Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Pimeyden saatanallisin eksytys
              

Raamatullinen suhtautuminen syntiin

 

Raamatun kokonaisopetuksen valossa Raamattu ei opeta sellaista että on mahdollista saavuttaa synnittömyyden tila, siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta, sillä kasvussa oleva ei ole saavuttanut täydellisyyttä (synnittömyys), vaan kasvaa sitä kohti kuitenkaan saavuttamatta sitä tässä ajassa.

Raamatullisen seurakunnan opetukseen kuuluu, että meidän uskovien tulee karttaa syntiä sekä pyrkiä voittamaan synnin kiusaukset ja tehdä parannus synneistä, jos joku on langennut tekemään tai elämään synnissä. On ihan oikein pyrkiä pysymään erossa synnistä, mutta harha ja valhe astuu mukaan siinä vaiheessa, kun joku opettaa että synnittömyyden tila on mahdollista saavuttaa tai että uskova on synnitön. Voimme elää vapaana synnistä aina sen mukaan mihin asti Jumala on meitä kasvattanut ja mihin saakka olemme suostuneet kasvamaan, mutta täysin synnittömiä meistä ei tule koskaan.

Ymmärrän monen halun puhtaaseen uskon elämään Herrassa Jeesuksessa, mutta olkoon meidän halumme ja uskomme Raamatun sanan opetuksen mukaista, koska muuten eksymme ja harhaudumme.

On ihan oikein opettaa ja kannustaa uskovia hylkäämään syntejä sekä oppia voittamaan synnin kiusauksia. Harhaksi ja valheeksi opetus muuttuu siinä vaiheessa kun opetetaan, että voi saavuttaa synnittömän tilan tai tulla synnittömäksi ja olla synnitön. Raamattu opettaa, että uskon elämä on kasvua kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä ettemme voi tulla täydellisiksi, niin kauan kun me saamme elää uskossa kasvaen täällä maan päällä. Siksi Paavali opetti ettei hän ole tullut täydelliseksi, vaan hän rientää sitä kohti, eli kasvaa sitä kohti.

Synnittömyysopin opetus ei ole Raamatun mukaista opetusta. Se avaa ovia vihollishengen toiminnalle oman kunnian ja ylpeyden kautta, sillä Raamatun kokonaisopetuksen valossa uskovalla ei ole mahdollisuutta elää tässä maailmassa lankeamatta syntiin tai elää täysin synnittömänä. Uskonsana-liike sekä äärikarismaattisuus ovat harhautuneet pois Raamatun totuudesta, siksi valheenhenki vaikuttaa näissä piireissä tehden erilaisia manifestaatiota mm. sairaita paranee ja voimallisia tekoja tapahtuu, mutta tekijänä on vihollisen riivaajahenget.

Silloin kun uskotellaan, että uskova voi olla synnitön, niin on kyse ylpeydestä ja Raamatun mukaan siitä, että ihminen elää valheessa, eikä hänessä ole totuutta ja Jumalan sanaa. Vihollisella on monia eksytyspaketteja. Täysin Raamatun vastaisia opetuksia sekä sitten sellaisia eksytyksiä, missä voidaan puhua ihan oikeistakin asioista, mutta voiman lähde tulee valheenhengeltä, jossa myös opetetaan tiettyjä vääriä ja vahingollisia opetuksia sekä ihmisten ylpeyden kautta vihollishenget saavat polttoainetta valhevoiman tunnusteoille ja ihmeille. Synnittömyysoppi on sellainen polttoaine, joka avaa oven vihollishengille.

Monet uskovat eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet uskon lahjaa ja Herran Jeesuksen opetuslapseutta. Moni ei ymmärrä olevansa Jumalan armosta vanhurskautettu, jolla on Pyhän Hengen voiman kautta mahdollisuus vapautua synneistä. Monet uskovat katsovat liiaksi itseensä ja omaan lihaansa, jonka seurauksena he kantavat syyllisyyttä ja häpeää sydämessään. Heidän katseensa on omassa lihassa, siksi he eivät kykene uskossa ojentautumaan Pyhän Hengen voimassa voittoisaan elämään, jossa synnit murtuvat sydämestä ja synnin kiusaukset kyetään voittamaan.

Jotkut uskovat hellivät omia syntejään sydämessään, siksi he eivät voi kokea Pyhän Hengen voiman kautta syntien kukistumista. Kun ymmärrät, että sinun tulee tehdä parannus synneistä sekä kuolla lihan synnin himoille sekä haluille ja että sinulla on mahdollisuus voittaa synti Pyhän Hengen voiman kautta, niin opit Jumalan armosta ja voimasta voittamaan syntejä.

Jumala on luvannut vapauttaa meitä synneistä ja sen hän totisesti tekee kun uskossa kasvaen Jumalaa rakastaen ja totuutta noudattaen haluamme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja Jumalan tahdon tekemisessä. Voit voittaa syntejä, esimerkiksi juoppouden synnin siten ettet koskaan enää lankea juomaan (humaltumaan) alkoholia. Et ole kuitenkaan tullut täydelliseksi, sillä on muita alueita, joissa voit langeta. Muista myös se etteivät juomarit voi periä Jumalan valtakuntaa. Et voi leikkiä synnin kanssa, sillä synnillä on tuhovoima, joka johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen.

Terve ja Raamatullinen opetus opettaa, että meidän tulee karttaa ja vältellä syntejä sekä olla valmiita kuolemaan (lihan kuolema) pois synneistä Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Se tulee kuitenkin muistaa ettei meistä tule synnittömiä tässä ajassa. Emme saa kuitenkaan tukea syntiä millään tavoin, vaan meidän tulee joka päivä kasvaa uskossa ja Pyhän Hengen voiman avulla torjua ja voittaa synnin kiusauksia aina sen mukaan mihin olemme uskossa kasvaneet Jumalan armosta.

Uskon sen että joku voi ihan vilpittömästi hairahtua uskomaan sen, että uskova voi saavuttaa tilan, jossa hän ei enää tee syntiä. Mutta tämän jälkeen Jumala itse aktiivisesti haluaa ohjata tällaisen uskovan pois hairahduksen tieltä. Jos ja kun hän ei halua tehdä parannusta ja uskoo synnittömyysoppiin, niin silloin tilanne muuttuu erittäin vakavaksi.

Hän tulee syyllistymään kahdenlaisen synnin tekemiseen. Ensimmäinen synti on uskoa, että uskovalle on mahdollista saavuttaa synnittömyyden tila. Hän voi kuitenkin uskoa, ettei hän ole vielä sitä itse saavuttanut, mutta että se on mahdollista. Synti on siinä, että on mahdollista olla synnitön, sillä se on valhe, koska uskova ei voi saavuttaa tässä ajassa synnittömyyden tilaa. On myös ylpeyttä luulla synnittömyyden olevan mahdollista tässä ajassa.

Toinen synti tulee siinä vaiheessa mukaan kuvaan, kun hän luulee olevansa synnitön, eli saavuttaneensa synnittömän tilan. Tässä vaiheessa hän tallaa ja polkee jatkuvasti Herran Jeesuksen sovitusverta, koska hän ei tuo Jeesuksen luokse ylpeyden syntiään ja muita syntejään. Hän elää täydessä valheessa, eikä Jumalan sanan totuus ole hänessä, joka tarkoittaa sitä, että hän on Jumalan tuomion alla.

Jotkut voivat hairahtua tähän harhaoppiin vilpittömästi, koska heillä voi olla ihan oikea halu elää Jumalan sanan totuuden mukaan, eivätkä he haluaisi elää synnin petoksen vallan alla. Emme saa missään suhteessa ja kohden suosia syntiä, vaan siitä tulee tehdä aina parannus. Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa sekä Herran Jeesuksen sovitustyötä ymmärtämällä kykenemme ymmärtämään ettei Raamattu ole ristiriidassa itsensä kanssa ja se kehottaa meitä kasvamaan sekä hylkäämään syntejä, mutta tuo myös samalla esille ettei kenestäkään uskovasta voi tulla täydellistä tässä ajassa, siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta. Silloin kun oikealla tavalla ymmärtää, etten voi tulla synnittömäksi ja täydelliseksi tässä ajassa, niin se vaikuttaa meissä halua kasvaa joka päivä sekä tehdä parannusta silloin kun siihen on aihetta.

Synnittömyysopin vallassa oleva ihminen tarvitsee apua, emmekä me (minä mukaan lukien) aina onnistu siinä parhaalla mahdollisella tavalla kun pyrimme heitä auttamaan. Ylpeää ihmistä on vaikea auttaa, koska hän on koko ajan sinun yläpuolellasi halveksuen sinua. Onneksi Jumalalla on keinonsa sekä hän voi auttaa meitä auttamaan niitä, jotka ovat kiinni synnittömyysopissa. Ihmisten arkielämän keskellä on kaikkein parhaimmat mahdollisuudet rakkaudella ja totuudella olla auttamassa heitä.

Synnittömyysopin vallassa oleva ei ole enää armontilassa, vaan vaatimusten vanki ja uhri. Hän sanoo olevansa vapaa suullaan, mutta sydämessään hän elää jatkuvan täydellisyyden paineen vaatimusten alla. Jumalan rakkaus ja totuus murtaa ylpeän ja kovan sydämen. Jeesus näytti meille esimerkkiä ristillä kuolleessaan, kun Hän viattomana kärsi puolestamme. Rakkaus voi murtaa kovankin sydämen sekä vapauttaa taakoittuneen ihmisen. Tässä on meille kaikille oppia ja opetusta sekä käytännön sovellutuksia siitä millä tavalla voisimme olla auttamassa eksymyksen tilassa olevaa uskovaa pois synnittömyysopin kavalista juonista. Jumalan sen työn tekee, mutta käyttää siinä työssä myös Herran Jeesuksen opetuslapsia.

On syytä ottaa esille täydellisyydestä eräs tärkeä ja Raamatullinen näkökulma.

Jaak 1:
2 ¶ Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.
5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Kiusaus ja koetus ei ole sama asia kun synnin tekeminen, sillä synti muuttuu synniksi vasta sen jälkeen kun uskova alkaa tekemään sitä syntiä mitä kiusaus kehottaa tekemään. Koetuksissa ja kiusauksissa Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä kestäväisyyttä ja kärsivällisyyttä ja sen seurauksena kun ja jos uskova antautuu ja suostuu Pyhän Hengen työlle, niin hän Jumalan armosta voittaa kiusauksen ja koetuksen, joka tuottaa täydellisen teon.

Täydellisen teon tuottaminen tarkoittaa sitä, ettei uskova lankea tekemään syntiä, vaan ojentautuu uskossa toimimaan totuuden mukaisesti ja vanhurskaasti ja siten hän Jumalan armosta Pyhän Hengen voimassa (ei omassa voimassaan) kykenee tekemään täydellisen teon. Kiusaus voi kehottaa olemaan katkera jollekin lähimmäiselle, mutta kun hän Pyhän Hengen vaikutuksesta ja voimasta ei lankea katkeruuteen, vaan antaa anteeksi sekä rakastaa lähimmäistään, niin anteeksiantamus ja lähimmäisen rakastaminen on se täydellinen teko, koska se on Jumalan teko uskovan sydämessä.

Matt 5:43 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

Uskova voi siis tehdä täydellisiä tekoja, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänestä voisi tulla täydellinen ja synnitön tässä ajassa. Tämä on tärkeä ymmärtää, koska silloin sinulle avautuu oikealla tavalla se mitä Herra Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 43. Uskova voi tehdä Pyhässä Hengessä täydellisiä tekoja, niin kuin Jumalakin tekee täydellisiä tekoja, mutta Raamatun opetuksen mukaan kenestäkään uskovasta ihmisestä ei voi tulla synnittömiä tässä ajassa:

Jaak 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Jotkut uskovat ovat eksyneet sellaiseen vahingolliseen käsitykseen sekä väärään opetukseen ettei uskovalle anneta aikaa parannuksen tekemiseen, vaan hänen tulisi aina ja heti tehdä parannus langetessaan syntiin.

Ilm 2:
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;

Jumalan sanan ymmärtämiseen ei läheskään aina tarvita alkukielen kieliopin tuntemusta, mutta tietyissä kohdissa alkukielen kielioppi selventää ja tarkentaa sitä mitä Raamattu opettaa.

Ilmestyskirjan luvussa 2 jakeessa 21 aikaa parannuksen tekoon (metanoeo), parannus sana on kreikankielen aoristin, aktiivin, konjunktiivi. Konjunktiivi tarkoittaa asiaa joka tapahtuu tai voi tapahtua ja koska kyse oli ajan antamisesta parannukseen, niin siksi se oli konjunktiivissa, koska Jumala antoi aikaa parannuksen tekemiseen.

Jakeessa 22 on kyse seurakunnan uskovista, jotka olivat langenneet tekemään huorin Iisebelin vaikutuksesta. Jakeessa 22 oleva sana parannusta on aoristin, aktiivin, konjunktiivissa, eli samassa aikamuodossa kuin jakeessa 21, joka tarkoittaa Jumalan antaneen aikaa myös seurakunnalle tehdä parannusta huoruudesta sekä epäjumalille uhraamisesta.

Tämän kohdan kautta voimme ymmärtää ettei Iisebel ollut uskova ihminen, mutta se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä etteikö Herra antaisi uskoville aikaa parannuksen tekemiseen, sillä jakeen 22 mukaan Herra antaa aikaa myös uskoville parannuksen tekemiseen ja siksi uskossa ei ole lankeamisen hetkelläkään kyse on ja off uskosta, vaan koko ajan uskosta, johon mahtuu myös lankeemuksia, joista tehdään parannusta sen ajan ja aikataulun puitteissa, jotka Jumala päättää ja antaa meille.

Luuk 17:3 Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.

Luuk 17:3:ssa on 33/38 käännöksessä sana katuu mutta siinä on kreikaksi sana katuu (perusmuoto metanoeo), joka on aoristin, aktiivin, konjunktiivi. Tässäkin kohdassa on kyse siitä, että uskovalle annetaan aikaa tehdä parannusta.

Väärä opetus johtaa ihmisen uskomaan ettei uskovalle anneta aikaa tehdä parannusta, vaan hänen täytyisi heti tehdä parannus joka asiasta missä hän on langennut syntiin. Otan kauhistuttavan esimerkin, jonka pitäisi herättää tässä kohden hylkäämään valheen ja väärän opetuksen, eli sen ettei uskovalle annettaisi aikaa tehdä parannusta.

Jos joku tappaisi minun lapseni ja minä joutuisin katkeruuden valtaan, niin minä ja tappaja olisimme molemmat syyllistyneet syntiin. Minun kohdallani Jumala haluaisi poistaa katkeruuden sydämestäni, mutta varmasti antaisi minulle aikaa hylätä katkeruuteni, sillä olinhan kokenut kauhistuttavan vääryyden sekä menettänyt lapseni. Joudumme elämässämme tekemisiin sellaistenkin asioiden kanssa, jossa Jumala antaa meille aikaa tehdä parannusta.

Valheenhenki ei halua sinun uskovan totuutta ajan antamisesta parannuksen teon yhteydessä, koska hän haluaa syyllistää ja kiusata sinua ja sitä hän tekee mm. sanomalla ettei uskovalle anneta aikaa tehdä parannusta. Jos sinä uskot tämän valheen, niin silloin elät syyllisyyden vallassa.

Raamatun opetuksen mukaan synti on aina vakava asia ja Jumala haluaa vapauttaa meidät synnistä parannuksen teon kautta, koska synti tuhoaa ja rikkoo kaiken mihin synti koskettaa ja minkä se ottaa valtaansa. Todellinen Jumalan lapsi ei leikittele synnillä, vaan haluaa päästä siitä eroon mahdollisimman nopeasti ja joskus se tapahtuu heti kun ymmärtää tehneensä syntiä, mutta joissakin tapauksissa parannuksen tekeminen on prosessi, jossa Jumala antaa meille aikaa tehdä parannusta ja silloin kun Hän antaa siihen aikaa, niin Hän vaikuttaa meidän sydämissämme, että se johtaa Hänen aikataulunsa mukaisesti parannuksen tekemiseen. Parannuksen prosessia, eli ajan antamista parannuksen tekemiseen ei saa käyttää keppihevosena siihen ettei haluakaan tehdä parannusta, vaan hyväksikäyttää sitä sanoen olevansa prosessissa, vaikka ei edes halua tehdä parannusta. Jumala näkee ja tuomitsee tällaisen ihmisen, siksi ei kannata edes yrittää kieroilla, vaan meidän tulee elää rehellisesti ja totuudellisesti Jumalan edessä.

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker