Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Saulus-Lähetys ry on lakkautettu

Aina silloin tällöin saan tiedusteluja koskien Saulus-Lähetystä. Ilmoitan nyt jo vanhan uutisen, jonka julkaisin 28. huhtikuuta 2021 Facebookissa, että Saulus-Lähetys ry on lakkautettu ja sen toiminta yhdistyksenä on päättynyt. Kirjoitan nyt vielä tällaisen kirjoituksen, että mahdollisimman moni saisi tiedon ja ymmärtäisi ettei Saulus-Lähetys ry ole enää yhdistyksenä olemassa, johon minäkin kuuluin.

Päädyimme tällaiseen ratkaisuun siksi, koska tulevina päivinä kaikki yhdistykset joutuvat noudattamaan tulevia antikristillisiä lakeja ja säännöksiä, joita noudattamalla joutuu luopumaan Raamatun totuudesta ja Raamatullisesta uskosta Herraan Jeesukseen.

Silloin kun lakkautimme Saulus-Lähetyksen, niin emme olleet vielä siinä ajassa, jossa antikristillinen lainsäädäntö pakottaa kaikki yhdistykset noudattamaan antikristillisiä lakeja ja säädöksiä, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan. Koimme kuitenkin selkeästi, että jo etukäteen hyvissä ajoin lakkautamme Saulus-Lähetyksen, ennen kuin tämä antikristillinen järjestelmä ottaa yhdistykset ja yhteiskunnan kokonaan hallintaansa. Lähestymme tätä aikaa ja siksi lakkautimme Saulus-Lähetyksen toiminnan hyvissä ajoissa jo etukäteen.

Messias Jeesuksen opetuslapsena haluan noudattaa Suomen lakia silloin kun se ei ole ristiriidassa Jumalan lain (opetuksen) kanssa. Jos yhteiskunnan lait ovat vastoin Jumalan sanan opetusta, niin silloin meidän uskovien tulee sanoa ja toimia kuten Pietari ja muut apostolit sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä" (Apt 5:29).

Entisen ja lakkautetun Saulus-Lähetys yhdistyksen toiminnassa mukana olleet ja siihen sitoutuneet henkilöt jatkavat kuitenkin hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä monin eri tavoin. SaulusMedia kanava toimii edelleen Youtubessa, mutta se ei ole enää Saulus-Lähetyksen kanava, vaan nykyään minä julkaisen siellä puheita ja videoita Raamatun opetuksista.

SaulusMedia:
youtube.com/SaulusMedia/videos

SaulusMedian blogisivuilla Saulus-Lähetyksen työyhteydessä ollut henkilö jatkaa edelleen kriisipuhelin palvelutyötä.

SaulusMedian blogisivu:
saulusmedia.blogspot.com

Saulus-Lähetys ry oli uskonto- ja kirkkokuntiin sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena oli auttaa ihmisiä ja välittää ihmisille raittiita ja terveitä elämänarvoja sekä totuudellista ja alkuperäistä Raamatun hyvää sanomaa. Saulus-Lähetyksen toiminnan tarkoituksena ei ollut koskaan järjestäytyminen Saulus-Lähetys tai SaulusMedia nimiseksi seurakunnaksi, vaan toimia Jumalan palvelijoina, niin että pyrimme auttamaan ja palvelemaan uskovia ihmisiä rakentumaan Raamatullisessa uskossa sekä pidimme esillä pelastuksen evankeliumia.

Olemme menossa Messias Jeesuksen opetuslapsina maanalaisen seurakunnan aikaan, joka tarkoittaa sitä, että tulevina päivinä ja vuosina emme voi enää kokoontua herätysliike- kirkkokunta yhdistyspohjalta, jos haluamme pysyä Raamatun totuudessa. Sellainen aika on tulossa, missä antikristillinen lainsäädäntö myös Suomessa tulee vaatimaan kaikilta yhdistyksiltä jne. sellaisten lakien noudattamista, jotka tulevat olemaan vastoin Jumalan sanan totuutta. Jos näitä antikristillisiä lakeja ei noudata, niin silloin ei enää saa toimia yhteiskunnassa kirkkokuntana ja herätysliikkeenä. Messias Jeesuksen opetuslapsina me emme voi emmekä saisi noudattaa ja hyväksyä antikristillisiä lakeja ja säädöksiä. Siksi lakkautimme jo hyvissä ajoin Saulus-Lähetyksen, koska siten meille ei tule minkäänlaisia ongelmia ja vaatimuksia toimia antikristillisten säädösten ohjauksessa, vaan voimme ja saamme jatkaa Raamatun sanaa uskomista yksilöinä sekä seurakuntana ilman yhdistys pohjaa. Jumalan seurakunta tulee kokoontumaan tulevina päivinä ns. "maan alla". Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Minä en ole perustumassa minkäänlaisia seurakuntia (Herra itse on perustanut Uuden Liiton seurakunnan), vaan sen sijaan olen kutsumassa hajaannuksessa olevaa seurakuntaa tulemaan sen alkuperäiseen ykseyden tilaan. Herra Jeesus on vuodattanut verensä syntien anteeksisaamiseksi, pyhitykseksi sekä seurakunnan ykseydeksi. Haluammeko Messias Jeesuksen opetuslapsina elää kaikilla alueilla sen mukaisesti miksi Messias Jeesus vuodatti verensä?

1 Kor 10:
16 Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
17 Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.

Apt 2:47 kiittäen Jumalaa. Ja he nauttivat kaiken kansan suosiota. Ja Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä jotka pelastuivat. (Toivo Koilo Uusi Testamentti) - alkutekstin mukainen käännös

1 Joh 1:
6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.


Herran aterian (ehtoollinen) viini kuvaa Jeesuksen verta, jonka Hän vuodatti syntien anteeksiantamukseksi ja leipä on kuva Jeesuksen ruumiista, joka kärsi meidän syntiemme tähden ristillä. Herran aterialla osallistuminen viiniin ja leipään on osallisuutta Jeesuksen vereen ja ruumiiseen. Herran Jeesus vuodatti verensä ja kuoli yhdessä ruumissaan meidän syntiemme tähden ja Jeesuksen veri syntien sovitukseksi tuo uskon kautta osallisuuden Herraan Jeesukseen sekä Jumalan yhteen seurakuntaan. Herran Jeesuksen veren ja kuoleman sekä sovituksen tähden jokainen Jumalan armosta pelastunut uskova ihminen kuuluu Jumalan seurakuntaan, joka on yksi. Toivo Koilo käänsi Apt 2:47 Raamatun kohdan alkutekstin mukaisesti, jonka mukaan Jumala lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa. Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse liittää pelastuneen ihmisen seurakuntansa jäseneksi, joka on ainoa tapa liittyä Jumalan seurakunnan jäseneksi. Herran Jeesuksen veren ja sovituksen ansion tähden jokainen Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen on Jumalan yhden seurakunnan jäsen, sillä Jumalalla on vain yksi seurakunta.

Tässä lopunajassa ja tulevina päivinä seurakunta tulee menemään maan alle, joka tarkoittaa sitä, että seurakuntaa vainotaan eikä se voi enää toimia julkisesti uskonsuuntana, koska uskonsuunnat joutuvat tekemään valheeseen perustuvia kompromisseja voidakseen jatkaa julkisena uskonsuuntana.

Jumala on sitoutunut ennen kaikkea siihen mitä Hän on itse asettanut sanaansa ja Jumala on sitoutunut olemaan seurakuntansa kanssa kaikkina aikoina, mutta nyt tässä lopunajassa ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta Hän ennallistaa seurakuntansa takaisen sen alkuperäiseen tilaan.

Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa kuinka meillä on yhteys Jumalan kanssa kun vaellamme totuudessa (kasvamme uskossa ja totuudessa). Jumalan sana tuo esille, että jos me uskovian vaellamme valkeudessa (uskon kasvun kautta), niin kuin Jumala on valkeudessa, niin uskovilla ihmisillä on yhteys keskenään (sekä tietysti Jumalan kanssa), jolloin Herran Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Herran Jeesuksen veren tarkoituksena on syntien anteeksiantamuksen ja armosta pelastumisen lisäksi tuoda yhteys (ykseys) Jumalan seurakunnalle, eli Jumalan armosta pelastamille ihmisille. Voimme jokainen kysyä itseltämme, että kuinka paljon arvostamme Herran Jeesuksen sovitusverta, jos emme tavoittele seurakunnan ykseyttä, emmekä halua elää ykseydestä käsin, vaan sen sijaan tyydymme elämään häpeällisessä hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa ja yhteisöissä. Olemme iloinneet Herran Jeesuksen veren kautta tulevasta syntien anteeksiantamuksesta ja pelastuksesta, mutta emme ole tavoitelleet ja iloinneet seurakunnan jakamatonta ykseyttä, johon Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö myöskin meidät kutsuu. On varmasti aika alkaa arvostamaan Herran Jeesuksen verta myös seurakunnan ykseyden puolesta.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia,

Herran Jeesuksen veri on kaiken alku, koska ilman Jeesuksen verta ja syntiuhria ei olisi olemassa iankaikkista syntien anteeksiantamusta, armosta pelastumista, uskoa Herraan Jeesukseen, pyhityselämää ja Uuden Liiton yhtä Jumalan seurakuntaa ja sen ykseyttä. Herran Jeesuksen veri on perusta, jonka päälle seurakunnan ykseys rakentuu ja Pyhä Henki toteuttaa ja saa aikaan seurakunnan ykseyden käytännön kokoontumisen ja elämän, mutta ilman Jeesuksen sovitusverta ei olisi olemassa Uuden Liiton seurakunnan ykseyttä. Me saamme kiittää Herraa Jeesusta, Hänen verestään ja pelastuksestaan, Jumalan suuresta armosta.

 

Petri Paavola 22.3.2023

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker