Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sanhedrin, Babylonin portto ja Jerusalemin kolmas temppeli
 

Sanhedrin valmistautuu kolmannen temppelin rakentamiseen. Valmistelut kolmannen temppelin rakentamiseen etenevät askel askeleelta eteenpäin. Breaking Israel News julkaisi (10.2.2020) artikkelin: Sanhedrin Gets Authorization to Use Their Trees for Third Temple (Sanhedrin saa luvan puiden käyttämiseen kolmannessa temppelissä). Ortodoksijuutalaisten lähteiden mukaan 1987 temppeli-liike (Temple Movement) aloitti kolmannen temppelin rakentamisen valmistelun. Ortodoksijuutalaisille temppelin rakentaminen on tärkeätä, koska he uskovat temppelillä olevan rooli maailman pelastamisessa (lunastus). Jerusalemin temppeli-instituutin johtaja rabbi Chaim Richman on sanonut kuinka kaikki välttämättömät temppelin esineet ovat jo tehty ja nyt on käynnissä pappien koulutus tulevia temppelin tehtäviä varten. Richmanin mukaan on tarve uudelle hengelliselle tasolle ja temppelin rakentamiselle, koska Jumalan läsnäolo tulee ainoastaan temppelin kautta. Kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus uskoo myös Babyloniasta peräisin olevaan jumalatar-oppiin. Kun luet kirjoitukseni, niin tulet näkemään mitä tekemistä Babylonian jumalatar-opilla ja Jerusalemin kolmannella temppelillä on toistensa kanssa.

Messias on jo tullut Herrassa Jeesuksessa ja Hän on jo pystyttänyt temppelin Jumalalle, joita ovat kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset, sillä Jumalan Pyhä Henki asuu heissä. Elämme lähellä sitä aikaa kun Herra Jeesus on tulossa takaisin. Samalla elämme aikaa, jossa Raamatun lopunajan profetiat alkavat täyttymään. Eräs tällainen Raamatun lopunajan profetian täyttymisen merkki on tulevan kolmannen temppelin rakentaminen Jerusalemiin. Jumalan ja Uuden Liiton näkökulmasta katsottuna juutalaisten kolmas temppeli Jerusalemiin on kapinahanke Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta vastaan. Herran Jeesuksen syntiuhri kumosi vanhan liiton Jumalanpalvelus- ja temppelijärjestyksen, eikä ihmisten käsin rakennettua temppeliä enää tarvita, koska Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Hän asetti ja pystytti Jumalan temppelin opetuslastensa sydämiin. Tulen tulevilla riveillä käsittelemään Sanhedrinin kolmannen temppelin valmisteluja, Babylonian oppeja ortodoksijuutalaisuudessa ja Raamatun sanan totuuden ilmoitusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Eläinuhreilla on temppelin keskeisin rooli
Uskovien eksymys temppeli asiassa
Ortodoksijuutalaisten eksymys
Babylonian kuningas Nimrod ja vapaamuurarius
Babylonian taivaan kuningatar kultti lopunaikana
Israelin siunaaminen

 

Eläinuhreilla on temppelin keskeisin rooli

Breaking Israel News artikkeli Sanhedrin saa luvan puiden käyttämiseen kolmannessa temppelissä (10.2.2020) tuo esille kuinka viisi vuotta sitten Sanhedrin alkoi istuttamaan puita aikomuksenaan käyttää niitä kolmannen temppelin valmistelussa. Artikkelin mukaan 10.2.2020 oli ensimmäinen päivä kun Sanhedrinin työn hedelmää voidaan käyttää. Artikkelissa kerrotaan kuinka eläinuhreilla oli keskeinen rooli temppelipalveluksessa, mutta myös puilla ja taimella oli temppelissä merkittävä rooli. Temppelissä käytetty viini juomauhri oli valmistettu käyttäen erityisiä menetelmiä viinipuun viljelyssä. Ruokauhrilla (viljasta) oli myös merkittävä asema päivittäisessä temppelipalveluksessa. Kultaisessa lampunjalassa käytettiin korkealaatuisinta oliiviöljyä. Seitsemän eri lajin ensihedelmillä oli kausittainen rooli temppelissä, kuten oli myös neljällä puulajilla, joita käytettiin jokaisessa lehtimajanjuhlassa.

Jotkut nykyajan uskovat ihmiset tukevat Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista. He perustelevat temppelin rakentamista ja tukemista siksi, koska Raamatun sanan profetian mukaan Jerusalemiin tullaan rakentamaan kolmas temppeli. Raamatussa on todellakin profetia kolmannen temppelin olemassaolosta Jerusalemissa, mutta tämä profetia ei ole sellainen profetia, joka olisi Jumalan käsky tai tahto. Profetia Jerusalemin kolmannen temppelin olemassa olemisesta lopunajassa on profetia kapinasta Jumalaa vastaan ja profetia valheenhengen työstä, jota emme Herran Jeesuksen opetuslapsina saa millään tavalla tukea ja kannattaa.

Raamatussa on profetia lopunajalla tapahtuvasta täydestä laittomuudesta sekä antikristuksen esille tulemisesta, jotka ovat profetioita valheenhengen teoista. Emme saa millään tavalla tukea ja kannattaa lopunajan täyttä laittomuutta ja tulevaa antikristusta, vaikka Raamatun sanan profetia kertoo niistä. Sama koskee myös tulevaa Jerusalemin kolmatta temppeliä, joka on profetia kapinasta Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta vastaan. Kun Raamatussa on profetia, joka kertoo Jumalan käskystä ja Hänen tahdostaan, jossa kerrotaan Jumalan tahdon mukaisesta suunnitelmasta, niin meidän uskovien pitäisi siunata, tukea ja kannattaa sitä. Silloin kun Raamattu kertoo profetiasta missä valheenhengen kautta tehdään jotakin asioita, niin sellaisia profetioita emme voi siunata, tukea ja kannattaa. Nämä edellä mainitut kaksi asiaa tulee erottaa toisistaan ettemme eksyisi tukemaan, kannattamaan ja siunaamaan valheenhengen tekoja ja aikomuksia.

Herran Jeesuksen veren kautta toisen temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas asti, koska Jumala lopetti ja kumosi Herran Jeesuksen veren, syntiuhrin ja sovitustyön kautta vanhan liiton Jumalanpalvelus- ja temppelijärjestyksen eläinuhreineen. Tämän syyn tähden emme saa Herran Jeesuksen opetuslapsina tukea ja kannattaa kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin. Nyt on Uuden Liiton pelastushistorian aika, eikä Jumala mene pelastushistoriassa taaksepäin. Ortodoksijuutalaisten temppeli hanke on kapinaa Jumalaa ja Herran Jeesuksen täydellistä sovitustyötä vastaan.

Vanhan liiton ruokauhri ja juomauhri on esikuva Herran ateriasta (leipä ja viini). Kun ortodoksijuutalaiset alkavat uhraamaan eläimiä Jerusalemin kolmannessa temppelissä, niin se on kapinaa Jumalaa vastaan, joka kumosi eläinuhrit Herran Jeesuksen veressä. Eläinuhreilla tulee olemaan keskeisin rooli Jerusalemin kolmannessa temppelissä. Jokainen Jeesukseen uskova ihminen, joka eksyy kannattamaan millä tahansa tavalla kolmannen temppelin rakentamista tai sen merkitystä on osallinen siihen Jumalanpilkkaan, missä Jumalaa ja Herraa Jeesuksen sovitustyötä pilkataan eläinuhrien kautta. Eläinuhreja ei enää tarvita, koska Herran Jeesuksen syntiuhri oli eläinuhrien täyttymys, joka kumosi eläinuhrit. Joka kerta kun kolmannessa temppelissä uhrataan eläimiä, niin silloin joka kerta halvennetaan ja pilkataan Herran Jeesuksen verta ja sovitustyötä. On päivänselvää, ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi saisi olla mitenkään osallisena tukemassa kolmannen temppelin rakentamista.

Kun ortodoksijuutalaiset alkavat kolmannessa temppelissä uhraamaan ruoka- ja juomauhreja, niin he kapinoivat Jumalaa vastaan, sillä ruoka- ja juomauhria ei enää tarvita, sillä niiden tilalle on tullut Herran ateria, jossa saamme julistaa ja muistella Herran Jeesuksen kuolemaa, kun Hän antoi ruumiinsa kuolemaan tuoden sovituksen synneistä verensä ja sovitustyönsä kautta.

Uskovien eksymys temppeli asiassa

Jotkut uskovat ihmiset ovat eksyksissä koskien temppeli asiaa. Jotkut Herran Jeesuksen opetuslapsista, joiden sydämissä on Israel ystävyyttä ovat eksyneet tukemaan kolmannen temppelin rakentamista. Heidän keskuudessa on joitakin uskovia ihmisiä, jotka uskovat kolmannen temppelin olevan Jumalan ikuinen ja pysyvä asuinpaikka Jumalan temppelivuorella, Jerusalemin kaupungissa.

On todella tärkeätä olla Israelin ystävä ja siunata Israelia, ja muistaa, että Israelin siunaamisen ydin on rukous juutalaisten pelastumisen puolesta uskon kautta Messias Jeesukseen. On todella surullista ja ikävää, että joidenkin kohdalla Israel ystävyys vääristyy sillä tavalla, että he antavat tukensa Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamiselle luullen sen on olevan Jumalan tahto ja että Jumala tulisi asumaan tässä kolmannessa temppelissä.

Kun Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli meidän syntiemme tähden, niin sen seurauksesta saamme syntimme anteeksi ja osallisuuden Pyhän Henkeen. Raamattu sanoo, että Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan temppeli, koska Jumalan Pyhä Henki asuu hänessä. Jerusalemin kolmas temppeli ei ole Jumalan ikuinen ja pysyväinen asuinpaikka, eikä Jumala edes tule asumaan Jerusalemin kolmannessa temppelissä, koska Hän asuu Pyhässä Hengessä Herran Jeesuksen opetuslasten sisimmässä.

Raamatun opetuksen mukaan (Ef 4:30) Jumalan Pyhä Henki on annettu Herran Jeesuksen opetuslapsille lunastuksen päivään saakka. Kun Herra Jeesus tulee niin silloin tapahtuu Herrassa kuolleiden ylösnousemus sekä seurakunnan ylöstempaus ja näin Herrassa kuolleet ja ylöstemmattava seurakunta puetaan kirkastettuun ruumiiseen ja he saavat olla aina Herran kanssa. Kun Herrassa kuolleet ja seurakunta Jeesuksen tulemuksessa puetaan kirkastettuun ruumiiseen, niin se on lunastuksen päivä, jonka jälkeen pelastetut eivät tarvitse enää Pyhää Henkeä sisimmässään, koska he ovat iankaikkisesti kasvokkain Herran Jeesuksen kanssa. Raamattu sanoo (Ilm 21:22), että Uudessa maassa ja Uudessa Jerusalemissa ei ole temppelirakennusta, sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias ja Karitsa (Jeesus) on sen temppeli. Isä Jumala ja Herra Jeesus on ikuisesti ja pysyvästi temppeli Uudessa Jerusalemissa.

Eräs temppeli-instituutin johtohahmoista Yehuda Glick on sanonut, että suurin osa instituuttiin tulevista rahalahjoituksista on tullut evankelisilta kristityiltä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jerusalemiin rakennettava kolmas temppeli on suurelta osaltaan rahoitettu sellaisten kristittyjen toimesta, jotka ovat eksyneet pois totuudesta, sillä osa heistä tietämättään ja toiset tiedostaen tukevat kolmannen temppelin hanketta, jossa ortodoksijuutalaiset pyrkivät eläinuhrien kautta lähestymään Jumalaa, luullen että he tällä tavalla saisivat sovinnon Jumalan kanssa sekä miellyttäisivät Jumalaa. Ortodoksijuutalaisten johtohahmojen mukaan Jerusalemin kolmannesta temppelistä tullaan tekemään kaikkien kansojen rukoushuone (kaikille uskonnoille) ja pyhäkkö niin juutalaisille, kristityille kuin muslimeillekin. On sanomatta selvää, että tuleva Jerusalemin kolmas temppelin on valheenhengen eksyttäväinen hanke.

Ortodoksijuutalaisten eksymys

Kun juutalaiset joutuivat syntiensä tähden Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, niin siellä he alkoivat omaksumaan yhä enemmän Babylonian uskonnon uskomuksia. Vähitellen ja pikku hiljaa kautta historian rabbiininen juutalaisuus on omaksunut Raamatulle vieraita käsitteitä ja oppeja imien itseensä vaikutteita Babyloniasta, Egyptistä jne. 1800-luvulla syntyi käsite ja nimitys ortodoksijuutalaisuus, joka on Babylonian uskomusten perillinen. Ortodoksijuutalaisuus sanoo uskovansa vanhan testamentin ilmoitukseen, mutta uskoo siihen suullisen perimätiedon kautta sekä Babylonian sekoituksen kautta. Tämä on mahdollistanut sen, että ortodoksijuutalaisuus on avoin kaikille muille uskoille ja uskonnoille, paitsi ei Raamatun totuuden mukaiselle uskolle, jonka kohde on rakkauden totuudessa usko Messias Jeesukseen.

Kun Raamattu opetti, että vanhan liiton aikainen temppeli oli kaikkien kansojen rukoushuone, niin se tarkoitti sitä, että ihmiset kaikista kansoista saivat tulla temppelialueelle, pakanoiden alueelle palvomaan Israelin Jumalaa, eikä muiden uskontojen epäjumalanpalveleminen ollut sallittua pakanoille temppelialueella, eikä Israelin kansa saanut palvoa epäjumalia. Nykyään on olemassa sellaisia juutalaisia rabbeja, jotka uskovat esimerkiksi, että pakanoilla ja juutalaisilla on sama Jumala. Tämä tarkoittaa sitä, että ortodoksijuutalaisuuden Babylonian sekoituksella varustettu oppi ja ymmärrys tulee johtamaan siihen, että tulevassa Jerusalemin temppelissä itse kukin saa rukoilla "kansojen rukoushuoneessa" omaa jumalaansa, paitsi ei Herraa Jeesusta totuudessa.

Olemme aina luulleet juutalaisuuden suhtautuneen tiukasti ja jyrkästi muihin uskontoihin ja näin on joskus enemmän ollutkin, mutta nykyään esimerkiksi ortodoksijuutalaisuus on hyväksymässä kaikenlaiset uskot, paitsi ei uskoa Raamatun totuuteen Herrassa Jeesuksessa. Rabbi Abraham Isaac Cook, joka eli 1800- ja 1900 luvuilla on sanonut, että monien pakanakansojen uskonnot perustuvat Tooraan. Tämä kehitys muiden uskontojen hyväksymiseen on lisääntynyt ortodoksijuutalaisten rabbien keskuudessa.

Babylonian sekoituksen vallassa oleva rabbiininen ortodoksijuutalaisuus on eksynyt pois vanhan testamentin uskon juurilta ja on nykyään ekumenian airut ja omalla panoksellaan he ovat valmistamassa antikristuksen ilmestymistä ja valtaannousua maailmassa. Ortodoksijuutalaisuus ei edusta vanhan testamentin uskoa, vaan Babylonian sekauskontoa, joka vääristelee vanhan testamentin opetuksia. Toki he opettavat myös ihan oikein joitakin vanhan testamentin opetuksia, mutta ovat myös omaksuneet Babylonian sekauskonnon. Tällä tavalla ortodoksijuutalaisuus on eksynyt pois vanhan testamentin juuriltaan.

Kun monet vilpittömätkin Herran Jeesuksen opetuslapset innostuvat Israel ystävyydestä, niin siinä voi käydä niin ja monille on käynytkin, että he ovat luulleet omaksuneensa "juutalaisia juuria" ollessaan tekemisissä ortodoksijuutalaisten rabbien ja jne. kanssa, vaikka he ovatkin olleet tekemisissä ortodoksijuutalaisuuden Babylonian sekauskonnon kanssa, joka on vienyt heitä väärään suuntaan. Tämä väärä vaikutus on sitten saanut aikaan joissakin Herran Jeesuksen opetuslapsissa, että he ovat omaksuneet vääriä juuria, jotka ovat vieneet heitä väärään suuntaan, jopa hyväksymään ja kannattamaan Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista.

Babylonian kuningas Nimrod ja vapaamuurarius

Vapaamuurariuden legendan mukaan Babylonian valtakunnan valtias ja kuningas Nimrod olisi ollut vapaamuurari aatteen eräs perustajista. Moni voi sanoa, että se oli vain legenda, eli pelkkä taru, ei tosiasia. Kun tutkimme asiaa pintaa syvemmältä, niin näemme ettei se ollut pelkkä taru, vaan hyvin todennäköinen tosiasia. Mielenkiintoinen asia on se että eräs vapaamuurariuden valoista on nimeltään Nimrodin vala.

Foster Bailey kirjoittaa kirjassaan The Spirit of Masonry: Vapaamuurarius jatkaa muinaisten salaisten mysteerikoulukuntien työtä. ... Hengellisten todellisuuksien tutkiminen vapaamuurariudessa paljastaa, että olemme vahvistaneet ja lisääntyvästi aktivoineet olennaisimmat ja tärkeimmät muinaisten mysteerikoulukuntien salaiset opetukset, jotka ovat olleet olemassa jo varhaisista ajoista asti.

Vapaamuurari Albert Churchwood on sanonut: nämä toimivat ja vaikuttavat salaisuudet vapaamuurarit ovat saaneet kaldealaisilta maagikoilta.

Edellä olevien todisteiden valossa vapaamuurarius on Babylonian ja muinaisen maailman salaisten mysteerien suora jatkumo. Kaldealaiset asuivat Babylonian alueella ja kun vapaamuurarit tunnustavat vapaamuurareiden saaneen salaisuutensa kaldealaisilta sekä että vapaamuurariuden salaisuudet ovat olleet olemassa jo varhaisista ajoista asti, niin se tarkoittaa vapaamuurariuden syntyneen Babyloniassa ja Nimrodin olleen ensimmäisiä vapaamuurariuden perustajia. Kabbalismi on muinaista Kaldealaista (Babylonian alueelta) peräisin olevaa salaista oppia ja okkultistista traditiota, joka kulki suusta suuhun suullisena perimätietona. Ortodoksijuutalaisuuden kabbalismin alkuperä on muinaisessa Babyloniassa, jota juutalaiset rabbit alkoivat omaksumaan Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Tosin Babylonian kabbalismin vaikutusta oli myös se kun juutalaiset historiansa aikana ovat usein eksyneet palvomaan Babyloniasta peräisin olevia jumalatar kultteja.

Jokainen joka on vähänkin tutustunut pintaa syvemmältä vapaamuurareiden päämääriin tietää sen, että vapaamuurarit haluavat rakentaa Jerusalemiin Salomonin temppelin. Ortodoksijuutalaisuus hyväksyy sen (ainakin monet hyväksyvät), että ortodoksijuutalainen voi olla myös vapaamuurari. Kun yhdistämme asioita yhteen, niin voimme ymmärtää, että Babylonian sekauskonnon henkivalta on Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamisen hankkeen takana. Kun ortodoksijuutalaisuus on hyväksymässä kaikki uskot ja uskonnot, paitsi ei Raamatun totuuden mukaista uskoa Jeesukseen ja nämä uskot ja uskonnot saavat sijan tulevassa temppelissä, niin voimme sanoa sen olevan Babyloniasta lähteneen ekumeenisen eksytyksen huipennus, kun kaikki uskonnot ja uskot tulevat palvomaan saatanaa Jerusalemin temppelissä luullessaan palvovansa Jumalaa. Vapaamuurarit ovat myös innokkaita saamaan temppelin Jerusalemiin. Vapaamuurariuden koti ja alkuperä on Babyloniassa. Ortodoksijuutalaisuus on Babylonian sekauskonto. Rooman katolinen kirkko on Babylonian uskonnon perillinen. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikki maan portot (uskonnot) ovat suuren Babylonin porton tyttäriä.

Babylonian taivaan kuningatar kultti lopunaikana

Jerusalemin kolmas temppeli tulee olemaan Babylonian saatanallisen hankkeen huipennus, kun Babyloniassa ihmiset uskoivat yhteen saatanalliseen eksytykseen, niin myös Jerusalemin kolmas temppeli Babylonian hengessä kokoaa ihmiskunnan palvomaan yhdessä saatanallista eksytystä. Sen tulisi olla päivänselvää ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi saisi tukea ja kannattaa Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista ja sen merkitystä, koska se on valheenhengen eksyttäväinen hanke. Jerusalemin kolmannessa temppelissä tulee tapahtumaan eksytyksen huipennus, kun antikristus julistautuu siellä jumalaksi yli kaiken jumaluuden ja Jumalan. Samalla antikristus matkien Jeesusta tulee lakkauttamaan kolmannen temppelin eläinuhrit ja juutalaiset tulevat suostumaan siihen, koska he huutavat antikristuksen itselleen messiaaksi.

Lopunajan eksytys tuo esille ja korostaa Babylonian taivaan kuningatar oppia, joka esiintyy lopunaikana monenlaisessa erilaisessa paketissa. Babyloniassa ja Mesopotamiassa uskottiin Gula nimiseen jumalattareen, jonka uskottiin olevan suojelija ja sairauksien parantaja. Gula oli maa-jumalatar, äiti jumalatar ja manalan jumalatar. Gula jumalattareen on liitetty oppi ja uskomus kosmisen käärmeen noususta. Ortodoksijuutalaisuudessa ja kabbalismissa uskotaan jumaluuden feminiiniseen puoleen Shekinah läsnäoloon. Ortodoksijuutalaisuuden jumaluuden naispuolinen läsnäolo on Babylonian uskonnon vaikutusta. Katolilaiset uskovat "Marian" olevan taivaan kuningatar. Muslimeille "Maria " on pyhin nainen maailmassa.

Kun tutkimme vanhasta testamentista Israelin kansan lankeemuksen ja epäjumalanpalveluksen taustoja, niin näemme heidän useasti langenneen palvomaan pakanoiden naisjumalattaria. Juudan kuningas Manasse asetti Aseran kuvan (jumalattaren) Herran temppeliin palvottavaksi. Jeremian kirjasta voimme lukea kuinka Juudan kaupungeissa ja Jerusalemissa uhrattiin uhreja babylonialaiselle taivaan kuningattarelle. Pahuuden vallassa olevat henkivallat ovat ihmiskunnan lankeemuksen alkuajoista asti eksyttäneet ihmisiä palvomaan jumalatar kultteja, jonka alkuperä on Babylonian taivaan kuningatar kultissa.

Kun Manasse toi jumalatar kultin temppelipalvelukseen, niin se todistaa sen kuinka riivaajahenget ovat eksyttäneet juutalaisia palvomaan Babylonian jumalattaria. Tämä on ollut valheenhengen agenda alusta asti. Siksi myös tulevassa Jerusalemin kolmannessa temppelissä on samat askelmerkit koskien jumalattaren palvontaan.

Juutalaisen kansan historiasta näemme sen kuinka he ovat myös toistuvasti eksyneet palvomaan pakanallisia jumalatar kultteja. Nykyajan kabbalistinen rabbiininen ortodoksijuutalaisuus juutalainen mystiikka rukoilee Jumalan ja feminiinisen Shekinah (Shekhina) jumaluuden yhdistämistä. Kabbalistisen ortodoksijuutalaisuuden keskuudessa esiintyy myös näkyjä sekä feminiinisen Shekina jumalattaren äänen kuulemista. Näissä näyissä he näkevät Shekina jumaluuden esiintyvän heille naisen muodossa, jumalallisen naisjumalattaren hahmossa. Ihan samalla tavalla esimerkiksi katolisuudessa taivaan kuningatar "Maria" ilmestyy ja puhuu katolilaisille eksyttäen heitä.

Babylonian henkivalta on alusta asti eksyttänyt ihmiskuntaa palvomaan jumalattaria ja näin tulee käymään myös lopunaikana. Jerusalemin kolmas temppeli tulee olemaan jollakin tavalla kytköksissä jumalatar palvontaan ainakin siihen asti kunnes antikristus tulee julistamaan itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, julistaen olevansa "jumala".

Israelin siunaaminen

Israelin siunaaminen ei saa sisältää sellaisia aineksia, että tuemme kabbalistisen ortodoksijuutalaisuuden valheenhengen hankkeita kuten esimerkiksi Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista, joka tulee olemaan lopunajan "Baabelin torni". Sanhedrinin ja Jerusalemin temppeli-instituutin kolmannen temppelin rakennushanke on alusta loppuun asti sielunvihollisen ohjaama hanke, jonka kautta koko ihmiskuntaa pyritään eksyttämään pois totuudesta. Tämä saatanallinen kapinahanke hyväksyy kaikki muut uskot, mutta ei Raamatun totuuteen perustuvaa uskoa Messias Jeesukseen. Sen tulisi olla päivänselvää ettemme Herran Jeesuksen opetuslapsina saa olla tukemassa Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista, koska joudumme silloin sille paikalle, jossa olemme Jumalan tuomion alaisuudessa.

Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelia (juutalaisia) ja rukoilemaan rauhaa Jerusalemille. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämessä tulisi olla siunaava asenne Israelia kohtaan sekä rukoilla rauhaa Jerusalemille, sillä se on Herran käsky ja tahto. Meidän tulee kuitenkin ymmärtää, että Jumalan asettaman Israelin siunaamisen ja Jerusalemille rauhan rukoilemisen ydin on pelastuminen uskon kautta Messias Jeesukseen. Tämä on Israelin siunaamisen ydin, että he pelastuisivat uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi olla Jumalan tahdon mukaisella tavalla Israelin ystävä. Rukoilkaamme juutalaisten pelastumisen puolesta ja pitäkäämme evankeliumia esillä myös juutalaisille, että he voisivat pelastua uskon kautta Messias Jeesukseen, Jeshuan veren ja sovitustyön ansion tähden.

 

 

Petri Paavola 20.2.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Raphael Patai: The Hebrew Goddess (e-book)
breakingisraelnews.com/ sanhedrin-gets-authorization-to-use-their-trees-for-third-temple
jewishvoice.org/read/article/ update-building-third-temple
shalom.fi/israel/miksi-kolmas-temppeli-on-niin-tarkea
bibleguidance.co.za/ Engarticles/Temple-rebuild
bc.edu/content/dam/files
yeshiva.co/ask/8455
masonicworld.com 


 

 

 

eXTReMe Tracker