Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Stockholm Filadelfia Niklas Piensoho ja homouden synti

Niklas Piensoho "johtava pastori" Stockholm Filadelfia Ruotsin helluntaiherätyksestä puhui 3.11.2022 Sodomasta ja Gomorrasta, jossa hän sanoi muun muassa, että missään kohtaa Raamattua ei sanota sanatarkasti, että homoseksuaalisuuden toteuttaminen olisi syntiä. Raamattu sanoo monessa kohtaa homouden toteuttamisen olevan syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan. Käyn lyhyesti läpi Niklas Piensohon valheeseen perustuvan opetuksen ja tuon esille sen kuinka Raamattu opettaa todella selvästi, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä. Käyn tätä asiaa läpi Ristin Voiton artikkelin ja Jumalan sanan totuuden kautta. Se miksi laitoin "johtava pastori" sanat heittomerkkeihin johtuu siitä, että Raamattu ei opeta yhtään mitään johtavasta pastorista, vaan että Jumalan seurakuntaa paikallisella tasolla (paikkakunnalla) johtavat vanhimmat yhdessä, jotka ovat ryhmä miehiä, jotka toimivat seurakunnan Pään, Herran Jeesuksen alaisuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Piensoho toi esille, että 1 Mooseksen kirjan kuvauksessa Jumalan tuomion kannalta olennaista oli kaupunkilaisten yleinen pahuus, ei heidän pyrkimyksensä homoseksuaaliseen raiskaukseen Lootin luona vierailevia enkeleitä kohtaan.

Raamattua tutkimalla löydämme seuraavat synnit, jotka olivat Sodoman ja Gomorran syntejä: ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo, ei autettu kurjia ja köyhiä (Hes 16:40), ja haureuden harjoittaminen luonnottomien lihanhimojen kautta (homoseksuaalisuus) (Juud 1:7).

Juudaan kirjeen 1:7 käyttää sanaa heteros, kun se sanoo, että Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungin asukkaat olivat antaneet itsensä haureuteen toisen (heteros) lihan perään. Tässä sana toinen ei tarkoita heteroseksuaalisuutta, vaan homoseksuaalisuutta. 1 Moos 19 luvusta näemme kuinka Sodomassa oli vallalla homoseksuaalisuus, sillä Sodoman miehet halusivat yhtyä seksuaalisesti Lootin vieraisiin, jotka olivat enkeleitä ihmisten hahmossa. Juud 1:7 haureus toisen (heteros) lihan perään tarkoittaa sitä, että Sodomassa ja Gomorrassa ja niitä ympärövissä kaupungeissa harrastettiin luonnotonta seksuaalista toimintaa, eli ei sitä minkä Jumala asetti miehen ja naisen välille. Sodomassa ja Gomorrassa jne. oli antauduttu ei Jumalan asettamaan seksuaalisuuteen, vaan toiseen seksuaalisuuteen, joka oli homoseksuaalisuuden syntiä.

Jumalan tuomiossa Sodomalle ja Gomorralle ja niitä ympäröiville kaupungeille oli kyse monenlaisesta pahuudesta, josta yksi oli homoseksuaalisuuden harjoittaminen. Niklas Piensoho vääristeli pahasti Jumalan sanan ilmoitusta ja opetusta.

Piensoholta kysyttiin opetuksen kysymys- ja vastausosiossa, että voiko homoseksuaalisessa suhteessa elävä pelastua. Piensoho ei vastannut kysymykseen suoraan, vaan ilmoitti, ettei halua ottaa Jumalan paikkaa. Ei meidän tarvitsekaan emmekä saa ottaa Jumalan paikkaa, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsina ja Jumalan palvelijoina meidän tulee kertoa totuus Jumalan tahdosta ja synnistä sekä siitä, että Jumalan armosta pelastetulla on iankaikkinen elämä ja pelastumaton synnin harjoittaja joutuu iankaikkiseen kadotukseen oman valintansa tähden.

1 Kor 6:9 Raamatun kohta sanoo alkutekstin mukaan muun muassa, että miesten kanssa makaavat miehet (arsenokoites - tarkoittaa miehen kanssa makaavaa miestä, eli homoseksuaalia) eivät saa periä Jumalan kuningaskuntaa. Raamatun opetus on todella selvä siitä, että homoseksuaalisuuden harjoittaja, joka elää homouden synnissä ei voi pelastua. Toki näitä syntejä on olemassa paljon muitakin, jotka estävät pelastumasta esim. haureuden synnit, epäjumalanpalvelus, avionrikkominen, varkaus, ahneus, juoppous, pilkkaaminen sekä tietenkin se ettei halua uskoa Jeesuksen olevan Herra, Pelastaja ja Messias.

Piensoho toi esille, että helluntailiikkeen linja on avioliitto miehen ja naisen välillä, eikä hän ole muuttamassa helluntailiikkeen linjaa. Piensoho kuitenkin totesi, että mahdolliset muutokset täytyy tehdä yhdessä. Piensohon toteamuksesta saa sellaisen käsityksen, että hän olisi valmis muuttamaan helluntailiikkeen linjaa, jos se tehdään yhdessä. Piensohon ajatuksista käy ilmi, että jos tällaisia muutoksia tullaan tekemään, niin Piensoho liputtaa homoseksuaalisuuden puolesta, koska hän ei pidä homoseksuaalista suhdetta syntinä.

Olen jo vuosia sanonut, että uskovien suuri luopumus Jumalan sanan totuudesta tulee johtamaan Suomessa myös vapaissakin uskonsuunnissa homoseksuaalisuuden hyväksymiseen. Tietenkään kaikki vapaiden suuntien uskovat eivät hyväksy homoutta, mutta osa tulee hyväksymään. Ruotsissa ollaan menossa voimakkaasti väärään suuntaan koskien homoseksuaalisuuden syntiä.

Piensoholta kysyttiin voiko homoseksuaalinen henkilö olla johtaja seurakunnassa, johon Piensoho vastasi kyllä. Piensoho totesi myös ettei Raamatussa mainita homoseksuaalista suhdetta syntinä, mutta se mainitaan asiana, jonka vuoksi ihminen ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.

Paavalin kirjeisiin liittyvässä opetuksessaan Piensohon mukaan on kahdenlaisia homoseksuaalisia suhteita: niitä, joissa ihminen on tietoisesti vaihtanut heteroseksuaalisen elämän homoseksuaalisuuteen, ja niitä, joissa ihminen on syntymästään saakka homoseksuaalinen. 

Piensoho on valmis hyväksymään sellaisen homoseksuaalisuuden suhteen, joka hänen mukaansa on sellaista, jossa ihminen olisi syntymästä saakka homoseksuaalinen. 

Roomalaiskirje luvussa 1 sanoo niin lesbouden kuin homouden olevan häpeällinen himo (synti). Roomalaiskirjeen 1 luvussa jakeissa 26, 27 on alkutekstissä sana khresis, joka tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä ja seksuaalinen käyttäytyminen. Roomalaiskirjeen 1 luvussa khersis sanaa käytetään kuvaamaan luonnonvastaista seksuaalista kanssakäymistä. Raamatun opetus on selkeä, jonka mukaan homoseksuaalisuus ja sen harjoittaminen on syntiä ja Jumalan tahdon vastainen asia.

Raamattu ei opeta ja sano, että jotkut ihmiset voivat olla syntymästään saakka homoseksuaaleja, koska Raamattu opettaa ja sanoo, että homouden harjoittaja ei voi päästä Jumalan kuningaskuntaan ja kuinka homoseksuaalisuuden harjoittaminen on häpeällinen himo (synti). Piensohon toteamus, että Raamatussa ei mainita homoseksuaalista suhdetta syntinä, mutta se mainitaan asiana, jonka vuoksi ihminen ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa on ristiriidassa itsensä kanssa. Raamatun opetuksen mukaan homouden harjoittaminen estää ihmisen pääsyn Jumalan kuningaskuntaan.

Niklas Piensoho kommentoi opetuksiaan liittyen homoseksualismiin ollessaan konferenssissa Tansanian Mwanzassa. Piensohon mukaan seurakunta ja hän itse käy läpi kipeää prosessia seurakunnan sisällä olevien homoseksuaalisuutta kokevien kohtelusta sekä vaikeista kokemuksista lapsiperheistä itsemurhiin asti.

Olen ollut useamman kerran sellaisessa tilanteessa, jossa joku ihminen (on ollut myös uskovia ihmisiä) uhkaa itsemurhalla, jos ei suostu hänen tahtoonsa. Joskus näissä itsemurha tilanteissa on ollut kyse siitä, että ihminen (tai jopa uskova) haluaa elää jonkun synnin alaisuudessa, ja siksi uhkaa itsemurhalla, jos ei ole samaa mieltä hän kanssaan. Joskus itsemurhalla uhkaaminen on rikkinäisen ihmisen kiristyksen, painostuksen ja manipulaation keino, jonka kautta itsemurhalla uhkaava yrittää "pakottaa" toisen ihmisen hyväksymään itsemurhalla uhkaavan ihmisen ajatuksia, mielipiteitä ja tekoja. Jos itsemurhalla uhkaamista käyttää toisen kiristämiseen, painostamiseen tai manipuloimiseen, niin silloin on aina kyse todella törkeästä teosta, jos pyrkii itsemurhalla uhkaamisen kautta murtamaan ja syyttämään toista ihmistä.

Toki se pitää ymmärtää, että oikeaan itsemurha uhkaan tulee suhtautua todella vakavasti, koska itsemurha ei ole Jumalan tahto ja jos sen tekee, niin se on peruuttamaton teko. Itsemurhasta vielä sellaista, että itsemurha ei nouse koskaan pelkästään yksin ihmisen pahasta olosta ja ahdistuksesta, vaan siinä on aina mukana pahuuden henkivallat, jotka vaikuttavat ihmisen mieleen itsetuhoisia ajatuksia. Jos joku homoseksuaalinen ihminen (tai kuka tahansa) uhkaa itsemurhalla tai tekee itsemurhan siitä syystä ettei joku hyväksy hänen tekojaan ja elämäntapaansa, niin silloin on kyse todella rikkinäisestä mielestä sekä todella väärästä minäkuvasta ja ihmiskuvasta.

Kenenkään ei tarvitse riistää itseltään henkeä siksi, että joku ei hyväksy häntä. Elämä on lahja, ja tätä lahjaa tulisi arvostaa niin paljon, että uskaltaa elää omaa elämäänsä riippumatta siitä mitä muut ajattelevat. Raamatun näkökulmasta katsottuna elämä on Jumalan antama lahja, ja tämän ainutkertaisen elämän täällä maan päällä tarkoituksena on vastaanottaa Jumalan valmistama pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Tampereen helluntaiseurakunnan johtaja Usko Kato on sanonut viitaten tähän Piensohon tapaukseen: Hyvä, että heillä on rohkeutta käsitellä tätä kuumaa aihetta ja tulla myös väärinymmärretyksi ja väärintulkituksi. 

Jos me olemme totisia Jumalan palvelijoita, niin meidän tulee ja pitää sanoa, että homoseksuaalisuus on kaikella tavalla syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa.

Ruotsinsuomalaisten helluntaiseurakuntien mediapastori Timo Pellinen ajattelee poliittisen tilanteen vaikuttavan Piensohon puheisiin. Pellinen kertoo kuinka helluntailaisten vastaanottamia kehitysyhteistyövaroja on kyseenalaistettu vedoten seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuustavoitteisiin. Pellinen sanoo, Mitä teemme, jos tukirahat loppuvat? Emme pysty tekemään samalla tavalla sosiaalista työtä ja kehitysyhteistyötä. Pellinen ei usko, että Niklas Piensohon asema seurakunnan johtajana olisi uhattuna. Pellisen mukaan Piensohon ajatusten takana on seurakunnassa vahva tuki.

Jos Piensohon homoseksuaalisuuden hyväksymispuhe perustuisi siihen, että myönteisen homoseksuaalisuus lausunnon motiivi olisi vastaanottaa kehitysyhteistyövaroja, niin Piensohon synti olisi suurempi ja laajempi kuin vain homoseksuaalisuuden hyväksyminen. Jos hyväksyy homoseksuaalisuuden syntiä siksi, että siitä saisi seurakunnilleen taloudellista hyötyä maailman taholta, niin silloin on syyllistynyt sekä homoseksuaalisuuden hyväksymisen syntiin ja ihmisten miellyttämisen syntiin. Apostoli Paavali sanoi jos hän tahtoisi olla ihmisille mieliksi, niin hän ei olisi Kristuksen palvelija.

Jumalan seurakunnan toiminnan ei tulisi koskaan olla riippuvainen jumalattomien ihmisten rahoista, koska silloin pätee sanonta; Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Jumalan seurakunnan tulee olla riippuvainen Jumalan voimasta ja uskovien tuesta, eikä syntisen maailman tukirahoista. Jos uskovina ja seurakuntana otamme rahaa ja tukea vastaan jumalattomilta, niin jumalattomat edellyttävät meiltä sitoutumista ajatuksiin ja tekoihin, jotka suosivat syntiä. On eri asia uskovana ja yksityishenkilönä saada asumistukea jne. sillä se ei edellytä sinulta synnin tukemista (ei ainakaan vielä), mutta jos seurakunta hakee maailmalta rahallista tukea ja avustusta, niin se lähes aina johtaa siihen, että maailma sanelee seurakunnalle ehdot mitä sen tulee täyttää, että se saa rahaa ja avustusta ja nämä ehdot sisältävät melkein aina jonkinlaisen synnin hyväksymisen.

Jos on totta, että Niklas Piensoholla on Tukholman Filadefian helluntaiyhteisön vahva tuki, niin silloin myös tämä yhteisö on ajautunut synnin hyväksymisen harhapolulle.

Tutkija ja tohtori Matti Kankaanniemi on sitä mieltä, että Piensohon homoseksuaalisuus puheisiin liittyvät kielteiset reaktiot olivat ylimitoitettuja. Kankaanniemi sanoi, kysymys- ja vastaustilanteet ovat vaikeita, jos puuttuu etukäteinen valmistelu ja tarkentavat dialogit, silloin viesti jää aina vajaaksi. Kankaanniemen mukaan syntyviin mielikuviin myös reagoidaan valtavalla raivolla ja kiihkolla, kun ihmiset eivät ymmärrä kieltä eivätkä voi tarkistaa asioita. Kankaanniemen mukaan massapsykoosin leimahtamiselle on ominaista lynkkausmieliala, jossa jokaisen täytyy kertoa, että hän itse kuuluu oikeamielisten joukkoon.

Matti Kankaanniemen kannanotot osoittavat ettei hän ymmärrä sitä kuinka vakavasta asiasta on kyse, jos uskoviksi tunnustautuvat sanassa palvelevat veljet hyväksyvät homouden harjoittamisen eivätkä pidä sitä syntinä. Olen itse ollut monta kertaa kysymys- ja vastaustilanteessa ja se on totta, että yllättäviä ja vaikeita kysymyksiä voi tulla, johon en kykene vastamaan. Raamattu sanoo todella selvästi ja monessa kohtaa, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä ja jos kysytään voiko homoseksuaalinen henkilö olla johtaja seurakunnassa, niin vastauksen tulee tulla nopeasti ja viivyttelemättä ja Raamatun mukainen vastaus on ei voi olla.

Kyse ei kiivailusta tai siitä, että näyttää kuuluvansa "oikeamielisten joukkoon", jos sanoo homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan syntiä tai ettei homoseksuaalinen henkilö voi olla seurakunnan johtotehtävissä (vanhemmisto - paimenuus). Kyseessä on Jumalan rakastaminen ja Herraan Jeesuksen uskominen totuudessa.

Nykyään on yhä enemmän myös uskovien keskuudessa sellainen käsitys, että vain homoseksuaalisuuden harjoittaminen olisi syntiä, mutta homoseksuaalisuus ei olisi syntiä, jos ei harjoita käytännössä homoseksuaalisia tekoja. Vapaiden suuntien kirkollistuminen ja teologinen koulutus yhdistettynä filosofiseen ihmisviisauteen on johtamassa siihen, että yhä enemmän vapaiden suuntienkin sisäpuolella ja varsinkin yhteisöjen teologisen koulutuksen saaneet monet työntekijät alkavat omaksumaan synnin mukaisia ihmisoppeja kuten valheen homoseksuaalisuudesta.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan, jos ihminen katsoo tai himoitsee lähimmäistään, niin hän on jo sydämessään tehnyt huorin (synnin). Herran Jeesuksen esimerkin mukaan sama pätee siihen, jos nainen katsoo himoiten miestä, tai mies katsoo himoiten toista miestä, tai nainen katsoo himoiten toista naista.

Raamatun opetuksen mukaan seksuaalinen synti voi tapahtua jo sydämen tasolla ennen kuin on tehty käytännön tekoja. Jos joku homoseksuaali kokee sydämessään himoa ja halua omaa sukupuolen edustajia kohtaan, niin hän elää Raamatun opetuksen mukaan haureuden tilassa, vaikka hän ei olisi tehnyt yhtään käytännön homoseksuaalista tekoa. Sydämessään voi tehdä huorin (harjoittaa haureutta) homoseksuaalinakin (ja myös heteronakin), vaikka ei olisi tehnyt käytännön seksuaalista tekoa. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että homoseksuaali harjoittaa homouden syntiä, vaikka ei olisi tehnyt käytännön tekoa, jos hän tuntee seksuaalista halua oman sukupuolensa edustajaa kohtaan.

Jos sanomme, että ihminen voi olla homoseksuaali kunhan ei harjoita homoutta, niin silloin hyväksymme synnin hänen sydämensä tasolla.

Jos homoseksuaali tulee uskoon, niin hänelle voi tulla lankeemuksia, niin kuin päihderiippuvuudesta uskoontulleellekin voi käydä lankeemuksia. Lankeemus tulee tunnustaa synniksi ja tulee olla halua elää Jumalan tahdossa ja hylätä syntielämää. Jos ihan oikeasti haluaa uskoa Jumalaan, niin Jumala auttaa uskovaa kasvamaan uskossa ja hylkäämään homoseksuaalisen identiteetin, jonka tilalle tulee Jumalan asettama heteroseksuaalinen identiteetti.

Seurakunnan tulee tukea ja auttaa sellaisia uskovia (kaikkia uskovia), jotka ovat olleet homoseksuaaleja, ja tämän avun tulee olla sellaista, missä homoseksuaalisuuden syntiä ei tueta millään tavalla, vaan vahvistetaan Jumalan asettamaa seksuaalisuutta. Uskoontulleet entiset homoseksuaalit eivät ole ihmisinä sen huonompia kuin entiset siivosyntiset, entiset ahneudessa eläneet, entiset kateellisuudessa ja katkeruudessa eläneet, entiset päihderiippuvaiset uskovat ihmiset jne. Jokainen ihminen on ilman pelastusta syntisenä menevä oman valintansa tähden iankaikkiseen kadotukseen. Jokainen uskoontullut ihminen riippumatta hänen synnin taustastaan on yhtä rakas ja tärkeä Jumalalle, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

 

 

Petri Paavola 9.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
ristinvoitto.fi/aikamedian lehdet/niklas piensohon opetuspuheesta kohu  stockholm filadelfian johtajan arveltiin vetavan uutta linjaa toisaalta joutuneen tasapainottelemaan paineen alla
seurakuntalainen.fi/ helluntailaisilla piensoho gate pastori painottaa ettei aja avioliittokasityksen muuttamista

seurakuntalainen.fi/ ruotsin suurimman helluntaiseurakunnan johtaja raamatussa ei sanota sanatarkasti etta homoseksuaalisuuden toteuttaminen on syntia

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker