Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Rukousnauha ja rukoushelmet

Rukousnauhoja ja rukoushelmiä käytetään hyvin yleisesti meditaation ja visualisoinnin apuna Rooman katolisessa kirkossa sekä pakanauskonnoissa ja okkultiikassa. Nykyään rukousnauhat ja rukoushelmet ovat alkaneet yleistymään myös luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien keskuudessa. Kaikki luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien uskovat eivät käytä rukousnauhoja ja rukoushelmiä, mutta osa heistä käyttää. Rukousnauhan ja rukoushelmien käyttöön uskovien keskuudessa sisältyy eksytys, jonka tarkoituksena on johdattaa näitä uskovia pois totuudesta sekä sokeuttaa heitä entistä enemmän hyväksymään valheita ja vääriä yhteyksiä ja opetuksia.

Kirjoitukseni ei käsittele pelkästään eksytystä, vaan tuo sen rinnalle totuuden, jonka keskipiste on Herrassa Jeesuksessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:

Uskontojen ja okkultistien rukousnauhat
Rukousnauhan yhteys riivaajahenkiin
Katolinen kirkko rukousnauhat ja noituus
Luterilainen kirkko ja vapaat uskonsuunnat

 

Uskontojen ja okkultistien rukousnauhat

Babyloniassa käytettiin rukousnauhoja ja rukoushelmiä. Islamissa, hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa käytetään rukousnauhoja ja rukoushelmiä. Okkultiikassa käytetään rukousnauhoja ja esim. pakanawiccat käyttävät rukousnauhoja meditatiivisiin ja maagisiin harjoituksiin. Wiccoilla on muun muassa rukousnauha, jonka nimi on kolminkertainen jumalatar rukousnauha, jota käytetään meditoinnissa kunnioittamaan jumalatarta kolminkertaisesti, eli neitona, äitinä ja kruununa.

Babyloniassa rukousnauhoja käytettiin apuna rukousten laskemisessa taivaan kuningattarelle. Niinivessa muinaisen Assyarian pääkaupungissa Mesopotamiassa rukoiltiin rukousnauhojen kautta toistorukouksia heidän jumalilleen.

Hindulaisuudessa käytetään rukousnauhoja ja rukoushelmiä apuna rukouksissa, joissa hindujumaluuksien nimiä ja rukouksia toistetaan. Hindulaisuudessa rukousnauhan tai rukoushelmen nimi on mala. Noituudessa käytetään rukousnauhoja ja rukoushelmiä loitsujen ja rituaalien yhteydessä. Hindulaisuudessa on myös jumalatar rukousnauhoja. Hindulaisuudessa rukousnauhaa käytetään rukoustoistoihin ja mantroihin, joita toistetaan sekä rukousnauhan käyttämiseen saattaa liittyä visualisointia.

Mantra tarkoittaa pyhää lausahdusta, ääntä, tavua, sanoja, joilla on hengellisen voiman merkitys. Mantran hengellisen arvon sanotaan olevan sanoissa sekä ajatuksissa. Sanskriitin kielen sanan mantran kirjaimellinen merkitys on ajatuksen väline tai ajatuksen välikappale. Todellisuudessa mantrat ovat henkivaltojen kanavia, joiden kautta riivaajahenget eksyttävät ja ovat yhteydessä ihmisiin.

Rukousnauhan yhteys riivaajahenkiin

Jotkut sanovat, että muut uskonnot ja okkultistit ovat kopioineet ja matkineet rukousnauhojen ja rukoushelmien käytön Rooman katolisesta kirkosta. Tämä väite ei pidä paikkaansa, sillä historialliset todisteet todistavat, että muinaiset pakanauskonnot ovat käyttäneet rukousnauhoja kauan ennen katolisen kirkon syntyä. Historiallisen todisteen mukaan Rooman katolinen kirkko on matkinut ja kopioinut rukousnauhan ja rukoushelmien käytön muinaisilta pakanauskonnoilta.

Rooman katolinen kirkko (RKK) opettaa Marian olevan taivaan kuningatar ja RKK rukoilee muun muassa Mariaa rukousnauhan (ruusukko) kautta. Babyloniassa rukoiltiin taivaan kuningatarta rukousnauhan kautta. On selvää, että katolisen kirkon ruusukon kautta (rukousnauhan) rukoiltava rukous Marialle (taivaan kuningattarelle) on suora kopio Babyloniasta.

Rukousnauhojen historia osoittaa niiden olevan saatanallisia taikakaluja joiden kautta ollaan yhteydessä riivaajahenkiin. Rukousnauhan, meditaation ja visualisoinnin kautta henkivallat aktivoituvat antamaan valhenäkyjä ihmisille sekä opettavat valheellisia opetuksiaan ihmisille, jotka ovat heihin yhteydessä rukousnauhojen välityksellä.

Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Raamattu opettaa suuresta Babylonista, joka on maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Raamatun opetuksen mukaan maailman ensimmäinen eksyttäväinen uskonto syntyi Babyloniassa, jossa palvottiin jumalatarta, taivaan kuningatarta. Raamattu opettaa portto sanaa kahdessa merkityksessä, joista toinen on nainen, joka myy itseään sekä toinen tarkoittaa uskontoja, joissa palvotaan epäjumalia.

Raamatun opetuksen mukaan ilmestyskirjan 17 luvun jae 5 opettaa, että lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä maan päällä vaikuttaa Babylonian taivaan kuningatar ja jumalatar uskonto. Taivaan kuningatar ja jumalatar uskonto levisi Babyloniasta muihin uskontoihin ja Raamatun opetuksen mukaan Babylonian jumalatar uskonto vaikuttaa maan portoissa, eli muissa uskonnoissa maan päällä ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Rooman katolinen kirkko on Babylonian uskonnon perillinen, sillä se on suora jatkumo Babylonian uskonnosta.

Monien uskontojen opetuksissa on monia yhteneväisyyksiä, joista eräs on rukousnauhojen ja rukoushelmien käyttäminen jumalatattaren tai taivaan kuningattaren rukoilemiseen. Kuten on aikaisemmin tullut esille, niin monissa uskonnoissa ja okkultiikassa rukoillaan jumalattaria rukousnauhojen kautta. Koska ilmestyskirjan 17 luku kertoo Babylonian uskonnon vaikuttavan maan päällä lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä, niin se tarkoittaa sitä että ekumenian kautta erilaiset uskonnot ja uskomukset palvovat Babyloniasta alkanutta äiti jumalatar kulttia. Tämä on yhteistä kaikille uskonnoille. Rukousnauha on eräs väline ja tie kohti ekumeenista yhteyttä ja osallisuutta riivaajahenkien kanssa.

Katolinen kirkko rukousnauhat ja noituus

Rooman katolinen kirkko opettaa pyhän ruusukkorukouksen olevan sekä suullinen että mietiskelevä (kontemplatiivinen) rukous. Rukousnauhan (ruusukko) avulla rukoilija rukoilee rukousnauhan helmiä liikutellen ja jokaisen helmen kohdalla rukoillaan tietty rukous. Ruusukkorukouksen aikana rukoilija mietiskelee Kristuksen ja Marian elämää, kärsimystä ja kirkastusta. Ruusukkorukoukseen kuuluu apostolisen uskontunnustuksen lausuminen, Isä meidän rukous, useita terve Maria rukouksia sekä kunnia Isälle rukous.

Raamattu ei opeta yhtään mitään rukousnauhan avulla rukoilemisesta. Rukousnauha on pakanallinen perinne, jota käytetään eri uskonnoissa mm. monissa muinaisissa pakanallisissa uskonnoissa. Kontemplatiivinen, eli mietiskelevä rukous on jesuiitta Ignatius Loyolan kehittämä henkinen harjoitus, josta käytetään myös nimiä visuaalinen rukous, visualisointi sekä ignatialainen rukous.

Mietiskelevän (kontemplatiivinen) rukouksen keskipiste on visualisointi. Rukoilijan tulee miettiä mielessään asioita sekä visualisoinnin (mielikuva) kautta astua sisään tapahtumiin ja asioihin, joita rukoilija visualisoi. Visualisoinnin kautta ihmisen sanotaan kokevan, näkevän, kuulevan, kosketettavan, haistavan ja makuaistinsa kautta maistavan asioita, jotka on visualisoinnin kautta tullut hänen mieleensä mielikuvituksen kautta. Jesuiitat opettavat että visualisoinnin kautta ihminen voi puhua ihmisille, palvella heitä sekä jopa olla läsnä Jeesuksen syntymän ja ristiinnaulitsemisen tapahtumissa.

Visualisointi ei ole pelkkiä rukoilijan mielikuvia, vaan henkivallat antavat visualisoinnin kautta eksyttäviä ja epäraamatullisia sisäisiä näkyjä ihmisen mieleen. Visualisoinnin kautta rukoilija on oikeasti yhteydessä riivaajahenkien kanssa, ei Raamatun henkilöiden ja tapahtumien. Raamattu kehottaa uskovia rukoilemaan Hengessä ja totuudessa, ei rukousnauhojen ja kontemplatiivisen rukouksen kautta.

Okkultistit, noidat sekä wiccat käyttävät rukousnauhoja. Wicca rukousnauha perinteeseen kuuluu myös jumalatar rukousnauha. Noidat käyttävät rukousnauhaa meditaation ja rukouksen aikana. Noidat sanovat rukousnauhan auttavan keskittymään sekä syventämään tietoisuuden tilaa. Noitien mukaan rukousnauhan sormeileminen auttaa rauhoittamaan mieltä. Noidat sanovat, että rukousnauhan päivittäinen käyttö rukousten ollessa kohdistettuna jollekin jumalattarelle voi olla tärkeä työkalu luomaan voimakkaan yhteyden jumaluuteen. Noitien mukaan rukousnauhaa voidaan käyttää itsensä vahvistamiseen sekä halujen ja toiveiden toteutumiseen. Noidat uskovat, että jokainen rukousnauha helmi edustaa tiettyä energiaa sekä visualisoinnin päämäärää.

Kun vertaat katolisten rukousnauhaa esimerkiksi noitien rukousnauhan käyttöön, niin niitä käytetään hyvin samanlaisen kaavan mukaan. Noidat ottavat yhteyttä rukousnauhan kautta jumalattariin sekä katoliset ottavat rukousnauhan kautta yhteyttä "Mariaan", jonka he opettavat olevan taivaan kuningatar. Taivaan kuningatar oppi on pakanallinen jumalatar kultti. Katoliset ottavat yhteyttä pimeyden henkivaltoihin rukoillessaan Mariaa rukousnauhan kautta (kaikki rukoukset Marialle ovat yhteydenottoja riivaajahenkiin).

Okkultistit ja noidat käyttävät rukousnauhaa visualisoimiseen. Katoliset visualisoivat (kontemplatiivinen rukous) rukousnauhan kautta. Visualisointi on henkivaltoihin yhteydenottamista, jotka antavat näkyjä ihmisille visualisoinnin kautta. Okkultistit ottavat yhteyttä jumalattariin ja jumaluuksiin (henkivallat) rukousnauhojen kautta. Katoliset ottavat myös yhteyttä riivaajahenkiin rukousnauhan kautta, sillä Marian rukoilu on epäjumalanpalvelusta, jonka kautta saadaan yhteys riivaajahenkiin.

On kiistaton tosiasia, että Rooman katolisen kirkon rukousnauha käytäntö tulee saatanallisista yhteyksistä ja noituudesta, ei Raamatun opetuksesta. Luterilaisille on myös kehitetty oma rukousnauha sekä jopa joissakin vapaiden suuntien uskovien piireissä käytetään rukousnauhoja. Jos olet uskossa Herraan Jeesukseen ja olet erehtynyt ja eksynyt käyttämään rukousnauhaa, niin hylkää sen käyttäminen ja tee parannus, sillä rukousnauhan käyttäminen on okkultistinen ja saatanallinen väline, ei Raamattuun uskovan työkalu.

Luterilainen kirkko ja vapaat uskonsuunnat

Joh 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

Ruotsin luterilaisen kirkon piispa Martin Lönnebo kehitti rukoushelmet (rukousnauha) luterilaisen kirkon käyttöön. Suomessa jotkut ihmiset luterilaisessa kirkossa ja vapaissa uskonsuunnissa (eivät kaikki) käyttävät rukousnauhoja (rukoushelmiä) rukouksen apuna. Raamattu ei kehota käyttämään rukousnauhoja, vaan opettaa rukoilemaan Jumalaa Jeesuksen kautta Hengessä ja totuudessa.

Hengessä ja totuudessa rukoileminen tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee rukoilla Isä Jumalaa Jeesuksen kautta Pyhässä Hengessä ilman minkäänlaisia apuvälineitä (esine), koska Pyhässä Hengessä rukoileminen totuuden kautta on ainoa tapa miten Raamatun Jumalaa voidaan rukoilla Uuden Liiton ajassa. Raamatussa on esimerkki rukouksesta (Isä meidän rukous), jonka Jeesus opetti opetuslapsilleen. Raamatussa ei ole missään kohtaa opetusta, että uskovien tulee käyttää jotakin esinettä rukouksen välikappaleena esim. rukousnauhoja. Tiedän sen että moni sanoo tähän Pietarin varjon ja Paavalin vaatteiden olevan osoitus siitä, että Jumala toimii esineiden kautta ja siksi on hyväksyttyä käyttää rukousnauhoja. Kun tutkimme Pietarin varjoa ja Paavalin vaate tapauksia Jumalan sanasta, niin näemme ja ymmärrämme etteivät ne opeta ja käske uskovia käyttämään esineitä Jumalan voiman esille tulemiseen tai että Jumalaa tulisi rukoilla rukousnauhojen kautta.

Apt 5:15 Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä.

Raamattu ei sano, että Pietarin varjo paransi sairaita tai että Jumala paransi sairaita Pietarin varjon kautta. Raamattu sanoo ihmisten tuoneen sairaita kaduille, koska he luulivat ja toivoivat hänen varjonsakin parantavan sairaita. On tärkeää huomata Raamatun sanasta esille tuleva teksti, sillä on eri asia luulla Jumalan parantavan Pietarin varjon kautta kuin että Jumala olisi parantanut hänen varjonsa kautta, jota Hän ei tehnyt. Jakeessa ei ole mitään viittausta sairasten parantumiseen Pietarin varjon kautta, mutta jakeesta tulee hyvin selkeästi esille ihmisten luulo ja toive siitä että sairaat parantuisivat Pietarin varjon kautta.

Apt 19:

11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta,

12 niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois.

Edellä oleva tapahtuma esiintyy Raamatussa vain yhden ainoan kerran, eikä Raamatussa ole missään kohdassa opetusta, että sairasten päälle täytyy viedä uskovien vaatteita, että sairaat parantuisivat. Mistä on kyse Apt 19:11,12 kohdassa?

Matt 8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

Mark 16:17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

Koska riivaajahenkiä ei voida ajaa ulos riivatuista ihmisistä muuten kuin Pyhän Hengen voimassa Herran Jeesuksen nimessä Jumalan sanan kautta, niin se tarkoittaa sitä, että Paavali rukoili sairaiden puolesta ja ajoi ulos riivaajia Pyhän Hengen voimassa Herran Jeesuksen nimen kautta.

Apt:19:11:ssa on selkeä vihje, sillä Raamattu sanoo, että Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, jonka seurauksena taudit ja pahat henget ajettiin ulos ihmisistä. Jumala paransi sairauksia ja ajoi riivaajia ulos ihmisistä Paavalin kätten kautta, ei vaatteiden kautta.

Apt 19:11,12 tulee ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa ja silloin ymmärrämme että oli kyse uskosta sekä Pyhän Hengen voimalla Jeesuksen nimen kautta tapahtuneesta riivaajien ulosajamisesta. Raamatun Jumala ei opeta katolista pyhäinjäännös (esine) oppia, eikä vaatteiden kautta tapahtuvaa voitelua.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä ettei ole Jumalan tahto käyttää rukousnauhaa (esinettä) kun Jumalalle kohdistetaan rukouksia, koska Uuden Liiton ajassa Jumalaa tulee lähestyä rukouksessa Pyhässä Hengessä ja totuudessa, eikä esineiden (rukousnauha) välityksellä.

Niiden luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien uskovien, jotka käyttävät rukousnauhoja tulisi sanoutua irti rukousnauhoista ja hylätä ne, koska riivaajahenget käyttävät niitä eksytyksen kanavinaan. Koska Raamatun Jumalaa saa rukouksessa lähestyä vain Pyhässä Hengessä ja totuudessa, niin siksi Hän ei vastaa eikä toimi rukousnauhojen kautta, sillä rukousnauhat ovat riivaajahenkien eksytyksen välikappaleita. Rukousnauhat ovat olleet eksytyksen välikappaleita muinaisten uskontojen keskuudessa ja ovat sitä yhä vielä tänäkin päivänä.

Rukousnauhojen ja rukoushelmien käyttäminen jopa vapaissa uskonsuunnissa (kaikki vapaiden suuntien uskovat eivät käytä rukousnauhoja) on osoitus siitä kuinka pitkällä luopumus sekä ekumenian eksytys on tällä hetkellä. Kaikki vapaiden suuntien uskovat, jotka käyttävät rukousnauhoja eivät tue ja hyväksy ekumeniaa, mutta siitä huolimatta he käyttävät rukousnauhaa ymmärtämättä sitä että rukousnauhojen taustalla vaikuttavat samat valheenhenget, jotka ajavat ekumenian asiaa, joka tulee johtamaan taivaan kuningattaren (äiti jumalatar) hyväksymiseen, joka on toisille katolinen Maria, joillekin hindulainen jumalatar sekä joillekin wiccojen jumalatar jne., mutta koko ajan on kyse yhdestä ja samasta asiasta, eli riivaajahenkien eksytyksestä, jossa kaikki eksyksissä olevat hyväksyvät toisensa ja jumalatar usko yhdistää heitä kaikkia.

Rukousnauhojen käyttämisen kautta riivaajahenget pyrkivät eksyttämään uskovia lopulta hyväksymään taivaan kuningattaren rukoilemisen, joka tarkoittaa katolisen kirkon epäraamatullisen Maria opetuksen hyväksymistä. Tämä on riivaajahenkien päämäärä, koska he ekumenian kautta johdattavat ihmiskunnan jumalattaren palvontaan. Rooman katolinen kirkko opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle ja sama eksytys odottaa niitä, jotka antautuvat rukoilemaan rukousnauhojen kautta Jumalaa, sillä Jumala ei kuule tällaisia rukouksia, koska Häntä tulee rukoilla Pyhässä Hengessä ja totuudessa.

Joku voi sanoa kirjoitukseni olevan lakihenkinen ja tiukkapipoinen sekä ajatella, että samahan se on jos totuudessa ja Pyhässä Hengessä rukoilee Jumalaa vaikka rukousnauhan avulla, sillä eihän siinä palvota riivaajia, vaan Jumalaa uskon kautta Jeesuksessa. Jumala ei kuule rukouksia rukousnauhojen kautta, sillä Hän ei käytä samaa menetelmää kuin riivaajahenget ovat käyttäneet jo tuhansia vuosia eksyttäen ihmisiä rukoilemaan "jumalaa" rukousnauhojen kautta. Tästä syystä tällä asialla on iso merkitys, eikä kyse ole saivartelusta, vaan siitä mikä on totuus ja Jumalan asetus ja mikä on valhe ja riivaajahenkien eksytys. Herran Jeesuksen opetuslapsina meidän tulee hylätä valhe ja valita Jumalan tahto sekä elää Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Rukousnauhat eivät kuulu Jumalan sanan totuuteen, mutta sen sijaan ne ovat osa riivaajahenkien tuhansia vuosia kestänyttä eksytystä. Valitkaamme Jumalan sanan totuus ja hylätkäämme kaikki valheen ja riivaajahenkien eksyttäväiset menetelmät, koska niissä on kuoleman löyhkä ja haju, jonka päämäärä on lopulta iankaikkinen kadotus. Uskonelämän keskipiste on Herra Jeesus ja meidän uskovien tulee uskossa kasvaa Messias Jeesukseen totuutta noudattaen rakkaudessa.


Petri Paavola 21.1.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Gerry Burney: God's plan Satan's plan s. 103
magdaleena.suntuubi.com

falsereligionstartedinbabylon
paganwiccan.about.com
pagan-prayer-beads-rosary/wiccan-rosaries
lorendavis.com
wikipedia.org/wiki/Mantra
gaiasgarden.com.au
evl.fi/kkh/kt/uutiset
katolinen.fi/?page_id=5192
Terve Maria rukous

 

 

 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker