Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Reiki hoitomenetelmän todellinen tausta ja juuret

Reiki-hoitomenetelmä on saavuttanut suurta suosiota myös Suomessa. Reiki-energiaa ja hoitomuotoa markkinoidaan menetelmänä, jonka sanotaan olevan turvallista eikä sen kautta voida hoitaa ihmisiä väärin, eikä sen kautta tapahdu haitallisia sivuvaikutuksia. Kun tutustuu tarkemmin Reiki-energiaan, niin sen kautta tapahtuu vaarallisia sivuvaikutuksia, sillä se perustuu okkultistiseen energian välittämiseen. Kirjoituksessani aion perustella edellä esittämäni ajatukset Reikistä sekä tuoda esille Reikin taustan ja juuret, joten tutki ja koettele kirjoitukseni avoimin mielin, koska siten voimme löytää totuuden asioista, joiden takana vaikuttavat vahingolliset voimavaikutukset.

Sisällys:
Mitä Reikin sanotaan olevan
Okkultismi
Reiki ja okkultismi
Mikao Usui Reikin perustaja
Reikin opetukset versus Raamatun opetukset

Mitä Reikin sanotaan olevan

Sana Reiki tulee kahdesta tavusta: Rei (mieli, sielu, henki, valo, nöyryys, kiitollisuus, pyhä viisaus, rakkaus) ja tavusta Ki (kaikkialla läsnäoleva universaalin elämänvoima- elinvoima). Reikin opettajat sanovat sen olevan yksinkertainen ja turvallinen hoitomuoto, jonka kautta ihmistä ei voi hoitaa väärin. Reiki-energiaa välittyy käsien läpi, jonka kautta Reiki-energialla voidaan hoitaa itseään tai toisia ihmisiä. Reiki-energian sanotaan olevan koko elämänikäinen asia, eikä sitä voi koskaan menettää jos sen on joskus vastaanottanut.

Reiki opettaja aktivoi (viritys) vastaanottajan (kurssilainen) energiajärjestelmän avautumisen ja puhdistumisen siten että vastaanottaja voi sen jälkeen toimia Reikin kanavana itselleen ja muille ihmisille. Aktivointi kestää muutaman minuutin ja Reiki opettajien mukaan aktivointi ei asenna energiajärjestelmään mitään uutta, vaan vastaanottaja saa aktivoinnin kautta uudelleen yhteyden synnyinlahjoihinsa, kykyyn toimia parantavan kanavan energiana sekä kykyyn olla yhteydessä oman sisäisen viisautensa kanssa. Reikin sanotaan olevan sitä mitä ihminen on aina oikeasti ollut, eli puhdasta valoa, iloa ja elinvoimaa (elämänvoima).

Reiki aktivointi rituaaliin (seremonia) kuuluu muun muassa seuraavia asioita: salvian tahriminen, laulaminen, kellon soittaminen, rummutus, kielillä puhuminen. Aktivoinnissa ei käytetä aina samoja rituaaleja, vaan ne voivat vaihdella ja poiketa toisistaan. Aktivoinnin aikana aktivoinnin suorittaja ja vastaanottaja yhdistyvät energiaan käyttäen Reiki symboleja. Reiki opettajan energia virtaan yhdistymisen tarkoituksena on antaa vastaanottajalle kyky vastaanottaa Reiki-energiaa. Seremoniassa tehdään symbolisia liikkeitä auraan, joka aktivoi Reiki-energiaa. Rituaaliin kuuluu myös visualisointia tai mestarin symbolin piirtämistä omaan auraan, sydän-sakran koskettaminen rituaalisin menoin jne.

Reikin sanotan olevan kanavointia, jonka kautta Reiki opettaja voi kutsua paikalle enkeleitä tai parantavia verkkoja sekä portaaleita. Reiki opettaja voi työskennellä henkioppaiden ja enkelien kanssa pyytäen heitä auttamaan saamaan aikaan täydellisen aktivoinnin. Enkeleiden ja henkioppaiden läsnäolo ei ole pakollista Reiki aktivoinnissa, mutta joissakin Reiki suuntauksissa henkioppaita ja enkeleitä voidaan käyttää paremman aktivoinnin aikaansaamiseksi. Kundaliini Reikissä kundaliini voiman kautta avataan parantavat kanavat ja sakrat. Reikin sanotaan olevan myös henkisen kasvun työkalu. Reiki vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen ja tuo ihmisen elämään muutosvoimaisen vaikutuksen.

Okkultismi

Okkultismi opettaa portaaleista, joiden kautta demonit voivat asuttaa ihmiskehoa sekä vaikuttaa ihmisen mieleen. Kaikki sakra kohdat ja pisteet ovat portaaleja, joissa demonit vaikuttavat ihmisen mieleen ja kehoon. Okkultismiin kuuluu portaaliopetus, jonka kautta ihminen kykenee olemaan yhteydessä hengellisen maailman henkioppaisiin (demonit). reiki on samaa okkultismia, jota harrastetaan okkultisten portaalien kautta. Okkultismissa henkiä ja demoneita kutsutaan mm. kellon soittamisen kautta. Okkultismi rituaaleissa käytetään tietyin rituaalisin menoin yrttejä, lauluja ja rummutusta kun kutsutaan henkiä paikalle tai kun ollaan demonihenkien vaikutuksen alaisena. Okkultiikassa käytetään visualisointia, jossa energia synnyttää mielikuvia ja ajatuksia, sillä okkultismin mukaan mielikuvat ja ajatukset ovat energiaa. Okkultiikassa energia, eli hengellinen todellisuus ja maailma on ensin, joka sitten siirtyy ihmisen mieleen ja sitä syntyy tekoina ja näkyvinä seuraamuksina ja asioina näkyvään, eli luonnolliseen maailmaan, jossa me elämme. Okkulttinen visualisointi vaikuttaa sisäisen parantumisen. Reikissä vaikuttaa samat okkultistiset kundaliinivoimat kuin joogassa sekä okkultiikassa.

Itämaisissa uskonnoissa, hindulaisuudessa, kundalini-kulteissa uskonnollinen guru asettaa kätensä (shaktipat) ihmisten päähän otsan alueelle siirtäen kundalinivoimaa ja energiaa rukoiltavaan ihmiseen, joka yleensä kaatuu voiman koskettamana taaksepäin. Kundalingurujen mukaan kundalinivoima on herättyään voimakas ja se on pysyvä tila. Gurujen mukaan aktivointi loppuu ajan kanssa, mutta kundalinivoiman herääminen ei poistu koskaan. Aktivoinnin ja heräämisen kautta pyritään avaamaan ihmisen tietoisuus ja tajunta ylittämään ihmisen viiden aistin tietoisuuden.

Kundalinivoima on todellisuudessa riivaajahenkien vaikuttamaa voimaa. Kundalinivoima on okkultistinen voima, joka vaikuttaa voimakkaasti ihmisen mieleen sekä voi antaa erilaisia okkultistisia lahjoja esim. kyvyn parantaa sairauksia, selvänäkemisen kyky, vaikuttaa paranormaalisia ominaisuuksia.

Kundalinigurujen mukaan kundalinivoiman avulla herätetään nukkuva kerälle kierittynä oleva käärme nousemaan ylös pitkin energiakeskuksia (7 sakraa). Kundalininvoiman harjoittamisen päämäärä on saada kundaliinienergia nousemaan selkärankaa pitkin ylös läpi koko sakra-järjestelmän (energiakeskus) aina kruunu sakraan asti. Kundaliinienergian tarkoitus on virkistää kehoa sekä kasvattaa ihmisen tietoisuutta kohti korkeampaa ymmärrystä aina valaistumiseen saakka, kohtaamaan maailmankaikkeuden henki sekä yhdistymään häneen.

Kun vertaat edellä olevia okkultistisia asioita ja ilmiöitä Reiki-energiaan, niin huomaat, että on kyse ihan samasta asiasta kuin okkultismi ja siinä vaikuttavasta demonisesta voimasta, sillä okkultiikan ja Reikin rituaalit ja vaikutukset ovat ihan samanlaisia.

Reiki ja okkultismi

Joissakin Reiki suuntauksissa toisen asteen Reikin kautta Reiki-energiaa voidaan siirtää etäissiirtona toiseen ihmiseen. Etäissiirrossa lähettäjä tekee Reiki symboleita ja kutsuu tämän symbolin henkeä (demoni) kolme kertaa sekä vastaanottajan nimen, jolle Reiki-energia lähetetään. Etäissiirto voi useinkin toimia ja saada aikaan parantumisia.

Monet ihmiset tulevat Reikistä riippuvaisiksi luullen että se on ratkaisu heidän elämälleen, mutta monet heistä tulevat kokemaan ajan kanssa enemmin tai myöhemmin ongelmia kuten sairaus, jota Reiki ei parannakaan. Okkultiikka ja demonivoimien parantava vaikutus on hetkittäistä, mutta se yleensä päättyy joko henkiseen tai fyysiseen sairastumiseen.

On olemassa lukemattomia Reiki suuntauksia, joissa voi olla hiukan toisistaan poikkeavia asioita ja opetuksia sekä menetelmiä. Esimerkiksi Usui Reiki Ryoho yhdistys harjoittaa joshin-kokyo-ho nimistä meditaatio harjoitusta, jota jokainen Usui Reikiä opettava opettaja opettaa jo peruskurssilla. Reikin meditaatio perustuu itämaisten uskontojen meditaation tekniikkaan, jossa sanotaan olevan yhteydessä maailmanhenkeen tai omaan sisäiseen itseensä, vaikka todellisuudessa on kyse yhteydestä demonihenkiin. Itämaisiin uskontoihin perustuva meditaatio on okkultiikkaa.

Reikihoitojen yhteydessä voidaan käyttää aromalyhtyjä ja suitsukkeita jne. Okkultiikassa on tyypillistä, että henkivaltojen voiman aktivoimiseksi käytetään myös suitsukkeita ja erilaisia aromaattisia yrttejä. Kaikissa Reikihoidoissa on omat juttunsa ei niissä ole mitään kaavaa, mutta niihin kuuluu erilaisia asioita myös niitä, joita toin edellä esille.

Jotkut Reiki opettajat ovat yhdistäneet Reikin ja hypnoosin kautta molempia menetelmiä hoitaessaan asiakkaitaan.  Hypnoosin perusta on itämaisissa uskonnoissa. On arvioitu, että hypnoottisen transsin erilaisia ilmenemismuotoja on noin 100. Hypnoosi avaa salatun hengellisen portin, jonka kautta henkivallat ohjaavat ihmisen käyttäytymistä ja vaikuttavat ihmisen mieleen.

Nobel palkittu tiedemies sir John Eccles on sanonut, että ihmismieli on kone, jossa henki voi toimia ja vaikuttaa. Franz Anton Mesmer oli "hypnotismin isä". Mesmer harrasti okkultiikka ja tiesi tekniikan minkä kautta ihminen voidaan saattaa transsiin. Hypnoosi avaa ovet henkivalloille riippumatta siitä uskooko ihminen siihen vai ei. Tietenkään demoneita ei ole joka paikassa, mutta demonit ja pahat henget ovat aina siellä missä ihmiset ovat tekemisissä henkimaailmaan johtavien porttien kanssa, jota hypnoosi edustaa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että nykyaikainen psykologia, jonka kautta harjoitetaan hypnoosia on portti ja ovi pahojen henkien toimintaan ja vaikutukseen ihmisen elämässä. Nykyaikainen psykologia on hyväksynyt hypnoosin psykologiseksi työkaluksi, mutta sen pahoista sivuvaikutuksista ei kerrota kovinkaan paljon. Hypnoosihoitojen jälkeisiä vaarallisia sivuvaikutuksia ovat: jatkuva väsymys, identiteetti kriisi, unettomuus, ärtyisyys, itsemurha-ajatukset, pelkotilat, paniikkikohtaukset, keskittymiskyvyn häiriöitä, vääristynyt omakuva, sekavuus, poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen, vaipuminen transsitilaan odottamattomissa tilanteissa, harha-ajatukset, masennus, tajuttomuustila, voimakas syyllisyyden tunne, tekeytyminen toiseksi henkilöksi (harhatila), heikentynyt muisti, pahoinvointi kohtauksia, pakkomielle oireita ja persoonallisuuden muuttuminen.

Ihan samanlaisia vaarallisia sivuvaikutuksia kuin mitä esiintyy hypnoosin kautta esiintyy myös kaikissa niissä yhteyksissä (jooga, okkultismi, sekä myös Reiki). Hypnoosin ja Reikin vaikuttava voima tulee samasta okkulttisisesta lähteestä.

Monet Reikin harrastajat ovat eksytettyjä, eivätkä he tiedä sitä, että kun he lähettävät Reiki-energiaa toisiin ihmisiin, niin he ovat kutsuneet rituaalien ja symbolien kautta pahoja henkiä parantamaan ihmisten sairauksia. Reikin parantavat voimat eivät toimi elämän energian kautta, vaan pahojen henkien valhevoiman kautta. Reikin harrastaja kutsuu (joko tiedostamattaan tai tiedostaen) henget (demonit) japanilaisten symbolien (kanji japanilainen kirjoitustyyli, joka perustuu kiinalaiseen symbolijärjestelmään) kautta kutsuen heitä nimellä kolme kertaa, jonka jälkeen demonit vaikuttavat ihmisiin valhevoimansa kautta. Reiki symbolien kautta rituaaleissa avataan ovet pahoille hengille, jonka sanotaan olevan Reiki-energiaa, vaikka kyseessä on demoninen valhevoima. Reikin kautta tapahtuva energian siirto tai vaikutus avaa ovet henkivaltojen vaikutukseen riippumatta siitä uskooko ihminen siihen vai ei. Moni ihminen onkin tietämättään tekemissä (suorassa yhteydessä) pahojen henkien kanssa Reikin kautta.

Dai-Ko-Myo niminen Reiki symboli on salainen ja pyhä Reiki mestareiden keskuudessa. Dai-Ko-Myo on Reiki mestari henki (demoni), joka kutsutaan avaamaan sekä yhdistämään joku ihminen Reikiin (yhteyteen pahojen henkien kanssa) Reiki kanavoinnin aikana. Dai Ko Myo on eräs voimakkaimmista Reiki symboleista, jota voivat käyttää ainoastaan Reiki mestarit. Dai Ko Myo tarkoittaa suuri valaistuminen tai kirkas loistava valo ja siksi se on sisäisen tiedon, totuuden ja valaistumisen Reiki symboli. Monet Reiki opettajat sanovat ettei Reiki vaikuta ja muuta ihmisen mieltä, mutta se on valhe, sillä mitä edemmäs Reikissä edetään, niin sen enemmin se vaikuttaa ja muuttaa ihmisen mieltä ja ajatusmaailmaa. Kyseessä on todellisuudessa demonien valhetiedon syöttäminen ihmisen mieleen, jonka sanotaan olevan sisäisen tiedon ja totuuden valaistumista.

Kun Dai Ko Myo symbolin vaikutus aktivoidaan ihmiseen, niin symbolin vaikutus siirtyy kruunusakraan ja demonit sen kautta valaisevat ihmiselle valhetotuuden siitä kuka ihminen on "todellisuudessa". Tämän valheen kautta ihmiselle uskotellaan, että hän on jumalainen olento sekä hän saa jumalallisen kyvyn auttaa ja parantaa itsensä ja muita.

Dai Ko Myo symboli voidaan aktivoida monella tavalla kuten esim. Piirtäen se kämmenen keskelle, visualisoimalla symboli, piirtäen symboli kädellä, piirtäen symboli ihmisen otsaan kolmannen silmän kohdalle, lausuen symbolin nimeä kolme kertaa. Energiansiirron yhteydessä lähettäjä piirtää symbolin ensin kämmeneensä tai käteensä, jonka jälkeen hän visualisoi tai piirtää symbolin uudelleen parannettavan ihmisen kruunusakraan ja kämmeneen tai käteen sekä alueelle, jossa parantumisen tulee tapahtua. Edellä oleva rituaali ei ole elämän energian siirtämistä, vaan okkultistinen rituaali, jonka kautta pahat henget siirtävät valhevoiman vaikutuksen ihmiseen.

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen niminen Reiki symboli on yhteyttä ottavan hengen symboli, jonka kautta voidaan ottaa yhteys kaukanakin olevaan henkilöön. Hon-Sha-Ze-Sho-Nen symboli tarkoittaa ei nykyhetkeä, menneisyyttä tai tulevaisuutta. Tämän symbolin vaikutuksen sanotaan kykenevän lähettämään Reiki-energiaa läpi ajan ja avaruuden. Todellisuudessa on kyse demonista, joka valehtelee ja vaikuttaa ihmiseen demonista valhevoimaa. 

Sei-He-Ki on johdattavan hengen symboli. Sei-He-Ki symboli tarkoittaa maa ja taivas tapaavat tai jumala ja ihminen tulevat yhdeksi. Sei-He-Ki symboli toimii ja vaikuttaa sekä ihmisen tietoiseen että alitajuiseen (tiedostamaton) mieleen, jota käytetään pääosin tunne- ja mielenalueen parantumiseen, puhdistukseen, suojaksi ja tasapainoksi. Sei-He-Ki symbolin sanotaan parantavan muistia, sillä esim. visualisointi yhdistettynä Sei-He-Ki symbolin vaikutukseen auttaa parantamaan ihmisen muistia.

Todellisuudessa Sei-He-Ki symbolin takana on demoni henki, joka vaikuttaa ihmisen mieleen tietoisesti tai ihmisen tietämättä, jos hän on avannut itsensä tämän Reiki symbolin vaikutuksille. Sei-He-Ki symbolin kautta ihminen pyritään saamaan yhdeksi demonien kanssa, eli riippuvaiseksi valhevoiman vaikutuksista. Tämän symbolin vaikutusta käytetään myös visualisoinnin kautta siten, että ihminen oppii muistamaan unohtuneita asioita. Monet Reiki opettajat sanovat, että Reiki ei vaikuta ihmisen mieleen, vaan parantaa vain kehon sairauksia. Totuus on kuitenkin se, että Reikin kautta demonit vaikuttavat ihmisen mieleen. Visualisoinnin kautta ihminen on yhteydessä demonihenkeen, joka antaa visualisoinnin kautta impulsseja, jossa demoni puhuu ja opastaa ihmisen mieltä, niin että ihminen luulee hänen muistinsa parantuneen. On sanomatta selvää, että jossakin vaiheessa ihminen voi ajautua fyysisiin mielenalueen häiriöihin tai sairauksiin demonikontaktin takia.

Cho-Ku-Rei reiki symboli tarkoittaa asettaa kaikki universumin voimat tänne. Todellisuudessa tämän symbolin kautta kutsutaan kaikkia demoneita toimimaan ja vaikuttamaan ihmisten keskuudessa pettäen ja eksyttäen heitä valheenvoiman kautta. Reikin valhevoima on demonista kundaliinivoimaa.

Reikissä on monia eri suuntauksia sekä erilaisia symboleita. Mutta tietyt perusteet ja symbolit ovat kaikille suunnille samoja. Yleensä monia Reiki symboleita voi aktivoida visualisoinnin kautta. Reikin harrastajien keskuudessa aktivoinnin aikana voi tapahtua kielillä puhumista, joka on demonien aikaansaamaa kielillä puhumista, joka on myös okkultistinen ilmiö (Raamatullinen kielillä puhuminen on Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa eikä sitä saa sotkea okkultistiseen kielillä puhumisen ilmiöön). Kuten aikaisemmin on tullut esille, niin visualisointi on okkultismin kanava, jonka avulla ollaan yhteydessä pahoihin henkiin. Reiki on okkultismia ja demonien valhevoiman vaikutusta, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmisiä pois Raamatun sanan totuudesta kohti iankaikkista kadotusta.

Mikao Usui Reikin perustaja

Reiki on eksytys, jonka juuret ovat hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa, japanilaisessa Kiko parannusmenetelmässä sekä muinaisessa kiinalaisessa Chi Gong parannustekniikassa. Japanilainen Mikao Usui on Reikin perustaja. Usui opiskeli lapsena Buddhalaisessa Tendai luostarissa. Hän harrasti myös useita taistelulajeja. Usui oli kiinnostunut monista asioista, joita hän harrasti kuten lääketiedettä, psykologiaa, ennustamista sekä hän oli tutkinut paljon erilaisia uskontoja. Hän oli myös jonkin  aikaa Buddhalainen Tendai munkki.

Usuin opetus perustui kuuteen tasoon, Shoden (neljä tasoa), Okuden (2 tasoa) ja Shinpi-den tasoon. Ensimmäisten tasojen (Shoden) oppilaiden tuli opiskella ahkerasti kasvattaakseen heidän henkisyyttään ennen kuin he kykenivät siirtymään Okuden tasoon (sisäiset opetukset). Kovin moni ei saavuttanut seuraavaa tasoa Shinpi-Deniä, joka oli mysteeri ja salaisuus taso.

Usuin sanotaan yhdistäneen erilaisia parannustekniikoita, niin henkisiä kuin fyysisiä, kiinalaista lääketiedettä. itämaisten uskontojen parannustekniikkaa (Chi Gong), japanilaista Kiko menetelmää, akupunktiota ja muita menetelmiä.

Chi Gong (Qigong), johon Mikao Usui tutustui on muinainen kiinalainen parannusmenetelmä. Chi Gong tai Kung tarkoittaa elämän voiman taitoa tai työskennellä elämän energian kanssa. Chi Gongin tarkoituksena on puhdistaa ja parantaa omaa kehoa sekä auttaa sen kautta muita ihmisiä. Chi Gongin sanotaan edistävän terveyttä, kykenevän parantamaan kehon sairauksia, rauhoittamaan mieltä sekä uudelleen kytkemään ihmisen hengen yhteyteen universumin energian kanssa.

Pyrkimys yhteyteen universumin energian kanssa on sama asia kuin pyrkiä yhteyteen henkivaltojen kanssa (demonit). Energiaparannus tai sen kaltaiset menetelmät kuten Qigong, Reiki, jooga jne. opettavat että niiden kautta ollaan yhteydessä universumin neutraaliin elämänvoimaan tai energiaan, joka puhdistaa ja parantaa ihmisiä niin fyysisesti kuin psyykkisesti (henkisyys). Ei ole olemassa mitään neutraalia elämänvoimaa tai energiaa, joka kykenisi parantamaan ihmisiä.

Silloin kun puhutaan ihmisen ulkopuolella vaikuttavista parantavista voimista, niin niiden takana on aina persoonallinen äly, jolla on voima ja kyky tietää millä tavalla mikäkin sairaus voidaan parantaa. Persoonaton ja ilman älyä oleva voima tai energia ei kykene parantamaan ihmisen mielen ja kehon sairauksia ja ongelmia. Ihmisen mieli ja keho on todella moninaisesti rakennettu eikä mikään neutraali ja persoonaton voima kykene parantamaan ihmisiä. Kasvit, hedelmät, vihannekset ja yrtit sisältävät parantavia aineita, koska Jumala on luomisessa luonut niihin parantavia ominaisuuksia. Ilman älyä ja sen kautta tapahtuvaa voimavaikutusta ei voi tapahtua parantumista. Ihmisen kehon itsestään parantumisen prosessit ovat Jumalan luomia mekanismeja, mutta ei ole olemassa ihmisen ulkopuolella tai sisäpuolella olevaa neutraalia energiaparannusta tai elämänenergiaa.

Raamattu puhuu hyvyyden voimasta Jumalasta ja pahuuden voimasta saatanasta, jotka molemmat kykenevät saamaan aikaan erilaisia voimavaikutuksia kuten sairauksista parantumisia jne. Qi Gongin ja muiden energiahoitomuotojen elämänvoima tai energia on pahuuden voimien valhevoimaa, jonka tarkoitus on eksyttää ihmisiä pois Jumalan rakkaudesta, totuudesta ja pelastuksesta.

Kun vertaat Cho Gongia ja Reikiä keskenään, niin huomaat että Mikao Usui kopioi identtisesti Reikin Chi Gongista. Reikin menetelmä on kopio Chi Gongista. Chi Gongista tulee selkeästi ilmi, että sen avulla pyrittiin olemaan yhteydessä henkien (demonit) kanssa. Reikissä on ihan sama ajatus, sillä yhteys Reiki-energiaan on ihan sama asia kuin yhteys henkien (demonit) kanssa. Japanilainen Kiko parannusmenetelmä on kopio kiinalaisesta Chi Gong tekniikasta.

Mikao Usuin muistokirjoituksessa lukee seuraavasti: Reiki ei ainoastaan paranna sairauksia, vaan se myös vahvistaa henkisiä kykyjämme, tasapainottaa mieltämme, tekee kehostamme terveen, ja siten auttaa meitä saavuttamaan onnellisuutta.

Usuin muistokirjoituksestakin käy ilmi, että Reikin tehtävä ei ole ainoastaan parantaa sairauksia, vaan muuttaa ihmisen ajattelutapaa okkultistisen henkisyyden kautta. Reiki on puhtaaksi viljeltyä okkultiikka sekä demonihenkien eksytystä.

Reikin haitallisten fysiologisten sivuvaikutuksen aktivoimisen jälkeen on havaittu erilaisia mahaoireita, ruuansulatusvaivoja ja häiriöitä, ripulia tai päänsärkyvaivoja. Reikin haitallisia mentaalisia ongelmia ovat valheeseen juurtuminen sekä joissakin tapauksissa erilaiset mielenterveysongelmat ja häiriöt.

Todennettuja Reikin aiheuttamia vaarallisia sivuvaikutuksia ovat odottamattomat ja yllättävät psykologiset reaktiot, kuten esim. kundaliini energian nousun takia skitsofrenisia kohtauksia tai muita psykoottisia oireita, pistelyn tuntemuksia, tyhjyyden tunnetta, ruumista irtaantumisen kokemuksia, äkkinäistä ruumiinlämmön nousua.

Joogan kundaliinivoiman sekä okkultisten vaikutusten kautta ihmiset ovat kokeneet samanlaisia fyysisiä ja psyykkisiä sivuvaikutuksia, joka todistaa sen, että kyseessä on sama demoninen vaikutus, joka voi parantaa, mutta myös aiheuttaa vaarallisia oireita.

Reikin opetukset versus Raamatun opetukset

Reiki opettaa: Monet Reikin opettajat opettavat, että parantuminen on päämäärä ja lupaus ihmisen vapaudesta, joka tuo positiivisen vaikutuksen koko maailmaan. Monet Reikin harrastajat uskovat, että he ovat hengellisen polkunsa kautta lähestymässä jumalaa (maailmankaikkeuden henkeä), jotka palauttavat kristittyjen kadottaman parantavan voiman. Monet Reikin harrastajat uskovat, että Jeesus oli Reiki mestari, joka paransi ihmisiä kättenpäällepanon kautta.

Luuk 5:17 Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

Matt 7:
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Raamattu kertoo Jeesuksen parantaneen ihmisiä monella tavalla muun muassa kättenpäällepanonkin kautta. Raamattu sanoo myös selvästi sen, että ihmeitä ja parantumisia voi tapahtua myös muun voiman (saatanan valhevoiman) kautta kuin Jumalan voiman kautta. Jeesuksen parantaessa ihmisiä jokaisessa tapauksessa tapahtui aina sama ilmiö, eli Herran voima (Raamatun Jumalan voima) paransi sairaat. Herra Jeesus ei parantanut ihmisiä Reiki-energian kautta, ei käyttänyt Reiki symboleita, vaan paransi sairaat Herran voiman avulla. Reikin opettajat yrittävät eksyttää ihmisiä luulemaan, että Jeesus oli Reiki mestari, mutta Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, josta kävisi ilmi, että Jeesus olisi käyttänyt Reiki-energiaa (elämän energiaa) tai tehnyt Reiki symboleita, koska Hän paransi ihmiset Jumalan voiman avulla. Täten on sanomatta selvää, että edellä olevat Reiki opettajien ajatukset ovat eksytystä ja valhetta.

Reiki opettaa: Monet Reiki opettajat sanovat Reikin olevan sitä mitä ihminen on alunperin aina ollut, eli puhdasta valoa, iloa ja elinvoimaa (elämänvoima). Samoin monet Reiki opettajat sanovat ihmisen saavan Reikin kautta uudelleen yhteyden synnyinlahjoihinsa, kykyyn toimia parantavan kanavan energiana sekä kykyyn olla yhteydessä oman sisäisen viisautensa kanssa.

Reikin tuoma kyky olla yhteydessä oman sisäisen viisautensa kanssa tarkoittaa todellisuudessa sitä, että Reikin kautta demonihenget eksyttävät ihmisiä ja ihminen luulee olevansa tekemisissä oman sisäisen viisautensa kanssa, vaikka todellisuudessa hän on yhteydessä demonihenkien kanssa.

Monet okkultistiset ja muut saatanalliset eksytykset eksyttävät ihmisiä siten että ihmiset luulevat olleensa alunperin jonkinlaisia puhtaita henkisiä valo-olentoja, ei ruumiillisia ihmisiä ja jokin syy tai ongelma on saanut ihmiset materialisoitumaan, jonka takia heillä esiintyy paljon sairauksia ja mielenalueen ongelmia ja tästä syystä heidän tulisi olla yhteydessä maailmankaikkeuden energiaan, joka heijastaa heihin valoenergiaa (elämänenergiaa jne.), joka parantaa heidän kehonsa ja mielensä.

Gnostilaisuus opetti ihmisen olleen alunperin tilassa, jossa hän oli henkiolentona täynnä jumalallista valoa, mutta kun ihminen materialisoitui, eli muuttui materiaksi ja aineeksi, jolloin ihmisestä katosi jumalallinen loisto ja kunnia (valo). New-Age piireissäkin on opetusta, että ihmisen veri on jähmettynyttä valoa, joka oli seurausta Adamin lankeemuksesta (muuttui materiaksi hyljäten jumalallisuuden) ja että ihmisen veren täytyy tulla puhtaaksi valoksi, jos ihminen haluaa palata entiseen androgyyniseen jumalalliseen olotilaan.

Näitä esimerkkejä samanlaisista valohenkiolennoista ihmisen alkuperästä löytyy lisää myös muista lähteistä. Ihmisen alkuperä jonkinlaisena henkisenä valo-olentona, joka materialisoitui lihaksi ja ruumiiksi on ikivanha saatanan valhe, jonka kautta hän eksyttää ihmisiä pois Raamatun totuudesta. Eksytyksen tarkoituksena on pyrkiä tekemään ihmisestä jumala tai jumalolento erilaisten valheiden kautta, jossa ihmisen tulisi päästä takaisin alkuperäiseen henkiseen valo-olento tilaan. Reiki on eräs näistä eksytyksen muodoista, jonka kautta ihmisiä eksytetään pyrkimään takaisin henkiseen valoon, eli jumalalliseen olotilaan.

1 Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Raamatun opetuksen mukaan ihminen ei ole ollut alunperin valo-olento. Raamatun opetuksen mukaan Jumala loi ihmisen maan tomusta puhaltaen hänen sieraimiinsa elämän hengen, jolloin hänestä tuli elävä sielu.

2 Tess 2:
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Raamattu sanoo, että antikristus, laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi korottaa itsensä yli kaiken mitä jumalaksi kutsutaan ja julistaa olevansa Jumala. Tämä tarkoittaa sitä, että antikristus pyrkii kumoamaan Raamatun sanan totuuden sekä pyrkii kumoamaan Raamatun Jumalan aseman ainoana Kaikkivaltiaana Jumalana. Kuka tietää, vaikka antikristus sanoisi ihmisille, että te olette myös jumalia, mutta minä olen kaikkein ylin jumaluus. Tämä sopisi siihen eksytyksen kaavaan, joka on kautta historian pyrkinyt tekemään ihmisestä jumalan.

Reiki opettaa: Jotkut Reiki opettajat opetettavat lohikäärme Ki Reiki voimasta ja kyvystä, joka on todella voimallinen viritys (aktivointi). Opetuksen mukaan lohikäärme energia symbolisoi henkisellä polulla voimaa taistella pahuutta vastaan sekä suojella ihmisiä. Lohikäärme Ki Reiki energia on henkistä soturi energiaa tai valon soturi, joka jatkuvasti taistelee pahuutta ja pimeyttä vastaan.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Jotkut Reiki opettajat opettavat lohikäärme voimasta, sanoen että sen kautta voidaan taistella pahuutta ja pimeyttä vastaan. Reikin takana oleva henkivalta eksyttää Reikin harrastajia tehden lohikäärmeestä hyvyyden symbolin sekä hyvän energian ja voiman. Pahat henkivallat saatanan johdolla ovat Raamatun sanan mukaan aina ihmiskunnan historian alusta asti vääristäneet sen mitä Raamatun Jumala sanoo ja opettaa. Pahojen henkivaltojen menetelmä ja perustekniikka aikojen alusta asti on vääristää totuus valheella siten, että valheesta tehdään "totuus" ja totuudesta valhe.

Raamattu sanoo lohikäärmeen olevan perkele sekä saatana ja siksi saatanallinen valhe muuttaa asian päinvastaiseksi sanoen, että lohikäärme on hyvä voima, joka taistelee pahuutta vastaan. Se on tietenkin selvää, että saatana ei halua paljastaa olevansa pahuuden lähettiläs ja siksi hän eksyttää ihmisiä tekemällä itsestään hyvyyden lähettilään. Raamatun opetuksen mukaan lohikäärme on saatana ja tämä tarkoittaa myös sitä, että Reikin lohikäärme energian takana ovat saatanalliset henkivallat.

Reiki opettaa: Monet Reikin opettajat sanovat synnin ja vanhurskauden olevan uskonnon tuottamaa tyhjää ja tuomitsevaa ajatustapaa, sillä ei ole olemassa hyvää tai pahaa, koska kaikki on valoa.

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Matt 25:41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Room 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.

Room 3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

Raamattu sanoo synnin olevan olemassa, jonka palkka on iankaikkinen kuolema ja kadotus. Reikin takana olevat demonihenget eivät halua ihmisten tietävän ja ymmärtävän, että on olemassa synti ja Jumalan vanhurskaus, koska se ihminen joka tämän tietää, haluaa vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen iankaikkiseksi elämäksi, jolloin hänelle paljastuu saatanan ja demonihenkien petos ja valhe koskien Reikiä ja kaikkea muuta syntiä ja valhetta. Pahat demonihenget eivät halua ihmisten pelastuvan, vaan että he joutuisivat valheen pettäminä iankaikkiseen kadotukseen.

Kyseessä ei ole tuomitseva ajattelutapa, vaan totuus että Raamatun Jumala on olemassa, joka haluaa pelastaa ihmisen synnin ja saatanan vallasta iankaikkiseen elämään syntien anteeksiantamuksen kautta.

Jos sinä olet sekaantunut Reikiin tai ryhtymässä harrastamaan Reikiä, niin sinun kannattaisi lopettaa se heti tai jos olet kiinnostunut siitä, niin sinun kannattaisi unohtaa Reiki. Herra Jeesus vapauttaa ihmisen Reikin kautta tapahtuneista henkivalta kytköksistä. Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla ja he tarvitsevat pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä saatana vaikuttaa synnin orjuutta kaikissa jumalattomissa ihmisissä. Jos haluat löytää totuuden sekä saada kosketuksen Jumalalta, niin  silloin ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin tunnustaa synnit, tehdä parannus (katua, muuttaa mielensä, ajatella toisin, eli Jumalan tahdon mukaisella tavalla) ja uskoa Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.


Linkkisuositukset:
Energiahoitomuotojen tausta ja juuret
Mitä jooga on?

 
 

Petri Paavola 10.6.2015

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
spiritual-research-network.com
reikikurssit.fi/reiki
pjentoft.com
educate-yourself.org
livestrong.com/
truthinreality.com
reikirays.com/15113
reikirays.com/57
reikirays.com/180
reiki.nu
nqa.org
livestrong.com
usui-reiki-ryoho.fi
reiki-attunement-courses.com
reikihypnosis.com
sarasotahealingarts.com

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker