Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamattu heprean- ja kreikankieli maan muoto

Sen jälkeen kun tein kaksi videota aiheesta onko maa litteä tai pyöreä, niin olen saanut jonkin verran erilaisia kanavia kautta palautetta myös litteän maan kannattajilta. Palautteissa on ollut erilaisia näkökulmia siihen, että Raamattu opettaisi maan olevan litteä ja että se olisi myös muinaisten juutalaisten näkemys asiasta. En edelleenkään halua aiheuttaa tällä aiheella riitaa ja jännitteitä uskovien välille, enkä siksi kirjoita tätä kirjoitusta. Koska koko ajan yhä enemmän tulee esille sellaisia väitteitä, että Raamattu opettaisi maan olevan litteä ja muinaiset juutalaiset uskoivat maan olevan litteä, niin käyn läpi näitä väitteitä tässä kirjoituksessani.

Monet litteän maan kannattajat ovat "haastaneet" minua monenlaisen litteän maan teorian kautta. Ajattelin vielä tehdä tällaisen kirjoituksen, jossa tuon esille myös sellaistakin tietoa mitä en ole aikaisemmin tuonut esille. Korostan vielä sitä, että Raamatun opetuksen mukaan meidät Herran Jeesuksen opetuslapset pitäisi tuntea keskinäisestä rakkaudesta. Tämä aihe ei saa tulla riitakysymykseksi, mutta siitä pitää myös pystyä sävyisästi keskustelemaan ja tuomaan esille mitä mieltä on ja miten uskoo tähän asiaan. Kukaan ei saa käyttää kirjoitustani lyömäaseena litteän maan teorian kannattajia vastaan, vaan sen sijaan kohtaa litteän maan kannattaja sävyisästi häntä kunnioittaen. Saatan päivittää kirjoitustani, jos siihen ilmenee aihetta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Raamattu heprean- ja kreikankieli maan muoto
Juutalaiset ja maan muoto

 

Raamattu heprean- ja kreikankieli maan muoto

Kun tutkimme Raamattua tarkasti ihan mitä tahansa Raamatun opetusta, niin meidän on hyvä tietää ja ymmärtää mitä sanat merkitsevät Raamatun hepreankielen alkukielen mukaan. Toki, Raamattua voidaan ymmärtää ihan hyvin ilman alkukielen osaamistakin, koska Raamatun sanan mukaan Pyhä Henki johtaa Herran Jeesuksen opetuslapsia totuuden tuntemiseen ja se tapahtuu käytännössä kaikilla tunnetuilla maailmankielillä.

Joissakin tapauksissa on kuitenkin hyvä ymmärtää mitä hepreankielen sanat ihan oikeasti merkitsevät. Tässä kirjoituksessani käyn läpi VT:n heprean- ja kreikankielen valossa mitä Raamattu sanoo maan muodosta, koska Raamattu kertoo meille millainen maan muoto on.

Nature

Nature

Job 26:10 He fixed a circle (חוג‎- chug) on the surface of the water, defining the boundary between light and dark. Complete Jewish Bible

Job 26:10 Hän on vetänyt piirin (חוג‎- chug) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Ancient Hebrew Lexicon (Muinainen Heprean sanakirja) (MySword- Raamattuohjelmasta löytyy erikseen ladattuna) kertoo hepreankielen sanan chug (חוג‎)  johdannaissanoista seuraavasti:

"Piktogrammi h on kuva seinästä, joka edustaa ulkona. Kuvio c on jalka ja edustaa kokoontumista. Yhdistettynä nämä merkitsevät "kokoontumista ulkona". Se tarkoittaa kokoontumista juhlaan, yleensä ympyrän muodossa, jossa tanssitaan ja juhlitaan. Juhlan osallistujat kokoontuivat yhteen ja tanssivat ympyrää. Juhlan osallistujat kokoontuivat yhteen ja tanssivat piirissä. Pitää, juhlia, juhlia, juhlia, tanssia, pyhäpäivä, kelata edestakaisin. Ympyrä. Kompassi: Ympyrän tekemiseen tarkoitettu väline. Paikka, joka on muurin ympäröimä."

Raamatun sanakirjat antavat hepreankielen sanalle chug (חוג‎) seuraavanlaisia merkityksiä: ympyrä, piiri, ympäröidä, piirtää ympyrä.

Geseniuksen Hebrea-Kaldea sanakirja sanoo chug (חוג‎) sanan merkitsevän seuraavia sanoja: ympyrä, pallo, jota käytetään taivaan kaaresta.

Chug sanan merkitys on alunperin tarkoittanut piirin ja ympyrän muotoa. Tämä on hyvä ymmärtää ja muistaa, kun tutkimme lisää tätä asiaa.

Raamatussa Job 26:10:ssa sanotaan, että Jumala on vetänyt (asettanut) piirin/ympyrän vetten pinnalle (merten). Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun sanan todistuksen ja opetuksen mukaan merenpinnat ovat ympyrän muotoisia. Raamattu ei sano merten reuna-alueiden olevan ympyrän muotoisia, niin kuin jotkut litteän maan kannattajat sanovat, vaan että merenpinnat ovat ympyränmuotoisia, joka todistaa sen, että maailma, missä asumme on pallomaisen pyöreä.

Juutalaiset ovat kääntäneet hepreasta kreikankielelle Septuaginta nimisen Raamatunkäännöksen muutama vuosisata ennen Herran Jeesuksen syntymää. Septuagintassa on Job 26:10:ssa kreikankielen sana egyroosen (εγυρωσεν), joka on kreikka-englanti interlineaarissa käännetty englanniksi sanalla curvature, joka tarkoittaa suomeksi kaarevuus, kaarre.

Juutalaisten kreikankielen Septuaginta käännös todistaa myös maan muodon olevan pallomaisen pyöreä, koska se käyttää sanaa, joka voidaan kääntää kaarevuus sanalla kertoen millainen mertenpinta on. Septuagintan mukaan Job 26:10 sanoo, että mertenpinnat ovat kaarevan, eli ympyrän muotoisia.

Emme tietenkään näe maantasosta katsottuna mertenpintojen olevan pyöreänmuotoisia, vaan tasaisen näköistä, mutta kun ja jos menee tarpeeksi korkealle, niin silloin näkee kuinka maa ja meret ovat pyöreän pallon muotoisia.

Nature

Raamattu opettaa Job 26:10:ssa, että Jumala asetti ympyrän vetten pinnalle, missä valo päättyy pimeään, koska pallomaisen pyöreän maan päällä on aina toisella puolella joko yö tai päivä. Maa on pallomaisen pyöreä ja siksi maapallolla on aina koko ajan ja joka hetki toisella puolella joko päivä tai yö. Maapallo jakautuu puoliksi, jossa toisella puolella on yö ja toisella puolella on päivä, siksi Job 26:10 sanoo: Hän on vetänyt piirin (חוג‎- chug) vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

Hebrew Interpolated Study Bible:

Nature

Nature

Isa 40:22 It is He that sitteth above the circle (חוג‎- chug) of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in; Jewish Publication Society Bible 1917

Jes 40:22 Hän istuu korkealla maanpiirin (חוג‎- chug) päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.

Jes 40:22 sanoo hepreankielen alkutekstin mukaan, että Jumala istuu ympyränmuotoisen maan päällä. Litteän maan teorian kannattajat sanovat, että Jes 40:22 tarkoittaisi ympyränmuotoista, kiekkomaista litteää maata. Tämä litteän maan teoria ei ole kuitenkaan oikea ymmärrys, koska Job 26:10 sanoo mertenpintojen olevan ympyrän (pyöreänmuotoisia). Maailma, jossa asumme ja elämme on ympyränmuotoinen, eli pallomaisen pyöreä, josta myös Jes 40:22 puhuu ja opettaa, sanoen maan olevan maanpiiri, ympyränmuotoinen, (pyöreä).

Juutalaisten tekemä kreikankielen Septuaginta kääntää hepreankielen chug sanan kreikankielen gyron (γῦρον) sanalla, jonka kreikka-englanti interlineaari kääntää englanniksi sanalla curve, joka tarkoittaa suomeksi kaarre, kaartua, olla kaareva, kaari.

Sana γῦρον (ympyrä) on muunnos sanasta γύρος. Tämän sanan etymologia tarkoittaa ympyrää ja kehää. Antiikin kreikankielen gyros (γύρος) sana tarkoittaa pyöreä, kehä, vanne reuna (hatusta), kierros, kierros (urheilu).

Juutalaisten tekemä kreikankielen Septuaginta Raamatunkäännös sanoo maan olevan kaarevan ympyrän muotoinen. Koska γῦρον/γύρος sanan etymologinen merkitys on ympyrä tai kehä, niin voimme sanoa Septuagintan sanovan Jes 40:22, että maa on kaarevan ympyrän muotoinen, jossa maa merineen kaartuu ympyränmuotoisena muodostaen pallomaisen pyöreän muodon.

Hebrew Interpolated Study Bible:

Nature

Nature

Job 22:14 Thick clouds are a covering to Him, that He seeth not; and He walketh in the circuit (חוג‎- chug) of heaven.' Jewish Publication Society Bible 1917

Hepreankielen Raamattu sanoo Job 22:14:ssa, että Jumala käyskentelee taivaan ympyrässä (piirissä). Koska heprean sana chug tarkoittaa ympyrää, piiriä ja kreikan sana gyron tarkoittaa ympyrä, pyöreä, kehä, niin jos maa olisi litteä, niin Raamattu ei voisi käyttää heprean- ja kreikankielen sanoja ympyrä, piiri, pyöreä, koska jos maa olisi litteä, niin litteän maan yläpuolella olisi puolikaaren muotoinen taivas ei kokonainen taivaan piiri tai ympyrä, mutta Raamattu sanoo, että: Job 22:14 Paksut pilvet peittävät Hänet, niin ettei Hän näe, ja Hän kulkee taivaan piirissä (חוג- chug). Käännös suomeksi - Jewish Publication Society Bible 1917

Raamattu sanoo alkutekstin mukaan, että Jumala käyskentelee taivaan piirissä, käyttäen chug sanaa, joka tarkoittaa ympyrää, piiriä, joten Raamatun opetuksen mukaan taivas maan ympärillä on ympyrän, eli pyöreän muotoinen, ei puolikaaren muotoinen niin kuin litteän maan teoria väärin väittää. Kun Raamattu sanoo Job 22:14:ss ettei Jumala näe, niin totta kai Hän näkee kaiken, ihminen luulee ettei Jumala näe, mutta Jumala näkee.

Nature

Kuvassa yläpuolella on vasemmalla puolella Raamatun opettama maan muoto, jossa maata ympäröi pyöreän muotoinen taivas (taivaan piiri Job 22:14). Oikealla puolella on litteä maan muoto, jossa on litteän maan yläpuolella kaaren tai puolikaaren muotoinen kupoli maan yllä. Kun vertaat kuvia keskenään sekä Job 22:14 Raamatun kohtaa, joka sanoo Jumalan käyskentelevän taivaan piirillä (taivaan ympyrässä), niin ymmärrät että piiri ja ympyrä ovat kokonaan pyöreän muotoinen ihan niin kuin Job 22:14 sanoo alkutekstin mukaan. Litteän maan teoriassa taivas ei muodosta kokonaista piiriä tai ympyrää maan yläpuolelle, vaan muodostaa puolipiirin tai puoliympyrän, mutta litteän maan alaosa jää kokonaan ilman piiriä (kupolia). Raamattu puhuu kokonaisesta taivaan piiristä (ympyrästä), jossa chug ympyrä tai piiri ympäröi maan merineen kokonaan ja maan sekä merien yläpuolella on taivas, joka on chug ympyrän muotoinen, ympyröiden koko pallonmuotoisen maan ja meret.

1 Moos 1:
6 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus (raqija) vetten välille erottamaan vedet vesistä".
7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden (raqija) ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden (raqija) alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden (raqija) päällä; ja tapahtui niin.
8 Ja Jumala kutsui vahvuuden (
רקיע‎ - raqija) taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.
9 ¶ Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.
10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
..............
20 ¶ Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden (raqija) alla".

1 Moos 1:20 Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lennelkööt linnut maan yllä taivaanvahvuudella (raqija)." STLK 2017

Gen 1:20 And G-d said: 'Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let fowl fly above the earth in the open (panim) firmament of heaven.' Jewish Publication Bible Society 1917 JPS

1 Moos 1:8 sanoo vahvuuden (רקיע‎ - raqija) olevan taivas, ei taivaankansi (ei kupoli), niin kuin litteän maan teorian kannattajat sanovat. Jotkut sanakirjat antavat raqija sanalle myös taivaankansi merkityksen, mutta se on väärä merkitys, koska Raamatussa Jumala sanoo רקיע‎ - raqijan tarkoittavan taivasta. Taivas רקיע‎ - raqija on todellakin Raamatun opetuksen mukaan pyöreänä ympyränä maan yläpuolella, joka on pallomaisen pyöreä.

Raamattu sanoo lintujen lentävän avonaisessa רקיע‎ - raqijassa, eli avonaisella taivaalla. Linnut eivät lennä eivätkä voi lentää taivaankannessa (kupolissa), mutta ne lentävät avonaisella taivaalla, eli רקיע‎ - raqijassa.

Gen 1:
16 And G-d made the two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night; and the stars.
17 And G-d set them in the firmament (
raqija) of the heaven to give light upon the earth, ' Jewish Publication Bible Society 1917 JPS

Bereshis 1:
16 And Elohim made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night; He made the kokhavim (stars) also.
17 And Elohim set them in the raki’a of the heaven to give light upon the earth, Orthodox Jewish Bible OJB

1 Moos 1:
16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17 Jumala pani ne taivaanavaruuteen (
רקיע‎ - raqija) paistamaan maan päälle, Jumalan Kansan Raamattu

Raamattu sanoo, että רקיע‎ - raqija tarkoittaa myös sitä taivasta (avaruus), missä ovat aurinko, kuu ja tähdet.

Juutalaiset ja maan muoto

Litteän maan teorin kannattajat sanovat, että muinaiset juutalaiset uskoivat maan olevan litteä, ei pallomaisen pyöreä. Raamattu todistaa meille, että juutalaiset Raamatun kirjoittajat ovat uskoneet jo tuhansia vuosia sitten maan olevan pyöreä. Kun israelilaiset joutuvat Babylonin pakkosiirtolaisuuteen, niin sieltä juutalaiset omaksuivat litteän maan opetuksen, koska Babyloniassa uskottiin maan olevan litteä. On siis totta, että muinaiset juutalaiset uskoivat maan olevan litteä, koska he olivat tekemisissä Babylonian kanssa, jossa opetettiin maan olevan litteä. Litteän maan alkuperä on Babyloniassa ei Raamatussa. Vielä paljon muinaisemmat juutalaiset kuitenkin uskoivat maan olevan pallomaisen pyöreä, koska se lukee Raamatussa, VT:n kirjoissa.

Jobin kirjan sanotaan olevan Raamatun vanhimpia kirjoja. Jobin kirjasta tulee esille maan pallomaisen pyöreä muoto. Job ei ollut israelilainen, mutta juutalaiset tunnustivat Jobin kirjan Raamatullisen auktoriteetin ja siten myös Jobin kirjan opetuksen maan pyöreästä muodosta. Ennen pakkosiirtolaisuuden aikaa juutalaiset uskoivat maan olevan pallomaisen pyöreä, joka tulee esille Raamatusta.

Eräs yleinen väite myös joidenkin juutalaisten keskuudessa on, että juutalaiset ymmärsivät vasta 9 - 10 vuosisadalla maan olevan pyöreä, mutta ennen sitä he uskoivat maan olevan litteä. Tämä ei pidä aivan paikkaansa, koska Raamattu opettaa maan olevan pyöreä ja Jumala kirjoitutti Raamatun pääasiassa juutalaisten kautta tuhansia vuosia sitten.

Jerusalem Talmud sanoo maailman olevan pallo. Jerusalemin Talmud on tunnetumman Babylonian Talmudin sisarteksti. Jerusalemin Talmudia alettiin kokoamaan noin 400- luvulla jKr. suullisten perinteiden pohjalta.

Jerusalemin Talmud, jota kutsutaan myös nimellä Palestiinan Talmud tai hepreaksi, arameaksi ja jiddiksi Talmud Yerushalmi, lisänimeltään Yerushalmi, on yksi kahdesta juutalaisten uskonnollisten opetusten ja kommenttien kokoelmasta, joka välitettiin suullisesti vuosisatojen ajan ennen sen kokoamista juutalaisten oppineiden toimesta Palestiinassa.

Jerusalemin Talmudin Tosafot on Avodah Zarah on koottu n. 1150-1350 jKr., jossa sanotaan mm. seuraavasti:

Like a ball - That the world is round, as stated in the Jerusalem Talmud, that Alexander of Macedon ascended above until he saw all of the world like a ball, and the sea like a basin, meaning the great ocean that entirely encompasses the Earth.

Käännös suomeksi:
Kuin pallo - että maailma on pyöreä, kuten Jerusalemin Talmudissa sanotaan, että Aleksanteri Makedonialainen nousi ylöspäin, kunnes hän näki koko maailman kuin pallon ja meren kuin altaan, tarkoittaen suurta valtamerta, joka ympäröi maapallon kokonaan.

Aleksanteri Makedonialainen (Aleksanteri Suuri) eli 300- luvulla eKr. Rabbi Akiba alkoi kokoamaan juutalaisten suullista traditiota n. 100-200 luvuilla jKr. Kukaan ei tiedä varmuudella milloin on syntynyt ja kehittynyt niin sanottu juutalaisten suullinen traditio. Jotkut sanovat sen alkaneen Mooseksen lain antamisen jälkeen, mutta itse en siihen usko, koska Raamattu sanoo, että Jumala antoi opetuksensa israelilaisille kirjallisen ilmoituksen kautta, ei suullisen perinteen kautta.

Jerusalemin Talmud ei ole kovin muinainen teos, mutta Raamatun todistuksen mukaan kaikkein muinaisimmat juutalaiset (israelilaiset) uskoivat maan olevan pyöreän muotoinen.

 
Petri Paavola 18.5.2023
Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
us.archive.org/ Septuagint Interlinear Greek English
wordsense.eu/ gyros
sefaria.org/ Tosafot on Avodah Zarah
 


 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker