Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen


              

Suuren neuvoston edessä

 

Herra Jeesus vietiin suuren neuvoston (Sanhedrin) kuulusteltavaksi. Suuren neuvoston muodostivat, ylimmäinen pappi ja muut pappien päämiehet, vanhimmat, saddukeuksia ja kirjanoppineet. Suuri neuvosto kuulusteli Herraa Jeesusta kolme kertaa. Raamattu opettaa Jumalan kutsuvan ja antavan etsikkoajan kahdesti sekä kolmesti, että ihminen voisi löytää Jumalassa pelastuksen.

Uskonnolliset johtajat eivät tunnistaneet Messias Herraa Jeesusta ja siksi he kulkivat ohi Jumalan valtakunnan sekä Jumalan pelastuksen. Suuren neuvoston jäsenet olivat sen ajan teologeja ja Raamatun "asiantuntijoita", mutta siitä huolimatta he eivät tunnistaneet Jumalan pelastusta, Messias Herraa Jeesusta, koska he olivat keksineet itselleen uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden kautta he kumosivat sydämessään Jumalan sanan (Raamattu) opetuksen.

Nykyaikana on sama tilanne, että monet teologit uskovat ja pitävät kiinni uskonnollisista perinnäissäännöistä, jonka tähden he eivät ole Jumalan valtakunnan sisäpuolella. Sen tähden nämä teologit väärien opetuksiensa kautta eksyttävät ihmisiä pois Jumalan sanan (Raamattu) totuudesta.

Raamattu opettaa, että usko Jumalaan tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ihminen ei voi pelastua uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta. Ihmisen on tultava uskoon henkilökohtaisesti Jumalan sanan opettamalla tavalla uskon kautta Herraan Jeesukseen.  

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker