Siiloan hiljaa virtaavat vedet
 

Jes 8:
6 "Koska tämä kansa halveksii Siiloan hiljaa virtaavia vesiä ja iloitsee Resinin ja Remaljan pojan kanssa,
7 niin katso, sentähden Herra antaa tulla heidän ylitsensä virran vedet, valtavat ja suuret: Assurin kuninkaan ja kaiken hänen kunniansa; se nousee kaikkien uomiensa yli ja menee kaikkien äyräittensä yli,
8 ja se tunkeutuu Juudaan, paisuu ja tulvii ja ulottuu kaulaan saakka. Ja levittäen siipensä se täyttää yliyltään sinun maasi, Immanuel."

Tässä on kysymyksessä Syyrian kuninkaan Resinin ja Remaljan pojan Pekahin liitosta, jonka avulla Syyria ja Israel tunkeutuivat Juudaan. Pekah oli Israelin kuningas, joka juonilla anasti itselleen Israelin kuninkuuden, joka hallitsi Israelia kaksikymmentä vuotta ja hänet lyötiin lopulta kuoliaaksi.

Israelilaiset olivat jakautuneet kahdeksi valtakunnaksi Juudaan ja Israelin heimoksi. Jumala oli luvannut kuninkuuden pysyvän Juudaan heimolla Davidin suvussa.

Siiloan hiljaa virtaavat vedet esikuvallisesti kuvasi Jumalan valintaa ja asetusta, kun Hän asetti Daavidin suvun hallitsemaan israelilaisia. Israelin kansa halveksi Jumalan asetusta ja nousi kapinaan ja asetti Jerobeamin Israelin kuninkaaksi ja Rehebeam joka oli ollut koko Israelin kuningas jäin vain Juudaan kuninkaaksi. Valtakunnan jakaantumisen syy oli kuitenkin paljossa Rehebeamin syy, joka ei kuunnellut viisaita neuvoja, vaan valitsi huonon tavan johtaa Israelin kansaa. Siitäkin huolimatta Jumala oli valinnut Juudaan ja Daavidin suvun johtamaan Israelin kansaa ja Rehebeam oli kuningas Salomon poika. Jumala olisi varmaan hoidellut omalla tavallansa Rehebeamin, mutta nyt Rehebeamin omasta syystä valtakunta jakaantui kahtia n. 900-luvulla eKr.

Jesajan 8 luku kuvaa tilannetta n. 700-luvulla eKr. Remaljan poika Pekah, joka oli Israelin kuningas liittoutui Syyrian kuninkaan Resinin kanssa yhteistyöhön Juudaa vastaan. Pekahin liitto syyrialaisten kanssa kuvaa sitä kuinka Jumalan seurakunnassa osa ihmisistä vastustaa Jumalan tahtoa ja asetuksia ja on valmis tekemään liiton vaikka uskottomien kanssa jos se edistää heidän pyrkimyksiään toteuttaa heidän aikeensa. He luulevat palvelevansa Jumalaa ja sillä varjolla käyvät niiden kimppuun, jotka haluavat uskollisesti palvella Jumalaa Hänen tahtonsa mukaan.

Ihminen joka ei ymmärrä Jumalan tahtoa toimii samalla tavalla kuin Pekah ja hänen kannattajansa, eli he koko ajan juonivat pahaa toisille ja etsivät syytä käydä toisten kimppuun. Pekah oli valmis tekemään liiton pakanoiden kanssa, että saisi toteuttaa aikeensa. Näin vääryyden vallassa oleva ihminen on valmis tekemään kaikkensa, että saisi nujertaa vastustajansa. Jumalaa vastaan kapinoivat olivat valmiit tekemään liiton kenen kanssa tahansa, kun vain saivat syyn hyökätä veljien kimppuun. Sillä Pekahin valtakunta ja sen kannattajat olivat israelilaisia samoin kuin olivat Juudaan miehet, joita vastaan Pekah hyökkäsi. Vääryydessä vaeltava veli suunnittelee pahaa ja aikoo pahaa veljelleen ja haluaa vallata hänen maansa ja murskata hänet täydellisesti.  Pekah joukkoineen luuli olevansa Herran tiellä, vaikka he eivät olleetkaan Herran tiellä, vaan oman tahdon tiellä haluten toteuttaa Jumalan valtakuntaa heidän oman voiman ja korvasyyhyn mukaan. Omat veljensä he ottivat kohteeksi, joita he halusivat painaa alas ja ketkä he halusivat murskata.

Siiloan hiljaa virtaava vesi saa nimensä siitä kun sen virta ei ole voimakas, vaan se liikkuu eteenpäin hiljaa ja pehmeästi eikä siinä ole voimakkaita virtauksia. Tämä on myös esikuvaa siitä kuinka Jumalan palvelijoiden tulisi elää hiljakseen ja pehmeästi muita rakastaen ja kunnioittaen sekä Jumalan sanan totuudessa pysyen.

Jae 7 puhuu suurista ja valtavista virroista, joka tarkoitti Assyriaa, joka myös hyökkäsi Juudaa vastaan. Tämä suuri ja valtava virta kuvaa synnin ja vääryyden röyhkeyttä, jonka vallassa olevat hyökkäävät lähimmäisen kimppuun. Tämä valtavan suuri virta ei pysy uomassaan, vaan menee äyräittensä yli, joka tarkoittaa juuri sitä, että synnin ja vääryyden vallassa oleva haluaa toiselle pahaa ja juonii toiselle pahaa, sillä tämä virta tunkeutui aina Juudaan asti.

Jos haluamme uskoa ja palvella Jumalaa, niin meidän tulisi olla Siiloan hiljaa virtaavan veden kaltaisia, joka tyytyy hiljaa virtaamaan ja pysyy uomassaan, eli pysyy Jumalan tahdossa ja asetuksissa. Siiloan hiljaa virtaavat vedet kuvaa Jumalan asetuksia, joita Jumalan kansa ei saisi halveksua, vaan meidän tulisi ottaa ilolla vastaan Jumalan asetukset ja Hänen tahtonsa. Siiloan hiljaa virtaavat vedet edustavat Jumalan valintaa ja asetuksia, joka on hiljaista ja lempeää, joka ei suunnittele pahaa veljelleen, vaan rakastaa Jumalaa ja Hänen totuuttaan sekä veljiään, sisariaan ja lähimmäisiään.

 

 

Petri Paavola
 

 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- King James Version (1769)
- John Gill's Expositor
- Matthew Henry Commentary

 

eXTReMe Tracker