Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Psykologia ja Raamatun usko

Koko kirjoitus on sivullani: Psykologia vastaan Raamatun usko

Painotan sitä, että kun kirjoitan psykologian vahingollisesta vaikutuksesta uskoville, niin tarkoitan sillä psykologian yleistä määritelmää, jonka mukaan psykologia perustuu ateistiseen maailmankuvaan, filosofiseen ja psykologiseen viisauteen, joka uskoo ihmisen olevan hyvä sekä ettei syntiä ja Raamatun Jumalaa ole olemassa. On päivänselvää, että tällainen psykologia perustuu valheeseen eikä se voi silloin oikeasti auttaa hoitamaan uskovan mielenaluetta, koska Jumalan sanan totuuden tulee hoitaa ja uudistaa uskovan mieltä.

Väärinymmärrysten välttäminen

Tuon esille muutamia ajatuksia ettei minun kirjoitustani ymmärretä väärin. Lääketiede ja ihmisen biologiaa tutkiva psykologia ei ole vahingollista uskovalle, koska se ei pyri vaikuttamaan filosofisia ja psykologisia ajatuksia uskovan mieleen, vaan tutkii ja korjaa ihmiskehon biologisia vaurioita. Vaikka tieteessä on paljon Raamatun totuuden vastaisia asioita, niin esimerkiksi lääketieteessä on paljon hyviä asioita, jotka ovat hyödyllisiä kaikille ihmisille. Ihmisen biologiaa ja sairauksia voidaan tutkia tieteellisesti sillä tavalla, että tiedämme millä tavalla tietyt biologiset asiat toimivat. Biologisia vaurioita ei korjata ateistisen filosofian kautta, vaan kokeellisen tieteen havaintojen kautta, joiden pyrkimyksenä on korjata biologisia vaurioita, ei ihmisen mielenaluetta.

Neurologista sairautta, oiretta tai vammaa tutkitaan mm. psykologisin menetelmin, mutta kuitenkin niin, että tutkimuksen tarkoitus ja päämäärä on biologisen vamman hoitaminen tai korjaaminen. Tässä ei ole kyse siitä, että ihmisen mieleen pyritään syöttämään ateistista filosofispsykologista maailmankuvaa, vaan siitä että ihmisen biologinen vamma pyritään hoitamaan kuntoon.

Esimerkiksi neurologisen sairauden takia ihminen voi joutua ajokyvyn testaamiseen, jossa testataan ja tutkitaan kykeneekö hän liikkumaan liikenteessä omaa autoa ajaen. Ajokyvyn testaaminen ei ole psykologian maailmankuvan istuttamista ihmisen mieleen, vaan ihmisen terveydentilan tarkastamista. Ajokyvyn testaaminen on erittäin tärkeä toimenpide potilaan ja muiden ihmisten turvallisuuden tähden. On päivänselvää ettei uskova voi kieltäytyä tällaisesta toimenpiteestä ja asettaa muita ihmisiä hengenvaaraan.

Neuropsykologia avulla voidaan esim. auttaa lasta elämään omin avuin kuntoutuksen ja ohjaavan hoidon kautta. Tässäkään ei ole kyse siitä, että pyritään istuttamaan filosofiaan perustuvia psykologisia opetuksia ihmisen mieleen, vaan auttaa häntä elämään ja tulemaan toimeen arkipäivän elämässä. Tietyissä tilanteissa ihminen tarvitsee tiettyä lääkitystä esim. diabetesta sairastavat. Tässäkään ei ole kyse filosofian tai psykologian ajatusten tunkeutumisesta ihmisen mieleen, vaan lääketieteellisestä hoidosta.

Jotkut uskovat kysyvät voiko Jumala parantaa sairauksia kuten epilepsia, narkolepsia, diabetes, syöpä, autismi, aivokasvain, ms-tauti, Alzheimerin tauti jne. Jumala, joka herättää kuolleita sekä luo uusia jäseniä pystyy varmasti parantamaan kaikkia sairauksia. Joku voi kysyä hyödyttääkö uskossa kasvaminen fyysisistä sairauksista parantumista?

Uskossa kasvamisen päämäärä on uudistaa ja muuttaa ihmisen mieltä.  Uskossa kasvaminen ei ole apukeino fyysisten sairauksien parantumiseen. Jumala on antanut seurakunnalle armolahjoja, kuten terveeksi tekemisen lahjat, joiden kautta fyysiset sairaudet parantuvat sekä Jumala voi parantaa ihmisen fyysisestä sairaudesta ilman armolahjaa ja ihmisen rukousta, eli suoraan itse. Itse ajattelen niin, että me uskovat olemme hylänneet liian paljon Raamatullista uskoa, että senkään tähden ihmiset eivät parannu fyysisistä sairauksistaan siinä määrin kun Jumala haluaisi heitä parantaa, koska olemme liikaa järkiperäistäneet uskoa.

Tuon vielä sen esille etten kiellä aivojen ja hermostojen vaikutusta ihmiseen, enkä kiellä ihmisiltä asioiden kokemista tai ajattelemista, tuntemista, ymmärtämistä, havainnoimista, oppimista, muistamista, näkemistä jne. Sen kuitenkin ymmärrän ja siihen uskon ettei se ole Jumalan tahdon mukaista, jos ihminen oppii, havainnoi, kokee, muistaa ja ymmärtää asioita valheellisen tiedon ja maailmankuvan kautta.

Se tulee muistaa ja ymmärtää, että totta kai asioita voidaan tutkia ihmisviisaudella sekä niistä on apua tietyissä tilanteissa ihmisille (ajokyvyn testaaminen) ja ne ovat tärkeitä asioita, mutta kukaan ei kelpaa näiden hyvien tekojen kautta Jumalalle, vaikka ne ovatkin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna hyviä asioita. Ihmisviisaus on useinkin syntiä Jumalaa kohtaan ja ihmisten parhaatkin teot ovat Jumalan näkökulmasta todella vajavaisia, sillä Hän tekisi ja tekee kaiken paremmin kuin ihminen oman viisautensa varassa.

Se on kuitenkin hyvä, että ihminen pyrkii tekemään parhaansa järkensä kautta esim. ajokyvyn testaamiseen liittyvissä asioissa. Se ei ole kuitenkaan niin hyvä teko, että hän ansaitsisi sillä pelastuksen, koska kaikesta hyvästä huolimatta ihminen on synnin turmelema.

Mielen uudistus sekä parantuminen

Room 12:
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Jumalan tahto on ettei uskova ihminen imisi itseensä niitä valheita, joita esim. psykologiassa on ja ettei uskova toimisi valheellisen tiedon mukaan, vaikka se näyttäisi kuinka hyvältä. Raamatun sana opettaa, että uskova ei saisi mukautua tämän maailmanajan mukaan (tarkoittaa valheita ja synnissä elämistä), vaan uskovan tulee muuttua mielen uudistuksen kautta, joka perustuu Jumalan sanan totuuteen sekä Jumalan tahtoon. On todella tärkeä ymmärtää, että ihmisen mieli on se minkä kautta ihminen joko uskoo totuuden tai valheen. Samoin ihminen mielensä kautta valitsee palveleeko hän Jumalaa vai syntiä. Koska ihmisen mieli (sydän) on avainasemassa siitä millaisen maailmankuvan muodostamme, ketä palvelemme ja mitä ajattelemme ja uskomme, niin siksi on tärkeää ettei uskova saastuta mieltänsä valheellisen tiedon kautta, vaan pyrkii uudistumaan jatkuvasti mieleltään Jumalan sanan totuuden kautta Pyhässä Hengessä.

Eräs asia minua hämmästyttää kun jotkut uskovat ihmiset luottavat ja antavat mielenalueen ongelmansa hoitamisen maallisen "ammattilaisen" hoidettavaksi. Jumala on luonut ihmisen sekä mielen ja maallinen terapeutti on hyvin usein jumalaton synnin orjuudessa elävä ihminen. Minusta se on aika loukkaava Jumalaa kohtaan, että me uskovina syrjäytämme todellisen ammattilaisen ja ekspertin avun (Jumalan avun) ja sen sijaan menemme hakemaan apua ihmiseltä, jonka mieli on synnin turmelema.

Jos uskova hakee apua psykologeilta tai maallisilta terapeuteilta ja kokee saavansa siitä apua, niin on siinä se hyvä puoli että jos hän ei jostain syystä ymmärrä hakeutua Raamatun mukaiseen sielunhoidolliseen apuun, niin hän saa edes jollakin tavalla apua. Tietenkin tässä on aina se vaara olemassa, että terapeutti tai psykologi syöttää uskovalle vahingollisia ateistisia ajatuksia uskovan mieleen siten ettei uskova edes tiedosta sitä. Tietenkin parasta apua uskova saa mielenalueen ongelmiin Raamatun mukaisesta sielunhoidollisesta avusta, joka perustuu Raamatun sanan totuuteen.

Älä nyt ymmärrä minua väärin, sillä en syyllistä sinua siitä jos olet käynyt maallisessa terapiassa ja saanut siitä jotakin apua, hyvä niinkin. Minä haluan herätellä sinua siihen todellisuuteen, että Jumala kykenee hoitamaan sinua suoraan itse tai sitten sielunhoidollisen armoituksen omaavan uskovan kautta. Maallisessa terapiassa on aina se vaara, että imaiset mieleesi vahingollisia ihmisviisauteen perustuvia ajatuksia, mutta Jumalan hoidossa sinun mieltäsi hoidetaan aina oikealla tavalla. Kaikki uskovat jotka sanovat olevansa sielunhoitajia, eivät valitettavasti ole saanut Jumalalta siihen armoitusta, vaan he tekevät sitä lihasta ja uskonnollisuudesta käsin. Jumalalle kiitos kuitenkin siitä, että Hän on itse kykenevä hoitamaan sinua tai sitten sellaisten uskovien kautta, jotka Hän on armoittanut sielunhoidolliseen työhön. Kun kuljet rukoillen, niin Hän on luvannut johdattaa sinua ja johdattaa sinua myös todelliseen Raamatulliseen sielunhoidolliseen kohtaamiseen.

Sellainen opetus uskovien keskuudessa on väärää, jossa ajatellaan, että uskoontulo ratkaisee kertaheitolla kaikki ongelmat ja sen seurauksena pyritään ajamaan riivaajia ulos psyykkisesti sairaista ihmisistä. Raamatun opetuksen mukaan uskovassa, jossa asuu Pyhä Henki, ei voi asua riivaajahenget. Riivaajahenget voivat vaikuttaa uudestisyntyneen uskovan mieleen, mutta ne eivät pääse uskovan ihmisen sisälle asumaan, koska Kaikkivaltias Jumala asuu ja hallitsee uskovaa ihmistä Pyhän Hengen kautta.

Tuon lyhyesti esille ajatuksiani lääkkeistä ja lääkityksistä. Joissakin tapauksissa lääkkeet ja lääkitys ovat tarpeellisia niin jumalattomille kuin uskovillekin. On myös sellaisia tapauksia, joissa lääkkeitä syödään turhaan sekä ne ovat enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä.

Älä käsitä minua väärin sillä tavalla että kehotan sinua heittämään pois lääkkeesi, koska sitä en opeta. Joissakin tilanteissa on parempi, että ihminen käyttää lääkkeitä ja varsinkin silloin kun hänen mielensä on pahoin sairastunut, niin sellaisissa tapauksissa lääkkeiden pois jättäminen on todella vaarallista. Jumala voi parantaa niin ettei ihminen tarvitse enää lääkitystä, mutta tämän täytyy tulla todella Jumalalta, eikä saa perustua pelkästään psyykkisesti sairaan ihmisen omaan tuntemukseen. Tällaisessa tapauksessa usein psykologi, lääkäri tai terapeutti arvioi sen voiko lääkityksen lopettaa. Tässä ei kuitenkaan ole kyse filosofisesta tai psykologisesta ajatuksen siirtämisestä ihmisen mieleen, vaan havaintoon, jonka perusteella arvioidaan ihmisen psyyken terveydentila.

Jumalan tekojen täystakuu

Voiko uskova hakea apua maallisesta psykologiasta ja terapioista? Tätä kysymystä kysytään toistuvasti uskovien keskuudessa. Itse olen sitä mieltä ettei uskova ihminen tarvitse maallista psykologiaa ongelmiensa ratkomiseen, koska Kaikkivaltias Jumala haluaa auttaa Häntä Pyhän Hengen, Jumalan sanan totuuden, Jumalan armon ja rakkauden sekä toisten uskovien kautta (erikoisesti sielunhoidollisella armoituksella varustetun kautta).

Ymmärrän sen kuinka uskossaan nuori ihminen saattaa  hakea apua ongelmiinsa psykologeilta ja terapioista. Hän voikin saada sitä kautta apua arjen tai oman elämän ongelmiin, jotka eivät liity hengelliseen elämään. En kuitenkaan suosittele sitä sen takia, koska psykologia on ihmisviisautta, joka ei tunne Raamatun hengellistä todellisuutta ja pitkässä juoksussa psykologian vaikutus alkaa muokkaamaan ihmisen mieltä psykologisen maailmankuvan mukaan, joka perustuu ihmisviisauteen ja on siten vahingollinen uskovalle ihmiselle.

Otan tähän esimerkin:

Maallinen terapia opettaa, että ihmisen tulisi antaa anteeksi hänen kokemansa vääryydet. Tämä opetus voi painottaa sitä, että anteeksi voidaan antaa, mutta vääryyksiä ei voi koskaan unohtaa. Maallinen terapia johtaa ihmistä anteeksiantamukseen ihmisen oman voiman kautta, mutta ihminen ei kykene todelliseen anteeksiantamukseen oman voimansa kautta.

Lopputuloksena on se että ihminen tiedostaa anteeksiantamuksen olevan ratkaisu, mutta ihminen ei kykene vapautumaan negatiivisista tuntemuksistaan, koska ihmisellä ei ole kykyä antaa anteeksi toiselle ihmiselle kokemaansa kauhistuttavaa vääryyttä. Ihminen voi omissa voimin antaa ihmiselle anteeksi siten, että hän sanoo antaneensa anteeksi, mutta sydämessään kantaa silti anteeksiantamattomuutta, joka voi esiintyä pelkona väärintekijää kohtaan. Kun sanotaan, että on annettu anteeksi niin se viestittää väärintekijälle, että älä enää koske minuun, koska olen antanut anteeksi. Todellisuudessa ei ole tapahtunut anteeksiantamusta, vaan pelko väärintekijää kohtaan tuo valheellisen kokemuksen anteeksiantamuksesta.

On muitakin väärän anteeksiantamuksen merkkejä kuin pelko. Eräs tällainen on oman aseman nostaminen muiden silmissä. Ihminen sanoo ja käyttäytyy niin kuin olisi antanut anteeksi, mutta ei ole tehnyt sitä sydämessään, vaan hän hakee valheellisen anteeksiantamuksen kautta itselleen sankarin sädekehää, jonka kautta hän haluaa itseään kohtaan ihailua.

Maallinen terapia ja psykologia ei kykene antamaan todellisia eväitä anteeksiantamukseen, vaikka siitä puhuu ja opettaa, sillä voima todelliseen anteeksiantamukseen sekä lähimmäisen rakastamiseen tulee ainoastaan Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Edellä olevan Jumalan vaikuttaman anteeksiantamuksen tulisi olla kaikkien seurakuntien ja uskonyhteisöjen perusopetusta.

Raamatun opetuksen mukaan ei ole olemassa syntien anteeksiantamusta ilman Herran Jeesuksen sovitusverta. Todellista sovintoa, mielen eheytymistä, anteeksiantamusta ja mielenrauhaa ihminen ei kykene saavuttamaan ilman Herran Jeesuksen sovitusverta ja anteeksiantamusta.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä eläen on ainoa mahdollisuus antaa sydämestään anteeksi ihmiselle tai ihmisille, jotka ovat tehneet kauhistuttavalla tavalla väärin meitä tai lähimmäisiämme kohtaan. Raamatullinen anteeksiantamus antaa Pyhässä Hengessä voiman antaa anteeksi sekä antaa vielä halun rakastaa häntä, jolle on anteeksiannettu. Raamatullinen anteeksiantamus johdattaa ihmisen mielen eheytymisen prosessiin sekä antaa todellisen mielenrauhan.

Tämä takaa todellisen anteeksiantamuksen, johon psykologia ei pysty, vaan jättää ihmisen ilman voimaa antaa todella anteeksi sydämestään. Oikea tieto ilman käytännön voimaa jättää ihmisen ikään kuin hissiin, joka kulkee jatkuvasti ylös ja alas, mutta todellista pysähtymistä ja levähdyspaikkaa anteeksiantamukseen ei löydy.

Ihmisen mieli sekä Jumalan luomistyö ja ihmisviisaus

Jotkut uskovat ihmiset puhuvat Raamatullisesta psykologiasta, joka on kuitenkin väärää terminologiaa, jota uskovien ei olisi hyvä käyttää, koska se johtaa väärinymmärryksiin, josta aiheutuu melkoisia sekaannuksia ja ongelmia.

Yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan psykologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen mieltä ja käyttäytymistä. Edellä määritelty psykologia perustuu ateistiseen maailmankuvaan, jonka juuret ovat antiikin sekä sen jälkeisessä filosofiassa. Täten sanaa psykologia ei tule yhdistää Raamatulliseen psykologiaan, koska psykologia on edellä mainittu yleisesti määritelty ihmisten kehittämä tieteenala. Raamatun opetus ihmisen mielestä ei perustu psykologiaan, vaan Jumalan viisauteen.

Tuon esille seuraavaksi hiukan näkemyksiäni Raamatun sanaan perustuen, mitä tarkoittaa maailman viisaus ja saatanan viisaus sekä vähän muutakin. Raamattu sanoo Jumalan luoneen ihmisen sekä tietysti myös ihmisen mielen. Jumalan luomistyöhön perustuen on Jumala antanut jokaiselle (jumalaton tai uskova) sellaista viisautta, että hän kykenee ajattelemaan, tutkimaan, päättelemään, tekemään valintoja ja suoriutumaan erilaisista asioista joita tarvitaan arkipäivän elämässä. Tässä mielessä on jokainen ihminen saanut Jumalalta lahjaksi viisautta, että kykenee suoriutumaan asioista, joita elämässä on kohdattava.

Raamattu myös sanoo, että saatana on vanginnut jokaisen ihmisen noudattamaan omaa pahaa tahtoansa synnin orjuuden kautta. Synnin orjuuden kautta ihminen operoi asioita ihmisjärjen viisauden kautta eläen epäuskon tilassa suhteessa Jumalaan. Nyt on seuraavaksi syytä käsitellä ihmisen mieltä jonka kautta saatana orjuutta ihmistä kaikenlaisilla synneillä.

Raamattu opettaa siitä mikä on Jumalan tahto ja synti vääristää sen opettaen asioita Jumalan tahdon vastaisesti. Raamatussa on ihmisen käyttäytymisohjeet ja kuinka ihmisen tulisi mielessään ajatella asioita sekä kuinka elää käytännössä, niin että Jumalan tahto tapahtuisi. Synti vääristää ihmisen käyttäytymisen sekä johdattaa hänet elämään synnin orjuuden mukaiseen elämään ja ajattelutapaan.

Ateistit ovat pääosin alunperin kehittäneet nykyaikaisen psykologian ja siksi nykyaikainen psykologia opettaa ihmisen käyttäytymistä ateistisesta maailmankuvasta käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että psykologia joka tutkii ja opettaa ihmisen mielestä ja käyttäytymistä ohjaa ihmistä tekemään asioita synnin näkökulmasta käsin, joka on sitä maailman ja saatanan viisautta.

Raamattu opettaa ettemme saisi vastaanottaa ja uskoa maailmanviisautta, joka pyrkii muokkaamaan meidän mieltämme synnilliseen käyttäytymiseen, jota psykologia edustaa, silloin kun se pyrkii ohjaamaan ihmisen mieltä käyttäytymään filosofispsykologisen ateistisen maailmankuvan mukaan. Raamattu kehottaa, että uskova ihminen varjelisi yli kaiken sydäntään (mieli), koska synti haluaa tehdä asuinpaikan ihmisen mieleen ja ohjata ihmistä toimimaan, ajattelemaan ja käyttäytymään synnin himojen ja halujen mukaan.

Raamatun sanan opettama maailmanviisaus tulee ihmisen omasta järjestä, jonka kautta hän ajattelee, elää ja toimii synnillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että maailmanviisaus pyrkii kumoamaan Jumalan sanan totuuden ihmisviisauden kautta. Maailmanviisaus on asia, jota riivaajahenget aktivoivat ihmisen mieleen. Maailmanviisaus käsitettä ei saa sekoittaa siihen kun Jumala on luomisen perusteella antanut ihmiselle viisautta ajatella sekä toimittaa arkielämään kuuluvia asioita. Jumalan viisaus ei ole maailmanviisautta, jonka perusta on synnissä, sillä Jumalan viisauden perustus on itse Kaikkivaltias Jumala.

Kun on kyse esim. syöpähoidoista, niin se on lääketieteellinen toimenpide, jonka avulla pyritään hoitamaan ihmisen fyysistä sairautta, eikä ohjaamaan hänen mieleensä filosofispsykologista ateistista maailmankuvaa. Tämä tarkoittaa sitä että kaikenlainen psykologinen toiminta joka tähtää ihmisen fyysisten sairauksien hoitamiseen tai muunlaiseen auttamiseen, jossa ihmisen mieleen ei syötetä filosofispsykologisia ajatuksia eivät ole uskoville vahingollisia.

Meidän on ymmärrettävä se että luomisen perusteella annettu viisaus toimia, elää ja ajatella on Jumalan lahja ihmiselle, mutta että saatana on vanginnut ihmisen synnin orjuuteen, jonka kautta hän ohjaa ihmisiä synnilliseen käyttäytymiseen ja ajattelutapaan.

Vaikka lääketieteessä on paljon hyviä asioita, jotka auttaa ihmisiä ja vaikka iso osa lääketieteen alalla työskentelevistä ihmisistä on jumalattomia, niin heidän hyvät tekonsa ihmisten auttamiseksi eivät riitä pelastuksen ansaitsemiseen, sillä kukaan ei voi pelastua muuten kuin Herran Jeesuksen kautta.

Muutama sana vielä ihmisviisaudesta. Ihmisviisaus syrjäyttää aina Jumalan tahdon ja varsinkin silloin, kun ihmisviisaus pyrkii ohjaamaan ihmisen mielen käyttäytymistä ja ajattelutapaa. Monet uskovat pyrkivät tuomaan uskon asioihin lisäsyvyyttä akateemisen ihmisviisauden kautta, mutta Raamattu puhuu lapsenomaisesta uskosta, joka on ainoa tapa toteuttaa Raamatun uskoa. Akateeminen viisaus pätee niillä aloilla mihin akateeminen koulutus kouluttaa ihmisiä, mutta ei uskon asioihin. Siksi nämä kaksi asiaa tulee erottaa toisistaan ja niiden tulee elää omaa elämäänsä omassa ympäristössään, eli lapsenomainen usko on ainoa vaikutin uskon asioissa ja akateeminen ihmisviisaus toimii vain niillä aloilla, joihin akateeminen ihmisviisaus antaa pätevyyden toimia.

Sitten vielä lääketieteellisestä ihmisviisaudesta muutama ajatus. Se auttaa ihmisiä myös uskovia, mutta sen eräs ikävä haittatekijä on haitalliset sivuvaikutukset. Syöpähoidot saavat aikaan ikäviä ja kivuliaita sivuvaikutuksia, vaikka se kykeneekin auttamaan ja parantamaan. Jumala parantaa ilman minkäänlaisia haitallisia sivuvaikutuksia. Tämä ehkä auttaa meitä ymmärtämään sen kuinka paraskin ihmisen hyvä teko sisältää myös aineksia, jotka eivät ole hyviä. Jumalan teot ovat taas täydellisiä.

Vielä tuon sen esille, että kun Jumala sanassaan varoittaa ihmisviisaudesta, niin se tarkoittaa sitä että ihmisen mielenaluetta pyritään manipuloimaan synnillisellä käyttäytymisellä ja ajattelutavalla, joka on aina vahingollista ihmiselle, vaikka se näyttäisi auttavan jollakin tavalla. Psykologia perustuu tällaiseen ihmisviisauteen, eli silloin kun psykologia filosofispsykologisen ateistisen maailmankuvaan mukaan pyrkii vaikuttamaan ihmisen mieleen ja käyttäytymiseen. On päivänselvää, että uskovan tulisi karttaa tällaista psykologiaa. Jumala joka on luonut ihmisen ja ihmisen mielen, osaa hoitaa ihmisen mieltä ja Hän on antanut sanaansa siihen selkeät hoito-ohjeet.

Tutkimus kristillisen uskon vaikutuksesta mielenterveyteen

Professori Andrew Sims (The Royal College of Psychiatrists) on kirjoittanut kirjan nimeltään Is Faith Delusion? (Onko usko harhakuvitelmaa?). Andrew Sims tutkii ja analysoi kirjassaan sitä onko Jumala harhakuvitelma ja onko usko (kristillinen usko) harhakuvitelmaa. Sims kertoo kirjassaan lähestyvänsä tätä tutkimusta psykopatologisesta näkökulmasta käsin. Simsin mukaan nykyaikana käsite harhakuvitelma (harhaluulo) tarkoittaa epäilystä tai konkreettista psykiatrista sairautta mielenalueella.

Sims sanoi pohtineensa sitä onko usko psykiatrinen oire tai todiste persoonallisuuden häiriöstä, mutta hän päätyi siihen lopputulokseen ettei se ole eikä tarkoita edellä mainittuja asioita. Sims toi tutkimuksissaan esille, että epidemiologiset todisteet osoittavat että uskonnollisen uskon harjoittamisen sekä hyvän ja paremman mielenterveyden välillä on selkeä asiayhteys.

Sims tuo esille, että Koenigin massiivinen uskonnon ja terveyden käsikirja käy läpi 1200 tutkimusta ja 400 selontekoa, jotka ovat päätyneet siihen, että pääosa tutkimuksista koskien uskonnollista sitoutumista korreloi seuraavien asioiden kanssa: hyvinvointi, onnellisuus ja tyytyväisyys elämään; toivo ja optimismi; elämän tarkoitus; korkeammat itsetunto luvut; parempi sopeutuminen suruun; sosiaalistumisen suurempi määrä ja vähemmän yksinäisyyttä; vähemmän masennusta sekä masennuksesta toipuminen on nopeampaa; vähäiset itsemurha luvut sekä vähemmän itsemurha ajatuksia; vähemmän huolia; vähemmän psykooseja ja vähemmän psykoottisia taipumuksia; vähemmän alkoholin ja huumeiden käyttöä; vähemmän rikollisuutta ja rikollista toimintaa; suurempi määrä avioliiton vakautta sekä tyytyväisyyttä.

Sims tuo esille kirjassaan, että kun hän alkoi tutkimuksen kysymyksellä onko usko harhakuvitelmaa, niin hän vietti paljon aikaa tutkien sitä mitä harhakuvitelma on psykopatologisesti, asettaen uskonnollisen uskon sitä vastaan. Sims tuli siihen johtopäätökseen ettei usko itsessään ole harhakuvitelma, vaikka joillakin ihmisillä voi olla harhoja, jotka sisältävät uskonnollista ja henkistä sisältöä. Kun Sims tutki useita erilaisia epänormaaleja fenomenologisia tiloja, niin hän huomasi, että vaikka uskonnolliset kokemukset saattoivat olla niihin yhteydessä, niin usko ei ollut niiden aiheuttaja. 

Sims tutki myös luonteen persoonallisuutta arvioidakseen olisiko usko voinut vaikuttaa epänormaalia persoonallisuutta. Simsin mukaan persoonallisuuden vaihtelut vaikuttivat omaan kokemukseen uskosta ja sen ilmentymiin, mutta kuitenkin siitä huolimatta usko on olemassa itsenäisesti persoonallisuudessa. Sims tutki lopuksi uskon ilmiöitä tarkkailen sen kognitiivisia, vaikuttavia sekä tahdonalaisia puolia. Sims teki tutkimuksensa ja havaintonsa psykopatologisesta (oppi mielenterveyshäiriöiden eli psyykkisten häiriöiden ilmenemismuodoista) näkökulmasta käsin.

Andrew Simsin rehellinen tutkimus psykiatrian ja psykopatologian avulla toi esille selkeästi ja kiistatta sen, että Raamatun uskon avulla saavutetaan paljon parempia tuloksia mielenterveydenongelmien hoitamisessa ja että Raamatun uskon kautta ihminen voi saavuttaa onnellisen elämän sekä terveen mielen. Tuhannet tutkimukset sekä sadat selonteot tukevat Simsin käsityksiä.

Miksi mieleni ei parannu?

Tuon seuraavaksi esille lyhyesti omia havaintojani siitä miksi kaikki uskovat eivät parannu mielenalueen ongelmista.

Varsinkin silloin kun uskova ihminen ojentautuu uskossaan Jumalan tahdon ja Raamatun totuuden mukaan, niin rikki mennyt mieli eheytyy ja parantuu takuuvarmasti. On tapauksia, joissa ihmisen sydän on syvillä haavoilla ja sen tähden hän ei anna Jumalan eheyttää ja parantaa häntä ja siitä syystä usko ei voi auttaa häntä. Joissakin tapauksissa uskova ei eheydy ja parannu, koska hän tekemisissä epäterveen uskon kanssa, joka vain enemmän rikkoo häntä. Joissakin tapauksissa mielen eheytyminen ja parantuminen on todella pitkällinen prosessi, mutta tuottaa kuitenkin lopulta eheytymisen. Silloin kun ihminen ei jostakin syystä eheydy ja parannu mieleltänsä Raamatun uskon avulla, niin se ei ole koskaan Jumalan vika tai etteikö Hän osaisi auttaa, vaan syy löytyy aina muualta, eli ihmisestä itsestään tai sitten siitä, että ihminen on tekemisissä epäterveen kristillisyyden kanssa.

On todella tärkeätä ymmärtää, että Jumala kykenee korjaamaan jokaisen ihmisen, jonka kärsii mielenterveysongelmista. Kenenkään ei tarvitse väärällä tavalla syyllistyä, mutta jos apua ei tule, eikä parantumista tapahdu, niin se ei ole Jumalan syy ja vika. Itseensä meneminen auttaa tässä tilanteessa. Silloin on rehellisesti katsottava ja tutkittava sitä onko omassa sydämessä synnin ja epäuskon aineksia ja jos niitä on niin silloin ainoa lääke on parannuksen tekeminen. Jumala kyllä tietää, että ihminen on voinut kohdata ja kokea elämässään todella kauhistuttavia kokemuksia. Syvällä olevista haavoista sekä mielenalueen ongelmista eheytyminen ja parantuminen vie usein aikaa, koska on kyse prosessista, jossa mieli tervehtyy. Jumala tietää tämän ja antaa siihen aikaa sen verran kuin se kestää. Uskovan tehtävä on kuitenkin aina ojentautua ja ottaa askeleita kohti mielen eheytymistä sen mukaan kuin Jumala antaa siihen voimaa ja ymmärrystä.

Joskus kyse on siitä että uskovan sydämessä on pelkoa kohdata Jumalan apu Jumalan tahdon mukaisella tavalla ja että ihminen haluaa itse määritellä sen miten hänen tulisi parantua. Jumala auttaa tunnistamaan pelot, jotka estävät avun saamista, jos vain haluamme kuunnella Häntä.

On myös sellaisia uskovia, jotka eivät parannu mieleltään siksi koska he ovat tekemisissä epäterveen uskovien yhteyden kanssa, joka vielä lisää rikkoo entisestään ihmisen mieltä. Tällaisesta epäterveestä yhteydestä tulisi irtautua sekä rukoilla Jumalan johdatusta, jonka kautta uskova löytää terveen uskovien yhteyden, jossa hänen mielensä parantuu. Monessa tapauksessa haavoitettu ja mieleltään rikkinäinen ihminen ei itse näe olevansa tekemisissä epäterveen uskovien yhteyden kanssa. Siksi hän ei ei edes osaa irtisanoutua ja jättää tätä uskovien yhteyttä.

Jos näet jonkun uskovan, jonka mieli on rikkinäinen ja että hän on mukana tällaisessa epäterveessä uskon yhteydessä, niin paras tapa saada hänet sieltä pois terveeseen uskovien yhteyteen on rakastaa häntä ja voittaa hänen luottamuksensa. Sen jälkeen kun hän luottaa sinuun ja arvostaa rakkauttasi, niin hän kuuntelee sinua ja hyvin todennäköisesti uskoo sinua ja hylkää epäterveen uskovien yhteyden ja rukouksessa etsii Jumalan johdatusta, jonka seurauksena Jumala johdattaa hänet terveeseen seurakunta ja uskovien yhteyteen.

Olen huomannut myös sellaisen ulottuvuuden, että kun uskovan mieli on pahoin rikki, niin joissakin tapauksissa sielunhoidollinen kohtaaminen ei auta. Tämä siksi  koska rikkinäinen ihminen tarvitsee ennen kaikkea ympäristön, jossa hän kokee, että hänestä välitetään, häntä rakastetaan, häntä huomioidaan. Samoin on tärkeää, että hän saa myös purkautua, joskus myös negatiivisellakin tavalla, mutta silti hänestä välitetään ja rakastetaan, eikä häntä torjuta eikä jätetä.

Negatiivinen purkautuminen tapahtuu siksi, koska rikkinäinen uskova ihminen ei osaa eikä välttämättä kykene toimimaan, niin kuin Raamattu opettaa. Silloin syntyy luottamusta, jolloin rikkinäinen uskaltaa luottaa toiseen ja sen jälkeen myös avautuu hedelmällinen sielunhoidollinen kohtaaminen, kun häntä ei torjuta, vaan välitetään silloinkin kun hän purkautuu negatiivisella tavalla. Tämä myös johtaa siihen, että rikkinäinen uskova tunnistaa myös sydämessään olevat negatiiviset asiat sekä synnit, jotka hän haluaa hylätä. Näin alkaa mielen eheytyminen ja parantuminen Jumalan rakkauden ja totuuden sanan kautta.

Jumalan teot tuovat vapautuksen ja avun

1 Kor 13:
4 ¶ Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

Jumalan rakkaus uskovan sydämessä Pyhässä Hengessä poistaa vihan ja katkeruuden, eikä se edes muistele kärsimäänsä pahaa. Vain Jumala voi auttaa ihmistä saavuttamaan todellisen anteeksiantamuksen.

Jes 65:
17 ¶ Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;
18 vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.

Jes 43:25 Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Jokainen uskova saa kaikki jumalattomana tekemänsä syntinsä anteeksi Jumalalta tullessaan uskoon. Jumala ei enää sen jälkeen muista heidän syntejään. Silloin kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala johdattaa hänet anteeksiantamukseen, jossa hän kykenee antamaan anteeksi kauheimmatkin synnit, jotka on tehty häntä tai hänen läheisiään kohtaan.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

Uskoon tulemisen jälkeen kun ja jos lankeamme syntiin, niin emme saa syntejämme anteeksi ja Jumalan armoa ennen kuin teemme parannuksen synneistämme. Jumalan armo ei hyväksy syntiä, vaan vapauttaa ihmisen synnin teoista, himoista ja haluista. Haluttomuus parannuksen tekoon uskovana on eräs iso ongelma, joka pitää monia uskovia kiinni mielenalueen ongelmissa. Parannukseen halukas uskova kasvaa uskossa, jolloin hänen mielensäkin eheytyy ja paranee Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen uudistavan työn kautta.

Hebr 10:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;

Herran Jeesuksen veri puhdistaa uskovan omantunnon ja johdattaa hänet anteeksiantamuksen tielle. Joissakin tapauksissa anteeksiantamus on prosessi, mutta Herran Jeesuksen kanssa tämä prosessi päättyy täydelliseen anteeksiantamukseen.

Ihmisviisaus haavoittaa ja rikkoo

Maallisessa terapiassa palataan jatkuvasti taaksepäin muistelemaan kipeitä asioita, joiden vuoksi ihminen on syvillä haavoilla. Tämä kaikki tehdään koko ajan ihmisen omassa voimassa, joka ei kykene voittamaan syntejä (viha, katkeruus, kostonhalu jne.). Voit olla varma ettei se tee hyvää ihmiselle kun hän joutuu koko ajan tekemisiin asioiden kanssa, jotka aiheuttavat sydämessä kipua, katkeruutta jne. Jos sinulla ei ole oikeita työkaluja (Pyhä Henki, Jumalan armo, rakkaus ja totuus) kun sinun sydäntäsi revitään rikki paloittelemalla se osiin, niin on ihan varmaa ettei niitä rikkinäisiä paloja ihminen pysty laittamaan oikeille paikoillensa, vaikkakin hän saisi siitä jotakin apua.

Todellinen apu voi tulla vain Jumalan kautta, kun Hän Pyhässä Hengessä Jumalan armon, rakkauden ja totuuden kautta hoitaa uskovan rikkinäistä sydäntä tai sitten rakastavan seurakunnan tai sielunhoidollisen armoituksen omaavan uskovan kautta. Miksi et menisi saamaan parasta hoitoa Jumalan luokse, jolla on täydellinen hoito sinuakin varten etkä sen sijaan menisi maalliseen terapiaan, josta voi saada jonkinlaista apua, mutta ei koskaan täydellistä apua ja sen lisäksi sydämeesi saattaa tarttua ihmisviisautta, joka vastustaa Raamatun sanan totuutta. Tämä psykologinen hoitopaketti voi tulla sinulle sellaisessa muodossa, että et tunnista siinä olevia Raamatulle kielteisiä elementtejä.

Jumala parantaa haavat

Jes 58:
6 Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet?
7 Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?
8 ¶ Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.

Silloin kun uskova alkaa toimimaan niin kuin Raamattu opettaa, niin hänen sydämensä haavat alkavat paranemaan.

San 16:24 Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.

Jumalan sanan totuuden armolliset sanat lääkitsevät ihmisen rikkinäistä sydäntä.

2 Kor 1:
3 ¶ Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,
4 joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
5 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.

Herra Jumala lohduttaa omiaan Pyhässä Hengessä Herrassa Jeesuksessa, koska Isä Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala.

 


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker