Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Syntien anteeksisaaminen

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.
27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.
28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

Raamatun opetuksen mukaan yksikään ihminen ei ole itsessään vanhurskas. Jumalan laki osoittaa jokaisen ihmisen syylliseksi syntiin Jumalan edessä.

Jumalan laki ei vanhurskauta (ei saa aikaan syyttömyyttä Jumalan edessä) yhtäkään ihmistä. Jumalan lain kautta ihmisen sydämelle tulee synnin tunto, kun hän kuulee evankeliumin pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat ovat todistaneet on ilmoitettu ilman lakia Herran Jeesuksen kautta. Jumalan vanhurskaus ja pelastus on ilmoitettu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta. Sen tähden he saavat lahjaksi vanhurskauden ja pelastuksen Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Herrassa Jeesuksessa. Isä Jumala asetti Herran Jeesuksen armoistuimeksi uskon kautta Jeesuksen sovistusvereen, että jokainen joka uskoo Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja saa syntinsä anteeksi sekä pelastuu iankaikkiseen elämään. Jumala vanhurskauttaa ihmisen ilman lain tekoja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Hebr 10:
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Herra Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla (vuodattaen verensä syntien sovitukseksi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta) tehnyt uskovan pelastuksen sekä pyhityksen täydelliseksi. Täydellisyys ei tarkoita, että uskova olisi tulllut uskon vaelluksessa täydelliseksi, vaan että pelastus Jeesuksessa on täydellistä sekä pyhityselämän kautta tapahtuva kasvu tapahtuu Jumalan täydellisen teon ja vaikutuksen mukaisesti.

Jumala puhui profeetta Jeremian kautta Uudesta tulevasta Liitosta (Uusi Liitto), joka ei ole samanlainen kuin Mooseksen kautta tehty vanha liitto. Uudessa Liitossa Jumalan laki asetetaan ihmisen sydämeen, joka tarkoittaa uudestisyntymistä, eli Pyhän Hengen asettumista asumaan ihmisen sydämeen.

Vanhan liiton uhrit ovat Uudessa Liitossa hyödyttömiä, eikä niiden kautta saada enää syntejä anteeksi. Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta vanha liitto on kumottu ja Uusi sekä parempi Liitto asetettiin vanhan liiton tilalle. Herran Jeesuksen sovitusuhrin kautta saadaan Uudessa Liitossa synnit anteeksi, uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Vanhassa Liitossa esirippu esti ihmisen pääsyn kaikkeinpyhimpään, jonka sisäpuolelle vain ylimmäinen pappi sai mennä. Herran Jeesuksen kuoleman kautta temppeli esirippu repeytyi kahtia ylhäältä alas asti todistukseksi, että vanhan liiton aikakausi päättyi.

Herran Jeesuksen veren kautta on jokaisella Uuden Liiton seurakunnan jäsenellä vapaa pääsy kaikkeinpyhimpään, eli Jumalan läsnäolon vaikutuksen ilmapiiriin.

Herra Jeesus on uusi elävä tie, joka käy esiripun kautta Jumalan luokse. Herran Jeesuksen lihan kautta avautuu pääsy esiripun kautta kaikkeinpyhimpään Jumalan luokse.

2 Moos 36:
35 ¶ Vielä tehtiin esirippu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista; ja siihen tehtiin taidokkaasti kudottuja kerubeja.
36 Ja siihen tehtiin neljä pylvästä akasiapuusta, ja ne päällystettiin kullalla, ja niiden koukut olivat kultaa; ja niitä varten valettiin neljä hopeajalustaa.

Esirippu oli esikuva Herrasta Jeesuksesta. Punasiniset, purppuranpunaiset ja helakanpunaiset langat olivat esikuvaa Jeesuksen sovitusverestä ja valkoiset pellavalangat olivat esikuvaa Jeesuksen puhtaudesta ja täydellisyydestä. Esirippu julisti esikuvallisesti Jeesuksen lihan kärsimyksestä, Hänen verensä vuodattamisesta syntien anteeksisaamiseksi.

Kerubit esiripussa kertovat esikuvallisesti sen kuinka Isä Jumala yhdistää Messias Jeesuksen kautta sen mikä on maan päällä ja taivaissa (Jumalaan uskomisen kautta). Kerubien kuvat olivat lain arkin sivuilla ja Herra Jumala puhui niiden välistä Moosekselle. Tämä oli esikuvaa siitä kuinka Jumalan tahto tapahtuu niin taivaissa kuin maan päällä. Kerubit edustivat taivaallista seurakuntaa, jossa enkelit ja kerubit ylistävät Jumalaa. Mooses edusti maan päällistä seurakuntaa, jossa seurakunta ylistää Jumalaa. Kun Herra Jumala puhui armoistuimen (armoistuin on esikuva Jeesuksesta) päältä kahden kerubin välistä Moosekselle, niin Jumalan tahtoa julistettiin ikään kuin taivaissa ja maan päällä.

Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, Jumalan huoneen haltija sekä Pelastaja, Messias ja Herra, siksi Herran Jeesuksen opetuslapsi saa astua esiin totisella (totuudenmukaisella) sydämellä, koska Jumalan lahja pelastus Herrassa Jeesuksessa antaa uskovan sydämelle täyden uskonvarmuuden pelastuksen lahjasta ja Jumalan armosta.

Täysi uskonvarmuus vakuuttaa uskovan olevan pelastettu ja Jumalan oma, joka on Jumalan lahja ja armoa. Uskova vaeltaessaan maan päällä ei ole vielä päässyt perille lopulliseen päämäärään, mutta Jumalan armosta pysyen uskossa Herraan Jeesukseen uskova tulee pääsemään perille lopulliseen päämäärään, eli Uuteen Jerusalemiin.

Raamatullisessa uskova oleva ihminen ei ymmärrän väärin uskonvarmuutta, vaan ymmärtää pelastuvansa yksin Jumalan armosta. Terve ja Raamatullinen usko kunnioittaa pelastuksen lahjan antajaa, ymmärtäen olevansa Jumalan armosta pelastettu, ei omien tekojensa tähden, vaan Herran Jeesuksen sovitustyön kautta. Raamatullisessa uskossa olevan ihmisen sydämeen Pyhä Henki todistaa uskonvarmuudesta Raamatun sanan todistuksen mukaisesti. Raamatullisessa uskossa olevan ei tarvitse elää epävarmuudessa, vaan Jumalan armosta uskonvarmuudessa, koska Jumala vaikuttaa sen uskovan ihmisen sydämessä sanansa todistuksen mukaisesti.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen täydessä uskonvarmuudessa ihmisen sydän vihmotaan puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis pestään puhtaalla vedellä. Puhdas vesi tarkoittaa elävän veden antajaa, joka puhdistaa ihmisen sydämen Jeesuksen veren kautta, Jumalan sanan totuuden kautta sekä Pyhän Hengen voiman kautta.

Jumalan armosta Pyhän Hengen vaikuttama uskonvarmuus, josta Raamattu opettaa poistaa pahan omantunnon ja väärät syytökset sekä epävarmuuden uskon elämästä. Uskonvarmuuden perusta on Herran Jeesuksen veressä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa, eli pelastuksen perusteissa. Kun Jumalan armosta uskot täydessä uskonvarmuudessa olevasi pelastettu uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kaikki kahleet murtuvat ja katkeavat, jotka koittavat estää Herran Jeesuksen opetuslasta kasvamasta uskontiellä.

Raamatun esikuvallisuus

Vanhasta testamentista löytyy esikuvallista opetusta Messiaasta, joka toteutuu Uuden Liiton aikakautena (on kirjoitettu Uuteen Testamenttiin). Tätä tutkimme kirjoituksen lopuksi.

Joos 1:
1 ¶ Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle (Jehoshua), Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle, näin:
2 "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille.
3 Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut.

Jos 1:

1 Now after the mot Moshe Eved Hashem it came to pass, that Hashem spoke unto Yehoshua ben Nun, mesharet Moshe, saying,

Moshe Avdi is dead; now therefore arise, cross over this Yarden, thou, and kol HaAm Hazeh, unto HaAretz which I do give to them, even to the Bnei Yisroel.

3 Every place that the sole of your regel shall tread upon, that have I given unto you, just as I said unto Moshe.

4 From the midbar and this Levanon even unto the Nahar Hagadol, the river Euphrates, all the land of the Chittim, and unto the Yam HaGadol toward the going down of the shemesh, shall be your territory. (OJB)

 

Hepreankielen VT:ssa Joosuan nimi on Jehoshua. Jehoshua tulee sanoista Jhvh (Herra) ja yasha (pelastaa, pelastaja). Suomenkielen Jeesus sana tulee kreikankielen sanasta Ieesous. Juutalaiset rabbit jotka käänsivät hepreasta kreikaksi vanhan testamentin (Septuaginta) käänsivät hepreankielen sanan Jehoshua kreikankielen sanalla Ieesous.

 

VT:n Raamatullisen esikuvan Mooses johti kansan ulos Egyptin orjuudesta (esikuva synnin orjuudesta), mutta Jehoshua (Jeesus) johdatti kansan luvattuun maahan.

 

Esikuvallisen opetuksen kautta VT kertoo tulevan Messiaan ja Pelastajan nimen, joka on Jehoshua (Jeesus). Uusi Testamentti vahvistaa tämän:

 

Matt 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

 

Matt 1:21 And she shall bear BEN (Son) and you will call SHMO (his name, Zech 6:12) YEHOSHUA (Zech 6:11-12) because he will bring his people yeshuah (rescue, salvation, deliverance) from their peyshaim (rebellions). (OJB)

 

Jeesukselle tuli antaa nimi Jehoshua (Herra pelastaa, Pelastaja), koska Herra Jeesus on Pelastaja ja Messias, joka vapauttaa ihmisen synnin vallasta ja orjuudesta.

 

Uusi Testamentti vahvistaa myös VT:n esikuvallisen opetuksen Mooseksesta ja Joosuasta (Jeesus):

 

Joh 1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

Kun Mooses sai johdattaa Israelin kansan ulos Egyptin orjuudesta (esikuva synnin orjuudesta), niin se oli esikuvaa Jumalan laista, joka saa aikaan synnin tunnon. Laki ja lain aikaansaama synnin tunto ei johdata ihmistä luvattuun maahan ja pelastukseen, sillä vain Jeesus voi johdattaa ihmisen luvatuun maahan ja pelastukseen. Täten Raamatun esikuvallisuus on toteutunut Herrassa Jeesuksessa, joka tuo armon ja totuuden uskovan ihmisen elämään.

Pelastus. Jos et ole vielä vastaanottanut pelastusta Herrassa Jeesuksessa, niin tämä päivä voi olla sinun pelastuksesi päivä. Pelastuksen evankeliumi Herrasta Jeesuksesta julistetaan sekä juutalaisille että pakanoille. Kun tunnustat syntisi Jumalalle ja teet parannuksen sekä uskot Herraan Jeesukseen, niin synnin syyllisyys otetaan pois sinun sydämestäsi ja saat syntien anteeksiantamuksen sekä iankaikkisen elämän.


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Juutalaisuus ja Messias usko

 
Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker