Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen

Jumalan laki on sellainen aihe meille Uuden Liiton (UL) uskoville, että olemme siitä montaa mieltä. Jotkut ovat lain alla korottaen vanhan liiton järjestystä, toiset painottavat sitä ettei laki ole enää miltään osin voimassa UL:ssa. Suurin osa Uuden Liiton aikakauden uskovista on ihan oikein sitä mieltä, että vanha liitto on kokonaan kumottu, emmekä ole enää vanhan liiton alla, sillä Herran Jeesuksen syntiuhri ristinpuulla kumosi koko vanhan liiton järjestyksen.  Opetus Jumalan laista Uuden Liiton aikakaudessa on haastavaa, joka voi viedä meidät väärään suuntaan jos emme ymmärrä sitä mitä Raamattu ja Uuden Liiton kirjoitukset opettavat Jumalan laista. Koen sydämessäni, että tämä kirjoitus on eräs kaikkein tärkeimmistä kirjoituksista mitä olen koskaan kirjoittanut sivulleni.

Kolossalaiskirjeen 2 luvun opetus kirjoituksesta säädöksineen on yksi tärkeistä Raamatun kohdista kun tutkimme sitä, että naulittiinko Jeesuksen kanssa ristille Jumalan laki vai ihmisten synnit. Tästä ja muustakin kirjoitan, sillä tämä on todella tärkeä asia ymmärtää oikein. Pyrin tuomaan esille sen mitä Raamattu opettaa Jumalan laista Uuden Liiton aikakaudessa. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin siksi kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Herra Jeesus täytti lain ja lain muutos
Emme ole lain alla (vanhan liiton järjestys)
Synnit naulittu ristinpuuhun
Kaksi vaaraa - lain alle joutuminen ja laittomuudessa eläminen
Jumalan rakkaus ja opetus

 

Herra Jeesus täytti lain ja lain muutos

Matt 5:
17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

Herra Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan Jumalan lakia, vaan täyttämään sen. Herra Jeesus sanoi myös ettei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, kunnes taivas ja maa katoavat. Herra Jeesus sanoi ettei Jumalan laki katoa ja kumoudu pois tässä armontalouskaudessa, jossa elämme. Miten se on mahdollista, että Jumalan laki on edelleen voimassa, vaikka Uusi Liitto on Herran Jeesuksen veressä kumonnut vanhan liiton?

Herra Jeesus sanoi, että se joka purkaa (kumoaa) yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä (Jumalan laista) ja sillä tavalla opettaa, niin sellaista pitää kutsua pienimmäksi taivasten valtakunnassa, mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, niin häntä pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Herra Jeesus sanoi sen vanhan liiton ollessa voimassa, mutta ihan sama asia on se, että jos joku kumoaa Uuden Liiton järjestyksen mukaisen lain opetuksen, niin tulevassa iankaikkisessa Jumalan valtakunnassa (Uusi Jerusalem) häntä pitää kutsuttaman pienimmäksi, koska hän kumosi Jumalan lain opetuksen tässä maailmanajassa. Koska Herra Jeesus sanoi, ettei Jumalan laki kumoudu tässä armontalouskaudessa ennen kuin taivas ja maa katoavat, niin silloin on olemassa myös Uudessa Liitossa Jumalan lain järjestys, joka on tietenkin erilainen kuin vanhan liiton lakiliitto ja sen järjestys, jonka Uusi Liitto kumosi. On todella vaarallista opettaa ja väittää ettei Uudessa Liitossa ole ollenkaan voimassa minkäänlaista Jumalan lakia, koska Herran Jeesuksen sanojen mukaan Hän ei tullut kumoamaan Jumalan lakia, eikä se katoa ennen kuin taivas ja maa katoavat.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

1 Kor 9:21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

Room 13:
8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse," ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Herran Jeesuksen sovituksen ja lunastuksen kautta sekä vanhan liiton kumoutumisen kautta kumoutui vanhan liiton pappeus, jonka tilalle tuli Uuden Liiton pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan, jossa Herra Jeesus on Ylimmäinen Pappi. Pappeuden muutos sai aikaan lain muutoksen, joka tarkoittaa sitä, että vanhan liiton lakijärjestys kumoutui ja sen tilalle tuli uusi Kristuksen Laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Kristuksen Laki ei saa voimaansa kiveen kirjoitetusta laista, vaan Jumalan rakkaudesta Pyhässä Hengessä, joka saa aikaan sen, että me ojentaudumme uskossa kuuliaisena Herralle, elän totuuden mukaisesti ja siinä uskossa kasvaen Jumalan armosta.

Kun Raamattu sanoo, että uskova ihminen rakastaessaan toisia uskovia on lain täyttänyt ja että rakkaus on lain täyttämys, niin se ei tarkoita sitä että uskova ihminen kykenisi täyttämään Jumalan lain, vaan sitä että rakastaessaan totuudessa uskova elää täytetyn lain mukaisesti. Herra Jeesus on ainoa, joka kykeni täyttämään lain ja Hän teki sen meidän puolestamme, koska me emme siihen pysty, että me saisimme syntimme anteeksi ja yhteyden Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Luuk 22:
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Paavali opetti ettei hän ole ilman Jumalan lakia, koska hän on Kristuksen Lain alainen. Kristuksen Laki ei ole sama asia kuin vanhan liiton järjestys, eikä sama asia kuin vanhan liiton lakijärjestys. Kristuksen Laki on Jumalan laki, jota Herra Jeesus ei kumonnut, mutta Hänen sovituskuolemansa ja syntiuhrinsa veren vuodatuksen kautta Hän sai aikaan lain muutoksen, Uuden Liiton, jossa Jumalan laki on kirjoitettu uskovan sydämeen, koska Pyhä Henki antaa uskovalle voiman elää Uudessa Liitossa Kristuksen Lain mukaisesti.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

Vaikka Uuden Liiton laki on kirjoitettu uskovan sydämeen, niin silti Uuden Liiton Kristuksen Laki on kirjoitettu myös Raamattuun (Uuden Liiton kirjoituksiin), että voimme ymmärtää miten meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen. Tämän tähden Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa.

Room 3:
29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,
30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.
31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Kun Paavali opetti ettei usko tee lakia mitättömäksi, vaan uskon kautta vahvistamme lain, niin hän ei tarkoittanut, että uskovat ovat vanhan liiton alla, vaan että uskon kautta vahvistamme lain muutoksen, Uuden Liiton lain, Kristuksen Lain, jolloin myös ymmärrämme sen miksi Herra Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Herra Jeesus täytti lain sekä sai aikaan lain muutoksen, Uuden Liiton lakina, joka on Kristuksen Laki (Uuden Liiton Jumalan laki), sillä Hän ei kumonnut lakia, koska laki on muuttunut ja on muuttuneessa tilassa Uudessa Liitossa, mutta ei kokonaan poistettu, eikä enää vanhan liiton järjestyksen mukainen.

Emme ole lain alla (vanhan liiton järjestys)

Room 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

Uudessa Liitossa emme enää ole vanhan liiton järjestyksen alla, vaan armon alla, Kristuksen Lain alaisuudessa, jossa uskova ei elä lakia täyttäen (Herra Jeesus täytti lain), vaan uskon kuuliaisuudessa sen mukaan mitä Jumalan sana opettaa Uuden Liiton järjestyksenä. Uskossa Herraan Jeesukseen ei kukaan voi pelastua lain tekojen kautta, koska pelastus on Jumalan lahja ja armoa Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta:

Gal 3:
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".
11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".
12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä".
13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.
15 Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.
16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka on Kristus.
17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi.
18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
19 ¶ Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.
21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.

Room 7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Jumalan sana opettaa, että kaikki, jotka perustavat elämänsä lain tekoihin elämässään (uskon elämässä) ovat  kirouksen alaisia, koska kukaan ei pysty elämään koko lain opetuksen mukaisesti. Lain kirous ei tarkoita sitä, että laki olisi huono, vaan sitä että Jumalan laki näyttää myös tuomion ihmiselle, joka ei halua vastaanottaa pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ennen vanhan liiton lain antamista oli olemassa Aabrahamille annettu uskon lupaus, Messias Jeesukseen uskomisen kautta. Vanhan liiton laki ei kumonnut tätä lupausta, koska lupaus oli annettu ennen vanhan liiton lain antamista.

Miksi Jumala antoi vanhan liiton aikana lakinsa Israelin kansalle?

Laki vanhan liiton järjestyksen mukaan annettiin rikkomusten tähden (synti) ja se lisättiin olemaan voimassa siihen asti kunnes tulee se siemen, jolle oli annettu uskon lupaus (Herran Jeesuksen kautta). Vanhan liiton lakijärjestys kumoutui kokonaan Herran Jeesuksen sovitustyön kautta, ja näin olemme irti laista, eli vanhan liiton lakijärjestyksestä.

Koska olemme irti vanhan liiton laista ja kuolleet pois sen vankeudessa, niin me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, emme vanhan liiton mukaan. Jumalan palveleminen Hengen uudessa tilassa tarkoittaa Uudessa Liitossa olevaa uskon kuuliaisuutta ja uskon vaellusta Kristuksen Lain mukaan Pyhän Hengen voiman kautta, koska Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaan täytti sen. Vaikka olemme irti vanhan liiton laista, niin emme ole irti Kristuksen Laista, Uuden Liiton mukaisesta Jumalan sanan opetuksesta, vaan Pyhän Hengen voiman avulla elämme uskon kuuliaisuudessa sen mukaan mikä on Uuden Liiton mukainen Jumalan sanan opetus.

Gal 3:
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
25 Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.

Ennen uskon tulemista (uskoa Messias Jeesukseen) Jumalan kansaa (Israel - juutalaiset) vartioitiin lain alla (vanhan liiton järjestys) uskoa varten (usko Jeesukseen), jolloin vanhan liiton järjestyksen mukaisesta laista tuli kasvattaja Messias Jeesukseen, että tulisimme uskosta vanhurskaiksi. Uskon tultua (Herraan Jeesukseen) emme enää ole kasvattajan alaisia, emme enää ole vanhan liiton järjestyksen ja lakiliiton alaisia, vaan nyt olemme Jumalan armosta Kristuksen Laissa, jossa meidät on kutsuttu uskon kuuliaisuuteen, kasvamaan ja juurtumaan Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa.

Ef 2:
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

Room 8:
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10 ¶ Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

koska Jeesus ei kumonnut lakia, vaan täytti lain, niin Hänen syntiuhrinsa Hänen veressään sai aikaan lain muutoksen, ja siten käskyjen lain säädösten tehottomaksi tekeminen ristin puulla tarkoittaa vanhan liiton lakiliiton järjestyksen ja vanhan liiton kumoutumista, ei Kristuksen Lakia Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Herra Jeesus kuoletti ristinpuulla itsensä kautta vihollisuuden, lihan mielen, joka on sama asia kuin synti ja kapina Jumalaa vastaan.

Room 8:
1 ¶ Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.
5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Gal 5:4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

Gal 5:18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

Tiit 3:
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
7 että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.

Jaak 2:10 Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

Jumalan laki kirjaimena ei anna voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti, vaan kertoo ja opettaa siitä mikä on Jumalan hyvä tahto. Tästä syystä syntiin langennut ihminen ei kykene täyttämään lakia ja elämään Jumalan lain mukaisesti, sillä rikkoessaan lakia vastaan yhdessä kohtaan, hän on syyllistynyt koko lain rikkomiseen. Kukaan ihminen ei voi tulla vanhurskaaksi (pelastua) Jumalan lain kautta, ei vanhan liiton kautta, eikä Uudessa Liitossa Kristuksen Lakia noudattamalla, koska pelastus on Jumalan lahja, Herran Jeesuksen sovitustyön tähden, Hänen veressään. Pelastus vastaanotetaan Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumalan sana opettaa (Room 8:4), että lain vanhurskaus täytetään niissä, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova ihminen ei uskon kuuliaisuuden tekojen kautta täytä Jumalan lakia, sillä vain Jeesus kykeni täyttämään koko lain, mutta lain vanhurskaus täytetään uskovan ihmisen elämässä Jeesuksen ansion tähden ja kun uskova elää vanhurskaudessa (uskon kuuliaisuudessa) niin hän elää ja ojentautuu Jeesuksen täyttämän lain mukaan. Lain vanhurskauden täyttyminen Hengessä vaeltamisen kautta ei ole lain täyttämistä, vaan lain (UL:ssa Kristuksen lain) opetuksen mukaan elämistä, sillä Herra Jeesus on täyttänyt lain meidän puolestamme ja Jeesuksen vanhurskaus luetaan niiden hyväksi, jotka uskovat Häneen eläen uskon kuuliaisuudessa Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta.

Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa tahtomisen ja tekemisen ja siksi lain vanhurskaus täytetään uskovan ihmisen elämässä, koska hän ei vaella lihan voiman mukaan, vaan Pyhän Hengen voiman mukaan. Lain vanhurskauden täyttyminen ei ole ihmisen lihan ansiota, vaan Jumalan, joka Henkensä kautta vaikuttaa sen, että uskova elää Jumalan tahdon mukaisesti, eli Kristuksen Lain opettamalla tavalla. Kukaan ihminen ei kykene itsessään täyttämään Jumalan lakia ja pelastumaan lain tekojen kautta, jonka tähden Uuden Liiton pelastus tapahtuu ilman lain tekoja uskon kautta Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Raamattu sanoo, että emme ole pelastuneet vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta (uskon kuuliaisuus) vaan Jumalan laupeuden mukaan, kun Hän rakastaa meitä ja pelasti meidät Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Kristuksen Lain mukaan eläminen (UL:n järjestyksen mukainen Jumalan sanan opetus) ei ole lain tekojen tekemistä, vaan rakkauden kautta vaikuttavaa uskon kuuliaisuutta (uskon tekoja), jonka Jumala vaikuttaa uskovan sydämessä Pyhän Hengen kautta. Herra Jeesus täytti koko lain vaatimukseen ja Jumala lukee lain vaatimukset sellaisen ihmisen hyväksi, joka on antanut sovittaa itsensä Jumalan kanssa, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Room 3:
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Kukaan uskova ihminen ei kykenee elämään täydellisesti Jumalan tahdon ja Jumalan sanan opetusten mukaisesti. Kukaan ihminen ei kykene pelastamaan itseänsä Jumalan lain kautta ja siksi Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu ilman lakia (lain vaatimusta ja sen täyttämistä), sillä pelastus tulee uskon kautta (ilman lain tai uskon tekoja) Herraan Jeesukseen, jokaiselle joka uskoo. Koska kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, niin sen tähden he saavat lahjaksi Jumalan vanhurskauden (pelastuksen) Herran Jeesuksen lunastustyön kautta, sillä Jeesus on Jumalan armoistuin verensä kautta. Jumala pelastaa sen ihmisen, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Vaikka Jumalan vanhurskaus (pelastus) onkin ilmoitettu ilman lakia, niin siitä huolimatta Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen Laki (lain muutos), koska Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaan teki siihen muutoksen.

Synnit naulittu ristinpuuhun

1 Piet 2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Kun Herra Jeesus naulittiin ristinpuuhun syntiemme tähden, niin myös syntimme on naulittu ristille, että saisimme syntimme anteeksi uskon kautta Häneen.

Jes 59:12 Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi, ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan; sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä, ja pahat tekomme me tunnemme:

Koska synti todistaa ihmistä vastaan, että hän on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan, niin siksi Jeesus kantoi syntimme ristinpuuhun, että voimme saada syntimme anteeksi, kun Herra Jeesus sovitti syntimme viemällä ne ristinpuulle, että voimme saada syntimme anteeksi.

Kol 2:
13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14 ja pyyhki pois
(eksaleifo) sen kirjoituksen (kheirografon) säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
15 Hän riisui aseet hallituksilta (arkhe) ja valloilta (eksousia) ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

Colossians 2:14 - And by his commandments he cancelled the written bond of our sins, which stood against us; and he took it out of the way, nailing it to his cross - George Lamsa's English Peshitta translation

Hyvin yleinen väärä opetus Kol 2:14:sta on sellainen, joka sanoo, että Jumalan laki on naulittu ristille. Toisin sanoen, tämä väärä opetus opettaa (jotkut opettavat), että Herra Jeesus naulitsi Jumalan lain ristille, näin poistaen koko Jumalan lain, niin ettei Jumalan laki ole enää millään tavalla voimassa Uudessa Liitossa. Herra Jeesus itse sanoi ettei Hän kumonnut lakia, vaan täytti lain ja Jeesuksen kautta tuli lain muutos, joka tarkoittaa sitä, että Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen Laki.

Kol 2:13 opettaa kuolemasta rikosten (syntien) tähden ja kuinka Jeesuksen kautta meidät tehdään eläviksi Jumalalle, jolloin saamme syntimme (rikokset) anteeksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden.

Kol 2:14 sanoo kuinka Jeesus on pyyhkinyt pois kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme ja sen Hän otti pois meidän tieltämme ja naulitsi sen ristille. Mikä on kirjoitus säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja vastustajamme, joka naulittiin ristille? Moni sanoo sen olevan Jumalan laki, mutta koska Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaan muutti lain (Kristuksen laki), niin silloin Herra Jeesus ei tietenkään voinut naulita lakia ristille ja ottaa sitä pois meidän tieltämme.

Herra Jeesus kantoi syntimme ristinpuulle (1 Piet 2:24) ja meidän syntimme ovat meitä vastaan (Jes 59:12), joka tarkoittaa sitä, että kirjoitus säädöksineen oli meidän syntimme, joka naulittiin ristille. Lamsan käännös arameasta englantiin kääntää Kol 1:14:n juuri sillä tavalla mikä on jakeen sisältö ja opetus.

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois (eksaleifo),

Apostolien teoissa 3:19 käytetään sanaa eksaleifo kun puhutaan syntien pois pyyhkimisestä. Sama sana eksaleifo on Kol 1:14 kun sanotaan, että kirjoitus säädöksineen pyyhitään pois. Itse ymmärrän ja näen, että Kol 1:14 opettaa syntien pois pyyhkimisestä, sillä Herra Jeesus kantoi syntimme ruumiissaan ristinpuuhun ja naulitsi syntimme ristille syntien anteeksisaamiseksi verensä kautta.

Kheirografon sana tulee sanoista kheir (käsi) ja grafoo (kirjoittaa, kirjoitus). Kheirografon tarkoittaa kirjaimellisesti käsin kirjoitettua kirjoitusta (dokumenttia, asiakirjaa jne.). Kheirografon sana ei esiinny UT:ssa kuin yhdessä kohdassa (Kol 2:14), eikä kheirografon sana esiinny ollenkaan Septuagintassa (juutalaisten kreikankielinen käännös VT:sta). Kheirografon sanalla ei ole Raamatullista taustaa, mutta sana esiintyy muissa kreikkalaisissa teksteissä lakiterminä, jossa sitä käytettiin esimerkiksi kirjoitettuna todisteena syyllistä vastaan oikeudessa.

Rooman valtakunnassa kreikankielen sana kheirografon merkitsi oikeudellista asiakirjaa, joka velvoitti velallisen maksamaan velkansa. Jos joku oli velkaa lainatessaan rahoja tai verovelkaa, niin tuli kirjoittaa (kheirografon) virallinen velkakirja. Kun velka maksettiin pois, niin oikeuden tuomari kirjoitti velkakirjan ylitse kreikankielen sanan tetelestai tai sanan maksettu. Kun joku oli syyllistynyt rikokseen, niin tehtiin kirjoitus säädöksineen, jossa luki hänen rikoksensa ja tuomionsa, joka naulattiin tai asetettiin hänen vankityrmänsä yläpuolelle kaikkien luettavaksi.

Kun Paavali kirjoitti kirjeensä Kolossan pakanaseurakunnalle, niin hän ei valinnut Raamatullista termiä, vaan pakanoiden käyttämän oikeudellisen termin (kheirografon) käsin kirjoitetun velkakirjan sekä rikoksesta tuomitun rikollisesta tehdyn asiakirjan, hänen rikoksestaan ja tuomiostaan kuvaamaan sitä kuinka Herra Jeesus kantoi meidän syntimme ristille, nauliten syntimme ristille, että saisimme syntimme anteeksi Hänen verensä ja sovituksensa kautta. Kheirografon sanan tausta paljastaa ja todistaa meille myöskin sen, että totisesti Jeesus naulitsi syntimme ristinpuulle, ei Jumalan lakia.

Juutalaiset tunsivat ja tiesivät syntinsä Jumalan edessä, koska heillä oli Pyhät Kirjoitukset. Pakanoille Pyhät Kirjoitukset eivät olleet tuttuja ja sen takia Paavali kirjoitti Kol 2:14:ssa sanan kheirografon, että pakanauskovat ymmärtäisivät sen kuinka Jeesus oli naulinnut heidän rikoksensa (syntinsä) ristinpuuhun ja lunastanut (ostanut itselleen) heidät vapaaksi synneistään ja rikoksistaan verensä ja sovitustyönsä kautta.

Kol 2:13-15:ssa apostoli Paavali käyttää synneistä sanaa rikokset, jotka annetaan anteeksi sen tähden koska Herra Jeesus naulitsi syntimme ristinpuuhun, antaen syntimme anteeksi ja ostaen (lunastanut) meidät itselleen verensä ja sovitustyönsä kautta. Kheirografon sanan tausta asiakirjasta, joka kertoi syyllisen rikoksista oli pakanoille tuttua ja siksi Paavali käytti näitä termejä, että pakanat ymmärsivät selkeästi mistä oli kyse kun Jeesus naulitsi syntimme ristinpuuhun ja sovitti syntimme. 

Room 8:
1 ¶ Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4 että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Jes 53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Roomalaiskirjeessä 8 luvussa ja jakeessa 3 sanotaan Herran Jeesuksen tuominneen synnin lihassa, jonka tähden Hän myös naulitsi synnin rikkomukset ristinpuuhun. Synnistä täytyi rangaista kuolemalla, ja siksi Herra Jeesus kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi meidän puolestamme sekä naulitsi synnin rikokset ristinpuuhun, että synnit saivat tuomion ja rangaistuksen sekä anteeksiantamuksen Herran Jeesuksen veren ja lunastustyön kautta.

Joh 19:
17 Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.
18 Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.
19 ¶ Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".
20 Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi.
21 Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: ‘Juutalaisten kuningas’, vaan että hän on sanonut: ‘Minä olen juutalaisten kuningas’."
22 Pilatus vastasi: "Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin".

Mark 15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS. (King James Version 1769)

Rooman valtakunnassa oli tapana kirjoittaa ristiinnaulitun pään yläpuolelle kuolemaantuomitun rikos, josta hänet oli tuomittu kuolemaan. Herra Jeesus ei ollut rikollinen, eikä syntinen, vaan Hän on ihan oikeasti juutalaisten Kuningas, joka kirjoitettiin Hänen "rikoksensa syyksi", josta Hänet tuomittiin kuolemaan. Samalla tavalla Herra Jeesus naulitsi ristinpuuhun meidän syntimme ja rikoksemme, eli synnin velkakirjamme (kirjoitus säädöksineen). Raamattu todistaa monella tavalla, että meidän syntimme (käyttäen ilmaisua velkakirjaa - rikoksen tekijän syytekirjaa) naulittiin ristille yhdessä Jeesuksen kanssa, ei Jumalan lakia.

Joh 19:30 Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty (tetelestai)," ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Maallinen oikeuden tuomari kirjoitti maksetun velkakirjan ylitse sanan tetelestai, mutta kun Herra Jeesus osti meidät itselleen verensä ja sovitustyönsä kautta, niin Hän huusi ristillä tetelestai, koska Hänen veressään meidän syntimme on annettu anteeksi, kun uskomme Häneen. Herra Jeesus naulitsi syntimme ristinpuuhun ja pyyhki pois verensä ja sovitustyönsä kautta meidän synnit teot, jotka me kaikki olemme omin "käsin kirjoittaneet".

Jos opetamme Herran Jeesuksen naulinneen Jumalan lain ristille, niin silloin opetamme vaarallista väärää oppia, koska Herra Jeesus ei kumonnut lakia, eikä poistanut lakia pois Jumalan kansalta Uudessa Liitossa, vaan muutti sen lain muutoksella, Kristuksen Laiksi, jonka kautta meidän tulee uskoa Häneen niin kuin Raamattu opettaa.

1 Piet 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

Room 8:7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

Ef 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia (arkhe) vastaan, valtoja (eksousia) vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Kun Herra Jeesus oli naulinnut meidän syntimme ristinpuuhun, niin Hän riisui synnin aseet pois henkivalloilta koskien uskovien pelastusta Jumalan armosta. Kol 2:15 käyttää samoja sanoja hallitukset (arkhe) ja vallat (eksousia) kuin mitä Ef 6:12 käyttää henkivalloista, joita vastaan meillä on taistelu. Tämäkin yksityiskohta todistaa sen, että Jeesus naulitsi synnin ristinpuuhun, antaen verensä kautta synnit anteeksi, eikä saatana voi enää syyttää meitä näiden anteeksi annettujen syntien kautta, sillä Jeesus asetti henkivallat häpeän alaiseksi, sillä Jeesus voitti omaksensa verensä kautta lunastamansa ihmiset, jotka olivat saatanan orjuudessa, mutta nyt Jeesuksen voiton kautta uskon kautta Häneen he ovat nyt Jumalan omat, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Kaksi vaaraa - lain alle joutuminen ja laittomuudessa eläminen

Jos ei ymmärrä oikealla tavalla opetusta Jumalan laista Uuden Liiton järjestyksessä, niin silloin voi kahdella eri tavalla olla vaarassa eksyä pois totuudesta ja Jumalan armosta.

Gal 5:4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.

Ef 2:
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

1 Joh 3:
2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.
4 ¶ Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.

Jos ei ymmärrä sitä, että Herra Jeesus kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä lakiliiton käskyjen noudattamisen vaatimuksen, niin silloin on vaarassa ajautua lain alle ja pois armosta ja Kristuksesta. Me emme ole vanhan liiton lain alla, eikä uskova pelastu lain tekojen kautta, eikä Uuden Liiton käskyjen noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta, sillä pelastus on Jumalan lahja Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Uuden Liiton alussa alkuseurakunnan aikana esimerkiksi apostoli Paavali varoitti voimakkaasti etteivät uskovat ajautuisi vanhan liiton lain alaisuuteen. Niin sanottu judaismi, joka pyrkii viemään ihmisiä vanhan liiton aikaiseen järjestykseen on uskosta pois lankeamista, Kristuksesta pois astumista. Me saamme siunata Israelia ja juutalaisia, mutta emme saa mennä vanhan liiton järjestykseen, koska Herra Jeesus kumosi vanhan liiton.

Uskon teot ovat hyviä tekoja, johon uskova ihminen kutsutaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta emme pelastu niiden kautta iankaikkisen kadotuksen tuomiosta iankaikkiseen elämään, sillä pelastus on Jumalan lahja Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Jos ajattelee ettei Jumalan laki ole enää millään lailla voimassa Uudessa Liitossa, niin silloin voi olla vaara ajautua laittomuuteen, eli elämään synnissä, jossa armo vääristetään siten, että ihminen voisi elää miten haluaa, koska armo on poistanut Jumalan lain.

1 Kor 9:21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

1 Joh 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Room 16:
25 ¶ Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,
27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Apostoli Paavali sanoi ettei hän ole ilman Jumalan lakia, sillä hän on Kristuksen Laissa, joka tarkoittaa Uuden Liiton järjestyksen mukaista Jumalan sanan opetusta. Tämä tarkoittaa sitä, Jumalan laki, Kristuksen Lain kautta on voimassa Uudessa Liitossa, sillä Jeesus ei pelastanut meitä elämään laittomuudessa (synnissä), vaan noudattamaan Jumalan käskyjä.

Raamattu sanoo Johanneksen kirjeessä, että se joka pitää Jumalan käskyt, niin hän pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä, koska meitä ei ole kutsuttu laittomuuteen, vaan uskon kuuliaisuuteen uskossa Herraan Jeesukseen. Jumalan sanan käskyjen noudattaminen (Kristuksen Lain mukaan vaeltaminen) ei ole lain alla olemista tai pyrkimystä lain täyttämiseen, vaan rakkautta Jumalaa kohtaan Pyhän Hengen vaikuttamana, jonka seurauksena haluamme elää Jumalan käskyjen mukaan, Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Uuden Liiton ajassa Jumalan käskyjen noudattaminen (Kristuksen Laki) ei ole lain alla olemista, vaan uskon kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan.

Matt 24:
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus (anomia) pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Raamatussa Jeesus opettaa, että laittomuus kylmettää uskovien rakkauden Jumalaa kohtaan ja eksyttää uskovan pois totuudesta ja Jumalan armosta. Matt 24:12:ssa oleva kreikankielen anomia sana on vastakohta nomos sanalle, joka on hepreankielen Torah (opetus, laki) sanan vastine. Anomia tarkoittaa olla ilman lakia (Jumalan lakia) rikkoa Jumalan lakia vastaan.

Herra Jeesus opetti asia- ja tekstiyhteyden mukaan, että lopunaikana monet uskovat hylkäävät Uuden Liiton mukaisen Jumalan lain, Kristuksen Lain, Jumalan sanan totuuden ja hylätessään Jumalan sanan totuuden (Kristuksen Lain) heidän rakkautensa kylmenee, koska Jumalan sanan totuus ei ohjaa enää heitä. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan väärä profeetta ja eksytys ohjaa ihmisiä rikkomaan Jumalan lakia (Kristuksen Lakia) vastaan, toisin sanoen Jumalan sanan totuutta vastaan. Väärä profeetta ja eksytys sanoo ettei Jumalan laki (Kristuksen Laki) ole enää voimassa Uudessa Liitossa. Herra Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen, eikä laki (Kristuksen Laki) katoa ennen kuin taivas ja maa katoavat.

Jos ymmärtää oikein opetuksen Jumalan laista ja sen voimassa olemisesta (Kristuksen Laista) Uuden Liiton järjestyksessä, niin silloin ei pyri täyttämään Jumalan lakia Uudessa Liitossa, vaan Jumalan armosta pyrkii kasvamaan uskossa ja vaeltamaan sen uskon määrän mukaan mihin saakka on saanut Jumalan armosta kasvaa. Toisin sanoen, Uudessa Liitossa Jumalan armosta ja Jumalan armossa pyrimme noudattamaan Jumalan käskyjä (Kristuksen Laki) ja elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti, olemalla Jumalan armon alla, ei lain alla.

Jumalan rakkaus ja opetus

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Mark 12:
28 ¶ Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"
29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: ‘Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’.
31 Toinen on tämä: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

Herra Jeesus opetti, että Jumalan lain suurin käsky on rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Herra Jeesus sanoi myös, että toinen on tämä: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Herran Jeesuksen sanojen mukaan ei ole mitään suurempaa käskyä kuin nuo kaksi edellä mainittua, jossa riippuu koko laki ja profeetat.

Room 13:10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Gal 5:14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Jumalan rakkaus on lain täyttymys. Kukaan uskova ihminen ei kykene täyttämään lakia rakastamalla Jumalaa tai lähimmäisiään, koska kukaan uskova ihminen ei kykene täydellisesti rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään. Kun Paavali opetti, että kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin se ei tarkoita sitä että voit täyttää lain (elää synnittömästi ja täydellisesti maan päällä), vaan että sinut on kutsuttu uskon kuuliaisuuteen, elämään täytetyn lain opetuksen mukaisesti. Emme onnistu tässä täydellisesti, koska emme ole synnittömiä ja täydellisiä, mutta saamme siitä huolimatta kasvaa uskon kuuliaisuudessa, jolloin rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiimme opimme koko ajan syvällisemmin elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Uudessa Liitossa Jumalan armosta ja Jumalan pelastuksen lahjan kautta Jeesuksen veressä, Jumala lukee sinun hyväksesi Herran Jeesuksen lain täyttämisen, sillä ainoastaan Herra Jeesus on lihan ruumiissa kyennyt täyttämään koko lain vaatimuksen. Silloin kun me uskovina Jumalan armosta rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme ja vaikka emme siinä onnistu täydellisesti, niin Jumala lukee meidän hyväksemme Herran Jeesuksen ansion, joka täytti koko lain vaatimukseen meidän puolestamme, koska olemme Jumalan armosta pelastettuja sekä Jumalan lapsiksi tulleet suuren Jumalan armon kautta.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Uskovan ihmisen omassa lihassa ei ole voimaa ja kykyä rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti. Tämän tähden Jumala on antanut meidän sydämiimme Pyhän Hengen, sillä Jumalan rakkaus vuodatetaan uskovan sydämeen Pyhän Hengen voiman kautta. Jumala vaikuttaa uskovassa ihmisessä Jumalan rakkautta Pyhän Hengen voiman kautta. Rakkaus on siksi lain täyttymys, koska Jumala itse vaikuttaa rakkautta uskovan ihmisen sydämessä Pyhän Hengen kautta, jolloin rakkaus ei nouse ihmisen lihasta, vaan Jumalan voimasta ja siksi rakkaus on lain täyttymys.

Room 13:9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse," ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Moni voi kysyä ja ajatella, että onko esim. Kymmenen Käskyä enää voimassa, kun ne kuuluivat vanhan liiton järjestykseen? Apostoli Paavalin opetuksen mukaan Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa opetuksena Uudessa Liitossa, koska hän siteeraa Kymmentä Käskyä opettaen sen olevan Jumalan rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, jonka mukaan meidän Uuden Liiton uskovien tulee ojentautua. Kukaan ei voi tietenkään pelastua Kymmenen Käskyn noudattamisen kautta, koska pelastumme Jumalan armosta Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta ilman lain tekoja.

Kymmenen Käskyä olivat voimassa jo ennen vanhan liiton lain antamista:

1 Moos 26:
3 Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille.
4 Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä,
5 sentähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni (mitsvah), säädöksiäni ja opetuksiani (Torah)."

2 Moos 24:12 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain (Torah) ja käskyt (mitsvah), jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

1 Tim 1:9 ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,

Aabraham kuuli Jumalaa ja noudatti Herran lakia ja opetuksia. 1 Moos 26:5:ssa oleva opetuksiani sana on hepreaksi Torah, joka tarkoittaa opetusta ja Jumalan lakia. Aabraham oli uskovainen ja vanhurskas ja vanhurskautettu uskon kautta. Jumala asetti lakinsa (opetus) vanhurskaalle Aabrahamille, koska ilman lakia Aabraham olisi elänyt laittomuudessa ja ollut synnin orja.

Raamattu sanoo kuinka Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta hänen ollessaan ympärileikkaamaton, saaden ympärileikkauksen merkin uskonvanhurskauden sinetiksi, että hänestä tulisi ympärileikkaamattomien ja ympärileikattujen isä, jotka vaeltavat Aabrahamin uskon mukaan. Aabraham uskoi Jumalaa ennen vanhan liiton antamista, mutta siitä huolimatta Aabraham vaelsi Kymmenen Käskyn opetuksen mukaan, uskoen Jumalaan.

Raamattu sanoo kuinka Herra antoi Moosekselle kivitauluissa Jumalan lain (Torah) ja muut käskyt. Jumala kirjoitti omalla sormellansa Kymmenen Käskyä lain kivitauluihin (Torah), jotka Mooses antoi Israelin kansalle. Raamattu käyttää samaa sanaa Torah, siitä kun Jumala antoi opetuksensa (Torah) Aabrahamin noudatettavaksi.
Raamatun selkeä todiste on, että Aabraham vaelsi noudattaen Kymmentä Käskyä, mutta hän ei pelastunut Kymmenen Käskyn noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta uskon kautta. Koska Kymmenen Käskyä olivat voimassa ennen vanhan liiton antamista Aabrahamin uskon järjestyksessä, joka oli esikuvaa tulevasta Uuden Liiton uskon järjestyksestä uskossa Herraan Jeesukseen, niin on selvää, että Kymmenen Käskyä ovat voimassa myös Uudessa Liitossa, mutta kukaan ei voi pelastua Kymmenen Käskyn noudattamisen kautta, koska pelastus on Jumalan lahja ja Jumalan armoa, uskon kautta Herran Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön.

Onko Raamattu ristiriidassa itsensä kanssa, koska Raamattu selkeästi sanoo, että Aabraham uskon järjestyksen mukaan vaelsi Jumalan sanan opetuksen mukaan, joka on sama asia kuin että Jumala asetti lakinsa Aabrahamille, että hän vaeltaisi niiden mukaan. Mutta toisessa kohtaa Raamattu sanoo, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, onko Raamatussa ristiriita?

Raamattu sanoo, että Aabraham vaelsi Jumalan lain (Torah) opetuksen mukaan ja Uudessa Liitossa tulee vaeltaa Kristuksen Lain mukaan, mutta Aabraham ei tullut vanhurskaaksi ja pelastunut lain tekojen kautta, eikä Uudessa Liitossa voi pelastua Kristuksen lain tekojen kautta. Aabraham pelastui Jumalan armosta uskon kautta ja samoin myös Uudessa Liitossa uskova ihminen pelastuu Jumalan armosta uskon kautta.

1 Tim 1:9 ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että lakia ei ole pantu vanhurskaalle pelastukseksi, koska pelastus tulee uskon kautta, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Kun 1 Tim 1:9 sanoo, että laki on pantu laittomille jne., niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan laki tuomitsee heidät syyllisiksi iankaikkiseen kuolemaan Jumalan edessä, mutta Jumalan laki ei tuomitse Jumalan armosta pelastettua iankaikkiseen kuolemaan, koska Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö luetaan sen hyväksi, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Edellä oleva on tärkeä ymmärtää oikein, koska jos opetamme, että olemme ilman Jumalan lakia (Jumalan sanan opetus) Uudessa Liitossa, niin silloin olisimme laittomuudessa ja synnin orjuudessa. Sekin tulee muistaa ettei Herra Jeesus kumonnut Jumalan lakia, vaan sai aikaan lain muutoksen, asettaen Kristuksen Lain, rakkauden lain, jonka mukaisesti meidän tulee uskoa totuuden rakkaudessa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Room 3:31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Raamattu opettaa ettei usko mitätöi ja kumoa lakia, koska uskon kautta vahvistetaan laki. Paavali ei tarkoittanut vanhan liiton vahvistamista, vaan Uuden Liiton Kristuksen Lain vahvistamista ja noudattamista, jonka kautta emme voi pelastua, koska olemme armosta pelastuneet, mutta Kristuksen Lain vahvistaminen tarkoittaa sitä, että Kristuksen Laki näyttää meille sen minkä mukaisesti meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa, että Jumalan laki (Kristuksen Laki) on asetettu opetukseksi ja ohjeeksi uskovalle ihmiselle kuinka hänen tulee uskoa Herraan Jeesukseen.

Raamatun kielessä laki sana tulee hepreankielen Torah sanasta, jonka päämerkitys on opetus ja sen vähäisin merkitys on laki. Tämä on hyvä pitää mielessä, koska vaikka lain kautta tulee synnin tunto, niin lain päämäärä on opettaa Jumalan tahdosta ja rakkaudesta sekä totuudesta.

Room 10:4 Sillä Kristus on lain loppu (telos), vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

Romans 10:4 For the goal at which the Torah aims is the Messiah, who offers righteousness to everyone who trusts. (Complete Jewish Bible)

Kreikankielen sana telos tarkoittaa loppua, täyttymistä ja päämäärää. Jumalan sanan totuuden valossa voimme ymmärtää, että Room 10:4 sanan telos, tulisi ymmärtää sen kolmen merkityksen kautta: 1) Herra Jeesus lopetti vanhan liiton järjestyksen verensä ja sovitustyönsä kautta, koska pelastus tulee uskon kautta, ei lain kautta. 2) Herra Jeesus täytti lain meidän puolestamme. 3) Herra Jeesus on Jumalan lain päämäärä, sillä Kristuksen Lain kautta opimme tuntemaan Jeesusta sekä uskomaan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Room 3:31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jumala puhui profeetta Jeremian kautta sanoen, että Hän tulee tekemään Uuden Liiton, joka ei ole samanlainen liitto kuin isäin kanssa tehty liitto (vanha liitto), vaan tämä Uusi Liitto on sellainen Liitto, jossa Herra laittaa lakinsa heidän sisimpäänsä (Pyhän Hengen kautta). Koska Jumalan laki (Kristuksen Laki) on yhä voimassa myös Uudessa Liitossa, niin siksi apostoli Paavali sanoi, että uskon kautta me vahvistamme lain (Kristuksen Laki, ei vanhan liiton järjestys).

Apostoli Paavali ymmärsi sen ettei usko mitätöi Uuden Liiton mukaista Jumalan lakia (Kristuksen Lakia), sillä usko vahvistaa Kristuksen Lain ja pyrkii elämään sen mukaisesti. Usko ei vahvista vanhan liiton järjestystä, mutta ymmärtää Uudessa Liitossa voimassa olevan lain muutoksen, Kristuksen Lain. Raamatullinen usko ymmärtää, että kaikki se Jumalan sanan opetus on voimassa, joka tulee esille Uuden Liiton uskon järjestyksessä. Raamatullinen usko ei pyri täyttämään tai pyri pelastamaan itseänsä Kristuksen Lain kautta, koska hän on armosta pelastettu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi ylös kuolleista Isän oikealle puolelle taivaissa.

 

Petri Paavola 24.9.2018

26.9.2018 tein uuden kirjoituksen aiheesta, koska sain palautetta, joka väittää vanhan liiton lakineen ja käskyineen olevan voimassa sellaisenaan. Edellä oleva väite on kuitenkin vastoin Jumalan sanan opetusta. Tästä voit lukea vastaukseni lain alla oleville:

kotipetripaavola.com/ - Lain muutos ja Kristuksen laki


 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Complete Jewish Bible
George Lamsa's English Peshitta translation
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
icr.org/article/18923


 


 

 

 

eXTReMe Tracker