain Apt:n 2 luvun mukaan ja uskoo sen jälkeen tapahtuneen todellisen tai lisävoitelun, joka vasta johdattaisi todelliseen voimaan. Kun hän omassa sydämessään kokee muutoksen, jossa hän hylkää Raamatun totuuden ja vastaanottaa valheen, niin sen jälkeen hän johdattuu tilanteeseen, jossa hänen sisältään poistuu Pyhä Hengen voima ja todistus ja tilalle tulee valheenhenki, joka jäljittelee ja matkii Pyhää Henkeä. Luopumus tapahtui synnin kautta (uskoo synnin valheellisia opetuksia), joka vääristää Jumalan sanan totuutta.

Moni voi sanoa ettei näin voi tapahtua. 1 Timoteuskirjeen luku 4 opettaa kuitenkin, että kun uskova luopuu uskosta, niin hän alkaa noudattamaan villitseviä henkiä (kulkee heidän perässään) sekä riivaajien oppeja. Tällainen luopumus voi tapahtua, niin että ihminen luulee vielä olevansa uskossa Jeesukseen, vaikka todellisuudessa on luopunut uskosta Jeesukseen uskomalla valheita sekä luulemalla saatanallisia valheenhenkiä Jumalan Pyhäksi Hengeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaisen uskosta luopuneen ihmisen sydämessä asuisi riivaajahenki, vaan sitä että valheenhenki manipuloi ja eksyttää häntä mielenalueella sekä hänestä voi tulla valheenhengen eksytyksen kanava, jonka kautta tapahtuu valheen voimalla tehtyjä ihmeitä ja tunnustekoja. Toki tällainen luopumus voi myös johtaa riivatuksi tulemiseen, mutta kaikissa tapauksissa näin ei tapahdu.

Kun on kyse uskovasta ihmisestä ja väärän voitelun vastaanottamisesta (riivaajahengen välittäjänä toiminen), niin ensimmäiseksi sydämessä täytyy tapahtua luopumus (jota hän ei edes välttämättä tiedosta luopumukseksi vaan luulee olevansa edelleen uskossa Jeesukseen), jonka jälkeen on mahdollista vastaanottaa väärä voitelu, joka voi tapahtua eksyttäjän kättenpäällepanon kautta, haudalla hakemisen kautta, kuolleen ruumiin kautta jne. Painotan vielä sitä, että ensin tapahtuu luopumus synnin kautta sydämessä, jonka jälkeen vasta voi vastaanottaa valhehenkien voitelun ja valhevoimasta osalliseksi tuleminen voi tapahtua missä tahansa tilanteessa (myös eksyttäjän käsien alla jne.) sen jälkeen kun sydämessä on ensin tapahtunut luopumus synnin tähden.

Joku voi vieläkin sanoa ettei uskova voi luopua uskostaan tällä tavalla. Otan vielä asiaa valaisevan esimerkin. Jos jollekin uskovalle opetetaan, että Jumala voi antaa voiteluaan hautojen tai kuolleiden ruumiiden kautta ja hän alkaa etsiytymään hakemaan voitelua haudoista ja kuolleilta ruumiilta, niin hän kapinoi Jumalaa vastaan, koska Jumala ei anna voiteluaan kuolleiden ruumiiden ja hautojen kautta. Jos uskova siitä huolimatta etsiytyy hakemaan tällaista voitelua sekä haluaa uskoa näitä vääriä oppeja, joita tähän kytkeytyy, niin jonakin päivänä voi käydä niin, että Jumala sallii hänen eksyvän sellaisella tavalla, joka johtaa luopumukseen valheenhengen tavoittelun takia.

Gal 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Jos uskova ihminen ei halua nöyrtyä parannukseen, vaan ehdoin tahdoin hakeutuu haudoille ja kuolleista ruumista etsimään voitelua tai niiden käsien alle joilla on hauta tai kuolleiden ruumiiden kautta tullut voitelu, eikä usko sen olevan eksytystä, niin tällainen ihminen pilkkaa Jumalaa sanomalla riivaajahenkien valhevoimaa Jumalan voimaksi ja sen tähden hän voi ajautua niittämään sitä mitä kylvää, eli luopua uskosta Jeesukseen luullen olevansa uskossa. Jumala ei salli pilkata itseänsä yli määrän. Jumala näkee jokaisen kohdalla missä menee se raja kun on astuttu pois Jumalan armosta ja suojasta.

Eksytyksen henki ei halua sinun lukevan ja ymmärtävän Raamatusta, että uskova voi langeta uskosta alkamalla seuraamaan riivaajahenkiä sekä uskomaan heidän valheitaan. Niin pitkään kun et tätä Raamatun opetusta ymmärrä tai usko sen olevan mahdollista, niin sinulla on vaara eksyä pois uskosta sekä alkaa seuraamaan valhe-jeesusta valheenhengen pettämänä. Mutta jos tiedostat ja ymmärrät sen, niin silloin sinua on vaikeampi eksyttää tässä kohden.

Silloin kun on ja pysyy terveessä Raamatullisessa uskossa, niin kenenkään ei tarvitse pelätä sitä, että esim. jonkun eksyttäjän käsien alle erehtymisen kautta uskovaan voisi pujahtaa väärä henki. Jos aidossa uskossa oleva ihminen tietämättään menee eksyttäjän käsien alle, niin Jumalan voima Pyhässä Hengessä suojelee häntä, eikä ole sellaista vaaraa, että hän hengessään ja sydämessään saastuu riivaajahengistä.

Luuk 5:17 ¶ Ja eräänä päivänä, kun hän (Jeesus) opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

Eksytys voi paljastua monella tavalla, joista eräs on sellainen missä eksyttäjä paljastaa Jumalan enkelin parantavan hänen kauttansa. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna, vaan Herran voima, eli Jumala itse parantaa sairaita. Silloin kun on joku sanoo Jumalan enkelien parantavan ihmisiä, niin on kyse eksytyksestä ja valheenhengen voiman toiminnasta, koska Jumalan enkeleillä ei ole valtuuksia parantaa ketään.

Raamatullinen ja oikea evankeliumi sekä Pyhän Hengen johdatus ei johdata uskovia luulemaan ja uskomaan, että he ovat synnittömiä, ei johdata hakemaan voitelua haudoista tai kuolleilta ruumiilta, ei opeta Jeesuksen sovittaneen syntejä helvetissä, ei opeta Jumalan enkelien parantavan sairaita jne.

2 Tim 3:
8 Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.
9 Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.
10 ¶ Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,
11 vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!
12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Väärän hengen vallassa oleva eksyttäjä vastustaa aina totuutta jollakin tavalla vaikka mukana olisi oikeaa Jumalan sanaa. Hyvä tuntomerkki eksytyksen paljastumiseen on voitelun alkuperä, koska riivaajahenget haluavat eksyttää uskovia luulemaan, että Jumala antaa voitelua haudoilta ja kuolleista ruumiista. Eksyttäjä ei kuitenkaan kestä uskonkoetuksia eivätkä he edisty pidemmälle uskossa, eli eivät kasva terveen ja Raamatullisen uskon mukaisesti. Esimerkkinä tästä esim. se että jos joku eksyttäjä opettaa vuosikymmeniä olevansa synnitön, niin kyseessä ei ole enää pelkkä opillinen erehdys, vaan tietoinen valinta elää ja toimia valheenhengessä. Eksyttäjän mielettömyys tulee aina esille jotenkin ja jollakin tavalla.

Eräs eksyttäjän tuntomerkki on se, että he menevät koko ajan pitemmälle ja syvemmälle pahuudessa ja eksytyksessä. Opillisesti erehtynyt uskova joutuu aina sille paikalle, missä Jumala kehottaa häntä parannukseen sekä mielenmuutokseen, jonka seurauksena jossain kohden hän tekee parannuksen ja lähtee kulkemaan kohti oikeaa suuntaa. Eksyttäjä taas sen sijaan menee koko ajan enemmän väärään suuntaan.

Yli 20 vuoden Raamatun sanan tutkimustyön ja ilmiöiden tutkimisen ja koettelemisen tuloksena olen huomannut kuinka synnittömyysopin julistajien keskuudessa vaikuttaa ihmeitä ja tunnustekoja, mutta Raamatun sanan todistuksen mukaan ne tehdään valheenhengen voimalla.

Eräs tuntomerkki eksytyksestä on sellainen, missä yleensä eksytyksen hengessä oleva sanoo ja vaatii, että kaikkien tulee kyetä parantamaan sairaita ja tekemään voimallisia tekoja uskon kautta ja jos näin ei tapahdu, niin hän alkaa syyttämään ja moittimaan niitä fariseuksiksi ja vähäuskoisiksi jne. joiden kautta ei tapahdu voimallisia tekoja.

1 Kor 12:
29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?
31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

Toki Raamatulliseen uskoon ja julistukseen kuuluu myös ihmeet ja tunnusteot, mutta Raamatullinen usko ei sano eikä opeta, että uskova voi olla synnitön. Sekin tulee muistaa, ettei kaikilla uskovilla ole parantamisen armolahjaa, eikä kaikkien uskovien kautta tapahdu voimallisia tekoja. Jumalan sanan opetuksen mukaan me saamme pyrkiä pääsemään osallisiksi Jumalan armolahjoista sen kuitenkin muistaen, että kaikille ei anneta voimallisen tekojen armolahjoja, vaikka sitä kuinka pyytäisi ja rukoilisi.

Luuk 7:
26 Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.
27 Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’.
28 Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän.

Tässä kohden on hyvä muistaa se, että Herran Jeesuksen mukaan Johannes Kastaja oli suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Johannes Kastaja ei tehnyt yhtään ihmetekoa. Hän ei parantanut sairaita eikä tehnyt yhtään voimallista ihmetekoa. Mikä sai Jeesuksen sanomaan Johannes Kastajan olevan suurin vaimoista syntyneiden keskuudessa?

Raamatun opetuksen mukaan Johannes Kastajan tehtävä oli kertoa Jeesuksesta sekä sanoa Hänen olevan Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Itse koen Jeesuksen tarkoittaneen sitä, että kaikkein suurinta mitä uskova voi tehdä on kertoa Jumalan rakkauden evankeliumia Jeesuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uskova kykenee tekemään Pyhässä Hengessä kaikkein suurimman uskon teon, joka on evankeliumin kertominen Herrasta Jeesuksesta. Jumalan armo on ihmeellinen, sillä armolahjat kuten terveeksitekemisen lahjat ja voimallisten tekojen lahjat eivät mittaa uskon suuruuden tekoja, vaan evankeliumin kertominen ja jokainen voi yltää tähän. Suurimman uskon teon rima on asetettu sellaiseksi, että jokainen uskova kykenee suoriutumaan siitä Pyhän Hengen voiman kautta.

Eräs eksytyksen muoto on sellainen, missä eksyttäjä voi sanoa, ettei kukaan uskova ole oikeasti uskossa, jos hän on langennut elämään synnissä, eikä ole tehnyt siitä parannusta.

Ilm 2:

19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.

20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.

22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

Meidän uskovien tulee aina muistaa se, että parannuksen tekeminen voi olla myös joissakin tapauksissa prosessi, jossa parannusta tehdään tietyssä aikataulussa. Uskova voi langeta tekemään syntiä ja hän on edelleen uskossa, vaikka ei olisi vielä päässyt tekemään asiassa parannusta, vaan on parannuksen prosessissa, mutta prosessi on kesken, eikä synnistä ole vielä vapauduttu. Toki parannuksen prosessin tulee johtaa parannukseen, eikä kukaan voi elää vuosikausia synnissä sanoen olevansa parannuksen prosessissa, sillä tällainen toiminta osoittaa kyseessä olevan synnin himon ruokkimista ja synnissä elämistä, jossa ei ole halua todelliseen parannukseen. Jumala on ainoa, joka näkee uskovan sydämen tilan ja tietää sen kuka on tosissaan tekemässä parannusta ja kuka rakastaa syntiä ja haluaa elää synnissä. Jumala on sydänten tuntija ja sydämen aivoitusten tuomitsija. Koska Jumala antaa aikaa parannuksen tekemiseen, niin silloin myös meidän uskovien on annettava toinen toisillemme aikaa parannuksen tekoon luottaen siihen, että Jumala armahtaa ja vapauttaa uskovan synnistä parannuksen tekemisen prosessin kautta sekä tuomitsee sellaisen, joka väärinkäyttää Jumalan armoa ja parannusta.

Raamatun sanan tunteminen Pyhässä Hengessä auttaa meitä olemaan Jumalalle kuuliaisia sekä auttaa ettemme ole helposti eksytettävissä. Täydellisiä meistä ei tule, mutta terveen ja Raamatullisen uskon kasvun kautta meitä ei ole helppoa eksyttää. Raamatullisen evankeliumin tuntomerkkejä:

Room 3:

10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;

12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,

16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,

17 ja rauhan tietä he eivät tunne.

18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."

19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;

20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit

26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamattu opettaa, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ihminen ei voi omien inhimillisten hyvien tekojen kautta pelastua Jumalan valtakuntaan.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus (metanoeo - katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin ja uudella tavalla) synneistä ja uskoa Herraan Jeesukseen. Ihminen saa pelastuksen lahjaksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden (Jeesuksen synnitön elämä, kuolema, veri ja ylösnousemus). Kun ihminen Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala lukee ihmisen hyväksi Herran Jeesuksen ansiot. Näin Herra Jeesus on Välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen saa syntinsä anteeksi Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei omien inhimillisten tekojensa tähden.

Todellinen ja Raamatullinen evankeliumi kertoo ihmisen pelastuvan vain ja ainoastaan tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Millään muulla tavalla Herran Jeesuksen veri ei lunasta eikä anna syntejä anteeksi ihmisille. Pelastus ja lunastus Herran Jeesuksen veressä on Jumalan lahja, joka tulee vastaanottaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristin kautta tulee syntien anteeksiantamus, jokaiselle, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus hylätä syntejä sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

Ef 5:2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

Herran Jeesuksen uhri, Golgatan ristillä, veren vuodatus ja kuolema syntien anteeksisaamiseksi on Jumalalle suloinen tuoksu. Tämän uhrin perusteella Herraan Jeesukseen uskoen ihminen saa syntinsä anteeksi, jonka seurauksena Jumala katsoo uskovaa ihmistä Herran Jeesuksen hyvyyden läpi ja kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan hyvyyden mittapuu on täytetty Herrassa Jeesuksessa ja uskovan hyväksi luetaan Herran Jeesuksen hyvyys. Jumala katsoo uskovia Herran Jeesuksen hyvyyden kautta, koska ihmisen inhimillinen hyvyys ei riitä pelastukseen, eikä Jumalan valtakuntaan sisälle pääsemiseen.

 

 

 

 

 

 


 

 

Petri Paavola 6.2.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker