Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Raamatullisen koettelemisen keskipiste on totuus

Raamatun opettama kaikkien asioiden koetteleminen, joiden sanotaan olevan Jumalasta on äärimmäisen tärkeää, koska ilman oikeanlaista Raamatullista koettelemista Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi kasvaa uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Seurakunnissa tätä aihetta on laiminlyöty liian usein ja senkin takia monet uskovat eivät ole päässeet kasvamaan uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Olen saanut sydämelleni tuoda esille Raamatullista koettelemista ja sen keskipistettä, joka on totuus sekä mikä on koettelemisen tarkoitus ja merkitys. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa (dokimadzo) kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Yllä oleva Raamatun kohta opettaa, että kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta (profetia, opetus, julistus, toiminta jne.) tulee tutkia ja koetella onko se Jumalasta vai ei. Kreikankielen sana dokimadzo tarkoittaa tutkia, koetella. Dokimadzo sanaa käytettiin metallien ja rahojen aitouden tutkimisesta, jonka kautta saatiin selville oliko raha tai metalli aito vai väärennetty. Dokimadzo sana tulee sanasta dokimos, joka tarkoittaa hyväksyttyä, koeteltua ja koetuksen kestänyttä. Dokimos sana tarkoitti myös tutkimista ja koettelemista, jossa rahojen ja metallien aitoutta tutkittiin ja koeteltiin.

Muinaisessa maailmassa rahan ja metallien aitouden tutkijat koulutettiin tutkimaan rahojen ja metallien aitoutta aitojen rahojen ja metallien kautta. He eivät tutkineet ja perehtyneet tutkimaan väärennettyä rahaa ja metalleja, vaan aitoa rahaa ja metallia. Kun he olivat täysin perehtyneet tunnistamaan oikean rahan, niin nähdessään väärennetyn rahan he kykenivät tunnistamaan sen ja hylkäämään sen vääränä rahana.

Kun tutkimme Jumalan sanaa 1 Tess 5:21-24 kohdasta, niin huomaamme sen että koettelemisen tarkoitus on oppia tunnistamaan hyvä ja oikea asia, eli Jumalan sanan totuuden mukaiset asiat ja totuuden tuntemisen kautta pitää hylätä ja karttaa kaikenlaista pahaa, eli syntejä ja eksytyksiä, vääriä oppeja, vääriä profeettoja ja valhehengen toimintaa. Herran Jeesuksen opetuslapsen keskipiste pitää olla Jumalan sanan totuudessa ja kun hän oppii Jumalan armosta harjaantumaan uskossa sekä tuntemaan Jumalan sanan totuutta yhä syvällisemmin, niin hän tunnistaa myös eksytykset, väärät opetukset sekä valhehengen toiminnat kun hän kohtaa ja näkee niitä. Toisin sanoen Herran Jeesuksen opetuslapsen pitää tutkia pääasiassa Jumalan sanan totuutta eikä eksytyksiä ja vääriä oppeja. Jos uskova tutkii ja viettää aikaansa eksytysten parissa eikä tutki Jumalan sanan totuutta, niin silloin uskova ei kykene kasvamaan totuudessa, koska hänen keskipisteensä on valheopetuksissa sekä saatanan teoissa.

Nykyään monet uskovat (eivät kaikki) metsästävät eksytyksiä sekä heidän keskipisteensä on eksytys ja sen paljastaminen eikä heitä kiinnosta Jumalan sanan totuus, armo ja rakkaus. Herra Jeesus paljasti eksytykset ja eksyttäjät ja samoin toimivat Herran apostolit sekä apostoli Paavali. Eksytyksen paljastamisen tarkoitus ei ole jäädä pyörimään ja mässäilemään eksytyksillä, vaan juurtua totuuteen ja kiinnittää katse Jumalan sanan totuuteen ja kasvaa uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Raamatullisen koettelemisen keskipiste on aina totuudessa ja kun ja jos paljastamme väärän opetuksen, väärän profeetan tai valhehengen toiminnan, niin meidän tulee kertoa mikä on totuus ja ohjata ihmisiä kasvamaan totuudessa eikä jäädä pyörimään eksytyksen metsästämisessä. Olen kokenut sydämessäni, että Herra on kehottanut minua tutkimaan ja paljastamaan tiettyjä eksytyksiä, vääriä oppeja, valhehengen toimintaa sekä eksyttäjiä, mutta siinä samalla Herra on sanonut, että tulee näyttää ja kertoa mikä on Jumalan sanan totuus ja ohjata eksyneitä uskovia Jumalan sanan totuuden pariin sekä varoittaa uskovia eksymästä vääriin oppeihin ja valhehengen manifestaatioihin. Tarkoitus ei ole keskittyä ja metsästää eksytyksiä, vaan Jumalan sanan totuuden kautta auttaa eksyksissä olevia pois eksytyksen kavalista juonista sekä ettei kukaan uskova eksyisi pois totuudesta. Jumalan sanan totuuden tulee olla uskovan keskipiste kaikessa mitä hän tekee.

Joskus näyttää siltä, että uskovina (joidenkin, ei kaikkien) keskipisteemme on eksytys ja väärät opetukset eikä Herra Jeesus ja Hänen totuutensa ja Jumalan armo ja rakkaus. Meidän uskovien tulee rakentua Jumalan sanan totuuden, armon ja rakkauden kautta ja edellä olevien Jumalan tahdon mukaisten asioiden tulee olla uskovan ihmisen uskonelämän keskipiste. Eksytys ja väärä opetus sekä valhehengen toiminnan paljastaminen tulee paljastaa vain silloin jos se uhkaa eksyttää Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta eksytys ei saa olla uskovan ihmisen keskipiste.

Herra Jeesus sanoi että lopunaikana viimeisinä päivinä ennen Hänen tulemustaan nousee vääriä kristuksia (voideltuja) ja vääriä profeettoja, jotka pyrkivät eksyttämään jopa valitutkin valhevoimaan perustuvien suurien tunnustekojen ja ihmeiden kautta. Eksytyksen paljastaminen ei ole väärin, vaan erityisesti tässä lopunajassa eksytykset on paljastettava, mutta keskipiste ei saa olla eksytyksissä, mutta eksytyksen paljastamisen kautta ihmiset tulee ohjata Jumalan sanan totuuden tielle.

2 Kor 13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta (adokimos).

Raamattu jopa kehottaa jokaista uskovaa koettelemaan itseään, että onko hän Raamatullisessa uskossa ja uskonkasvussa, niin että Herra Jeesus uskovan sydämessä johdattaa uskovaa uskossa totuuteen. Ellemme koettele itseämme sekä kaikkea minkä sanotaan olevan Jumalasta, niin emme kestä koetusta ja silloin eksymme helposti pois totuudesta ja lankeamme eksytyksen kavalien juonien pauloihin. Adokimos sana on dokimos sanan vastakohta ja adokimos tarkoittaa ei kestä koetusta ja kelvoton sekä ei hyväksytty.

Jos emme halua oppia tai meitä ei kiinnosta Raamatullinen asioiden koetteleminen, niin silloin emme kykene vaeltamaan uskossa oikealla tavalla, vaan lankeamme kaikenlaisiin kavaliin vääriin oppeihin ja eksytyksen tuuliin. Seurakunta joka ei opeta Raamatullista koettelemista tai kieltää koettelemisen johdattaa uskovia harhaan ja eksytyksiin, koska Raamatullinen koetteleminen kuuluu totuudessa kasvamiseen eikä kukaan uskova voi kasvaa totuudessa ilman Raamatullista koettelemista.

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsen keskipiste on Herrassa Jeesuksessa ja Jumalan sanan totuudessa, niin silloin hän totuuteen harjaantuneena kykenee tunnistamaan eksytykset ja kaikenlaisen vääryyden sekä valhehengen toiminnan ja hylkäämään nämä valheet sekä karttamaan ja välttämään valheita, jolloin hän ei eksy pois totuudesta. Kun uskova on Jumalan sanan totuuden kautta harjaantunut tutkimaan ja koettelemaan sen mikä on totuus, niin hän oppii kasvamaan pyhityselämässä. 1 Tess 5:21-24 Raamatun jakeiden kautta näemme kuinka pyhityselämässä kasvaminen on kytketty Raamatulliseen koettelemiseen, eikä kukaan uskova kykene kasvamaan uskossa oikealla tavalla ellei hän ole oppinut Pyhässä Hengessä Jumalan sanan kautta tutkimaan ja koettelemaan sitä mikä on totuus.

On äärimmäisen tärkeää, että jokainen uskova alistaa oman palvelutehtävänsä alisteiseksi Raamatulliselle koettelemiselle, joka tulee tehdä sävyisyyden Hengessä toista kunnioittaen. Raamatullinen koetteleminen ei ole kenenkään kimppuun käymistä tai toisen lyömistä, haukkumista tai mustamaalaamista, vaan Raamatullinen toimenpide sävyisyyden rakkaudessa. Raamatullinen koetteleminen on kuin turvaverkko, joka pitää ja kasvattaa seurakuntia ja uskovia totuuden puhtaudessa ja pitää loitolla kaikenlaiset kavalat eksytyksen juonet sekä väärät opetukset ja valhehengen manifestaatiot. Jos emme suostu koeteltaviksi tai halua opetella koettelemaan asioita Raamatullisesti, niin silloin eksymme, koska ilman Raamatullista koettelemista kukaan uskova ihminen ei kykene kasvamaan oikealla tavalla uskossa totuuteen.


Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Suostu koeteltavaksi


Petri Paavola 31.1.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker