Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sanoma vuodelle 2023

Olen saanut sydämelleni jakaa sanoman vuodelle 2023. Olen saanut sydämelleni jakaa tämän sanoman sellaisesta näkökulmasta käsin kuin että mikä oli tilanne Messias Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikana. Miten ihmiset Israelissa suhtautuivat Jeesukseen; ja kuinka Messias Jeesuksen toista tulemusta edeltävät päivät ja vuodet ovat hyvin samanlaisia kuin mikä oli tilanne Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen (Jumala tuli ihmiseksi) päivinä. Olen myös saanut sydämelleni jakaa merkkejä, jotka edeltävät Messias Jeesuksen toista tulemusta, merkkejä, jotka Messias Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen. Sydämelläni on myös jakaa siitä kuinka muinaisen Baabelin tornin rakentamisen päämäärä oli saada ihmiset yhdistymään ja tämän yhdistymisen kautta oli tarkoitus palvoa epäjumalia (saatanaa).

Nyt ihmiskunnan historian viimeisinä päivinä ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta riivaajahenget eksyttävät ihmiskuntaa siten, että tulee nousemaan uusi "Baabelin torni", joka on uusi maailmanjärjestys, uusi maailmanhallitus antikristuksen johdolla, jossa koko ihmiskunta eksytetään palvomaan saatanaa, luciferia. Ainoastaan todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset eivät tule palvomaan luciferia ja antikristusta. Kirjoitukseni on aika pitkä, mutta en voinut lyhentää sitä sanomaa, jonka koin voimakkaasti sydämelläni. Kuten kaikki kirjoitukseni, puheeni ja opetukseni, niin tämäkin kirjoitukseni tulee koetella Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Kirjanoppineiden ja fariseusten vaino ja uskonnolliset perinteet
Messias Jeesuksen kertomia tuntomerkkejä Hänen toisen tulemuksensa edellä
Lopunajan Baabelin torni
Loppusanat

 

 

 

Kirjanoppineiden ja fariseusten vaino ja uskonnolliset perinteet

Kun Messias Jeesus vaelsi maan päällä noin 2000 vuotta sitten, niin kirjanoppineet ja fariseukset vainosivat Häntä haluten tappaa Jeesuksen, koska Herra Jeesus sanoi heidän pyrkivän kumoamaan Jumalan sanaa uskonnollisten perinteiden kautta. Kun Herra Jeesus tuli ensimmäisen kerran maan päälle (Jumala syntyi ihmiseksi) suorittamaan Messiaan palvelutehtävänsä, niin siihen kuului monta osa-aluetta, joista tärkein oli Jumalan Karitsana, syntiuhrina, verensä vuodatuksen kautta kuolla syntien anteeksisaamiseksi. Messias Jeesus myös paljasti kirjanoppineiden ja fariseuksien uskonnolliset perinteet, joiden kautta he eksyttivät Israelin kansaa. Messias Jeesus osoitti Israelin kansalle tietä takaisin totiseen Jumalanpalvelukseen Jumalan sanan totuuden kautta. Messias Jeesus osoitti elämällään kuinka tulisi elää armon ja totuuden vaikutuksen kautta, joka teki tyhjäksi uskonnolliset perinteet.

Nyt myös vuonna 2023 Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka Jumalan armosta rakkaudesta totuuteen uskovat Herraan Jeesukseen tulevat kohtamaan samanlaista vainoa niiden ihmisten ja ikävä kyllä myös joidenkin uskovien kautta. Osa (ei kaikki) näistä ihmisistä (kirkolliset jumalattomat johtajat) ja ne uskovat ihmiset, jotka kunnioittavat uskonnollisia perinteitä ja luulevat niiden olevan Jumalan sanan opetusta tulevat samalla tavalla vainoamaan Messias Jeesuksen todellisia opetuslapsia kuin kirjanoppineet ja fariseukset vainosivat Herraa Jeesusta ja alkuseurakunnan uskovia.

Messias Jeesus paljasti ensimmäisessä tulemuksessaan rakkauden sävyisyydessä kirjanoppineiden ja fariseusten opetusten olevan eksytystä ja uskonnollisia perinteitä. Meidän nykyajan Herran Jeesuksen opetuslasten, jotka elämme Messias Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydessä tulee rakkauden sävyisyydessä paljastaa nykyajan uskonnolliset perinteet, jotka ovat vastoin Jumalan sanan opetusta ja siten ohjaavat ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta. Messias Jeesuksen ajan kirjanoppineet ja fariseukset vihastuivat Jeesukseen, joka johti vainoon ja siihen, että he halusivat tappaa Hänet. Lopulta tämän vainon seurauksena Herra Jeesus tapettiin ristinpuulla. Messias Jeesuksen kuolema ei ollut kuitenkaan häviö, vaan ihmiskunnassa tapahtunut suurin voitto, koska sen kautta Jumala antaa synnit anteeksi niille, jotka katuen tunnustavat syntinsä ja uskovat Jeesuksen Herraksi, Messiaaksi ja Pelastajaksi.

Nyt tässä ajassa mitä elämme, niin tulee tapahtumaan yhä enemmän sellaista, että nykypäivän uskonnollisista perinteistä kiinni pitävät tulevat toimimaan samalla tavalla kuin Messias Jeesuksen aikaiset kirjanoppineet ja fariseukset. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tässä ajassa rakkauden sävyisyyden kautta paljastetaan uskonnollisia perinteitä, niin uskonnollisten perinteiden vallassa olevat ihmiset alkavat vainoamaan ja hyökkäämään niitä vastaan, jotka paljastavat uskonnollisia perinteitä, ja jotka eivät noudata uskonnollisia perinteitä. Tämä nykyajan vaino tähtää samaan päämäärään kuin Messias Jeesuksen aikana, eli lähimmäisen "tappamiseen". Nykyajan uskonnollinen vaino "tappaa" toteutuu kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen on mainemurhaaminen, joka tarkoittaa sitä, että uskonnollisen hengen vallassa oleva julistaa Jumalan sanan totuudesta kiinni pitävän harhaoppiseksi, ja sitten julistaa ja tuomitsee hänet "pelastuksen ulkopuolelle", koska hän ei noudata eikä usko uskonnollisiin perinteisiin. Toinen on konkreettinen tappaminen, joka tulee huipentumaan ja konkretisoitumaan silloin kun antikristus ilmestyy, koska hän nostattaa vainon Messia Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Paha antikristus nostattaa vainon todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, johon uskonnollinen maailma menee mukaan, mukaan lukien myös monia (ei kaikki) nykypäivän ihmisiä, jotka pitävät kiinni uskonnollisista perinteistä.

Kiitos Herralle siitä, että koen ja olen kokenut pitkän aikaa, että osa Jeesukseen uskovista ihmisistä, jotka ovat Jumalan armosta pelastettuja, mutta he kiivailevat uskonnollisten perinteiden kautta tulevat huomaamaan ja ymmärtämään, että he ovat uskoneet vääriä opetuksia kiivaillessaan ja uskoessaan uskonnollisia perinteitä. Tämän seurauksena he katuen tunnustavat erehdyksensä ja hylkäävät ihmisten uskonnolliset perinteet ja Jumalan armosta haluavat uskoa koko sydämellään Jumalan sanan totuutta.

Uskonnollisista perinteistä kiinni pitävät ihmiset tässä ajassa ovat aktiivisia oppiensa puolustajia ja niiden levittäjiä. Jotkut näistä uskonnollisista ihmisistä rikkovat ihmissuhteita ja saavat aikaan sen, että aikaisemmin toistensa kanssa yhteydessä olevat alkavat hylkimään ja hylkäävät niitä, jotka pitävät kiinni Jumalan sanan totuudesta.

Ne Herran Jeesuksen opetuslapset, jotka Jumalan armosta uskovat Jumalan sanan totuuteen tekevät sen siksi, koska he ovat heikkoja, pieniä ja vajavaisia uskovia, jotka eivät luota omaan voimaan, eikä uskonnollisiin perinteisiin. He ovat itsessään heikkoja ja mitättömiä, ja sen tähden heille kelpaa Jumalan vaikuttama rakkaus totuuteen, ja siksi Jumala myös avaa heille armosta totuuden tietä. Siksi he eivät lyö takaisin, eivätkä nouse lihassa vastustamaan uskonnollisten perinteiden vallassa olevia ihmisiä. Sen sijaan he Messias Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti sävyisyyden rakkaudessa paljastavat uskonnollisia perinteitä ja tuovat esille Jumalan sanan totuutta.

Messias Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen (Jumala tuli ihmiseksi) aikana oli olemassa uskonnollisia perinteitä, joita oli rakennettu kauan aikaa useita vuosisatoja. Nyt kun elämme Messias Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydessä (päivää ja hetkeä emme voi tietää), niin on käynyt samalla tavalla kuin Messias Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä, nytkin on olemassa monisatavuotinen pitkä uskonnollinen perinne, jonka kautta pyritään kumoamaan Jumalan sanan totuus.

Niin kuin Messias Jeesus ensimmäisen tulemuksensa aikana kumosi pitkäikäiset uskonnolliset perinteet, niin tässä Messias Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyydessä meidän nykyajan Herran Jeesuksen opetuslasten tulee paljastaa nykypäivän pitkäikäiset uskonnolliset perinteet ja pitää esillä Jumalan sanan totuutta. Senkin takia kun nyt tässä ajassa mitä elämme on olemassa monisatavuotiset (ovat alkaneet jo n.100-luvulla jKr.) pitkät perinteet sekä paljon vääriä opetuksia ja eksytyksiä, niin Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee, niin löytäneekö Hän uskoa maan päältä.

Messias Jeesuksen aikana enemmistö Israelin kansasta jäi pitämään kiinni uskonnollisista perinteistä ja vain vähemmistö hylkäsi uskonnolliset perinteet ja halusi uskoa Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Messias Jeesuksen aikana oli niitä ihmisiä, jotka olisivat halunneet uskoa Jeesukseen totuudessa ja hylätä uskonnolliset perinteet, mutta ihmispelon paulan (ansa) tähden he eivät uskaltaneet seurata Jeesusta totuudessa, vaan valitsivat uskonnollisten perinteiden noudattamisen. He eivät halunneet kantaa Kristuksen pilkkaa ulkopuolella leirin, eivätkä halunneet olla osa pientä vähemmistöä, jota kirjanoppineet ja fariseukset pilkkasivat ja vainosivat.

Nyt tässä ajassa olemme samassa tilanteessa kuin Messias Jeesuksen aikana. Enemmistö Jumalan kansasta, armosta pelastetuista ovat omaksuneet uskonnollisia perinteitä, joista he eivät halua luopua, koska he joutuisivat pilkan ja vainon kohteeksi. Suurin osa nykypäivän uskovista, Jumalan armosta pelastetuista ovat sellaisia, jotka ovat omaksuneet sekä totuutta että uskonnollisia perinteitä. Nämä uskovat ovat sitoutuneet tiukasti uskonnollisiin perinteisiin ja osa heistä (ei kaikki) ihmettelee sitä miksi on olemassa pieni vähemmistö, joka ei halua noudattaa heidän uskomuksiaan (uskonnollisia perinteitä). Pieni vähemmistö uskovien keskuudessa ei halua noudattaa uskonnollisia perinteitä siksi, koska Messias Jeesuksen sanojen mukaan ne ovat turhaa Jumalanpalvelemista ja niiden kautta yritetään kumota Jumalan sanan totuutta.

Kun ja jos tutkit Raamatun sanan opetusta VT:sta UT:iin, niin huomaat, että Jumalan kansan pelastushistoriassa on aina ollut niin, että enemmistö on joko alkanut palvelemaan epäjumalia tai on hylännyt Jumalan sanan opetuksen tekemällä itselleen uskonnollisia perinteitä. Mikään ei ole muuttunut myöskään tässä nykyisessä ajassa mitä elämme juuri nyt. Myös tänä päivänä on olemassa sama ikävä ja valitettava asetelma, jossa enemmistö Jumalan kansasta on sekaantunut epäjumalanpalvelukseen sekä uskonnollisiin periteisiin, ja on olemassa pieni vähemmistö, jäännös, joka pyrkii uskomaan Jumalaan rakkauden totuudessa, jota Jumalan kansan enemmistö pilkkaa sen takia.

On todella tärkeätä, että jos Jumalan armosta rakastat Herraa Jeesusta totuudessa, niin elät anteeksiantamuksessa niitä uskovia kohtaan, jotka uskonnollisten perinteiden ja muiden syiden takia lyövät sinua, ja jotka ovat sinut hylänneet valheiden tai muiden syiden takia. Jumalan vaikuttama anteeksiantamus ja sitä kautta Jumalan vaikuttama rakkaus sinun sydämessäsi auttaa totuudesta pois poikenneita ja sinua vastaan olevia uskovia tekemään parannusta (katuen tunnustavat syntinsä ja muuttavat mielensä) ja palaamaan takaisin uskon yhteyteen sinun kanssasi.

Herra Jeesus sanoi ensimmäisen tulemuksensa yhteydessä (Jumala tuli ihmiseksi) puhuessaan toisesta tulemuksestaan, että löytäneekö Hän uskoa maan päältä, kun Hän tulee. Messias Jeesuksen sanat todistavat sen mitä Jumalan pelastushistoriassa on aina tapahtunut: suurin osa kansasta päättää palvella Jumalaa itse tehdyn Jumalanpalveluksen kautta ja pieni vähemmistö, eli jäännös pyrkii uskomaan Jumalaan, niin kuin Raamattu opettaa.

Raamatun profetian sana puhuu suuresta uskovien luopumuksesta vähän ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta. Nyt vuonna 2023 tulemme näkemään kuinka tämä luopumus menee pitemmälle ja syvemmälle monien niiden elämässä, jotka sanovat olevansa kristittyjä, Jeesukseen uskovia ihmisiä. Kiitos Herralle siitä, että vuosi 2023 on myös vuosi, joka avaa joidenkin uskovien sydämiä ja he Jumalan armosta hylkäävät luopumusta sekä uskonnollisia perinteitä ja alkavat uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Nyt tänä armon vuonna 2023 Messias Jeesus kutsuu sinua, joka olet osittain rakentanut uskoasi uskonnollisten perinteiden varaan hylkäämään nämä perinteet ja uskomaan Häneen niin kuin Raamattu opettaa. Nyt tänä armon vuonna 2023 Messias Jeesus kutsuu sinua, joka kuulut pieneen vähemmistöön yhä syvällisemmin rakastamaan totuuden sävyisyydessä niitä, jotka ovat vielä kiinni monissa uskonnollisissa perinteissä. Nyt tänä armon vuonna 2023 Messias Jeesus kutsuu pientä vähemmistöä (jäännöstä) hylkäämään kaiken sellaisen mikä ei kuulu Jumalan lapsen elämään.

Vuosi 2022 oli murheellinen vuosi siinä mielessä, että silloin taas tapahtui paljon avioeroja uskovien keskuudessa; huoruuden tähden, ja monien muiden väärien syiden tähden.

Vuonna 2022 monin paikoin Jumalan lapsia johdettiin vääränlaisen paimenuuden alaisuudessa, joka on perustunut itsekkääseen vallankäyttöön, muita alas painavaan vallankäyttöön, vilpilliseen ja rahanahneuden vallassa olevaan vallankäyttöön.

Nyt vuonna 2023 on aika korjata ja tehdä parannusta (tunnusta syntisi, muuta mielesi) menneen vuoden synneistä, joista ei ole vielä tehty parannusta. Jos on mahdollista palaa hylkäämäsi puolison luokse, tunnusta syntisi ja pyydä Jumalalta syntiäsi anteeksi ja hylkää syntisi, niin Jumala antaa sinulle syntisi anteeksi. Nyt vuonna 2023 on aika tehdä parannusta (tunnusta syntisi, muuta mielesi) kaikista vääristä teoista Jumalaa ja lähimmäistäsi kohtaan.

Jos tunnustat syntisi ja hylkäät syntisi,  Herran Jeesuksen veri puhdistaa syntisi, vaikka syntisi olisi veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka syntisi olisi purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi, koska Herran Jeesuksen veren kautta Jumala ei enää muista syntejäsi, kun Hän antaa ne anteeksi.

Messias Jeesuksen kertomia tuntomerkkejä Hänen toisen tulemuksensa edellä

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Messias Jeesus kertoi millaiset ajanmerkit edeltävät Hänen toista tulemustaan. Nyt vuonna 2023 Herran Jeesuksen asettamat ajanmerkit Hänen toista tulemustaan edeltävistä päivistä ovat todella ajankohtaisia. Herran Jeesuksen toisesta tulemuksesta kreikankielen alkuteksti käyttää sanaa parusia myös Matteuksen evankeliumin luvussa 24.

Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta Kristukselta mikä oli Hänen tulemuksensa (toinen tulemus) ja maailman aikakauden vaihtumisen merkki, niin ensimmäiseksi merkiksi Messias Jeesus sanoi; Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä, sillä tulee monia Kristuksen nimessä sanoen minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta.

Messias Jeesuksen sanojen mukaan aika ennen Hänen toista tulemustaan ja sen läheisyys on aikaa, joka on suurten eksytysten aikaa, jolloin monia eksytetään pysymään pois totuudesta sekä eksytetään luopumaan totuudesta.

Messias Jeesus sanoi, että tulee mellakoita kansojen sisällä ja sotia kansojen kesken. Tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä monin paikoin. Matt 24 alkutekstin mukaan Messias Jeesus sanoi, että tulee myös kulkutauteja monin paikoin. Nyt vuonna 2023 olemme nähneet sen kuinka 2019 vuoden lopulla ja 2020 vuoden alusta asti maailmassa on ollut poikkeuksellinen aika, joka on johtanut lähes kaikkialla maailmalla sulkutiloihin sekä maailmanlaajuisiin rokotuksiin, jotka olivat monissa maissa hetken aikaa pakollisia terveydenhoitoalalla työskenteleville.

Tämä nykyinen pandemian tila maailmassa on antikristillisen tahon suunnitelma ja toteutus, jonka avulla antikristillinen taho on viemässä maailmaa kohti uutta maailmanjärjestystä ja uuden maailmanhallituksen ja antikristuksen aikaa. Vuosi 2023 tulee olemaan vuosi, jonka aikana antikristillinen taho pyrkii edistämään monia hankkeitaan, jotka johtavat tämän vanhan ja nykyisen maailmanjärjestyksen lakkauttamiseen ja uuden maailmanjärjestyksen asettamiseen maan päälle.

Vuonna 2019 paavi Franciscus ja suurimaami Ahmed Al-Taeyb allekirjoittivat asiakirjan ihmisten veljeydestä, joka on johtanut siihen, että Abu Dhabiin tullaan rakentamaan Abrahamilainen perhetalo, joka koostuu moskeijasta, kirkosta ja synagogasta. Perhetalon valmistumisesta on ollut muutamia mainintoja ja nyt viimeisin on, että sen pitäisi valmistautua vuonna 2023. Tulee perhetalo sitten valmiiksi tänä vuonna tai ei, niin hanke etenee ja se pyritään saamaan valmiiksi tänä vuonna. Tämä Abrahamilainen perhetalo hanke on osa uuden maailmanjärjestyksen hanketta, jossa ekumenian kautta yhdistetään uskontoja yhden tulevan maailmanuskonnon alaisuuteen.

Uuden maailmanjärjestyksen hankkeen asiamiehet tulevat lopulta saattamaan ihmiskunnan palvomaan luciferia ja kukaan ei tule pääsemään osaksi tätä uutta maailmanjärjestystä ellei hän palvo luciferia (saatanaa) ja antikristusta. Jokainen ihminen saa tehdä oman valinnan siitä palvooko lopunajan maailman luciferia vai ei. Kun uusi maailmanjärjestys asetetaan maan päälle, niin heti alussa ei tulla vaatimaan luciferin palvontaa, antikristuksen palvontaa, mutta jossakin vaiheessa ihminen joutuu valinnan paikalle haluaako hän olla osa uutta maailmanjärjestystä luciferin ja antikristuksen palvonnan kautta vai jääkö hän kokonaan tämän uuden maailmanjärjestyksen ja sen palveluiden ulkopuolelle.

Kun Messias Jeesus sanoi, että ennen Hänen tulemustaan tulee monin paikoin mellakoita kansojen sisällä sekä sotia kansojen keskellä, nälänhätää, kulkutauteja maanjäristyksiä (luonnonmullistuksia), se kaikki on kuitenkin vielä synnytystuskien alkua. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen Messias Jeesuksen tulemusta mellakat, sodat, nälänhätä, kulkutaudit ja luonnonmullistukset tulevat tapahtumaan kuin raskaana olevan naisen synnytystuskat. Nämä ikävät ilmiöt lisääntyvät, kovenevat ja käyvät pahemmiksi, mutta niiden välissä on pieniä levon hetkiä kunnes ne taas tulevat entistä pahemmiksi. Tänä vuonna 2023 olemme jo näissä synnytystuskissa.

Messias Jeesus sanoi, että ennen Hänen toista tulemustaan Hänen opetuslapsensa joutuvat kaikkien kansojen vihattaviksi Jeesuksen nimen tähden. Messias Jeesuksen opetuslapsia tullaan vainoamaan ja joitakin tapetaan. Messias Jeesuksen sanojen mukaan tämän takia monet tulevat lankeamaan pois uskosta ja alkavat antamaan ilmi toisiaan ja alkavat vihaamaan toisiaan.

Olemme menossa sellaista aikaa kohti, jossa myös länsimaissa todellisia Messias Jeesuksen opetuslapsia tullaan vangitsemaan ja laitetaan vankilaan uskonsa tähden, ei suuremmissa määrin vielä tänä vuonna, mutta tulevina vuosina tätä tulee tapahtumaan. Alkuseurakunnan apostoleita ja uskovia laitettiin vankilaan sen takia, koska he uskoivat Messias Jeesukseen rakkauden totuudessa. Messias Jeesuksen opetuslapsia tullaan laittamaan vankilaan sen takia, että he uskovat totuuteen, mutta myös sen kautta, että heitä kohtaan tullaan esittämään valheellisia ja vääriä todistuksia. Yhä kovenevat rangaistukset todellisia Messias Jeesuksen opetuslapsia kohtaan tulee johtamaan siihen, että monet uskovat tulevat luopumaan uskosta ja liittymään vainoajien joukkoihin.

Nyt tänä vuonna 2023 tulemme näkemään myös lisääntyvässä määrin uskosta luopumista sekä sitä kuinka jotkut uskosta luopuneet tai uskonnollisista perinteistä kiinni pitävät alkavat vihaamaan niitä, jotka pitävät kiinni Jumalan sanan totuudesta, rakkauden sävyisyydessä. Kiitos Herralle siitä, että tulemme myös näkemään sydämien ja silmien avautumista totuudelle, joka johtaa perinteiden hylkäämiseen sekä lankeemuksen tilasta takaisin totuuden tielle palaamista. Ikävä kyllä enemmistö Jumalankin kansasta ei halua luopua perinteistä, ja luopumusta uskosta monien kohdalla tulee tapahtumaan yhä enemmän poispäin Jumalan sanasta.

Messias Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen toista tulemustaan tulee nousemaan monia vääriä profeettoja, jotka eksyttävät monia. Nyt kun elämme vuotta 2023, niin voimme nähdä sen kuinka Kristuksen yksi ruumis, Jumalan seurakunta, jonka tulisi olla käytännössä yksi ja jakamaton on hajaantunut useisiin tuhansiin erilaisiin uskonsuuntiin ja ryhmittymiin. Tämän hajaannuksen sisältä ja keskeltä nousee koko ajan yhä enemmän vääriä profeettoja ja vääriä voideltuja, jotka eksyttävät monia ihmisiä. Aika ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta on suuren eksytyksen aikaa ja sen lisääntymisen tulemme näkemään myös vuonna 2023. Onneksi on olemassa myös aitoa ja Jumalan synnyttämää uskoa, mutta se on ikävä kyllä myös vuonna 2023 todellisuutta vain jäännöksen kohdalla, sillä enemmistö Jumalan kansasta pitää kiinni uskonnollisista perinteistä ja osa enemmistöstä juoksee muiden eksytysten perässä, joka on tässä lopunajassa kuin loppumaton liukuhihnatavara, joka jatkuvalla syötöllä työntää itsestään ulospäin erilaisia eksytyksiä.

Messias Jeesuksen sanojen mukaan ennen Hänen toista tulemustaan laittomuus pääsee valtaan, jonka seurauksena monien rakkaus Jumalaan totuudessa tulee kylmenemään. Herran Jeesuksen puhuma laittomuus tarkoittaa uskosta luopumista, sillä sana anomos tarkoittaa Jumalan sanan opetuksesta luopumista. Tänä vuonna 2023 uskosta luopuminen uskovien keskuudessa tulee olemaan yhä syvempää ja kokonaisvaltaisempaa. Messias Jeesus ei erehtynyt, kun Hän puhui ja kertoi suuresta uskosta luopumisesta ennen Hänen toista tulemustaan ja tätä luopumusta tulemme näkemään taas enemmän tänä vuonna 2023.

Kiitos Herralle siitä, että Messias Jeesuksen sanojen mukaan se, joka kestää vahvana (itsessään heikot saavat kokea Jumalan voimaa) loppuun saakka tulee pelastumaan Jumalan armosta. Lopunajan seurakunnan jäännös Jumalan armosta uskoo Herraan Jeesukseen ja luottaa Jumalan sanan totuuteen rakkauden sävyisyydessä. Saamme iloita siitä, että vaikka vuonna 2023 ikävä kyllä luopumus lisääntyy uskovien keskuudessa, niin siitä huolimatta tulee olemaan niitä uskovia joiden sydämet aukeavat totuudelle ja he vapautuvat uskonnollisista perinteistä sekä luopumuksesta ja tulevat osaksi pientä vähemmistöä, jäännöstä. Tästä me kiitämme ja iloitsemme, että vaikka pahuus ja luopumus lisääntyy, niin kiitämme ja iloitsemme siitä, että Jumalan armosta Jumalan kansan jäännökseen tulee taas uusia uskovia, koska he tulevat valitsemaan totuuden uskonnollisten perinteiden ja luopumuksen sijasta.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Messias Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa (toinen tulemus) tulee tapahtumaan suuren ahdistuksen jälkeen, jonka jälkeen kuuluu suuren pasuunan ääni ja Herra Jeesus tulee ja silloin tulee tapahtumaan ensin kuolleiden ylösnousemus ja sitten seurakunnan ylöstempaus. Tänä vuonna 2023 yhä useampi uskova tulee ymmärtämään, että heille opetettu opetus siitä, että ensin tulee Jeesus, jonka jälkeen tulee antikristus ei ollutkaan Jumalan sanan opetus, vaan väärä ja valheeseen perustuva opetus. Pieni vähemmistö, Jumalan kansan jäännös ymmärtää Jumalan armosta sen mikä on antikristuksen ilmestymisen ja Messias Jeesuksen toisen tulemuksen järjestys. Emme odota antikristusta, vaan Herraa Jeesusta, mutta emme voi mitään sille, että antikristus ilmestyy ensin ja sitten kun Messias Jeesus tulee, niin Hän suunsa henkäyksellä tuhoaa antikristuksen.

Huolimatta siitä ymmärtääkö oikealla tai väärällä tavalla antikristuksen ilmestymisen ja Messias Jeesuksen toisen tulemuksen järjestyksen, niin jos pelastuksen perusta on kunnossa Jumalan armosta, niin Jumalan armosta pääset mukaan ylöstempaukseen, vaikka olisit ymmärtänyt väärin sen mitä Raamattu opettaa ylöstempauksesta.

Messias Jeesus sanoi, että myös paha palvelija tulee ilmestymään ennen Hänen toista tulemustaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut uskovat alkavat lyömään kanssapalvelijoitaan, koska he syövät ja juovat juopuneiden kanssa. Juopuneiden kanssa syöminen ja juominen tarkoittaa ennen kaikkea osallisuutta siihen valheeseen mikä maailmassa vallitsee ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta. Tämä juopuneiden kanssa syöminen ja juominen tarkoittaa osallisuutta lopunajan Babylonian valheenhengestä, joka juovuttaa valheillaan koko maan asukkaat, paitsi ei niitä Messias Jeesuksen opetuslapsia, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa.

Paha palvelija on ikävä kyllä Jeesuksen opetuslapsi, joka lopunajassa lyö kanssapalvelijoitaan uskonnollisten perinteiden kautta monenlaisten väärien oppien kautta sekä myös nyt tässä ajassa muun muassa valheellisen pandemiaan uskomisen kautta. Valheellisella pandemialla tarkoitan sitä, että Covid-19 virus sekä koronarokotteet ovat olleet antikristillisen tahon etukäteen toteuttama suunnitelma, jolla petetään kansakuntia ja pyritään ajamaan maailmaa siihen suuntaan, että se on valmiimpi astumaan uuteen maailmanjärjestykseen.

Jotkut lopunajan pahat palvelijat menevät niin pitkälle etteivät he tee parannusta lyömisestään ja sen takia he joutuvatkin iankaikkiseen kadotukseen eivätkä pääsekään iankaikkiseen elämään. Toki, jos paha palvelija tekee parannuksen, niin hän saa armon ja pelastuu. Messias Jeesus itse sanoi, että paha palvelija tulee saamaan sen osan, missä on itku ja hammasten kiristys (iankaikkinen kadotus). Raamatussa Messias Jeesus sanoo, että sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Näyttää siltä, että paha palvelija tuomitsee myös lyömisellään Jumalan armosta pelastamia uskovia kadotukseen ja siksi paha palvelija saa itse sen tuomion, minkä hän väärin perustein on antanut Messias Jeesuksen opetuslapselle, jonka Jumala on armossaan pelastanut.

Nyt tänä vuonna 2023 Jumala kutsuu armossaan pahaa palvelijaa parannukseen (katuen tunnustamaan syntinsä ja muuttamaan mielensä), sillä voi olla niin, että tämä vuosi voi olla jonkun pahan palvelijan viimeinen vuosi minkä hän saa elää maan päällä. Tämä on todella vakava asia. Jumala on armossaan pitkämielinen ja antaa aikaa parannukseen pahantekijälle sekä myös pahalle palvelijalle, mutta Jumalan armollakin on rajansa, eikä se jatku loputtomiin, joka tulee esille myös Messias Jeesuksen omissa sanoissa koskien pahaa palvelijaa.

Raamattu sanoo, että Jumalan tuomion on aika alkaa ensin Jumalan huoneesta (seurakunnasta). Tämä on todella vakava Raamatun sanan kohta myös vuonna 2023, joka voi olla se vuosi jollekin sellaiselle uskovalle, joka lyö ja panettelee sisariansa ja veljiänsä pahan palvelijan tavoin, että Jumalan tuomio kohtaa häntä.

Jumala on armollinen Jumala ja jos rakastat Häntä totuudessa, niin olet Jumalan armosta pelastuneessa tilassa ja tulet pääsemään perille iankaikkiseen elämään Jumalan luokse Messias Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Pelastuminen on Jumalan armoa ja pelastuksen perustus on Messias Jeesuksen veressä ja sovitustyössä ja pelastuksen seuraamuksena Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Jumala ei pelasta sinua niin, että jäisit elämään vääryydessä, pahoissa teoissa ja kaikenlaisissa synneissä, siksi Jumala vaikuttaa sinussa Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta pyhityselämää, uskon kasvua kohti yhä syvempää Jumalan tuntemista, joka johdattaa sinut myös koko ajan yhä syvällisemmin elämään käytännössä uskon elämää Jumalan tahdon mukaan.

Lopunajan Baabelin torni

Nyt tänä vuonna 2023 tulemme näkemään antikristillisen uuden maailmanjärjestyksen hankkeen ottavan askeleita eteenpäin, niin kuin se on tehnyt sitä jo menneinäkin vuosina. Ekumenia pyrkii ottamaan ison harppauksen eteenpäin, missä katolisen kirkon antikristillisellä paavilla on iso rooli.

Kuten aikaisemmin jo toin esille, niin Abu Dhabiin on nousemassa Abrahamilainen perhetalo, joka yhdistää islaminuskoa, valhekristillisyyttä (ei aitoa kristinuskoa) ja juutalaisuutta. Abrahamilaisen perhetalon sanotaan valmistuvan vuonna 2023. Tämä on ekumenian valhetyöltä iso askel eteenpäin ihmiskunnan eksyttämisessä. Kun antikristus aikanaan ilmaantuu, niin hän julistaa olevansa koko maailman messias. Tämän takia ekumenian kautta ollaan koko ajan luomassa puitteita sille, että kun antikristus aikanaan ilmestyy, niin kaikkinainen valhe myös ekumenian kautta on jo pitkälle viety ihmiskunnassa.

Covid-19 virus ja koronarokote huijaus ja petos jatkuu vuonna 2023, jonka seurauksena monet ympäri maailmaa tulevat kuolemaan tänäkin vuonna sen seurauksena, kun he uskoivat tätä antikristillistä petosta ja valhetta, jonka päämäärä on uuden maailmanjärjestyksen asettaminen maan päälle.

Antikristillinen eliitti on jo suunnitellut seuraavan "pandemian" ja aika tulee näyttämään milloin he levittävät sitä kaikkialle maailmaan, onko se tänä vuonna 2023 vai tulevina vuosina. Antikristillinen eliitti suunnittelee laboratorio viruksia ja levittää niitä kaikkialle ja sen jälkeen tarjoaa ihmisille rokotteita avuksi, jotka kuitenkin aiheuttavat sairauksia ja kuolemaa. Suunnitelman ja toteutuksen mukaan antikristillinen eliitti toimii, niin että he sanovat rokotteiden auttavan, mutta ne kylvävät sairauksia ja kuolemaa ja kun ihmisiä alkaa sairastumaan ja kuolemaan, niin ihmisten sanotaan sairastuvan ja kuolevan viruksen takia, vaikka todellisuudessa rokote on se mikä aiheuttaa sairauksia ja kuolemaa.

Näin toimimalla ihmisiin saadaan iskettyä syvä massapsykoosi ja pelko, jonka seurauksena he yhä uudestaan takertuvat rokotteen "antamaan turvaan", joka ei kuitenkaan suojaa heitä, vaan heikentää heidän immuunijärjestelmää aiheuttaen sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia. En ole lääketiedevastainen, vaan päinvastoin arvostan suuresti lääketieteen hyviä saavutuksia, mutta ikävä kyllä lääketieteelläkin on pimeät hetkensä, jota muun muassa mRNA-koronarokote edustaa.

Ekumenia johtaa siihen, että uskonnot hyväksyvät toinen toisensa erilaisina polkuina yhden jumalan luokse. Tämän jälkeen tulee maailmanuskonto, jota antikristus johtaa. Tahallisesti levitetyn pandemian kautta pyritään siihen, että tämä nykyinen maailmanjärjestys lakkautetaan ja sen tilalle asetetaan uusi maailmanjärjestys. Antikristillinen eliitti, joka hallitsee ihmiskuntia pyrkii nyt kaikin tavoin tahallisesti tuhoamaan nykyisen vanhan ja olemassa olevan maailmanjärjestyksen, jonka tilalle he asettavat uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen. Tämän takia maailma on joka puolella suuressa murroksessa, jossa on tahallisesti aiheutettu kaikenlaisia ongelmia, että tämä nykyinen maailmanjärjestelmä lakkautettaisiin ja väistyisi uuden maailmanjärjestyksen tieltä pois.

Nykyinen rahajärjestelmä pyritään lakkauttamaan, jonka tilalle luodaan uusi digitaalinen valuuttajärjestelmä. Käteinen valuutta ja raha tullaan poistamaan ja lopulta ostaminen ja myyminen tulee tapahtumaan ihmisen sisälle asennettavan tekniikan kautta. Tätä suunnitelmaa pyritään viemään eteenpäin myös vuonna 2023.

Kaikkialla maailmassa on syntymässä uusi Baabelin torni, joka pyrkii yhdistämään ihmiskunnan yhden maailmanhallituksen alaisuuteen sekä antikristuksen vaikutuksen alle. Monen katastrofin kautta lopulta tulee syntymään saatanallinen ja antikristillinen uusi maailmanhallitus ja maailmanjärjestys. Raamattu sanoo, että tulee olemaan pedon merkin aikakausi, jonka antikristus tulee asettamaan. Tässä pedon merkin valtakunnassa ihmiset tullaan merkitsemään jonkinlaisen tekniikan kautta, jossa heidän oikeaan käteensä ja otsaansa tullaan laittamaan jonkinlainen ihonalainen tai ihon päälle asennettava tekniikka, niin ettei kukaan muu voi ostaa ja myydä, kuin ne, jotka ovat ottaneet tämän merkin itseensä. Kukaan ei tule ottamaan pedon merkkiä vahingossa, koska Raamatun mukaan sen saavat vain ne, jotka palvovat petoa (antikristusta) ja he saavat pedon merkin itseensä.

Silloin kun niin sanottu "koronavirus pandemia" alkoi 2019 vuoden lopussa ja vuoden 2020 alussa, niin kuolleisuus ei noussut missään päin maailmassa mitenkään merkittävästi ja oli jopa ihan normaalilukemissa. Heti sen jälkeen kun vuoden 2020 lopulla ja 2021 alkupuolella kaikkialla maailmassa aloitettiin koronarokotukset, niin kaikkialla niissä maissa, missä alkoivat koronarokotukset alkoi myös tapahtumaan ennennäkemätöntä ylikuolleisuutta. Jokainen, joka on rehellinen tosiasioille ymmärtää koronarokotteiden olevan tämän ylikuolleisuuden takana.

Silloin alussa kun koronaviruksen sanottiin olevan kaikkein vaarallisimmillaan, niin ylikuolleisuutta ei esiintynyt, mutta kun alkoi tulla uusia variaatioita ja sitä kautta myös viruksen teho heikentyi ja aloitettiin koronarokotukset, niin siitä seurasi heti huomattava ylikuolleisuus. Jos koronavirus ei vaarallisimmillaan kun sen teho oli kaikkein voimakkain saanut aikaan ylikuolleisuutta, niin miten heikentynyt virus olisi saanut sen aikaan, ei mitenkään, vaikka valtamedia ja maailmanterveysjärjestön talutusnuorassa olevat tahot niin valheellisesti väittävät.

Nyt tänä vuonna 2023 olemme jo siinä vaiheessa, missä pedon merkkiä ei ole vielä asetettu ihmisiin, mutta sitä edeltäviä harjoituksia on jo tehty. Koronarokote ei ollut pedon merkki, mutta se toimi tietynlaisena harjoituksena pedon merkille, koska petoksen kautta ihmiset petettiin ottamaan rokote, joka on heille vaarallinen. Lopullisen pedon merkin sanotaan olevan kaikille maailman ihmisille välttämätön ja kaikkien tulisi ottaa se. Koronarokotteen sanottiin olevan välttämätön kaikille maailman ihmisille, joka suojaisi heitä, vaikka se olikin valhe. Uskon, että erilaisia harjoituksia tullaan vielä tekemään, joka edeltää sitä lopullisen pedon merkin ottamista. Haluan vielä korostaa sitä, että koronarokote ei ole pedon merkki, ja koronarokotteen ottanut Herran Jeesuksen opetuslapsi on samalla tavalla Jumalan armosta pelastettu kuin rokottamaton uskova ihminen.

Loppusanat

Kirjanoppineet ja fariseukset, jotka olivat kiinni uskonnollisissa perinnäissäännöissä, joiden kautta he pyrkivät kumoamaan Jumalan sanan totuuden haukkuivat Jeesusta beelsebuliksi riivaajien päämiehen edustajaksi, joka oli tietenkin todella törkeä valhe. Herra Jeesus sanoi tarkoittaen itseään perheenisännäksi, jonka sanottiin olevan beelsebul, sen jälkeen Jeesus sanoi, että myös Hänen perheväkeään tullaan kutsumaan beelsebulin palvelijoiksi.
Herran Jeesuksen sanat toteutuvat myös tässä meidän ajassa todella tarkasti. Jos uskot Jumalan armosta Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, niin uskonnollisissa perinteissä (perinteet ovat vastoin Jumalan sanan totuutta) kiinni olevat haukkuvat sinua milloin miksikin, jopa pahuuden lähettilääksi.

Jos totuus näyttää esim. antikristillisen katolisen kirkon alulle laittaman opin perinteeksi ja vääräksi opiksi, niin silloin hyvin äkkiä jostakin ilmaantuu niitä, jotka kiivailevat uskonnollisten perinteiden puolesta ja alkavat syyttämään totuuden puhujia ties miksi, jopa pahuuden lähettiläiksi. Herran Jeesuksen sanat kannattaa pistää mieleen ja toimia sen mukaan mitä Jeesus opettaa.

Nyt tänä vuonna 2023 on aika pysähtyä ajattelemaan, jos ei ole ennen pysähtynyt ajattelemaan, että kenen joukossa me seisomme. Olemmeko me perinteissä kiinni ja käyttäydymmekö niin kuin pahat palvelijat vai olemmeko Jumalan armosta ilman omia ansioitamme niiden joukossa, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Toki uskon elämä on jatkuvaa uskon kasvua emmekä ole täydellisiä, emme kukaan, mutta voimme siitä huolimatta valita kummassa joukossa haluamme olla ja elää. Saamme kiittää elävää Jumalaa Messias Jeesuksen verestä ja sovitustyöstä, jonka kautta saamme Jumalan armosta pelastuksen ja iankaikkisen elämän sekä yhteyden Jumalan kanssa.

 

 

 

Petri Paavola 2.1.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker