Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatullinen synnistä nuhteleminen

Raamattu opettaa selkeästi siitä kuinka tulee toimia tilanteissa, joissa tulee nuhdella uskovaa, joka elää synnissä. Jos tässä asiassa ei noudateta Raamatun opetusta, niin uskovien ihmisten elämään sekä seurakuntaan syntyy paljon vääriä ja negatiivisia asioita, jotka tuhoavat uskovien yhteyttä sekä uskovien sydämiä. Asia on tärkeä, jota täytyy tutkia Raamatun opetuksen valossa. Tutki ja koettele opetukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Tekopyhyys

Luuk 6:42 Kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi’, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä.

Herran Jeesuksen opetus ulkokullatusta ihmisestä tarkoittaa tekopyhää ihmistä. Jos sinulla ei ole halua tehdä parannusta omasta synnistäsi, niin vaatimus muiden parannuksenteosta on tekopyhää ja tekopyhyyden syntiä.

Valitettavasti tekopyhyyden syntiä esiintyy liian paljon uskovien keskuudessa. Jos uskova elää itse jossakin synnissä, eikä halua tehdä siitä parannusta ja samaa aikaan vaatii uskon sisarta tai veljeä tekemään parannusta synneistä, niin silloin uskova toimii tekopyhästi ja on tekopyhyyden synnissä kiinni.

Kuinka ojentaa synnistä?

Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa (katartizo) te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

Raamatussa on selkeä opetus siitä kuinka syntiä tekevää tulee ojentaa. Ojentakaa sana on kreikaksi katartizo, joka tarkoittaa palauttaa entiselleen, korjata, tehdä täydelliseksi.

Kun uskova ihminen ojentaa toista uskovaa jostakin synnistä, niin sen pitää tapahtua hengellisesti sävyisyyden (rakkauden) hengessä. Gal 6:1 jakeen opetuksen mukaan jos ei toimi sävyisästi synnistä ojentamisessa, niin on suuri vaara joutua kiusaukseen, eli langeta tekemään syntiä. Uskova joka lihallisesti nuhtelee ja ojentaa synnistä tekee itse syntiä. Jos asetut toisen yläpuolelle (osoitus halveksunnasta) ja nuhtelet syntiä tekevää, niin silloin teet itse syntiä.

Raamatun opetus synnistä ojentamisesta tuo selkeästi esille sen kuinka ojentaminen tulee tehdä toista rakastaen ja kunnioittaen ja jos ojentaminen tapahtuu muulla tavalla, niin hyvin todennäköisesti ojentaja on vaarassa syyllistyä syntiin.

Tästä tulee myös esille Jumalan armollisuus, kuinka Jumala haluaa todella armollisesti ja rakkaudellisesti kohdata sen uskova, joka on tehnyt syntiä.

Ojentamisen tarkoitus ole lyödä toista haavoille, vaan palauttaa hänet Jumalan tahdon mukaiseen tilaan sekä korjata ja eheyttää rikkimenneet asiat uskovan sydämessä.

1 Tim 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.

1 Tim 5:20 kohtaan pätee sama opetus kuin mikä on Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ensimmäiseksi tulee ottaa asia esille henkilökohtaisesti uskovan kanssa, joka on langennut tekemään syntiä, eikä toitottaa sitä kaikkien kuullen.

Kaikkien kuullen (seurakunnan edessä) synnistä nuhteleminen liittyy sellaiseen tapaukseen, jos joku rikkoo toista vastaan eikä hän ota vaarin henkilökohtaisesta, ojentamisesta, eikä sen jälkeen kahden tai kolmen todistajan kautta suoritettavasta nuhteesta.

Matt 18:
15 ¶ Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.
16 Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, ‘että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla’.
17 Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.

Edellä olevan Herran Jeesuksen opetuksen toteuttaminen käytännössä poistaa monta ongelmaa. Jumalan tahto on aina, että uskovan tekemä synti toista uskovaa kohtaan käsitellään. Jos syntiä ja rikkomusta ei käsitellä, niin varsinkin nuorten uskovien ja vähemmän kasvamattomien keskuudessa nousee helposti katkeruus sydämeen, kun joku saa tehdä syntiä ilman että kukaan puuttuu siihen millään tavalla.

Ei ole oikein jättää syntejä käsittelemättä, sillä synti tuottaa aina tuhoa ja vahinkoa synnintekijän sydämessä sekä niiden sydämessä, jotka joutuvat synninteon kohteeksi. Ikävä ja valitettava tosiasia seurakunnassa on se että joidenkin synnit jätetään huomioimatta ja taas toisten synteihin puututaan ja vieläpä niin, että synneistä nuhdellaan väärässä mielenlaadussa ja väärin, eli vastoin Jumalan sanan opetusta, joka opettaa sävyisää ojentamista, ei lihan käsivarrella nuhtelemista.

Valitettavan usein seurakunnan johtajien tekemät synnit unohdetaan sekä niiden, jotka antavat seurakunnalle suuria taloudellisia lahjoituksia, eikä heidän syntirikkomuksiaan oteta edes esille, mutta tiettyjä ihmisiä nuhdellaan todella ankarasti.

On ehdottoman tärkeää, että kaikkien seurakuntalaisten tekemät synnit käsitellään ilman erotusta. Kaikkia syntejä ei toki tarvitse käsitellä seurakunnassa, mutta sellaiset synnit joilla uskova rikkoo toista uskova vastaan on Herran Jeesuksen opetuksen mukaan käsiteltävä seurakunnassa.

Jos joku rikkoo toista uskovaa vastaan, eikä sitä saada ensin sovittua kahden kesken, niin asia on vietävä eteenpäin seurakunnassa, kahden tai kolmen todistajan kanssa ja jos ei asia selviä, niin silloin se on käsiteltävä seurakunnassa.

Jos syntiä tekevä ei kuule seurakuntakaan, niin Raamatun opettama "kurillinen" toimenpide on, että uskovalla jota vastaan on rikottu on oikeus pitää häntä kohtaan rikkojaa samassa asemassa jumalattomien kanssa, mutta kuitenkin rakastaen häntä lähimmäisenään sekä uskon veljenä. Rikkeen tehnyt uskova elää vääryydessä ilman Jumalan anteeksiantamusta ja hänen täytyy tehdä parannus rikkeestään ja pyytää anteeksi uskovalta, jota vastaan hän on rikkonut saadakseen syntinsä anteeksi Jumalalta.

Synnin rikkojan kohteleminen niin kuin pakanaa tai publikaania tarkoittaa sitä, että synnin rikkojan tulee olla tietoinen siitä, että hänen tulisi tehdä parannus synnistään. Tämä ei tarkoita sitä, että häntä tulee kohdella negatiivisesti, ei vaan rakkaudella ja lempeästi sekä totuudella, joka muistuttaa hänelle mistä hänen tulee tehdä parannus.

Jos uskovan ihmisen synnin rikkomus sisarta tai veljeä vastaan jää käsittelemättä, niin se on sama kuin seurakunta hyväksyy synnin ja vääryyden ja jättää rikkeen tekijän elämään vääryydessä vailla syntien anteeksiantamusta syntinsä tähden. Tätä asiaa on seurakunnissa laiminlyöty todella pahasti ja tästä asiasta Jumala kehottaa kansaansa tekemään parannusta.

Jos uskova joka on rikkonut toista uskovaa vastaan ei anna anteeksi eikä pyydä anteeksi eikä halua sovittaa tekoaan, niin hänen jota vastaan on rikottu tulee elää anteeksiantamuksessa rikkojaansa kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tulee hyväksyä synnin rikkomus, vaan sitä että omaa sydäntä ei saa katkeroittaa, koska katkeruus on synti. Siksi sinun sydämessä oleva anteeksiantamuksen mielenlaatu estää sinua syyllistämästä syntiin.

Sinun anteeksiantava mielenlaatu ei kuitenkaan poista rikkojan syntiä Jumalan edessä, sillä rikkojan synti on Jumalan edessä sovittamatta niin kauan kun rikkoja ei halua tehdä parannusta.

Jos Herran Jeesuksen opetusta Matt 18:15-17 ei noudateta, niin sen seurauksena moni uskova polkee paikoillaan ja on tuomion alla syntinsä tähden eikä pääse eteenpäin uskon tiellä, eikä voi vastaanottaa Herran siunauksia. Jos uskova ei joudu vastuuseen synnin rikkomuksesta toista uskovaa kohtaan, niin hän on tilassa josta tulee tehdä parannus, että pääsee eteenpäin uskon tiellä. Jos seurakunta ei halua puuttua tilanteeseen, jossa uskova on rikkonut toista uskovaa vastaan ja haluaa suojella rikkojaa, ehkä hänen asemansa tähden tai muun syyn takia, niin seurakunta elää silloin vääryyden synnissä, josta pitää tehdä parannus.

Tätä asiaa ei ole tarpeeksi noudatettu seurakunnassa, vaan sen sijaan vääryyden on annettu rehottaa seurakunnassa, niin että se saa aikaan riitaa ja katkeruutta. Jumala on kaikkea vääryyttä vastaan.

Room 2:8 mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Näkökulmia uskossa kasvamisesta
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker