Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Raamatullinen uskoontulo

Ylen aamu-tv:llä 28.10.2013 (9 minuutin pätkä Ylen areenasta) Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo keskusteli uskoontulosta. Teemun ajatukset uskoontulosta olivat vastoin Raamatun opetusta. Sen tähden aion tässä kirjoituksessa käydä läpi Raamatun sanan kautta sitä mitä Raamattu opettaa uskotontulemisesta.

Teemu on tunnettu mediapersoona, joka esiintyy usein julkisuudessa. Hänen ajatuksensa saavat paljon huomioita ja hän esittää ajatuksiaan kirkkoherran ominaisuudessa ikään kuin hänellä olisi Jumalan sanan auktoriteetti takanaan esittäessään ajatuksiaan ja opetuksiaan.

Kirjoitukseni ei ole henkilökohtainen hyökkäys Teemua vastaan, vaan Raamatun sanan kautta pyrin tuomaan esille sen millä tavalla Teemu opettaa vastoin Raamatun sanan opetusta.

Aamu-tv:n juontaja kysyi Teemulta: Kuinka monen uskot tulleen uskoon, jotka liittyvät kirkkoon?

Teemun vastaus: "Tämä on tosi olennainen kysymys ja myös äärimmäisen vaarallinen kysymys. Kaikki syyt liittyä kirkkoon ovat erittäin hyviä. Kynnyksen pitää olla tosi matala. Tämä on teologisesti vaarallinen kysymys. Käsitykseni mukaan luterilaiseen teologiaan ei kuulu sellainen ajatus että on välttämättä tultava uskoon vaan ihmiset on kastettu ja kasteessa teologisessa näkökulmassa on uudestisynnytty.  Pieni osa on kokenut tunnetasolla väkevää (uskoontulo) ja osa haluaa liittyä jonkun rituaalin takia."

Raamatun opetus on todella selkeä siitä, että ihmisen on tultava uskoon, eli tehtävä henkilökohtainen päätös sydämessään uskoa Herraan Jeesukseen.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Herra Jeesus opetti, että ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi (evankeliumi Herrasta Jeesuksesta). Herra Jeesus ei siis opettanut, että ihminen tulee uskoon vesikasteen kautta, vaan parannuksen tekemisen ja evankeliumin uskomisen kautta.

Parannus sana on kreikaksi metanoeo, joka tarkoittaa katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin uudella tavalla. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän on tunnustanut Jumalalle tehneensä syntiä ja hän katuu sitä ja uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhän Hengen voiman avulla hän muuttaa mielensä ja alkaa ajattelemaan ja elämään uudella tavalla, Jumalan tahdon mukaisella tavalla.

Luuk 24:
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan parannuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi.

Joh 6:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Herra Jeesus sanoi, että kun ihminen sydämessään uskoo Raamatun Jumalaan, niin se on Jumalan teko, jonka Hän on vaikuttanut ihmisen sydämessä. Parannuksen tekeminen ei siis ole ihmisen omat teko, eikä ihmisen oma yritys parantaa itseään, vaan Jumalan vaikuttama teko ihmisen sydämessä uskon syntymiseksi ihmisen sydämessä.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut

Apostoli Paavali julisti että jokaisen ihmisen Uuden Liiton aikakaudessa on tehtävä parannus, eli jokaisen ihmisen on uskottava Herraan Jeesukseen pelastuakseen iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

Hebr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Raamattu opettaa, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle, sillä jokaisen Jumalan luokse tulevan täytyy uskoa Jumalaan (Herraan Jeesuksen kautta).

Raamatun todistus kumoaa Teemu Laajasalon väärän opetuksen vesikasteessa uskoontulemisesta.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson (lutron) ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Eräs yleinen väärä opetus vesikasteessa uudestisyntymisen puolesta ja tueksi on Tiit 3:5. Väärä opetus sanoo uudestisyntymisen peson (pesun) tarkoittavan vesikastetta. Kohdassa on kreikankielen sana lutron, joka tarkoittaa pesua, peseytymistä, ei vesikastetta. Kaste sana on kreikaksi baptisma, mutta tässä jakeessa ei ole baptisma sanaa, vaan lutron sana, koska kyseessä ei ole vesikaste, vaan Herran Jeesuksen veripesu, joka puhdistaa synnistä, eli tuo syntien anteeksiantamuksen ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Tästä seuraa uudestisyntyminen.

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebr 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

Raamatun selkeän opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa ihmisen synnit, eikä vesikaste. Kts. linkki vesikaste

1 Kor 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

Apostoli Paavalin opetus kumoaa myös selvästi Teemu Laajasalon opetuksen uskoontulemisesta vesikasteessa. Paavali sanoi ettei Herra Jeesus lähettänyt häntä kastamaan ihmisiä, vaan julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin vasta sen jälkeen hänet voidaan kastaa vedessä. Kts. linkki

Raamatun opetus on selkeä siitä, että ihminen tulee uskoon parannuksen tekemisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, jonka seurauksena ihminen vastaanottaa vesikasteen. Vesikastetta ei voi siis ottaa ennen uskoontulemista, eikä ihminen voi tulla uskoon vesikasteessa.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Kirkkoherran ajatuksia uskostaPetri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker