Rukousliinat Raamatun valossa

 

 

Uskovien keskuudessa on yleistynyt opetus, jonka mukaan apostoli Paavali ja sekä alkuseurakunnan uskovat rukoilivat apuna käyttäen hikiliinoja. Tämän opetuksen mukaan uskovien tulee siunata ja rukoilla rukousliinan kautta, jonka kautta Jumala sitten parantaa sairaan. He opettavat, että rukousliina on näkyvä välikappale, joka ilmentää uskoa tuoden parantumisen sairaalle ihmiselle.

Kun tutkimme Raamattua, niin huomaamme ettei Raamatussa ole opetusta, eikä kehotusta, että uskovien tulee rukoilla rukousliinoihin tai vaatteisiin ja asettaa niitä sairasten päälle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Hikiliinat ja vaatteet

Apt 19:
11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,
12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.
13 ¶ Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa".

Edellä olevassa kohdassa, jotkut ihmiset veivät hikiliinoja ja esivaatteita sairasten päälle, että he tulisivat terveiksi. He luulivat ja uskoivat, että Jumala toimisi tällä tavalla.

Kun tutkit tarkasti näitä jakeita, niin ymmärrät ettei Paavali tai Herran Jeesuksen opetuslapset vieneet näitä vaatteita sairasten päälle, vaan muut ihmiset, jotka luulivat Jumalan toimivan tällä tavalla.

Raamattu sanoo, että Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, jonka seurauksena taudit ja pahat henget ajettiin ulos ihmisistä.

Apt 19:11-13 paljastaa myös sen, että sairaat eivät parantuneet vaatteiden ja hikiliinojen välityksellä, vaan siksi koska Paavali Pyhässä Hengessä ajoi Sanalla riivaajat ulos sekä paransi (Jumalan voima paransi) sairaat Herran Jeesuksen nimessä.

Tämä tulee esille jakeesta 13, josta tulee esille, että kun muutamat juutalaiset loitsijat näkivät mitä tapahtui kun sairaita parantui ja riivaajat ajettiin ulos, niin he yrittivät tehdä samalla tavalla, eli he alkoivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä. Juutalaiset loitsijat matkiessaan Paavalia eivät laittaneet vaatteita ihmisten ylle, joissa oli pahoja henkiä, vaan alkoivat lausumaan Jeesuksen nimeä, koska sillä tavalla sairaat parantuivat ja riivaajat ajettiin ulos.

Nämä tapahtumat paljastavat ja todistavat, että hikiliinat ja esivaatteet eivät toimineet parantamisen välikappaleina, eikä Paavali tai muut uskovat tehneet niin, vaan muut juutalaiset ihmiset.

Alkutekstissä sana loitsijat on eksorkistes, joka tarkoittaa eksorkistia, joka oli demonien karkoittaja. Mesopotamian alueella ja juutalaisuudessakin oli demonien karkottajia ja eräs tapa, jonka avulla he koittivat karkottaa demoneita oli leikata pala pois riivatun vaatteesta, sillä sen uskottiin poistavan ihmisen personallisuutta, joka toisi vapautuksen riivaajahengistä.

Tässä valossa voimme ymmärtää, että paikalla olleet ihmiset luulivat, että Paavalin vaatteissa oli voimaa ja he luulivat, että pyhän miehen voima ja persoonallisuus asui hänen vaatteissaan ja siksi he luulivat vaatteiden toimivan parannuksen välikappaleina. Siinä he kuitenkin erehtyivät.

Miksi Paavali ei estänyt heitä tai sanonut ettei niin saa tehdä? Miksi hänen olisi siinä tilanteessa pitänyt kieltää tai estää heitä?  Koska vaatteet ei voi ketään parantaa eikä Jumala paranna vaatteiden kautta, niin siksi hän antoi heidän nähdä ja ymmärtää, että he tekivät turhia tekoja ja että vain Pyhän Hengen voimassa Jumalan sanan ja Herran Jeesuksen nimen kautta tapahtuu Jumalan voimallisia tekoja.

Kun tutkit Raamattua, niin näet ettei Paavali, eikä Herra Jeesus, eikä kukaan muu Raamatussa, ei edes Isä Jumala opeta ja kehota, että Jumala parantaa ihmisiä hikiliinojen, ja vaatteiden (rukousliina) kautta.

Matt 9:
20 Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua.
21 Sillä hän sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi".
22 Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi". Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi.

Jotkut opettavat ja uskovat, että tämän Raamatun kohdan perusteella Jumala käyttää vaatteita (rukousliina) parantaessaan sairaita. Kyse ei ollut vaatteen kosketuksesta, vaan uskosta, että Jumala voi parantaa, jos kosketan Jeesusta. Kun luet kaikki evankeliumin kirjat, niin huomaat ettei Jeesus opettanut missään kohdassa, että ihmisten tulee uskoa ja koskettaa Hänen vaatteitaan, että Jumala voisi parantaa sairaita.

Koko Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa ymmärrän, että naisen sydämessä oli toivo ja usko parantumisesta Jeesuksen kautta, ei Hänen vaatteensa kautta.

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus ajoi riivaajat ulos sekä paransi sairaat Sanalla (Matt 8:16). Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä teemme sanalla tai työllä, niin se tehdään Pyhän Hengen voimassa Herran Jeesuksen nimen kautta. Jumalan tekojen ja ihmeiden välikappaleena Uuden Liiton seurakunnan ajanjaksossa on Jumalan Pyhä Henki, Jumalan sanan totuus, sekä Messias Herran Jeesuksen nimi, jonka kautta Jumala tekee tekonsa.

Kun Jumala toimii ja tekee tekonsa, niin Hän toimii joko suoraan itse tai Herran Jeesuksen opetuslasten kautta. Jumalan toimiessa Uuden Liiton aikakautena, niin Hän ei käytä esineitä (rukousliina, vaatteet jne.) voimansa välikappaleina, vaan Raamatun Jumalan Pyhän Hengen voimaa, Jumalan sanan totuutta sekä  Messias Herran Jeesuksen nimeä.

Ainoa poikkeus tähän on Jaakobin kirjeen opetus sairaan öljyllä voitelemisesta, joka on Raamatun opetuksen mukaan seurakunnan vanhempien tehtävä. Koska öljyllä voiteleminen on ainoa poikkeus Uuden Liiton järjestyksessä, niin emme saisi toimia vastoin Raamatun opetusta, vaan sallia ainoastaan öljyllä voitelemisen sairasten puolesta. Koska Raamatussa ei ole opetusta rukousliinojen käytöstä, niin seurakunnan ei tulisi niitä käyttää huolimatta siitä toimivatko ne vai eivät. Muistakaamme se ettei kaikkien ihmeiden takana ole Jumala.

Koska Raamattu antaa meille tarkan opetuksen siitä miten ja millä tavalla Jumala toimii sekä opettaa, että uskomme Herran Jeesukseen tulisi olla Raamatun sanan opetuksen mukaista, niin siksi emme saa uskoa Häneen tapojen ja toimien kautta, joita Raamattu ei mainitse. Tämä erittäin tärkeä asia on aina syytä muistaa, että Raamattu ei opeta uskomaan Herraan Jeesuksen miten sattuu, vaan aina niin kuin Raamattu opettaa.

Herra Jeesus sanoi, että Hänen nimensä kautta tehtiin tunnustekoja ja ihmeitä, mutta Hän ei tuntenut näitä ihmisiä omikseen, vaan sanoi heidän olevan laittomuuden tekijöitä (Matt 7 luku). Tämän Raamatun kohdan yhteydessä Herran Jeesuksen sanoista tuli esille, että meidän uskomme Häneen tulee olla Jumalan tahdon mukaista sekä sen tulee perustua Jumalan sanan opetukseen.

Monet uskovat ihmiset ovat unohtaneet sen, että usko Jeesukseen tarkoittaa aina sellaista uskomista, joka on Raamatun sanan opetuksen mukaista. Kun tämä asia unohdetaan, niin silloin avataan ovet riivaajahenkien manifestaatioille, sillä he operoivat mielellään siellä missä uskotaan Jeesukseen ihan miten sattuu, mutta ei Raamatun sanan opetuksen mukaan.

Se että ihmisiä on parantunut rukousliinojen kautta ei tarkoita sitä, että se olisi Jumalan tahto. Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Raamattu opettaa, että Kristuksella on vain yksi ruumis, eli on olemassa yksi Jumalan seurakunta. Siitä huolimatta uskovat ovat jakaantuneet moniin erilaisiin seurakuntiin, herätysliikkeisiin jne. Tämä ei ole Jumalan tahto, mutta silti Hän toimii ja siunaa kansaansa.  Sitten on vielä olemassa se mahdollisuus, että joissakin tapauksissa on kyse riivaajahenkien toiminnasta kun rukoillaan rukousliinoihin.

Uskon että Jumalan tahto on, että Hänen kansansa rukoilee Hengessä ja totuudessa ilman mitään rekvisiittaa. Raamatun mukaan ainoa poikkeus on se, kun seurakunnan vanhimmilla on oikeus ja mahdollisuus rukoilla sairasten puolesta voitelemalla heidät öljyllä. Mutta muuten tulisi pysyä Hengessä ja totuudessa kun rukoilee, eli rukouksiin ei tarvita materian ja aineen rekvisiittaa.

Raamattu sanoo, mitä Jumala haluaa ja tahtoo:

Joh 4:
23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.
24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."


Vanha liitto oli varjojen aikaa, johon kuului aine ja materia, jonka kautta palveltiin Jumalaa esim. temppelin esineet jne. Uusi Liitto on vanhan liiton täyttymys, jossa varjot saavat todellisuuden, siksi Jumalaa tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa. Jumala toimii Uudessa Liitossa suoraan Pyhän Henkensä kautta ilman varjojen vertauskuvia. Rukousliina on kuollut materia, eli aineellinen aine. Uudessa Liitossa toimitaan Jumalan Hengen voimassa, siksi esim. UT:n opetuskirjeissä ei ole yhtään kohtaa, jossa opetettaisiin käyttämään rukousliinaa, kun rukoillaan.

Okkultiikassa demonit käyttävät kuollutta materiaa ja esineitä joiden kautta heidän riivaajavoimat toimivat. Rukousliina touhu voi johdattaa uskovia jopa riivaajien voimien alaisuuteen. Monet (ei kaikki) jotka käyttävät rukousliinoja ovat tekemisissä varsin kyseenalaisen evankeliumin kanssa.

Pietarin varjo

Apt 5:15 Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä.

Jotkut sanovat, että koska Pietarin varjokin paransi sairaita, niin Jumala voi tehdä mitä tahansa ja millä tavalla tahansa kuten Hän tekee nyt monien "voideltujensa" kautta. Raamattu ei sano, että Pietarin varjo paransi sairaita tai että Jumala paransi sairaita Pietarin varjon kautta. Raamattu sanoo ihmisten tuoneen sairaita kaduille, koska he luulivat ja toivoivat hänen varjonsakin parantavan sairaita.

On tärkeää huomata Raamatun sanasta esille tuleva teksti, sillä on eri asia luulla Jumalan parantavan Pietarin varjon kautta kuin että Jumala olisi parantanut hänen varjonsa kautta, jota Hän ei tehnyt. Jakeessa ei ole mitään viittausta sairasten parantumiseen Pietarin varjon kautta, mutta jakeesta tulee hyvin selkeästi esille ihmisten luulo ja toive siitä että sairaat parantuisivat Pietarin varjon kautta.

Acts 5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that, when Peter came, his shadow at the least might overshadow any of them and they might be delivered from their infirmities. (Douay-Rheims American edition 1899)

Katolinen raamatun käännös Douay-Rheims on käännetty latinankielisestä Vulgatasta. Katolisessa käännöksessä Apt 5:15:n on lisätty loppuun sanat and they might be delivered from their infirmities (ja että heidät päästettäisiin heikkouksistaan). Douay-Rheimsin loppuun lisättyjä sanoja ei löydy UT:n alkuteksteistä. Katolisen kirkon valheellisen lisäyksen tarkoituksena on pönkittää kirkon väärää oppia "pyhimysten" jäännöksissä (luut, vaatteet, esineet jne.) olevasta Jumalan voitelusta. Kun Douay-Rheims käännös käännettiin, niin sen tarkoituksena oli ylläpitää katolista traditiota ja toimia vastavoimana protestanttista uudistusta vastaan.

Katolisuus uskoo ja opettaa Pietarin varjon parantaneen sairaita. Katolisen kirkon opetuksen mukaan Pietarin varjon kautta tapahtuneet parantumiset ovat ihmeellinen osoitus pyhänjäännösten voimasta. Katolisuus opettaa, että jos pyhimyksen varjo voi parantaa, niin kuinka paljon enemmän hänen luunsa tai esine, joka kuului hänelle voi parantaa ihmisiä. Katolisuus opettaa että koska Pietarin varjo paransi niin sama tapahtui kaikkien apostolien kautta. Katolisen kirkon mukaan kaikilla arvostetuilla pyhimyksillä on sama voitelu, jonka kautta kuolleiden pyhimyksen luilla sekä pyhimyksen kuolleella ruumiilla on sama voima ja voitelu kuin Pietarin ja apostolien varjolla. Katolisen kirkon mukaan tämän tähden ihmeparantumisia tapahtuu pyhimysten luiden ja pyhäinjäännösten kautta.

Katolisen kirkon opetuksen mukaan pyhäinjäännösten koskettaminen on välttämätöntä ihmeen tai parantumisen tapahtumiseksi. Kirkon perusteluna edellä olevalle on se että koska Pietarin varjon koskettaessa sairaita parantui, niin siksi tulee koskettaa pyhimyksen luita, kuollutta ruumista tai pyhäinjäännöksiä (esine), että ihme tai parantuminen voi tapahtua.

Nykypäivän eksyttäjien opetukset hautavoitelusta sekä kuolleen ruumiin koskettamisen kautta tapahtuneesta voitelusta on kuin suoraan katolisen kirkon oppikirjasta. On päivänselvää ettei Raamattu opeta mitään katolisen kirkon kuolleiden pyhimysten pyhäinjäännösten kautta tapahtuvasta voitelusta, ihmeistä ja parantumisista. Raamattu kieltää yhteydet vainajahenkiin ja kuolleisiin. Jumala ei anna voiteluansa kuolleiden ruumiiden tai pyhäinjäännösten kautta. On kristallinkirkas tosiasia, että niin katolisen kirkon kuin äärikarismaattisten eksyttäjien kautta tapahtuneet voitelut, ihmeet ja parantumiset ovat tapahtuneet riivaajahenkien valhevoiman kautta, ei Raamatun Jumalan Pyhän Hengen kautta.

Nykypäivän rukousliinat ovat katolista okkultismia, joka avaa oven valhehengen manifestaatioille. Älä takerru ja juutu siihen, että sairaita paranee rukousliinojen kautta, vaan juurru siihen mitä Raamattu opettaa ja pyri uskomaan sen mukaan, niin silloin saat nähdä varmuudella Jumalan tekoja. Monet uskovat jäävät jumiin omiin kokemuksiinsa sekä ihmeisiin ja tunnustekoihin, jotka tehdään ja tapahtuvat Jumalan sanan vastaisesti. He pitävät kiinni näistä kokemuksista, vaikka ne ovat vastoin Jumalan sanan opetusta.

Muista aina se että Jumala on antanut sinulle Sanansa sekä Henkensä ettet eksyisi. Voit olla varma ettei Hän toimi siten ettet kykenisi tutkimaan ja koettelemaan sitä että ovatko asiat Jumalasta vai eivät.

Monet uskovat sanovat, että Pyhä Henki riittää sillä Hän johdattaa kyllä kaikkeen totuuteen. Jeesus sanoi että ettemme eksyisi, niin tarvitaan Raamatun sana sekä Pyhän Hengen voima. Meidän täytyy myös muistaa, että Jumalan sana sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Pyhä Henki johdattaa uskovia kaikkeen totuuteen, niin Hän opettaa ja johdattaa uskovia Jumalan sanan totuuden kautta.

Otan tähän kohtaan asiaa havainnollistavan esimerkin. Suunnistaja tarvitsee niin kompassin kuin kartan, että hän kykenee suunnistamaan tarkasti oikeaan suuntaan ja löytää päämäärän. Pelkkä kompassi ei auta häntä löytämään perille, vaan hän tarvitsee ehdottomasti myös kartan. Siksi et sinäkään enkä minä kykene kulkemaan oikeaan suuntaan uskon elämässä pelkästään Pyhässä Hengessä ilman Jumalan sanan totuutta. Jumalan Pyhä Henki on totuuden Henki, joka tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki toimii Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Monet sanovat, että alkuseurakunnan uskovilla ei ollut aluksi Uutta Testamenttia ja he kykenivät uskomaan ja toimimaan ilman Jumalan sanaa, joten se on myös meille mahdollista. Jumala valitsi Herran Jeesuksen kaksitoista opetuslasta sekä myös Paavalin kirjoittamaan Uuden Testamentin tuleville jälkipolville. Herra Jeesus opetti henkilökohtaisesti kahtatoista opetuslasta sekä Paavalia. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ilmestyi heidän elämässään erikoisella tavalla, eli sellaisella tavalla, että he tunsivat Jumalan tahdon ja totuuden ja pystyivät sen myös jakamaan muille eteenpäin.

UT:n ilmoituksen tähden he olivat erilaisessa asemassa kuin me nykyajan uskovat, sillä Jumala ei enää kirjoituta Raamatun sanaa (UT) meidän kautta, vaan se on jo annettu alkuseurakunnan uskovien kautta ja siksi apostolit kykenivät toimimaan Pyhässä Hengessä Jumalan ohjauksessa. He lukivat myös VT:n tekstejä, eli he eivät olleet ilman kirjoitettua  sanaa sekä heidän sydämelleen oli annetu Jumalan armosta koko UT;n ilmoitus.

Koska me nykyajan uskovat olemme tässä suhteessa eri asemassa kuin Jumalan valitsemat apostolit joiden tehtävänä oli kirjoittaa koko UT:n sanoma ja ilmoitus, niin me tarvitsemme Jumalan sanan kirjoitetun totuuden sekä Pyhän Hengen voiman, koska alkuseurakunnan apostolit kirjoittivat Pyhän Hengen ohjauksessa UT:n tekstit juuri meitä varten. Sen tähden Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa. Siksi Herra Jeesus myös sanoi lähetyskäskyssään, että uskoontulleita tulee opettaa sen mukaisesti mitä Jeesus on käskenyt opettaa.

Älä siis luule erehtymään, että se riittää kun sinulla on Pyhä Henki ja ettet siksi tarvitsisi Jumalan sanan totuutta. Usko joka leikkaa itsensä irti Jumalan sanan totuudesta on uskoa, jonka voimanlähteenä on riivaajien valhevoima sekä valheviisaus.

 

Lähteet:

- Raamattu 33/38

Linkki: Rukous Raamatun sanan valossa

 

 

Petri Paavola

 

 

eXTReMe Tracker