Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Suomen ei kannata liittyä Naton jäseneksi

Mediassa ja kansan keskuudessa käydään keskustelua siitä kannattaako Suomen liittyä Natoon vai ei. Ehdottomasti kaikkein järkevin ratkaisu Suomen kannalta on pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana eikä Suomen kannata liittyä Naton jäseneksi. Tuon kirjoituksessani esille näkemyksiä ja ajatuksia miksi Suomen ei kannata liittyä Naton jäseneksi. On asioita joille emme voi mitään ja jotka ovat vaikuttaneet Suomen asemaan ja tulevat myös tulevaisuudessa vaikuttamaan. Historia osoittaa, että rajanaapurien kesken vallitseva yhteisymmärrys luo perustan rauhalle, mutta naapurin huomioimatta jättäminen on hyvin monesti johtanut sotilaalliseen konfliktiin.

Puolueettomuuden ja liittoutumattomuuden edut ja hyödyt

Suomen pitäisi pysytellä sotilaallisesti liittoutumattomana, koska liittoutumattomuus on Suomen kohdalla paras tae pysyä sotilaallisten konfliktien ulkopuolella. Venäjä ei halua Suomen liittyvän natoon, koska silloin Natosta tulisi Venäjän "rajanaapuri". Venäjä ei hyötyisi Suomen miehittämisestä tässä nykyisessä tilanteessa, koska miehittämällä Suomen Venäjä olisi askeleen lähempänä Nato "rajanaapuruutta", jota se ei missään nimessä halua. Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus olisi tästä näkökulmasta käsin meille suomalaisille paras mahdollinen ratkaisu, koska sotilasliittojen ulkopuolelle jääminen tekisi Suomesta puolueettoman ja neutraalin alueen (puskurivaltion), jota Venäjä ei kokisi millään tavalla uhaksi itselleen.

Kun ja jos Suomi olisi puskurivaltio Venäjän ja Naton välillä, niin Suomi puskurivaltio alueena saisi hyvin todennäköisesti aikaan sen ettei Suomen valtion alueella tapahtuisi sotilaallisia konflikteja. Jos Suomi liittyisi Natoon ja sota syttyisi Naton ja Venäjän välillä, niin Suomi, Venäjän ja Naton kautta rajanaapurina kokisi todennäköisesti kaikkein raskaimmat tappiot ja tuhot. Venäjän olisi pakko moukaroida ja iskeä rajusti rajan toisella puolella olevaa Nato-maata. Puolueettomana maana sodan syttyessä Venäjän ja Naton välille, Suomi ei tulisi kokemaan sellaista tuhoa kuin jos se olisi Naton jäsenmaa. Puolueeton maa voisi selvitä vähillä vaurioilla sodan syttyessä.

Jos tulisi sellainen tilanne, että Venäjä miehittäisi puolueettoman Suomen, niin siinäkin tapauksessa tuhot ja vahingot jäisivät paljon vähäisemmiksi kuin jos Suomi olisi Naton jäsen. Jos Venäjä ja Nato ajautuisivat sotaan toisiaan vastaan, niin Nato-Suomi kärsisi siinä suuremmat tappiot ja pahemman tuhon kun ja jos puolueeton Suomi joutuisi sodan pyörteisiin. Puolueettomana maana antaisimme myös muille sen viestin ettemme varustaudu sotaan emmekä kannata minkäänlaisia sotilasliittoumia ketään vastaan. Historiassa on moni puolueeton maa välttynyt sodan kauhuilta. Näin ei tietenkään tapahdu aina, mutta puolueettomana maana on suurempi mahdollisuus välttyä sodan kauhuilta kuin sotilasliittouman jäsenenä.

Natoon liittymisen negatiiviset asiat ja seuraukset

Jos Suomi liittyisi Natoon, niin se synnyttäisi jännitteen Suomen ja Venäjän välille, joka voisi jopa johtaa siihen että Venäjä miehittäisi Suomen. Naton puolustajat sanovat Naton antavan turvatakuut venäjää vastaan, koska yhteenkään Natomaahan ei ole koskaan hyökätty. Venäjällä on läntisen rajanaapurin Suomen kanssa n. 1340 pitkä yhteinen raja. Venäjällä on Norjan kanssa n. 196 kilometriä yhteistä rajaa. On aivan varmaa, että Venäjä tulisi suhtautumaan erittäin kielteisesti jos Suomi liittyisi Natoon, koska sen myötä Venäjällä tulisi olemaan yli 1300 kilometrin pituinen yhteinen raja Naton kanssa.

Yli 1300 kilometrin yhteinen raja Venäjän ja Naton kanssa saattaisi olla sellainen asia, joka johtaisi siihen, että Natomaata vastaan hyökättäisiin. Ukrainan ja Krimin tapahtumissa ei ole juurikaan Suomessa kiinnitetty huomiota siihen, että kun Suomessa asuu nykyään n. 70 000 venäläistä ja Venäjä on ilmoittanut lain nojalla, että Venäjän armeija voi suojella maan rajojen ulkopuolella asuvia venäläisiä, niin Natoon liittyminen voi aiheuttaa monenlaisia selkkauksia, jotka voivat johtaa sotaan tai miehitykseen. Suomen on turha luottaa Naton apuun, sillä ei kykene antamaan turvatakuita koskien Venäjää, koska se on sotilaallisesti alakynnessä Venäjää vastaan. Venäjällä on käytössään enemmän ydinaseita kuin mitä Natomaissa on. Nato ei ole pelote Venäjälle, mutta Nato pelkää Venäjää ja siksi Nato pyrkii koko ajan laajentumaan. Nato ei kuitenkaan pärjää ydinaseissa Venäjälle ja siksi ensimmäinen sotilaallinen isku Natomaihin Venäjän kautta voi tapahtua koska tahansa.

Nato laajentumisensa kautta on pahempi uhka maailman rauhalle kuin Venäjä. En tue Venäjää enkä USA:ta, mutta Varsovan liiton lakkauttamisen jälkeen Naton jatkuva laajentuminen on todellakin voimakas uhka maailman rauhalle. Jos katsot tätä asiaa Venäjän näkökannalta, niin sotilaallinen liittouma, joka on historiansa alusta asti suunnattu voimakkaasti Venäjää (silloista Neuvostoliittoa) vastaan, pyrkii laajentumaan koko ajan yhä lähemmäs Venäjän rajoja. Tästä näkökulmasta käsin Naton sotilaallinen laajentuminen on vakava uhka maailman rauhalle.

Natomailla on enemmän muuta sotilaallista voimaa kuin Venäjällä, mutta ydinaseiden määrässä Nato on alakynnessä, koska Venäjällä on enemmän ydinaseita kuin Natomailla. Jos todellinen suursota puhkeaa, niin enemmän ydinaseita omistava Venäjä on vahvoilla ja kykenee alistamaan sitä uhkaavat sotilaalliset tahot. Jos Suomi liittyy Natoon ja Venäjä reagoi siihen esim. Suomen miehityksellä, niin Nato ei kykene antamaan minkäänlaisia turvatakuita, vaan joutuu nöyrtymään vahvemman edessä ja sallimaan Suomen miehittämisen. Puheet Naton turvatakuista ovat tyhjää ja löysää höpinää, joille ei löydy mitään katetta. Naton turvatakuu puheiden kautta on luotu suomalaisille väärä turvallisuudentunne, jota Nato intoilijat käyttävät hyväkseen pyrkiessään liittämään Suomen  Natoon. Suomen Natoon liittyminen on virhe ja väärä ratkaisu, joka koituu Suomen tappioksi, sillä enemmin tai myöhemmin Venäjä tulee miehittämään Nato-Suomen, sillä Venäjä ei halua 1300 kilometriä yhteistä rajaa Naton kanssa.

Jos Venäjä haluaisi miehittää Nato-Suomen, niin Nato joutuisi nöyrtymään vahvemman edessä antamalla Suomen miehityksen tapahtua. Yhdelläkään pienellä Natomaalla Venäjän rajojen läheisyydessä ei ole minkäänlaisia Nato turvatakuita käytännössä, koska Nato on sotilaallisesti Venäjää heikompi. Naton turvatakuu on ainoastaan tyhjä lupaus ja tulevat päivät tulevat osoittamaan sen kuinka Nato joutuu nöyrtymään vahvemman edessä. Kiina tekee sotilasyhteistyötä Venäjän kanssa ja Kiina Venäjän tavoin ei aio muuttua länsimaiseksi demokratiaksi. Kun ja jos Venäjä ja Kiina asettuvat yhdessä Natoa vastaan, niin Nato olisi tässä asetelmassa vieläkin enemmän heikommassa asemassa kuin mitä se on Venäjää vastaan. Nato ei todellisuudessa kykene antamaan mitään turvatakuita kenellekään, jos Venäjä päättää laajentaa imperiumiaan.

Venäjän Suomen miehittäminen ilman Nato jäsenyyttä voi tulla ja tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa kun Lähi-idässä puhkeaa suursota, mutta siinäkin asetelemassa säästymme suuremmilta vaurioilta kun ja jos liittoudumme Venäjän vihollisen kanssa. Asioiden ja tilanteiden kehitys kehittyy koko ajan siihen suuntaan, jossa Venäjän ja Naton välille tulee syntymään sotilaallinen konflikti. Venäjän ja Kiinan intresseissä ei ole luoda länsimaista demokratiaa ja Naton voimakas pyrkimys laajentaa länsimaista demokratiaa "väkipakolla" voi aiheuttaa vielä melkoisia sotilaallisia konflikteja.

Nato intoilijat eivät ymmärrä sitä kuinka iso ongelma 1300 kilometriä pitkä raja on Venäjän näkökannalta, jos se raja on yhteinen Venäjän ja Naton kanssa. Venäjällä ei ole ongelmia 1300 kilometrin pituisen yhteisen rajan kanssa, jos rajanaapurina on puolueeton ja sotilasliittoumien ulkopuolella oleva Suomen tasavalta. Suomen liittyminen Natoon tulee olemaan eräs Suomen historian pahimmista virheistä, joka tulee johtamaan suuren tuhoon ja katastrofiin, josta Suomen kansa saa kärsiä mittaamattoman suuret tappiot ja tuhovaikutukset.

Loppusanat

Suomen tulisi tietenkin tehdä ratkaisunsa itsenäisesti, mutta emme voi ohittaa sitä tosiasiaa, että Venäjä on meidän rajanaapurimme ja tätä tosiasiaa vasten meidän on myös otettava huomioon Venäjä ja sen tuntemukset. Pieni valtio suurvaltion naapurina ei voi koskaan ohittaa olankohautuksella suurvaltion tuntemuksia. Tämä on historiallinen tosiasia. Paasikiven ja Kekkosen aikaan toimittiin viisaasti koskien isoa itäistä naapuriamme. Moni sanoo tähän ettemme olleet siihen aikaan täysin itsenäisiä, sillä sen aikainen Neuvostoliitto ohjasi ja vaikutti Suomen poliittisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin. Tämä on jossakin määrin totta, mutta siitäkin huolimatta Suomi oli siihen aikaan itsenäinen valtio, jossa Suomen laki oli ylin ja korkein lainsäädäntö Suomen tasavallassa sekä kauppasuhteet Neuvostoliiton kanssa pitivät osaltaan Suomen talouden hyvässä kunnossa. Toisin on nyt EU-Suomessa, sillä monessa kohden EU-laki on Suomen lakeja korkeammassa asemassa sekä työttömyys ja taloudellinen ahdinko kasvaa koko ajan EU:n jäsenenä. 

Suomi on  ihan erilaisessa asemassa, koska Suomella on pitkä ja yhteinen raja Venäjän kanssa kuin esim. Baltian maat ja siksi sotilaallisen konfliktin uhka on todellinen jos Suomi liittyisi Natoon. Natoon liittyminen on eräs tyhmimmistä teoista mitä Suomi voi tehdä. Puolueettomuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus ja puskurivaltion asema on Suomelle paras ratkaisu.

Kaikkia suomalaisia koskeva ratkaisu ja päätös, joka on kaikkein paras löytyy täältä:
Elämän paras päätös ja ratkaisu

Linkkivinkki:
Venäjän ja Suomen kohtalo

 

Petri Paavola 30.4.2016

Lähteet:
rauhanliitto.fi - Ydinaseet


 

 

 

 

eXTReMe Tracker