Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Saulin syndrooma ja sokea sydän 


Olen usean vuoden ajan kantanut tämän kirjoituksen aihetta murheellisena sydämessäni. Tämän kirjoituksen aihe on erittäin ajankohtainen aina. Tämä kirjoitus kertoo Saulista Israelin kuninkaasta ja kuinka hänen sydämensä sokeutui Jumalan palvelijana. Tämä aihe koskettaa meitä kaikkia myös siksi, koska Saulin syndrooman vallassa on paljon uskovia, jotka palvellessaan Jumalaa ovat sokeutuneita ja palvelevat itseään enemmän kuin Jumalaa. Olen nähnyt monta uskovaa, joilla on Saulin syndrooma. Tämän olen havainnut palvellessani Jumalaa Venäjällä sekä Suomessa. Saulin syndrooma on vakava "tauti", joka hankaloittaa suuresti seurakunnan kokoontumista ja rakentumista. Sen tähden olen kokenut sydämessäni Jumalan kehotuksesta kirjoittaa tästä vakavasta aiheesta. Toivon että luet tämän kirjoituksen kokonaan, sillä me jokainen voimme löytää itsestämme sellaisia piirteitä, jotka eivät kuulu Jeesuksen Kristuksen opetuslapselle sekä tämän kirjoituksen sanoman tulisi saada meidät kavahtamaan sellaista vääryyttä, joka on puettu väärän nöyryyden valheasuun. Parannus on elämäksi, sanotaan Raamatussa. Tämä aihe on erittäin vakava ja aina ajankohtainen siksi toivon ja rukoilen, että meidän silmämme ja sydämemme avautuisivat totiseen Jumalan palvelemiseen Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.

Alkujuuri

Saulin syndroomasta kärsivä uskova on sellainen, joka on mieltynyt valtaan, asemaan ja haluaa kirkastaa itseään käyttäen siinä apuna Jumalan nimeä. Saulin syndroomasta kärsivä on myös häikäilemätön, juonikas ja tekeytyy nöyräksi niiden edessä, jotka tukevat hänen asemaansa. Saulin syndroomasta kärsivä halveksuu ja aliarvostaa muita uskovia, varsinkin niitä jotka hän kokee uhaksi omalle asemalleen. Saulin syndroomasta kärsivä haluaa olla johtaja, ensimmäinen sekä kontrolloida ja manipuloida muita tekemään asiat juuri siten kuin hän haluaa.

 

Kansa haluaa kuninkaan
 

Israelin kansa halusi itselleen kuninkaan, sellaisen kuin kaikilla muillakin kansoilla oli. Tämä ei ollut Jumalan tahto, koska Jumala on kansansa Kuningas, ei ihminen. Israelin kansa sai kuitenkin tahtonsa läpi ja he saivat haluamansa kuninkaan. Jumala sanoi Samuelille:  "Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa. Niinkuin he aina siitä päivästä, jona minä johdatin heidät tänne Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun ovat hyljänneet minut ja palvelleet muita jumalia, aivan niin he tekevät nyt sinullekin. Kuule siis heidän ääntänsä. Kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva."

 

Herra sanoi, että kuningas ottaisi kansan kymmenykset, tyttäret keittäjiksi ja leipojiksi, miehet ratsusotilaiksi kuninkaan vaunujen edelläjuoksijoiksi ja tekemään kuninkaalle sotatarpeita ja vaunutarpeita. Herra sanoi, että kuningas ottaisi myös parhaat miehenne ja aasinne ja teettää niillä työnsä. Kansa sai kuninkaan Saulin, joka paisui ja alkoi kirkastamaan itseään. Saulin syndrooman takana on siis aina itse syndroomasta kärsivä sekä joukko ihmisiä, jotka haluavat jonkun "erikoisvoidellun", jota he seuraavat ja joka opettaa ja ohjaa heitä ja jota he tukevat. Saulin syndrooman vallassa olevan on vaikea toimia yksin, siksi hän hyvin usein hakee tukea itsensä kirkastamiselle muista ja kokoaa ryhmän ihmisiä taaksensa, jotka kannattavat häntä. Olen nähnyt myös sellaisia, jotka ovat Saulin syndrooman oireiden takia ajautuneet eristyksiin muista ja tällainen ihminen sitten yksin lyömällä lyö muita. Samoin on sellaisia Saulin syndroomasta kärsiviä, jotka raivaavat itselleen tilaa ja vääryydellä mustamaalaavat muita ja asettuvat johtajan paikalle.

 

Saul kuninkaaksi

 

Profeetta Samuel vuodatti öljyastiasta öljyä Saulin päähän sen merkiksi, että Jumala oli voidellut hänet Israelin kansan kuninkaaksi. Samuel sanoi Saulille:  "Katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi". Saul voideltiin kuninkaaksi Jumalan perintöosan tähden, että Saul toimisi kuninkaana Jumalan tahdon mukaan Israelin kansan parhaaksi.

 

Samuel toi sanoman Saulille, että hän tulee muuttumaan toiseksi ihmiseksi Jumalan Hengen tullessa hänen päälleen. Tämä tapahtui ja Jumala muutti Saulin sydämen. Kaikki alkoi hyvin Saulin kannalta, hän muuttui toiseksi ihmiseksi kun Jumala muutti hänen sydämensä. Mikä meni pieleen Saulin elämässä? Missä ja miten hänen sydämensä sokeutui? Palveluksensa aluksi Saul sai voiton ammonilaisista. Saul sanoi, että Herra oli antanut voiton Israelille. Profeetta Samuel oli sanonut Saulille Herran sanana, että hänen tulee mennä Samuelia ennen Gilgaliin ennusmerkkien tapahduttua ja odottaa siellä seitsemän päivää, sillä seitsemäntenä päivänä Samuel tulee sinne uhraamaan polttouhreja ja yhteysuhreja, jonka jälkeen Samuel ilmoittaa mitä Saulin tulee tehdä.

 

Gilgal. Kun Saul oli hallinnut Israelia vuoden verran ennusmerkit täyttyivät ja Saul meni Gilgaliin. Saul odotti Samuelia seitsemän päivää ja kun Samuelia ei kuulunut, niin Saul päätti itse toimittaa uhraamisen. Juuri kun Saul oli uhrannut polttouhrin Samuel tuli. Saul meni iloisesti tervehtimään Samuelia, mutta Samuel nuhteli Saulia ja sanoi hänelle, että hän oli rikkonut Herran käskyä vastaan, jonka seurauksena kuninkuus tullaan ottamaan häneltä pois. Herra oli antanut Saulille käskyn, jonka mukaan Saulin tuli odottaa Samuelia ja antaa Samuelin uhrata. Saul teki sen, joka kuului toiselle. Saul ei kuunnellut Herraa, vaan teki oman tahtonsa mukaan ja oman tahtonsa mukaan päätti palvella Jumalaa. Tämä on Saulin syndrooman ongelma ja juuri; eli uskova päättää oman tahtonsa mukaan palvella Jumalaa. Saulille oma minä oli Jumalan tahtoa tärkeämpää, siksi hän sai nuhteita Herralta profeetan kautta.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva uskova toimii samoin kuin Saul. Hän luulee palvelevansa Jumalaa, vaikka itse asiassa tekee sen oman minän ja tahtonsa kautta, kirkastaessaan itseään. Samoin hän tekee myös sellaista, johon häntä ei ole kutsuttu ja syrjäyttää teoillaan niitä joiden kuuluisi palvella siellä mistä Saulin syndrooman vallassa oleva on heidät syrjäyttänyt. Saulin syndrooman vallassa oleva tyrkyttää itseään ja omia töitänsä koko ajan muille ja pukee ne Jumalan töiksi, vaikka ne ovat pääsääntöisesti hänen omia töitänsä. Hän saa kannatusta teoilleen niiltä, jotka myös ovat sielullisia. Sitten he kaikki yhdessä ylistävät lihan töitä luullen niitä Jumalan töiksi.

 

Sielullinen sydän. Jumala puhui profeetta Samuelin kautta Saulille: "Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

 

Jumala antoi taas selkeän käskyn Samuelille. Kuningas Saul voitti amalekilaiset, ottaen Amalekin kuninkaan elävän vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi. Saul myös säästi parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken minkä hän koki itselleen arvokkaaksi. Kaiken minkä hän koki halvaksi ja arvottomaksi he vihkivät tuhon omaksi. Saul teki taas synnin ja oli tottelematon Herralle eikä tehnyt siten kuin Herra oli käskenyt tehdä, hänen tuli vihkiä kaikki tuohon omaksi, eikä säästää yhtään mitään. Seuraavana aamuna profeetta Samuel lähti tapaamaan Saulia. Samuel ei tavannut Saulia, koska Saul oli lähtenyt Karmeliin pystyttämään itsellensä muistomerkkiä.

 

Saul toimi väärin ja teki syntiä Herran edessä ja oli tottelematon Jumalalle. Saul luuli tottelevansa Jumalaa, koska teki jotakin mitä hänen piti tehdä, mutta kuitenkin hän teki myös sitä mitä ei saanut tehdä. Saulin sydän oli sokaistunut ja syy tähän oli, että hän teki itselleen muistomerkin, joka tarkoitti sitä, että teki itselleen nimeä ja kirkasti itseään ja omia saavutuksiaan. Saulin olisi pitänyt palvella Jumalaa siten, että Jumala ja Hänen tekonsa olisivat tulleet kirkastetuiksi, mutta sen sijaan hän kirkasti vain itseään luullen silti palvelevansa Jumalaa. Kaiken lisäksi Saulin sydän oli sielullinen ja hän säästi sen mikä hiveli hänen sieluansa (silmäinpyyntö) ja kaiken minkä hän koki halpa-arvoisena hän tuhosi. Saul oli sokea sille tosiasialle, että hänen Jumalan palveluksensa oli itsensä kirkastamista ja oman minän korottamista. Tämä johti hänet ja hänen lähellä olevat suuriin vaikeuksiin, joista kirjoitan myöhemmin tässä kirjoituksessa.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva uskova on sielullinen, vaikka usein kuvittelee olevansa muita hengellisempi. Hän toimii sielullisesti ja valikoi asioita siten, jotka miellyttävät häntä ja hänelle halpa-arvoiset ja arvottomat hän heittää pois tai lahjoittaa muille. Hän ottaa kunnian itselleen siitä kun hän jakelee halpa-arvoisia asioita muille. Saulin syndrooman vallassa oleva luulee palvelevansa Jumalaa, vaikka hän toimii oman minän ja tahdon kautta valikoiden itse itselleen asioita. Saulin syndrooman vallassa oleva rakentaa itselleen muistomerkkejä joiden kautta hän haluaa kirkastaa itseään ja omia tekojansa. Hän on sokeutunut ja luulee palvelevansa Jumalaa, vaikka koko ajan rakentaa omaa valtakuntaansa maan päälle. Yleensä Saulin syndrooman vallassa oleva ottaa rahaa siitä mitä on saanut aikaan, eli hän saattaa myydä kirjojansa, puhekasettejansa, laulujansa jne. Joissakin tapauksissa hän ei myy vaan on valmis antamaan tuotoksensa ilmaiseksi eteenpäin, koska sillä tavalla hänen työnsä tulokset menevät myös eteenpäin. (Huomautus; kaikki, jotka myyvät tai antavat ilmaiseksi hengellistä materiaalia eivät ole Saul syndrooman vallassa).

 

Saul syndrooman vallassa  oleva esiintyy myös usein hyväntekijänä, mutta toimii usein siten, että hänen hyvän tekemisensä ei ole pois häneltä itseltään, vaan hän antaa siitä mitä saa muilta. Saul syndrooman vallassa olevat uskovat toimivat hyvin usein aika paljon samalla tavalla. Olen nähnyt monia uskovia, jotka ovat tämän "taudin" vallassa ja he toimivat hämmästyttävän samalla tavalla monessa kohden.

 

Vaara. Saulin syndrooma "tautiin" on vaara sairastua seurakunnan johtajilla, saarnaajilla, sananjulistajilla sekä jokaisella, joka alkaa korottamaan itseänsä ja omaa palvelutehtävää ja armoituksia. Tähän tautiin voi siis sairastua kuka tahansa uskova, eli kaikki uskovat riippumatta palvelutehtävästä ja armoituksesta.

 

Suhtautuminen muihin palvelijoihin

 

Kaiken tapahtuneen jälkeen Saulille ilmoitettiin, että Jumala ottaa häneltä pois kuninkuuden ja antaa sen Saulia paremmalle. Saul ymmärsi sydämessään, että oli rikkonut Jumalaa vastaan ja pyysi syntejään anteeksi. Miksi Jumala ei palauttanut Saulille kuninkuutta, vaikka Saul tunnusti syntinsä? Sen tähden koska Saul ei sydämessään tehnyt parannusta ja pyytänyt syntejään anteeksi, vaan teki sen suullaan. Saulin ongelma oli se, että hän ei todella nähnyt omia virheitään ja syntejään, vaan katkerasti juonitellen hyökkäsi hänen lähimmäisiänsä vastaan.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva ei näe omia virheitään ja syntejään, vaikka niitä pyytäisi anteeksi. Hän tekee sen suullaan, ei sydämellään. Juonittelu ja katkeruus ja kateellisuus on vääryyden ikeinä hänen sydämessään.

 

Daavid. Herran Henki poistui Saulista ja paha henki alkoi vaivaamaan häntä. Tämän seurauksena Daavid sai tutustua kuninkaaseen, jolle hän alkoi soittamaan kannelta, että Saulin olisi parempi olla. Tässä vaiheessa Saulille vielä kelpasi Daavidin seura, koska Daavid kanteleineen ei uhannut Saulin asemaa.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva ei koe uhkaksi niitä, jotka eivät uhkaa hänen asemaansa. Saulin syndrooman vallassa oleva on rauhallisesti niin pitkään kun muut soittelevat kanteleitansa eivätkä uhkaa hänen asemaansa, joka on olla ykkösenä kaikessa seurakunnassa.

 

Daavid ja Goljat. Kuningas Saul oli niin sokea itselleen, että se lopulta vei häneltä taistelutahdon ison ja vaarallisen vastustajan edessä. Saul oli ollut voitokas ja saanut paljon voittoja, mutta hänen sokeutensa ja lihallisuutensa johdatti hänet siihen ettei Herra ollut enää hänen kanssansa, vaikka hän niin luuli. Tämän seurauksena Saul oli avuton todella voimakkaan ja vaarallisen vastustajan edessä (Goljat). Saulin epäusko ja oman minän hedelmä tarttui myös hänen sotilaisiinsa, jotka olivat yhtä avuttomia Goljatin edessä. Pieni ja nöyrä paimenpoika tuli Jumalan Hengen voimassa ja löi Goljatin kuoliaaksi. Saul oli yrittänyt pukea Daavidille oman asevarustuksensa, mutta Daavid ei sitä ottanut vastaan, vaan käytti niitä aseita, joita Jumala oli kouluttanut häntä käyttämään ja näin voitto tuli Herran antamana.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva on saanut "voittoja" elämässään kun hän on innokkaasti palvellut Herraa oman voimansa varassa. Mutta lopulta tulee kuitenkin päivä kun paukut loppuvat oman voiman varastosta. Silloin hän joutuu ahdistukseen ja avuttomuuteen oman elämänsä "Goljattien" kanssa. Saulin syndrooman vallassa oleva on myös kylvänyt siemenensä niille, jotka ovat uskollisesti seuranneet häntä ja uskoneet Herraan ihan samalla tavalla kuten hän. Tämän kylvön seurauksena myös he lopulta ajautuvat ahdinkoon ja ahdistukseen. Saulin syndrooman vallassa oleva ei arvosta muita, vaan hän tyrkyttämällä tyrkyttää omia varusteitaan muille ja on sokea sille, että Jumalalla on paljon voideltuja, jotka Jumala on varustanut tahtonsa ja koulutuksensa mukaisesti taistelemaan ja voittamaan.

 

Viha katkeruus ja kateus. Kuningas Saulin poika Joonatan näki Daavidin rakastavaan sydämeen sekä isänsä katkeraan sydämeen. Hän oli isälleen uskollinen, mutta rakasti syvällisellä lähimmäisen rakkaudella myös Daavidia. Daavid menestyi sotakentillä, joka oli kansan ja Saulin miesten mieleen. Karkeloivat naiset lauloivat: "Saul voitti tuhat, mutta Daavid kymmenen tuhatta". Tätä Saul ei kestänyt, vaan hän alkoi vihaamaan Daavidia ja oli kateellinen ja katkera Daavidille. Raamattu kertoo Saulista näin: "Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin, niin että hän raivosi (hebr. naba=profetoida) kotonansa; mutta Daavid soitteli, niinkuin muulloinkin joka päivä, ja Saulilla oli kädessänsä keihäs".

 

Saul profetoi vihan hengen vallassa ja sielun vihollisen pettämänä kostamaan Daavidille. Daavidin sydämessä oli rakkaus ja rauha Saulia kohtaan. Saulin kädessä oli keihäs, jonka hän kohotti Daavidia kohti ja heitti sen häntä kohti ajatellen seivästävänsä Daavidin. Daavid väisti kaksi kertaa Saulin keihästä. Saul pelkäsi Daavidia oman asemansa tähden ja oli siitä huolissansa, että kukaan ei enää kuuntele häntä, vaan kaikki juoksevat Daavidin perässä. Siksi Saul päätti tappaa Daavidin.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva toimii ihan samalla tavalla kuin Saul. Hän haluaa olla esillä seurakunnassa ja olla Jumalan erikoinen voideltu, jota kaikkien tulee kuunnella, kunnioittaa, ihailla sekä arvostaa yli muiden. Hän haluaa säilyttää asemansa olla seurakunnassa ykkönen ja pomo yli muiden. Kun hän näkee sellaisen uskovan, joka voi uhata hänen asemaansa hän alkaa pelkäämään tätä ja tulee vihaiseksi, katkeraksi ja kateelliseksi uhkaajaansa kohtaan. Saulin syndrooman vallassa oleva päättää tappaa uhkaajansa ja hän tekee tämän "tappamisen" siten, että hän haluaa tuhota hinnalla millä hyvänsä uhkaajansa palvelutehtävän. Hän on valmis käyttämään siihen kaiken juonittelun ja vääryyden, jonka hän kuitenkin pukee väärän nöyryyden valheasuun. Hän saastuttaa juonillaan muiden sydämet ja näin "tappaa" uhkaajansa sekä heittää vääryyden lokaa hänen yllensä.

 

Kun Daavid yhä enemmän menestyi, niin Saul lähetti hänet pois luotansa. Sillä hän ei enää kestänyt katsoa toisen menestystä, koska Saul oli oman itsensä kirkastamisen vankilassa. Saulin syndrooman vallassa oleva toimii samoin. Hän joko ajaa uhkaajansa pois luotansa ja uskovien yhteydestä (seurakunnasta) tai sitten hän itse lähtee ovet paukkuen pois niiden luota jotka "uhkaavat" häntä eivätkä halua tukea hänen oman minän korottamista.

 

Juonittelu. Kun Saul näki ettei voinut kaataa itse omin käsin Daavidia, niin hän päätti turvautua juonitteluun ja laati suunnitelman Daavidin tuhoamiseksi. Saul petollisessa ja juonittelevassa sydämessään valehteli olevansa mieltynyt Daavidiin ja tarjosi kuninkaan tytärtä vaimoksi Daavidille. Saul kuitenkin asetti morsiamen hinnaksi sadan filistealaisen hengen; näin Saul ajatteli, että filistealaiset tappaisivat Daavidin. Daavid kuitenkin menestyi koska Jumala oli hänen kanssansa ja toi täyden morsiamen hinnan Saulille. Tämän tähden Saul pelkäsi vielä enemmän Daavidia ja hän vihasi Daavidia koko elämänsä ajan.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva juonittelee muiden päänmenoksi ja koittaa tuhota "vastustajansa". Kun hän ei kyennyt kaatamaan omin käsin vastustajaansa, niin hän suunnittelee suunnitelman, jonka kautta hän yllyttää muut sen tekemään. "Saul" myrkyttää faniensa mielet ja juonillaan valehtelee ja vääristää totuuden ja tekee uhkaajistaan valheen voimalla "syyllisiä" sekä saa faninsa myös lyömään näitä "uhkaajia". Jos joku uskova puhuu sinulle pahaa toisesta uskovasta tai kertoo millainen hän on, älä tyydy kuuntelemaan hänen versiotaan asiasta, sillä hän on saattanut pukeutua valhe nöyryyteen ja tekee syntiä puheillansa. Jos kuitenkin uskot häntä ja alat levittämään näitä valheita tai tuet "Saulia" hänen valheissaan, niin olet syyllistynyt syntiin, josta tulee tehdä parannus. Sinun tulee kuulla myös vastapuolen näkemys ja nähdä hänet että onko hän sellainen "mörkö", joksi hänet on kuvailtu. Jos kuuntelet vain yksipuolisesti toista, niin syyllistyt aika varmasti väärään "tuomioon". Siksi kehotan sinua älä kuuntele "pahoja" puheita, muista että turvautumalla yksipuoliseen selontekoon olet kuullut vain "osatotuuden tai valheen", anna sille toiselle osapuolella mahdollisuus myös kertoa ja näyttää millainen hän on. Jos olet sortunut kuuntelemaan jonkun "Saulin" katkeraa puhetta lähimmäisestä (veljestä tai sisaresta Kristuksessa), niin tee siitä parannus, sillä ellet tee parannusta joudut siitä tuomiolle Herran edessä.

 

Uskovan ei tulisi koskaan kuunnella yksipuolisia versioita tapahtuneista asioista tai siitä millainen joku uskova on. Paras tapa ottaa asioista selvää on mennä sen luokse kenestä on puhuttu pahaa ja haukuttu ja katsoa itse omin silmin millainen hän on sekä kuulla mitä hänellä on sanottavaa asiasta. Yksi yleisin uskovien synneistä on levittää yksipuolisia kuulopuheita, jonka kautta jonkun katkeruus myrkyttää monen muunkin sydämen. Ota selvää asioista, älä levitä panettelupuheita lähimmäisestäsi ja jos olet siihen syyllistynyt tee siitä parannus.

 

Pahanpuhuminen ja panettelu ovat kavalia ja katalia asenteita sydämessä, jonka vallassa valitettavasti jotkut uskovat ovat. Tällaisesta toiminnasta on tehtävä parannus, jos mielii "puhtain paperein" mennä Jumalan eteen.

 

Juoni ja valhe. Saul edelleen halusi surmata Daavidin. Saul puhui pojalleen Joonatanille ja miehilleen, että Daavid pitää surmata. Joonatan, joka rakasti lähimmäisen rakkaudella suuresti Daavidia puhui isälleen, että Daavidia ei saa surmata: "Älköön kuningas rikkoko palvelijaansa Daavidia vastaan, sillä hän ei ole rikkonut sinua vastaan, vaan hänen työnsä ovat olleet sinulle suureksi hyödyksi. Hänhän pani henkensä kämmenelleen ja surmasi sen filistealaisen, ja niin Herra antoi suuren voiton koko Israelille; sinä olet itse nähnyt sen ja iloinnut. Miksi siis rikkoisit viatonta verta vastaan surmaamalla Daavidin syyttömästi?". Saul kuunteli poikaansa ja lupasi, että Daavidia ei surmata. Joonatan kutsui Daavidin takaisin palvelemaan kuningasta ja kertoi mitä Saul oli sanonut. Kun Daavid palasi kuninkaan tykö, niin Saul koitti heti hänet tappaa keihäällä, mutta ei onnistunut siinä. Daavid pakeni ja Saul lähetti hänen peräänsä miehiä surmaamaan hänet. Tästäkin Daavid selviytyi pakenemalla. Saul valehteli ettei surmaa Daavidia, mutta silti kuitenkin koko ajan koitti hänet surmata.

 

Saul syndrooman vallassa oleva juonittelee ja valehtelee rakastavansa kaikkia, mutta silti koko ajan sydämessään miettii kuinka saisi "surmata" ne jotka uhkaavat hänen asemaansa. Hän toimii näin siksi koska hän on oman itsensä paisuttama sekä täynnä itseänsä. Hän käyttää kaiken aikansa ja tarmonsa toisten mollaamiseen ja pahan puhumiseen. Hän onnistuu myös saastuttamaan "uskollisten" faniensa sydämet, niin että he myös osallistuvat tähän vääryyden kampanjaan likaamaan ja lokaamaan sekä puhumaan pahaa niistä, jotka "Saul" on asettanut mustalle listalle sekä harhaoppisten listalle.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva katkeruudessaan alkaa etsimällä etsimään virheitä toisista ja vaikka vääryydellä tekee toisesta vääräoppisen, jos se ei muuten onnistu. "Saul" on sellainen, joka ei kestä yhtään kritiikkiä itseään kohtaan eikä edes nöyryyden kautta tullutta kehotusta tutkia itseään, vaan hän alkaa sodan niitä kohtaan, jotka eivät ole samaa mieltä hänen kanssaan ja on valmis hinnalla millä hyvänsä tekemään toisen harhaoppiseksi. Niin alkaa harhaoppien metsästys, jossa uskovista tehdään harhaoppisia, jotka eivät ole sitä. Tämän kaltaisen toiminnan kautta hän jahtaa "harhaoppisia" ja "paljastuksiensa" kautta alkaa lyömään muita ja siinä samassa hän koko ajan korottaa itseään ja omaa "armoitustaan".

 

Olen huomannut, että Saulin syndrooman vallassa oleva on usein ottanut itselleen aseman, jossa hän ei ole ja hän esiintyy mm. apostolina, profeettana, paimenena jne. Samoin Saulin syndrooman vallassa oleva pitää omaa armoitustaan ja palvelutehtäväänsä kaikkia muita arvokkaampana, siksi hän ei siedä, että hänen nenällensä hypitään. Hän luulee kaikkea toimintaa jossa häntä ei nosteta jalustalle ja jossa terveellä tavalla koetellaan hänen opetuksiaan, hyökkäykseksi itseään kohtaan, siksi "Saul" on myös vainoharhainen ja vahtii koko ajan, että hänen maineensa pysyisi "putipuhtaana". Sen hän tekee usein lyömällä muita ja näiden lyöntien kautta hän kirkastaa itseään ja osoittaa "erinomaisuuttaan".

 

Raamatullinen koettelu. Raamattu opettaa, että kaikki seurakunnassa tulee koetella, jokainen opetus, profetia jne. Koettelemisen tarkoitus ei ole lyödä toista, vaan saada selville onko opetus tai profetia jne. Jumalasta. Terve ja kypsä uskova suostuu koeteltavaksi ja kehottaa kuulijoita koettelemaan oman opetuksensa tai profetian jne. "Saulin" ongelma on siinä, että hän ei kestä itsensä ja armoituksensa koettelemista, vaan kokee sen hyökkäyksenä itseään vastaan. Koska "Saul" on täynnä itseään ja sokeutunut itseään kirkastamaan, niin siksi hän ei kestä koettelemista, eikä ymmärrä että se on normaali seurakuntaan kuuluva toimenpide, jonka tarkoituksena on pitää seurakunta puhtaana ja terveessä uskossa. "Saul" on lihallinen ja sielullinen, sillä lihallinen ei kestä Raamatullista koettelemista, vaan suuttuu siitä. Jokaisen uskovan tulee kasvaa siihen, että suostuu koeteltavaksi Jumalan seurakunnassa, sillä se on Jumalan tahto ja käsky Uuden Liiton seurakunnalle, että kaiken seurakunnassa tulee olla koetuksen kestävää. "Saul" myös usein sokaistuu ja luulee olevansa Jumalan puhetorvi, joka ei erehdy, vaan tuo totuutta esille. "Saul" suuttuu usein myös siihen jos hänen sanomaansa ei oteta vastaan.

 

Ihmissuhteet rikki. Saulin syndrooman vallassa oleva toimii myös usein siten, että hän sotkee ja rikkoo uskovien välejä juonillaan ja väärän todistuksen kautta. "Saul" on vainoharhainen eikä kestä sitä jos hänen alaisensa on tekemisissä "vastustajansa" kanssa, sillä hän luulee että häntä vastaan on koko ajan salahankkeita. "Saul" myös vainoharhaisuutensa kautta vääristää asioita ja luulottelee mielessään asioita mitä ei ole tapahtunut.

 

"Saul" on kiitoksen kipeä, eikä kestä sitä jos jotakin toista uskovaa kehutaan. "Saul" haluaa kerätä kaikki kehut itselleen ja suuttuu kovasti jos jotakin toista kehutaan. Sen tähden "Saul" myös kaikella tavalla suosittelee itseään ja omaa "erinomaista armoitustaan" toisille uskoville.

 

"Saulin" katkeran sydämen tuloksena ja haluna on tuhota sellaisen uskovan palvelutehtävä ja jopa uskonelämä, jonka hän kokee itselleen uhkaksi. Jos hän onnistuu vääryydellään suistamaan jonkun pois uskosta, niin hän sanoo, että siinä näitte kuinka hänkin oli valheveli tai valhesisar. "Saul" on todella niin sokea, että hän ei näe sitä kuinka hän vihan ja vääryyden voimalla koittaa tuhota toisen palvelutehtävän. Saulin syndrooman vallassa oleva on vaarallinen seurakunta elämässä, sillä hän repii, rikkoo ja hajottaa ihmissuhteita toteuttaakseen oman valtakuntansa rakentamisen. Hän surutta ja paatuneella sydämellä on valmis raivaamaan kaikki tieltänsä, jotka häntä uhkaavat, hän jopa surutta "surmaa" vasta uskoon tulleet tai nuoret uskovat, jos kokee heidän olevan uhka itselleen.

 

"Saul" hyväksikäyttää ihmisiä oman "imperiuminsa" rakentamisessa. Kaikki hänelle hyödylliset, jotka kannattavat hänen "imperiumiaan" ovat hänelle hyödyllisiä. Jos joku ei olekaan enää samaa mieltä "Saulin" kanssa tai käy muuten hyödyttömäksi, sellaiset "Saul" jättää taaksensa ja alkaa levittämään heistä vääriä puheita, eli valheita. Kun olet "Saulin" kanssa samaa mieltä olet hänen ystävänsä, mutta jos olet eri mieltä hänen kanssaan, niin sinusta tulee "Saulin" vihollinen.

 

Välittäjän asema. Raamattu kertoo edelleen Saulista: "Silloin Saul vihastui Joonataniin ja sanoi hänelle: "Sinä säädyttömän naisen poika! Tiesinhän minä, että sinä olet mieltynyt Iisain poikaan, häpeäksi itsellesi ja häpeäksi äitisi hävylle. Sillä niin kauan kuin Iisain poika elää maan päällä, et sinä eikä sinun kuninkuutesi ole turvassa. Lähetä nyt noutamaan hänet minun luokseni, sillä hän on kuoleman oma." Joonatan vastasi isälleen Saulille ja sanoi hänelle: "Miksi hänet on surmattava? Mitä hän on tehnyt?" Silloin Saul heitti keihään häntä kohti surmataksensa hänet. Niin Joonatan ymmärsi, että hänen isänsä oli päättänyt tappaa Daavidin."

 

Saul ei ollut huolissaan vain Joonatanin kuninkuudesta, vaan ennen kaikkea omasta asemastaan, jonka hän tulisi menettämään Daavidille, siksi hän halusi tappaa Daavidin. Saulin syndrooman vallassa olevalla on faneja, jotka ovat sokeita "Saulin" vihalle ja katkeruudelle, mutta myös sellaisia jotka näkevät, että "Saulin" ja hänen "vastustajansa välit eivät ole kunnossa. Niinpä tämä välittäjä toimii kuin välimiehenä "Saulin" ja "vastustajan" välissä koittaen saada heidät sopimaan asiat ja toimimaan yhdessä Jumalan valtakunnan hyväksi. "Saul" suuttuu tähän, sillä hän ei siedä, että joku hänen "alaisistaan" voi puolustaa tai koittaa saada aikaa rauhaa hänen ja "vastustajansa" välille. "Saul" suuttuu niin kovasti, että hän alkaa hutkimaan niitä fanejansa, jotka eivät ole hänelle kaikessa uskollisia, vaan osoittavat ymmärrystä hänen "vastustajilleen". Siksi "Saul" repii uskovien keskinäiset välit katkeruudellansa, jonka hän istuttaa myös kannattajiansa sydämeen, joista tulee niitä jotka jatkavat "Saulin" katkeruutta ja katkeroituvat myös itse ja alkavat lyömään niitä, joita "Saul" lyö.

 

Saulin syndrooman vallassa olevat myrkyttävät uskovien yhteyden ilmapiirin lopulta niin pahoin, että monien uskovien yhteys menee rikki. Valheen verkkojen ollessa syvät ja moneen suuntaan luotaavat se väistämättä tuo puoluehengen seurakunnan sisälle ja ajaa uskovat riitoihin, jotka lopulta johtavat ihmissuhteiden katkeamiseen. Kaikki vain sen tähden, kun joku haluaa olla ykkönen ja hallita ja dominoida muita eikä suvaitse rinnalleen "veroistansa".

 

Tukijoukot. Saulin syndrooman vallassa oleva on erittäin laskelmoiva, sillä hän puhuu ympäri fanilaumaansa usein vähän aikaa uskossa olleita joiden on vaikea nähdä kuka on hengellinen ja mikä on hengellistä toimintaa, ihmisiä jotka ovat jo valmiiksi puoluehenkisiä ja katkeroituneita sekä sellaisia jotka hän kokee onnistuvansa taivuttamaan puolellensa. Todella hengellinen uskova kykenee näkemään varsin nopeasti "Saulin" läpi eikä lähde mukaan hänen joukkoihinsa. Tämän tähden "Saul" onkin aina se, joka kykenee yksin johtamaan joukkoaan eikä hän edes valitse sinne sellaisia, jotka kykenevät paimentamaan ja opettamaan Herran laumaa. Saulin syndroomasta kärsivä usein myös valitsee "vanhimmiston", jotka ovat kuin "sätkynukkeja" "Saulin" tiukan kontrollin alla. Nämä "Saulit" onnistuvat valitettavasti myös joskus pilaamaan hyvän taimenen sydämen.

 

Saulin syndrooman vallassa oleva on usein hyvin taitava puhumaan ja manipuloimaan muita ja tekee viattomista syyllisiä omien tarkoitusperiensä eteenpäin viemiseksi. "Saulin" toiminta hajottaa ja rikkoo ihmissuhteita, sillä hän usein niin "vakuuttavasti ja vetoavasti" puhuu muut pyörryksiin muunnetuilla valheillaan. Hän ei kykene tunnustamaan erheitään, vaan tekee muista syyllisiä ja "taitavasti" peittää valheilla ja väärillä tiedoilla omat tekonsa ja osoittaa muut syyllisiksi.

 

Kun joku "Saulin" kannattajista saa Jumalan armosta nähdä "Saulin" vääryyden ja vetäytyy pois "Saulin" joukoista, niin silloin "Saul" alkaa armottomasti lyödä häntä. Sinulle joka olet nähnyt "Saulin" vääryyden tahdon sanoa, että älä katkeroidu "Saulia" kohtaan, vaan pysy anteeksiannossa ja seiso totuuden puolella Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta. Jos alat lyömään "Saulia", niin sinusta tulee samanlainen kuin hän, siksi anna anteeksi ja pysy anteeksiantamuksessa. Jumala auttaa sinua ja antaa sinulle voiman elää anteeksiantamuksessa, joka eheyttää ja parantaa sydämesi haavat.

 

Lempeä "omille". Saulin syndrooman vallassa oleva on kaksijakoinen persoona, eli hän on faneillensa lempeä ja rakastava. Mutta niitä kohtaan hän on kova, ilkeä, röyhkeä ja ylimielinen, jotka hän kokee uhkaksi asemalleen. Fanejansa kohtaan hän on lempeä, koska hän nauttii siitä huomiosta mitä fanit hänelle osoittavat. "Saulin" fanit eivät siis välttämättä huomaa ja näe sitä millainen heidän idolinsa todellisuudessa on. Sillä "Saul" on lempeä kannattajillensa. "Saulin" kannattajilta puuttuu usein tarkka hengellinen näkökyky tai sitten he huomaavat tämän toisen puolen "Saulissa", mutta pelkäävät "Saulia" niin paljon, että eivät uskalla puhua siitä.

 

"Saul" on kova, ilkeä ja röyhkeä niitä kohtaan joita hän pitää itselleen vaarallisina. "Saul" on siis tekopyhä, joka näyttelee lempeää, mutta on sitä vain silloin kun hänen tahtonsa saa olla voimassa ja esillä. Heti kun "Saul" kokee asemansa uhatuksi hän muuttuu ja näyttää ilkeän puolensa. Olen huomannut että usein Saulin syndrooman vallassa oleva on todella laskelmoiva ja hän on faneilleen lempeä ja faniensa läsnäollessa saattaa olla myös rauhallinen vastustajiansa kohtaan, mutta ilman todistajia, kun kukaan ei näe "Saul" käy ilkeän armottomasti "vastustajansa" kimppuun.

 

"Saulille" on tärkeä oma maine ja se että julkisuudessa hänestä pysyy koko ajan moitteeton maine ja vaellus. Siksi hän kieroilee ja vääristelee ja tekee muista syyllisiä "puhdistaakseen" oman pöytänsä, joka on kuitenkin sotkua ja törkyä täynnä. "Saul" on valmis kääntämään jokaisen kiven omalla tyylillänsä, että hänessä ei olisi tahraa ja ryppyä. "Saul" on kuitenkin unohtanut yhden asian, että hän ei voi huiputtaa ja piiloutua Jumalalta, vaikka voisikin ihmisiä pettää valheillansa. Tietenkään "Saulin" valheiden verkko ei pysy koossa loputtomasti, vaan repeää jossakin vaiheessa, niin että muutkin sen saavat nähdä ja varsinkin ne, jotka elävät totuuden rakkaudessa näkevät Saulin läpi. "Saulin" sokeat fanit eivät näe, eivätkä halua nähdä, koska heidänkin sydämensä on saastunut vääryyden myrkyllä. "Saul" mustamaalaa ja puhuu pahaa muista, mutta ei suvaitse yhtään poikittaista sanaa itsestään. "Saul" on usein myös vainoharhainen ja luulee häntä vastaan olevan tekeillä juonia, vaikka niin ei olisikaan. Tämä johtuu siitä koska hän haluaa pysyää "asemassaan" ja pitää maineensa "puhtaana" ihmisten edessä.

 

"Saul" puhuu muista pahaa kyläretkillään sekä tavatessaan muita ihmisiä. "Saul" kuitenkin unohtaa tämän ja suuttuu siitä, jos kuulee, että joku on hänestä jotakin sanonut olkoot sitten totta tai ei. "Saul" on täysin sokea omalle toiminnallensa ja aloittaa raivoisan hyökkäyksen muita vastaan puolustaessaan "kunniaansa". "Saul" ei näe sitä kuinka hän panettelee muita ja vääristää asioita, hän on niin sokea, että kääntää vääryytensä "vanhurskaudeksi" ja valitettavasti "Saulin" fanit uskovat sokeasti "Saulia". "Saul" ei useinkaan pysähdy ihmisten edessä, vaan Jumala joutuu pysäyttämään hänet itse ja todella rajulla tavalla, siksi meidän tulisi rukoilla mielenmuutosta ja armoa "Saulille" eikä yrittää lyödä häntä. Toisen lyöminen on syntiä, johon Jeesuksen opetuslapsi ei saa syyllistyä.

 

"Saul" kärsii vakavasta luonnehäiriöstä, jonka hän kykenee peittämään sokeilta kannattajiltaan. "Saul" käyttää alaisiaan häikäilemättä hyväkseen omien päämääriensä saavuttamiseksi. "Saul" tekee surutta syntiä väärämielisen sydämensä ohjaamana, mutta jos joku toinen tekee samoja vääryyksiä kuin hän itse on tehnyt, niin hän nostaa siitä kovan äläkän ja syyttää muita rajusti, mutta on sokea omille synneillensä. "Saul" ei tyydy muuhun kuin siihen, että hän saa hallita ja johtaa ja hän ajattelee, että vain hänen mielensä mukainen opetus on "oikeaa" ja muiden väärää.

 

Itsensä ja oman armoituksen korottaminen. Saulin syndrooman vallassa oleva korottaa itseään ja "armoitustaan". Saulin syndrooman vallassa oleva toimii usein sillä tavalla, että hän lisää armoitukseensa enemmän kuin mihin hänet on armoitettu. Tämän seurauksena "Saul" saattaa julistaa ja opettaa sanaa, vaikka hänellä ei ole siihen kutsumusta. "Saul" vakuuttelee sanan olevan Herralta ja muut uskovat sen, koska eivät ole harjaantuneita ja kypsyneitä erottamaan sielullisen ja hengellisen eroa. "Saul" saattaa myös profetoida ja pukee ne hengelliseen asuun ja näin sielullinen uskova uskoo niiden olevan Jumalasta, vaikka ne eivät olekaan. "Saul" myös rukoilee sairasten puolesta innokkaasti, mutta lopputuloksena on ettei kukaan parannu, mutta senkin "Saul" onnistuu pukemaan "vanhurskauden viittaan". Se riittää sielulliselle uskovalle kun sanotaan, että Jumala parantaa, vaikka ei parantaisi. Se riittää sielulliselle sydämelle kun "Saul" tunteikkaasti ja "palavasti" rukoilee, siksi he uskovat ja luulevat Jumalan olevan asialla, vaikka mitään ei tapahdukaan.

 

"Saulin" "palava" tyyli ja tunteikas esiintyminen uppoaa kuin veitsi voihin sellaisen uskovan sydämeen, joka ei ole kasvanut erottamaan sielullista toimintaa hengellisestä, siksi "Saul" saa suosiota ja kannatusta toiminnalleen. Jos uskova haluaa kasvaa uskossa, niin hän jossakin vaiheessa huomaa "Saulin" toiminnan motiivit ja innoituksen lähteen ja kasvun kautta pääsee irti "Saulin" vaikutuspiiristä. Tutki ja tarkkaile oletko "Saulin" vaikutuspiirissä vai Kristuksen hoidossa terveen seurakunta yhteyden kautta.

 

"Saulin" eräs selkeimmistä tuntomerkeistä on se, että "Saul" keskittyy itsensä, palvelutehtävänsä ja armoituksensa ympärille, siksi "Saul" ei siedä rinnalleen, niitä joilla on paimenen armoitusta ja kykyä opettaa Jumalan sanaa. Saul syndrooman hallinnassa olevan seurakunnan ja uskovien yhteyden tunnistaa siitä, että sitä johtaa yksi voimakas persoona ja koko työ ja toiminta keskittyy tämän yhden persoonan ympärille. Raamattu opettaa, että Raamatullinen ja terve uskovien yhteys on sellaista, jossa useat veljet palvelevat sananjulistustehtävässä sekä paimenina. Samoin terve seurakunta ei korota ja kokoonnu yhden ihmisen palvelutehtävän ympärille, vaan he kunnioittavat ja arvostavat toinen toisiaan ja yhdessä rakentuvat seurakuntana. Jos olet "Saulin" liekanarussa ja olet sen tunnistanut, niin kaikkein tärkeintä on irtautua tällaisesta toiminnasta ja rukoilla johdatusta terveen seurakunta elämän pariin. Tärkeä on myös antaa anteeksi "Saulille" eikä kantaa katkeruutta häntä kohtaan.

 

"Saulin" tunnistaa myös siitä, että hän saattaa puhua hyvää Jumalan sanaa, mutta ei itse tee sen mukaan ja opetuksellaan koko ajan sivaltaa "vastustajiaan". "Saul" on rakentanut sellaisen ulkokultaisen "vanhurskauden haarniskan", jota sielullinen, eli lihallinen uskova ei pysty tunnistamaan oikealla tavalla, vaan luulee kaiken olevan jumalisuuden mukaista, vaikka "Saul" sotii ja taistelee hyvin paljon oman tahdon voimalla itseään kirkastaen.

 

"Saul" on myös sellainen että hän pyrkii omalla "armoituksellaan" hallitsemaan muita. Olkoon hänen armoituksena mikä tahansa, niin se on aina muita parempi ja tärkeämpi. "Saul" saattaa sanoa, että kaikki ovat tärkeitä, mutta silti hän pyrkii koko ajan olemaan esillä ja haluaa sanoa viimeisen sanan ja hänen tuomansa asia on se viimeisin ja paras ilmoitus. "Saulin" tunnistat siitä kun hän on jokaisessa (tai pyrkii olemaan) kokoontumisessa pääosassa. Muistuu mieleeni eräs tapaus, jossa "Saul" oli mennyt niin pitkälle, että hän kokouksessa soitti ja lauloi, rukoili, julisti sanaa sekä lopuksi rukoili halukkaiden puolesta. Hän teki tämän kaiken siksi, koska koki asemansa olevan uhattuna ja niinpä hän varmisti, että kaikki pysyy varmasti hänen hallinnassaan. Surullista tapauksessa oli se, että seurakunta oli sidottu penkkiin katselijoiksi yhden miehen show'ta katselemaan. Aina kun yksi ihminen on seurakunnassa huomion keskipisteenä sekä jos hänen palvelutehtävänsä on koko ajan korokkeella ja esillä, niin on kysymys epäterveestä seurakunta elämästä ja melko usein Saulin syndroomasta.

 

Daavid pakenee. Daavid ymmärtää lopulta, että hän ei voi elää Saulin rinnalla, vaan hän joutuu pakenemaan Saulia pysyäkseen hengissä. Saulin syndrooman vallan alla oleva ajaa vastustajansa yksi toisensa jälkeen pois seurakunnastaan tai siitä uskovien yhteydestä missä hän "ykkösenä" haluaa hallita ja hallitsee. Saulin syndroomasta kärsivän elämästä tippuu yksi toisensa jälkeen pois uskovia, sen tähden koska he eivät ole suostuneet uskomaan siten kuin "Saul" uskoo tai eivät ole hyväksyneet "Saulia" diktaattoriksi ja ykköseksi seurakunnassa. "Saulin" elämä on riitojen täyttämää sekä toisten virheiden etsimistä ja oman kunnian pyytämistä sekä itsensä kirkastamista.

 

"Saulin" uhrien täytyy joko itse lähteä seurakunnasta tai heidät ajetaan sieltä pois, sillä aika vaikeaa on elää seurakunnassa jos joku koko ajan vainoaa, valehtelee, juonii ja vääristelee ja koittaa turmella toisen palvelutehtävän ja uskon. Olen joutunut myös itse muutamia kertoja tilanteeseen, jossa olen joutunut Daavidin asemaan. Olen koittanut pysyä siellä missä on juonittu ja pahaa puhuttu sekä syyllistynyt siitä, että jos lähtisin, sillä en saa lähteä ja minun täytyy (saan) antaa anteeksi ja kärsiä vääryyttä. Jumala on kuitenkin ollut armollinen ja puhunut minulle ja opettanut Daavidin ja Saulin kautta, että tee kaikkesi omalta puoleltasi ja rakasta ja anna anteeksi ja muista, että tulee päivä, jolloin "pakenet" kuten Daavid, mutta siihen asti pysy paikallasi ja rakasta. Jumala on myös armahtanut ja siirtänyt pois sieltä missä Saulin syndrooman vainon tähden on vaikea rakentua ja palvella Jumalaa. Jeesus Kristus meidän Herramme on armollinen. Tällaisten lyöntien jälkeen sydän on haavoilla ja anteeksiantaminen vaikeaa, mutta Jumala kykenee vaikuttamaan meissä anteeksiantavan mielen ja sen olen myös itse saanut kokea ja siitä kiitos Jeesukselle Kristukselle.

 

Saulin syndrooman vallassa olevien tähden seurakunnan yhteinen rakentuminen vaikeutuu ja hankaloituu ja on joskus jopa mahdotonta. Kaikkein pahinta on se jos Saulin syndrooman vallassa oleva onnistuu ja pääsee johtamaan yksin seurakuntaa. Silloin seurakunta elämä on repivää, juonittelevaa ja valheellista, vaikka ulospäin esitetään nöyrää ja jumalista. Ikävää on se että monessa tapauksessa juuri uskoon tulleet tai vähän aikaa uskossa olleet niin kuin muutkin uskovat saavat pahoja haavoja sydämeensä joutuessaan näkemään "Saulin" toimintaa sekä sapelien kalistelua. Ikävä kyllä jotkut näistä uskovista voivat jopa luopua uskosta nähdessään tällaista toimintaa. Herra armahtakoon meitä ettemme tähän "tautiin" sairastu.

 

Johtajan tauti. Saul syndrooman voi "sairastua" kuka tahansa, mutta hyvin usein se on johtajan tauti. Seurakunnassa johtotehtävissä oleva helposti voi sairastua tähän tautiin ja varsinkin silloin kun ymmärtää johtajan aseman väärin. Raamatullinen seurakunnan johtaminen ei tarkoita vallankäyttöä, jota maailmassa harjoitetaan. Jeesus Kristus sanoi kuninkaiden hallitsevan herroina maailmassa ja sen lisäksi Jeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa eivät saisi toimia niin. Jeesus Kristus sanoi, että kansojen ruhtinaat hallitsevat kansoja herroina ja käyttävät valtaansa kansaa kohtaan. Sen jälkeen Jeesus Kristus sanoi, että näin ei saa olla opetuslasten kesken, vaan se joka tahtoo suureksi tulla olkoon teidän palvelijanne ja sekä joka tahtoo olla ensimmäinen olkoon kaikkien orja (palvelija). Jeesus Kristus jatkoi vielä sanomalla, että Ihmisen Poika (Herra Jeesus Kristus) ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan sekä kuolemaan monien edestä. Seurakunnan johtaminen ei siis ole valta kysymys, vaan kysymys palvelemisesta. Monet seurakunnan johtajat turmeltuvat valtaan, jota he käyttävät ja valtaan, jota heillä ei edes saisi olla. Jeesus Kristus itse antoi käskyn ettei Jumalan seurakuntaa saa johtaa siten kuin maailman johtajat johtavat ja valtaansa käyttävät. Seurakunnan johtajien tulee palvella seurakuntaa ja pitää huoli siitä, että kaikki seurakunnan jäsenet saavat palvella niissä tehtävissä, jotka Herra on heille antanut sekä heidän tulee saada käyttää niitä armoituksia, jotka Herra on heille antanut.

 

Jeesus Kristus opetti, että Jumalan tahdon mukainen suuruus, ei ole tämän maailman suuruutta ja vallankäyttöä tai herroina hallitsemista, vaan toisten palvelemista. Jumalan tahdon mukainen ensimmäisenä oleminen, ei ole samanlaista kuin tämän maailman herrojen vallankäyttö, vaan kaikkien palvelemista. Saulin syndrooman vallassa oleva ei tätä ymmärrä, siksi hän käyttää valtaansa kuten maailman herrat ja kuninkaat. Sen tähden myös hänen elämässään on sama valheen ja juonien verkko kuin maailman ihmisillä, jotka ovat rakastuneet itseensä ja vallankäyttöön. Vallanhimo vääristää uskovan sydämen ja sairastuttaa hänet Saulin syndroomaan. 

 

Vallanhimoinen ja vallan turruttama seurakunnan johtaja tekee kaikkensa pysyäkseen vallassa ja on valmis käyttämään kaikki keinot valtansa turvaamiseksi. Hän tekee kaikkensa että saa "surmattua" vastustajansa. Hän on valmis myös valheen voimalla mustamaalaamaan lähimmäisensä, jonka kokee itsellensä uhkaksi. Vallanhimoinen ei tunne sääliä ja armoa, koska hän on valtansa turruttama ja silloin kun hän pelkää asemansa olevan uhattuna, hän tekee kaikkensa kukistaakseen vastustajansa.

 

Seurakunnan valtataisteluiden ja hajaantumisten takia on moni uskova katkeroitunut ja luopunut uskosta, kun on huomannut, että seurakunta toimii samalla tavalla kuin maailmassa toimitaan. Se tuntuu vielä pahemmalta sen tähden koska uskovilla pitäisi olla tieto siitä miten tulee elää yhdessä toisiaan rakastaen sekä heillä pitäisi olla siihen myös voima Pyhän Hengen kautta. On surullista kun monet uskovat ajautuvat haaksirikkoon valtataisteluiden ja riitojen keskellä. Erittäin surullista on myös se että moni vasta uskoon tullut joutuu todistamaan tällaista lihallista, vihan, katkeruuden, kateellisuuden ja vääryyden täyttämää toimintaa, jonka seurauksena he voivat luopua uskosta. Saulin syndrooma on vaarallinen tauti, koska se johtaa ihmissuhteiden rikkoutumiseen, seurakuntien hajoamiseen sekä myös jotkut voivat luopua uskosta kovien ja ilkeiden iskujen takia. Saulin syndrooma on ehdottomasti saatava kuriin seurakunnassa ja sen valtaan sairastuneiden tulisi tehdä parannus tästä synnistä. Seurakunnan ei tule koskaan antaa yhden miehen johtaa seurakuntaa, sillä se on väärin ja sanan vastaista ja tuo tullessaan suuria ongelmia ja ristiriitoja.

 

Raamattu opettaa, että paikallisseurakuntaa johtavat vanhimmat, eli ei yksi mies, vaan ryhmä miehiä, jotka ovat kaikki paimenia, johtajia ja vanhempia. Jumala järjesti seurakunnan johtamisen tällä tavalla varmistaakseen juuri sen, että seurakunnan johtamisen väärinkäyttöä ei pääsisi tapahtumaan. Aina silloin kun yksi ihminen pääsee johtamaan uskovien yhteisöä, niin aina silloin on johtajalla todellinen vaara sairastua Saulin syndroomaan. Siksi jokaista paikallisseurakuntaa tulisi johtaa vanhimmat yhdessä, ei yhden miehen.

 

Lieveilmiöitä. Saulin syndrooma synnyttää monenlaisia ilmiöitä, asenteita ja suhtautumismalleja uskovien sydämissä. "Saulin" kannattajat myrkyttyvät "Saulin" katkeruudella ja he tämän katkeruuden kautta puolustavat henkeen ja vereen "Saulia". "Saulin" kannattajat kaivelevat muiden virheitä ja surutta lyövät niitä, jotka eivät tue "Saulia" ja hänen "armoitustaan". Saulin syndrooma synnyttää myös joissakin vastareaktion, jossa joku uskova alkaa puolustamaan "Saulin" uhreja nähdessään "Saulin" tekevän väärin. Puolustaja puolustaessaan "Saulin" uhreja voi myös syyllistyä lyömiseen ja eksyy käyttämään "Saulin" menetelmiä "puolustusaseinaan". Tämä puolustaja voi itse sokeutua ja huomaa vain "Saulin" vääryyden, mutta on sokeutunut sille, että itse toimii samoin puolustaessaan muita. Onneksi Jumalan armosta on myös niitä, jotka elävät anteeksiannossa "Saulia" ja hänen kannattajiaan kohtaan ja puolueettoman rehellisesti seisovat totuuden puolella Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta.

 

"Saulia" kannatetaan myös sen tähden koska, jotkut uskon sisaret ja veljet näkevät "Saulin" puhuvan ja kannattavan jossakin kohden samanlaisia asioita kuin mihin he uskovat. Koska he näin hyötyvät "Saulista" he eivät puutu "Saulin" toimintaan, vaikka näkisivätkin mitä "Saul" todellisuudessa puuhaa. Heitä yhdistää "Saulin" kanssa yhteinen "oikeaoppisuus" ja se on heille tärkeämpää kuin se mitä "Saul" puuhaa ja kuinka paljon pahaa hän tekee. Yhteinen hyöty on heille tärkeämpää kuin totuuden rakkaus. Näin myös he toimillaan tukevat "Saulin" toimintaa ja osallistuvat hänen synteihinsä.

 

Jotkut "Saulin" kannattajat" näkevät myös "Saulin" lihallisuuden ja vääryyden, mutta he pelkäävät "Saulia" ja siksi kuitenkin valitsevat "Saulin" kannattamisen ja usein myös saastuttavat sydämensä ja lyövät "Saulin" "vastustajia". Sitten on myös niitä uskovia, jotka eivät ole "Saulin" kannattajia, jotka myös näkevät "Saulin" lihallisuuden sekä saavat kuulla "Saulin" suusta panettelua ja vääriä puheita "Saulin" "vastustajia" kohtaan.  Kumpainenkin ryhmä, eli "Saulin" kannattajat ja ei kannattajat, joista edellisissä lauseissa kirjoitin, toimivat usein siten, että nähdessään "Saulin" vääryyden, vihan ja panettelun he kuitenkin ovat hiljaa, eivätkä uskalla sanoa "Saulille" että hän toimii väärin. Näin "Saul" saa jatkaa vääryyttä ja panettelua ja sinä, joka toimit kuten edellä mainitut ryhmät, niin osallistut ja tuet "Saulin" vääryyttä, ollessasi hiljaa, vaikka tiedät totuuden "Saulin" toiminnasta. Se on oikein ja viisasta, että emme ala riitelemään "Saulin" kanssa, mutta kyllä vääryydeltä tulee aina leikata siivet, sillä jos sitä ei tehdä, niin vääryyden verkot rikkovat yhä enemmän ja enemmän ja vääristävät asioita sekä jatkavat väärää ja valheellista toimintaa. Jos koet, että et kestä "Saulin" hyökkäystä, niin voit rukoilla, että joku uskaltaa kertoa "Saulille" hänen toimintansa motiivit, sillä vääryyttä ja panettelua ei saa olla Jumalan seurakunnassa ja sen on loputtava. Se sinun ainakin on tehtävä, että kun huomaat ja tunnistat "Saulin", niin sinä et saa tukea "Saulin" vääryyttä ja lyömistä ja kaikkein parasta sinulle olisi jättää "Saulin" seura ja etsiä rukouksessa itsellesi terve ja toisia kunnioittava seurakuntayhteys. Ihanne tila olisi, että "Saul" tekisi parannuksen, mutta ellei hän tee sitä, niin hän myrkyttää niiden sydämet, jotka häntä seuraavat, siksi sinun tulee vetäytyä pois hänestä ja pyytää Jumalaa johdattamaan sinut terveeseen seurakuntayhteyteen, jossa toisia arvostetaan ja kunnioitetaan.

 

Oikeamielinen ja anteeksiantava mieli

 

Anteeksiantamuksen merkit. Saul miehineen ajoi takaa Daavidia ja Saul meni erääseen luolaan tarpeilleen. Daavid oli miehineen luolan perällä. Daavidin miehet yllyttivät häntä tappamaan Saulin. Daavid ei halunnut tappaa Saulia, mutta leikkasi palasen Saulin viitan liepeestä. Daavid lähti luolasta ja huusi Saulille kunnioitusta osoittaen, ettei hän halua mitään pahaa Saulille ja siitä on todisteena palanen Saulin viitan lievettä. Daavid olisi halutessaan kyennyt surmaamaan Saulin, mutta ei halunnut sitä tehdä. Daavid myös sanoi, että Saulin ei kannata kuunnella niitä, jotka sanovat Daavidin haluavan pahaa Saulille, sillä se ei ole totta. Daavid myös sanoi, että hän ei riko Saulia vastaan, vaikka Saul vainoaa häntä.

 

Saul syndroomasta kärsivää vastaan ei saa tehdä syntiä, eli häntä ei saa lyödä takaisin, eikä vastata valheeseen valheella, vääryyteen vääryydellä, vaan "Saulille" tulee antaa anteeksi ja elää anteeksiantamuksessa häntä kohtaan, sillä se on Jumalan tahto. Jos "Saulia" lyö takaisin, niin hän alkaa entistä rajumman vastahyökkäyksen, eli älä lyö "Saulia", vaikka hän löisi sinua. Anteeksiantamus "Saulia" kohtaan on osamme ja ainoa lääke ja apu meidän puoleltamme (rukousten kera), jolla voimme häntä auttaa.

 

Kuningas Saul osoitti "katumuksen" merkkejä tämän jälkeen, mutta unohti sen hyvin pian ja alkoi taas vainoamaan Daavidia.

 

Eläminen anteeksiantamuksessa. Daavid otatti Siifin erämaassa keihään ja vesiastian Saulin pään vierestä hänen ja miestensä nukkuessa. Daavid osoitti uudemman kerran, että hän ei halua pahaa Saulille, vaikka Saul haluaa tappaa hänet. Saul osoitti tämän jälkeen taas "katumuksen" merkkejä, mutta kuitenkin kantoi vihaa sydämessään Daavidia kohtaan. Meidän tulee elää koko ajan anteeksiantamuksessa "Saulia" kohtaan, sillä muuten katkeruus myrkyttää ja tuhoaa sydämemme.

 

Kuolema ja tuomio. Tämä kahdenkertaisen anteeksiantamuksen jälkeen Saul meni tietäjähenkien luokse ja kuoli taistelussa. Se mikä oli surullista oli se, että Saul kuoli ja menetti osansa Jumalan valtakunnassa. Joonatan jäi katkeran isänsä palvelukseen ja menetti yhdessä hänen kanssaan oman henkensä.

 

Meidän ei tule kostaa Saulin syndrooman vallassa oleville, vaan rakastaa heitä, sillä Jumala heidät tuomitsee elleivät he tee parannusta. Joonatanin esimerkki kertokoon meille sen, että on vaarallista tukea "Saulia" sen jälkeen kun on nähnyt millainen katkeruus ja viha oli hänen Jumalan palveluksensa takana. "Saulin" kannattajat kaatuvat samalla tavalla kuin idolinsa.

 

Parannus ja anteeksiantamus. Jos koet, että olet toiminut ja elät Saulin tavoin, tee parannus ja hylkää viha ja katkeruus Pyhän Hengen voiman kautta, niin Jumala antaa sinulle anteeksi. Lopeta muiden vainoaminen ja syyttäminen ja ota vastuu omista teoistasi ja tee niistä parannusta sen mukaan kuin Jumala sinulle puhuu. "Saulin" asemassa oleva on varustettu huonolla itsetunnolla, joka tarvitsee panssarikseen erikoisen "voitelun" ja toisten ihailun. Tästä sinun tulisi päästä terveeseen itsetuntoon Kristuksen avulla, olemme Hänelle kaikki yhtä arvokkaita. "Saulin" asemassa olevan armo käsitys on hukassa, sillä hän koittaa koko ajan omalla hyvyydellänsä saada ansioita Jumalan ja ihmisten edessä. Jumalan armo armahtaa meidät kaikki samalle viivalle, josta käsin saamme yhdessä palvella Herraa Jeesusta toinen toisiamme rakastaen ja kunnioittaen. "Saulin" asemassa olevan usein turmelee väärä valta sekä Jumalan voitelun väärin ymmärtäminen. Seurakunnan johtajien (paimenten) tehtävä ei ole ottaa itse valta-asemaa seurakunnassa, vaan palvella Jumalaa sekä seurakuntaa palvelijan asemasta käsin. Jumalan sanassa on opetus Uuden Liiton seurakunnalle, että paikallisen seurakunnan työtä ei johda yksi ihminen, vaan ryhmä miehiä, eli vanhemmat jotka ovat paimenia ja he yhdessä paimentavat laumaa Pyhän Hengen johdossa Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan antaman voitelun (jota Hän ylen runsaasti haluaa antaa) tarkoitus ei ole meidän tehtävämme ja persoonan kirkastaminen ja korottaminen, vaan Jeesuksen Kristuksen kirkastaminen ja korottaminen sekä Jumalan tekojen kirkastaminen. Jumalan seurakunnassa kukaan ei ole erikoisasemassa, eikä ketään uskovaa Jumala korota yli toisten. "Saulin" asemassa oleva tarvitsee Kristuksen sylihoitoa, jonka kautta hänen sisäinen minä rakennetaan kuntoon, jonka jälkeen hänen elämänsä kirkkaus ja kirkastuksen kohde on Isä Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.

 

Jos olet "Saulin" fanin asemassa hylkää katkeruus sydämessäsi ja tee parannus ja ala elämään kaikkia kohtaan oikeudenmukaisesti. Daavidin osassa olevalle jää jatkuva pysyminen ja eläminen anteeksiantamuksessa. Meidän elämässämme voi hyvinkin olla joitain Saulin syndrooman vallassa olevia uskovia ja tätä opetusta ei ole tarkoitus käyttää heitä vastaan lyömäaseena, vaan apuna ja lääkkeenä heidän parhaaksensa. Tietenkin Saulin syndrooman vallassa olevan tulisi ja tulee nähdä oma tilansa sekä sen synnin suon missä hän elää, mutta kuitenkin häntä tulisi kohdella samoin kuin Daavid kohteli Saulia. Daavid kyllä kysyi Saulilta, että miksi kohtelet minua näin, mutta ei kuitenkaan syyllistynyt ja suostunut lyömään takaisin, vaan osoitti anteeksiantamuksen kautta lähimmäisen rakkautta Saulia kohtaan. Samoin meidän tulee toimia. Jumala tuomitsi lopulta Saulin, koska hän ei tehnyt parannusta. Jos Daavid olisi lyönyt takaisin, niin silloin Jumalan olisi täytynyt tuomita niin Saul kuin Daavid. Anteeksiantamus sekä hyvän tekeminen niitä kohtaan jotka meitä vastaan rikkovat on paras lääke sekä Jumalan tahto. Saulin syndrooman vallassa olevan "uhri" liian helposti ajautuu katkeraan tilaan, jossa hän koko ajan vaatii "Saulin" päätä vadille, johtaa siihen, että "uhrista" tulee lopulta itse hyvin samanlainen kuin "Saul" oli, siksi anteeksiantamus on tärkeää.

 

"Saulin" kanssa on vaikea elää rauhassa ja sovinnossa, koska hän ei anna periksi, eikä tunnusta omia erheitään, vaan aina kaivelee syitä muista ja olettaa usein väärin sen minkä olettaa, koska hän haluaa hinnalla millä hyvänsä olla oikeassa ja tehdä toisesta syntipukin. Daavid ymmärsi tämän ja otti etäisyyttä kuningas Sauliin, mutta ei katkeroitunut, vaan etäältä rakasti Saulia ja eli anteeksiannossa häntä kohtaan. Jossakin vaiheessa me joudumme (saamme) tehdä niin kuin Daavid teki, sillä muuten "Saul" repii ja rikkoo meidät kappaleiksi katkeruuden ja valheen verkollansa.

 

Raamattu opettaa Pyhän Hengen kuolettavan meidän lihaamme, että Jumalan Henki voisi hallita meitä vanhurskaudessa. Saulin syndrooman vallassa oleva ei ole kuollut itselleen, vaan hän antaa oman minän hallita ja vallita itseään. Jos sinulla on Saulin syndrooma, niin anna Pyhän Hengen kuolettaa sinun lihasi. Jumala rakastaa sinuakin ja Jeesus Kristus on kuollut sinunkin puolestasi, älä tee Jumalan armoa tyhjäksi elämässäsi, vaan anna Jumalan armon tuoda kuolema lihallesi, että saisit elää Pyhän Hengen hallinnassa, jonka kautta et enää tarvitse väärää valtaa, vaan saat tilalle jotain paljon parempaa ja arvokkaampaa, eli palvelijan mielenlaadun, joka kunnioittaa ja rakastaa lähimmäistään.

 

Nuhtelu parannukseksi


Gal 6:1 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

 

Jumala ei tietenkään hyväksy syntiä eikä puolusta Saulin syndrooman vallassa olevan ihmisen tekoja, vaan tuo hänet niistä tuomiolle. Jumala ei kuitenkaan toimi siten, että Hän vastaa syntiin synnillä, lyöntiin lyönnillä jne. Jumala puhuu ja osoittaa synnintekijälle syntinsä ja kehottaa häntä parannukseen ja mielenmuutokseen. Kun Jumala lähettää uskovan nuhtelemaan toista uskovaa synnistä, niin hän lähettää aina jonkun, joka kykenee tekemään sen hengellisesti toista kunnioittaen ja rakastaen, koska vain rakkaus voi toisen muuttaa, sillä viha synnyttää vihaa ja rakkaus rakkautta. Saulin syndrooman vallassa olevia ei ole tarkoitus lynkata, vaan toista kunnioittaen ja rakastaen tuoda totuus esille, ottaen esimerkkiä Daavidin asenteesta. Jos olet katkera "Saulia" kohtaan et ole oikea henkilö suorittamaan nuhtelua, vaan katkeruutesi kautta suoritettu nuhtelu pahentaa vain "Saulia" ja tekee hänet kahta vertaa pahemmaksi ja samoin sinä olet saastuttanut oman sydämesi katkeruuden synnillä, josta sinä joudut tuomiolle ellet tee siitä parannusta. Siellä missä vaikuttaa anteeksiantamus siellä on myös aina kehotus parannukseen, siksi vain anteeksiantamuksen kautta "Saul" voi tulla näkemään syntinsä ja tehdä parannuksen ja muuttua mieleltään. Joskus käy niin kuin kuningas Saulin tapauksessa, että ihminen paatuu loppuun asti, silloin emme voi muuta kuin elää anteeksiantamuksessa ja jättää hänet Jumalan käsiin.

 

Jaak 1:
19 ¶ Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;
20 sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä.
21 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.

 

Jos meitä on loukattu ja meitä on kohdeltu samoin kuin Saul kohteli Daavidia, niin emme saa kantaa vihaa ja katkeruutta sydämessämme, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Jos me suostumme elämään anteeksiantamuksessa, niin Jumala tuomitsee kyllä "Saulin" oman aikataulunsa mukaisesti.

 

Jos meitä kohdellaan väärin, niin sen seurauksena usea ihminen katkeroituu, jonka kautta heidän elämänsä tuhoutuu. Jumalan vaikuttama anteeksiantamus on suoja katkeruutta vastaan. Katkera ihminen kantaa sydämessään vihaa ja katkeruutta, jotka tuhoavat hänen elämänsä, siksi anteeksiantamus on ainoa keino välttyä katkeruuden tuholta.

 

Jumalan rakkaus ja anteeksiantamus on maailman suurin ja väkevin voima ja muista aina, että sinun syntisi on lunastettu Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen kautta kun Jeesus Kristus joutui kärsimään viattomana meidän (myös sinun) syntiemme tähden. Mekin joudumme joskus kärsimään viattomana ja siihen saamme Pyhän Hengen kautta rakkauden ja anteeksiantamuksen voiman, kiitos ja kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

 

Luuk 6:
32 Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
33 Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.
34 Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.
35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
37 ¶ Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

 Petri Paavola 2008

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan tahdon mukainen usko
 

 

 

 

eXTReMe Tracker