Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


"Rakkaus" vastaan "viha"

Espoon hiippakunnan piispan Kaisamari Hintikan lausuma samaa sukupuolta olevien parien välisestä rakkaudesta on herättänyt keskustelua Espoon hiippakunnassa sekä laajemminkin kirkon piirissä. Kaisamari Hintikka sanoi, että seksuaalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo Kristuksen ruumiin ykseyttä ja Jumalan luomistyötä vastaan. Hintikan lausuma samaa sukupuolta olevien välisestä rakkaudesta on vastoin Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan ilmoitusta.

Tubettaja Tuure Boelius hyökkäsi voimakkaasti Päivi Räsästä vastaan, kun Päivi oli tuonut esille ettei Pride2020 ole ihmisoikeustapahtuma, vaan lgbt-ideologiaa, jonka tavoitteena on murtaa ihmiskunnan historian ja jatkuvuuden perusta, lapsen oikeus äitiin ja isään sekä omaan synnynnäiseen sukupuoleensa. Räsäsen Päivi on ihan oikeassa, sillä lgbt-ideologiassa ei ole kyse ihmisoikeuksista, vaan perinteisten arvojen rikkomisesta ja murtamisesta, luonnottoman tekemisestä "luonnolliseksi".

Pyrin tässä kirjoituksessani käsittelemään homoseksuaalisuutta Raamatun sanan valossa sekä tuon esille myös sen mitä Raamattu opettaa seurakunnasta ja seurakunnan johtamisesta. Käsittelen myös Tuure Boeliuksen ja Päivi Räsäsen lausuntoja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Raamattu sanoo homouden olevan syntiä
Raamatun opetus seurakunnasta ja seurakunnan johtajuudesta
Tuure Boelius ja Päivi Räsänen
"Rakkaus" vastaan "viha"

 

Raamattu sanoo homouden olevan syntiä

Kaisamari Hintikka sanoi tarkasti ottaen seuraavasti:


"Vaikka emme juuri nyt pääsisikään sopuun samaa sukupuolta olevien vihkimisestä yhtenä kirkkona, on selvää, että seksuaalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo sekä Kristuksen ruumiin ykseyttä että Jumalan luomistyötä vastaan. Espoon hiippakunnassa ei ole tilaa tämänkaltaiselle opetukselle."
 

Kun tutkimme Jumalan sanan ilmoitusta Raamattua, niin Raamattu puhuu yksiselitteisen selvästi, että homoseksuaalisuus on vastoin Jumalan tahtoa, eli syntiä.

Room 1:

25 Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

26 Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;

27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

 

Fil 3:
18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina;
19 heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä.

Roomalaiskirjeen opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on häpeällistä himoa ja kun tarkastelemme Room 1:25-28 teksti- ja asiayhteyttä, niin näemme Raamatun opettavan homoseksuaalisuuden olevan syntiä myös tässä Uuden Liiton ajassa, jota elämme. Raamattu tuo selkeästi, että homoseksuaalisuuden synti on ihmisen valinta, jossa ihminen hylkää luonnollisen seksuaalisuuden ja valiten luonnottoman seksuaalisuuden harjoittamisen. Kreikankielen (alkuteksti) sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Khresis sana Room 1:26,27 jakeissa puhuu selvästi homoseksuaalisuudesta (miesten ja naisten) luonnottomana syntinä.

Raamattu sanoo, että sellainen ihminen vaeltaa Kristuksen ristin vihollisena (vastustaa Jumalan sanan totuutta), jonka kunniana on hänen häpeänsä (synti). Homoliike on ottanut pride (ylpeys) sanan johtotähdekseen, jonka mukaan he ovat ylpeästi homoseksuaaleja. Raamatun sanan opetuksen mukaan ylpeys on yksi pahimmista synneistä. Raamatun sanan opetuksen mukaan, jokainen synti on kadottava synti, mutta vaikutusalaltaan jokin tietty synti vaikuttaa enemmän tuhoisasti tässä maailmassa kuin joku toinen synti. Ylpeys on tällainen synti, joka negatiivinen vaikutusalue on suuri ja tuhoisa.

Homoseksuaalisuuden sanominen synniksi ei ole vihapuhetta tai ihmisoikeusloukkaus, koska ihmisen Luoja, Jumala sanoo sanassaan homouden olevan syntiä. Ihmisen Luojalla on oikeus määritellä se mikä on luonnollista seksuaalisuutta tai luonnotonta seksuaalisuutta.

Kaisamari Hintikan lausunnot kuinka samaa sukupuolta olevien parien rakkauden leimaaminen synniksi rikkoo Kristuksen ruumiin ykseyttä ja Jumalan luomistyötä vastaan on valheellinen väite, joka on täysin sitä vastaan mitä Raamattu sanoo ja opettaa homoseksuaalisuudesta. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan seurakunnassa ei ole tilaa sellaiselle opetukselle, joka sanoo ettei homoseksuaalisuus olisi syntiä.

Raamatun opetus seurakunnasta ja seurakunnan johtajuudesta

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Apt 14:
20 Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen.
21 Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan

Hebr 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Herra Jeesus opetti (Mark 1:15) kuinka ihmisen on tehtävä parannus ja uskottava evankeliumi, että hän voisi pelastua. Parannus sana on alkutekstissä metanoeo, joka tarkoittaa katua, muuttaa mielensä ja ajatella toisin. Raamatussa parannuksen tekeminen tarkoittaa sitä kuinka ihminen katuu syntejänsä ja tunnustaa syntinsä Jumalalle, ja haluaa muuttaa mielensä, joka tapahtuu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Parannuksen tekeminen ja evankeliumin uskominen Herraan Jeesukseen on Jumalan armoa ja Jumalan säätämä asetus siitä kuinka ihmisen tulee vastaanottaa pelastus ja syntien anteeksiantamus tässä Uuden Liiton aikakaudessa.

Raamattu sanoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, jos he haluavat vastaanottaa Jumalan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatun sanan opetuksen mukaan jokaisen, joka tulee Raamatun Jumalan luo, niin hänen täytyy henkilökohtaisesti uskoa, että Jumala on ja pelastus tulee uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamatun sanan opetuksen valossa Suomen luterilaisen kirkon oppi seurakunnan jäsenyydestä kirkon kasteen kautta ei ole Raamatun sanan opetus, vaan ihmisten uskonnollinen perinnäissääntö. Se on totta, että luterilaisessa kirkossa on Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, joita on kirkon sisällä minimaalinen vähemmistö. Luterilaisen kirkon sisällä olevat Jumalan armosta pelastetut ihmiset ovat tehneet henkilökohtaisesti parannuksen ja uskoneet evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, sillä Jeesuksen sanojen mukaan ihminen voi pelastua vain tekemällä parannuksen ja uskomalla evankeliumin.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä jotka pelastuivat. (Toivo Koilo UT)

Raamatun sanan valossa Jumalan tahto on, että uskovat ihmiset olisivat sellaisessa uskonyhteydessä, jossa ihmisiä ei liitetä seurakuntaan uskonnollisten perinteiden kautta, koska Jumala itse lisää seurakuntaansa Jumalan armosta pelastetun ihmisen.

Apt 20:
17 ¶ Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat (presbyteros).
............
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi (episkopos), paimentamaan (poimaino) Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.´

Luterilaisen kirkon opin mukaan hiippakunta muodostuu useasta eri paikkakunnasta ja kaupungista, jota johtaa kirkon piispa. Raamattu ei opeta yhtään mitään hiippakunnasta ja hiippakunnan piispasta.

Raamattu opettaa, että vanhimmat, jotka ovat kaitsijoita ja paimenia johtavat yhdessä paikkakunnalla olevaa Jumalan seurakuntaa. Raamatun sanan opetuksen mukaan paikkakunnalla olevaa seurakuntaa johtaa ryhmä miehiä, ei yksi ihminen. Herra Jeesus on seurakunnan Pää ja Ylipaimen.

Raamatun sanan totuuden valossa voimme käyttää kirkon piispasta nimitystä valepiispa, koska Raamattu ei opeta luterilaisen kirkon piispa oppia. Kirkon piispa, eli valepiispa on kuin satuolento, jota ei ole todellisesti olemassa Jumalan sanan ilmoituksessa, mutta sen sijaan valepiispa on olemassa ihmisten uskonnollisessa perinteessä.

Raamatun sanan totuuden valossa, Raamatun sanan totuutta rakastavan uskovan ihmisen ei tulisi pitää kirkon piispaa Jumalan seurakunnan hengellisenä johtajana, koska Raamattu ei opeta yhtään mitään kirkon piispasta. Raamattu sanoo, että kaitsija (episkopos), josta tulee sana piispa on yksi useasta paikkakunnan seurakunnan vanhimmista ja paimenista, jotka johtavat ainoastaan yhden paikkakunnan hengellistä työtä.

1 Tim 2:12 Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän vallitsee miestä, vaan hänen tulee elää hiljaisuudessa. Raamattu Kansalle

1 Tim 3:
1 Tämä sana on varma: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijaksi (episkopos), hän haluaa jaloon tehtävään.
2 Seurakunnan kaitsijan
(episkopos) tulee siis olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, kunniallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, Raamattu Kansalle

Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle näemme kuinka Jumalan sana opettaa, että seurakunnan kaitsijan palvelutehtävä, joka on sama asia kuin vanhimmat ja paimenet on säädetty ja asetettu miesten tehtäväksi, ei naisten.

Raamattu sanoo ettei nainen saa johtaa (vallita) miestä ja jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijaksi (vanhimmat ja paimenet), niin hänen tulee olla yhden vaimon mies, ei yhden miehen nainen. Raamatun sanan totuuden valossa Jumalan seurakunnassa ei nainen voi olla johtamassa seurakuntaa, mutta ihmisten uskonnollisen perinteen vallan alla olevassa kirkossa on ihan sama kuka sitä johtaa, hän voi olla mies tai nainen sekä jopa jumalaton.

Tuure Boelius ja Päivi Räsänen

Tuure Boelius hyökkää kovin sanoin Päivi Räsästä vastaan. Tuure kirjoitti instagramissa seuraavasti:


Kun tulin 13-vuotiaana pyytämään kanssasi yhteiskuvaa olit mulle ”TVstä tuttu”, mutta jos olisin silloin tiennyt miten ahdasmielistä maailmankuvaa ajat ja edistät, en olisi edes katsonut sinua päin.

Miten edes kehtaat käyttää vaikutusvaltaasi hyväksi näin ihmisoikeuksia sortavan asian puolesta?

Sanot, että Priden tavoitteena on murtaa esim. lapsen oikeus äitiin ja isään sekä omaan synnynnäiseen sukupuoleensa.

Olet selkeästi ymmärtänyt Priden sanoman täysin väärin.

Olen tavannut useita rakastavissa sateenkaariperheissä kasvaneita lapsia ja nuoria. Olen tavannut lapsia ja nuoria joiden äiti ryyppää ja isä lyö. Eikö pääasia ole se, että lapsella on turvallinen koti ja rakastavat vanhemmat, oli kyseessä minkä tahansa sukupuolen edustajia.

Kehottaisin sinua miettimään, että miltä lapsesta jolla on kaksi äitiä tai isää,

tuntuu lukea kirjoituksiasi.

Ystäväpiirissäni on trans-sukupuolisia ihmisiä ja voin sanoa, että ainut mikä heitä murtaa on kaltaistesi mielipiteet ja Suomen epäoikeudenmukainen translaki.

Käytät päivityksissäsi hashtagia sananvapaus.

Sananvapaus ei ole peruste hyökätä ihmisoikeuksia vastaan, eikä ihmisoikeudet ole mielipideasioita!

Yhdistät usein mielipiteisiisi jumalan.

Sinun ajatuksesi jumalasta on oksettava ja ahdasmielinen, mutta onneksi minun jumalani antaa sinunkin syntisi anteeksi.

 

Seksuaalivähemmistöt eivät aja ihmisoikeuksia, vaan lgbt-ideologiaa, jonka eräs tavoite on saada ihminen päättämään mitä sukupuolta hän haluaa olla. Jokainen ihminen saa syntymässä lahjaksi joko miehen tai naisen sukupuolen. Tämä tarkoittaa sitä ettei ihminen voi itse valita mitä sukupuolta hän on, koska syntymässä lahjaksi saatu sukupuoli määrittää sen mitä sukupuolta hän on. Joskus ja tosi harvoin voi syntyä niin sanottu hermafrodiitti, joka ei ole selvästi miehen tai naisen sukupuolta. Tämä on poikkeus, eikä poikkeuksesta voi tehdä yleistä sääntöä, koska pääsääntöisesti ihminen syntyy joko mieheksi tai naiseksi. Hermafrodiitti on yhtä arvokas ihminen kuin mies tai nainen.

Transsukupuolisuus, eli missä ihminen itse päättää mitä sukupuolta hän on, ei ole ihmisoikeuskysymys, vaan lgbt-ideologian vääristymä, joka pyrkii vääristelemään sitä mitä ihminen on ihan oikeasti biologiselta sukupuoleltaan.

Vain mies ja nainen voivat saada yhdessä lapsia ja heidät on tarkoitettu yhdessä rakastamaan ja kasvattamaan lapsiaan. Lgbt-ideologia haluaa rikkoa ikiaikaisen ja muuttumattoman luonnonlain miehen ja naisen välisestä avioliitosta, suvun jatkamisesta ja lasten kasvatuksesta. Tässäkään suhteessa seksuaalivähemmistöt eivät aja ihmisoikeusasiaa, vaan lgbt-ideologiaa.

Tutkimusten mukaan lesbojen parisuhteissa esiintyy kaikkein eniten parisuhdeväkivaltaa, homoseksuaalimiesten keskuudessa esiintyy toiseksi eniten parisuhdeväkivaltaa. Toki heteroparisuhteissakin esiintyy parisuhdeväkivaltaa, mutta homoseksuaalien parisuhteissa sitä esiintyy enemmän kuin heteroiden keskuudessa. Miksi homoseksuaalien keskuudessa tapahtuu enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heteroiden keskuudessa? Syy on siihen yksinkertainen. Jumala on luonut todellisen hellyyden ja rakkauden miehen ja naisen välille. Silloin kun ihminen pyrkii harjoittamaan seksuaalisuuttaan luonnottomassa suhteessa, niin luonnottomuus ohjaa ihmistä luonnottomuuden mukaisiin tekoihin.

2 Tim 3:
1 ¶ Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia (astorgos), epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

2 Tim 3:3 jakeessa oleva sana astorgos tarkoittaa olla vailla luonnollista rakkautta. Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä ihmisissä vaikuttaa monenlaisia negatiivisia vaikutuksia, joista yksi sellainen ominaisuus on ettei joillakin ihmisillä ole kykyä luonnolliseen rakkauteen. Silloin kun ihminen valitsee luonnottoman rakkauden, niin hän ei osaa rakastaa, niin kuin rakastaa tulisi ja se tarkoittaa ongelmia parisuhteessa.

Raamattu sanoo Room 1:26 jakeessa, että homoseksuaalinen seksuaalinen suhde ei ole rakkautta, vaan häpeällistä himoa. Koska homoseksuaalisuus on häpeällistä himoa, eikä todellista rakkautta, niin siksi homoseksuaalien parisuhteissa on paljon enemmän väkivaltaa kuin heterosuhteissa.

Homoseksuaali on arvokas lähimmäinen ja ihminen, jota tulee Raamatun sanan opetuksen mukaan rakastaa totuudessa. Totuuden rakkaus sanoo, että rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta syntiä. Me kaikki ihmiset olemme Jumalan edessä syntisiä, emmekä ole siten toinen toisiamme parempia. Armahdettu syntinen on sellainen ihminen, joka on Jumalan armosta vastaanottanut pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Armahdettu syntinen saa Jumalan armosta oppia hylkäämään syntejä sekä oppii valitsemaan ja elämään Jumalan tahdon mukaan.

Päivi Räsänen Facebook kirjoituksessaan kirjoitti sanoutuvansa irti valtioneuvoston, Kelan ja lääkäriliiton osallistumisesta Pride-tapahtumaan. Useat luterilaisen kirkon piispat, arkkipiispa ja useat kirkon pastorit ovat kannattaneet avoimesti homoutta jo monta vuotta. Kehotan Päiviä myös irtisanoutumaan ja eroamaan luterilaisesta kirkosta, jonka johto liputtaa homoseksuaalisuuden puolesta. Kehotan Päivi Räsästä etsiytymään Jumalan johdatuksessa Jumalan seurakunnan yhteyteen, joka pitää kiinni Jumalan sanan totuudesta. Jos Päivi boikotoi tahoja, jotka kannattavat homoseksuaalisuutta, mutta on itse sellaisen kirkon jäsen, jonka johto kannattaa homoutta, niin silloin hänen kirkon jäsenyytensä näyttäytyy perin oudossa valossa.

Jumalan sanan totuuden valossa ei varmaankaan ole Jumalan tahto, että Herran Jeesuksen opetuslapsi on sellaisen yhteisön (kirkon) jäsen, jonka johto liputtaa homoseksuaalisuutta ja, jonka "pelastuksen perustus" on rakennettu väärän perustuksen päälle. Jumalan sanan totuuden valossa ei ole Jumalan tahto, että uskova kuuluu luterilaisen kirkon jäsenyyteen, josta on tullut Jumalan sanan totuuden suurin vastustaja.

"Rakkaus" vastaan "viha"

Seksuaalivähemmistö on ottanut esille "rakkaus" vastaan "viha" teeman. Rakkaudella he tarkoittavat homoseksuaalisia "rakkaus-suhteita" ja kaikenlaisen luonnottomuuden hyväksymistä. "Vihalla" he tarkoittavat Jumalan sanan totuutta puolustavia ihmisiä, jotka heidän mukaansa vihaavat ihmisiä uskoessaan sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Raamattu sanoo ettei homoseksuaalisuus ole rakkautta, vaan häpeällistä himoa. Jumalan sanan totuutta esillä pitävä uskova ihminen ei vihaa lähimmäisiään, vaan sanoo sen mikä on Jumalan tahto ja mikä on syntiä.

Kun Tuure sanoi, että Päivin Jumala on oksettava ja ahdasmielinen ja jos Tuure olisi tietänyt kuinka "ahdasmielistä maailmankuvaa" Päivi edustaa, niin hän ei olisi edes katsonut Päiviä päin. Edellä oleva Tuuren lausunto paljastaa sen todellisuuden, että todellisuudessa seksuaalivähemmistön edustajat (ainakin useat kommenttiensa perusteella) vihaavat tai suhtautuvat hyvin negatiivisesti Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia kohtaan. Tämä sama asenne näkyy selvästi usean seksuaalivähemmistön edustajan toiminnassa.

Tarkoitukseni ei ole asettaa Herran Jeesuksen opetuslapsia ja seksuaalivähemmistön edustajia negatiiviseen vastakkainasetteluun, vaan tuoda esille totuus. Kaikki sellaiset Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka rakastavat Jumalaa totuudessa, rakastavat myös lähimmäisiään (myös homoseksuaaleja) ja toteuttavat elämässään periaatetta, jonka mukaan tulee rakastaa syntistä ihmistä, mutta ei syntiä.

Luuk 6:27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,

Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa Jumalan rakkaudella niitä, jotka häntä vihaavat. Raamattu kehottaa jopa tekemään hyvää niille, jotka meitä vihaavat. Raamattu myös opettaa sen kuinka Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta ihminen saa syntinsä anteeksi, kun hän Jumalan armosta tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Usko Herraan Jeesukseen auttaa uskovaa ihmistä vapautumaan synneistä ja auttaa häntä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

 

 

Petri Paavola 11.9.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kirkkojakaupunki.fi/-/piispa-kaisamari-hintikka-puolusti-seksuaalivahemmistoihin-kuuluvia-ja-sai-vastaansa-arvokonservatiivien-nimilistan-tukijoiden-listaan-kertyi-enemman

iltalehti.fi/ viihdeuutiset


  


 

 

 

eXTReMe Tracker