Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta | SaulusMedia | Petri - Youtube    

Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala

Olen kokenut kirjoittaa sydämessäni kirjoituksen Raamatun yhdestä Jumalasta, jossa kiistattomasti on nähtävissä kolmiyhteisyys ja kolme, mutta kun Jumala itse sanassaan puhuu Jumaluudesta, niin Hän käyttää aina numeraalisesti muotoa Jumala on yksi, vaikkakin selkeästi on nähtävissä kolmiyhteisyys. Olen sanonut ja kirjoittanut etten usko kolminaisuusoppiin ja tarkoitan sillä katolisen kirkon muotoilemaa kolminaisuusoppia, johon en usko kokonaisuudessaan, vaikka siinä onkin mukana oikeaa Raamatun sanan mukaista opetusta. Koska tämä aihe ja asia aiheuttaa todella monella tavalla hämmennystä joidenkin uskovien keskuudessa siitä miten ja millä tavalla uskon Raamatun Jumalaan, niin pyrin tässä lyhyesti tuomaan esille sen miten uskon Raamatun Jumalaan. Se on kuitenkin hyvä tuoda esille, että kukaan ihminen ei pysty täysin ja täydellisesti ymmärtämään Jumalaa eikä kykene siten täysin aukottomasti kertomaan millainen Jumala on. Jotakin voimme kuitenkin tietää Raamatun Jumalasta ja Raamattu kertoo meille siitä millainen Jumala on. Jos tulen sydämessäni ymmärtämään erehtyneeni, niin teen parannusta ja korjaan käsitystäni, mutta nyt tällä hetkellä ymmärrän tätä asiaa sen mukaisesti kuin olen siitä tässä lyhyesti kirjoittanut. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kun tutkimme Raamattua sekä VT:sta ja UT:sta, niin huomaamme koko Raamatun opettavan Jumalan olevan yksi sekä että Jumaluudesta tulee selkeästi esille Jumalan kolminaisuus Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. On kuitenkin todella tärkeää huomata ja ymmärtää, että vaikka tämä Jumalan kolmiyhteisyys tuleekin selkeästi esille, niin Jumala sanoo aina sanansa ilmoituksessa olevansa numeraalisesti yksi. Itse ymmärrän asian siten, että meidän tulee ymmärtää ja huomata sekä pitää totena Jumaluuden kolmiyhteisyyttä, mutta kuitenkin aina ilmaista Jumalan olevan numeraalisesti yksi, eikä kolme, koska Jumala itse ilmaisee sanansa ilmoituksessa olevansa numeraalisesti yksi.

Katolisessa Athanasioksen uskontunnustuksessa opetetaan paljonkin Raamatun sanan opetuksen mukaisesti Jumalasta, mutta siinä kohdin tunnustus poikkeaa Jumalan sanan opetuksesta, kun tunnustus sanoo Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita. Raamattu sanoo Isän olevan Jeesusta suurempi sekä että Isä Jumala on Jeesuksen pää. Samoin Raamattu sanoo Jeesuksen lopulta alistuvan Isän vallan alle, joka tarkoittaa Isän olevan yksin Kaikkivaltias, joka ei tietenkään vie pois Jeesuksen Jumaluutta, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on iankaikkinen Henki (Jumala), eli tosi Jumala. Samoin katolinen kirkko painottaa ja korostaa Jumalan kolminaisuutta numeraalisesti, jota Raamattu ei tee, vaikka Raamatussa Jumaluudesta nähdään kolmiyhteisyys, niin silti Raamattu sanoo aina Jumalan olevan numeraalisesti yksi.

Edellä oleviin syihin vedoten hylkään katolisen kirkon kolminaisuusopin niiltä osin kun se ei ole linjassa Raamatun sanan opetuksen kanssa. Kun sanoin hylkääväni katolisen kirkon kolminaisuusopin tietyiltä osin, niin en tietenkään tarkoita sitä, että hylkäisin Raamatun sanasta selkeästi nähtävissä olevan Jumalan kolmiyhteisyyden Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, koska pidän tätä kolmiyhteisyyttä Jumalan sanan totuutena ja ilmoituksena. Raamattu opettaa Jumalan kolmiyhteisyyttä Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta sanoo Jumalan olevan numeraalisesti yksi. Jumalan kolmiyhteisyydessä on kuitenkin se eroavaisuus ettei Isä ole kuitenkaan Jeesus eikä Jeesus ole Pyhä Henki. En kuitenkaan numeraalisesti sano Jumalan olevan kolme, koska Jumala itse sanoo olevansa numeraalisesti yksi. Pyrin tässä kohtaa kunnioittamaan ja uskomaan Raamattua niin kuin Jumala on määrännyt ja asettanut kuinka Häneen tulee uskoa sekä millä tavalla sanallisesti ja numeraalisesti meidän tulisi puhua Jumalasta.

Katolisen kirkon kolminaisuusoppi Athanasioksen uskontunnustuksessa sanoo ettei kukaan voi pelastua, jos ei usko tunnustuksen oppia Jumalan kolminaisuudesta ja kadotustuomion välttämiseksi pitää uskoa siihen, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita. Nyt täytyy ymmärtää ja nähdä, että Athanasioksen uskontunnustus on katolisen kirkon tuomion julistus ei Raamatun sanan ilmoitus ja opetus. Raamattu opettaa, että pelastavaan uskoon riittää se kun tunnustaa Jeesuksen Herraksi (Jumalaksi). Raamattu ei opeta, että pelastuakseen on tunnustettava Jeesus Kaikkivaltiaaksi, koska lopulta Jeesus alistuu Isän vallan alle, joka tarkoittaa Isän yksin olevan Kaikkivaltias. Isä antoi Pojalleen kaiken vallan taivaassa ja maan päällä ja siinä määrin Jeesus on Kaikkivaltias, mutta alistuessaan Isänsä vallan alle Jeesuksella ei ole enää kaikkea valtaa taivaan ja maan päällä, koska Hän on alistunut Isänsä vallan alle, että Isä Jumala olisi kaikki kaikissa sekä yksin Kaikkivaltias.

Katolisen kirkon kolminaisuusopissa on ihan oikeita asioita, mutta se ei ole kokonaisuudessaan Raamatullinen ja hylätessäni katolisen kirkon kolminaisuusopin, en kuitenkaan hylkää Raamatun todistusta Jumalan kolmiyhteydestä, jonka Raamattu ilmoittaa olevan yksi. Aina kun tarkoitan ja puhun ettei kolminaisuusoppi ole Raamatun opetus, niin tarkoitan sillä katolista versiota kolminaisuusopista, en Raamatun ilmoitusta.

Katolinen kirkko, joka on historiansa alusta vastustanut Jumalan sanan totuutta sekä vääristellyt Jumalan sanaa pyrkii kontrolloimaan kolminaisuusoppinsa (Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita) kautta kaikkia ihmisiä, jotka uskovat Raamatun Jumalaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Katolinen kirkko pyrkii ohjaamaan ihmisiä katolisen kirkon mukaiseen uskoon oppinsa kautta koskien sitä kuka pelastuu ja kuka ei pelastu. Katolisen kirkon luoma oppi kolminaisuudesta on saanut niin paljon jalansijaa ja valloittanut sydämen maaperiä, että myös monet (eivät kaikki) protestantit ovat kautta historian sanoneet sellaisten uskovien olevan harhaoppisia, jotka eivät usko Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita. Tämä on johtanut myös kadotustuomion lausumiseen, jonka mukaan sanotaan on harhaoppi uskoa ettei Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ole yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita ja kuka ei tätä usko joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Tällä tavalla katolisen kirkon oppi määrittelee monien uskovien ihmisen käsityksen pelastuksesta, ei yksin Raamattu, eli Jumalan sanan ilmoitus.

Moni uskova voi huomaamattaan, ymmärtämättömyyttään, sydämensä vilpittömyydessään sekä sen tähden ettei tunne Raamatun sanan kokonaisilmoitusta alkaa kiivailemaan katolisen kirkon oppien puolesta luullen niitä Raamatun sanan opetuksiksi. Pahimmassa (ei tietenkään kaikissa tapauksissa) tapauksessa tämä voi johtaa uskovan ihmisen ekumenian kautta (tai jonkun muun kautta) katolisuuteen tai sen hyväksymiseen. Katolisen kirkon opetuksen lobbaus on kovaa vauhtia käynnissä tällä hetkellä kristikunnassa myös Suomessa erilaisten kirkkojen ja herätysliikkeiden sisällä. Katolisen kirkon pyrkimys on ollut kautta historiansa hallita ja kontrolloida ihmisiä väärän opetuksensa kautta ja pyrkiä saamaan ihmiset uskomaan katolisen kirkon opin mukaiseen pelastukseen, jos ja kun ihminen sen hyväksyy, niin silloin ihminen tietämättään asettaa pelastuksensa Jeesuksen uskomisen lisäksi esimerkiksi katolisen kirkon mukaiseen kolminaisuusoppiin, ei yksin Raamatun todistukseen, joka sanoo, että tulee uskoa Jeesus Herraksi (Jumalaksi). Toki se on totta, että tosi Raamatun Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, mutta Raamattu ei edellytä pelastumisen ehdoksi Jeesuksen uskomista Kaikkivaltiaaksi, koska Raamatun opetuksen mukaan Isä yksin on Kaikkivaltias.

Raamattu ilmoittaa pelastavaan uskoon riittävän sen että uskoo Jeesuksen Herraksi (Jumalaksi) sekä että Isä Jumala on nostanut (herättänyt) Jeesuksen kuolleista. Raamattu ei edellytä pelastavan uskon tunnustavan Jeesusta Kaikkivaltiaaksi, koska Isä yksin on lopulta Kaikkivaltias, kun Jeesus alistuu Isänsä vallan alle. Jos joku sanoo sellaisen uskovan olevan harhaoppinen, joka ei usko Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria ja Kaikkivaltiaita, niin tällaisen lausunnon antaja syyttää Jumalaa harhaoppiseksi ja Jumalan sanan ilmoitusta harhaopiksi, koska Raamattu sanoo Isän olevan Jeesusta suurempi sekä tuo esille Isän yksin olevan Kaikkivaltias. Jos joku uudestisyntynyt uskova on erehtynyt uskomaan katolisen kirkon kolminaisuusopin mukaista pelastumista missä tulee uskoa Jeesus Kaikkivaltiaaksi ja yhtä suureksi Isänsä kanssa, vaikka kuitenkin Isä yksin on lopulta Kaikkivaltias, niin tällainen uudestisyntynyt uskova on kuitenkin pelastunut, koska hän on asettanut pelastuksensa kuitenkin yksin Raamatun Jumalaan, jos ei aseta Jumalan (uskon kautta Herraan Jeesukseen) rinnalle muita pelastusteitä.

On todella vaarallista lausua kadotustuomiota jollekin uudestisyntyneelle uskovalle siksi jos hän ei usko katolisen kirkon muotoilemaan kolminaisuusoppiin, mutta uskoo kuitenkin Raamatun kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. On eri asia jos ei usko Jeesuksen tosi Jumaluuteen, silloin ei voi olla pelastavassa uskossa, koska Raamattu edellyttää pelastavassa uskossa olevalta tunnustusta, joka uskoo Jeesuksen Herraksi (Jumalaksi).

En ole ketään vastaan, en väheksy ketään ja pidän jokaista Jumalan armosta pelastettua sisarta ja veljeä minulle rakkaana Kristuksessa, vaikka hän uskoisi Raamatun Jumaluudesta eri tavalla kuin minä. Uskon Raamatun Jumalan olevan kokonaan tosi Jumala Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Kukaan meistä uskovista ei kuitenkaan voi täydellisesti ymmärtää Jumalaa ja siksi on vältettävä ja varottava lausumasta kadotustuomiota kenellekään Jumalan armosta pelastetulle ihmiselle sen tähden, jos hiukan eri tavalla ymmärtää Raamatun Jumalaa. On tietenkin olemassa rajoja, joiden ulkopuolella ei ole pelastusta. Jos esimerkiksi uskoo Jeesuksen olevan luotu, eikä Jumala, niin silloin ei voi olla pelastavassa uskossa, koska pelastavan uskon sisäpuolella olemisen edellytys on uskoa Jeesus Herraksi (Jumalaksi). Pelastuksen perustus on Herran Jeesuksen sovitustyössä: Jeesus vuodatti verensä syntien anteeksisaamiseksi, kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista Isän oikealle puolelle sen todistukseksi, että Jeesus on Herra ja Pelastaja. Pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen on puhtaasti Jumalan armoa ja Jumalan teko ihmisen elämässä. Jumala asetti pelastuksen vastaanotettavaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, siksi Herra Jeesus sanoi tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.

Kun olen sanonut ja kirjoittanut Isän olevan yksin Kaikkivaltias Jumala, niin en tarkoita sitä etteikö Jeesus olisi Kaikkivaltias Jumala, sillä Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, niin kuin Raamattukin opettaa, mutta tarkoitan sitä, että Jeesus on Isälleen alamainen ja siten Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala. Se, että Isä yksin on Kaikkivaltias Jumala, ei vie pois Jeesuksen Kaikkivaltiutta, sillä Jeesus on iankaikkisesti Kaikkivaltias Jumala luotuihin nähden, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Jeesus on Isälleen alamainen.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksiani, jossa aiheesta on kirjoitettu laajemmin:

kotipetripaavola.com/kolminaisuusopista
kotipetripaavola.com/isaonjeesustasuurempi


Petri Paavola 30.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

Videoita aiheesta:

Raamatun kolmiyhteinen yksi Jumala

Jeesus Raamatun tosi Jumala

 

web maker
eXTReMe Tracker