Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatusta enemmän kuin Raamatussa on

Muutamia aikoja sitten näin unen, jonka koin olevan Herran antama. Unessa minulle sanottiin seuraavat sanat: Tänä aikana Raamatun aiheista opetetaan enemmän kuin mitä Raamatussa on. Kuullessani unessa edellä olevat sanat sain ymmärryksen, että minulle sanotut sanat tarkoittavat sitä, että nykyään opetetaan paljon sellaisia opetuksia, joita Raamattu ei opeta. Unessa sain myös kehotuksen tuoda esille se mitä minulle sanottiin. Asia on ollut sydämelläni ja olen ymmärtänyt, että meidän tulee olla Herralle kuuliaisia ja tuoda esiin sitä mitä Herra meille armossaan antaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Raamatusta enemmän kuin Raamatussa on
Haureus on eräs eksytyksen merkki
Väärä voitelu
Mieltymys vääryyteen
Rahan himo
Herra Jeesus varoitti eksytyksistä
Jumalan rakkaus on totuuden voima

Alkusanat

Ymmärrän olevani pieni ja vajavainen Herran palvelija, niin kuin me kaikki olemme. Jumala puhuu jokaiselle uskovalle ihmiselle tavalla tai toisella myös unessa. Kukaan uskova ei ole erityisasemassa koskien Jumalan puhetta ja ilmestymistä, koska Jumala haluaa puhua ja opettaa kaikkia lapsiaan. Tämän tähden kenenkään on turha ylpistyä siitä jos Jumala puhuu hänelle, koska se on aivan normaalia, että Isä haluaa puhua ja puhuu omalleen lapselleen. Meidän uskovien eräs iso ongelma se ettemme uskalla kertoa ja tuoda esille sitä mitä Jumala on puhunut meille. Toinen iso ongelma on se että voimme luulla Jumalan puheeksi sellaista mikä ei ole Jumalan puhetta.

Raamatusta enemmän kuin Raamatussa on

Jos tutkit Raamattua ja sitä mitä se opettaa ja minkälaisia aiheita Raamatussa on ja vertaat sitä siihen minkälaista kaikkea opetusta tänä päivänä opetetaan Jumalan sanana, niin huomaat sen ettei Raamattu opeta sitä kaikkea mitä nykyään opetetaan.

Kun olen ollut Herran edessä unen kanssa, niin sydämelleni on noussut asioita, joita jaan tämän kirjoituksen kautta.

Luuk 18:8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Jeesuksen käyttämä sana usko on kreikaksi pistis, joka tarkoittaa uskoa, varmuutta ja uskollisuutta. Itse asiassa Jeesus sanoi, että Hänen tullessaan takaisin maan päällä ei ole kovinkaan paljoa Raamatullista uskoa Häneen. Herra Jeesus kertoi totuuden, sillä se mitä Hän sanoo on totuus. Koska Jeesuksen sanojen mukaan lopunaikana ennen Hänen tulemustaan on vain vähän Raamatullista uskoa, niin meidän tulisi uskovina suhtautua Jeesuksen sanoihin todella vakasti ja tutkia ja koetella Jumalan sanan totuuden edessä Pyhässä Hengessä, että onko uskomme Raamatun sanan totuuden mukaista vai onko siihen päässyt pujahtamaan epäraamatullisia ja vääriä opetuksia.

Herran Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumin 18:ssa luvussa todistavat sen, että tässä lopunajassa, jota me elämme, Raamatusta opetetaan paljon sellaista mitä Raamatussa ei ole. Monet nykyajan Raamatun opetukset eivät perustu Raamatun sanan totuuteen, vaan vääriin opetuksiin sekä ihmisten epäraamatullisiin tulkintoihin ja uskonnollisiin perinnäissääntöihin sekä uskonnollisiin rituaaleihin.

Herra Jeesus sanoi ettei lopunaikana ole paljon oikeaa Raamatullista uskoa. Koska Jeesuksen käyttämä usko sana tarkoittaa uskoa, varmuutta ja uskollisuutta, niin lopunaikana monet kristityn ja uskovan nimeä kantavat ihmiset eivät ole uskollisia, eli Jumalalle kuuliaisia eikä heillä ole sydämessään uskon varmuutta pelastuksesta ja siitä mikä on Jumalan tahto ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Sen tähden he eivät kykene uskomaan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa.

Silloin kun ihminen ei ole varma pelastuksestaan tai hän ei ymmärrä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa, mutta koska hän ei tunne Jumalan tahtoa etsiessään Jumalan ilmestymistä, niin hän usein ajautuu väärään seuraan. Väärä opetus ja eksytys lupaa aina sen, että kun ihminen tulee eksytyksen lähteelle, jonka sanotaan olevan Jumalasta, niin ihminen tulee pääsemään hyvin nopeasti voimalliseen yhteyteen Jumalan kanssa ja asiat alkavat menemään oikeaan suuntaan. Todellisuudessa asiat alkavat menemään koko ajan huonompaan suuntaan. Alkuinnostuksen huumassa ihminen ei kykene näkemään sitä millaiseen eksytyksen kavalaan ansaan hän on joutunut. Monet eksytetyt vasta ajan kanssa ymmärtävät etteivät asiat olekaan, niin kuin on sanottu ja luvattu. He alkavat epäilemään, tutkimaan ja jotkut heistä pääsevät pois eksytyksen kavalista juonista ja löytävät totuuden, mutta moni jää eksytykseen, joka lopulta tuhoaa heidät.

Silloin kun ihmisellä ei ole uskon varmuutta sydämessään, niin hän ei ymmärrä Jumalan tekoja ja siksi hän ajautuu tekemään lihan tekoja, uskonnollisia tekoja ja lopulta tekoja, joissa vaikuttaa saatanallinen valheenhenki, joka uskottelee olevansa Pyhästä Hengestä. Herran Jeesuksen sanojen mukaan kykenemme ymmärtämään, että uskon varmuuden ja kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan puuttuminen ovat lopunajan iso ongelma ja syy tämän ongelman takana.

Silloin kun ihmisellä ei ole uskon varmuutta sydämessään, niin hän on valmis kiertämään kaikenlaisissa yhteyksissä ja kokeilemaan kaikenlaista missä luvataan Jumalan ilmestymistä ja voimaa. Ikävä ja valitettava tosiasia on se, että uskon varmuuden puuttuminen tarkoittaa ihmisen olevan erittäin lihallinen, sielullinen ja uskonnollinen Jumalan etsinnässään. Koska hän ei ole hengellinen, vaan lihallinen, sielullinen ja uskonnollinen niin siksi hän hyvin usein ajautuu eksytyksen pauloihin. Hengellisyyden mukanaan tuoma rakkaus totuuteen ja uskon varmuus suojaa uskovia eksytykseltä, mutta kun nämä puuttuvat, niin lihallisuus, sielullisuus ja uskonnollisuus johdattavat ihmisen eksytyksen luokse.

Jaak 3:15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

Eksytyksen luonne ja vaikutus on sielullista riivaajien viisautta ja siksi sielullinen riivaajien viisaus vetää sielullista ihmistä puoleensa kuin Raid kärpäspaperin houkutinaine kärpästä, joka liimautuu lujasti kiinni kärpäspaperiin.

Monet uskovat ovat tulleet ihan aitoon uskoon, mutta alkumetreillä he ovat ajautuneet eksytyksen kavaliin juoniin. Kiitos Jumalalle siitä, että kun ihminen vilpittömästi eksyksissäkin etsii Jumalaa tai joku toinen nöyrtyy ylpeydestään ja eksymyksestään, niin Jumala on voimallinen auttamaan heidät pois eksytyksen kavalista juonista.

1 Kor 4:
6 Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on," ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan.

Silloin kun opetetaan yli sen mitä Raamattu opettaa, niin se hyvin usein tulee ilmi ylpeytenä, jota pöyhkeily tarkoittaa alkutekstissä. Eksymys yli kirjoitetun sanan tuottaa myös lahkohengen, joka esiintyy todella usein sellaisena ylpeytenä, joka saa aikaan muiden väheksymistä ja ylimielistä käyttäytymistä. Todellinen Raamatullinen usko saa aikaan lähimmäisen rakkautta ja kunnioittamista silloinkin kuin joistakin Raamatun opetuksista ollaan eri mieltä.

Kol 2:
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

Jumala antaa näkyjä joillekin Jeesuksen opetuslapsille, mutta Jumalan vaikuttamat asiat eivät aiheuta ylpeyttä, vaan päinvastoin nöyrää asennetta. Eksynyt uskovainen elää väärässä nöyryydessä, jonka eräs tuntomerkki on ylpeileminen näyillä ja ilmestyksillä jne. Väärä nöyryys ja ylpeys tulevat ilmi lihallisen mielen paisumuksen kautta. Eksymyksen tuntomerkki on myös sellainen asenne, jossa ihminen luulee olevansa aivan erityisesti "Jumalan voideltu", enemmän kuin toiset, koska hän luulee olevansa aivan erityisellä tavalla voideltu.

2 Kor 12:
20 Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina, kuin tahdon, ja että te tapaatte minut semmoisena, kuin te ette tahdo. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä, epäjärjestyksiä;
21 ja että, kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.

Silloin kun on opetetaan yli sen mitä Raamattu opettaa, niin se ei johda tuottamaan Pyhän Hengen hedelmää, vaan lihallisuuden karvasta ja pahaa hedelmää. Eksymys perustuu sielulliseen riivaajien viisauteen ja siksi eksymyksessä vallitsevat lihalliset ominaisuudet kuten riita, kateus, viha, juonittelu, panettelu, juoruilu, ylpeys ja epäjärjestys, joka tarkoittaa etteivät asiat ole Raamatullisessa järjestyksessä, vaan epäjärjestyksessä, eli sekavuuden tilassa ja lihallisten tunnekokemusten vallassa, joka tuo sekavan ilmapiiriin. Eksyksissä oleva luulee tällaista epäjärjestyksen tilaa Jumalan voiman ilmestymiseksi.

Väärän opillisen perustan ja valheenhengen sekä sielullisten tunnekokemusten lisäksi eksytyksen tuntomerkkeinä ovat muun muassa seuraavanlaiset asiat, joita voi esiintyä ja vaikuttaa eksyneen ihmisen käytöksessä ja sydämessä:

Riita. Jos eksyksissä olevat eivät ole riidassa keskenään, niin he pyrkivät riitelemään niiden kanssa, jotka eivät usko samalla tavalla kuin he.

Kateus. Eksyksissä olevat ovat kateellisia toisilleen, koska he ovat sielullisen viisauden varassa ja siksi sielullisuus saa aikaan heissä kateutta toisia kohtaan.

Viha ja juonittelu. Elleivät eksyksissä olevat juonittele toisiaan vastaan, niin he juonittelevat niitä vastaan, jotka eivät ole heidän kanssaan samaa mieltä uskon asioista. Eksyksissä oleva tuntee vihaa sydämessään toisin ajattelijoita kohtaan ja pyrkii juonittelemaan heitä vastaan.

Panettelu ja juoruilu. Eksytyksen vallassa oleva ihminen vääristää asioita ja varsinkin hän vääristelee asioita niistä henkilöistä, jotka ajattelevat uskon asioista eri tavalla kuin hän. Vääristelyn ja panettelun seurauksena hän juoruilee asioita eteenpäin.

Ylpeys. Eksymyksen vallassa oleva ihminen vähättelee eikä arvosta niitä, jotka uskovat Raamatun opetukseen eri tavalla kuin hän. Ylpeys tekee hänestä ylimielisen.

Epäjärjestys. Eksymyksen vallassa oleva ihminen on sielullisen riivaajien viisauden vaikutuspiirissä, joka tuo sekavuuden ja epäjärjestyksen heidän kokouksiinsa. Riivaajahenkien manifestaatiot ja sielulliset kokemukset sekä väärä opetus ovat pääosassa eksyksissä olevien kokouksissa.

Edellä olevat eksytyksen merkit voivat vaikuttaa myös niissä, jotka ovat terveessä uskossa, mutta se johtuu siitä, että heillä on uskon kasvu kesken, eivätkä he ole siksi päässeet vielä eroon monenlaisista lihallisuuksista ja sielullisuudesta, mutta he tulevat pääsemään niistä eroon Raamatullisen uskon kasvun kautta. Eksymyksessä oleva ei sen sijaan pääse eroon lihallisista ja sielullisista ominaisuuksista, koska hän ei kasva uskossa eikä tuota Hengen hedelmää, sillä hänen voimansa vaikutus on sielullisessa riivaajien viisaudessa.

2 Kor 13:
5 Koetelkaat teitänne, jos te olette uskossa, kokekaat teitänne: eli ettekö te itsiänne tunne, että Jesus Kristus on teissä? ellei niin ole, että te kelvottomat olette.
6 Mutta minä toivon, että te tunnette, ettemme kelvottomat ole.
7 ¶ Ja minä rukoilen Jumalaa, ettette mitään pahaa tekisi, ei että me kelvolliseksi näkyisimme, vaan että te hyvää tekisitte ja me olisimme niinkuin kelvottomat.
8 Sillä emme mitään voi totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. (Biblia)

Jaak 5:
19 Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa,
20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Koska lopunajassa opetetaan Raamatusta paljon enemmän sellaista mitä Raamatussa ei ole, niin sinun tulisi ottaa Raamattusi esille ja alkaa rukouksen Hengessä tutkia ja koettelemaan onko sinun uskosi Raamatullista uskoa vai ihmiskäskyihin sekä riivaajahenkien perustukselle rakennettuja opetuksia.

Apt 5:
29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Jumalaa näyttää eksymyksen sekä tien totuuteen sellaisella ihmiselle, joka ihan oikeasti haluaa löytää totuuden. Eksymyksen vallassa oleva pahimmassa tapauksessa kulkee kohti iankaikkista kuolemaa. Eksymyksen vallassa oleva tekee paljon syntiä Jumalaa vastaan, mutta kun ja jos hän tekee parannuksen, niin hän saa eksymyksensä ja syntinsä anteeksi. Suuri on Jumalan armo ja anteeksiantamus, mutta se on kytketty parannukseen.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Joh 20:
30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

5 Moos 29:29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Moni sanoo, että Jumala voi toimia yli kirjoitetun sanan ja siksi kaikkea mitä Raamattu opettaa ei ole kirjoitettu meille, koska Pyhä Henki avaa sen meille. Raamatussa Jeesus sanoo, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Herra Jeesus sanoi myös ihmisten eksyvän jos he eivät tunne Kirjoituksia (Jumalan sana) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki pysyy siinä mikä on Raamattuun kirjoitettu eikä anna yli kirjoitusten menevää opetusta eikä toimi vastoin Jumalan sanan opetuksia.

Jumala voisi opettaa meille paljonkin sitä mitä Raamatussa ei ole, mutta Hän ei tee sitä, koska Hän on sitoutunut toimimaan niin kuin Raamattu opettaa, että voimme tunnistaa Hänen tekonsa emmekä eksyisi pois totuudesta. Meidän tähtemme Jumala on sitoutunut sanaansa ettemme eksyisi ja siksi meidän tulee uskoa Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Pyhä Henki toimii Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaan ja Jumalan sanan totuus opettaa meille miten Pyhä Henki toimii ja tämä estää meitä eksymästä kun ja jos tunnemme Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen toiminnan.

Jumala sanoo sanassaan, että sitä mitä Hän ei ole ilmoittanut, niin se on salassa ja se on vain Herran tiedossa, eikä meidän tarvitse sitä tietää. Se mikä meidän täytyy tietää on ilmoitettu Jumalan sanan kautta, että voimme olla kuuliaisia Herralle ja uskoa Häneen. Silloin kun joku sanoo, että voimme tietää ja meidän pitäisi tietää uskosta enemmän kuin mitä Raamattu opettaa, niin on kyse eksytyksestä.

Koska eksytys on sama asia kuin ei yli sen mitä kirjoitettu on ja opettaa Raamatusta enemmän kuin  mitä Raamatussa on, niin seuraavaksi tuon esille eksytyksen tuntomerkkejä. Yleensä tuodaan esille erilaisia opillisia opetuksia liittyen eksytykseen, mutta tässä kirjoituksessa keskityn siihen millä tavalla eksytetty ihminen käyttäytyy ja millaisia ovat eksytyksen piirteet ja ominaisuudet.

Haureus on eräs eksytyksen merkki

Ilm 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.

Ilm 2:20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.

2 Moos 34:15 Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, ettet, kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan,

2 Kun 9:22 Kun Jooram näki Jeehun, kysyi hän: "Onko kaikki hyvin, Jeehu?" Tämä vastasi: "Kuinka kaikki voisi olla hyvin, kun sinun äitisi Iisebelin haureus ja hänen monet velhoutensa yhä vielä jatkuvat?"

Hes 16:36 Näin sanoo Herra, Herra: Koska olet antanut riettautesi vuotaa ja olet paljastanut häpysi haureudessasi kaikille rakastajillesi ja kaikille kauhistaville kivijumalillesi, sekä lastesi veren tähden, jonka olet niille antanut,

Raamatun opetuksen mukaan haureus tarkoittaa kahta asiaa: uskonnollista haureutta epäjumalanpalveluksen kautta sekä lihallista haureuden harjoittamista, eli seksisyntejä. Nämä kaksi haureuden muotoa kulkevat käsi kädessä, sillä siellä missä harjoitetaan uskonnollista haureutta epäjumalanpalveluksen kautta harjoitetaan myös seksisyntejä.

Kun tutkimme Raamatusta eksyttäjiä ja eksytyksiä, niin monissa tapauksissa on selvä yhteys haureellisten seksisyntien harjoittamiseen. Velhous eli noituus vaikuttaa eksytyksissä, jolla on suora yhteys seksisynteihin. Raamatun kielessä velhous ja noituus tarkoittaa yhteyttä riivaajahenkien kanssa, jotka velhouden kautta eksyttävät ihmisiä niin uskonnolliseen kun fyysiseen lihalliseen haureuteen.

Jos katselet tässä ajassa esiintyviä eksyttäväisiä liikkeitä, niin huomaat kuinka usein siellä esiintyy seksisyntejä, avioeroja, uudelleen avioitumisia jne. Monet sananjulistajat ja muutkin vaihtavat aviopuolisoa himon kiihkossaan näissä liikkeissä, mutta he saavat edelleen jatkaa eksytyksiään, koska nämä liikkeet saavat elämän voimansa sielullisesta riivaajien viisaudesta ja siksi näihin asioihin ei puututa, koska haureellinen seksisynti on osa sielullisen ihmisen elämää ja lihallinen ominaisuus.

Väärä voitelu

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Matt 24:
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.

Raamatun profetian mukaan tulevina aikoina (voidaan myös kääntää viimeisinä aikoina), eli lopunaikana viimeisinä päivinä jotkut, eli monet tulevat luopumaan uskosta Jeesukseen, koska he uskovat riivaajien opetuksia sekä seuraavat riivaajahenkien ihmetekoja. Riivaajien viisaus on tekopyhyyttä ja heidän omatuntonsa on poltinraudalla merkitty, joka tarkoittaa sitä, että heidät on merkitty rangaistuksen merkillä.

Poltinraudalla merkitty tarkoitti tuon aikaista rangaistusta, jonka mukaan kaikkein paatuneimmat rikolliset merkittiin polttomerkillä, jotka olivat tehneet järkyttäviä ja häpeällisiä sekä pahamaineisia rikoksia.

Raamattu opettaa eksyttäjien olevan uskonnollisessa eksytyksen mielessä sellaisia, että he eksytyksen kautta opettavat ja tekevät häpeällisiä ja pahoja tekoja, jotka on tehty ulkokultaisuuden (tekopyhyys) kautta. Eksyttäjä esiintyy tekopyhänä, eli pyrkii jäljittelemään ja matkimaan pyhiä ja oikeita asioita, mutta todellisuudessa hän on tekemisissä saatanallisen pahuuden kanssa.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan lopunajan ja viimeisten päivien eksyttäjien keskipiste on ihmeissä ja tunnusteoissa, jotka on kuitenkin tehty riivaajahenkien valheenvoiman kautta. Lopunajan eräs keskeinen eksytyksen merkki on ihmeistä ja tunnusteoista puhuminen, mutta pelastuksesta, parannuksenteosta ja pyhityksestä ei puhuta muuta kuin ehkä jossakin sivulauseessa, sillä päähuomio on ihmeissä ja tunnusteoissa.

Jeesuksen mukaan lopunaikana tulee vääriä kristuksia ja profeettoja, jotka eksyttävät jos mahdollista valitutkin, eli Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset. Varmasti jotkut tulevat esiintymään Jeesuksena, mutta uskon Jeesuksen myös tarkoittaneen vääriä voideltuja, sillä Kristus (Khristos -Mashiach) tarkoittaa myös voideltua sekä Messiasta.

Lopunajan eksytyksen eräs keskeinen painotus on voitelun korostaminen ja aivan erityisen voitelun korostaminen, joka tekee uskovasta aivan erityisen "superuskovan". Kyseessä on väärä voitelu. Eksytyksen keskeisiä teemoja on myös maallisten asioiden tavoitteleminen ja erityisesti rahan himo, josta kirjoitan lisää myöhemmin tässä kirjoituksessani.

1 Joh 2:
15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.
.........................
20 ¶ Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.

Eksytys saa ihmisen rakastamaan maailmaa ja sen himoja. Mitä erityisempi ja voimakkaampi "voitelu" sinulla on, niin sitä enemmän eksyttäjät lupaavat sinulle tämän maailman ja elämän korskeutta (rahaa ja menestystä).

Raamattu opettaa, että jokaisella uskovalla on voitelu Pyhältä, eli Jumalalta uskon kautta Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä. Mitään erityisvoitelua ei tarvitse etsiä, koska kaikilla uskovilla on Pyhän Hengen osallisuuden kautta voitelu, joka johdattaa ja kasvattaa meitä uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen sekä Jumala antaa armoituksia ja armolahjoja oman aikataulunsa ja tahtonsa mukaisesti jokaiselle uskovalle ihmiselle.

Mieltymys vääryyteen

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16 ¶ Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

Raamattu opettaa lopunajan eksymykseen ja luopumukseen eksyneiden ihmisten olevan sellaisia, jotka eivät ota vastaan rakkautta totuuteen, koska he ovat mieltyneet vääryyteen ja valheisiin. He ovat siksi mieltyneet vääryyteen ja valheisiin, koska heissä vaikuttaa sielullinen riivaajien viisaus, jonka polttoainetta ovat vääryys ja valhe.

Raamatun opetuksen mukaan lopunajan eksytys saatanan aikaansaaman valhevoiman ihmeiden ja tunnusmerkkien kautta johdattaa eksytyksessä mukana olevat lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Kyseessä on todella vakava asia ja näyttää siltä etteivät kaikki uskovatkaan ymmärrä sitä kuinka vakavasta asiasta on kyse. Moni sanoo, että kyseessä on vain opillinen erehdys, mutta Raamattu sanoo lopunajan eksytyksen valheenvoimaan turvaavan ihmisen oman valintansa tähden joutuvan iankaikkiseen kadotukseen ellei hän tee parannusta.

Silloin kun uskova ihminen Jumalan armosta uskoo totuutta ja kasvaa Hengen pyhityksessä pitäen lujasti kiinni Jumalan sanan totuudesta, niin hän ei eksy pois totuudesta, vaan saa kasvaa totuuden tiellä. Jumala vahvistaa niiden sydämet ja uskon, jotka rakastavat Herraa totuudessa.

2 Tim 3:
8 Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä.
9 Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.
..........
13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.
14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Raamatun opetuksen mukaan eksytyksessä mukana olevat menevät koko ajan pitemmälle pahuudessa ja eksymyksessä. Eksytyksen vallassa oleva ihminen ei edisty pitemmälle Raamatullisessa uskossa, koska sielullisen riivaajien viisauden tähden hän ajautuu yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin. Eksytyksen mielettömyys tulee kuitenkin kaikille ilmeiseksi, eli eksytyksen mielettömyyden hedelmä paljastuu eksytyksessä mukana olevien kautta.

Uskon varmuus totuudesta Jumalan armosta on Jumalan ja Jumalan sanan totuuden tuntemista ja Jumalan sana opettaa totuudesta, nuhtelee synnistä ja vääryydestä, ojentaa kun siihen on aihetta ja kasvattaa uskovaa ihmistä vanhurskaudessa kaikkiin hyviin Jumalan tahdon mukaisiin tekoihin. Koska eksyksissä oleva ihminen on sielullisen riivaajien viisauden vallassa, niin hän ei kykene vastaanottamaan totuutta, ei nuhdetta synnistä ja vääryydestä, ei ojennusta, eikä kasva vanhurskaudessa, vaan sielullisen ihmisen päämääriä kohti, jotka ovat tämän maailman asioiden tavoittelemista kuten rahanhimo, silmäin pyyntö, elämän korska ja haureuden himot.

Rahan himo

2 Piet 2:
13 saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne;
14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia.
15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa,

1 Tim 6:
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

Eksytyksen eräs piirre sielullisena ominaisuutena on rahanhimo ja halu rikastua, eli maallisen omaisuuden tavoitteleminen ja kerääminen. Hengellinen ja totuutta rakastava uskova ihminen on keskittynyt etsimään kaikessa ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta ja Jumala on luvannut antaa hänelle kaiken mitä hän erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa tarvitsee.

Rahanhimossa on kyse ahneudesta ja sielullisen ihmisen sydän voi olla hyvinkin harjaantunut ahneuden harjoittamiseen. Haureus on myös sielullisen ihmisen syvimpiä himoja. Eksytyksessä mukana olevat ihmiset ottavat vääryyden palkkaa, eli he pyrkivät keräämään mahdollisimman paljon rahaa eksytyksen kautta ja tavoittelevat koko ajan enemmän maallista mammonaa. Raha ja rahan jatkuva kerääminen ja kerjääminen on eräs eksytyksen selkeä merkki.

Raamattu opettaa tyytymään elatukseen ja kaikkeen tarpeelliseen eikä hengellisen ihmisen päämäärä saa olla rahan kerääminen ja omaisuuden tavoitteleminen. Raamatun opetuksen mukaan rikastumisen halu johtaa vahingolliseen himoon, jotka johtavat turmioon ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan juuri ja rahan himo on vahingollista himoa, joka johdattaa uskovia pois Raamatullisesta uskosta jopa kadotukseen saakka. Rahan himo ei ole pikkuasia, vaan voi olla ja on kadottava synti ellei rahan himosta halua tehdä parannusta.

Raamattu opettaa ettei Jeesuksen opetuslapsilla saa olla mitään tekemistä rahan himon synnin kanssa, vaan uskovan tulee etsiä ja tavoitella Jumalan vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa totuuteen, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hyvää uskon kilvoittelua Jumalan tahdon mukaisesti.

Herra Jeesus varoitti eksytyksistä

Eksytys ja eksyttäjät, jotka vääristelevät Jumalan sanan totuutta sanovat ettei eksytyksistä saisi puhua mitään eikä tuoda esille mitään väärää, vaan tulee etsiä sitä mikä yhdistää sekä keskittyä Jeesukseen. Miksi eksyttäjät toimivat tällä tavalla? Valheenhenki, joka on eksyttänyt heidät ei halua paljastua ja siksi valheenhenki pyrkii tekemään kaikkensa ettei eksytyksistä sanoittaisi mitään tai ettei niihin puututtaisi millään tavalla, koska silloin eksytys valheenhengen kautta kykenee saamaan mahdollisimman paljon tuhoa niiden ihmisten elämässä, jotka ovat ajautuneet saatanan kavalien juonien uhriksi.

Myös sellainen uskova voi sanoa ettei eksytyksistä ja vääristä asioista saa puhua, jotka eivät ole vielä uskossaan harjaantuneet ymmärtämään syvällisesti Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan totuuden opetusta. Puhuiko Herra Jeesus eksytyksistä ja varoittiko Hän niistä?

Matt 24:
4 Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
........
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
........
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

Herra Jeesus sanoi, että lopunaikana viimeisinä päivinä ennen Hänen tulemustaan monet väärät profeetat sekä väärät voitelun jakajat eksyttävät suurien ihmeiden ja tunnustekojen kautta, jos mahdollista valitutkin, eli Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset. Kun Jeesukselta kysyttiin merkeistä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan, niin Jeesus sanoi ensimmäiseksi katsokaa ettei kukaan teitä eksytä.

Koska Jeesus puhui eksytyksistä ja sanoi monenlaisten eksyttäjien ja eksytysten vaikuttavan lopunajassa, niin myös meidän uskovien on puhuttava, paljastettava ja varoitettava näistä eksytyksistä ettei kukaan uskova eksyisi niihin ja mahdollisimman moni eksytyksessä oleva voisi vapautua eksytyksestä. Jos haluamme puhua samoista asioista joista Herra Jeesus puhui, niin meidän on myös puhuttava eksytyksistä ja varoitettava niistä, koska Jeesuskin varoitti niistä.

Toki Jeesus puhui paljon muustakin kuin eksytyksistä ja meidän tulee näistä muistakin asioista puhua, mutta myös eksytyksistä, koska ne erityisesti liittyvät lopunaikaan, jota elämme. Meidän uskovien keskipiste tulee olla Herrassa Jeesuksessa, mutta koska Jeesuskin puhui eksytyksistä, niin meidän tulee puhua ja varoittaa niistä. 

Sellainen ihminen joka kieltää eksytyksistä puhumisen ei ymmärrä Jeesuksen toimintaa, ei Jumalan sanan totuutta ja Jumalan tahtoa, ei lopunajan moninaisia eksytyksiä eikä hän myöskään ymmärrä hengellisen työn tekemistä, jonka eräs osa-alue on eksytyksestä varoittaminen ja niiden paljastaminen, koska Jeesuskin varoitti eksytyksistä ja paljasti niitä.

Hebr 8:12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."

Hebr 10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

Kun ja jos joku eksytyksessä mukana oleva tekee parannuksen eksymyksestä, niin Jumala antaa anteeksi hänelle hänen syntinsä ja eksymyksensä ja niin tulee meidänkin antaa. Liian usein me uskovina olemme vieläkin koko ajan tuomitsemassa ja syyllistämässä sellaista uskovaa, joka on tehnyt parannuksen eksymyksestään ja saanut Jumalalta syntinsä anteeksi. Kun ja jos näin on, että me syyllistämme sitä joka on saanut syntinsä anteeksi Jumalalta ja elää nyt totuudessa, niin silloin me teemme syntiä Jumalaa ja tätä henkilöä vastaan, koska syytämme häntä sellaisesta minkä Jumala on antanut anteeksi ja jota Jumala ei enää muista. Tällaisesta syyttämisestä on tehtävä parannus.

Kun eksymyksessä oleva on tehnyt parannuksen, niin parannuksen prosessi kestää usein pitemmän ajan, koska hän kykenee vasta ajan kanssa tunnistamaan ja hylkäämään niitä kaikkia vääriä opetuksia ja käsityksiä mihin hän eksymyksessä uskoi. Meidän tulee antaa aikaa hänelle tehdä parannusta sekä oppia hylkäämään vääriä opetuksia ja annettava aikaa oppia tuntemaan totuutta yhä syvällisemmin.

Jumalan rakkaus on totuuden voima

Hebr 3:10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: ‘Aina he eksyvät sydämessään’; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni;

Joh 14:
21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."
22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
25 ¶ Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.
26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Juud 1:2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Joh 16:
13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Uskova ihminenkin eksyy sydämessään pois totuudesta jos hän ei opi tuntemaan Jumalaa ja totuuden tietä. Jos sinä olet uskossa Herraan Jeesukseen, niin sinulle on mahdollista olla eksymättä pois totuudesta. Koska emme ole emmekä tule täydellisiksi, niin lankeemuksia voi tulla ja tuleekin, mutta on kuitenkin mahdollista olla eksymästä pois totuudesta ja kasvaa Jumalan tuntemisessa.

Herra Jeesus sanoi, että hän joka pitää Jumalan käskyt, eli on uskossa kuuliainen Jumalalle, niin tällainen ihminen rakastaa Jumalaa ja mikä tärkeintä Jumala rakastaa häntä. Toki Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, mutta vain sellaisia ihmisiä Jumalan rakkaus hyödyttää, jotka rakastavat Jumalaa ja ovat kuuliaisia Jumalalle.

Herra Jeesus lupasi ilmoittaa itsensä sellaiselle ihmiselle, joka rakastaa Jeesusta. Tämä tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus avaa sellaisen ihmisen ymmärtämään totuuden sanaa, joka rakastaa Jeesusta. Millään muulla tavalla emme kykene ymmärtämään syvällisesti Jumalan sanan totuutta ja kasvamaan uskossa kuin rakastamalla Herraa Jeesusta. Pyhä Henki uskovan sydämessä Jumalan armosta vaikuttaa ja enentää rakkautta Herraan Jeesukseen.

Jos ihminen ei rakasta Jeesusta, niin hän ei usko eikä ojentaudu Jumalan sanan totuuden mukaan, vaan hän on suuressa vaarassa eksyä koko ajan yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin. Eksytyksessä olevat ihmiset eivät rakasta Jeesusta, vaikka he niin väittävät, koska todellinen rakkaus Jeesukseen saa uskovan ihmisen elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti, eikä rakkaus Jeesukseen johdata ihmistä eksytykseen, vaan sielullinen ihminen uskovakin eksyessään pois totuudesta, eksyy koska hän rakastaa sitä mikä maailmassa on, eli silmäin pyyntöä ja elämän korskaa sekä tavoittelee tämän maailman antimia, mutta ei Jumalan sanan mukaista elämää. 

Jumalan Pyhä Henki opettaa uskovalle kaikkea mitä Raamattu opettaa, eikä Hän opeta yli kirjoitetun sanan ja muistuttaa kaikesta mitä Jeesus ja Raamattu opettaa. Eksytyksen henki kirkastaa Pyhää Henkeä, mutta Jumalan Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja asettaa Jeesuksen kaiken keskipisteeksi ja Jeesus kirkastaa Isäänsä. 

Petri Paavola 10.6.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker