Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen

Kirjoituksessani tuon esille muutamia asioita, jotka tapahtuivat ennen ristiinnaulitsemista sekä millä tavalla ristiinnaulitseminen tapahtui. Herran Jeesus ristiinnaulittiin Golgatalla ihmisten syntien tähden myös sinun ja minun syntieni tähden. Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi, vapauden synnin orjuudesta ja uuden elämän Jumalan lapsena.

Suurin osa maapallon ihmisistä on kuullut Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta sekä kuolemasta, mutta silti kaikista maapallon ihmistä vain vähemmistö on ymmärtänyt sen mitä Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema merkitsee ja tarkoittaa. Monille ihmisille Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema on vain tarina muiden tarinoiden joukossa.

Tutkimalla Herran Jeesuksen kärsimystä, ristiinnaulitsemista sekä ylösnousemusta eteemme avautuu koko maailmanhistorian suurin ja merkittävin pelastusteko sekä tapahtuma, jonka seurauksena ihminen voi vastaanottaa iankaikkisen pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Sinulla on mahdollisuus saada synnit anteeksi sekä uusi iankaikkinen elämä Herrassa Jeesuksessa.

Herran Jeesuksen kärsimyksen ja rakkauden kautta sinulle voi avautua Raamatullisen pelastuksen ihanuus sekä Herran Jeesuksen ristinkuoleman merkitys uudella tavalla, joka voi johdattaa sinut sisälle pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen.
 

Sisällys:
Veripisarat
Juudas kavaltaja
Suuren neuvoston edessä
Pilatus ja Herodes
Uudestaan Pilatuksen eteen
Ruoskiminen
Orjantappurakruunu
Ristin kantaminen
Ristiinnaulitseminen


Veripisarat

Luuk 22:
39 ¶ Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä.
40 Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen".
41 Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili
42 sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun".
43 Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.
44 Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan.

Herran Jeesuksen kärsimys alkoi Getsemanen puutarhassa. Luukas kirjoittaa Jeesuksen olleen suuressa tuskassa, rukoillen yhä hartaammin ja Jeesuksen maahan pudonneet hikipisarat näyttivät olevan ikään kuin veripisaroita.

Lääketiede tuntee ilmiön nimeltä hematidrosis (hematohidrosis), joka tarkoittaa erittäin harvinaista olotilaa, jossa ihminen kokee äärimmäisen voimakkaan henkisen kiputilan tai valtavaa pelkoa kohdatessaan oman kuolemansa.

Kun tapahtuu voimakas verisuonten laajentuminen ihonalaisissa hiusverisuonissa saavuttaen kontaktin kehossa olevien miljoonien hikirauhasten kanssa, niin veri sekoittuu hien kanssa (hematidrosis). Tämä ilmiö synnyttää iholle veripisaroita ja kun hikoilu on voimakasta, niin veripisarat tippuvat ihmisen keholta maahan.

En usko Herran Jeesuksen pelänneen tulevaa ja lähestyvää kuolemaansa. Miksi Herra Jeesus koki Getsemanessa niin sanotun hematidrosis ilmiön?

Jes 53:
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen täytyi kärsiä koko maailman syntien tähden. Herran Jeesus joutui kantamaan päällänsä koko maailman syntien rangaistuksen. Tässä on syy miksi Jeesus hikoili veripisaroita Getsemanessa, sillä Hän tiesi joutuvansa kärsimään ja kantamaan päällänsä koko maailman synnit. Herra Jeesus tiesi mikä Häntä odotti, eli ristiinnaulitsemisen kautta kärsiminen sekä rangaistus synneistä, koko maailman synneistä, myös sinun syntiesi tähden. Ei ole ihme, että Hän hikoili veripisaroita.

Lääketieteen mukaan "verihikoilu" ilmiö kertoo suunnattoman suuresta henkisestä kärsimyksestä ja kivusta. Ennen ristiinnaulitsemista Herra Jeesus kävi läpi erittäin harvinaisen sekä henkisesti kivuliaan prosessin, eli "verihikoilun" koska Hän rakastaa sinua ja otti päällensä sinun syntisi rangaistuksen.

Juudas kavaltaja

Juudas Iskariot kavalsi Herran Jeesuksen kolmestakymmenestä hopearahasta. Jeesuksen kavaltaminen tapahtui poskisuudelman kautta, sillä Juudas oli sopinut kavaltamisen merkiksi antavansa suudelman sille, joka (Jeesus) pitää ottaa kiinni.

Herran Jeesuksen tie Golgatan ristille alkoi Getsemanen puutarhasta, jossa yksi hänen opetuslapsistansa petti ja kavalsi Hänet. Petoksen hinta oli kolmekymmentä hopearahaa. Juudaksen petos osoittaa sen miten monet ihmiset suhtautuvat Jeesuksen, joiden sydämen rakkaus on maallinen mammona, jotka teeskentelevät uskovansa Jeesukseen, mutta sydämessään he eivät usko Häneen, vaan kavaltavat Hänet rahan, ylpeyden ja ihmispelon tähden.

Juudas katui (metamelomai) ja vei kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille. Sen jälkeen hän meni pois ja hirttäytyi. Juudas katui tekoaan, mutta alkutekstin sana metamelomai, tarkoittaa murhetta siitä mitä on tehnyt ja jonka toivoisi tekemättömäksi. Metamelomai esiintyy UT:n tekstissä kuusi kerta, mutta se ei yhdessäkään kohtaa esiinny todellisen parannuksen, Jumalan puoleen kääntymisen ja pelastavan uskon yhteydessä. Juudaksen katumus oli murhe ja mielen pahoitus, mutta hän ei katunut etsien synnillensä Jumalan anteeksiantamusta, siksi hän ei pelastunut

Monille ihmisille käy niin että he ovat kiinnittäneet sydämensä maailman mammonaan, ylpeyteen sekä ylpeyteen. Heille käy samalla tavalla kuin Juudakselle (eivät pelastu), sillä tämän maailman mammona ei hyödyttänyt hänen sielunsa pelastusta, rahan kautta ei voi ostaa pelastusta.

Todellinen katumus johdattaa ihmisen aina synnintuntoon, parannukseen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen syntien anteeksiantamukseen ja iankaikkiseen elämään. Kirjoituksessani käyn seuraavaksi läpi niitä asioita, joita Herra Jeesus joutui kokemaan, että sinulla olisi parannuksen teon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen mahdollisuus pelastua.

Suuren neuvoston edessä

Herra Jeesus vietiin suuren neuvoston (Sanhedrin) kuulusteltavaksi. Suuren neuvoston muodostivat, ylimmäinen pappi ja muut pappien päämiehet, vanhimmat, saddukeuksia ja kirjanoppineet. Suuri neuvosto kuulusteli Herraa Jeesusta kolme kertaa. Raamattu opettaa Jumalan kutsuvan ja antavan etsikkoajan kahdesti sekä kolmesti, että ihminen voisi löytää Jumalassa pelastuksen.

Uskonnolliset johtajat eivät tunnistaneet Messias Herraa Jeesusta ja siksi he kulkivat ohi Jumalan valtakunnan sekä Jumalan pelastuksen. Suuren neuvoston jäsenet olivat sen ajan teologeja ja Raamatun "asiantuntijoita", mutta siitä huolimatta he eivät tunnistaneet Jumalan pelastusta, Messias Herraa Jeesusta, koska he olivat keksineet itselleen uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden kautta he kumosivat sydämessään Jumalan sanan (Raamattu) opetuksen.

Nykyaikana on sama tilanne, että monet teologit uskovat ja pitävät kiinni uskonnollisista perinnäissäännöistä, jonka tähden he eivät ole Jumalan valtakunnan sisäpuolella. Sen tähden nämä teologit väärien opetuksiensa kautta eksyttävät ihmisiä pois Jumalan sanan (Raamattu) totuudesta.

Raamattu opettaa, että usko Jumalaan tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ihminen ei voi pelastua uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta. Ihmisen on tultava uskoon henkilökohtaisesti Jumalan sanan opettamalla tavalla uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Pilatus ja Herodes

Pilatus oli Juudean maakunnassa Rooman maaherrana (prokuraattori), Rooman keisarin käskynhaltijana. Jeesus seisoi syytettynä Pilatuksen edessä. Juutalaiset syyttivät Jeesusta kansan villitsijäksi, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Messiaaksi, kuninkaaksi. Herra Jeesus oli ja on Messias ja kuningasten Kuningas. Muut syytteet olivat valhetta ja vääristelyä.

Pilatus kysyi Jeesukselta: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas.” Johon Jeesus vastasi: ”Sinäpä sen sanot” eli vastaus oli myöntävä. Pilatuksen kysymys oli maallinen ja poliittinen ja Jeesuksen vastaus oli Jumalan valtakunnasta katsottuna hengellinen. Pilatuksella ei ollut edes aavistusta, että Jumalan suurena tuomiopäivänä hänen ja Jeesuksen osat vaihtuisivat siten, että Jeesus on Isänsä kanssa Tuomarina ja Pilatus on heidän edessään syyllisenä synnin tähden. Pilatus lähetti Herran Jeesuksen kuningas Herodeksen luokse.

Pilatus toimitti poliittista ja maallista tärkeää yhteiskunnallista virkaa Rooman valtion korkeana virkamiehenä. Jos sinä olet mukaan politiikassa ja toimit vastuullisesti hoitaessasi yhteiskunnassa ihmisten asioita, niin et kuitenkaan voi päästä Jumalan valtakuntaan politiikan kautta, siitäkin huolimatta että politiikan kautta voi saada aikaan todella tärkeitä asioita, niin politiikan kautta et voi pelastua Jumalan valtakuntaan.

Politiikan ja maallisten asioiden hoidon tehtävä ja tarkoitus on taata kansalaisille hyvät ja oikeudenmukaiset oltavat yhteiskunnassa, mutta politiikan ja maallisen asioiden kautta ei voi pelastua Jumalan valtakuntaan, ei vaikka kuinka hyvin olisi hoitanut yhteiskunnan asioita. Ainoa mahdollinen tapa pelastua Jumalan valtakuntaan on tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Herodes oli kauan aikaa halunnut nähdä Jeesuksen, koska hän oli kuullut Jeesuksesta ja ihmeistä, joita Herra Jeesus oli tehnyt. Kun Herodes sai tavata Jeesuksen, niin hän halusi nähdä Jeesuksen tekevän jonkun ihmeen. Herodes esitti myös kysymyksiä Jeesukselle, joihin Hän ei vastannut.

Kun Herra Jeesus ei tehnyt ihmeitä eikä vastannut Herodeksen kysymyksiin, niin hän joukkoineen alkoi pilkkamaan Jeesusta sekä lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luokse. Monet ihmiset haluavat kokea vain ihmeitä ja mukavia sielullisia kokemuksia. Jos ihminen haluaa kokea vain ihmeitä, eikä halua tehdä parannusta synneistä ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin hänelle käy kuin Herodekselle, joka ei saanut minkäänlaista yhteyttä Jeesukseen.

Herodeksen käyttäytymisestä tulee myös esille eräs ikävä piirre. Kun ihminen lähestyy Jeesusta väärän motiivin kautta, eikä saa vastakaikua, niin ihminen pettyessään saattaa alkaa pilkkaamaan Jeesusta ja uskonasioita. Herraan Jeesukseen saa kyllä ihan oikeasti yhteyden, mutta sen ehtona on parannuksen tekeminen synneistä ja uskominen Herraan Jeesukseen.

Uudestaan Pilatuksen eteen

Pääsiäisjuhlan aikana oli tapana vapauttaa yksi vanki. Raamatun opetuksen mukaan Pilatus tiesi juutalaisten uskonnollisten johtajien antaneen Jeesuksen hänen käsiinsä kateuden tähden. Pilatus tarjosi juutalaisille Jeesusta ja Barabbasta, kysyen heiltä kumman he tahtoivat päästää vapaaksi. Uskonnolliset johtajat kiihottivat kansaa Jeesusta vastaan vaatien Barabbasta vapaaksi. Kansa valitsi uskonnollisten johtajien yllytyksen seurauksena Barabbaan vapautettavaksi.

Pilatus kysyi mitä hän tekisi Jeesukselle, jota juutalaiset sanoivat pilkallisesti juutalaisten kuninkaaksi. Uskonnollisten johtajien kiihotuksen ja yllytyksen seurauksena kansa huusi; Ristiinnaulitse hänet! Pilatus kysyi heiltä: Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? Kansan huuto yltyi vain kovemmaksi: Ristiinnaulitse hänet!

Pilatus sanoi myös ettei hän löytänyt mitään syytä Jeesuksesta ja pyysi juutalaisia itse ristiinnaulitsemaan Jeesuksen. Uskonnolliset johtajat vastasivat Pilatukselle, että lain mukaan Jeesuksen pitää kuolla, koska on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi. Kun kansa huusi Pilatukselle ettei hän ole keisarin ystävä, jos hän päästää Jeesuksen vapaaksi, niin Pilatus sanoi juutalaisille Jeesuksesta: Katso, teidän kuninkaanne! Kansa huusi: Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet! Pilatus kysyi heiltä: Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat Pilatukselle sanoen: Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Pilatus pelästyi ja luovutti Jeesuksen ruoskittavaksi ja sen jälkeen ristiinnaulittavaksi.

Koska juutalaisten uskonnolliset johtajat olivat kumonneet sydämessään Jumalan sanan (Raamattu) opetuksen ja uskoivat sekä olivat kiinni ihmisten uskonnollisissa perinnäissäännöissä, niin he eivät tunnistaneet Messias Herraa Jeesusta, Pelastajaa. Tämän tähden he valitsivat Rooman keisarin ja ihmisviisauden omaksi kadotuksekseen.

Jos sinä olet tämän päivän uskonnollinen johtaja, korkeasti koulutettu teologi ja olet sydämessäsi kumonnut Jumalan sanan (totuuden) ja valinnut sen sijaan ihmisviisauden ja uskonnolliset perinteet, niin sinä et voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Sinun tulee tehdä parannus ja hylätä valheen tie ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin Raamattu opettaa, että voit saada syntisi anteeksi ja pelastua Jumalan valtakuntaan.

Jos sinä olet ihminen, joka olet uskonut korkeasti koulutettujen teologien opetuksia uskonnollisista perinnäissäännöistä sekä ihmisviisaudesta, niin et voi pelastua Jumalan valtakuntaan, koska sinut on petetty ja eksytetty uskomaan valheita ja vääriä oppeja. Sinun tulee tehdä parannus ja hylätä valheen tie ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin Raamattu opettaa, että voit saada syntisi anteeksi ja pelastua Jumalan valtakuntaan.

Kansa valitsi Barabbaan vapautettavaksi Herran Jeesuksen sijasta uskonnollisten johtajien yllytyksen ja kiihotuksen takia. Herra Jeesus, pyhä, synnitön ja viaton totisen Jumalan Poika joutui kaikkein syvimmän loukkauksen ja halveksunnan kohteeksi, sillä uskonnollisen kiihkon ja valheen vangitessa ihmisten sydämet he valitsivat Barabbaan, kapinoitsijan ja murhamiehen paremmaksi vaihtoehdoksi kuin Jeesuksen.

Silloin kun valhe pettää ihmisen sydämen, niin hän synnin pettämänä valitsee mieluummin synnin saastan kuin Raamatun Jumalan rakkauden, armon, totuuden ja pyhyyden. Synnin valhe tuo ihmisen sydämeen ylpeyden ja halveksunnan Herraa Jeesusta ja Jumalan sanan totuutta kohtaan. Älä anna synnin ja valheen pettää sinua, vaan valitse syntien anteeksiantamus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ruoskiminen

Herra Jeesus oli otettu kiinni Getsemanen puutarhassa, niin kuin "rikollinen", vaikka hän oli synnitön ja viaton. Herra Jeesus vietiin ylimmäisen papin, pappien, vanhimpien ja kirjanoppineiden kuulusteltavaksi, jonka jälkeen Hänet vietiin Pilatuksen luokse.

Pilatus ruoskitti Herran Jeesuksen. Jeesus ruoskittiin roomalaisen tavan mukaan pylväässä tai pilarissa. Ruoskittava riisuttiin usein alasti ja hänen kätensä sidottiin (pylvääseen). Ruoska oli kolmihaarainen (tai useampia haaroja), jossa oli teräviä luun ja metallin palasia sekä joskus jopa lasin palasia. Ruoskinnan seurauksena ihmisen ihosta irtoili lihansuikaleita, toisinaan verisuonet sekä sisälmykset tulivat esiin. Tämä ruoskiminen oli jo niin hirvittävä, että jotkut kuolivat siihen ja toiset menettivät jopa järkensä tässä käsittelyssä.

Juutalaisen lain mukaan 39 ruoskaniskua oli sallittua. Emme tiedä varmuudella lyötiinkö Herraa Jeesusta ruoskalla yli sallitun määrän. Ruoskittava oli selin ruoskijaan ja kun ruoska viilsi ruoskittavan ihoa, niin ruoskassa olevat useat nahkasiimat luun tai metallinpaloineen kiertäytyivät ruoskittavan kehon ympäri. Ruoska lyötiin täydellä voimalla ruoskittavan olkapäihin, selkään ja jalkoihin. Iskujen jatkuessa ne repivät ja leikkasivat auki ihon alla olevan syvemmän kudoksen. Tämän seurauksena lihasten verisuonien kautta tapahtui voimakasta verenvuotoa.

Ruoskan päässä olevat pienet metallin tai luun palaset saivat aikaan isompia ja syvempiä haavoja ja ruhjevammoja, kun ne yhä uudestaan ja uudestaan jokaisella iskulla tunkeutuivat syvemmälle ihmisen kehoon. Lopputulos oli karmaiseva, sillä ruoskinnan seurauksena tuli esille pitkät ja roikkuvat ihon palaset sekä vertavuotava lihaskudos.

Ruoskittavan kehosta valui veri alas maahan muodostaen verilammikon hänen allensa. Ruoskittavan voimat ovat poissa, hän kokee voimakkaan heikkouden sekä huimauksen ja pahoinvoinnin. Ruoskinnan jäljiltä hän kehonsa vapisee, eikä hän pysy enää jaloillaan. Tästä syystä ruoskittavat sidottiin kiinni, koska muuten he olisivat kaatuneet omaan verilammikkoonsa.

Tällä karmealla tavalla Herra Jeesus ruoskittiin. Muista se, että Herra Jeesus oli synnitön, syytön ja viaton ja Hänet ruoskittiin sinun syntiesi tähden. Herra Jeesus kärsi suunnattoman suuret ruoskimisen aiheuttamat kivut, koska Hän rakastaa sinua ja haluaa pelastaa ja vapauttaa sinut synnin orjuudesta.

Orjantappurakruunu

Kun Herra Jeesus oli ruoskittu, niin sotamiehet veivät Hänet sisälle palatsiin Rooman kuvernöörin (Pilatus) tuomiohuoneeseen (praetorium). He kutsuivat paikalle lisää sotilaita ivaten ja pilkaten Jeesusta tervehtimällä Häntä ivallisesti juutalaisten kuninkaaksi. Sotilaat pukivat Jeesuksen ylle purppuravaipan (tulipunainen). He väänsivät orjantappuroista kruunun (pilkallisesti kuvasi kuninkaan kruunua), jonka he laittoivat Jeesuksen päähän. Sotilaat laittoivat Jeesuksen oikeaan käteen ruokokepin, jonka tarkoituksena oli ivallisesti kuvata kuninkaan valtikkaa.

Sotilaat ivasivat ja pukivat Jeesuksen "kuninkaan vaatteisiin", sillä purppuranpunainen (tulipunainen) oli kuninkaan väri ja kuninkaalla oli kruunu päässä ja valtikka kädessä. Sotilaat ivallisesti polvistuivat Jeesuksen edessä ja pilkkasivat Häntä. Sen kaiken lisäksi sotilaat sylkivät Jeesuksen päälle ja löivät ruokokepillä Jeesusta päähän.

Orjantappurankruunun pitkät ja terävät piikit pureutuivat Jeesuksen päähän aiheuttaen voimakkaan verenvuodon. Ihmisen julkeus ja ylpeys Raamatun Jumalaa vastaan sai sotilaat tekemään kauhistuttavan ja väkivaltaisen pilkan, jonka kohteena oli Herra Jeesus.

Silloin kun ihminen on synnin orja ja valheen pettämä, niin hän voi toimia yhtä ivallisesti kuin sotilaat. Silloin kun ihmisen sydän on valheen sokaisema, niin hän ei näe Herran Jeesuksen kirkkautta, rakkautta, pyhyyttä ja totuutta. Siksi synnin orjat pilkkaavat Jeesusta, Raamatun sanan totuutta ja Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Jos sinä olet pilkkaaja ja halveksut Raamatun totuutta, niin Herra Jeesus alistui pilkattavaksi sekä ristiinnaulittavaksi, että sinä saisit syntisi anteeksi tekemällä parannuksen ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Pilkkaaja joutuu viimeisenä tuomiopäivänä Kaikkivaltiaan Isä Jumalan ja Herran Jeesuksen eteen, jossa ei voi enää pilkata, vaan joutuu tuomittavaksi syntiensä tähden. Sen tähden nöyrry parannukseen ja usko Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Ristin kantaminen

Kun sotilaat olivat saaneet tarpeeksi Jeesuksen pilkkaamisesta he lähtivät viemään Häntä Golgatalle ristiinnaulittavaksi. Kuolemaantuomitun täytyi kantaa itse oma ristinsä teloituspaikalle. Risti jota kuolemaantuomitut kantoivat oli ristin poikkipuu (patibulum), joka asetettiin ristin pystypuuhun, joka odotti valmiina teloituspaikalla.

Raamattu käyttää alkutekstissä kahta sanaa rististä; teloituspaikalla ollut ristin pystypuu (ksylon) sekä risti (stauros), jota kuolemaantuomittu joutui kantamaan. Raamatun ja historiallisten todisteiden valossa kuolemaantuomitut eivät kantaneet ristin pitkää pystypuuta, vaan ns. patibulimia (stauros).

Jeesuksen täytyi kantaa ristiä (patibulum) noin 600 metrin pituisen matkan. Patibulum painoi lähes 60 kiloa. Herra Jeesus oli ruoskimisen jäljiltä hyvin huonossa ja heikossa kunnossa. Hän joutui kantamaan kauhistuttavan kidutuksen heikentämänä 60 kilon painoa selässään, kävellen paljoin jaloin vasten kovaa kivien peittämää tietä ylöspäin Golgatan kummulle. Jeesus koki mielettömän kovaa kipua ja tuskaa ruoskimisen takia, siitä huolimatta Hän selässään olevan 60 kilon ylimääräisen painon rasittamana joutui ottamaan askeleita kohti Golgataa, paikkaa jossa Hänet ristiinnaulittaisiin. Kidutuksen heikentämänä Jeesuksen oli äärimmäisen vaikeata kantaa ristiänsä. Jeesuksen voimat olivat jo heikentyneet raa’an ruoskimisen jälkeen ja sen seurauksesta sotilaat pakottivat Simon kyreneläisen kantamaan Jeesuksen ristiä.

Ristin kantaminen tehtiin julkisesti ihmisten nähden, sillä matkalla Golgatalle, tienvarsi oli täynnä ihmisiä. Ristinkantaja oli tuomittu kuolemaan ja hän lähti matkalle, josta ei ollut enää paluuta takaisin, sillä matkan pää johti kuolemaan. Ristin tehtävänä oli tuoda kuolema, eli tappaa ristinkantaja.

Herra Jeesus kärsi sinun ja minun syntiemme tähden. Jokainen raskas ja kivun täyttämä askel kohti Golgatan teloituspaikkaa johti lähemmäs paikkaa, jossa Herra Jeesus sovitti synnit verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta. Herra Jeesus rakastaa sinua ja minua ja siksi Hän suostui kidutettavaksi ja pilkattavaksi, että ihmisillä olisi mahdollisuus vastaanottaa syntien anteeksiantamus. Herra Jeesus meni vapaaehtoisesti kuolemaan, koska Hän rakastaa sinua, että sinä saisit syntisi anteeksi parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ristiinnaulitseminen

Kun Jeesus saapui ristiinnaulitsemispaikalle, niin Hänen yllään olevat vaatteet riisuttiin pois Hänen päältänsä. Jeesuksen keho oli yltä päältä veressä sekä ihonriekaleet olivat takertuneet vaatekankaaseen. Onnettomuustapauksissa missä ihminen on loukkaantunut pahoin, niin että hänen rikkimennyt ihonsa on kosketuksissa vaatteisiin tehdään usein nukutus vaatteiden poisriisumiseksi, koska tällaisessa tapauksessa vaatteiden riisuminen on todella tuskallista pahasti loukkaantuneelle ihmisille. Herra Jeesusta ei nukutettu, vaan Hänen kärsimyksen ja tuskansa jatkuivat kun vaatteet revittiin pois Hänen yltänsä.

Golgatalla sotilaat tarjosivat Jeesukselle katkeralla nesteellä (mirha) sekoitettua viiniä, jota Jeesus ei juonut. Kuolemaantuomitulle oli tapana antaa huumaavaa juomaa, äärettömän kovien tuskien lievittämiseen. Tämä huumaava juoma oli sen aikaista ”puudutusainetta”. Jeesus meni ristille ilman puudutusta ja ilman minkäänlaista lievitystä. Ajattele Herra Jeesus otti koko rangaistuksen päällensä ilman ”lievityslääkkeitä”. Herra Jeesus rakastaa sinua, siksi Hän oli valmis kärsimään sinun syntiesi tähden kauhistuttavat ja hirvittävät tuskat ja kivut, jotka johtivat Hänen kuolemaansa.

Ristin iso ja pitkä pystypuu makasi maassa valmiina, johon kiinnitetään ristin poikkipuu (patibulum). Roomalaiset ristiinnaulitsivat kuolemaan tuomitut joko alasti tai jättäen heidän yllensä pienen lannevaatteen. Jeesus asetettiin makaamaan selälleen ristille kädet ojennettuina levälleen ristin poikkipuuhun.

Ranskalaisen lääkärin Pierre Barbetin tutkimusten mukaan eräänlaisella käsiporalla porattiin läpi menevät reiät ristiinnaulittavan ranteista ja jaloista. Reiät olivat sitä varten, että niiden kautta lyötiin naulat läpi, jotka pitävät kuolemantuomitun ristinpuulla.

On myös toisenlainen näkemys, jonka mukaan naulat lyötiin voimalla läpi ilman minkäänlaista porausta. Oli totuus sitten kumpi tahansa tässä asiassa, niin naulaaminen oli erittäin tuskallista ristiinnaulittavalle.

Teloittaja otti käsiinsä isot ja pitkät naulat, jotka hän löi läpi yhdellä iskulla täydellä voimalla Jeesuksen käsistä ja jaloista siten, että naulat pureutuivat syvälle puuhun, varmistaen kuolemaantuomitun pysyvän tiukasti kiinni ristinpuussa.

Poraus ja naulojen läpi lyönti sai aikaan käsissä ja jaloissa olevien hermojen vaurioitumisen, jonka seurauksena Jeesus kärsi valtavan suurta kipua ja tuskaa. Hermojen vaurioituessa Hän tunsi kauhean tuskallista kipua, sillä Hänen hermojärjestelmä oli pahoin vaurioitunut. Lääketieteen mukaan hermojärjestelmän vaurioitumisen myötä ihminen kokee kaikkein kovinta mahdollista kipua, jonka seurauksena ihminen voi menettää tajuntansa, koska kipu on niin äärimmäisen sietämätöntä, tuskallista ja kivuliasta.

Raamatun sanan mukaan Herra Jeesus ei menettänyt tajuntaansa, vaan Hän joutui kokemaan ja kohtaamaan tietoisessa tilassa äärimmäisen kovat kivut ja tuskat, jotka raastoivat Hänen kehoansa joka puolelta.

Herra Jeesus oli kiinnitetty ristinpuuhun, joka nostettiin pystyyn. Ristiinnaulittu joutui kannattelemaan ruumistaan ristinpuulla, jos hän vain jaksoi tehdä, niin kauhistuttavan kidutuksen jälkeen. Kun ristiinnaulitun voimat loppuivat eikä hän enää jaksanut kannatella itseään ristillä ja alkoi vaipumaan alaspäin, niin hän kuoli hitaan tukehtumiskuoleman.

Kun ristiinnaulittu kannatteli itseään ristillä, niin käsien ja jalkojen läpi lyödyt naulat olivat kosketuksissa hermojen kanssa tuottaen koko ajan suunnattoman suurta ja sietämätöntä kipua. Herra Jeesus joutui kokemaan tällaista kipua noin kuuden tunnin ajan ennen kuin Hän kuoli. Herra Jeesus kärsi sietämättömät ja kauhistuttavat kuoleman kivut sinun syntiesi tähden, että sinä voisit uskon kautta Häneen pelastua ja saada iankaikkisen elämän. Herran Jeesuksen rakkaus syntistä ihmistä kohtaan on käsittämätöntä, joka ylittää ihmisen käsityskyvyn rajat.

Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet täyttäen näin Jumalan sanan profetian Jeesuksen kuoleman ja sovituksen yksityiskohdista. Pilatus kirjoitti ristinpuussa olevan tauluun, joka oli Jeesuksen pään yläpuolella sanat: Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Kirjoitus oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Ristinpuussa olevan taulun kirjoitus kertoi ja kuvasi millaisesta rikoksesta ristiinnaulittu oli tuomittu.

Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus on kuningasten Kuningas ja juutalaisten Kuningas. Herra Jeesus ristiinnaulittiin syyttömänä rikoksesta, jota hän ei ollut tehnyt, sillä Hän on suuri kuningasten Kuningas. Jokaisen ihmisen syntien tähden Herra Jeesus oli syyttömän ristiinnaulittu kauhistuttavaan kuolemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä ja minä ja jokainen ihminen on ollut "ristiinnaulitsemassa" Herraa Jeesusta, koska Hänet ristiinnaulittiin meidän syntiemme tähden. Siitä huolimatta, että Hänet ristiinnaulittiin meidän syntiemme tähden, Hän on valmis antamaan meille meidän syntimme anteeksi. Jeesuksella on suunnattoman suuri rakkaus ihmistä kohtaan. Hän ei muistele kärsimään pahaa, suunnattoman suurta tuskaa ja kipua, mitä me olemme Hänelle aiheuttaneet, vaan Hän suuressa rakkaudessaan on valmis antamaan synnit anteeksi uskon kautta Häneen.

Sotilaat, ihmiset ja ylipapit sekä kirjanoppineet herjasivat ja pilkkasivat Jeesusta, joka roikkui ristinpuulla kärsien suunnattoman suuria kipuja ja tuskia. Kuinka alas syntinen ihminen voikaan alentua, sillä he herjasivat ja pilkkasivat pyhää, viatonta, ja syytöntä Jumalan Poikaa, joka ainoastaan voi vapauttaa ihmisen synnin siteistä ja orjuudesta. Synti sokaisee täysin ihmisen sydämen ja tästä sokeudesta käsin ihminen kykenee pilkkaamaan ja herjaamaan sydämessään Herraa Jeesusta, joka vapaaehtoisesti suostui kärsimään kauhistuttavat kivut ja tuskat sekä kuolemaan kaikkein karmeimmalla mahdollisella tavalla.

Jos sinä olet pilkannut ja herjannut Jeesusta ja Raamatun sanaa, niin muista se, että Herra Jeesus kärsi ja kuoli sinunkin puolestasi, että sinä saisit syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Herra Jeesus kärsi ja koki suunnattoman suuria kipuja roikkuessaan ristillä noin kuuden tunnin ajan ennen kuin Hän kuoli. Ennen kuolemaansa Herraa Jeesus huusi: Se on täytetty (kreikaksi tetelestai). Sanat se on täytetty tarkoitti voiton ja ilon huutoa, jonka sotilaat huusivat kun he palasivat voitokkaina kotiin. Kun voitokkaat sotilaat lähestyivät kotikaupunkiansa, niin he jo kaukaa huusivat tämän voiton ja ilonhuudon ja koko kaupungin väki kuuli sen ja he riemuissaan iloitsivat sotilaiden voitosta.

Viimeisillä hetkillään kauhistuttavan kivun ja tuskan keskeltä Herra Jeesus huusi ilon ja voiton huudon. Hän ei keskittynyt kipuunsa viime hetkillään, koska Hän iloitsi siitä, että Hänen kuolemansa kautta synti ja saatana oli voitettu ja ihmisillä on mahdollisuus vastaanottaa iankaikkisen sovituksen kautta syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Herra Jeesus tunsi ristillä roikkuessaan suurta rakkautta sinua kohtaan ja Hän oli keskittynyt sydämessään iloitsemaan ja riemuitsemaan siitä, että sinulla on mahdollisuus iankaikkiseen elämään, koska Hän kuoli sinun puolestasi kauhistuttavalla tavalla Golgatan ristinpuulla.

Herra Jeesus kärsi synnin rangaistuksen kuolemalla ristinpuulla sinun syntiesi tähden. Herra Jeesus vuodatti verensä sinun syntiesi anteeksisaamiseksi ja Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta sinä voit saada syntisi anteeksi, kun teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen.

Messias Herraa Jeesusta ei hylätty tuonelaan, eikä Hänen ruumiinsa kokenut katoavaisuutta, sillä Isä Jumala nosti Herran Jeesuksen kuolleista Isän oikealle puolelle. Herran Jeesuksen risti ei julista pelkkää kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herra Jeesus on ylösnoussut, että sinä saisit syntisi anteeksi uskon kautta Häneen.

Moni ihminen kokee voimakkaan hylkäyksen, jonka seurauksena hän vaeltaa elämässään rikkinäisenä, joka saattaa tuoda hänen sydämeensä erilaisia tuntemuksia kuten katkeruus, viha, onnettomuuden tunne, ahdistus, pelkoja, voimattomuus, hyväksynnän puute jne. Herran Jeesuksen ja kuoleman ja ylösnousemuksen todiste on vakuuttava ja voimakas, sillä jokainen joka panee toivonsa ja uskoo Herraan Jeesuksen saa kokea eheytyksen Jumalan rakkauden voimasta, joka ei koskaan hylkää sitä ihmistä, joka haluaa elää ja vaeltaa Jumalan lapsena.

Ristiinnaulituilta oli tapana rikkoa sääriluut, joka joudutti kuoleman, sillä juutalaisen lain mukaan kuolemaantuomitun tuli kuolla ennen yön tuloa. Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten tapa teloittaa ihmisiä, mutta sääriluun rikkomisen tapa tuli juutalaisilta. Herra Jeesus ristiinnaulittiin suurena sapattina (ei viikkosapattina), joka oli pääsiäisviikolla viikon ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä. Lähestyvän suuren sapatin takia ristiinnaulitut täytyi saada alas ristiltä ja haudattua ennen sapatin alkamista.

Kun sotilaat tulivat Herran Jeesuksen luokse ja näkivät Hänen jo kuolleen, niin he eivät rikkoneet Hänen luitansa. Näin Raamatun profeetallinen sana toteutui, sillä juutalaisten pääsiäisaterialla syötävä pääsiäislammas oli esikuva Messiaasta. Pääsiäislampaan luita ei saanut rikkoa ja näin Raamatun sanan profetia täyttyi tässäkin kohtaa.

Koska Jeesus oli jo kuollut, niin yksi sotilaista lävisti Herran Jeesuksen kyljen vasemmalta puolelta sydämen kohdalta, että vertauskuvat Jeesuksesta täyttyivät. Sydänpussissa on pieni määrä vettä ja kun sotilas lävisti Jeesuksen sydämen, niin Hänestä vuoti verta ja vettä. Täten veden ja veren valuminen oli luonnollinen prosessi.

Vaikka veden ja veren valuminen Jeesuksen kyljestä oli luonnollinen prosessi sydämen repeydyttyä, niin uskon tässä kohtaan ollen kyseessä myös hengellisen vertauskuvan.

Herran Jeesuksen kyljestä vuoti verta, sillä Jeesuksen veri tuo synneistä sovituksen. Herran Jeesuksen kyljestä vuoti myös vettä, koska Herra Jeesus on hengellinen kallio. Kun kalliota lyötiin erämaassa, niin kansa, joka oli nääntymäisillään sai vettä juotavaksi. Kun Herra Jeesus tapettiin ristinpuulla, niin sen seurauksena ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen saavat syntinsä anteeksi sekä elävää vettä Pyhässä Hengessä.

Veden valuminen oli hengellinen vertauskuva Jeesuksesta, joka on Kallio, joka vuotaa vettä. Hoorebilla kallioon lyöminen oli myös esikuvaa Herran Jeesuksen ristinkuolemasta, jonka kautta kansa saa elävää vettä. Jumalan aivoituksesta sotilas ohjasi keihään kärkensä puhkaisemaan Jeesuksen sydämen, että siitä vuotaisi verta ja vettä esikuvien täyttymisen vuoksi.

Veden valumisella ei ollut mitään tekemistä ns. kirkollisen vesikasteen kanssa, vaikka jotkut niin väittävätkin. Jos veden valumisesta tulee hakea vertauskuvallinen opetus vesikasteelle, niin silloin se tarkoittaa uskon jälkeen vastaanotettavaa vesikastetta. Kts. Raamatullinen vesikaste

Raamatun ilosanoma, evankeliumi Herrasta Jeesuksesta kehottaa ihmistä tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi sekä pelastuksen vastaanottamiseksi iankaikkiseksi elämäksi. Parannus tarkoittaa Raamatun kielessä synnin katumista, mielen muuttamista, jonka seurauksena ihminen ei enää ajattele niin kuin ennen, vaan uudella tavalla, Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Ajattele sydämessäsi Herraa Jeesusta ja evankeliumia ja syntien anteeksiantamusta ja kun kuulet sydämessäsi Herran kutsuvan sinua pelastukseen, niin vastaa Hänelle myöntävästi, niin et joudu kadotukseen, vaan saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

2 Kor 6:2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Luuk 24:
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Tiedän sen, että moni ihminen sanoo ettei voi uskoa Raamatun Jumalaan, koska hän ei voi uskoa sen olevan totta tai ettei sitä voi kokea todeksi. Ihminen uskoo syntiin ja elää sitä todeksi epäuskon (ei usko Raamatun Jumalaan), ylpeyden, katkeruuden, vihan, itsekkyyden, seksisyntien, alkoholismin, huumeriippuvuuden jne. kautta. Jumalattomalla ihmisellä on kokemus synnistä, mutta ei uskonelämästä ja uskosta Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä.

Koska sinulla ei ole kokemusta Pyhässä Hengessä elämisestä, niin ei se todista sitä ettei Raamatun Jumalaa olisi olemassa. Ei kannata puhua sitä vastaan mistä ei ole kokemusta, sillä vasta silloin voit ihan oikeasti kommentoida Raamatun Jumalaa, jos sinulla on kokemus Hänestä ja siitä elämästä, jota Hän vaikuttaa Pyhän Hengen kautta ihmisen sydämeen. Tänään voi olla pelastuksen päivä. Kun tunnustat syntisi Herralle Jeesukselle ja uskot Häneen, niin saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

Ps. Mel Gibsonin elokuva Jeesuksen kärsimyksistä sekä tapahtumista ennen ristiinnaulitsemista ei perustu Raamatun tekstiin, vaan nunnan ja mystikon (Anne Catherine Emmerich 1774- 1824) epäraamatullisiin näkyihin. Gibson itse tunnustaa, että Passion of the Christ elokuvan perustana on Emmerich näyt.
Kts. kotipetripaavola.com - Passion of the Christ elokuva

 

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com - Pelastuminen ja uskossa kasvaminen
kotipetripaavola.com - Tie Getrsemanelta Golgatalle
Petri Paavola 29.5.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
augustine/arch/barbet


 


 

 

 

eXTReMe Tracker