Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sydämessään huorin tekevä tekee syntiä

Heikki Salmela kirjoitti 16.3.2018 Ristin Voitossa kolumnin nimeltään: Kutsuttu homoksi? Salmela kirjoitti kolumnissaan Ylen Radio 1:n Horisonttiohjelmaan (11.3.2018) haastatelluista Patrick Tiaisesta ja Elise Oittisesta ja heidän seksuaalisuudesta ja millaista on olla, kun seksuaaliset suhteet eivät vastaa seurakunnan sapluunaa. Olen kuunnellut kyseisen Radio-ohjelman, enkä kirjoita nyt siitä, enkä Tiaisesta ja Oittisesta, vaan pääosin Salmelan kolumnista, koska vaikka hän kirjoitti ihan oikeinkin, niin hän tuo esille siinä myös todella vaarallisia ja Raamatun sanan vastaisia ajatuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Salmela kirjoitti kuinka Tiaisen ja Oittisen repliikit olivat tuttuja ilmaisuja ja tavoitteita, jonka keskiössä on Jeesus Kristus, seurakunta-aktiivisuus, totuudellisuus ja ihmeet. Salmela toi esille ettei kristinuskon ikivanhaa periaatetta rehellisyyttä ja totuudellisuutta voi erottaa Jumalan sanasta. Salmela kirjoitti kuinka meidän täytyy olla rehellisiä sekä tunteillemme että Raamatulle, mutta miksi ex-pastorit Tiainen ja Oittinen unohtivat viimeksi mainitun?

Salmela kirjoitti ihan oikein tuoden esille kuinka yksi Raamatun kielloista koskee homoseksuaalisuuden harjoittamista. Salmela kirjoitti, että kuva (homouden harjoittaminen) on silloinkin selkeä, kun joku kokee syntyneensä homoksi. Raamattu sanoo (Room 1:25-27), että homoseksuaalisuus on totuudesta luopumista ja sen vaihtamista valheeseen ja luonnollisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä (alkutekstin mukaan) luopumista luonnottomaan seksuaalisuuden harjoittamiseen. Raamatun opetuksen mukaan kukaan ei synny homoksi, koska homous on aina kaikissa tilanteissa monista eri syistä johtuen ihmisen valinta. Jokaisen Jumalaa ja Jumalan sanan totuutta rakastavan Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee ymmärtää, että väite homoksi syntymisestä on saatanallinen valhe, sillä Jumala ei luo homoja, vaan heteroseksuaalisia miehiä ja naisia. Homoksi ei synnytä, mutta homous on synnin valinta ja teko.

Salmela kirjoitti, että voidaan kysyä, kuinka totuudellista on sanoa elävänsä Kristus-keskeisempää elämää kuin koskaan aiemmin, jos samalla elää homosuhteessa. Raamattu vastaa tähän sanoen ettei homoutta harjoittava voi periä Jumalan valtakuntaa (pelastua). Uskoon tullut entinen alkoholisti voi langeta juomaan, mutta ei voi jäädä juoppouteen, vaan hänen on tehtävä siitä parannus. Sama koskee entistä homoseksuaalia, joka on tullut uskoon, hänkin voi langeta uskon alkuvaiheessa homostelemaan, mutta hän ei voi elää homosuhteessa eikä harjoittaa homoutta, vaan hänen on tehtävä parannus homoudesta ja sen harjoittamisesta.

Salmela kirjoitti Tiaisen tietävän nämä asiat, mutta omien sanojensa mukaan hän ei enää jaksa elää tämän kuvan mukaisesti. Salmela totesi, kuinka yksi syy siihen voi olla se, että hän ei ole nähnyt muidenkaan uskovien olevan valmiita maksamaan hintaa Raamatun mukaisesta opetuslapseudesta. Salmelan mukaan Horisontti-ohjelman kenties tärkein opetus koskee sitä, miten nämä ei-heteroseksuaalit ystävät haastavat uskovia ottamaan vakavasti opetuksen Jumalan suunnitelmasta ja Raamatun ihmiskuvasta. Salmela toi esille kuinka jokaisen tulee pyrkiä kilvoittelemaan elääkseen Jumalan suunnittelemaa ja Raamatun ilmoittamaa ihmisyyttä. Salmela kirjoitti, että jos meidän oma elämä on täynnä netti- tai muuta riippuvuutta tai ajatuksemme on pornossa, materialismissa tai elämme avioero- ja uudelleenavioitumiskierteessä, niin seksisaarnamme ovat vain haituvia tuulessa. Salmela toi esille kuinka meidän täytyy varoa ettei meihin sovellu Jeesuksen sanat kirjanoppineille: "Voi teitäkin, te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin!

Salmela toi kirjoituksessaan esille sellaisen asian, jonka mukaan Horisontti-ohjelmassa esiintyvät ei-heteroseksuaaliset haastavat uskovia ottamaan vakavasti Raamatun ja sen ihmiskuvan. Ihminen, joka sanoo olevansa homoseksuaali ja on sinut itsensä kanssa sekä mies, joka haluaa olla nainen elävät molemmat vastoin Jumalan tahtoa (synnissä) ja siksi heidän haasteensa ja kehotuksensa uskomaan Raamatun totuuteen ja ihmiskuvaan ei voi mitenkään olla ohjaamassa uskovia oikeaan suuntaan, koska näiden ei-heteroseksuaalisten oma elämä ei ole linjassa Raamatun sanan totuuden kanssa, vaan he omilla valinnoillaan ovat kapinassa Jumalaa vastaan, eivätkä ole siksi sopivia määrittämään sitä mikä on Raamatun totuus ja oikea ihmiskuva. Tällainen ajattelu voi johtaa siihen, jonka mukaan jumalattomuus ja synti alkaa määrittelemään sitä mitä Raamattu opettaa ja haluaa sanoa. Jumalattomuus ja synti vääristelee aina Raamatun opetusta, ja siksi synti ja jumalattomuus ovat kelvottomia puhumaan ja opettamaan Raamatun opetuksista. Raamatun sanan totuus määrittää Jumalan tahdon ja ihmiskuvan, ei synti ja valhe.

Se on ihan totta, että jokaisen uskovan ihmisen tulee pyrkiä kilvoittelemaan uskossa, että voi ymmärtää Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa koskien ihmisyyttä ja Jumalan tahtoa. Sekin on totta ettei sellainen todistus ja saarna syntiä vastaan ole uskottava, jos oma sydän on kiinni pornossa, materialismissa tai elää haureuden hengessä avioero- ja uudelleenavioitumiskierteessä. Jos itse elämme synnissä, emmekä halua kuolla pois synneistämme ja varoitamme muita synnin tekemisestä, niin silloin olemme lainoppineiden (kirjanoppineet) tavoin tekopyhiä fariseuksia, eikä meidän todistuksissamme ja saarnoissa ole mukana Jumalan voima, ja meidän tulee tehdä parannusta niistä synneistä, joissa sydämemme on kiinni. Herran Jeesuksen sanat tekopyhyydestä soveltuvat Horisontti-ohjelman ei-heteroseksuaaleille, jos he pyrkivät muita ohjeistamaan, mutta eivät halua tehdä parannusta omista synneistään.

Salmela kirjoitti kolumninsa lopuksi kaikkein kauheimman ja Raamatun vastaisimman ajatuksensa tekstissään kirjoittaen seuraavasti: Raamatun ihmiskuva ei tarkoita, että homoseksuaalisia tunteita kokevien tulisi yrittää pakottautua heteroksi. Heillä kilvoittelukutsu on sama kuin niillä heteroseksuaaleilla, jotka kipeästi kaipaavat seksuaalista tyydytystä ja vastakkaisen sukupuolen rakkautta, mutta eivät ole löytäneet puolisoa.

Toisin sanoen Salmela on sitä mieltä, että homoseksuaalisia tunteita omaavan ihmisen ei tule pyrkiä heteroseksuaaliksi, vaan hän voi jäädä homoseksuaaliksi kilvoittelemaan uskon tiellä ja ymmärrän Salmelan tarkoittavan, että homoseksuaalin tulee taistella homoseksuaalisia tunteitaan vastaan, mutta hän voi silti olla homoseksuaali identiteetiltään. Ajatus kuulostaa kauniilta ja hienolta vain silloin kun se vetoaa ihmisen luonnolliseen järkeen, mutta Salmelan ohjeistus ei ole hengellinen ja Raamatun sanan totuuden mukainen, koska Jumalan totuuden voima Pyhässä Hengessä muuttaa homoseksuaalisen ihmisen identiteetin heteroseksuaaliseksi:

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (
arsenokoites - homoseksuaali)
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Herran Jeesuksen veri Jumalan armosta syntien anteeksiantamukseksi parannuksen tehneen uskovan ihmisen elämässä tuo myös muutoksen sellaiselle uskovalle, joka on on ollut jumalattomuuden tilassa homoseksuaali, sillä Jumala muuttaa hänet pyhityksen kautta Pyhän Hengen voimasta, niin että hänen identiteettinsä muuttuu ja hänelle tulee heteroseksuaalinen identiteetti. Raamattu sanoo, että se joka on ollut jumalattomuudessa homoseksuaali (tuommoisia te olitte), mutta että te olette vastaanottaneet peson (Jeesuksen veripesu), ja olette pyhitetyt, ja vanhurskautetut (julistaa syyttömäksi - oikeamielinen), joka korjaa mielen oikeaksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi Herran Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Jumala muuttaa ja korjaa ihmisen syntisen sydämen oikeamieliseksi, joka tarkoittaa, sitä että ihmisestä tulee sellainen kuin miksi Jumala on hänet luonut. Jumala ei luonut homoja, vaan heteroseksuaalisia miehiä ja naisia. Tämän tähden uskon kautta Herraan Jeesukseen homoseksualisti muuttuu Jumalan voimasta heteroseksuaaliksi mieleltään. Hänellä on varmasti joitakin homoseksuaalisia kiusauksia uskon elämänsä alussa, mutta totuudessa kasvaminen ja eläminen Pyhässä Hengessä vapauttaa hänet homouden synnistä ja homoseksuaalisesta identiteetistä uskon kasvun kautta.

Matt 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Herra Jeesus sanoi, että jos mies katsoo naista himoiten, niin hän on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan, ja himoiten katsominen on syntiä, josta tulee tehdä parannus ja kuolla pois haureuden hengestä Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta. Herran Jeesuksen opetus pätee myös silloin, jos nainen katsoo miestä himoiten tai mies katsoo miestä himoiten, niin kyseessä on haureuden synti ja synnissä eläminen, vaikka varsinaista seksuaalista fyysistä aktia ei olisi tapahtunut.

Jos miehellä on homoseksuaalisia tunteita toista miestä kohtaan, niin näitä tunteita ei voi olla olemassa ilman sydämessä olevia seksuaalisia ajatuksia, himoja, tunteita ja haluja toista miestä kohtaan. Homoseksuaalinen tunne ja taipumus on aina syntiä jo sydämen tasolla, koska silloin tunnetaan seksuaalista himoa ja halua oman sukupuolen edustajaa kohtaan. Homoseksuaalinen tuntemus, taipumus sekä sen käytännössä toteuttaminen ovat kaikki syntiä. Jos sanomme, että uskova voi olla homoseksuaali kunhan ei harjoita homoutta, niin se olisi sama asia kuin jos sanoo alkoholistille, että voit olla juoppo kunhan et päihdytä itseäsi. Raamattu opettaa, että totuus vapauttaa uskovan ihmisen synnin orjuudesta sekä synnin tekojen identiteetistä, jota homous edustaa. Raamatun opetuksen mukaan entinen homoseksuaali ei ole enää homoseksuaali tullessaan uskoon, koska Jumalan voima Pyhässä Hengessä muuttaa hänet (1 Kor 6:9-11). Raamattu tuo saman esille myös muualla:

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Te tulette vapaiksi’?"
34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Herra Jeesus opettaa synnin orjan tekevän syntiä (sydämessään ja teoin), mutta Herran Jeesuksen opetuslapsi pysyen (uskossa kasvaen) Jumalan sanassa on totisesti Jeesuksen opetuslapsi ja tulee tuntemaan totuuden ja totuus tekee hänet vapaaksi synnistä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että uskovasta tulee synnitön, koska meistä uskovista ei tule synnittömiä tässä maailmanajassa, mutta siitä huolimatta saamme vapautua erilaisista synnin orjuuksista. On eri asia langeta syntiin, kuin elää jatkuvasti tietoisessa synnissä.

Koska homoseksuaalinen tunne ja taipumus on jo syntiä sydämen tasolla kuten edellä kävi ilmi, niin homoseksualistin tullessa uskoon Jumalan armosta Jumala vapauttaa hänet homoseksualismin synnistä totuuden kautta muuttaen hänen mielensä oikeamieliseksi (heteroseksuaaliseksi), joka tapahtuu hyvin usein uskon kasvun prosessina. Uskova saa myös Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman asumaan sydämeensä, jonka kautta hän oppi vastustamaan ja voittamaan homoseksuaalisia kiusauksia, jos hänellä on sellaisia kiusauksia ja lopulta hän kykenee omaksumaan heteroseksuaalisen identiteetin ja vapautuu homoseksuaalisesta identiteetistään.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Herra Jeesus lupasi vapautta synnin orjuuksista totuudessa pysymisen kautta, eikä Jeesus silloin jätä uskovaa synnin orjuuteen, jos vain tahdomme kasvaa uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Meidän tulee ymmärtää sydämessä vaikuttava homoseksuaalinen tunne, himo ja halu synniksi, josta tulee tehdä parannus ja Raamattu opettaa synnistä pois kuolemista Pyhän Hengen voiman kautta. Jos opetamme, että uskova voi olla homo kunhan ei harjoita homoutta, niin onko se uuden luomuksen mukainen identiteetti ja antaako se minkäänlaista oikeaa lähtökohtaa homouden synnin voittamiseen? Juoppo juo, koska hänen identiteettinsä sydämen ajatusten kautta tekee hänet juopoksi. Jumala antaa entiselle juopolle Pyhän Hengen voiman elää totuudessa, joka muuttaa hänen identiteettinsä uuden luomuksen mukaiseksi, sillä se mikä on vanhaa on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Niin pitkään kun uskovalle sanotaan, että hän on kyllä juoppo (alkoholisti), mutta hän ei saa enää ryypätä, niin luuletko, että juoppo kykenee olemaan juopumatta? Hän voi olla jonkin aikaa juopottelematta, mutta koska hän on sydämeltään juoppo, niin hän tulee ryyppäämään tilaisuuden tullen ja vain silloin hän voi vapautua juoppoudesta, kun hän ymmärtää olevansa uusi luomus Kristuksessa ja Pyhä Henki antaa hänelle voimaa elää totuuden mukaista elämää ja silloin hän tulee vapautumaan juoppoudesta.

Otan tähän vielä erään esimerkin. Jos sellainen nuorukainen tai mies tulee Jumalan armosta uskoon, jonka maallinen isä on sanonut hänelle ettei hän rakasta poikaansa eikä hänen poikansa osaa mitään ja sen päälle isä on vielä käyttänyt rajua henkistä ja fyysistä väkivaltaa poikaansa kohtaan, niin tämä uskoon tullut mies ei kykene ottamaan Jumalan rakkautta vastaan eikä muuttumaan uskossa niin pitkään, kun hän antaa sitoa oman identiteettinsä maallisen isänsä hänelle muokkaamaan identiteettiin. Kun tämä mies ymmärtää uuden luomuksen mukaisen identiteetin, jossa Jumala hyväksyy hänet Jeesuksen veren kautta ja kuinka Jumala rakastaa häntä, niin synnin turmelema ja muokkaama identiteetti murtuu ja kuolee pois hänen sydämestään ja hän uuden luomuksen mukaisen identiteetin kautta muuttuu ja oppii elämään Jumalan rakkaudessa ja totuudessa.

2 Kor 5:
16 ¶ Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

On todella vaarallista opettaa uskoville, että he ovat homoja, varkaita, juoppoja, murhaajia, huorintekijöitä, rikollisia, mutta eivät saa homostella, varastella, ryypätä, murhata, tehdä huorin, tehdä rikoksia jne. vaan heidän tulee vastustaa näitä syntejä, mutta he ovat silti samaan aikaan homoja, varkaita juoppoja jne. Raamattu opettaa, että uskon kautta Herraan Jeesukseen meistä on tullut uusia luomuksia, emmekä enää tunne ja ajattele ketään lihan mukaan, joka tarkoittaa ettei entinen homoseksuaali ole enää homoseksuaali, koska se on lihan synnin identiteetti, mutta nyt hän uusi luomus, eikä ole enää homoseksuaali Jumalan edessä. Hän on saanut syntinsä anteeksi ja hänestä on tullut uusi luomus ja se mikä on vanhaa on kadonnut, koska uusi on sijaan tullut. Raamattu myös sanoo ettemme saa tuntea (ajatella) ketään uskovaa lihan mielen mukaan ja teksti- sekä asiayhteys tarkoittaa lihan mielellä vanhan ihmisen syntisiä tekoja. On epäraamatullista ja syntiä sekä vastoin Jumalan sanan totuutta sanoa ja uskotella jumalattomuudessa eläneen homoseksuaalin olevan vielä uskossakin homoseksuaali, koska Kristuksessa olemme uusi luomus, emmekä ole enää vanhan ihmisen synnin orjuuden identiteetissä.

Jos joku opettaa, sanoo tai uskoo, että jumalattomuuden tilassa elänyt homoseksuaali on vielä uskoontulon jälkeenkin homoseksuaali ja homoseksuaalinen tunne tai taipumus ei ole syntiä kunhan ei harjoita käytännössä homoutta, niin hän elää edelleen synnissä, sillä homoseksuaaliset tunteet ovat syntiä, koska hän sydämessään tuntee vetoa, halua ja himoa oman sukupuolensa edustajaa kohtaan. Herra Jeesus sanoi himoiten katsomisen (seksuaaliset tunteet jne.) olevan jo sydämessä tehtyä syntiä. Meidän on alettava uskovina uskomaan, että Jumala on voimallinen auttamaan uskovaa ihmistä elämään uuden luomuksen kautta Jumalan tahdon mukaista elämää uskossa kasvaen ja harjaantuen elämään Pyhän Hengen voimassa ja voittamaan syntejä Jumalan armosta. Korostan vielä sitä ettei kenestäkään uskovasta tule synnitöntä täällä maan päällä, mutta Herra Jeesuksen sanojen mukaan on mahdollista päästä irti synnin orjuudesta, niin ettei enää elä jatkuvasti synnin himojen orjina. Meidän uskovien tulee oppia ymmärtämään, että lankeaminen syntiin ja siitä parannuksen tekeminen on ihan eri asia kuin elää jatkuvasti tietoisesti syntiä tehden, joka on sama asia kuin synnin orjuus.

Jos uskovat lankeavat siihen ansaan, että he uskovat ja opettavat Herran Jeesuksen opetuslapsen voivan olla homoseksuaali siinä merkityksessä, että hänellä voi olla homoseksuaalisia tunteita ja taipumuksia, kunhan hän ei käytännössä harjoita homoutta, niin tällainen olettamus ja ajatuksenjuoksu voi hyvin helposti johtaa homouden synnin hyväksymiseen. Muistan sen kuinka luterilaisen kirkon piispa Juha Pihkala sanoi 1990-luvun puolivälissä ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos ei harjoita sitä käytännössä. Nelisen vuotta myöhemmin 1999 Juha Pihkala sanoi, että hänestä olisi parempi, jos homot ja lesbot harjoittaisivat seksuaalista taipumista pysyvässä parisuhteessa. Juha Pihkala eksyi tähän synnin ansaan, joka sanoo ensin ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos ei harjoita homoutta, mutta kun asiaa alkaa ajattelemaan synnin ja vääryyden kautta astetta pidemmälle, niin silloin päätyy sellaiseen johtopäätökseen, että jos se on kerran syntymässä saatu tai ihmisessä oleva taipumus, niin silloin se ei voi olla väärin ja näin homoseksuaalisuus hyväksytään, jota ei enää pidetä syntinä.

Olen kokenut sydämessäni, että osa (ei kaikki) myös vapaiden uskonsuuntien uskovista, jotka ovat luopumuksen tiellä tulevat myös hyväksymään homouden synnin. Aluksi sanotaan ettei homoseksuaalinen taipumus ole syntiä, jos ei harjoita käytännössä homoutta, mutta sen jälkeen asia menee astetta pidemmälle ja sanotaan, että koska se on ihmisen taipumus, syntymässä saatu taipumus, ihmisen oma ominaisuus, niin ei se voi olla syntiä ja näin homous on hyväksytty. Ymmärrän monen sanovan tässä kohtaa ettei sellaista voi tapahtua uskovien keskuudessa. Miksi ei voisi tapahtua? Kuka olisi uskonut 1950-luvulla, että vapaat suunnat veljeilevät katolisen kirkon kanssa pitäen katolisuutta pelastavana uskonyhteisönä. Ei monikaan totuutta rakastava uskova. Kuka olisi uskonut 1970-luvulla, että vapaissa uskonsuunnissa sokeudutaan uskomaan Pyhän Hengen juottavan ihmisiä humalaan, juopumaan hengestä? Ei kukaan totuutta rakastava uskova. Jos uskova voi sokeutua uskomaan Pyhän Hengen juottavan ihmisen humalaan, niin miksei hän voisi myös sokeutua luulemaan ja uskomaan, että homouskaan ei ole syntiä, jos on "syntynyt" sellaisen taipumuksen kanssa.

Luterilaisessa kirkossa naispappien (naisjohtajat) hyväksyminen avasi kirkossa ovet eksytyksen ja luopumuksen vyörylle, joka on johtanut myös homouden hyväksymiseen laajasti kirkon piirissä. Vapaissa uskonsuunnissa on nyt myös hyväksytty naisjohtajuus ja vapaat uskonsuunnat hiihtävät tässä kohden samaa latua kuin luterilainen kirkko, joka tulee tarkoittamaan sitä, että myös vapaissa uskonsuunnissa (ei kaikki) monet tulevat hyväksymään homouden sen seurauksena kun on luovuttu Raamatullisesta paimenuudesta ja asetettu paimenuus synnin kapinassa ihmisviisauden varaan.

Moni uskova luulee ettei hän tule olemaan antikristillisessä ajassa, vaan hänet on otettu siitä pois. Tämä on harhaluulo, sillä jos katsoo ympärilleen, niin mitä muuta ympärillämme olevat asiat ovat kuin antikristillisiä, koska elämme jo nyt antikristillistä aikaa. Maallinen lainsäädäntö (homouden hyväksyminen, transsukupuolisuus, eutanasia jne.) on jo monessa kohdin antikristillinen. Mitä muuta kuin antikristillistä on "uskovien" keskuudessa käynnissä oleva suuri luopumus: veretön evankeliumi, paimenuus vääristetty, hengestä juopuminen, haudoilta ja kuolleilta voitelun hakeminen jne. Me elämme jo antikristillistä aikaa, joka pahenee koko ajan. Tuleva antikristillinen lainsäädäntö tulee vaatimaan homouden hyväksymisen kirkoilta, uskonnollisilta yhdistyksiltä ja uskonsuunnilta, että ne saavat "laillisuuden" jatkaa toimintaansa. Vapaat uskonsuunnat joutuvat myös hyväksymään homoseksuaalisuuden tai ne joutuvat lakkauttamaan toimintansa yhteiskunnalle "vihamielisenä ja vaarallisena" yhteisönä jos ne eivät hyväksy homoutta. Vapaat uskonsuunnat kuten Vapaakirkko ja myös Helluntaikirkko ovat paisuttaneet toimintaansa siten ettei se kykene eikä osaa enää toimia ilman organisaatiotaan ja siihen liittyvää hierarkiaa ja järjestystä. Luopumus ja sokeus sekä halu ylläpitää hinnalla millä hyvänsä saavutetut asemat sekä organisaation luoma turvallisuus johtaa siihen, että maailman kanssa tullaan tekemään kompromissi myös homouden kanssa.

Todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen on aika herätä rakkauden sävyisyydessä puhaltamaan totuuden pasuunaa, jonka tulee antaa selvä ääni, joka tekee erotuksen totuuden ja valheen välille, totuudessa tehtyjen uskon tekojen ja synnin tekojen välille. Herran Jeesuksen veri puhdistaa uskovan ihmisen kaikesta synnistä, jos hän tunnustaa syntinsä ja haluaa hylätä syntinsä.

 

Petri Paavola 22.3.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker