Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Rabbiininen kirjallisuus ja jättiläiset - nephilim

Breaking Israel News on ortodoksijuutalaisten mediajulkaisu, jonka johtohahmot kannattavat kabbalismia. Kabbalismi (Kabbalah) on juutalaista mystiikkaa ja mystistä ajattelua. Kirjaimellisesti Kabbalah tarkoittaa se mikä on vastaanotettu. Kabbalismi sisältää esoteerista traditiota, käsitellen maailman luomista, Jumalan luonnetta, ekstaattisia (hurmoksellisuus) mystisiä kokemuksia, tulevaa messiaanista aikaa ja kuolemanjälkeistä luonnetta. Kun israelilaiset olivat Babylonin vankeudessa, niin silloin ortodoksi judaismiin tuli vaikutuksia monista mystisistä ja maagisista käsitteistä, joiden alkuperä on egyptiläisissä, hellenistisissä ja persialaisissa (Babylon) lähteissä sekä sen lisäksi kabbalismissa on vaikutteita hindulaisuudesta, Babylonian astrologiasta, kreikkalaisten filosofien numerologiasta ja Pythagoraan mystiikasta. Kabbalismissa okkulttisilla numerojen merkityksillä on todella suuri ja tärkeä merkitys.

Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelia ja näin teen, mutta en kuitenkaan voi siunata okkultistista kabbalismia, koska se on eräs lopunajan ekumeenisista saastaisuuden lähteistä. Kirjoituksessani tuon esille yhden esimerkin kautta millä tavalla kabbalisti rabbien kabbalismi pyrkii eksyttämään ihmisiä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Breaking Israel News Media julkaisi 20.1.2020 artikkelin: 'Secret' River Connecting Jerusalem to Dead Sea (Salainen joki yhdistää Jerusalemin Kuolleeseenmereen). Artikkelissa kerrottiin kuinka aikaisemmin tuntematon joki Israelin erämaassa paljastettiin maailmalle sunnuntai iltana. Israelilainen Channel 11 Kan News raportoi kuusi mailia pitkästä joesta joka virtaa läpi syvien erämaakanjonien lähellä Kuolluttamerta.

Breaking Israel News kertoi kuinka Raamatun profetia ennustaa samanlaisen joen ilmestymisen kuin tämä "salainen joki" virraten idästä Jerusalemista Kuolleeseenmereen täyttäen sen kaloilla ja ympäröivän erämaan elämällä. Tämän jälkeen artikkeli viittaa Hes 47:3-9 Raamatun kohtaan.

Hes 47:3-9 kohta kertoo tuhatvuotisen valtakunnan ajasta, jolloin Jerusalemin ympäristö muuttaa muotoansa. Hes 47:3-9 kertoo joesta, jonka vesi virtaa itäiselle (Jerusalemin) alueelle virraten läpi erämaan laskeutuen mereen ja kun vesi laskee mereen, niin meren vesi paranee, elämä virkoaa meressä ja kaloja on oleva hyvin paljon. Tuhatvuotisessa valtakunnassa Kuollutmeri elpyy ja paranee, niin että kalatkin voivat elää siinä, koska vesi tulee elämälle elinkelpoiseksi. Se, että mikä joki virtaa tuhatvuotisessa valtakunnassa, onko se jokin salainen joki vai kokonaan ihan uusi tuhatvuotista valtakuntaa varten tehty joki selviää vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Breaking Israel Newsin artikkeli sanoi kuinka tämä löydetty salainen joki tulee laskemaan valloilleen esi-messiaaniset luonnonilmiöt, kuten jättiläiset nimeltään Sambatyon. Artikkelin mukaan on olemassa juutalainen legenda, joka sanoo Damaskoa lähellä olevasta joesta, jolla oli erityinen piirre, sillä se ei virrannut ollenkaan sapattina.

Plinius vanhempi roomalainen kirjailija ja filosofi on kuvannut Sambatyuonia kirjassaan Historia Naturalis sanoen joen juoksevan nopeasti kuusi päivää viikossa ja pysähtyy seitsemäntenä päivänä. Juutalainen rabbi Elijah ben Solomon Zalman, joka eli ja vaikutti 1700-luvulla kytki Sambatyon joen Nephilimeihin (jättiläiset) ja Messiaan viimeisiin päiviin.

Breaking Israel News kirjoitti artikkelin lopussa, että nephilimit ovat ensimmäisen Mooseksen kirjan jättiläisiä ja kuinka eräs ryhmä nephilimeistä ei sekoittunut ihmisten kanssa ja asettui Sambatyon joelle piiloutuen ja erottautuen ihmiskunnasta. Artkkelin mukaan rabbinistinen kirjallisuus sanoo Sambation joen olevan myyttinen joki, jonka luota Assyrian kuningas Salmaneser karkotti Israelin kymmenen kadonnutta heimoa. Breaking Israel Newsin artikkelin mukaan nephilimit (jättiläiset) on kuvattu juutalaisessa kirjallisuudessa erittäin pyhiksi, jotka pitävät kaikki käskyt, ja he jäävät piiloon, kunnes sitten viimeisessä taistelussa Siionin vuorella nephilimit tulevat auttamaan Israelia tässä taistelussa.

Mitä Raamattu sanoo jättiläisistä (nephilim)? Kautta aikain Raamatun tutkijoilla ja opettajilla on ollut monenlaisia käsityksiä siitä keitä jättiläiset (nephilim) olivat. Jotkut ovat sitä mieltä, että jättiläiset olivat langenneiden enkeleiden ja ihmisten tytärten jälkeläisiä. Jotkut sanovat jättiläisten olleen langenneen ihmiskunnan edustajia, eli lankeemuksen tilassa olevat miehet yhtyivät ihmisten tytärten kanssa, josta syntyi jättiläisiä. Sitten jotkut ovat sitä mieltä, että Aadamin pojan Sethin jälkeläiset yhtyivät ihmisten tytärten kanssa, josta syntyi jättiläisiä. Itse asiassa näitä teorioita keitä jättiläiset olivat on vielä lisääkin, mutta toin esille nuo kaikkein yleisimmät opetukset siitä keitä he olivat. Tuon seuraavaksi esille sen millä tavalla ymmärrän nephilimin tarkoittavan langenneita enkeleitä.

1 Moos 6:
1 ¶ Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
2 huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.
3 ¶ Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta."
4 Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä (
nephilim - nefilim), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.
5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
6 ¶ niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.
7 Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni".
8 ¶ Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä.

Raamattu sanoo jättiläisten olleen langenneita enkeleitä, sillä osa (ei kaikki) langenneista enkeleistä yhtyivät ihmisten tyttäriin. 1 Moos 6:1-8 sanoo kuinka ihmiset alkoivat lisääntyä maan päälle ja heille syntyi tyttäriä. Tässä kohden puhuttiin ihmisten, miesten ja naisten seksuaalisesta kanssakäymisestä ja heti sen jälkeen sanotaan, että Jumalan pojat huomasivat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoiksi kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Sitten Raamattu sanoo, että siihen aikaan maan päällä eli jättiläisiä (olivat kooltaan huomattavasti suurempia kuin ihmiset), ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin, niin nämä synnytti heille lapsia.

Tässä kohdassa Jumalan pojilla tarkoitetaan jättiläisiä (nephilim), jotka olivat langenneita enkeleitä. Sana nephilim tulee sanasta naphal, joka tarkoittaa langeta ja heittää alas (Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon). Taivaassa langenneet enkelit lankesivat syntiin ja heidät heitettiin taivaasta alas. Tässä kohden sana nephilim sopisi langenneisiin enkeleihin. 1 Moos 6 luku kertoo kuinka Jumalan poikien yhtyessä ihmisten tyttäriin maan päällä eli jättiläisiä. Raamattu tekee tässä erotuksen Jumalan pojista ja ihmisten tyttäristä, korostaen sitä, että Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin. Miehen ja naisen yhtyessä toisiinsa heille ei synny jättiläisiä.

1 Sam 17:
4 Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
5 Hänellä oli vaskikypäri päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea.
6 Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs.
7 Hänen peitsensä varsi oli niinkuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen edellänsä.

Raamattu sanoo Goljatin olleen vähän yli kolme metriä pitkä (kuusi kyynärää ja vaaksa), ja hänen rintahaarniskansa painoi noin 80 kiloa ja peitsen kärki noin 10 kiloa. Goljat oli jättiläinen ja on selvää ettei tavallinen ihminen kyennyt käsittelemään taistelussa peistä, jonka kärki painoi yksistään kymmenen kiloa. 1 Moos 6 luku sanoo, että näitä jättiläisiä (nephilim) oli myöhemminkin, joka tarkoittaa että heitä oli myös vedenpaisumuksen jälkeen, koska Raamattu sanoo esim. 4 Moos 13 luvussa jakeessa 33 kuinka israelilaiset näkivät luvatussa maassa jättiläisiä (nephilim). Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että vedenpaisumuksen jälkeen langenneet enkelit toistivat yhtymisen ihmisten tyttäriin, siksi 1 Moos 6 sanoo, että jättiläisiä oli olemassa myöhemminkin.

Raamattu sanoo, että sen jälkeen kun jättiläisiä (langenneen enkelien ja ihmisten siemen) oli maan päällä, niin ihmisten pahuus oli suuri maan päällä. Tämän tähden kun langenneet enkelit yhtyivät ihmisten tyttäriin syntyi maan päällä jättiläisten suku, jossa yhdistyi demoninen ja ihmissiemen. Jumala hukutti maailman vedenpaisumuksen kautta ihmisen suuren pahuuden ja synnin tähden, mutta samalla hukutettiin myös jättiläiset (nephilim). Koska jättiläisiä oli kuitenkin vielä vedenpaisumuksen jälkeenkin, niin se tarkoittaa sitä, että langenneet enkelit yhtyivät taas ihmisten tyttäriin, josta on todisteena 4 Moos 13:33, jättiläiset (nephilim), Anakin jättiläisheimon jälkeläiset maan päällä luvatussa maassa.

Herra käski hävittää ja tuhota luvatussa maassa (Kanaanin maa) olevat kansat, joiden seassa asui muun muassa Anakin jättiläisheimo. Jättiläisten vaikutusalue oli luvattu maa, koska saatana pyrki sitä kautta estämään Jumalan lupausten toteutumisen Israelille sekä pyrki tuhoamaan israelilaiset. Tästä syystä Jumala käski hävittämään Kanaanin maan kansat, koska heidän seassaan oli jättiläisiä. Tällä tavalla Jumalan käsky hävittää Kanaanin maan kansat tulee ymmärrettäväksi, koska heidän keskuudessaan oli jättiläisiä (nephilim) langenneiden enkelien ja ihmisten yhdistynyt siemen, näin israelilaisten Jumalan avulla piti hävittää pois maan päältä saatanallinen ihmissiemen, joka oli yhdistynyt langenneiden enkelien kanssa.

Uusi Testamentti vahvistaa sen, että langenneet enkelit ovat yhtyneet ihmisten tyttärien kanssa:

Juud 1:
6 ja että Hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa (arkhe), vaan jättivät oman asumuksensa, on iankaikkisin kahlein säilyttänyt pimeään suuren päivän tuomiota varten -
7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niitten ympärillä olleet kaupungit, jotka niitten tavoin harjoittivat haureutta ja lähtivät seuraamaan vierasta (
heteros)  lihaa, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Aapeli Saarisalo

Jude 1:
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.
7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. King James Version

Jude 1:
6 And the angels—who did not keep their own position of authority but deserted their proper place—He has kept in everlasting shackles under gloomy darkness until the judgment of the great Day.
7 In the same way as these angels, Sodom and Gomorrah and the cities around them—having given themselves over to sexual immorality and gone after a different sort of flesh—are displayed as an example, suffering the punishment of eternal fire. Tree of Life Version (TLV) The Messianic Jewish Family Bible Society

Juud 1:6 Ja ne enkelit, jotka ei alkuansa pitäneet, vaan antoivat ylön kotonsa, on hän kätkenyt pimeyteen ijankaikkisilla kahleilla suuren päivän tuomioon asti, Biblia 1776

Juudaan kirjeen luku 1 ja jakeet 6,7 sanovat kuinka ne enkelit (langenneet enkelit), jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa (arkhe - alku, ensimmäinen, alkuperä) voitaisiin kääntää myös alkua tai alkuperää, koska sitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Juudaan kirje 1:6,7 sanoo ja tulee ymmärtää, että ne enkelit (langenneet enkelit), jotka eivät säilyttäneet alkuperäänsä, vaan jättivät oman asumuksensa, eli he jättivät "enkeliruumiin" ottaessaan ihmisruumiin muodon yhtyessään ihmisten tytärten kanssa. Jumalan luomilla enkeleillä oli kyky ottaa ihmisen muoto ja näin myös langenneilla enkeleillä oli tämä kyky. Juudaan kirjeen 1:6 sanoo selvästi, että langenneet enkelit jättivät oman alkuperäisen asumuksensa ("enkeli-henkiruumis"), jotka Jumala pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomiota varten. Kaikki pimeyden langenneet enkelit eivät ole vangittuja, sillä vain ne on vangittu, jotka hylkäsivät oman enkeli-henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Juudaan kirjeen 1 luvun jae 7 todistaa sen, että langenneet enkelit yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Nämä langenneet enkelit, jotka jättivät oman alkuperäisen asumuksensa (enkeli-henkiruumis) ovat nyt iankaikkisissa kahleissa odottamassa suuren päivän tuomiota, samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla kuin nekin, joka tarkoittaa tässä että niin kuin enkelit harjoittivat haureutta eksyen seuraamaan vierasta lihaa (toista, muuta lihaa), niin eksyivät myös ihmiset Sodomassa ja Gomorrassa.

Kreikankielen sana heteros tarkoittaa toinen, muu. Aapeli Saarisalo kääntää Juud 1:7 oikeaan suuntaan. Langenneet enkelit haureuden synnissään eksyivät olemaan seksuaalisessa yhteydessä ihmisten tytärten kanssa, jotka ovat vierasta, toista ja muuta lihaa kuin enkelin henkiruumis. Sodoman ja Gomorran homoseksuaalisuuden synnissä ihmiset eksyivät vieraan ja toisen lihan himoihin, kun he hylkäsivät luonnollisen seksuaalisuuden halun vastakkaiseen sukupuoleen ja valitsivat oman sukupuolensa, joka on tässä suhteessa vierasta tai toista lihaa kuin se mikä olisi luonnollista.

Juudaan kirjeen luku 1 ja jakeet 6,7 todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät oman henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tyttäriin.

Raamattu sanoo (Juud 1:6), että nämä langenneet enkelit ovat kahlittu iankaikkisilla kahleilla ja odottavat suuren päivän tuomiota (viimeinen tuomio), joka tarkoittaa sitä, että nämä iankaikkisesti kahlitut langenneet enkelit eivät palaa lopunaikana maan päälle, niin kuin jotkut väärin opettavat.

Joku voi ajatella ja sanoa Raamatun sanovan etteivät enkelit mene naimisiin ja yhdy naisten kanssa, joten opetus jättiläisistä langenneina enkeleinä, jotka olisivat yhtyneet ihmisten tytärten kanssa on väärä opetus. Kun katsomme mitä Raamattu sanoo enkeleistä ja etteivät enkelit avioidu naisten kanssa, niin huomaamme ettei se kumoa langenneiden enkelien yhtymistä ihmisten tytärten kanssa:

Matt 22:
28 Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut."
29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Mark 12:
22 Samoin kävi kaikille seitsemälle: heiltä ei jäänyt jälkeläistä. Viimeiseksi kaikista vaimokin kuoli.
23 Ylösnousemuksessa siis, kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, sillä hän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona?"
24 Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?
25 Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaissa.

Matt 22:28-30  ja Mark 12:22-25 jakeet sanovat ettei ylösnousemuksessa kun kuolleista noustaan, niin silloin ei naida eikä mennä miehelle, sillä he ovat kuin enkelit taivaassa. Raamattu sanoo, että kuolleista ylösnousemuksen jälkeen ei enää mennä naimisiin, sillä silloin ollaan niin kuin että taivaan enkelit, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan enkelit, Jumalalle uskolliset enkelit eivät mene naimisiin. Raamatun opetuksen mukaan langenneet enkelit kuitenkin ovat yhtyneet ihmisten tytärten kanssa. Huomaa tässä se ero, että Jumalalle kuuliaiset Jumalan enkelit eivät mene naimisiin, mutta langenneet enkelit jättivät oman henkiruumiinsa ja yhtyivät ihmisten tytärten kanssa. Tästä saa tietenkin olla eri mieltä kanssani, mutta mielestäni Raamattu tuo tämän asian todella selkeästi esille.

Breaking Israel News kirjoitti artikkelissaan 'Secret' River Connecting Jerusalem to Dead Sea, että jättiläiset (nephilim) olisivat erittäin pyhiä, jotka pitävät kaikki käskyt (Jumalan käskyt) ja tulevat auttamaan Israelia viimeisessä taistelussa Siionin vuorella. Kuten Raamatusta on käynyt ilmi, niin jättiläiset (nephilim) olivat erittäin pahoja, tehden paljon pahaa Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Tästä tulee esille selkeästi se kuinka juutalaisen ortodoksi kabbalismin takana on pimeyden henkivalta ja valheenhenki, joka pyrkii vääristämään totuutta. Raamattu sanoo jättiläisten (nephilim) olleen pahoja ja rikkoneen Jumalaa vastaan, mutta juutalainen ortodoksi kabbalismi sanoo jättiläisten (nephilim) olleen erittäin pyhiä, pitäen kaikki käskyt.

Juutalainen ortodoksinen kabbalismi pyrkii näkemään nyt tässä ajassa kaikkialla merkkejä messiaanisesta ajasta, jolloin "Messias" tulee, mutta todellisuudessa he odottavat valhemessiasta (antikristus) ei todellista Raamatun Messias Jeesusta. Juutalaista ortodoksista kabbalismia tukevat rabbit houkuttelevat ja eksyttävät Herran Jeesuksen opetuslapsia tukemaan ja kannattamaan Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista.

Herran Jeesuksen opetuslapsien ei tule rukoilla millään tavalla Jerusalemin kolmannen temppelin puolesta, eikä muutenkaan tukea sitä, koska se ei ole Jumalan määräämä hanke ja projekti. Jerusalemin kolmas temppeli on kabbalisti rabbien, vapaamuurarien jne. hanke, eli laittomuuden hanke, jonka Jumala sallii rakennettavan. Kolmannen temppelin toteutuminen on Jumalan sanan profetian toteutumista, mutta se on pimeyden hankkeen toteutuminen, josta Jumalan sanan profetia kertoo, joka ei ole Jumalan tahto, mutta Hän sallii sen tapahtuvan.

Rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus ei edusta vanhan liiton aikaista uskoa Jumalaan, vaan on sen lisäksi sekoittanut siihen oppeja ja uskomuksia muinaisesta Babylonian uskonnosta, muinaisesta Egyptin uskonnosta, hindulaisuudesta, okkultismista jne. Rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus hyväksyy kaikki muut uskot ja uskomukset paitsi uskon Raamatun totuuteen Messias Jeesuksesta. Rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus on ekumenian ja antikristillisen hengen airut ja sanansaattaja. Tämän tähden rabbiininen kabbalistinen ortodoksi juutalaisuus vääristelee Raamatun sanan opetusta myös monessa muussa kohdassa.

Siunaan Israelia, mutta en siunaa saatanallista kabbalismia ja sen harjoittamista. Kun ja jos siunaamme Israelia Raamatun sanan totuuden mukaan, niin silloin siunatessamme Israelia rukoilemme ja toivomme heille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Ihminen, niin juutalainen kuin pakanakin voi tulla ainoastaan ja todellisesti Jumalan siunaamaksi uskon kautta Herran Jeesukseen, sillä Jumalan pelastus on ainoastaan Messias Jeesuksessa, Hänen verensä ja sovitustyönsä kautta.

 


 

Petri Paavola 22.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
breakingisraelnews.com/ 143678/secret-river-discovered-connecting-jerusalem-to-dead-sea 


 

 

 

eXTReMe Tracker