Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Jumalan vastustajan saatanan syvyyden synnit seurakunnassa

Herra Jeesus sanoi löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin ja kuinka lopun aikana nousee monia vääriä profeettoja eksyttämään jos mahdollista jopa valittujakin (Herran Jeesuksen opetuslapsia). Raamattu puhuu saatanan syvyyden synneistä seurakunnan keskellä, jotka vaikuttivat mm. Tyatiran seurakunnassa. Kun tutkimme saatanan syvyyden syntejä Tyatiran seurakunnan kautta, niin huomaamme kuinka samat saatanan synnit vaikuttavat tänä päivänä seurakunnissa eksyttäen monia uskovia ja seurakuntia. Koska lopunaika, jota elämme on täynnä eksytyksiä ja vääriä profeettoja, niin siksikin meidän tulee oppia tutkimaan ja koettelemaan kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta. Meidän on opittava ymmärtämään Jumalan sanan totuutta ja rakastamaan Jumalaa pitämällä Hänen käskynsä, joka tarkoittaa ojentautumista uskossa Jumalan sanan Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Tarkoitukseni ei ole pelkästään tuoda esille saatanan syvyyden syntejä, vaan myös Jumalan sanan totuutta sekä Jumalan tahtoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Ilmestyskirja Tyatiran seurakunta
Tulen liekki ja kiiltävä vaski
Viimeiset teot ovat useammat kuin ensimmäiset
Älä suvaitse vääryyttä ja valhetta
Jumala vihaa aviopuolison hylkäämistä
Parannus ja anteeksiantamus
Huoruus ja epäjumalanpalvelus ovat saatanan syvyyden syntejä
Loppusanat
 

Ilmestyskirja Tyatiran seurakunta

Ilm 2:
18 ¶ Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski:
19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.
20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua.
21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan.
22 Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa;
23 ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.
24 Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
26 Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään-niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain-
28 ja minä annan hänelle kointähden.
29 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.’"

Seuraavaksi tutkimme saatanan syvyyden syntejä Tyatiran seurakunnassa. Tarkoitukseni ei ole tietenkään "kirkastaa" saatanan tekoja, vaan paljastaa kuinka sielunvihollinen eksyttää tämän päivän seurakuntia samalla tavalla kuin alkuseurakunnan aikaista Tyatiran seurakuntaa, että voisimme tunnistaa eksytyksen, tehdä parannuksen eksytyksestä sekä välttyä tältä eksytykseltä ja oppia juurtumaan Jumalan sanan totuuteen Pyhässä Hengessä.

Tulen liekki ja kiiltävä vaski

Herran Jeesuksen silmät ovat niin kuin tulen liekki, koska Herra Jeesus näkee ja tietää kaiken ja Hän puhdistaa jokaisen opetuslapsensa sydämen synnin vaikutuksista totuuden ja pyhyyden kuuliaisuuteen, joka haluaa tehdä parannusta elämässään ja antaa Jumalan muuttaa ja uudistaa hänen mielensä Jumalan sanan totuuden kautta Pyhässä Hengessä. Herra Jeesus puhdistaa meidän sydämiämme uskon kestäväisyyden koetuksien kautta, niin kuin kultakin tulessa koetellaan, niin että Herran Jeesuksen puhdistustyö koituisi koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jumalalle (1 Piet 1:7). Herra Jeesus tietää ja näkee kaiken ja Hänen tahtonsa on puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä ja synnistä ja kasvattaa meitä pyhityksessä ja totuudessa. Tämä oli sanoma Tyatiran seurakunnalle sekä meille tähän nykyaikaan.

Jotkut Raamatun tutkijat sanovat kiiltävän vasken olleen kuparin, kullan ja hopean sekoitus, eli oli kyse arvokkaasta metallista. Ilmestyskirjan luku 2 jae 18 sanoo Herran Jeesuksen jalkojen olevan kiiltävän vasken kaltaiset, joka kuvaa Herran Jeesuksen pyhyyttä ja puhtautta, johon Hän kutsuu seuraajiaan, jotka oppivat elämään pyhyydessä ja puhtaudessa Hänen yhteydessään, uskon kautta Häneen. Herran Jeesuksen silmät niin kuin tulen liekki ja jalat niin kuin kiiltävä vaski sisältää sanoman, joka kutsuu ja valmistaa Herran Jeesuksen opetuslapset pyhyyteen ja puhtauteen uskossa.

Viimeiset teot ovat useammat kuin ensimmäiset

Herra Jeesus sanoi Tyatiran seurakunnassa olevan uskovia, joiden teot, rakkaus, usko, palvelu ja kärsivällisyys johtivat siihen, että viimeisimmät teot olivat useampia kuin heidän tekemänsä ensimmäiset uskon teot. Jumalan tahto on, että uskovan ihmisen usko kasvaa koko ajan yhä syvempään Jumalan tuntemiseen, jonka seurauksena uskon tekoja esiintyy paljon enemmän uskon kasvun myötä kuin mitä ensimmäiset uskon teot ovat olleet. Uskon tekojen kautta kukaan ei pelastu iankaikkiseen elämään, koska olemme pelastuneet Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Uskon tekojen kautta pelastumme kuitenkin synnistä, joka vaikuttaa tässä maailmassa, joka ei ole sama asia kuin pelastua kadotuksesta iankaikkiseen elämään. Uskon tekojen kautta, jotka Jumala vaikuttaa Pyhässä Hengessä uskovan sydämessä, uskova pelastuu synnin himoilta, haluilta ja tuhoisilta vaikutuksilta, siksi on tärkeää, että uskova oppii elämään ja vaeltamaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti (2 Piet 1:3,4).

Herran Jeesuksen sanojen mukaan oikeaan uskon kasvuun kuuluu Jumalan vaikuttamien uskon tekojen lisääntyminen, eli uskon tekoja tulisi tapahtua koko ajan enemmän (täyttyy ottaa huomioon kuitenkin elämän eri kasvuvaiheet, esim. vanhempana ei kykene enää tulemaan ja menemään niin kuin nuorempana, mutta sydämessään voi oppia koko ajan enemmän rakastamaan Jumalaa); rakkauden lisääntyminen Jumalaa kohtaan; usko kasvaa ja lisääntyy; halu palvella ja palveleminen lisääntyy ja kärsivällisyys kasvaa koko ajan. Kun ja jos uskon kasvu etenee Jumalan armosta edellä olevan kasvun tavoin, niin silloin uskon viimeisimmät teot ovat useammat kuin ensimmäiset. Tämä on Jumalan tahto. Jumala ei halua että menemme väärään suuntaan, eli aloitamme Jumalan armossa uskossa ja sen jälkeen menemme väärään suuntaan antaen synnin pettää meitä. Kun synti pääsee pettämään ihmistä, niin synnin vaikutus lisääntyy ja tulee tuhoisammaksi, joka tulee esille surullisella tavalla esim. Tyatiran seurakunnasta.

Älä suvaitse vääryyttä ja valhetta

Herra Jeesus sanoi Hänellä olevan se Tyatiran seurakuntaa vastaan, että he suvaitsivat erästä naista, Iisebeliä, joka sanoi itseään profeetaksi opettaen ja eksyttäen seurakuntaa harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Tämän naisen nimi ei ollut Iisebel, mutta hän toimi samalla tavalla kuin VT:n Iisebel, siksi Herra Jeesus käytti hänestä nimitystä Iisebel. Tyatiran seurakunnassa nainen oli ottanut johtavaa asemaa esiintyen profeettana korostaen profetiallista "voitelua", mutta hän toimi valheen hengessä opettaen ja eksyttäen seurakuntaa.

Ymmärtääksemme miten Iisebelin hengessä ollut nainen eksytti Tyatiran seurakuntaa meidän tulee käydä läpi VT:n Iisebelin toimintatapoja ja eksytystä. Iisebel oli Baalin palvoja, joka ei palvellut Israelin Jumalaa, vaan epäjumalia. Tyatirassa Iisebelin hengessä ollut nainen ei palvellut Herraa Jeesusta, vaikka esiintyi seurakunnassa Jumalan palvelijana, vaan hän palveli riivaajahenkiä, joka sai sanomansa ja voitelunsa riivaajahengiltä. Samoin myös tänä päivänä seurakunnan keskuudessa on vääriä profeettoja, jotka toimivat riivaajahenkien valheenvoimalla (mm. hautavoitelu ja kuolleitten kautta tullut voitelu) profetoiden ja tehden tunnustekoja.

VT:n Iisebel käytti kuninkaan valtaa, eli anasti vääryyden kautta itselleen johtajuuden, joka ei kuulunut hänelle. Tyatiran seurakunnan Iisebel oli anastanut itselleen johtajuutta, jonka turvin hän opetti ja eksytti seurakuntaa. Samoin myös tänä päivänä Iisebelin hengessä olevat naiset (myös miehet) ovat anastaneet seurakunnan johtajuuden tai ovat luikerrelleet johtaville paikoille valhevoiman voitelun kautta.

VT:n Iisebel halusi alistaa kaikki valtansa alle. Tyatiran seurakunnan Iisebel halusi johtaa koko seurakuntaa. Samoin myös tänä päivänä Iisebelin hengessä oleva nainen (myös mies) haluaa alistaa kaikki valtansa alle ja johtaa seurakuntaa.

VT:n Iisebel langetti ja eksytti Israelin kuninkaan Ahabin palvelemaan Baalia. Tyatiran seurakunnan Iisebel langetti ja eksytti Tyatiran seurakuntaa palvelemaan epäjumalia ja riivaajahenkiä. Samoin myös tänä päivään Iisebelin hengessä oleva nainen (myös mies) valhevoitelunsa kautta eksyttää seurakuntia palvelemaan riivaajahenkiä, vaikka puhuukin Jeesuksesta ja Jumalan sanasta.

VT:n Iisebel hävitti Herran profeettoja. Tyatiran seurakunnan Iisebel vainosi ja pyrki tuhoamaan Herran todelliset palvelijat. Samoin myös tänä päivänä Iisebelin hengessä oleva nainen (myös mies) pyrkii tuhoamaan todellisen Herran palvelijan työn ja maineen.

VT:n Iisebel oli kostonhimoinen, joka pyrki kostamaan jokaiselle, joka uskalsi nousta häntä vastaan. Tyatiran seurakunnan Iisebel oli kostonhimoinen, joka pyrki kostamaan jokaiselle, joka uskalsi nousta häntä vastaan. Samoin myös tänä päivään Iisebelin hengessä oleva nainen (myös mies) pyrkii kostamaan kaikille, jotka uskaltavat nousta häntä vastaan.

VT:n Israelin kuningas Ahab oli Iisebelin vallan alaisena, jonka seurauksena Ahab piti Jumalan todellista profeettaa Eliaa vihollisenaan. Iisebel vietteli ja eksytti tekemään syntiä Jumalaa vastaan, eli sitä mikä on pahaa Herran silmissä. Tyatiran seurakunnan Iisebel toimi samalla tavalla. Samoin toimii myös tämän päivän Iisebelin hengessä oleva nainen (myös mies), joka on eksynyt riivaajahenkien voitelun välittäjäksi.

Jumalan seurakunta ja uskovat eivät saa suvaita riivaajahenkien (hautavoitelu, kuolleitten kautta tullut voitelu jne.) valheenvoiman kautta esiintyviä ihmisiä, vaikka he kuinka puhuisivat Jumalasta ja Jumalan sanasta, sillä väärä voitelu johdattaa vääristelemään Jumalan sanaa. Tyatiran seurakunnan Iisebel eksytti seurakuntaa harjoittamaan haureutta.

Jumala vihaa aviopuolison hylkäämistä

Eräs tuntomerkki väärästä voitelusta on lihallinen haureus, joka tarkoittaa sitä, että väärän voitelun julistaja hylkää puolisonsa ja ottaa puolisostaan avioeron ja menee uusiin naimisiin. Kun katselet ympärillesi esim. äärikarismaattisuutta, niin huomaat sen yhteydessä vaikuttavan sellaisen ilmiön, että ns. "voidellut" ihmiset tekevät huorin, hylkäävät puolisonsa ja ottavat itselleen uuden puolison. Tätä tapahtuu koko ajan äärikarismaattisissa piireissä ja valitettavasti myös muissa uskonyhteisöissä. On tärkeätä lukea ja ymmärtää mitä Jumalan sana sanoo huorintekemisestä ja puolisonsa hylkäämisestä:

Mal 2:
14 Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.
15 Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä. "Mutta kuinkas se yksi-?" Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. -Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.
16 Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.

Jumala vihaa haureutta ja aviopuolison hylkäämistä, eikä kukaan Jumala oma, jolla on jäännöskään Hengestä voi hylätä puolisoaan ja elää huoruudessa toisen ihmisen kanssa. Koska Jumala vihaa aviopuolison hylkäämistä, niin on selvää ettei Hänen siunauksensa lepää sellaisen yllä, joka on hylännyt puolisonsa ja elää haureudessa toisen ihmisen kanssa. Raamatun opetuksen mukaan aviopuolison hylkääminen ja huoruudessa toisen kanssa eläminen on osallisuutta riivaajahenkiin, sillä riivaajahenget johdattavat ihmisen hengelliseen haureuteen sekä lihalliseen huoruuteen. Ymmärrän sen ettei uskossaan nuori ihminen ymmärrä näitä asioita ja voi eksyä huoruuden tielle, mutta kun on kyse aivan erityisen "voitelun" omaavista ihmistä, niin kuin äärikarismaattisissa piireissä opetetaan ja jos aivan erityisen voitelun omaava ihminen lankeaa huoruuteen, hylkää aviopuolisonsa ja elää huoruudessa toisen kanssa, niin kyseessä ei ole Pyhän Hengen voitelu, vaan eksymys riivaajahenkien valhevoiteluun, joka tuo ihmisen sydämeen huoruuden ja haureuden.

Jumalan Hengen voimakas voitelu ei koskaan johdata uskovaa huoruuteen ja hylkäämään aviopuolisoaan ja kuin ja jos näin tapahtuu, että uskova sanoo tai luulee olevansa Jumalan Hengen voitelussa ja tekee huorin ja hylkää puolisonsa, niin silloin ihminen on tekemisissä riivaajahenkien valhevoiman kanssa. Ulkomailla ja Suomessakin on näitä julistajia ja julistajapariskuntia sekä hengellisen työn tekijöitä, jotka sanovat saaneensa Jumalalta tehtävän sekä voitelun ja sen jälkeen he hylkäävät puolisonsa ja alkavat elää huoruudessa toisen ihmisen kanssa. Kun näin tapahtuu, niin se on merkki väärästä voitelusta ja osallisuudesta riivaajahenkien valhevoiman voiteluun.

Jumala vihaa aviopuolisonsa hylkäämistä eikä anna siunaustaan huorintekijälle, vaan kehottaa häntä parannukseen, koska Jumala vihaa vääryyteen verhoutumista ja sanoo ettemme saa olla uskottomia puolisoillemme, emmekä saa hylätä puolisoitamme. Emme saisi edes tukea huoruuden vääryydelle perustettua toimintaa, koska sen polttoaineena on riivaajahenkien valhevoima. Jumala ei siunaa huorintekijää ja haureuden hengessä olevaa puolisonsa hylkääjää. Tässä kohden on syytä muistuttaa, että se joka on jätetty ja hylätty puolisonsa huoruuden tähden ei ole syyllinen huorintekijän (puolisonsa) syntiin ja hän on vapaa ja syytön huorintekijän syntiin.

Parannus ja anteeksiantamus

Herra Jeesus sanoi antavansa Iisebelin vallassa olevalle naiselle sekä hänen kanssaan huorin tekeville aikaa parannuksen tekemiseen. Huoruudesta tulee tehdä parannus ja kun ja jos huorintekijä tekee parannuksen ja hylkää huoruudessa elämisen, niin hän saa syntinsä anteeksi Jumalalta ja meidänkin tulee antaa anteeksi ja olla hänelle armollisia. Herra Jeesus sanoi jos he eivät tee parannusta, niin Hän syöksee heidät tautivuoteeseen (sallii sairastumisen) sekä suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu vääryyden teoista. Todelliseen parannuksen tekemiseen kuuluu vääryyden teoista luopuminen.

Kun Herra Jeesus sanoi tappavansa Iisebelin lapset, niin kyseessä voi olla hengellinen kuolema niille jotka seuraavat Iisebelin oppeja ja eksytyksiä. Toki kyseessä voi olla myös luonnollinen kuolema, koska joissakin tapauksissa Jumala ottaa synnintekijän pois maan päältä jos hän ei tee parannusta, sillä esim. Jumala tuomitsi Ananiaksen ja Safiiran kuolemaan syntiensä tähden. Synti, eksytys ja vehkeily riivaajahenkien kanssa on vaka asia, sillä se johtaa hengelliseen kuolemaan (eroon Jumalasta) sekä voi johtaa myös luonnolliseen kuolemaan jos asiassa ei tehdä parannusta. Jumala ei rankaise joka kerta synnistä sairaudella, mutta voi sen tehdä silloin kun on kyse vakavasta synnistä ja eksytyksestä jos ihminen ei tee parannusta. Tyatiran seurakunnan eksyksissä oleville ihmisille Jumala antoi varoituksen, että jos he eivät hylkää syntejään, niin Jumala sallii heidän sairastumisensa, sillä Hän sanoi antavansa heille heidän tekojensa mukaan. Vanhurskauden vaeltamisen ja uskon tekojen seuraus on Jumalan siunaus, mutta synin ja vääryyden hedelmä on kirous.

Huoruus ja epäjumalanpalvelus ovat saatanan syvyyden syntejä

Herra Jeesus sanoi ettei kaikilla Tyatiran uskovilla ollut Iisebelin oppia, eivätkä he siten oppineet tuntemaan saatanan syvyyksiä ja heidän tuli pitää se mikä heillä oli.

1 Kor 2:10 Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.

Monet Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Iisebelin eksytyksen vallassa olleet luulivat heidän olleen syvästi Jumalan syvyyksissä ja sen takia Herra Jeesus sanoi heidän tunteneen saatanan syvyydet, eikä Jumalan syvyyksiä. Tyatiran seurakunnan Iisebel opetti ja eksytti itsellään olevan erityinen voitelu, jonka kautta hän kykeni ymmärtämään Jumalan syvyydet. Hän varmasti ajatteli olevansa aivan erityinen profeetta, joka omasi salattua profeetallista tietoa ja ymmärrystä. Koska kyseessä oli kuitenkin riivaajahenkien kautta vaikuttanut voitelu, niin hän lankesi huoruuteen ja palvomaan epäjumalia.

Tästä voimme tehdä selkeän johtopäätöksen, että huoruudessa eläminen (kuuluu myös oman puolison hylkääminen ja avioero huoruuden tähden) ja epäjumalanpalvelus ovat saatanan syvyyden syntejä. Sanonta saatanan syvyys koskien huoruutta ja epäjumalanpalvelusta tarkoittaen sitä, että huoruudessa eläjä on langennut elämään syvällä synnissä ollen tekemisissä riivaajahenkien voimallisen vaikutuksen kanssa ja sama koskee epäjumalanpalvelusta, eli riivaajahenkien palvomista, vaikka luulee niiden olevan Pyhän Hengen toimintaa.

Äärikarismaattisissa piireissä ja muissa epäterveissä yhteyksissä korostetaan voitelua, profeetallisuutta, armolahjojen toimintaa, "Hengen" avaamaa tietoa ja ymmärrystä, joka menee yli Kirjoitusten. Näissä samoissa yhteyksissä monet "voidellut" hylkäävät puolisonsa ja lihan himon huoruuden hengessä menevät uudelleen naimisiin toisen ihmisen kanssa. Tällä tavalla voitelun alkuperä paljastuu riivaajahenkien valheenvoiman voiteluksi, joka eksyttää ihmisiä hengelliseen haureuteen ja lihalliseen huoruuteen. Aina kun näet ihmisen, joka sanoo olevansa voideltu tai saaneensa erityisen voitelun, mutta hän on tässä voitelussa huoruuden tähden hylännyt oman aviopuolisonsa, niin on kyseessä saatanallinen valheenhengen voitelu ja eksytys. Jumala ei siunaa huorintekijää, sillä Hän vihaa aviopuolison hylkäämistä. Jumala ei halua että Hänen seurakuntansa on tekemisissä saatanan syvyyden syntien kanssa tai hyväksyy ja siunaa niitä.

Raamatun todistuksen mukaan yhteys riivaajahenkiin, eli hengellinen haureus (epäjumalanpalvelus) johtaa myös hyvin usein lihalliseen huorintekemiseen. Äärikarismaattisissa piireissä "voideltujen" keskuudessa lähimmäisen himoitseminen, avioerot, puolison hylkääminen sekä uusi avioliitto ovat todella yleisiä. Jo yksin tästä tuntomerkistä huomaa ja ymmärtää ettei kyseessä ole Jumalan Hengen toiminta, vaan riivaajahenkien toiminta valheenhengen kautta. Huoruudessa eläjä elää läheisessä yhteydessä riivaajahenkien kanssa, koska riivaajahenget pyrkivät turmelemaan ihmisen haureuden kautta, siksi huoruus on saatanan syvyyden synti.

Sellainen uskova, joka sanoo itsellään olevan voitelun, mutta siitä huolimatta hylkää aviopuolisonsa ja tekee huorin sekä menee toisen ihmisen kanssa naimisiin sekä sellainen, joka hyväksyy tällaisen toiminnan on eksynyt tukemaan ja kannattamaan saatanan syvyyden syntejä. Suomessakin huoruus saatanan syvyyden syntinä on saanut paljon jalansijaa uskovien keskuudessa. Jos ei näe huoruutta syntinä, vaan tukee sitä, niin silloin on itse saatanan syvyyden synnin uhri.

1 Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

Raamatun opetuksen mukaan huorintekijä ei voi periä Jumalan valtakuntaa.

Hebr 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

Raamatun  opetuksen mukaan Jumala tuomitsee haureellisen avionrikkojan.

Jaak 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

Tänä päivänä monissa uskonsuunnissa ja yhteyksissä yleisesti hyväksytään uskovien huoruudessa eläminen sekä aviopuolison hylkääminen huoruuden tähden. Raamatun opetuksen mukaan avioliiton rikkominen on maailman ystävyyttä, joka on vihollisuutta Jumalaa vastaan ja maailman ystävyyttä ja avionrikkoja on Jumalan vihollinen. Jos ja kun avionrikkoja tekee parannuksen huoruuden synnistään, niin totta kai hän saa syntinsä anteeksi, mutta jos hän jää elämään huoruudessa, niin hän on Jumalan vihollinen. Tätä aihetta opetetaan liian vähän, mutta ehdottoman tärkeätä olisi, että tästä aiheesta olisi opetusta, niin kuin Raamattu opettaa, koska se mahdollistaa sen, että monet uskovat eivät iestäisi itseänsä Jumalan tuomion alle ja vihollisuuteen Jumalaa vastaan.

Loppusanat

Herra Jeesus puhui Tyatiran seurakunnalle, että heidän tuli ottaa loppuun asti vaarin Jumalan sanan totuudesta ja kuinka se, jolla on korva kuulee mitä Jumalan Henki sanoo seurakunnille.

Jes 50:
4 ¶ Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla.
5 Herra, Herra on avannut minun korvani; minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois.

Sellainen uskova, joka ei niskoittele Herraa vastaan eikä vetäydy pois Jumalan tahdosta ja Jumalan sanan totuudesta kykenee kuulemaan sekä noudattamaan Jumalan käskyjä.

1 Sam 15:23 Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana."

1 Sam 15:23 Sillä tottelemattomuus on noituuden synti, ja vastahakoisuus on taikaus ja epäjumalan palvelus: ettäs siis olet hyljännyt Herran sanan, on hän sinun myös hyljännyt, ettei sinun silleen pidä kuningasna oleman. (Biblia)

Herran sanan hylkääminen ja tottelemattomuus on noituuden synti ja jos siitä ei tehdä parannusta, niin Herra hylkää tottelemattoman ihmisen ja hänen elämässänsä vaihtuu voima Jumalan voimasta riivaajahenkien valhevoimaksi. Noituuden synti on riivaajahenkien vaikutusta ihmisen elämässä. Koska Herra vihaa aviopuolisonsa hylkäämistä ja tuomitsee maailman ystävyyden hengessä olevan huorintekijän ja on häntä vastaan, niin silloin Jumala ei ole enää hänen kanssansa ja huoruudessa elävä huorintekijä vaeltaa toisen hengen ja valhejeesuksen kanssa, eli riivaajahenkien vallan ja voiman alaisuudessa. Jumala ei ole muuttanut sanansa opetusta koskien huorintekijää, mutta ikävä kyllä monet uskovat ovat tottelemattomuudessaan hylänneet Jumalan sanan opetuksen salliessaan huoruuden seurakunnassa.

1 Joh 5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Jos rakastamme Jumalaa, niin silloin emme ole tottelemattomia, emmekä hylkää Herran sanan opetusta, vaan rakkaudesta totuuteen uskomme Herran sanan opetukseen sekä elämme sen mukaisesti Jumalan armosta sen mukaan mihin saakka olemme saaneet kasvaa Jumalan armossa.

 

Petri Paavola 14.10.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
kotipetripaavola.com/iisebel

 

 

 

 

eXTReMe Tracker