Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Rick Warren ylistää katolista kirkkoa

 

Catholic News Service (Katolinen uutispalvelu) julkaisi 26.11.2014 Youtube kanavallaan videon, jossa Rick Warren ylisti katolista kirkkoa. Rick Warren on äärikarismaattisen liikkeen edustaja. Warren on Saddleback seurakunnan perustaja ja johtava pastori. Rick Warrenin perustamaa seurakuntaa kutsutaan myös nimellä megakirkko ja se sijaitsee Kaliforniassa Lake Forestissa.

Äärikarismaattisen liikkeen taustalla vaikuttaa kundaliinivoima ja petoksen henki, joka johdattaa liikkeen parissa vaikuttavia ihmisiä hyväksymään ja ylistämään katolisuutta sekä liittymään katoliseen kirkkoon. 1990-luvun puolessa välissä ollessani Turussa ns. "Toronto siunaus" seminaarissa tutkimassa ja koettelemassa sen perustuksia, koin voimakkaasti kuinka Pyhä Henki sanoi minulle: "Katolinen henki". Myöhemmin sain tietää kuinka jesuiitat olivat soluttautuneet kaikkiin kristillisiin kirkkoihin, seurakuntiin ja uskonsuuntiin. Jesuiittojen suunnitelma on kolmas voima (karismaattinen liike), jonka kautta protestantteja houkutellaan ja vietellään hyväksymään petos, joka johtaa katolisen kirkon tunnustamiseen ja hyväksymiseen sekä jopa siihen, että monet protestantit liittyisivät katoliseen kirkkoon.

Rick Warren äärikarismaattisena ylistää Rooman katolista kirkkoa, joka on todisteena lukuisten muiden samankaltaisten todisteiden kanssa siitä kuinka äärikarismaattisuudessa vaikuttava henki ei ole Jumalan Pyhä Henki, vaan pimeyden henki, joka johdattaa ihmisiä porton (katolinen kirkko) ja antikristuksen syliin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla ja rukouksen kera. Jumalan rakkaus ja totuus johdattakoon meitä totuuteen, joka paljastaa valheenverkon istutukset.

 

Sisällys:
Ei todellista yhteyttä
Marian palvonta
Petos ja eksytys

 

 

Ei todellista yhteyttä

Seuraavassa Rick Warrenin ajatuksia.

Rick Warren: Meillä on paljon enemmän yhteistä kuin se mikä erottaa meitä. Kun puhutaan helluntailaisista, karismaattisista, evankelisista, fundamentaalisista, katolisista, metodisteista,  presbyteereistä ja niin edelleen. He kaikki sanovat me uskomme kolminaisuuteen, me uskomme Raamattuun, me uskomme ylösnousemukseen, me uskomme Jeesus Kristus on pelastus. Nämä ovat tärkeitä asioita.

Itse asiassa Rooman katolisen kirkon oppiin uskovat katolilaiset eivät usko kaikessa Raamattuun, koska katolinen katekismus opettaa ettei katolinen kirkko ammenna uskon varmuutta kaikista ilmoitetuista asioista Raamatusta, vaan myös traditiosta ja siksi Raamattu ja katolinen traditio on otettava vastaan ja niitä on pidettävä samanarvoisina:

Katolinen katekismus 82: Tästä johtuu ettei kirkko, jolle ilmoituksen välittäminen ja tulkinta on uskottu, ammenna varmuuttaan kaikista ilmoitetuista asioista yksin pyhästä Raamatusta. Sen vuoksi molemmat, sekä pyhä Raamattu, että traditio, on otettava vastaan ja niitä on pidettävä arvossa yhtä alttiisti ja kunnioittavasti.

Englanninkielinen katolinen katekismus sanoo kohta 82:n lopussa: both Scripture and Tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence.

Katolinen kirkko opettaa, että Raamattua ja traditiota (perinne ja perimätieto) tulee hyväksyä ja kunnioittaa samanarvoisina (yhtä suurina) (equal). Katolinen kirkko nostaa tradition samanarvoiseksi Raamatun kanssa, eikä tradition tarvitse olla yhtäpitävä Raamatun opetuksen kanssa ja sen tähden katolinen kirkko opettaa useita erilaisia pelastusteitä sekä monia harhaoppeja.

Joh 7:8 Joka uskoo minuun (Jeesukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo eikä niin kuin Raamattu ja traditio sanoo. Koska katolinen kirkko nostaa tradition samanarvoiseksi Raamatun sanan opetuksen kanssa, niin se tarkoittaa sitä ettei katolinen kirkko edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on kristinuskon valhejäljitelmää. Rick Warren julisti petoksen sanomaa, sillä todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei ole uskon yhteydessä petoksen ja eksytyksen julistajien kanssa. Rooman katolinen kirkko opettaa pelastuksesta eri tavalla kuin Raamattu ja tästä lisää seuraavassa otsikossa.

Marian palvonta

Rick Warren: Joskus protestantit ajattelevat katolisten palvovan Mariaa, niin kuin hän olisi toinen Jumala, mutta se ei ole tarkalleen ottaen katolinen oppi ja ymmärrys. Ihmiset sanovat pyhimyksistä, miksi rukoilette pyhimyksiä. Silloin kun ymmärrät sen mitä he sanovat, niin siinä on paljon enemmän yhtäläisyyksiä. Sitten on vielä olemassa eroavaisuuksia, siitä ei ole epäilystäkään, mutta tärkein asia on, että jos rakastat Jeesusta, niin me olemme samalla puolella (samaa tiimiä).

Katolisen terve Maria rukouksen selitystä katolisen ensyklopedian mukaan:

Finally, the petition "Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen." is stated by the official "Catechism of the Council of Trent" to have been framed by the Church itself. "Most rightly", says the Catechism, "has the Holy Church of God added to this thanksgiving, petition also and the invocation of the most holy Mother of God, thereby implying that we should piously and suppliantly have recourse to her in order that by her intercession she may reconcile God with us sinners and obtain for us the blessing we need both for this present life and for the life which has no end."

Katolisen Newadvent.org nettisivun ja Catholic Encyclopedan mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

Katolinen kirkko opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle. Katolinen kirkko toki opettaa myös Jeesuksen sovittavan syntiset Jumalalle. Katolinen kirkko tuo Jeesuksen rinnalle Marian syntien sovittajaksi, joka tarkoittaa sitä että katolisen kirkon evankeliumi on valhe-evankeliumia, koska Jeesus on ainoa Välimies Jumalan ja ihmisten välillä sekä ainoa syntien Sovittaja.

Katoliset palvovat Mariaa, vaikka väittävät protestanteille etteivät he palvo Mariaa. Syntien sovittamisen asema Marialla sekä hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti Mariaan turvautuminen on sama asia kuin palvoa Mariaa. Rick Warren julistaa petoksen ja eksytyksen sanomaa, koska todellinen Jeesuksen opetuslapsi ei ole yhtä valhe-evankeliumin julistajien kanssa.

Eksytys ja petos

Katolilainen Tom Peterson on kirjoittanut kirjan Catholics Come Home: God’s Extraordinary Plan for Your Life (Katolilainen tule kotiin: Jumalan erikoislaatuinen suunnitelma sinun elämällesi).

Rick Warren kommentoi Tom Petersonin kirjaa seuraavasti: Tom Petersonin tehtävä ja Catholics Come Homen ajatus tuoda sielut takaisin Jeesukselle ja kirkolle on ratkaisevan tärkeää tässä haastavassa historian ajassamme. Kannatan täysin tätä uutta evankeliointi projektia.

Catholics Come Home nettisivuilla on seuraavanlainen kirjoitus:

Miksi sillä on väliä mihin kirkkoon kuulun? Toisin sanoen, mikä tekee katolisesta kirkosta erilaisen? Katolinen kirkko ei ole vain yksi kirkkokunta monien joukossa. Itse asiassa, se on ainoa usko, joka voi jäljittää sen perustamisen juuret takaisin Jeesukseen Kristukseen, joka perusti kirkkomme. Sillä 2000 vuotta, katolinen kirkko on suojellut totuutta, jonka Jeesus opetti.

Katolinen kirkko ei ole alkuperäistä Raamatun kristinuskoa, koska opetus Mariasta syntien sovittajan ei ole Raamatun opetus, vaan eksytys ja petos. Rick Warren ylistää katolisuutta sekä suosittelee Tom Petersonin kirjaa Catholics Come Home: God’s Extraordinary Plan for Your Life. Catholics Come Home nettisivulla valehdellaan katolisen kirkon uskon olevan alkuperäistä Raamatullista uskoa. Tämän valheen takia katolinen kirkko ei ainoastaan kutsu katolilaisia takaisin katoliseen kirkkoon, vaan myös kaikkia protestantteja.

Jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin kirkkoihin ja uskonsuuntiin päämääränään pyrkiä saamaan protestantit hyväksymään katolisuuden ja sitä kautta saada heidät liittymään katoliseen kirkkoon. Tämän päämäärän eräs voimallinen työkalu on äärikarismaattisuus, joka on eräs palapelin osanen lopunajan eksytyksessä. Äärikarismaattisuus on saanut syntynsä jesuiittojen toimesta, joka sai ensin alkunsa ns. katolisena karismaattisena liikkeenä (1960-luvulla) katolisen kirkon sisällä ja sen jälkeen se levisi protestanttien keskuuteen tarkoituksenaan eksyttää heitä hyväksymään katolisuuden.

Jesuiittojen solutus protestanttien keskuudessa sekä äärikarismaattinen petoksen henki on saanut sen aikaan, että monet protestantit ovat uskoneet valheen ja petoksen, jonka tähden he luulevat katolilaisia vain opillisesti erehtyneinä, mutta silti todellisina Jeesuksen opetuslapsina. Jotkut protestantit ovat jopa tämän valheen sokaisemina liittyneet katoliseen kirkkoon. 

Osa soluttautuneista katolisista jesuiitoista on myös tehnyt valheellisen kääntymyksen, jossa he jonkin "protestanttisen liikkeen jäseninä" ovat kääntyneet katolisuuteen. Tällaisen manööverin tarkoituksena on murentaa protestanttien uskoa sekä saada heidät suopeiksi katolisuudelle sekä jopa liittymään katoliseen kirkkoon.

Rick Warren on eksytyksen ja petoksen airut ja sanansaattaja. Äärikarismaattisessa liikkeessä vaikuttava henki eksyttää ja sokaisee sekä pyrkii johdattamaan sen vaikutuspiirissä olevat ihmiset hyväksymään katolisuuden sekä liittymään katoliseen kirkkoon. Jumala armossaan kutsuu Rick Warrenia tekemään parannuksen sekä hylkäämään valheet ja uskomaan Herraan Jeesukseen totuuden mukaisesti.

Täällä Suomessa äärikarismaattinen liike kulkee samaa latua, mutta tulee jälkijunassa niiden valheellisten vaikutusten (petos ja eksytys) kautta, jotka vaikuttavat äärikarismaattisessa liikkeessä. Tulevina päivinä myös Suomessa yhä useammat äärikarismaattisuudessa mukana olevat ihmiset alkavat ylistämään ja hyväksymään katolisuutta enenevässä määrin ja jotkut jopa liittyvät katoliseen kirkkoon.

1990-luvun puolen välin jälkeen Suomen vapaakirkko liittyi Suomen ekumeenisen neuvoston jäseneksi sen jälkeen kun vapaakirkon johto hyväksyi ns. Toronto siunauksen ja sen äärikarismaattisen hengen. Äärikarismaattisuuden valheenhenki johdattaa ihmisiä hyväksymään katolisuuden. Suomessakin sen mätää hedelmää on jo näkyvissä.

Todellinen uskovien yhteys ja ykseys on vain niiden uskovien välillä, jotka ovat saaneet Jumalan armosta pelastua parannuksenteon ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Tähän yhteyteen ei kuulu oppi Mariasta syntien sovittajana, koska Messias Herra Jeesus on ainoa syntien Sovittaja.

Suomen kristillisissä piireissä on monia uskovia, jotka luulevat katolilaisten olevan opillisesti erehtyneitä, mutta kyseessä ei ole pelkkä opillinen erehdys, vaan se että katolinen kirkko opettaa valhe-evankeliumia usean erilaisen pelastusopin kautta. Paavi Franciscus on jopa sanonut eri uskontojen edustajien pelastuvan omien uskontojensa kautta.

Jokaisen todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi vetäytyä pois eksyttäväisen hengen vaikutuspiiristä, joka hyväksyy katolisuuden petoksen ja eksytyksen. Todellinen Jumalan rakkaus pitää yhtä totuuden kanssa sekä paljastaa eksytyksen hengen, koska Jumala rakastaa eksyksissä olevia ihmisiä ja haluaisi pelastaa heidät totuuden uskomisen kautta, toisin sanoen uskon kautta, jossa Jumalan armosta uskova ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

2 Kor 4:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu,
2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.
3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
5 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.

 

 

 

 

Petri Paavola 25.7.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/watch?v=6Ha03I1JXlc

vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s1c2a2
newadvent.org/cathen/07110b
catholicscomehome.org
catholicscomehome.org/discover-a-beautiful-faith
kotipetripaavola.com/paavipuhuukaarmeensuulla


 

 

 

 

eXTReMe Tracker