Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatullinen uskoon tuleminen

Siitä miten ja millä tavalla ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen on monia erilaisia opetuksia. Raamatun sanan totuuden mukaan on kuitenkin vain yksi tapa miten ihminen tulee uskoon. Pyrin tuomaan esille kirjoituksessani sen mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Sisällys:
Raamatullinen uskoontulo
Uskonnolliset perinteet eivät pelasta
Yksi ainoa tie
Uskon varmuus

Raamatullinen uskoontulo

Luterilaisen kirkon piirissä on ihmisiä, jotka opettavat ihmisen tulevan uskoon kasteessa (vesikaste), jossa hän saa Pyhän Hengen. Edellä oleva väite ja opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen, Raamatun opetus on todella selkeä siitä, että ihmisen on tultava uskoon, eli tehtävä henkilökohtainen päätös sydämessään uskoa Herraan Jeesukseen. Raamatun opetuksen mukaan ihminen, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen tulee uskoon sillä hetkellä, kun hän sydämessään päättää uskoa Herraan Jeesukseen.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Herra Jeesus opetti, että ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi (evankeliumi Herrasta Jeesuksesta). Herra Jeesus ei siis opettanut, että ihminen tulee uskoon vesikasteen kautta, vaan parannuksen tekemisen ja evankeliumin uskomisen kautta.

Parannus sana on kreikaksi metanoeo, joka tarkoittaa katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin, eli uudella tavalla (Jumalan tahdon mukaisella tavalla). Kun ihminen tulee uskoon, niin hän on tunnustanut Jumalalle tehneensä syntiä ja hän katuu sitä ja uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voiman avulla hän muuttaa mielensä ja alkaa ajattelemaan ja elämään uudella tavalla, Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

Ihminen ei siis itse omin voimin voi tehdä parannusta, vaan Jumala auttaa ja antaa Pyhän Hengen voiman parannuksen tekemiseen. Tämä on tärkeätä ymmärtää, sillä ei kukaan ihminen kykene itse itseään muuttamaan, vaan tarvitsee siihen Jumalan apua ja voimaa sen jälkeen kun hän haluaa  tehdä parannuksen ja tulla uskoon.

Kun ihminen on tullut Jumalan armosta uskoo, niin vasta sen jälkeen hän menee vesikasteelle. Usko ei synny vesikasteessa, vaan ennen sitä, kun ihminen on tehnyt parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Raamatun opetus on selkeä uskoon tulemisesta. Silloin kun ihminen on tehnyt parannuksen ja uskonut sydämessään Jeesuksen Herraksi ja että Jumala on Hänet nostanut kuolleista, niin ihminen on pelastunut.

Luuk 24:
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan parannuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi.

Joh 6:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Herra Jeesus sanoi, että kun ihminen sydämessään uskoo Raamatun Jumalaan, niin se on Jumalan teko, jonka Hän on vaikuttanut ihmisen sydämessä. Parannuksen tekeminen ja uskominen Herraan Jeesukseen ei siis ole ihmisen oma teko, eikä ihmisen oma yritys parantaa itseään, vaan Jumalan vaikuttama teko ihmisen sydämessä uskon syntymiseksi ihmisen sydämessä sekä pelastuksen vastaanottaminen Jumalan armosta.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut

Apostoli Paavali julisti että jokaisen ihmisen Uuden Liiton aikakaudessa on tehtävä parannus, eli jokaisen ihmisen on uskottava Herraan Jeesukseen pelastuakseen iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

Hebr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Raamattu opettaa, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle, sillä jokaisen Jumalan luokse tulevan täytyy uskoa Jumalaan (Herraan Jeesuksen kautta). Raamatun todistus kumoaa väärän opetuksen vesikasteessa uskoon tulemisesta.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson (lutron) ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Eräs yleinen väärä opetus vesikasteessa uudestisyntymisen puolesta ja tueksi on Tiit 3:5. Väärä opetus sanoo uudestisyntymisen peson (pesun) tarkoittavan vesikastetta. Kohdassa on kreikankielen sana lutron, joka tarkoittaa pesua, peseytymistä, ei vesikastetta. Kaste sana on kreikaksi baptisma, mutta tässä jakeessa ei ole baptisma sanaa, vaan lutron sana, koska kyseessä ei ole vesikaste, vaan Herran Jeesuksen veripesu, joka puhdistaa synnistä, eli tuo syntien anteeksiantamuksen ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Tästä seuraa uudestisyntyminen, eli ihminen uudestisyntyy ylhäältä (saa Pyhän Hengen sydämeensä asumaan), sillä hetkellä kun hän tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Raamatun selkeän opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa ihmisen synnit, eikä vesikaste. Kts. linkki vesikaste

1 Kor 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

Apostoli Paavalin opetus kumoaa myös selvästi väärän opetuksen uskoon tulemisesta vesikasteessa. Paavali sanoi ettei Herra Jeesus lähettänyt häntä kastamaan ihmisiä, vaan julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin vasta sen jälkeen hänet voidaan kastaa vedessä. Kts. linkki

Raamatun opetus on selkeä siitä, että ihminen tulee uskoon parannuksen tekemisen ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta, jonka seurauksena ihminen vastaanottaa vesikasteen. Vesikastetta ei voi siis ottaa ennen uskoontulemista, eikä ihminen voi tulla uskoon vesikasteessa.

Apt 10:
42 Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"
48 Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.

Apt 10 luvussa joukko pakanoita (ei-juutalaisia) tuli uskoon. Tästä Raamatun kohdasta tulee hyvin esille Raamatullinen järjestys: he kuulivat evankeliumia Jeesuksesta ja tekivät parannuksen uskomalla Häneen sekä saivat uskoon tulemisen hetkessä Pyhän Hengen sydämiinsä sekä heidät kastettiin vedellä uskoon tulemisen seurauksena.

Uskonnolliset perinteet eivät pelasta

Matt 15:
6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.
7 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:
8 ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,
9 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’."

Herra Jeesus puhui fariseuksille ja kirjanoppineille sanoen heidän uskovan ja opettavan ihmisten uskonnollisia perinnäissääntöjä, jonka kautta he kumoavat Jumalan sanan opetuksen. Herran Jeesuksen mukaan uskominen ihmistekoisiin oppeihin (uskonnolliset perinnäissäännöt) on turhaa Jumalan palvelemista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ihmisellä ole yhteyttä Jumalan kanssa, joka uskoo Jumalaa uskonnollisten perinteiden kautta, sillä Jumalaan tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan uskonnollinen ihminen kunnioittaa Jumalaa vain huulillaan, mutta hänen sydämensä on kaukana (kokonaan erossa) Jumalasta.

1 Piet 2:
10 te, jotka ennen "ette olleet kansa," mutta nyt olette "Jumalan kansa," jotka ennen "ette olleet armahdetut," mutta nyt "olette armahdetut".
11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Room 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Raamattu opettaa etsikonajasta (etsikkopäivästä), jolloin Jumala vetää ihmistä parannukseen ja uskomaan Herraan Jeesukseen. Silloin kun ihmistä alkaa kiinnostamaan uskon asiat ja Raamattu, niin Jumala antaa ihmiselle etsikkoajan, jonka seurauksena Jumala haluaisi pelastaa ihmisen. Etsikkoaikana ihminen voi painiskella uskon asioiden kanssa ja ikään kuin laskea kustannuksia siitä uskoako vai ei Raamatun Jumalaan.

Kirkon sylivauvakaste, iltarukouksen rukoileminen ja pyhäkoulu eivät tee ihmisestä Herran Jeesuksen opetuslasta. Uskonnollinen ihminen ei kykene ymmärtämään Raamatun sanan opetusta, eikä Herran Jeesuksen opetuslapsen kokemuksia uskosta, koska uskonnollinen ihminen ei ole kokenut uudestisyntymistä eikä ole ja elä Jumalan yhteydessä. Uskonnollinen ihminen luottaa iltarukoukseen tai kirkon vesikasteeseen, mutta niiden kautta ihminen ei voi pelastua. Ainoa tie pelastukseen ja Jumalan luokse käy parannuksen teon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen. Evankeliumin ydin sekä uskovan ihmisen elämän keskipiste on Herra Jeesus.

Mistä tiedän olenko tehnyt syntiä?

Room 3:
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto (epignosis).
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Alkutekstin mukaan synnin tunto tarkoittaa tietää tehneensä syntiä, ymmärtää, tunnustaa ja myöntää tehneensä syntiä.

Kun ihminen tulee uskoo Raamatun sanan opetuksen mukaan, niin kyseessä ei tarvitse olla mikään voimakas tunnetila tai maata ja taivaita järisyttävä kokemus, vaan ymmärrys siitä että on tehnyt syntiä. Ihminen voi kokea synnin tunnon hyvinkin voimakkaasti tai sitten ei, koska ihmiset ovat erilaisia. Raamatun mukaan synnintunto on kuitenkin sellainen tila, jossa ihminen tietää ja ymmärtää tehneensä syntiä. Tämän asian ymmärtämisen ihminen voi kokea tunteentasolla voimakkaasti tai vähemmän voimakkaammin. Kaikkein tärkeintä on se että ihminen ymmärtää tehneensä syntiä ja tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen ja siten hän on tullut Raamatullisesti uskoon.

Roomalaiskirjeen kolmannesta luvusta tulee selkeästi esille, että pelastuksen lahja tulee vastaanottaa uskon kautta Herraan Jeesukseen, eikä vesikasteen kautta.

Yksi ainoa tie

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihminen ei voi tulla uskoon muuten kuin yhdellä tavalla, eli parannuksen tekemisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 10:
14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"
16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"
17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Raamatun sanan mukaan ihmisen tulee kuulla (lukea) evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, että hän voi tulla uskoon. Raamatun opetuksen mukaan kukaan ei voi tulla uskoon vesikasteessa, vaan evankeliumin kuulemisen kautta, joka johtaa parannuksen tekemiseen ja Herraan Jeesukseen uskomiseen.

Monet ihmiset sanovat, että Jumala voidaan tuntea monella tavalla. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Jumalan voi tuntea vain yhdellä tavalla, eli uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa:

Joh 7: 38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Raamattu opettaa ihmisestä tulevan Jumalan lapsia ja Herran Jeesuksen opetuslapsia uskon kautta Herraan Jeesukseen, Gal 3:26.

Raamatun mukaan vesikasteessa ei oteta uskoa vastaan, koska usko tulee vastaanottaa uskossa kuulemisen kautta:

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

1 Kor 15:
1 ¶ Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte
2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet
.

Raamattu opettaa selkeästi tietoista uskonratkaisua, jossa ihmisen tulee itse henkilökohtaisesti vastaanottaa usko ja pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uskon varmuus

Luterilaisen kirkon keskuudessa on ihmisiä, jotka uskovat vesikasteessa uskossa tulemiseen. He ovat myös sitä mieltä ettei uskon kriteereiksi voida asettaa varmuutta tai tietämistä, että on uskossa, vaan se enemmänkin luottamusta sekä toivon panemista jonkin varaan.

Raamattu opettaa, että uskova tietää tulleensa pelastetuksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa, että uskovalla on sydämessään täysi uskon varmuus, että olemme pelastettuja ja uskossa Herraan Jeesukseen, Jeesuksen sovitustyön ansiosta:

Gal 2:16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

Hebr 10:

19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;

 

Luottamusta ja kaiken toivon panemista Jumalan varaan ei voi olla ilman täyttä uskon varmuutta ja tietämystä siitä, että olen pelastunut uskon kautta Herraan Jeesukseen ja olen Jumalan lapsi, joka pitää minusta hyvää huolta kaikissa elämäni olosuhteissa, kun uskossa turvaan Häneen.

 

Kirkon piirissä on ihmisiä, jotka opettavat lapsen kaltaista heikkouden tilaa, joka ilmentyy siinä kun sylivauva kastetaan, niin silloin ihminen on pieni ja avuton, eikä kerskaa Jumalan edessä.

Raamattu opettaa, että kun ihminen tulee uskoo, niin ihmisen tulee vähetä (pienentyä) ja Jeesuksen kasvaa suureksi ihmisen sydämessä. Raamattu opettaa myös uskovan heikkoudesta, jonka kautta Jumalan voima pääsee voimallisesti vaikuttamaan ihmisen sydämessä.

Uskovan heikkous tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole itsessään voimaa voittaa syntiä, vaan tarvitsee siihen Pyhän Hengen vaikuttavaa voimaa. Uskovan heikkous tarkoittaa myös sitä, että hänellä ei itsessään ole voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti, vaan hän tarvitsee siihen Pyhän Hengen vaikuttavaa voimaa. Näin Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, eli uskoa Jumalaan ihmisen sydämessä. Tämän tähden Herra Jeesus sanoi, että se on Jumalan teko kun ihminen uskoo Jumalaan.

Ihmisen tulee kuitenkin henkilökohtaisesti vastaanottaa usko ja antaa sen vaikuttaa hänen sydämessään uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Raamattu opettaa lapsen uskosta eri tavalla kuin jotkut ihmiset luterilaisessa kirkossa:

Matt 18:

1 ¶ Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"

2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen (paidion), asetti sen heidän keskellensä

3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan.

4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

5 Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.

6 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Herra Jeesus opetti opetuslapsilleen nöyrtymistä sellaisen lapsen kaltaiseksi, joka kykeni ymmärtämään Hänen puheensa ja tulemaan Hänen pyynnöstään Hänen luoksensa. Raamattu edellyttää Jumalan luokse tulevalta uskoa Häneen. Herran Jeesuksen esimerkki lapsesta, joka ymmärsi Hänen puheensa ja tuli Hänen luokseen Jeesuksen pyynnöstä on totisesti todiste uskosta, jonka johdosta ihminen tulee Jeesuksen luokse uskomalla Häneen.

Kyse ei siis ollut sylivauvan kaltaisesta lapsesta, eikä tämä kohta tue kirkollista lapsikastetta, vaan päinvastoin kumoaa sen osoittamalla uskoa, joka edellyttää ymmärrystä sekä kykyä tulla henkilökohtaisesti Jeesuksen luokse.

Raamatun opettama lapsen kaltainen usko edellyttää siis henkilökohtaista uskoa. Lapsen kaltainen usko kertoo myös siitä kuinka pieni lapsi uskoo ja luottaa vanhempiinsa, samoin myös uskovan ihmisen tulee uskoa ja luottaa Raamatun Jumalaan. Kts. linkki lapsen uskosta

Minulla ei ole mitään negatiivisia tuntemuksia luterilaisen kirkon ihmisiä kohtaan, vaan päinvastoin rakastan heitä lähimmäisinäni. Luterilaisen kirkon sisälläkin on uudestisyntyneitä ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon Raamatullisesti parannuksen tekemisen sekä Herraan Jeesukseen uskomisen kautta.

Raamattu ei opeta vesikasteessa uskoon tulemista ja sen tähden motivaationi tälle kirjoitukselleni tulee selkeästi esille alla olevasta Raamatun kohdasta:

2 Kor 4:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
 

Linkkisuositukset:
Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen
Raamatullinen evankeliumin julistaminen
 

Petri Paavola 12.9.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker