Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Seurakunta on kutsuttu totuuden rakkauteen

Anssi Tiittanen kirjoitti 3.12.2018 Ristin Voitossa artikkelin: "Seurakunta voi olla turvallinen paikka myös homoseksuaaleille" Konservatiivisuutta rakkauden hengessä. Lukiessani Ristin Voiton kirjoituksen sain vahvistusta sydämelleni asiaan, jonka koin ensimmäisen kerran 2000-luvun alkupuolella, jolloin koin Herran puhuneen minulle kuinka osa (ei kaikki) Suomen vapaiden suuntien uskovista eksyy hyväksymään homoseksuaalisuuden synnin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Tilanne on uskovien keskuudessa vakava, sillä luopumuksen mätä hedelmä pyrkii koko ajan yhä enemmän saastuttamaan uskovien ihmisten sydämiä valheen ja petoksen kautta. Tämän tähden joudun kirjoittamaan rohkeasti ja suoraan, mutta en kuitenkaan asetu kenenkään yläpuolelle, sillä minä olen vajavainen ja pieni ihminen, en muita parempi, mutta Jumalan armosta kutsuttu, kuten kaikki uskovat ovat kutsuttuja uskomaan totuuteen ja rakastamaan Herraa Jeesusta totuudessa.

Raamatun opetuksen mukaan seurakunta on turvallinen paikka vain sellaisille ihmisille, jotka haluavat kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen totuuden pyhityksen kautta Pyhässä Hengessä. Kenestäkään uskovasta ihmisestä ei tule täydellistä tässä maailmanajassa, mutta siitä huolimatta Jumalan pelastama uskova ihminen on kutsuttu hylkäämään syntejä sekä uskonkuuliaisuuteen uskossa kasvamisen kautta.

Raamattu sanoo ettei homoseksuaali voi periä Jumalan valtakuntaa (1 Kor 6:9). Raamattu opettaa, että uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa oleva Jumalan armosta pelastettu ihminen on uusi luomus ja se mikä on vanhaa, on kadonnut, sillä uusi on sijaan tullut. Kun ja jos ihminen on homoseksuaali ja hän Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen, niin pelastus vastaanotetaan parannuksen (syntien katuminen ja tunnustaminen, mielenmuutos, ajatella toisin) ja uskon kautta Herraan Jeesukseen. Uskova saa uuden identiteetin uutena luomuksena, jolloin hän ei ole enää homoseksuaali, koska Raamattu ei opeta, että uskovat voivat olla homoseksuaaleja, varkaita, huorintekijöitä, murhaajia, epäjumalanpalvelijoita, avionrikkojia, juomareita jne.

Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen voi langeta tekemään niitä syntejä, joiden orjuudessa hän oli. Esimerkiksi päihderiippuvainen voi langeta päihteisiin, mutta hänen tulee tehdä siitä parannus ja hän vapautuu päihteiden himosta ja synnistä lihan kuoleman kautta, jossa Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä, antaen voimaa vastustaa ja voittaa päihteen himon kiusauksia. Samalla tavalla myös entinen homoseksuaali, joka on tullut uskoon Jumalan armosta oppii voittamaan kokonaan homoseksuaalisuuden synnin ja vapautuu siitä kokonaan, kun hän Pyhän Hengen vaikutuksen kautta oppii kuolemaan pois homoseksuaalisuuden synnin himoista ja vääristymistä.

Tämän ajan iso ongelma uskovien keskuudessa on siinä kun ollaan luovuttu pois yhä enemmän Jumalan sanan totuudesta, jolloin ei enää opeteta eikä käytännössä ojentauduta Pyhän Hengen vaikuttamaan lihan kuolemaan, jonka kautta saadaan Jumalan armosta vapaus synnin himoista ja haluista.

Ristin Voiton artikkelissa kerrottiin kuinka Ylen Sannikka&Ukkola -ohjelmaan tarvittiin henkilö keskustelemaan Sebastian Tynkkysen kanssa homoseksuaalisuudesta helluntailaisuuden piirissä. Suomen helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä kyseli Tampereen helluntaiseurakunnan johtajalta Usko Katolta kenet voisi lähettää keskustelemaan ohjelmaan. Usko Katto ehdotti keskustelijaksi Tampereen helluntaiseurakunnan nuorisotyön johtajaa Jarkko Lindqvistiä.

Ristin Voiton artikkeli kertoi kuinka muutamaa viikkoa aiemmin Usko Katto oli tuonut esille pastorien rukouspäivässä, että hän kokee seurakunnan olevan astumassa uuteen aikaan, jossa yhteisön (helluntaikirkko) tulisi olla "avoimempi syli" seksuaalivähemmistöille.

Jos avoimella sylillä tarkoitetaan sitä, että seksuaalivähemmistöt hyväksytään sellaisenaan ilman seksuaalisyntien hylkäämistä, niin silloin Usko Katto hyväksyy homouden synnin ja on Raamatun sanan todistuksen mukaan tehnyt kuoleman ansaitsevan synnin. Jos avoimella sylillä tarkoitetaan sitä, että seksuaalivähemmistön edustajan tullessa uskoon häntä ohjataan Raamatulliseen lihan kuoleman tielle ja synnistä vapautumiseen, jossa uskonyhteisö auttaa ja tukee häntä, niin silloin avoimempi syli täyttää Raamatun sanan totuuden kriteerit. Se tulee kuitenkin ymmärtää, että Jumalan armosta pelastumisen seurauksena ihmisestä tulee uusi luomus, jonka mukaan hän ei enää kuulu seksuaalivähemmistöön, sillä hän on Jumalan lapsi, joka saa synnin identiteetin tilalle Jumalan lapseuden identiteetin sekä lihan kuoleman kautta vapauden homoseksuaalisuuden synnistä.

Ristin Voiton artikkeli kertoi kuinka Sannikka&ukkola -ohjelma tuli ja meni, eikä kohua tai jälkipyykkiä syntynyt. Ristin Voiton artikkelissa Lindqvist kertoi halunneensa välttää ohjelmassa paasaamista ja kuinka hän aisti tarjolla olleen moralisoijan roolin, johon hän ei tarttunut.

Ei ohjelmassa olisi tarvinnut paasata, vaan rauhallisesti sävyisyyden Hengessä kertoa homouden olevan synti. Minä katsoin kyseisen ohjelman ja tein siitä kirjoituksen, koska ohjelmasta kävi ilmi, että Jarkko Lindqvist hyväksyy homouden, tehden sen kautta kuolemansynnin. Ohjelman pitäisi herättää sellaista keskustelua totuutta rakastavien uskovien keskuudessa, jossa kerrotaan rehellisesti ja suoraan, että homoseksuaalisuus ja sen harjoittaminen on syntiä, ja jokainen, joka hyväksyy homouden synnin, vaikka ei itse sitä harrastaisi on tehnyt kuolemansynnin (Room 1 luku).

Ristin Voiton artikkelin lukeneena ymmärsin Lindqvistin tehneen itsestään "sankarin", kun hän ei moralisoinut ja sanonut homouden olevan syntiä. Todellisuudessa Lindqvist teki ohjelmassa itsestään maailmaa ja syntiä mielistelevän uskontoteologin. Apostoli Paavali kirjoitti, että jos hän tahtoisi olla ihmisille mieliksi, niin hän ei olisi Kristuksen palvelija (Gal 1:10).

Ristin Voitto artikkelissa Lindqvist sanoo kuinka hänen ajatuksensa pohtivat, missä helluntaiherätys menee tällä hetkellä suhteessa homoseksuaalisuuteen. Lindqvist sanoi onnistuneensa Sannikka&Ukkola -ohjelmassa, ja kuinka voitto oli ehkä siinä, että joillekin seurakunnan liepeillä oleville on voinut syntyä kuva, että tuonne saattaisi olla turvallista mennä.

Jumalan sanan totuuden edessä Lindqvist epäonnistui, koska hän ohjelmassa hyväksyi homoseksuaalisuuden, eikä sanonut sitä synniksi. Ainoa voitto mikä ohjelman kautta tapahtui oli "voitto" synnille homouden hyväksymisen kautta. On todella röyhkeätä, että uskovan nimeä kantava ihminen kerskuu sillä kuinka hän on onnistunut TV-ohjelmassa, kun hän ohjelmassa hyväksyi homoseksuaalisuuden synnin. Raamattu vastaa tähän: "Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!" (Matt 6:23).

Ristin Voiton artikkelissa Lindqvist sanoi kuinka häntä harmittaa kun puhutaan seurakuntien suhteesta homoseksuaaleihin, että kun puhutaan erilaisten ihmisten vastaanottamisesta Jeesuksen luo, luullaan samalla, että kysymys olisi luopumisesta avioliittokäsityksestä, tai sen hyväksymisestä, minkä Raamattu sanoo olevan syntiä.

Sannikka&Ukkola -ohjelmassa Lindqvist selkeästi hyväksyi homouden ja nyt hän ikään kuin antaa erilaisen todistuksen asiasta. Jos hän on oikeasti sitä mieltä, että homous on syntiä, niin hänen tulisi tehdä parannus julkisesti Sannikka&Ukkola -ohjelman homouden hyväksymisestä. Asia voi olla myös sillä tavalla, että tietyt ihmiset pyrkivät miellyttämään aina sen hetkistä kuulijakuntaa, jonka seurauksena homoutta ei sanota synniksi siellä missä homous hyväksytään, joka johtaa siihen, että asianomainen myös itsekin antaa hyväksyvän lausunnon homoseksuaalisuudesta. Sitten kun asianomainen on toisenlaisessa ympäristössä, jossa homoutta pidetään syntinä, niin asianomainen ihmisiä miellyttääkseen antaa lausuntoja, että homous on syntiä. Tällainen toiminta on kaksimielistä toimintaa, epärehellistä toimintaa ja synnillistä käyttäytymistä, jossa mennään aina sen mukaan mitä mieltä muut ihmiset ovat.

Ristin Voiton artikkelissa Jarkko Lindqvist sanoi, että saatamme (helluntaikirkko) joutua kohta vaikeuksiin, koska olemme konservatiivisia avioliittokäsitykseltämme ja maailman voi olla hankala ymmärtää, ettei seurakunnan uskonoppeja muuteta vain tekemällä lakialoitteita.

Antikristillisen lainsäädännön edetessä sekä Raamatun sanan totuudesta luopuminen, uskosta luopumuksen kautta, johon helluntaikirkkokin on osallisena johtaa siihen, että Raamatun sanan totuudesta luopuneet uskonyhteisöt tulevat hyväksymään homouden synnin.  Kun tämä antikristillinen lainsäädäntö astuu voimaan ja sanoo, että uskonyhteisö saa toimia ja jatkaa julkista toimintaansa kirkkokuntana tai uskonnollisena yhdistyksenä ainoastaan sen jälkeen kun se hyväksyy homoseksuaalisuuden, niin silloin Raamatun sanan totuudesta luopuneet uskonyhteisöt tulevat julkisesti hyväksymään homoseksuaalisuuden.

Tässä yhteydessä on syytä tuoda esille, että helluntaikirkko on ihan oma lahkonsa, jota ei saisi sekoittaa perinteisiin yhdistyspohjaisiin helluntaiherätyksen uskonyhteisöihin. Perinteisen helluntaiherätyksen pitäisi tehdä selkeä pesäero helluntaikirkosta, sillä helluntaikirkko ei edusta perinteistä helluntaiherätystä, vaan Raamatun sanan totuudesta luopunutta kirkkokuntaa, joka kulkee koko ajan yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin pauloihin.

Juurisyyt homouden hyväksymiseen vapaiden suuntien keskuudessa tulevat olemaan: korkeakirkollisen teologian hyväksyminen, joka perustuu ihmisviisauteen ja maailman psykologiaan ja filosofiaan; naispaimenuuden hyväksyminen, jonka kautta seurakunta irrottaa itsensä Jeesuksen paimenuuden alaisuudesta ja sitä kautta ajautuu homoudenkin hyväksymiseen; Torontolaisen saastaisen hengen vastaanottaminen, joka sokeuttaa ja turruttaa hengelliset aistit siten, että ihminen ajautuu pois totuudesta ja kietoutuu synnin ja valheen petoksen uhriksi, mutta luulee yhä olevansa tekemisissä totuuden kanssa.

Se tulee tuoda esille tässä yhteydessä, että kaikki uskovat vapaissa uskonsuunnissa eivät tule hyväksymään homoutta missään muodossa, koska he näkevät sen olevan syntiä Jumalan sanan todistuksen mukaan. Totuudesta yhä enemmän pois poikkeavat "uskovat" sen sijaan eksyvät myös hyväksymään homouden.

Ristin Voiton artikkelissa Jarkko Lindqvist sanoi kuinka taistelua käydään myös siinä, ketkä kristityistä jäävät vanhoihin bunkkereihin ja ketkä lähtevät murtautumaan ulos seurakunnalle osoitetusta lokerosta.  Lindqvist sanoi jatkaen: Sehän on hyvä tilanne, jos on maailmalle liian konservatiivinen ja uskoville liian rakkaudellinen.

Näistäkin kommenteista ja Lindqvistin aikaisemmasta toiminnasta tulee se esille kuinka hän pyrkii miellyttämään kaikkia, toisin sanoen miellyttämään ihmisiä, mutta ei Jumalaa. Totta kai uskovan tulee uskoa ja ojentautua Jumalan sanan totuuden mukaisesti, jonka tähden hänen tulee kaikissa tilanteissa sanoa homous synniksi. Lindqvistillä oli tilaisuus Sannikka&Ukkola -ohjelmassa osoittaa maailmalle konservatiivista uskoa sanomalla homous synniksi, mutta sitä hän ei tehnyt, vaan hyväksyi homouden. Lindqvist pyrkii miellyttämään kaikkia ihmisiä ja siksi hänen puheensa ovat ristiriidassa keskenään ja asioiden pyörittämistä ja veivaamista suuntaan ja toiseen, joka ei perustu totuuden rakkauteen.

Eräs ansa uskonyhteisölle homouden hyväksymiseen on sellainen hokema, että uskova voi olla homoseksuaali, jos ei harjoita homoutta. Tämä johtaa helposti siihen valheeseen, joka sanoo, että jotkut ihmiset ovat syntyneet homoseksuaaleiksi ja koska näin on, niin silloin Jumala on luonut hänet homoksi, eikä homous ole silloin syntiä. Tähän ansaan on moni uskovakin langennut ja kun uskoo ensimmäisen osan valheesta, että homous on synnynnäistä, niin silloin on lähellä hyväksyä homoseksuaalisuus sekä sen harjoittaminen ja uskoa ettei se olisikaan syntiä.

Jos entinen homoseksuaali, joka on uskoontullut lankeaa uskovana homouden syntiin, niin hänen tulee ymmärtää, että kyseessä oli kiusaus, joka johti lankeamiseen, josta tulee tehdä parannus. Hänen tulee ymmärtää, että hän on uusi luomus, eikä enää homoseksuaali ja että kiusaus johti lankeamiseen. Jos hänelle opetetaan, että hän on yhä homoseksuaali, eikä hän ymmärrä olevansa uusi luomus Kristuksessa, niin hän jää homoseksuaalisen synnin identiteetin vangiksi. Jos hän ymmärtää olevansa uusi luomus, niin hän oppii kokonaan vapautumaan homoseksuaalisuuden himoista ja synnistä.

Eräs asia on tärkeä ymmärtää. Jumalan voima Pyhässä Hengessä ja usko Raamatun sanan totuuteen muuttaa ihmisen ja vapauttaa hänet homoseksuaalisesta identiteetistä sekä homouden synnistä ja tekee hänestä heteron, sillä Jumala loi ihmisen sydämeen seksuaalisen halun vastakkaista sukupuolta kohtaan. Jumalan voima ja usko Herraan Jeesukseen ei jätä ketään homoksi, vaan antaa voiman muutokseen, Jos ei tätä ymmärrä, vaan uskoo olevansa homoseksuaali uskoontulon jälkeenkin, niin silloin ei voi koskaan voittaa ja vapautua homoseksuaalisuuden synnistä. On ihan varmaa, että moni entinen homoseksuaali ei heti vapaudu homoseksuaalisista kiusauksista, mutta varmasti vapautuu ajan kanssa, jos uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.

Raamattu ei missään sano ja opeta, että on olemassa homoseksuaalisia uskovia tai, että Jumala olisi luonut ihmisen homoksi, koska Raamattu sanoo homouden olevan syntiä ja kauhistus Jumalalle. Herraa Jeesusta totuudessa rakastava uskova ei vihaa homoja, mutta totuuden rakkauden kautta kertoo totuuden, sanoen homouden olevan syntiä. Seurakunta on kutsuttu totuuden rakkaudessa puhumaan totuutta ja kertomaan esimerkiksi koskien homoutta, että se on syntiä ja kauhistus Jumalalle. Herran Jeesuksen veri ja ristinkuolema ei tapahtunut siksi, että hyväksyisimme synnin ja valheen, vaan siksi että pelastuisimme Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta kadotustuomiosta iankaikkiseen elämään ja saisimme syntimme anteeksi sekä Jumala on valinnut Herran Jeesuksen opetuslapset pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen (2 Tess 2:13).
 

Petri Paavola 11.12.2018

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/ homouden tahden seurakunnasta erotettu

kotipetripaavola.com/ homoseksuaalisuus Raamattu Luojan tekijanoikeudet
kotipetripaavola.com/ homouden soluttautuminen kristillisiin yhteisoihin

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
ristinvoitto.fi/ konservatiivisuutta rakkauden hengessa/ numero= 49/2018

 


 

 

 

eXTReMe Tracker