Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatun opetusta Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus

Jos rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa ja vaikka erehtyisi opetuksesta koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta, että tuleeko ylöstempaus ennen vihan aikaa, vihan ajan puolessavälissä tai suuren ahdistuksen jälkeen, niin silti pääsee Jumalan armosta mukaan ylöstempaukseen. Tämä on lohdullista. Riippumatta siitä mihin sijoittaa Jeesuksen tulemuksen ja ylösoton, niin Herraa Jeesusta totuudessa rakastava odottaa Herramme Jeesuksen tulemusta. Oppi ylösotosta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta ei saisi aiheuttaa riitoja ja hajaannusta uskovien keskuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kerron tässä lyhyesti sen miten minä päädyin uskomaan ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen. Tulin Jumalan armosta uskoon (usko tuli minuun) vuonna 1991. Minulle opetettiin alusta asti, että kaikki opetus ja toiminta seurakunnassa täytyy koetella Jumalan sanan totuuden kautta ja vain se tulee ottaa vastaan, mikä on yhtäpitävää Jumalan sanan totuuden kanssa. Uskonelämäni alussa minäkin innostuin lukemaan kirjoja ja selityksiä Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Lukemieni kirjojen tulkinnat ja selitykset pääosin sanoivat ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä ja vihan aikaa.

Tutkin ja koettelin kirjojen sanomat ja selitykset Jumalan sanan kautta, mutta en koskaan löytänyt Raamatusta oppia, jonka mukaan ylöstempaus tapahtuisi ennen antikristuksen ilmestymistä ja vihan aikaa. Ajattelin olevani muita uskovia tyhmempi kun en löytänyt Raamatusta oppia ylösotosta ennen antikristuksen ilmestymistä ja vihan aikaa. Tästä olin hiljaa, enkä uskaltanut sanoa etten löydä ennen vihan aikaa tempausta. Muutamien vuosien päästä lukiessani Raamattua ymmärsin etten voi löytää ennen vihan aikaa ylösottoa, koska sitä ei ole Raamatussa. Minä tein sillä tavalla, että unohdin kirjat ja selostukset Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta ja tutkin aihetta ja asiaa vain Raamatusta.

Lukiessani Raamattua näin kuinka Herra Jeesus itse opetti ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen (Matt 24 luku) ja kuinka apostoli Paavali opetti ettei Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempaus tapahdu ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja laiton (antikristus) ilmestyy, jonka Herra Jeesus tuhoaa tulemuksessaan (2 Tess 2 luku). Asia avautui vasta sen jälkeen kun tutkin ja katsoin mitä Raamattu opettaa ylöstempauksesta. On hienoa nähdä ja tietää, että myös monet sisaret ja veljet Herrassa Jeesuksessa ymmärtävät asian siten kuinka Raamattu sen opettaa.

Vääristetty opetus Jeesuksen tulemuksesta ja ylösotosta sanoo muun muassa, että Matteuksen evankeliumin luku 24 jakaantuu kahteen erilaiseen aikakauteen, jonka mukaan Matt 24:3-14 tarkoittaisi seurakunnan aikaa maan päällä ennen ylösottoa ja Matt 24:15-31 tarkoittaa tulevaa Jaakobin ahdistuksen aikaa, joka päättyy Herran Jeesuksen tulemukseen, jossa Hän päivien lopulla pelastaa Israelin (juutalaisten) kansan jäljelle jääneen jäännöksen (kolmasosa).

Tämän väärän opin mukaan Jeesuksen toisessa tulemuksessa olisi ainakin kaksi erillistä tulemusta, toinen armotalouskauden seurakunnalle, joka temmataan pois ennen vihan aikaa ja aikakauden lopussa Jeesuksen tuleminen juutalaisen kansan jäännökselle.

Matt 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi (parusia) ja maailman lopun (synteleia) merkki?"

Kun tutkimme Matteuksen evankeliumin lukua 24, niin näemme sen puhuvan, että Jeesuksen tulemus (parusia) on kertaluontoinen tapahtuma, joka tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että mikä on Hänen tulemuksensa (parusia) ja maailman lopun merkki?

Matteuksen evankeliumissa Herra Jeesus kertoo merkkejä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Parusia sana tarkoittaa tuleminen, tulo, läsnäolo. Parusia sana esiintyy monissa kohdin kun Raamattu puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta, joka on kertaluontoinen tapahtuma. Synteleia tarkoittaa loppu ja täyttyminen. Kun Herra Jeesus tulee, niin samalla loppuu tämä armotalouskausi ja tapahtuu Jumalan lupausten täyttyminen muun muassa koskien Jeesuksen toista tulemusta (parusia) , joka on kertaluontoinen tapahtuma.

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Matteuksen evankeliumissa jakeiden 3-14 välissä Jeesus ei ole vielä sanonut sanaakaan tulemuksestaan eikä ylöstempauksesta, koska niitä ei vielä ole tapahtunut. Tämä yksityiskohta jo yksistään kumoaa edellä esitetyn kahden erilaisen aikakauden opin.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.

Tässä puhutaan suuresta ahdistuksesta maan päällä, jota ei ole aikaisemmin ollut eikä tule olemaan, koska ne päivät on lyhennetty valittujen tähden - maan päällä olevan Jumalan seurakunnan tähden - ja Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa) tähden, joka vastaanottaa pelastuksen ennen Jeesuksen tulemusta. Matt 24:21-26 jakeissa ja sitä edeltävissä jakeissa Jeesus ei ole vielä puhunut mitään tulemuksestaan ja ylöstempauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen tulemus (parusia) ja ylöstempaus ei ole vielä tässä tapahtunut ja että seurakunta on maan päällä suuren ahdistuksen ajassa.

Matt 24:21-26 jakeista käy ilmi, että puhutaan ja tarkoitetaan maan päällä olevaa seurakuntaa. Jeesus sanoi, jos joku sanoo teille: Katso täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Tämä on sanottu seurakunnalle, eli Herran Jeesuksen opetuslapsille etteivät he uskoisi Kristuksiin ja vääriin voideltuihin.

Herra Jeesus sanoi väärien kristuksien ja väärien profeettojen pyrkimään eksyttämään, jos mahdollista, valitutkin. Tämä on sanottu seurakunnalle, sillä väärät kristukset ja voidellut sekä väärät profeetat pyrkivät myös eksyttämään valittuja, joka tarkoittaa Herran Jeesuksen opetuslapsia, etteivät he uskoisi eksyttäjiin. Matt 24:4:ssa Jeesus asetti opetuslapsilleen ensimmäisenä merkkinä sen, että kukaan ei eksyttäisi heitä.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus sanoi kuinka ennen Hänen toista tulemustaan on maan päälle ilmestyvä valhemessias (antikristus) ja jos sanotaan valhemessiaan olevan erämaassa tai kammiossa (tameion), niin emme saa uskoa sitä, koska hän on valhemessias. Kreikankielen sana tameoin tarkoittaa salaista huonetta. Jerusalemin temppelissä oli kammioita ja salainen huone. Jerusalemin temppelissä oli erikoishuone nimeltään "Lishkat Hashsha'im" (salainen huone), jossa tehtiin lahjoituksia köyhiä ihmisiä varten. Herran Jeesuksen sanojen mukaan lopunaikana valhemessias (antikristus) tulee menemään uudelleen rakennettuun (kolmas temppeli) Jerusalemin temppeliin ja ehkäpä hän esiintyy suurena köyhien auttajana ja tukijana, mutta hän pettää synnin petoksella jokaisen ihmisen, joka uskoo häneen.

Miksi Jeesus olisi varoittanut opetuslapsiaan olla uskomasta antikristusta, jos seurakunta ei olisi enää maan päällä? Koska Herra Jeesus varoitti opetuslapsiaan etteivät he saa uskoa antikristukseen, niin se tarkoittaa silloin sitä, että seurakunta, eli Herran Jeesuksen opetuslapset ovat maan päällä antikristuksen ajassa, mutta Jumalan hyvässä huolenpidossa ja turvassa uskon kautta Jeesukseen.

Matt 24:
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus (parusia).
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matt 24:27-31 jakeissa Herra Jeesus sanoo, että ahdistuksen jälkeen (suuri ahdistus) tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus (parusia) ja ylöstempaus suuren pasuunan pauhatessa, kun valitut (Jumalan seurakunta kaikista kansoista ja uskoon tullut Israelin kansan jäännöksen kolmasosa) kootaan neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus kertoi toisesta tulemuksestaan (parusia), joka on kertaluontoinen tapahtuma ja ylöstempauksesta, joka tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Raamattu sanoo Matt 24:30:ssa Herran Jeesuksen kertaluontoisen toisen tulemuksen (parusia) olevan julkinen, jonka kaikki  maan päällä asuvat tulevat näkemään. Raamattu ei opeta salaista uskovien ylöstempausta, joka on väärä ja valheellinen opetus.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen (parusia), emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Apostoli Paavali opetti saman asian kuin Matt 24, sillä hän sanoo Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan Jumalan pasuunan kuuluessa.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen (parusia) ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus (apostasia) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa (parusia) ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Apostoli Paavali opetti ettei Jeesuksen tulemus (parusia) ja meidän kokoontumisemme Hänen tykönsä (ylöstempaus) tapahdu ennen kuin ensin tulee luopumus ja laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy. Apostasia sana tarkoittaa luopumusta, ei lähtöä (Kts. linkki - Luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen). Apostoli Paavali opetti, että seurakunta on maan päällä antikristuksen ajassa ja kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan (parusia) tuhoaa antikristuksen.

Se mikä on todella merkittävää, niin Raamattu puhuu Jeesuksen toisen tulemuksen (parusia) tapahtuvan vain yhden kerran suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Matt 24, 1 Tess 4 ja 2 Tess 2 luvut puhuvat kaikki yhdestä ja  samasta Jeesuksen tulemuksesta (parusia). Raamattu ei opeta kahta tai useampaa erillistä Jeesuksen toista tulemusta (parusia).

Väärä opetus sanoo, että 2 Tess 2:6,7 pidättäjä on seurakunta ja Pyhä Henki, joka otetaan pois maan päältä ennen antikristuksen vihan aikaa. Kuten Raamattu todistaa, niin seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ajassa ja Herran Jeesuksen (parusia) tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.
21 Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.
22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

2 Tess 2:6,7:n pidättäjänä on seurakunnan vanhurskauden voimassa pitäminen, mutta kun uskosta luopuneiden luopumus täyttää syntiensä mitan, niin silloin ilmestyy tuo laiton - antikristus. Danielin kirjan 8 luvun jakeissa 19-25 kerrotaan viimeisestä vihan ajasta lopunajassa (antikristuksen vihan aika - suuri ahdistus - Jumalan viha). Danielin kirjan mukaan kun luopiot (uskosta luopuneet ja pois eksyneet) ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin nousee röyhkeä ja juonissa taitava kuningas (antikristus), jonka väkevä voima ei ole hänen omaa voimaansa, koska hän saa saatanallisen voimansa itse saatanalta. Se miksi Danielin kirjassa antikristuksesta käytetään sanaa kuningas, johtuu siitä kun antikristus valhemessiaana matkii Jeesusta, joka on kuningasten Kuningas ja herrain Herra. Siksi antikristuskin julistaa olevansa Jumala ja kuningas, koska hän esiintyy Jeesuksena.

Danielin kirjan mukaan antikristus pyrkii tuottamaan turmiota (vainoaa jne.) pyhien kansalle, josta hepreankielen Raamattu käyttää sanoja ve'am kedoshim (kadosh). Danielin kirjan 8 luku kertoo viimeisestä vihan ajasta ja Danielin kirjan 8:24 sanoo antikristuksen vainoavan pyhien kansaa vihan ajassa, niin se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin, että antikristus vainoaa maan päällä olevaa kaikista kansoista koostuvaa Jumalan seurakuntaa, joka on pyhien kansa. Ainoastaan Jumalan pelastamat ihmiset kuuluvat pyhään (pyhitettyyn kansaan) kansaan. Israelin kansan kolmasosa tulee sisälle pelastuneeseen Jumalan kansaan vasta aivan armotalouskauden lopussa ja varmasti antikristus vainoaa myös heitä, mutta nämä juutalaiset eivät ole pyhä ja pyhitetty kansa ilman uskoa Messias Jeesukseen.

Danielin kirjan mukaan antikristus nousee ruhtinasten Ruhtinasta (Jeesusta) vastaan, mutta antikristus muserretaan (voidaan kääntää myös murskataan) ilman ihmiskättä. 2 Tess 2:8 sanoo kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa ja tuhoaa antikristuksen, joka on Dan 8:25:ssa ilmaistu sanoin murskataan ilman ihmiskättä.

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Herra Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Matt 28:18-20:ssa kuolemansa jälkeen ja sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti. Jeesus on opetuslastensa kanssa Pyhässä Hengessä maailman loppuun asti. Tämäkin Raamatun kohta todistaa ja vahvistaa sen, että seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ja suuren ahdistuksen aikana, ja että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat aivan tämän armotalouskauden lopussa, mutta kukaan meistä ei tiedä sitä hetkeä ja päivää milloin Herra Jeesus tulee hakemaan omansa.

Kun Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, niin se tarkoittaa seurakunnan olevan antikristuksen vihan ajassa ja suuren ahdistuksen ajassa ja vasta ihan maailman lopussa (armotalouskauden maailmanaika ennen tuhatvuotisen valtakunnan aikaa)  suuren ahdistuksen jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus. Matt 28 luvun ja Jeesuksen sanojen perusteella on selvää, että Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus ei tapahdu ennen antikristuksen vihan aikaa. Matt 28 luku on täysin linjassa kaikkien edellä olevien Raamatun kohtien kanssa.

Väärä ja valheellinen opetus sanoo ylöstempauksen jälkeen olevan vielä mahdollista pelastua. Raamatun sanan totuus tuo myös sen esille ettei ylöstempauksen tapahduttua kukaan voi enää pelastua. Oppi, joka opettaa, että ylöstempauksen jälkeen voi vielä pelastua on väärän evankeliumin julistamista ja valheellisen toivon antamista, koska ylöstempauksen jälkeen kukaan ei enää voi pelastua. Tiedän sen, että jotkut jumalattomat ihmiset asettavat toivonsa väärään opetukseen ylöstempauksen jälkeisestä mahdollisuudesta pelastumiseen. Tällainen jumalaton elää synnin himoissa ja jos uskovia yhtäkkiä häviää "salaisesti" maan päältä, niin vasta silloin tällainen jumalaton on valmis uskomaan ja luulee voivansa vielä pelastua ylöstempauksen jälkeen. Oppi ylöstempauksen jälkeisestä mahdollisuudesta pelastumiseen on valheellinen opetus, joka johdattaa siihen luottavan jumalattoman ihmisen kadotukseen, koska ylöstempauksen jälkeen kukaan ei voi enää pelastua.

Kun Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin silloin Jumalan armosta ylösotetaan maan päällä oleva Jumalan seurakunta kaikista kansoista ja juutalaisen kansan jäännös - kolmasosa, joka vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen viimeisten päivien loppuhetkissä. Kaikki edellä olevat Raamatun kohdat todistavat kiistattomasti sen, että Herran Jeesuksen kertaluontoinen toinen tulemus (parusia) ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen jälkeen. Mikään muu Raamatun kohta ei kumoa edellä esitettyjen Raamatun kohtien opetusta ja todistusta Herran Jeesuksen tulemuksesta (parusia) ja ylöstempauksesta. Laitan kirjoitukseni loppuun linkkejä koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylösottoa, joissa aiheesta tuodaan esille opetusta erilaisista näkökulmista käsin.

Eräs väärä opetus liitettynä ylöstempauksen ja Jeesukseen tulemukseen on hokema meidät pelastetaan tulevasta vihasta ylöstempauksen kautta, joten emme joudu olemaan antikristuksen vihan ajassa ja suuren ahdistuksen ajassa jne. Raamattu puhuu vihasta pelastamiselta ihan eri merkityksessä kuin mitä edellä oleva väärä opetus esittää.

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Ef 5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohtaa jumalattomia ihmisiä, ei Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä.

Room 5:
8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

Raamatun opetuksen mukaan jumalaton ihminen on Jumalan vihollinen ja Jumalan vihan kohteena jumalattomuuden syntien tähden. Kun ihminen Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu Jeesuksen kautta Jumalan vihasta. Tämä Raamatun kohta ei opeta, että uskovat pelastuvat Jumalan vihan ajasta ylöstempauksen kautta, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, jolloin he eivät ole enää Jumalan vihollisia, vaan Jumalan lapsia ja armosta pelastettuja.

1 Tess 1:
9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Tämä Raamatun kohta opettaa, että kun ihminen kääntyy epäjumalista Jumalan tykö (uskoo Herraan Jeesukseen), ja odottaa taivaista Jeesuksen tulemusta, niin uskova pelastuu Jumalan vihalta, koska Herra Jeesus on pelastanut hänet Jumalan lapseuteen pois jumalattomuuden tilasta, sillä Jumalan viha tulee kohtamaan jumalattomia, ei Jumalan lapsia. Tämäkään Raamatun kohta ei opeta, että uskovat pelastuvat Jumalan vihan ajasta ylöstempauksen kautta, vaan Jumalan vihalta pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Tess 5:
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Tämäkin Raamatun kohta tuo selkeästi esille ettei sellaista ihmistä ole määrätty Jumalan vihan kohteeksi, joka on Jumalan armosta vastaanottanut pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämäkään Raamatun kohta ei opeta, että uskovat pelastuvat Jumalan vihan ajasta ylöstempauksen kautta, vaan Jumalan vihalta pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Luuk 21:
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

Kun Herran Jeesuksen tulemus on lähellä ja Herran Jeesuksen opetuslapset ovat maan päällä, niin Herra Jeesus itse kehottaa opetuslapsiaan rohkaistumaan ja nostamaan päänsä, sillä heidän vapautuksen päivä on lähellä, kun Jumalan armosta ylösotto tapahtuu Herran Jeesuksen tulemuksessa. Päivää ja hetkeä ei kukaan ihminen voi tietää milloin Herra Jeesus tulee, mutta aikain merkkejä seuraamalla voimme tietää sen olevan lähellä.

Herran Jeesuksen opetuslapset saavat elää rohkealla mielellä päivien lopulla antikristuksen ajassa sekä suuren ahdistuksen aikana, koska uskova ihminen on kaiken aikaa Jumalan rakkauden kohteena, eikä hänelle tapahdu mitään Herran sitä sallimatta. Herran Jeesuksen opetuslapsi odottaa Herransa paluuta yhtymällä sydämestään Jumalan sanan todistukseen:

Ilm 22:
20 ¶ Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!
21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.

Linkkisuosituksia aiheesta:
www.kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen
www.kotipetripaavola.com/ lopunajan laittomuus ja ylostempaus
www.kotipetripaavola.com/ mita herra jeesus opettaa ylostempauksesta
www.kotipetripaavola.com/ tessalonikalaiskirje luopumus
www.kotipetripaavola.com/ tempaus

 

Petri Paavola 16.11.2018
 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Hebrew and Greek Lexicon


 


 

 

 

eXTReMe Tracker